Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

DMITRIC, Ecaterina. Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile publice. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/soluii-inovatoare-privind-prestarea-serviciilor-de-ctre-bibliotecile-publice-ecaterina-dmitric

DRĂGĂNEL, Angela. Biblioteci publice – actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/bibliotecile-publice-actori-cheie-i-facilitatori-ai-tiinei-deschise-drgnel-angela

OSOIANU, Vera; CEBOTARI, Margareta. Anul 2020 – Anul lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/anul-2020-anul-lecturii-experiene-inovative-ale-bibliotecilor-osoianu-vera-cebotari-margareta

POPA, Victoria. Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/anul-bibliologic-2020-prin-prisma-indicatorilor-statisticii-i-de-performan-popa-victoria

Standardizarea activității bibliotecilor are drept scop realizarea a două obiective principale: asigurarea unității naționale în activitatea bibliotecilor și alinierea activității instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB) la metodologiile și tehnologiile moderne.

Elaborarea standardelor internaționale este realizată de către comitetele tehnice ale Organizației Internaționale pentru Standardizare (ISO). Organizația Internațională pentru Standardizare este o federație mondială de Organisme Naționale de Standardizare (ONS) ale țărilor, care sunt membre ale ISO. În domeniul biblioteconomiei și informării/documentării, standardele sunt elaborate de Comitetul Tehnic ISO/TC 46. În anul 1995 Republica Moldova a devenit membru corespondent al ISO. Comitetului Tehnic nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” (CT nr. 1), activează în cadrul Institutului Național de Standardizare (ISM) asigură examinarea, elaborarea și aplicarea în practica bibliotecilor a standardelor în domeniul biblioteconomic.

În atribuțiile Comitetului Tehnic nr. 1 intră traducerea standardelor  internaționale care se referă la principiile, metodele și practicile de organizare a activității  bibliotecilor, examinarea standardelor internaționale și europene în vederea posibilității preluării lor în calitate de standarde naționale sau armonizării standardelor naționale cu ele; în caz de necesitate execută modificarea, anularea sau confirmarea (prelungirea termenului de valabilitate) a  standardelor în vigoare etc

            Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) – organism național de standardizare (ONS) – este o instituţie publică, în subordinea Ministerului Economiei şi are drept scop realizarea politicii naţionale în domeniul standardizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din  04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională.

ISM elaborează standarde moldovenești sau aprobă adaptări ale standardelor internaționale; stabilește principiile și metodologia standardizării naționale; gestionează Fondul național de documente normative în domeniul standardizării; organizează activități de armonizare a standardelor moldovenești cu standardele internaționale și cele europene; constituie, înregistrează și coordonează activitatea comitetelor tehnice de standardizare (http://www.standard.md/).

            În conformitate cu prevederile Legii cu privire la standardizarea națională (art. 16, pct. 1) standardele moldovenești, europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, inclusiv proiectele acestora, sunt considerate opere științifice în sensul Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și sunt protejate prin dreptul de autor. În punctul doi al acestui articol este specificat, că dreptul de autor asupra standardelor aparţine ONS.

Achiziționarea standardelor poate fi efectuată în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (Chișinău, str. Eugen Coca, nr 28, tel.022 905-307) sau pot fi utilizate formulare de comandă on-line, publicate pe site-ul ISM (https://standard.md/?page_id=3293 ).

            Asistența metodologică privind implementarea standardelor este parte componentă a funcțiilor centrelor biblioteconomice naționale, teritoriale și departamentale.   Responsabilitățile BNRM  în calitate de centru biblioteconomic național reprezintă un ansamblu de activități, axate pe elaborarea cadrului strategic şi de reglementare a organizării şi funcţionării bibliotecilor, inclusiv implementarea standardelor în vigoare. Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării a BNRM include periodic în oferta educațională instruiri privind standardele noi de specialitate, contribuind la facilitarea accesului SNB la prevederile acestora.

 Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării a BNRM este responsabilă de asistența metodologică și monitorizarea implementării/promovării standardelor de specialitate în cadrul Sistemului Național de Biblioteci.

 Pe siteul BNRM pot fi consultate  ghiduri, tutoriale, alte publicații metodologice și practice în ajutorul bibliotecarilor (http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-metodologice), inclusiv:

Informații despre standardele SM ISO  în domeniul „Biblioteconomie. Informare. Documentare” sunt publicate în rubrica „Comitetul Tehnic” pe site-ul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice (BRTȘ), care deține secretariatul CT nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” (https://brts.md/?page_id=20). Informația este structurată în trei liste/tabele, care includ: Lista standardelor în vigoare aprobate de ISM (cu indicarea datei modificărilor);  Lista standardelor internaționale noi în domeniul „Biblioteconomie. Informare. Documentare” (pentru informarea mediului biblioteconomic și examinarea standardelor internaționale în scopul înaintării propunerilor pentru preluare, prin traducere în calitate de SM, fiind incluse în planul de activitate a CT nr. 1); Lista standardelor anulate.

Informația este actualizată anual. Lista standardelor actualizată la 29.01.2021 poate fi descărcată aici: https://drive.google.com/file/d/1CtJxJWZBI6xoEb2JH8GDDEKcX0HOaX2q/view

Informație sintetizată de Margareta CEBOTARI, Direcția Cercetare și dezvoltare în biblioteconomie și științe ale informării, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Etichete:

Mă informez. Particip la Proiecte: InfoBuletin, 2021, nr. 3(19). Disponibil:

În anul 2020, Bibliotecile Publice Teritoriale din raionul Căușeni au implementat mai multe servicii/programe de bibliotecă care contribuie la promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 de pe agenda ONU. În acest sens menționam serviciile care cuprind următoarele obiective:

Obiectivul 4. Educație de calitate.

„Competențe digitale pentru fiecare” – BPR Căușeni

”Ora de engleză”, „Ora de italiană” – BPR Căușeni, BP Taraclia

”Educație mediatică” – BPR Căușeni, BP Săiți, BP Ursoaia, BP Tănătari, BP Surchiceni, BP Zaim, BP Coșcalia, BP Taraclia; BP Ursoaia; BP Baimaclia;

„Pregătim temele pentru acasă la bibliotecă” – Filiala copii BPR Căușeni, BP Săiți; BP Zaim, BO Căinari, BP Grigorievca, BP Cârnățeni;

Dezvoltarea gândirii și logicii – „Clubul amatorilor de Șah” Filiala Copii a BPR, BP Tănătari;  „Clubul de Robotică” BPR Căușeni

Dezvoltarea abilităților de lectură – „Ora poveștilor” – Filiala Copii Căușeni, BP Ursoaia, BP Săiți, BP Ucrainca, „Valiza cu povești” BP Tănătari, 

Astfel, bibliotecile publice din raion și-au extins și organizat activitățile conform tendințelor de cerere din comunitate și au replicat servicii de bibliotecă. Cele mai reușite și solicitate servicii din biblioteci rămân a fi cele legate de :

tehnologii informaționale, cum ar fi instruirile IT, utilizarea programelor și aplicațiilor – „Managementul Calculatorului” BPR, BP Ursoaia, BR Zaim, BP Cîrnățeni, BP Ciuflești, BP Tănătari, BP Ucrainca

ODD 1. Fără sărăcie. – modulul de instruire „E-Guvernare pentru toți” a fost predat de către formatorii BPR  în anul 2020 pe parcursul 28 de ore academice pentru 6 grupuri diferite de participanți. Proiectul „Școala IT pentru femei” a avut în componență atelierul de instruire .„Gestionarea finanțelor în familie” invitat, expertul Manciu Aliona, bibliotecar-formator Biblioteca Raională „D.Cantemir” Ungheni.

ODD 3. Educarea modului sănătos de viață – „Afrodita în era digitală” – BP Zaim, „Codul bunelor maniere” BP Zaim, BP Cîrnățeni, BP Săiți.

ODD 5. Egalitate de gen. Proiectul „Școala IT pentru Femei” este unul ce atribuie activitățile sale direct acestui obiectiv. În cadrul proiectului au foat implicate bibliotecile BPR, BP Zaim, BP Ursoaia, BP Cîrnățeni și grupuri de femei și fete din aceste localități.  O activitate specifică temei a fost și atelierul „Normele de gen: atitudini și tradiții socio-culturale” moderat de specialistul de la Centrul de Drept pentru Femei Chebac Tatiana. 

O altă activitate în care au fost implicate bibliotecile sunt cele „16 zile de activism civic împotriva violenței în familie” – flashmoburi, expoziții, activități de informare în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție, Centrul Maternal ProFamilia Căușeni.

  • ODD 8. Muncă decentă. „Cunoaște-te pe tine însuți” –BPR Căușeni, BP Zaim; Activități în parteneriat cu ANOFM Căușeni și Consiliul raional de Tineret Căușeni.

Aceste servicii și activități culturale au fost unele din cele mai solicitate, care au avut un impact major asupra dezvoltării bibliotecilor publice din raionul Căușeni și care au contribuit esențial la îmbunătățirea imaginii bibliotecii în comunitate și pentru care au fost realizate și potofolii.

     Promovarea activităților bibliotecilor se realizează în cea mai mare parte prin postările pe paginile de Facebook și au contribuit la consolidarea imaginii, dar şi la schimbarea atitudinii utilizatorului faţă de bibliotecă. Această formă de comunicare subliniază avantajele utilizării bibliotecii, accentul punându-se pe gratuitate, veridicitate, accesibilitate şi creativitate.

Liuba OSIPOV, director Biblioteca Publică Raională „I. Ungureanu”, Căușeni

Raionul Leova este unul dintre raioanele cu o economie slab dezvoltată, iar bibliotecile au fost implicate direct în activități, care conțin similarități cu ODD-le de pe Agenda ONU 2030.

OBIECTIVUL 1. FĂRĂ SĂRĂCIE

Bibliotecile publice din raionul Leova contribuie la reducerea vulnerabilității acelora care sunt sub pragul sărăciei prin acces sporit și gratuit la resurse info educaționale. 36 de biblioteci pun la dispoziția utilizatorilor 138 de calculatoare. Toți utilizatorii au avut acces gratuit la Internet.

Serviciul, care susține în mod deosebit cetățenii vulnerabili economic și nu numai este „E-guvernare ”. Ambasadorii bibliotecii publice s.Borogani s.Beştemac, Biblioteca Publică Raională “Valeriu Matei”, le-a dezvoltat abilități utilizatorilor cum să utilizeze serviciile e-guvernare, în special obținerea duplicatelor actelor civile, cum să utilizeze corect Mpay. Astfel 5% din utilizatorii bibliotecilor și-au redus considerabil cheltuielile personale, dar și orele de ședere la ghișee pentru a efectua diferite plăți sau cumpărături, utilizând aceste oportunități. 

Un alt serviciu, care ajută oamenii cu venituri mici este servicul Lecturile verii la bibliotecă. Acest serviciu ajută familiile vulnerabile de a avea acces la resursele informaţionale ale bibliotecii. Acest serviciu a fost implementat în bibliotecile publice s.Hănăsenii Noi, s.Sîrma şi Biblioteca Publică Raională “Valeriu Matei”

OBIECTIVUL 3. SĂNĂTATE ȘI STARE DE BINE.

Serviciul modern de bibliotecă „Un mod de viaţă sănătos”, implementat la Biblioteca Publică Raională, promovează modul sănătos de viaţă. Serviciul este susținut de Centrul de Sănătate Publică. Peste 60 de utilizatori au participat la cele 4 ședințe, în cadrul cărora au fost informaţi pe diverse teme. Biblioteca publică s. Borogani a implementat şi activat serviciul modern de bibliotecă „Educaţie pentru sănătate”, în colaborare cu Punctul medical. În cadrul acestui serviciu peste 32 de persoane pe parcursul a 6 şedinţe au format abilităţi de utilizare corectă a plantelor medicinale.

OBIECTIVUL 4. EDUCAȚIE DE CALITATE

Serviciul Ora să ȘTIM, implementat de 6 biblioteci: s. Sărata Nouă, s.Covurlui, s.Borogani, s.Sîrma, Biblioteca Raională “Valeriu Matei”,s. Hănăsenii Noi, coordonat de ABRM în parteneriat cu Fundația Progress din România , cu susținerea Deutsche Telekom Stiftung din Germania. Serviciul este bazat pe studii științifice, subiecte legate de știință , tehnologie , inginerie și matematică (ȘTIM). Activitățile organizate la Ora să ȘTIM se bazează pe lectură și experiment care implică explicații, descoperiri , elemente , lucruri și fenomene din jurul nostru .

Serviciul „Bunicuţele oraşului”, implementat de biblioteca raională, a avut ca scop să ofere persoanelor în etate posibilitatea de a acumula cunoștințele necesare pentru a se simți confortabil în viața modernă: cum să utilizeze tehnologiile, în special telefoanele android, rețelele sociale, siguranța în mediul online, sănătatea personală și a familiei, cum să completeze documente juridice, etc. În cadrul serviciului au activat  voluntari: doi profesori și un medic. Pe parcursul anului 2020 în cadrul a 9 ședințe au frecventat lecții la serviciul „Bunicuţele oraşului”, și au absolvit-o cu succes 15 – bunicuţe. 

OBIECTIV 11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI PUTERNICE

Biblioteca Publică Raională în coordonare cu Muzeul de Etnografie şi Istorie Leova,, alături de Primările s. Ceadîr, s.Orac,, s. Hănăsenii Noi, s. Tochile Răducani, s.Tomai, s.Borogani sunt incluse în Programul Național COMUNITATEA MEA. Biblioteca contribuie în consolidarea comunitară și evaluarea nevoilor cu scopul de a atrage fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului şi satelor. O altă activitate pe care o organizează bibliotecile cu succes este cercetarea locală pentru a identifica obiectivele locale de valoare istorică. Odată identificate se mobilizează comunitatea și se caută finanțări pentru a le transforma în obiective turistice atractive pentru vizitatorii țării și pentru generațiile mai tinere. În 2020 au fost create peste 10 videouri despre istoria localităţi.

(extras din: Bibliotecile Publice Teritoriale din raionul Leova în anul 2020: Raport analitic anual)

Mă informez. Particip la proiecte: InfoBuletin, 2021, nr. 2. Disponibil:

Astăzi, 29 ianuarie 2021, în cadrul Bibliotecii Publice Raionale (BPR) „A. Donici”, Orhei au fost lansate două servicii inovatoare pentru comunitatea orheiană FabLab și BiblioHub. Printre numeroasele activități și servicii pe care le oferă biblioteca pentru comunitate, FabLabul lansat azi, reprezintă un salt enorm, poziționând biblioteca ca un spațiu inovator și flexibil pentru comunitate. Echipamentul modern cu care este dotat FabLabul le va permite utilizatorilor să-și dezvolte creativitatea și să implementeze diverse proiecte care contribuie la prosperarea comunității orheiene. Ne bucură faptul că Biblioteca din Orhei, prin contribuțiile sale inovationale aduce valoare Sistemului Național de Biblioteci din RM care demonstrează utilitatea bibliotecii în dezvoltarea competentelor utilizatorilor. Acest fapt este un factor inspirațional și pentru alte biblioteci din sistem care determină o imagine pozitivă a bibliotecilor in general în societatea noastră. Cu acest prilej felicităm colegii BPR care au fost implicați în acest proiect și au dovedit că schimbările se pot face prin conexiunea cu oameni, relații, comunicare și atitudini ce pot fi luate în dependență de tendințele moderne și oportunitățile existente.

Dragi colegi,

vă prezentăm informații despre conținutul  documentelor de specialitate din colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteconomie și Științe ale Informării a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, achiziționate pe parcursul anului 2020, semestrul 2.

Disponibil: https://www2.slideshare.net/rmbiblioteci/achizitii-noi-2020-semestrul-2/rmbiblioteci/achizitii-noi-2020-semestrul-2

Publicația bibliografică  Biblioteconomie. Ştiinţe ale informării are drept scop diseminarea și  transferul practicilor/ experiențelor inovative aplicate de biblioteci, facilitarea accesului la informaţia utilă personalului de specialitate.

Lucrarea este disponibilă în format electronic, are o periodicitate trimestrială şi reprezintă o continuitate a publicaţiei anuale „Buletin bibliologic”, editată de Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării a BNRM.

În ediția trimestrului patru a buletinul informativ Biblioteconomie. Ştiinţe ale informării – 2020 sunt incluse 71de descrieri bibliografice analitice ale articolelor publicate în următoarele reviste de specialitate, achiziționate în colecția Centrului de Informare și Documentare în domeniul Biblioteconomie și Științe ale Informării a BNRM: AXIS LIBRI: Revistă culturală trimestrială editată de Biblioteca Județeană „V. A. Urechia”, Galați; BIBLIOPOLIS: Revistă de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură. Ed.: Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chișinău; MAGAZIN BIBLIOLOGIC: Revistă științifică și bibliopraxiologică, BNRM, Chișinău; БИБЛИОГРАФИЯ: Научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению, Москва; БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ: Научно-практический журнал. Российская государственная библиотека, Москвa; БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЪЛО: Издатель ООО “Агентство Информ-Планета”, член Российской библиотечной ассоциации (РБА), Санкт Петербург; ВЕСТНИК БИБЛИОТЕЧНОЙ АССАМБЛЕИ ЕВРАЗИИ: Научно-практический журнал; НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. Издатель: ГПНТБ России, Москва.

Descrierile bibliografice analitice sunt înregistrate, în prealabil, în catalogul electronic al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (http://catalog.bnrm.md/opac) și catalogul SIBIMOL – Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Republica Moldova (http://cc.sibimol.bnrm.md/opac).

Pentru detalierea informațiilor necesare utilizatorilor descrierile bibliografice sunt însoţite cu titlurile subiectelor principale ale conținutului documentelor. Buletinul include două indexuri auxiliare: Index de nume; Index al edițiilor periodice.

Publicația este destinată specialiştilor în domeniul biblioteconomiei, bibliologiei și științelor informării, precum  şi altor categorii de utilizatori interesați de acest domeniu.

Disponibil: https://www2.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteconomie-stiinte-ale-informarii-buletin-informativ-2020-trimestrul-4

Social

Blog Stats

  • 118.379 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 29 de urmăritori

Niciun eveniment viitor