Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

STANDARDELE DE SPECIALITATE –  EXPRESIA PRINCIPALĂ A CORECTITUDINII ÎN ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII BIBLIOTECILOR

Posted on: ianuarie 28, 2022

Margareta CEBOTARI,

BNRM, specialist principal Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie,

membru al CT nr. 1 ”Biblioteconomie. Informare. Documentare”

 Standardele internaționale și standardele naționale se aplică în baza unor acorduri de colaborare la care Republica Moldova face parte. Standardizarea activității bibliotecare în Republica Moldova are drept scop realizarea a două obiective principiale: asigurarea unității naționale în biblioteconomie, informare și documentare; alinierea instituțiilor din Sistemul Național de Biblioteci la metodologiile și tehnologiile moderne aplicate în domeniul biblioteconomicComitetul Tehnic nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” (CT nr. 1), care  activează în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM),  asigură examinarea, elaborarea și aplicarea în practica bibliotecilor din Republica Moldova a standardelor în domeniul biblioteconomic. Membrii CT nr. 1 au drepturi și obligații  prestabilite conform cerințelor în domeniul standardizării. În atribuțiile Comitetului Tehnic nr. 1 intră, în special, traducerea standardelor  internaționale care se referă la principiile, metodele și practicile de organizare a activității bibliotecilor, centrelor de informare și documentare, arhivelor, științei informației și editare, înaintarea către ISM a propunerii de adoptare a standardelor  moldovenești în domeniul biblioteconomiei (SM ISO).

Documentele de standardizare sunt un suport esențial în funcționarea eficientă a bibliotecilor și în adaptarea la cerințele  actuale de dezvoltare și modernizare, deoarece avantajele activității de standardizare se manifestă în toate fazele circuitului info-documentar.

Rămânând adepții ideii că standardele de specialitate sunt expresia principală a menținerii corectitudinii în organizarea activității instituțiilor bibliotecare, recomandăm pentru bibliotecile publice teritoriale crearea condițiilor optime de acces direct la acest tip de documente, achiziționarea lor  în colecțiile bibliotecilor publice teritoriale, ca factori care pot contribui la  dezvoltarea proceselor de bibliotecă și  diversificarea serviciilor conform cerințelor comunității moderne.

Informații despre standardele SM ISO  în domeniul „Biblioteconomie. Informare. Documentare” sunt publicate în rubrica „Comitetul Tehnic” pe pagina web a Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice (BRTȘ), care deține secretariatul CT nr. 1  (https://brts.md/?page_id=107). Informația este actualizată anual.

Lista standardelor actualizată la 03.01.2022 poate fi descărcată aici: https://drive.google.com/file/d/1qhZErz7AYJ0OWAPMoVP4RtknQdkZTbTC/view

Standardele sunt protejate de dreptul de autor. Conform articolului 16, alineatul 2 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, dreptul de publicare (editare) și difuzare a standardelor moldovenești aparține organismului național de standardizare (ONS). Totodată, conform art. 5, alin. 2 în calitate de ONS este recunoscut Institutul de Standardizare din Moldova, deci  dreptul de autor asupra standardelor  este deținut de această instituție (http://www.standard.md/).

Institutul de Standardizare din Moldova oferă acces la standarde în conformitate cu „Politica privind dreptul de autor asupra standardelor” (https://standard.md/public/files/2018/POLITICA_DREPT_DE_AUTOR.pdf).  

Etapele de achiziționare a standardelor,  tarifele la serviciile de comercializare prestate de către Institutul de Standardizare din Moldova sunt prezentate pe pagina web a acestei instituții (https://standard.md/?page_id=3289&lang=ru).

Odată cu procurarea standardelor necesare, bibliotecile își asumă respectarea cerințelor „Politicii privind dreptul de autor asupra standardelor” elaborată de ISM, printre care menționăm: neadmiterea multiplicării libere a textelor standardelor și transmiterea către terțe persoane/instituții a copiilor standardelor sau a pasajelor din aceste standarde;  la necesitate se admite cumpărarea mai multor exemplare de standarde în condiții speciale, în conformitate cu cerințele ISM de respectare a dreptului de autor etc.

Bibliografie de recomandare:

  1. Cebotari, Margareta. Evaluarea impactului bibliotecilor: prevederi standardizate / Margareta Cebotari // Magazin bibliologic. –  2018. –  Nr 3/4. –  P. 31-36. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1008/Cebotari_Evaluarea.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 27.01.2022).
  2. Cebotari, Margareta. Standardizarea în Biblioteconomie. Importanța cunoașterii și aplicării standardelor profesionale în bibliotecile din Republica Moldova: studiu aplicativ / Margareta Cebotari // Magazin bibliologic. –  2019. –  Nr 1/2. –  P. 90-100. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1018 (Accesat 27.01.2022).
  3. Cebotari, Margareta. Standardizarea în biblioteconomie, informare și documentare [online]. Mod de acces: https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/2021/03/17/standardizarea-in-biblioteconomie-informare-si-documentare/ (Accesat 27.01.2022).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

  • 133.413 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 30 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat: