Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Anenii Noi

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Anenii-Noi

 

Harta raionului Anenii Noi

Harta raionului Anenii Noi

Poziţia geografică:

Orașul Anenii Noi este o localitate în Raionul Anenii Noi situată la latitudinea 46.8788, longitudinea 29.2247 și altitudinea de 44 metri față de nivelul mării. Această localitate este în administrarea Raionului Anenii Noi. Distanța directă pâna în or. Chişinău este de 38 km.

 

 Structura administrativ- teritorială:

Raionul Anenii Noi are în total 45 localităţi, incluzând oraşul Anenii Noi şi 44 sate. În structura teritorial – administrativă sunt 26 de primării, 37 biblioteci publice.

 

Istorie locală:

1946 A fost înfiinţată biblioteca publică din localitatea Anenii Noi. Colecția de carte a constituit  300/500 exemplare. Primii bibliotecari: dna Dostoevschi Lidia, dna Bugaevschi Lidia.

1946-1949 Colecţiile Bibliotecii treptat se completau. După mărturisirile dnei Bugaevschi Lidia, transport nu era, completarea se efectua la Chisinău. Era nevoită să plece cu trenul de la staţia Bulboaca. Ceasuri nu erau, se orienta dupa lună. Uneori venea prea devreme (venea pe jos de la Anenii Noi) şi aştepta în gară, alteori întârzia şi făcea cale întoarsă. Parcurgea distanţa de 4 km pe jos (Anenii Noi – Bulboaca). În pofida vremurilor vitrege populaţia orăşelului păşea des pragul bibliotecii.

31.03.1950 Soarta a binevoit ca dirijarea bibliotecii (ordinul Nr. 40 din 29.03.50) să fie preluată de un specialist în domeniu – dna Caciur Maria Filip absolventă a şcolii de iluminare culturală din Odesa, fiind repartizată în orașul Anenii Noi ca şef de bibliotecă. Primul specialist în domeniu a fost primit cu bunăvoinţă la Anenii Noi.

1950-1951 Biblioteca dispunea de aproximativ 2000 cărţi, care încăpeau în două dulapuri mari. Cu contribuţia dnei Caciur Maria au fost deschise în anii  50 biblioteci în localităţile Telita, Șerpeni, Mereni, Geamăna.

1952 Prin ordinul Ministerului Culturii în orăşel se deschide Biblioteca pentru copii, colecția de carte constituind 300 cărţi selectate din bibliotecii existente. Şefa Bibliotecii pentru copii fiind dna Saicova Sofia.

1976 Biblioteca publică orăşenească din Anenii Noi primeşte statut de bibliotecă raională a sistemului centralizat de biblioteci din raion. Diriguitoare a fost dna Elena Cebotari, specialist în Biblioteconomie, absolventă a Institutului de Cultură din Moscova. Cu mici întreruperi a coordonat activitatea bibliotecii din anii 1976 – 1999. Om al culturii şi al lecturii, dumneaei a contribuit la îmbogăţirea colecției de carte, stabilind punți de legătură cu oraşul Tulcea din România, biblioteca primind o donaţie de 5000 exemplare publicaţii din România, o achiziţie de carte inteligentă.

1991 În urma descentralizării sistemului de biblioteci, biblioteca raională a primit statut de bibliotecă publică orăşenească.

1999 – 2004 Directorul bibliotecii – Parascovia Codreanu. Biblioteca câștigă 2 proiecte la fundaţia SOROS Moldova (Sala Multimedia, Colecţia Multimedia – 3500 USD), astfel biblioteca fiind dotată cu 3 computere conectate la Internet, a fost procurat şi un xerox cu ajutorul Primariei.

Biblioteca şi-a schimbat imaginea în comunitate, oferă accesul beneficiarilor la diferite surse de informaţie. (Director de proiect – Elena Farmagiu–Cebotari, Parascovia Codreanu).

2004 Începând cu 1 ianuarie 2004, biblioteca are statut de biblioteca publică raională, biblioteca pentru copii fiind filiala bibliotecii raionale. Statele de personal. Total: 14-12 bibliotecari, 2 personal tehnic.

2004-2005 Din anul 2004 septembrie – februarie 2005 director al bibliotecii – Elena Cebotari–Farmagiu.

2006 – prezent La moment, biblioteca este dirijată  de Trofimov Maria. În bibliotecă activează specialiştii: Zinenco Svetlana, Cioban Maria, Pușcaș Olesea, Proțenco Olga; Filiala Copii:  Ceban Claudia, Padalca Ecaterina.

Pe parcursul anilor la bibliotecă au muncit: Tatiana Gorbenco, Valentina Melnic, Ivanova Nina, Lidia Bancicova, Ana Solodchi, Fripto Svetlana, Gopa Nadejda, Magurean Nadejda, Cebotari Elena, Codreanu Parascovia, Cebotari Elena, Strungari Silvia, Plămădeală Olga, Bondari Natalia, Ceban Eleonora. Lucrătorii bibliotecii pe parcursul anilor au efectuat stagieri în biblioteci din ţără și de peste hotare: Biblioteca Națională din Republica Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii, Biblioteca municipală „B.P. Hasdeu”, Rusia, Ucraina, România.

 

Biblioteca Publică Raională Anenii Noi

Fără titlu

 Locația – în sediul Casei Raionale de Cultură, str. Suvorov 13
MD-6501, Web: http://www.biblio-aneni.info

Orar de funcţionare a BPR Anenii Noi

Luni-vineri : 8.00 – 17.00

Sâmbătă , duminică – zile de odihnă

 

Sigla bibliotecii

1

Directorul BPR – Maria Trofimov

 Maria Trofimov , Director BPR Anenii Noi                  Tel.: 0-265-24442 e-mail: biblio-aneni@mail.md

Tel.: 0– 265-24442, e-mail: biblio-aneni@mail.md

 

Şef Secţie Cultură și Turism –  Vasile Moroşanu                

2

Tel.: 0-265-24349, 0-265-24266, e-mail: sc-aneni@mail.ru

 

Specialist în domeniile biblioteci, muzee, patrimoniu – Parascovia Codreanu

3

 Tel: 0265-242-66, e-mail: pparascovia.codreanu@gmail.com

 

Site-uri dispun două biblioteci:

 

Rețele de socializare: Facebook

 1. Gura Bâcului – https://www.facebook.com/biblioteca.gurabacului.3
 2. Bulboaca 2 – https://www.facebook.com/miron.angela.5
 3. Botnărești – https://www.facebook.com/Biblioteca-Botn%C4%83re%C8%99ti-338202433045811/
 4. Bulboaca 1 – https://www.facebook.com/profile.php?id=100005587874859
 5. Calfa – https://www.facebook.com/biblioteca.calfa
 6. Chetrosu – https://www.facebook.com/profile.php?id=100011656068248
 7. Chirca – https://www.facebook.com/profile.php?id=100008738012332&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDHsUpmi8_DVhgW4gaMy2zjEysl3Bf0vaYBqQY-lRu86q18yWvibb-ayp7V22fQPRJ5Cu7lxpLMhiFB
 8. Ciobanovca – https://www.facebook.com/Biblioteca-public%C4%83-Ciobanovca-650924511732323/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB1q4kyTpGPllQP9F8mKm-HtL9iqM5xk37NHJd6yDoW8oX1Ze90yvUL-nlKp-DzIGhqIn08JnuedGqJ
 9. Cobusca Nouă – https://www.facebook.com/maria.dragutan.92
 10. Cobusca Veche – https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Cobusca-Veche-491004007734212/
 11. Delacău – https://www.facebook.com/Biblioteca-publica-Delacau-1502268046719754/
 12. Geamăna –https://www.facebook.com/profile.php?id=100015971530667&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDIZlaH1fvNFiZuCayRR0dcHyBd61yP7BAovWSG2QfRcN-4UUQweCWYOOAOFKoT5Qxv8–B8EtyuPfg
 13. Hîrbovăț copii – https://www.facebook.com/Biblioteca-public%C4%83-copii-H%C3%AErbov%C4%83%C5%A3-1409187352704820/
 14. Hîrbovăț – https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-H%C3%AErbov%C4%83%C5%A3-213927309164927/
 15. Maximovca – https://www.facebook.com/profile.php?id=100011737153528&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC9rwXU8FswWGAe5X_5acVJC8x1ATl9JtiRxEWwictvFQ0C_bIpyPpIu_iOlDBIOSE6bOeUSYNLbS5I
 16. Mereni – https://www.facebook.com/biblioteca.mereni.3?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBhpDbI0uiMZe0lTKAH1Jb2s3hXWw8xVea3y7OeuJ7GnqplSm34DzL9Ws46wSQoQ–Y6j-ky8c98m6g
 17. Merenii Noi – https://www.facebook.com/Biblioteca-publica-Merenii-Noi-1591135794451054/
 18. Ochiul Roș – https://www.facebook.com/profile.php?id=100015044145258&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDD6dbEyMZbGzRyYywPTSSZcfWpxW7cIAdyZwtXu_dcqunxczI9wnX49fY2wWhojXQiDffArk8rXxtM
 19. Puhăceni – https://www.facebook.com/profile.php?id=100006564437304
 20. Roșcani – https://www.facebook.com/eugenia.croitor.7
 21. Speia – https://www.facebook.com/olga.cirlig.1
 22. Șerpeni – https://www.facebook.com/profile.php?id=100008423538084
 23. Telița – https://www.facebook.com/profile.php?id=100007561154825
 24. Toridești – https://www.facebook.com/profile.php?id=100013575248394
 25. Troița Nouă – https://www.facebook.com/profile.php?id=100015166355779
 26. Varnița – https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Varnita-772836952829153/

 

Servicii de bibliotecă:

Bibliotecile prestează 128 servicii moderne, dintre care 91 pentru copii. De aceste servicii beneficiază aproximativ 3000 de utilizatori, din care copii 2168. Cele mai solicitate sunt cele din domeniul sănătății, tehnologii informaționale, guvernarea electronică, educație, ecologie, hand-made, recreere și altele.

 • BPR Anenii Noi: Clubul Code; Club de Engleză; Clubul Creației; Clubul Alchimia; #Clubul_Robotika
 • Bulboaca N1: Clubul învățăceilor curioși; Spune Da, pentru sănătatea ta
 • Bulboaca N2: Cinemateca de vineri; Agricultura – pasiune și afacere; Serviciile comunale la un clic distanță
 • Chirca: Calculatorul pentru toți; Alfabetul cifrelor II; EduJoc; E-govService; Fotojurnalismul în devenire
 • Cobusca Veche: Voluntarii unesc forțele cobuștene
 • Delacău: Clubul Legumicultorului; Familia noastră – oglinda noastră
 • Mereni:  Clubul Spiridușilor; Centrul recreativ „CreArt”
 • Telița:Tînărul actor;  Atelier de desen „Micul talent”
 • Todirești: Eco: începe cu tine – internetul te ajută
 • Șerpeni: Serviciul de educație extrașcolară „Divertis”; Serviciul de creativitate „Mânuțe îndemânatice”
 •  „Ora poveștilor”; Serviciul de instruire; „Învăț să culeg textul la calculator”; „Portalul servicii.gov.md”
 • Varniț: Sănătatea comoara vieții; Calculatorul pentru toți; Ora poveștilor; Pregătim temele pentru acasă
 • Gura Bîcului: Creativ GB; Educație mediatică; Ora poveștilor
 • Troița Nouă: În lumea poveștilor; Vacanța în bibliotecă; Îngrijirea florilor de cameră; Lecții IT. Și altele.

 

Activități cultural-educative 2018:

Campania ”Să citim împreună

În anul de referinţă au fost propuse spre lectură două cărţi: „Îngerii dispar în ploaie” de Aurelian Silvestru, „Lumină, glasul lăuntric” de Vasile Romanciuc. În perioada desfăşurării Campaniei februarie-noiembrie 2018, bibliotecile raionului au organizat multiple  forme de activităţi culturale, care au avut scopul de a populariza şi lectura cărţile recomandate. Printre cele mai relevante activităţi au fost: lecturi individuale şi în grup, prezentări de carte, victorine literare, discuţii, ore de lectură, etc.

Zilele Creangă.

 • Concurs raional de inteligenţă şi creativitate “Miss Smărăndiţa – 2018”, ajuns la cea de-a X –a ediţie, cele 11 concurente şi-au demonstrat capacităţile artistice, inteligenţa şi graţia.  Miss Smărăndiţa 2018 a fost desemnată  Chiperi Valentina din s. Delacău.
 • Concurs raional de desene: Eroul preferat din opera lui Ion Creangă”.
 • Concurs raional: Mărțișorul – tradiție, demnificație și originalitate”.

Săptămîna Cărţii și a Lecturii pentru copii.

Marcată în perioada 1-7 aprilie, a fost celebrată prin marea diversitate de activități cultural-literare:

 • Concursul literar pentru băieţi ”Mister Guguţă – 2018” ed. VII. Pe parcursul a patru probe, cei 10 participanţi, elevi ai claselor III – IV au dat dovadă de cunoştinţe profunde din opera şi viaţa scriitorului Spiridon Vangheli. Câştigătorul titlului „Mister Guguţă – 2018” a fost desemnat Untila Lilian din s. Botnărești, tot el primind în dar şi trofeul „Cuşma lui Guguţă”.
 • Concursul raional de creație O poveste de un cot scrisă de un piticot”.

 Concursul-literar ”La izvoarele înţelepciunii

La Biblioteca Publică Raională Anenii Noi, pe 14 aprilie, s-a desfăşurat cea de-a XXVIII- a ediție a concursului literar „La izvoarele înțelepciunii”, dedicată scriitorului român Ioan Slavici.

Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii. Ediţia a VIII-a

Programul Național LecturaCentral – ed. I-a, care s-a desfășurat pe parcursul lunii septembrie în scopul centrării, contribuției bibliotecii, comunității pentru optimizarea interesului față de carte, promovarea lecturii, dezvoltarea culturii lecturii. De menționat următoarele activități culturale:

 • Solemnitatea de deschidere a FNCL, ediţia a VIII-a;  Sărbătoarea Naţională ”Limba Noastră”;
 • Concurs rational și republican “Cei mai activi cititori”; Concurs raional „Cea mai bună familie cititoare”;
 • Concurs raional și republican “Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii inclusive cu ajutorul tehnologiilor” la care Botnari N. BP Șerpeni, s-a clasat pe locul III în republică;
 • Concurs raional: “Lectură și creație”; Concurs raional și expoziție de fotografie  „Lectura în zeci de ipostaze”; Concurs raional al semnelor de carte; Atelier de creație, desene – Eroii cărților citite, care au fost expuse în bibliotecă; Proiect literar – „Maratonul unei cărți”; Lecție public – „Personalități literare notorii – Ion Druță – 90 de  ani de la naștere”; Ziua lecturii (continue) în voce tare; Ora poveștilor;
 • Excursii virtuale în cele mai frumoase biblioteci din lume; Discuții motivaționale ProLectura;

În scopul realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă au fost organizate diverse acțiuni cu caracter informative și educative pentru utilizatorii bibliotecilor, dar și pentru întreaga comunitate.

 • Oră ecologică – „Apa-i viața pe pământ” (BPR Anenii Noi Delacău)
 • Discuții -„Sănătatea din farfurie”, „Sănătatea ta, comoara ta”, „Despre Diabetul zaharat”, „Fumatul, daună gravă a sănătății„, ”Spune NU drogurilor” având ca invitat medic specialist în domeniu (BPR Anenii Noi), „Terra fără poluanți” (Roșcani, Delacău)
 • Ore informative – „Monumentele – istoria neamului nostru”, „Muzeul – spațiul timpului oprit” (BPR Anenii Noi) etc.

Proiecte: 

 1. În anul curent Biblioteca Publică Raională Anenii Noi în colaborare cu voluntarul Organizaţiei Corpul Păcii a implementat în cadrul bibliotecii un proiect “Prietenii Bibliotecii„ unde a fost reamenajat un spaţiu din cadrul bibliotecii, unde utilizatorii pot  lectura şi participa la activităţiile, serviciile moderne ale bibliotecii.
 2. Crearea Centrului de excelență, (BP Gura Bîcului)
 3. Amenajarea și modernizarea Sălii de lectură a BP Telița și transformarea ei în platforma de comunicare. (Parteneriat – „People in Need”, Misiunea din Moldova.
 4. Proiectul MIDL (Migrație și Dezvoltare Locală) – ”Cu drag pentru Mereni„ (PNUD)
 5. „Vârstnicii activi prin implicare” finanțat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în Republica Moldova în cadrul Programului de Granturi Mici, Bulboaca.

Parteneriate:

Toate bibliotecile publice își desfășoară activitățile în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale,  Instituțiile de învățământ preșcolar, gimnazii, licee; Instituțiile medicale; Casele de cultură; Muzeele; Centrele de reabilitare si integrare socială; Azilul pentru bătrâni;  ONG-uri.

 • „Corpul Păcii SUA din Moldova
 • „People in Need” Misiunea din Moldova-Telița
 • PNUD – Mereni.
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în Republica Moldova în cadrul Programului de Granturi Mici, Bulboaca; Cultură fără frontier, parteneriat BP Gura Bîcului și „Instituțiile de cultură de pe malul stâng al Nistrului„

                                              

 Lista bibliotecilor publice din raion – lista

Situaţii Statistice Raionul Anenii Noi: Biblioteci publice (2017 – 2018)

Indici şi indicatori 2017 2018
Total biblioteci 37 36
Din care:
– necesită reparaţie capitală 6 5
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0
Numărul total de bibliotecari 46 46
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 43,75 41,75
Din ei sunt cu studii:
Superioare 24 20
Inclusiv de specialitate 8 6
Medii 19 26
Inclusiv de specialitate 5 6
Colecție de carte (mii u.m.) 281009 273819
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 166342 162222
Din care cu grafie latină 128378 127464
Achiziţii (mii u.m.) 4182 5284
Achiziţii per capita 0,06 0,05
Împrumut (mii u.m.) 231976 224002
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 165409 157893
Cititori (utilizatori) activi (mii) 12633 12847
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 6695 6042
Numărul de întrări (mii) 153657 144383
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 110802 101657
Numărul total de biblioteci care deţin computere 30 30
Numărul total de computere 136 144
Din care conectate la Internet 130 142
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 125 129
Din care conectate la Internet 120 129
Indice mediu de lectură 18,4 18,05
Indice mediu de circulaţie a colecției 0,83 0,82
Indice mediu de înnoire a colecției 59 59
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 3,45 3,53
– un cititor (utilizator), u.m. 22,2 21,3
– o bibliotecă 7594 7606
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 275 279
– Împrumuturi (mii u.m) 5043 4869

 

Actualizat 18.10.2019

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 98.250 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat asta: