Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for decembrie 2015

bnrm_2016_960X450

Cartea “Alexe Rău, omul oglindirii polivalente” este un omagiu adus dlui Alexe Rău, bibliolog, scriitor, doctor în filozofie şi fost director general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova timp de peste 20 de ani. Această publicaţie reprezintă o apreciere a colegilor, savanţilor, scriitorilor, bibliotecarilor  pentru valorile  şi contribuţiile intelectuale a Domniei sale.  Cartea este structurată în şase capitole şi fiecare capitol are o semnificaţie aparte. Găsim în ea date biografice colectate din mai multe surse şi materializate în capitolul II, denumită pagini de dicţionar. În capitolul III sunt inserate mesaje, gânduri nobile, recunoştinţă, valoare, preţuire a tot ce a lăsat Domnia sa, expuse de către personalităţi, oficialităţi, directori de biblioteci, colegi, etc. Prin aceste mesaje ale personalităţilor este evedenţiată contribuţia enormă prin muncă asiduă la dezvoltarea biblioteconomiei, ştiinţelor filosofice din punct de vedre teoretic cât şi cel practic. Este apreciat ca un bun profesionist, om de omenie cu un devotament rar întâlnit pentru perpetuarea cărţii. Dl Iurie Colesnic menţionează că a fost un poet nativ, eseist, erudit şi alcătuitor şi tălmăcitor al legislaţiei de bibliotecă. Dl acad. Mihai Cimpoi îl defineşte ca omul oglindirii polivalente şi multe alte personalităţi îi adresează cele mai alese cuvinte meritate din plin.

În capitolul IV sunt scoase în evidenţă cele mai semnificative gânduri, prognoze, idei din domeniul biblioteconomic care necesită reflectare de-a lungul timpului, care ne inspiră la cunoaştere şi aprofundarea cunoştinţelor.

Numele dlui Alexe Rău şi viziunile filozofice atribuite domeniului bibliotecomic aducându-i plus valoare este recunoscut şi la nivel internaţional. Prin interviurile inserate în capitolul V cu diferiţi directori ai bibliotecilor naţionale din Spania, Marea Britanie, Finlanda, Croaţia etc. denotă  o puternică afirmare în arealul internaţional. În acest capitol mai sunt prezentate ultimile interviuri în presa de la noi despre carte, lectură, bibliotecă.

Capitolul VI cuprinde Referinţe critice care pun în valoare calităţile Domniei sale ca scriitor şi afirmare în literatură. Poeziile sale sunt admirate de către citittori şi sunt apreciate prin prisma personalităţilor în literatură.

A fost un om erudit cu calităţi deosebite şi aşi vrea să remarc despre  influenţa Dumnealui asupra tinerilor bibliotecari din Biblioteca Naţională. Am cunoscut un mare bibliotecar, un mare Om, un intelectual veritabil. Cu 15 ani în urmă când am păşit pragul bibliotecii în calitate de angajată a bibliotecii Dumnealui m-a îndrumat în serviciul Dezvoltare în biblioteconomie. Fiind tânăr bibliotecar, şi practic peste două luni împreună cu câţiva tineri am fost primiţi în rândurile bibliotecarilor şi special pentru noi a fost organizată o întrunire unde  ne-au fost înmânate testimonii de nobleţe semnate de Dumnealui şi însoţite cu câte o floare ca simbol şi acest simplu gest oferă o stare de bucurie. Unical prin felul lui de a scrie, acest testimoniu a fost un semn de încurajare şi susţinere pentru că remarca prin cuvintele “…Să trecem împreună peste greutăţi şi prăpastia ce stă în cale să se transforme în paradis…”.

Ne-a încurajat să participăm la conferinţe ştiinţifice, să scriem articole ştiinţifice, chiar am fost instruiţi cum să elaborăm un articol ştiinţific. Peste ani îţi dai seama că aceste acţiuni ale Dumnealui ne-au modelat şi format ca bibliotecari moderni. În primul rând modelul  Alexe Rău mi-a schimbat profund imaginea bibliotecarului. M-a făcut să văd un om pasionat de domeniul lui, de activitate pe care o desfăşoară, de o dăruire deplină a misiunii pe care o avea. A fost un bibliotecar de excepţie şi excepţiile de acest gen încurajează imaginea bibliotecarului şi o ridică la cel mai înalt nivel de manifestare intelectuală. Având un asemenea model toţi bibliotecarii sunt chemaţi la desăvârşire prin perseverenţă, care cere o pregătire, o consacrare. Cunoscându-l în calitate de director şi ca pe un mare intelectual mi-a insuflat o schimbare a modului de a gândi, de a percepe în general viaţa, ne îndruma să gândim îndrăzneţ şi avea o mare capacitate de a iniţia proiecte şi idei unicale în domeniul biblioteconomiei. Ideea căsuţei tematice “Farmacie pentru suflet” în scuarul bibliotecii din cadrul Salonului Internaţional de Carte, 2014 îi aparţine şi ne-a inspirat să promovăm biblioterapia ca formă de a atrage oamenii spre lectură. Eu cu colega mea, Victoria Vasilică încercăm să dezvoltăm această idee de a o aplica ca un nou serviciu de bibliotecă în bibliotecile publice. Uneori aveam senzaţia că nu ajung la nivelul la care aspira dl director să ne vadă pe noi tinerii, dar el modest şi răbdător ne ghida şi ne urmărea paşii de la distanţă, lăsându-ne să evoluăm şi să ne găsim ritmul nostru propriu. Regret faptul că astăzi de ziua lui de naştere, nu mai este printre noi, dar spiritul Dumnealui este prezent în tot ce ne-a lăsat, amintiri, proiecte, publicaţii care reprezintă o bază fundamentală pentru bibliotecarii de azi şi generaţiile care vin. Modelul Alexe Rău ne va călăuzi întotdeauna şi valorile intelectuale vor rămâne istorie pentru Biblioteca Naţională şi recunoaştere naţională ca filozof al culturii din Republica Moldova. Mă consider o persoană norocoasă pentru că am avut ocazia să-l întâlnesc şi să-l cunosc  şi consider că puţin timp ni se oferă de a beneficia din plin de lucrurile măreţe, sau poate nu suntem destuli de recunoscători pentru ceea ce ne oferă clipa prezentă.

Dumnezeu să-l odihnească în linişte.

23.XII.2015

Ecaterina Dmitric

Articolul Biblioteca pe placul tuturor de Alla Andrieș reflectează  activitatea bibliotecilor publice din Finlanda. Articolul poate fi accesat pe http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteca-pe-placul-tuturor-alla-andrie

biblioteca

 

Prezentarea:  Consiliul Biblioteconomic Naţional ca platformă de consolidare a Sistemului Naţional de Biblioteci – Dr. Igor Şarov, viceministru al culturii, Preşedinte al CBN; Eugenia Bejan, secretar al CBN

Poate fi accesată pe: http://www.slideshare.net/cdbclub/comunicare-cnmb-56200646

Prezentarea: Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor comune – Victoria Vasilica și Ecaterina Dmitric, BNRM poate fi accesată http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/edificarea-paradigmei-comportamnetalatitudinal-prin-realizarea-proiectelor-comune-victoria-vasilica-ecaterina-dmitric

testimoniu1-page-001


Social

Blog Stats

  • 98.254 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor