Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for septembrie 2017

Astăzi, 25 septembrie 2017, în incinta Centrului de Statistică al BNRM a fost dat startul primei runde de instruiri în „Design și management de proiect”, din cadrul proiectului „Împreună pentru comunitate” implementat de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Fundația pentru Dezvoltare cu susținerea Programului Novateca /IREX Moldova.

Oportunitățile de dezvoltare a bibliotecarilor susținute de Programul Novateca sunt diverse și cu siguranță sunt și rezultate care demonstrează acest fapt. Acest proiect urmărește să dezvolte competențe în scrierea de proiecte, dar și a produce o schimbare în gândire privind produsul final abordat în proiect.

Trainnigul se va desfășura trei zile, după care bibliotecarii vor avea oportunitatea să-și expună ideile prin care vor iniția produse și servicii pentru comunitățile din care fac parte.

#impreunapentrucomunitate, #abrm, #novateca, #bnrm, #fdrm, #managementdeproiect

DSC_0003

La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău a avut loc a treia etapă a Iarmarocului Comunității cu susținerea bibliotecii moderne, organizat în cadrul campaniei „Ne vedem la bibliotecă!” în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale și AO IREX Moldova / Programul „Novateca”. Au venit cu prezentări ale serviciilor inovatoare oferite comunității lor atât  bibliotecile publice din raioanele de centru ale Republicii Moldova – Ialoveni, Căușeni, Orhei, Strășeni, Șoldănești, Rezina, Hâncești, Anenii Noi, Ștefan Vodă și filialele BM „B. P. Hasdeu”,  cât și cei mai activi  parteneri locali și naționali din sectorul public și privat.

În susținerea și aprecierea bibliotecilor publice și a organizațiilor non-guvernamentale care contribuie la prosperarea comunității au prezentat pledoariile lor Lucia Caciuc-Roșioru, consilierul Primarului general pentru probleme sociale în cadrul Primăriei municipiului Chișinău ,  Vitalie Tarlev, viceministru al Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Violeta Bunescu, Senior Program Manager Novateca / IREX Moldova, Olimpia Bratu, manager Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, România.

Comunicarea profesională și voia bună au fost vedetele acestei activități de amploare, în cadrul căreiea au fost promovate din plin importanța și necesitatea bibliotecilor pentru comunitate.

IMG_0144Participând la această activitate am constatat iarăși că inventivitatea bibliotecarilor nu are hotare. Doar astfel bibliotecile publice  se pot menține în atenția comunității și pot provoca mereu interesul unor noi  vizitatori să utilizeze serviciile oferite lor.

Pentru a vedea imagini de la acest eveniment accesați: https://www.facebook.com/pg/bibliotecipublicerm/photos/?tab=album&album_id=885749581578502

 

IMG_2437Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” din municipiul Bălți a fost gazda unui nou eveniment care face parte din campania națională de promovare a bibliotecilor publice „Ne vedem la bibliotecă!” Iarmarocul Comunității cu susținerea bibliotecii moderne a fost organizat în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale și AO IREX Moldova / Programul Novateca.

Evenimentul a avut loc în incinta Filialei pentru copii „Ion Creangă” a BM Bălți. Participanți au fost toate bibliotecile publice teritoriale din regiunea Centru-Nord, care au prezentat cele mai noi proiecte și servicii de bibliotecă de care beneficiază comunitățile lor. Un accent aparte în cadrul evenimentului a fost evidențierea colaborărilor de succes ale bibliotecilor cu partenerii locali și naționali din sectorul public și privat, aprecierea aportului voluntarilor din comunitate și menționarea rezultatelor impresionante obținute de biblioteci ca rezultat al activităților de Advocacy.

Publicul numeros,  participant la acest deosebit iarmaroc de idei și realizări ale lor, a făcut cunoștință cu multiple oferte de servicii și posibilități de dezvoltare în domeniile educație, sănătate, incluziune digitală, dezvoltare economică, socializare etc.,  de care pot beneficia membrii comunităților.  Astfel  bibliotecile publice contribuie din plin la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Cei prezenți la eveniment au fost invitați să participe la concursuri interactive,  master-klass, pauze dinamice. Au înnobilat atmosferea creativă pauzele muzicale și  flahmob-urile de promovare a lecturii, cărții, bibliotecii.

IMG_2358Participând la acest eveniment am menționat creativitatea deosebită de prezentare a ofertelor și serviciilor bibliotecilor publice, apreciind diversificarea continuă a activității lor și implicarea în dezvoltarea societății.

Pentru a vedea imagini de la eveniment accesați: https://www.facebook.com/pg/bibliotecipublicerm/photos/?tab=album&album_id=882752668544860

 

Studiul „Bibliotecarii renumiți din istoria culturii mondiale” este un omagiu bibliotecilor și personalităților care au contribuit din plin la apariția și dezvoltarea profesiei de bibliotecar, realizat de Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în anul 2017, alcătuitor Alla Andrieș.

Studiul este postat pe site-ul BNRM, rubrica  „Publicații” și poate fi accesat aici: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Bibliotecarii-renumiti-istoria-culturii-mondiale.pdf

 

 

Niculescu, Zenovia. Universul bibliografic : Sisteme și structuri compoziționale / Zenovia Niculescu. – București : Ed. Univ. din București, 2017. – 532 p.  – Bibliogr.: p. 495-528.

Dr. Zenovia Niculescu este profesor la Catedra de Ştiinţe ale Informării şi Documentării a Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti. Este titulara cursurilor de catalogare, clasificare, indexare şi bibliografie.

Excelenta cercetare științifică realizată de prof. univ. dr. Zenovia Niculescu  ne prezintă, după cum remarcă autoarea în cuvântul de deschidere a volumului dat:  „fascinația universului bibliografic, pluridisciplinar, multicultural și multilingv”. În continuare se menționează că: „Monografia este fundamentată pe un riguros studiu științific susținut de o documentare exaustivă a literaturii de specialitate, este analitică, integrală, comparativă, vizează universul bibliografic, examinat în totalitatea componentelor sale, ca un sistem de elemente interdependente, este metodică și se bazează pe reguli ale teoriei, epistemiologiei și metodologiei bibliografiei”.

Autoarea mai remarcă că și-a dorit ca discursul științific al acestei cărți să se constituie și ca un mesaj întru iubirea și prețuirea profesiei de bibliotecar.

Cuprinsul studiului este structurat în 21 de compartimente tematice. În primele 10 capitole este prezentată cronologia apariției și evoluției bibliogariei, importanța comunicării și informării bibliografice pe parcursul secolelor, până în societatea cunoașterii din zilele noastre. Urmează alte 11 capitole din care aflăm date din istoria bibliografiei românești, structura compozițioanlă a lucrărilor bibliografice din diverse puncte de vedere: în funcție de scop, destinație și obiectiv, din perspectiva sferei tematice, tipologia bibliografiilor în funcție de anumite criterii – cronologic, locul de editare, cantitatea informațională, suport de prezentare a informației etc.

Specialiștii în domeniu din Republica Moldova pot consulta acest amplu studiu științific, intrat, recent, în colecția literaturii de specialitate din cadrul Direcției de Cerctare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării a BNRM.

 

Etichete:

CZU. Clasificarea Zecimală Universală : Tabele prescurtate / Camera Naț. a Cărții din Rep. Moldova ; ed. îngrijită și adaptare: Valentina Chitoroagă ; tehnored. computerizată și design: Renata Cozonac. – Chișinău : Camera Națională a Cărții, 2017. – 190 p.

În argumentul care precedă cuprinsul, se menționează că această versiune prescurtată a CZU reprezeintă o adaptare  la ediția online a „Clasificării Zecimale Universale” elaborată de Consorțiul CZU și se bazează pe edițiile în limbile română, engleză și rusă, cuprinzând textul actualizărilor al Master Reference File (MRF) a Consorțiului din anii 2006-2010.

Este binevenit faptul, că tabelele CZU din această ediție sunt însoțite de comentarii și referințe, pentru a facilita procesul de sistematizare a documentelor. La fel, un bun  sprijin pentru munca bibliotecarului sunt „Tabelele de autor” în limba română și rusă, anexate în cuprinsul ediției date.

Valentina Chitoroagă, director general al Camerei Naționale a Cărții a menționat, în cadrul unui atelier profesional, că au editat această versiune prescurtată a CZU ca urmare a multiplelor solicitări din partea  bibliotecarilor.

Deci, ediția precurtată a CZU aduce la îndemâna specialiștilor în informare, documentare și științe ale informării un instrument de lucru compact / concis, care le va fi de un real ajutor în desfășurarea activității profesionale.

 

Călătoria cărții : itinerar prin lumea informației / coord. șt.: Cristina Popescu ; coord. resp.: Gabriela Jurubiță ; red. resp.: Simona Fortin. – București: Ed. Univ. din București, 2016. – 436 p.

Volumul Călătoria cărții: itinerar prin lumea informației cuprinde aspecte importante și actuale în ceea ce privește Structurile info-documentare digitale și tehnologii contemporane construite în jurul cărții (partea I a lucrării) și Itinerarii prin lumea informației (partea a II-a lucrării).

Atât prima parte, cât și cea de a doua parte reflectă studii și cercetări ale bibliotecarilor, bibliofililor, ale cadrelor didactice universitare, cercetătorilor sociologi asupra schimbărilor în structurile info-documentare, care au intervenit odată cu răspândirea internetului.

Prima parte abordează tematicile după cum urmează: Restituiri documentare – cultură, tradiție, biblioteci; Miracolul lecturii în formarea personalității copilului și adolescentului; Provocările erei digitale; Documente și biblioteci – restructurări conceptuale și operaționale.

Partea a doua a lucrării constituie reflecții, analize interesante asupra mai multor probleme ce vizează bibliotecile și cărțile nemijlocit: Mirabila călătoire a cărții – provocări contemporane ale bibliotecii; Marketingul structurilor info-documentare; Călătorii și pelerinaje; Sub semnul călătoriei.

Nu mai puțin interes prezintă diagramele, fotografiile și alte ilustrații, de altfel foarte relevante și utile pentru un studiu științific, ce pun în discuție numeroase probleme cu care se confruntă bibliotecile de la începutul secolului XXI.

O recenzie mai amplă a volumului puteți vizualiza accesând link-ul de mai jos:

http://infoub.unibuc.ro/2016/12/calatoria-cartii-itinerar-in-lumea-informatiei-coordonator-stiintific-cristina-popescu/

 

Etichete: ,

Social

Blog Stats

  • 98.257 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor