Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for septembrie 2014

La 17 septembrie 2014 în incinta  BPR  Leova a avut loc seminarul  cu genericul „Biblioteci moderne” cu bibliotecarii din bibliotecile publice comunale.

IMG_4734

IMG_4739

 

IMG_4766

Motto:

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris

Încet gândită, gingaş cumpănită;

Mâinile mele, care te-au deschis.” (T. Arghezi)

01

Înțelepciunea, tristețea și bucuria lumii toate se află în cărți. Nu putem trece prin marea cultură a lumii decît cu o carte în mînă. Cărțile te provocă să gîndești, deschid calea spre experiențe sufletești de neimaginat. Odată intrat în miracolul lecturii cărțile te prind într-un dans nesfîrșit al cuvintelor și al gîndurilor înțelepte.

Un exercițiu de admirație închinat lecturii, nu poate continua decît prin invocarea admirativă a bibliotecilor – lăcașe de cultură unice, prin vechimea și trăiniciea lor, unde răsfoirea cărților se realizează în liniște și într-o atractivă taină.

Cu acest mesaj întregii comunități a deschis larg ușile și a primit cu mare drag pe oaspeții săi Secția Raională Cultură, Biblioteca Publică Orășenească și Biblioteca publică filiala Copii din or. Rîșcani inaugurînd cea de a IV ediție a Festiuvalului Național al Cărții și Lecturii organizat sub patronajul Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO și a primei Doamne a Țării – Margareta Timofti.

02

Ediția 2014 a Festivalului Național al Cărții și Lecturii marcată anual este o oportunitate pentru promovarea bibliotecii și lecturii, aduce un omagiu marilor scriitori, creațiilor lor care ne îmbogățesc moștenirea culturală. Acest an FNCL este consacrat poetului, prozatorului, publicistului și dramaturgului Dumitru Matcovschi, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, unul din simbolurile mișcării de renaștere națională din Republica Moldova.

03

Ziua 31 august are o semnificație importantă – omagierea limbii noastre. Cu acest prilej i-a dat start mitingului din partea Consiliului Raional Vice- Președinții raionului Rîșcani dna Galina Zamurdac și dl Alexandru Cheptănaru.

Variat a fost și programul Festivalului care a cuprins recitaluri de poezii consacrate:

Zilei Naționale ”Limba Noastră”;

Cărții și lecturii;

Scriitorilor baștinași/au prezentat cititorii bibliotecilor publice din raion /.

Au fost prezentate expozițiile de cărți:

”Dumitru Matcovschi – drum poetic prin timp”;

”Scriitorii baștinașii a raionului Rîșcani”;

”Limba maternă – bogăția sufletului”;

”Cartea e cheia științei și înțelepciunii”,

04

Slide show despre viață și activitatea poetului Dumitru Matcovschi.

La deschiderea FNCL Șefa Secției Cultură rnului Rîșcani dna Emilia Garbuz a menționat că biblioteca vine spre comunitate cu îndemnul la lectură, la asimilarea valorilor spirituale și rămîne în continuare simbolul lecturii moderne, al promovării cărții, protejării limbii și a culturii.

Sărbătoarea a fost înfrumusețată și de colectivele cu titlul ”model”: dansuri populare ”Moștenitorii”/conducătorii Elena Crețu și Mihai Sacaliuc/ și dansuri moderne ”Aisedora” /conducătorul Ana Galagan/, ansamblul de fluieriști ”Andrieș” a școlii de muzică or. Rîșcani /conducătorul Dumitru Nogai/.

Au cîntat interpreții de la Casa de Cultură: Francesca Cucuruzneac, Vladimir Ștepu, Ana-Maria Țîbuleac, Eugenia Chiperi, Cornelia Talpă /conducătorul Cornelia Talpă/.

Colectivul dramatic ”Doina” /conducătorul Vasile Telepeț/ de la Colegiul Agroindustrial a înscenat și a propus spre vizionarea publicului un fragment din ”Îngerii Roșii” de Dumitru Matcovschi. Succesul piesei a fost apreciat de toți spectatorii Festivalului.

Cei care au moderat această frumoasă sărbătoare au fost Camelia Calistru și Stanislav Russu, elevii Liceului Teoretic ”Liviu Damian” din or. Rîșcani.

Fiecare participant, care a fost implicat în programul Festivalului a fost menționat cu diplomă și carte de Dumitru Matcovschi ”Eterna Carte”.

Tot în această zi de Direcția raională Învățămînt, Tineret și Sport în incinta Bibliotecii Publice Orășenești a fost organizat concursul declamatorilor, în cadrul căruia au răsunat poezii consacrate limbii noastre și creației poetului Dumitru Matcovschi. Concursul s-a desfășurat în cîteva etape după vîrsta copiilor. Învingătorii concursului au fost admirați de întregul public al Festivalului.

O atmosferă caldă și prietenoasă a activității ne dă curajul să constatăm că și în acest an Festivalul Național al Cărții și Lecturii a avut un succes bine meritat. Iar bibliotecile sunt și vor rămîne instituții cu ușile permanent deschise și vor fi receptate ca centre eficiente de comunicare culturală și socială.

Dedicat în exlusivitate cărții, lecturii și bibliotecii Festivalul a pus accentul pe promovarea acestor trei piloni și , desigur, pe ideea atractivității vizavi de tot ce înglobează în sine termenul ”BIBLIOTECA”.

 

Claudia Gherman, Specialistul în domeniul biblioteci Secția Cultură Rîșcani,

Sacaliuc Galina, Directorul Bibliotecii Publice Orășenești,

Foliușneac Tatiana, șeful secției Asistență de Specialitate BPO Rîșcani.


Social

Blog Stats

  • 105.287 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 26 de urmăritori

Niciun eveniment viitor