Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for iulie 2017

 Dragi bibliotecari!

În perioada 24-31 iulie 2017 se va desfăşura concursul de admitere la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării.

Informaţia privind planul de admitere va fi plasată pe site-ul Universităţii de Stat: http://admitere.usm.md/?page_id=7&lang=ro

CICLUL I (LICENŢĂ)

Admiterea se va organiza pentru următoarele specialităţi:

344.1 Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică (secţia cu frecvenţă şi secţia cu frecvenţă redusă)

344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar (secţia cu frecvenţă)

Informaţia despre specialităţi poate fi accesată aici:  http://admitere.usm.md/?page_id=25

Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajaţi lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci să depună dosarele la secţia cu frecvenţă redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca, dobândirea de noi competenţe profesionale este destul de actuală.

Atenţionăm că studiile la secţia cu frecvenţă redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obţinerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică oferă posibilităţi nu doar de perfecţionare profesională, dar, inclusiv, de obţinere a gradelor de calificare.

Pentru depunerea dosarelor la Ciclul I (Licenţă) candidaţii pot consulta Regulamentul USM privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018 : http://admitere.usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-USM-privind-organizarea-admiterii-%C3%AEn-ciclul-I-%E2%80%93-studii-superioare-de-licen%C5%A3%C4%83-pentru-anul-universitar-2017-2018.pdf

Pentru a afla despre actele necesare accesaţi: http://admitere.usm.md/?page_id=1692

Atenţie: La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere.

În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar la Universitatea de Stat din Moldova la cererea de înscriere se anexează documentele în original.

Atenţionăm că pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2017 puteţi afla accesând: http://admitere.usm.md/

CICLUL II (MASTERAT)

Admiterea se va organiza la programul de master Managementul instituției infodocumentare

Informaţia despre program poate fi accesată: http://admitere.usm.md/?page_id=2082

Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.

Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.

Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul USM de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de masterat, ciclul II in anul 2017, accesînd : http://admitere.usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-USM-de-organizare-%C5%9Fi-desf%C4%83%C5%9Furare-a-admiterii-la-studii-superioare-de-masterat-ciclul-II-in-anul-2017.pdf

Pentru a afla despre actele necesare accesaţi : http://admitere.usm.md/?page_id=1692

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2017 puteţi afla accesând:  http://admitere.usm.md/

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Ciclul I, Licență

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul de studii nr. 1, str. M.Kogălniceanu 65

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Ciclul II, Masterat

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul Central, str. Al.Mateevici 60

Informaţii de contact:

Republica Moldova

  1. Chişinău, str. A. Mateevici 60

Bloc Central, 225/C

tel. 022-577435, 022-577410

http://admitere.usm.md/

(Informație preluată de pe site-ul ABRM: http://abrm.md/?p=2613)

 


Social

Blog Stats

  • 105.287 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 26 de urmăritori

Niciun eveniment viitor