Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

REZULTATELE STUDIULUI PRIVIND MEDIUL VIRTUAL DE ÎNVĂȚARE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI

Posted on: ianuarie 3, 2022

(26 iulie – 4 august 2021; 454 de răspunsuri)

Mediul virtual poate să sprijine foarte bine cantitatea de informații și cunoștințe transmise. Dacă până mai ieri personalul de specialitate din biblioteci putea să decidă comunicarea online sau față în față, în condiții de criză instruirile în mediul virtual din oportunitate devine o necesitate, cu toate că suntem cu adevărat conștienți de faptul că legăturile autentice se formează și se mențin față în față.

Cercetarea a pornit de la ideea că formarea profesională continuă este necesară și importantă pentru specialiști, indiferent de forma aleasă de instruire, tradițională sau în mediul virtual. În contextul crizelor globale și schimbărilor în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale, personalul de bibliotecă din Republica Moldova trebuie să înțeleagă că nu există o altă alternativă de a se dezvolta profesional având șansa de a se alătura mediului virtual de învățare.

Studiul privind mediul virtual de învățare pentru personalul de specialitate din bibliotecile Republicii Moldova a constatat următoarele:

 1. Cvasiunanim respondenții (95%) declară că „în foarte mare măsură” sau „în mare măsură” este importantă formarea profesională continuă.
 2. Cu toate că oferta educațională a Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrulBibliotecii Naționale a Republicii Moldova (CFPC BNRM) este plasată pe pagina web a BNRM, pe rețelele sociale, transmisă prin e-mail centrelor biblioteconomice teritoriale și departamentale, doar 26% din respondenți „cunosc foarte bine oferta”.
 3. Drepturile angajaților privind formarea profesională continuă sunt respectate în totalitate în instituțiile în cadrul cărora aceștia activează (81%). Surprinzător este rezultatul de (6%) de angajați care afirmă că nu dețin așa drepturi.
 4. Cei mai mulți respondenți (82%) afirmă că sunt informați și îndrumați să participe la programele educaționale desfășurate de centrul biblioteconomic național.
 5. Ca urmare a crizei pandemice provocate de virusul Covid-19, programele educaționale organizate online au devenit o normalitate pentru CFCP BNRM. Conform datelor colectate, (41%) de beneficiari au participat cel puțin la 1-2 activități educaționale.
 6. Opinia angajaților cu privire la oportunitatea formării profesionale continue, persoanele care au participat la programele educaționale au apreciat cu note maxime activitățile desfășurate online (74%). În baza răspunsurilor, media de satisfacție este de 3,91.
 7. În opinia respondenților gradul de eficiență a comunicării în cadrul instruirilor online este „foarte eficientă” pentru (34%) și „foarte puțin eficientă” consideră (21%). Din practica și experiența organizării activităților educaționale în format online pe diferite aplicații (Zoom, Google Meet) la CFPC BNRM constatăm că personalul de specialitate din biblioteci chiar dacă destul de repede s-a adaptat noii normalități, totuși preferă comunicarea față în față, fie din motivul că unii astfel au disponibilitatea de a asimila mai multă informație, simt necesitatea de a socializa cu colegii, nu au depășit unele bariere psihologice de a se adapta unei altfel de comunicări, o consideră cea mai bună cale de comunicare, etc.
 8. Printre cele mai mari 5 avantaje ale instruirilor online au fost menționate:
  • Economisirea timpului pentru deplasări (14%);
  • Transmiterea unui volum mare, divers de informații, cunoștințe noi, utile (9,1%);
  • Tematici variate cu participarea formatorilor/experților din domeniul biblioteconomiei și altele (8,6%);
  • Disponibilitate, studiere fără părăsirea locului de muncă (8%);
  • Aflarea diverselor opinii, experiențe de la un număr mai mare de participanți (7,4%).
 9. Printre cele mai mari 5 dezavantaje ale instruirilor online au fost menționate:
  • Pot apărea probleme tehnice (conexiune/viteza slabă a Internetului, probleme cu microfonul, deconectarea energiei electrice) (34,5%);
  • Lipsa comunicării interpersonale, tête-à-tête cu colegii de la alte biblioteci (11,2%);
  • Aspectele organizaționale reduse (de timp, lipsa pauzelor, pasivitatea instruiților) (7,9%);
  • Calitatea slabă a unor instruiri (activități teoretice, puțină practică, lipsa jocurilor interactive, discursuri plictisitoare ale formatori, abateri de la temă, terminologie complicată) (5,7%);
  • Oboseala în fața calculatorului (4,8%).
 10. Majoritatea chestionaților susțin faptul că dețin competențe digitale pentru a participa la instruiri online (77%). Printre cele mai solicitate sunt nevoile de cunoaștere a aplicațiilor educaționale (Zoom, Google Meet, etc.) (86%); utilizarea calculatorului și Internetului (80%); lucru cu programele noi de calculator, tehnologii web (30%) Surprinzător este faptul că un număr mare de chestionați consideră ca pe competență digitală importantă cunoașterea accesării linkului de participare (62%).
 11. Respondenții consideră adecvate toate modalități de formare continuă pe care le oferă  CFPC BNRM, drept prioritate: transmiterea prin email a materialelor educaționale – (87%); organizarea cursurilor educaționale online (Zoom, Google Meet, etc.) (85%); informarea pe rețelele sociale despre oportunități de instruire (ex.: InfoBuletin) (47%).
 12. Marea majoritate a bibliotecarilor consideră că participarea la programele de formare continuă le va asigura în primul rând un plus de profesionalism (44%) și un suport în exercitarea profesiei (35%).
 13. Cea mai mare parte a respondenților au specificat că participă la programele de formare continuă online din nevoia de a-și îmbogăți permanent cunoștințele și performanțele (94%).
 14. Jumătate din participanții la sondaj au menționat că acordă timp „în mare măsură” (55%) pentru a-și dezvolta competențele profesionale la programele educaționale organizate de CFPC BNRM.
 15. Analizele ne arată că (50%) de respondenți au rămas foarte mulțumiți de ofertele educaționale online oferite de CFCP BNRM, atribuindu-i valoarea cea mai mare. Media de satisfacție constituie 4,35 (destul de bună).
 16. Precizând ce tip de cunoștințe/abilități concrete i-ar interesa să obțină prin intermediul unor activități educaționale online, angajații au dat prioritate cursurilor de IT / tehnice aproximativ (40%), cursurilor de legislație sau scriere de proiecte (30%), cursurilor biblioteconomice și bibliografice (20%).
 17. Cei mai mulți respondenți au declarat că activitățile online ar trebui să dureze 2-4 ore academice (44%).
 18. Respondenții conștientizează semnificația instruirilor online, ceea ce face ca activitățile organizate de CFCP BNRM să prezinte mare interes, valoare, însemnătate. Participanți la studiu declară că „în foarte mare măsură” și „în mare măsură” (95%) sunt importante cunoștințele/abilitățile dobândite în cadrul activităților educaționale online.
 19. Cu toate că respondenții au afirmat importanța instruirilor în mediul online în dezvoltarea competențelor profesionale, totuși ei consideră că activitățile tradiționale au un impact pozitiv mai mare (46%) vizavi de instruirile online (21%).

În baza analizei datelor, opiniilor/sugestiilor respondenților, concluziilor studiului și propriei experiențe practice, recomandăm:

 1. Studierea sistematică a necesităților de formare profesională continuă a angajaților din SNB;
 2. Analizarea periodică a opiniile bibliotecarilor referitor la tematica și formele de servicii educaționale prestate de centrul biblioteconomic național;
 3. Pentru a fi atractive, cursurile online trebuie să aibă o componentă practică, iar cunoștințele dobândite să aibă o aplicabilitate imediată;
 4. Limbajul utilizat la cursurile online trebuie să fie adaptat la nivelul de pregătire al cursanților, iar conceptele abstracte trebuie explicate cât mai clar;
 5. O mai bună interactivitate între formator – cursant;
 6. Estimarea corectă a timpului (durata instruirilor online să nu depășească 2-3 ore academice);
 7. Plasare și actualizare rapidă a materialelor educaționale pe pagina web a instituției;
 8. Facilitarea învățării online personale la timpul convenabil al cursantului;
 9. Formarea de formatori care să fie încurajați pentru a gestiona resursele de cunoștințe în VLE;
 10. Diversificarea formelor și metodelor de studiere, pentru a evita dezinteresul față de orele de instruire online;
 11. Diversificarea tematicilor (cursuri IT / tehnice, scriere de proiecte, cadru legislativ, biblioteconomie, management, etc.) a ofertelor educaționale;
 12. Promovarea activă a ofertelor educaționale pentru personalul de specialitate din biblioteci (pagina web, rețele sociale, bloguri);
 13. Colaborarea și invitarea formatorilor/experților în diferite domenii (știință, economie, agricultură, politică, juridică, etc.) și de peste hotare;
 14. Mediul virtual de învățare ar putea fi creat în toate centrele biblioteconomice din țară.

Studiu realizat de Lilia POVESTCA,

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 133.413 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 30 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat: