Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

InterBiblio: eBuletin, 2022, nr. 2

Mă informez. Particip la proiecte: InfoBuletin, 2022, Nr. 9 (34)

InterBiblio este o publicație pe teme, programe,
documente și evenimente de interes profesional pentru
toate tipurile de biblioteci.
Publicația conține informații privind documentele,
publicațiile organismelor internaționale din domeniul
biblioteconomic internațional, cât și a celor adiacente
activității biblioteconomice.
e-Buletinul este un suport informațional în sprijinul
educației nonformale și informale, elaborat sub egida
Centrului de Formare Continuă în Biblioteconomie și
Științe ale Informării din cadrul BNRM.

InterBiblio: e-buletin, 2022, ediția 1. Disponibil:

Publicitate

Ediţia specială a revistei „Magazin bibliologic” consemnează două aniversări ale Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (BNRM): 190 de ani de la fondare şi 3 decenii de la conferirea statului de bibliotecă naţională. Biblioteca Naţională, prin oamenii săi – buni profesionişti, contribuie în prezent, învăţând continuu să creeze viitorul: în profesie, în satisfacerea necesităţilor informaţionale, în optimizarea imaginii şi poziţionarea strategică a bibliotecii ca instituţie, în asigurarea funcţionalităţii unei societăţi democratice cu membri informaţi, deschişi lecturii şi cu capacităţi de gândire critică…

Corghenci, Ludmila. Biblioteca Naţională ziua de mâine începe azi… / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic: Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică. – Nr. 3. – 2022. – P. 7. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6828093. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1635.

Publicațiile periodice reprezintă o sursă importantă de informare și documentare, care conțin informații teoretice și practice dintr-un domeniu anumit. Totodată publicațiile periodice au fost și rămân un instrument global de comunicare a informațiilor. Ediția specială a revistei „Magazin bibliologic” este consacrată celei de a 190 aniversări de la fondarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Prin tradiție, o dată la cinci ani, se face o trecere în revistă a celor mai importante realizări, care s-au produs de la aniversarea precedentă, dar și o sinteză a problemelor cu care se confruntă instituția și o prioritizare a etapelor de rezolvare a acestora.

Pintilei, Elena. 190 De ani de la fondarea Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova: Mesaj aniversar / Elena Pintilei // Magazin bibliologic: Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică. – Nr. 3. – 2022. – P. 6. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6828053. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1626.

„Elena Pintilei, directorul general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, a menționat că revista ”Magazin bibliologic”, de la prima apariție (apare din 1991), constituie „portretul de grup al mai multor generații de bibliotecari”. … Ne dorim să fim o platformă de prezentare a realizărilor și experiențelor, de promovare a imaginii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, principala bibliotecă din țară, ea fiind de fapt și o expresie a identității naționale, platformă de coeziune și consolidare a activității bibliotecilor din Moldova. În al doilea rând, revista MB încurajează relaționarea și socializarea bibliotecarilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, reflectând unicitatea rețelelor/instituțiilor bibliotecare (publice naționale și teritoriale, din învățământ, specializate, centre de informare etc.) și optând pentru asigurarea unității naționale în domeniu. În al treilea rând, revista se adresează tuturor cititorilor, fiind un spațiu sigur și primitor.” (Preluat https://www.moldpres.md/news/2020/05/21/20004169).

Magazin bibliologic: Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică / editori: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Societatea Ştiinţifică de Bibliofilie şi Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova ; directorul publicației: Elena Pintilei ; redactor-șef: Ludmila Corghenci – 2022. – Nr 3. – 110 p. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1604.

Lucrarea Biblioteca Națională a Republicii Moldova ‒ dimensiune identitară a țării are o dedicație dublă: 190 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională. Majoritatea materialelor incluse aici sunt semnate de manageri strategici ai Bibliotecii, cu mulți ani de activitate în instituție, care cunosc în profunzime schimbările pe tot parcursul anilor de consolidare a responsabilităților statutare ale Bibliotecii Naționale. Lucrarea reflectă dinamica activităților și serviciilor, resurselor documentare, personalului, spațiilor, relațiilor cu bibliotecile din Republica Moldova și cu bibliotecile altor țări

Biblioteca Națională a Republicii Moldova – dimensiune identitară a țării: 190 de ani de la fondare și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coordonatori de ediție: Vera Osoianu, Angela Drăgănel ; traducere în engleză: Elina Bolgarina. – Chişinău : BNRM, 2022 (Primex-Com). – 195 p. – ISBN 978-9975-119-53-5. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1616.

CĂPÂLNEANU, Ana Maria. LIS Biblioteconomie şi ştiința informării. Literatură de specialitate în colecțiile Bibliotecii CentraleUniversitare “Lucian Blaga”: Bibliografie tematică selectivă. – Cluj‐Napoca, 2016. – 232 p. – Mod de acces: file:///C:/Users/User/Downloads/ANA_MARIA_CAPALNEANU_LIS_Biblioteconomie.pdf

 Bibliografia LIS identifică şi oferă spre consultare sursele monografice de informare în biblioteconomie şi ştiinta informării, aflate în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Ea vine în sprijinul studenţilor şi profesorilor de la facultăţile de profil şi, deopotrivă, colegilor bibliotecari dornici de perfecţionare şi educare continuă.

Lucrarea „Biblioteca și imperativul rezilienței” reprezintă contribuția Dnei Vera Osoianu către aniversarea a 190-a de la fondarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM). În anul când Biblioteca Națională marchează 190 ani de la fondare, autoarea împlineștr 45 de ani de activitate – toți în Biblioteca Națională, toți în Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării, toți cu orientare spre Sistemul Național de Biblioteci. O altă dedicație pe care o face autoarea și care cântărește la fel de greu sunt cele trei decenii de activitate a Bibliotecii Naționale sub stindardul de bibliotecă națională. Acest statut, Biblioteca l-a căpătat în anul 1990 pe fonul apogeului mișcării de eliberare națională, cu un an înainte de declararea Independenței Republicii Moldova și pornind de acolo toată activitatea Bibliotecii a fost orientată spre realizarea tuturor responsabilităților statutare prevăzute de acest concept.

Osoianu, Vera. Biblioteca şi imperativul rezilienţei : Studii şi articole / Vera Osoianu ; coordonator de ediţie: Margareta Cebotari ; Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Chişinău : BNRM, 2022. – 247 p. – (Colecţia «BiblioLeader»). – ISBN 978-9975-3425-7-5), ISBN 978-9975-119-52-8. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1615

Mă informez. Particip la proiecte: InfoBuletin, 2022, nr. 8(33). Disponibil:

Social

Blog Stats

  • 140.449 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te celorlalți 30 de abonați.

Niciun eveniment viitor