Bibliotecile publice din Republica Moldova

Anenii Noi

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Anenii-Noi

 

Harta raionului Anenii Noi

Harta raionului Anenii Noi

Poziţia geografică:

Orașul Anenii Noi este o localitate în Raionul Anenii Noi situată la latitudinea 46.8788, longitudinea 29.2247 și altitudinea de 44 metri față de nivelul mării. Această localitate este în administrarea Raionului Anenii Noi. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 38 km.

 

Populaţia:

Conform datelor statistice la 01.01.2014 populația raionului este de 82084 locuitori. Populaţia urbană (or.Anenii Noi) constituie  8283, populaţia rurală- 73 801 locuitori.

 

 Structura administrativ- teritorială:

Raionul Anenii Noi are în total 45 localităţi, incluzînd oraşul Anenii Noi şi 44 sate. În structura teritorial-administrativă sunt 26 de primării, 37 biblioteci publice.

 

 

Biblioteca Publică Raională Anenii Noi (în sediul Casei Raionale de Cultură) Str. Suvorov 13, Anenii-Noi, MD-6501,  Web: http://www.biblio-aneni.info

Biblioteca Publică Raională Anenii Noi
(în sediul Casei Raionale de Cultură)
Str. Suvorov 13, Anenii-Noi,
MD-6501, Web: http://www.biblio-aneni.info

 Maria Trofimov , Director BPR Anenii Noi                  Tel.: 0-265-24442 e-mail: biblio-aneni@mail.md

Maria Trofimov , Director BPR Anenii Noi Tel.: 0-265-24442
e-mail: biblio-aneni@mail.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasile Moroşanu, Şef Secţie Cultură Anenii Noi Tel. : 0-265-24349, 0-265-24266 e-mail: crcaneni@mail.ru

Vasile Moroşanu, Şef Secţie Cultură Anenii Noi
Tel. : 0-265-24349, 0-265-24266
e-mail: crcaneni@mail.ru

Parascovia Codreanu, Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci             Tel: 0-265-2- 42-66 e-mail: p_codreanu@mail.ru

Parascovia Codreanu, Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci Tel: 0-265-2- 42-66
e-mail: p_codreanu@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orar de funcţionare a BPR Anenii Noi

Luni-vineri : 9.00 – 18.00

Sîmbătă , duminică- zile de odihnă

Ultima joi a lunii- zi de curăţenie

 Scurt istoric

1946

A fost înfiinţată biblioteca publică din localitatea Anenii Noi. Fondul de carte s-a constituit din 300-500 exemplare. Primii bibliotecari: dna Dostoevschi Lidia, dna Bugaevschi Lidia.

1946-1949

Colecţiile Bibliotecii treptat se completau. Dupa mărturisirile dnei Bugaevschi Lidia, transport nu era, completarea se efectua la Chisinău. Era nevoită să plece cu trenul de la staţia Bulboaca. Ceasuri nu erau, se orienta dupa lună. Uneori venea prea devreme (venea pe jos de la Anenii Noi) şi aştepta în gară, alteori întârzia şi făcea cale întoarsă. Parcurgea distanţa 4 km pe jos (Anenii Noi – Bulboaca). În pofida vremurilor vitrege populaţia orăşelului păşea des pragul bibliotecii.

31.03.1950

Soarta a binevoit ca dirijarea bibliotecii (ordinul Nr. 40 din 29.03.50) să fie preluată de un specialist în domeniu- dna Caciur Maria Filip (Anul naşterii 1926, 18 februarie), absolventă a şcolii de iluminare culturală din Odessa, fiind repartizată în orașul Anenii Noi ca şef de bibliotecă. Primul specialist în domeniu a fost primit cu bunăvoinţă la Anenii Noi. Însuși şeful Secţiei Cultură i-a dus bagajele – Dnul Privalov (cazând-o în propria locuinţă) până şi-a găsit o gazdă. Dna Caciur M.F. prin activitatea dumneaei a scris o pagină aparte în activitatea bibliotecii. O odisee  reprezintă însăşi biografia acestei doamne. Fiind băştinaşă din Ucraina, în timpul războiului, anul 1942 la vârsta de 16 ani, împreună cu mai multe copile din localitate a fost trimisă în Germania, urmând 3 ani de viață departe de părinţi, în lagărul de detenţie Naihaus (amplasat la 30 km de Buhenvald) care au durat o veşnicie. Cu 500 gr. pâine, 1 lingură de marmeladă, o lingură de margarină trebuia să existe o saptămână. Dacă nu munceai, te duceau la Buhenvald. Bunul Dumnezeu i-a dat zile și după întoarcere din lagăr a studiat la Odessa. Dumnezeu i-a dat şi harul de pictor, astfel biblioteca din Anenii Noi corespundea tuturor cerinţelor timpului.

1950-1951

Biblioteca dispunea de aproximativ 2000 cărţi, care încăpeau în două dulapuri mari. Cu contribuţia dnei Caciur M. au fost deschise în anii  50 biblioteci în localităţile Telita, Șerpeni, Mereni, Geamăna.

1952

Prin ordinul Ministerului Culturii în orăşel se deschide Biblioteca pentru copii, fondul de carte constituind 300 cărţi selectate din fondul bibliotecii existente. Şefa Bibliotecii pentru copii fiind dna Saicova Sofia.

1976

Biblioteca publică orăşenească din Anenii Noi primeşte statut de bibliotecă raională a sistemului centralizat de biblioteci din raion. Diriguitoare a fost dna Elena Cebotari, specialist în Biblioteconomie, absolventă a Institutului de Cultură din Moscova. Cu mici întreruperi a coordonat activitatea bibliotecii din anii 1976- 1999. Om al culturii şi al lecturii, dumneaei a contribuit la îmbogăţirea fondului de carte, stabilind punți de legătură cu oraşul Tulcea din România, biblioteca primind o donaţie de 5000 exemplare publicaţii din România, o achiziţie de carte inteligentă.

1991

În urma descentralizării sistemului de biblioteci, biblioteca raională a primit statut de bibliotecă publică orăşenească.

1999-2004

Directorul bibliotecii – Parascovia Codreanu. Biblioteca cîștigă 2 granturi la fundaţia SOROS Moldova ( Sala Multimedia, Colecţia Multimedia – 3500 USD), astfel biblioteca fiind dotată cu 3 computere conectate la Internet, a fost procurat şi un xerox cu ajutorul Primariei.

Biblioteca şi-a schimbat imaginea în comunitate, oferă accesul beneficiarilor la diferite surse de informaţie. (Director de proiect – Elena Farmagiu – Cebotari, Parascovia Codreanu).

2004

Începând cu 1 ianuarie 2004, biblioteca are statut de biblioteca publică raională, biblioteca pentru copii fiind filiala bibliotecii raionale. Statele de personal. Total: 14-12 bibliotecari, 2 personal tehnic.

2004-2005

Din anul 2004 septembrie – februarie 2005 director al bibliotecii- Elena Cebotari – Farmagiu.

2006- 2014

La moment, biblioteca e coordonată de dna Trofimov Maria. În bibliotecă activează specialiştii: Zinenco Svetlana, Ceban Maria, Ceban Eleonora, Vasilachi Serghei, Paniș Silvia, Mînzărari Mircea;

Filiala Copii: Volodcenco Tatiana.

Pe parcursul anilor biblioteca şi-a schimbat de 7-8 ori sediul. Spaţiul e mic. Visul ţesut de câteva generaţii este o încăpere adecvată.

Pe parcursul anilor la bibliotecă au muncit Tatiana Gorbenco, Valentina Melnic, Ivanova Nina, Lidia Bancicova, Ana Solodchi, Fripto Svetlana, Gopa Nadejda, Magurean Nadejda, Cebotari Elena, Codreanu Parascovia, Cebotari Elena, Strungari Silvia, Plămădeală Olga, Bondari Natalia, Ceban Eleonora. Lucrătorii bibliotecii pe parcursul anilor au efectuat stagieri în biblioteci din ţără și de peste hotare: Biblioteca Națională, Biblioteca Naiţonală pentru Copii, Biblioteca publică municipală „B.P. Hasdeu”, Rusia, Ucraina, România.

Reţeaua de biblioteci

În raionul Anenii-Noi activează 37 de biblioteci, din care 35 sunt biblioteci comunale / săteşti şi 2 biblioteci filiale orăşeneşti .

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi –  13 140

Împrumutul total (mii u. m.) – 259 934

Vizite (mii) – 136 280

din care virtuale – 4034

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

Anul 2014 a fost unul al schimbărilor majore pentru bibliotecile din raion. Datorită Programului Naţional Novateca 18 biblioteci publice din localităţile raionului şi Biblioteca publică raională  au fost dotate cu tehnologii infirmaţionale moderne. Au fost donate 75 de computere şi învestiţi peste  1 032 692,35 lei. Toate 19 biblioteci au fost dotate cu imprimante multifuncţionale.

Contribuţia administraţiilor publice locale pentru acest program a fost de 102701,00 mii lei

(pentru renovarea spaţiilor, mobilier, abonament Internet şi alte lucrări).

Bibliotecile din raion deţin 111 de calculatoare: dintre care 75 donate de Programul Novateca. Biblioteca publică raională dispune de 18 calculatoare  și 2 notebook-uri, dintre acestea 8 calculatoare și notebook-urile au fost obținute grație Programului Novateca, respectiv toate 8 sunt pentru accesul publicului. Alte 2 calculatoare și notebook-urile sunt pentru personal, fiind conectate la internet prin Wi-Fi, ceea ce permite și publicului să aibă acces la internet la propriile dispozitive. Celelalte 8 calculatoare nu funcționează.  De asemenea biblioteca deține 3 imprimante , 2 scanere și un dispozitiv de proiectare cu ecran.

Filiala copii are 2 calculatoare de generaţie veche, ce sunt utilizate doar pentru necesităţile Bibliotecii şi jocuri ştiinţifico-cognitive pentru copii. Nu sunt conectate la reţeaua Internet.

Bulboaca nr. 1 – 5; Calfa – 3; Chirca – 3; Ciobanovca – 3; Cobusca Nouă – 3; Cobusca Veche – 4; Delacău – 4; Geamăna – 1; Gura Bîcului – 6; Merenii Noi- 7; Merenii Noi – 7; Puhăceni – 6; Roşcani – 5; Speia – 1;   Şerpeni- 7; Teliţa – 4; Todireşti – 3; Ţînţăreni – 1; Varniţa – 7; Hîrbovăţ (filiala copii) – 7; din ele conectate la Internet – 87; 24 din ele nu mai pot fi utilizate, fiind de generaţia veche sau necesită reparaţia totală.

24 de biblioteci dispun de calculatoare, dar numai 21 sunt conectate la reţeaua Internet.

Toate 75 computere de la Novateca sunt unite la Internet prin Wi-Fi.

Site-uri, bloguri: www.biblio-aneni.info

Manifestări culturale şi ştiinţifice 2014

Programele şi activităţile culturale au fost organizate şi consacrate celor mai importante evenimente ale anului, iar utilizatorii bibliotecii au participat la aceste activităţi cu caracter  informaţional, cultural precum și concursuri raionale şi republicane, discuţii, medalioane muzical-literare, ora poveştilor, ore de lectură:

Medalion literar-muzical pe parcursul întregului an s-au desfășurat mai multe evenimente de amploare dedicate marilor personalități al neamului românesc: M. Eminescu, Gr. Vieru, D. Matcovschi. Printre cele mai  semnificative au fost următoarele medalioane literar-muzicale:

 • Luceafăr viu pe bolta nemuririi”, închinat lui M. Eminescu  ( Todirești, Mereni,  Cobusca Veche, Geamăna, Telița, Ciobanovca );
 • Poet al demnității noastre”, sărbătoarea dedicată poetului Gr.Vieru ( Merenii Noi, Hîrbovăț, BPR Anenii Noi,);
 • Dumitru Matcovschi – pilon al demnității naționale”, închinat poetului D. Matcovschi        ( Bulboaca nr. 1, Delacău, Șerpeni,  Hîrbovăț, Puhăceni, BPR Anenii Noi ).

Întîlniri cu scriitorii:

 • Întîlnire cu scriitorul Iulian Filip și criticul literar, director al bibliotecii „O. Ghibu”,  Vitalie Răilenu în cadrul solemnității de închidere a celei de-a IV-a ediții a FNCL. (Biblioteca raională Anenii Noi, Bulboaca nr. 2).
 • Întîlnire cu scriitoarea Claudia Partole  în cadrul proiectului „Bibliobus”,  lansat de Biblioteca Națională „I. Creangă”, la biblioteca  Hîrbovăț,  și activitatea de omagiere a scriitorului  D. Matcovschi ( Șerpeni ).
 • Întîlnire cu scriitorul Vasile Romanciuc cu genericul: „E un noroc pentru poeții / Ce s-au născut pe acest pămînt / Unde-i atîta frumusețe / Că intră singură-n cuvînt”, ( Roșcani ).

Concursul-literar ”La izvoarele înţelepciunii”, ed. XXIV (etapa raională), consacrat vieții și operei scriitorului  Dumitru Matcovschi. La etapa raională au participat 24 concurenţi care au dat dovadă de cunoaştere a operei scriitorului la probele scris şi oral.  Locul I a fost acordat lui Frunza Anna (s. Hîrbovăț, cl. XI) și Pretescu Nicoleta (s. Delacău, cl. IX). Nicoleta a fost printre cei zece învingători ai concurului la etapa republicană, respectiv participînd și la etapa finală (România). Rezultatele concursului au realizat un spor calitativ al conlucrării bibliotecar-elev-profesor.

Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii: organizat în perioada (31 august – 5 septembrie), a inclus următoarele activităţi culturale:

 • Solemnitatea de deschidere a FNCL, ediţia a IV-a;
 • Sărbătoarea Naţională ”Limba noastră” cu genericul ”Limba noastră cea română”, medalion literar-muzical;
 • Concursul raional ”Cei mai activi cititori ai bibliotecilor din raion”;
 • Concurs raional  ”Cea mai bună familie cititoare din raion”;
 • Top-ul primăriilor din raion ”Cea mai bogată şi variată activitate de propagare a cărţii şi lecturii, achiziţii de carte pentru biblioteca publică din localitate”;
 • Concursul raional al internauţilor (concurs raional de navigare pe internet);
 • Proiect-concurs „Valiza cu comori”;
 • Concurs „Cel mai frumos eseu despre carte”;
 • Solemnitatea de închidere a FNCL, care a inclus întîlnirea cu scriitorul Iulian Filip, criticul literar, director a bibliotecii „O. Ghibu” Vitalie Răileanu și directorul adjunct al BNRM, dna Vera Osoianu.

Campania ”Copii Moldovei citesc o carte– anul acesta au fost propuse spre lectură  două cărți: ”Și eu sunt Guguță”  și „Copii în cătușele Siberiei”, ambele de Spiridon Vangheli.  Bibliotecile publice din raion au organizat multiple  forme de activităţi culturale, care au avut scopul de a populariza  lectura şi cartea recomandată. Printre cele mai relevante activități au fost: prezentări de carte, lecturi comentate, mese rotunde, discuții literare, concurs de esee în baza operei lecturate. Biblioteca publică Bulboaca a dat dovadă de activism  promovînd intens Campania prin elaborarea materialelor promoționale: afişe, pliante, fluturaşi, semne de carte, avize.  Printre cei mai activi cititori, participanți ai acestor activități culturale, au fost din satele: Șerpeni, Todirești, Delacău, Bulboaca, Puhăceni, Hîrbovăț, Botnărești și Roșcani.  Pe parcursul întregii Campanii au fost desfășurate mai multe concursuri de promovare a celor două cărți propuse spre lectură. La activitatea de totalizare a Campaniei la nivel raional, participanții au fost premiați cu diplome şi  seturi de cărţi.

 • Concursul raional al eseelor în baza cărților lecturate.

Premiul I : Zmeu Ștefan cl. IV și Lungu Vadim cl. VII, ambii din s. Hîrbovăț.

 • Concursul raional al desenelor în baza cărților lecturate.

Premiul I: Chelmenciuc Vlad cl. VIII, s. Telița.

 • Concursul raional al bibliotecilor: “Cea mai eficientă activitate de promovare”.

Premiul I: Biblioteca publică Delacău ( Ipatii Liubovi ).

Şezătoarea concurs ”Miss Smărăndița -2014”, ed. VI, desfăşurată în cadrul Zilelor Creangă s-a bucurat de un mare success în rîndurile fetiţelor din cl. II-III din localităţile raionului aducînd spectatorilor o satisfacţie deosebită, o viziune nouă în ceea ce priveşte opera lui Ion Creangă. Concurentele au fost menţionate cu diplome şi  premii băneşti. Locul I în acest an  i s-a acordat lui Bujac Vlada (s. Mereni).

Ziua uşilor deschise, scopul acestei acțiuni este de promovare a serviciilor și colecțiilor bibliotecii, de promovare a imaginii bibliotecii în comunitate. Acțiunea dată implică organizarea unor activități precum sunt: excursii, discuții, expoziții de publicații, prezentări de carte (Speia, Anenii Noi, Chetrosu, Delacău, Ciobanovca, Șerpeni,Geamăna, Merenii Noi).

Anul “Dumitru Matcovschi”, pe tot parcursul anului au fost organizate:

 • Revistă bibliografică:D. Matcovschi – un poet pătimaș al dorului”, (Delacău, Mereni)
 • Expoziție de carte:Drum poetic prin timp”, ( Roșcani, Puhăceni, Bulboaca nr. 1, Delacău, Geamăna, Țînțăreni, Hîrbovăț, Merenii Noi)
 • Oră de poezie:Și arde focu-n vatră “ ( Bulboaca nr. 1, Mereni  Delacău, Merenii Noi, Geamăna, Todirești  )
 • Concurs de esee: ”Turnat mi-e sufletu-n cuvînt / Și mă căznesc să scriu frumos cuvîntul”, (Bulboaca nr. 1, Hîrbovăț, Cobusca Nouă, Delacău )
 • Concursul declamatorilor:Al nostru de-a pururi Poetul”, (Roșcani, Hîrbovăț )
 • Victorină literară:Viața și opera lui D. Matcovschi”, (Roșcani)
 • Dezbateri – discuții: „Un nume antologic – D. Matcovschi”, (Bulboaca nr. 2, Merenii Noi, Todirești, Mereni)

Ziua Internațională a Familiei , în cea de-a 20 aniversare de sărbătorire a acestei zile au fost organizate mai multe genuri de activități pentru a conștientiza rolul familiei, iar biblioteca este un important instrument de formare  a unei familii culte.

 • Concurs de esee:Familia mea – utilizator a bibliotecii”, ( Geamăna, Chetrosu, Țînțăreni, Maximovca);
 • Expuneri-dezbateri: „O țară, un neam, o familie”, (Merenii Noi, Todirești).

Cenaclul literar ”Pasărea Phoenix”, activează mai bine de 9 ani pe lîngă Biblioteca pentru copii Hîrbovăţ, moderator-bibliotecara Ana Mînzărari, care s-a remarcat prin promovarea tinerilor talente, cîștigători a multiplelor concursuri de creație la nivel raional și republican.

Clubul “Deceluș”, este un club de discuții și lectură pentru cei mai mici utilizatori ai bibliotecii. Periodic se organizează ședințe la care sunt puse în discuție diverse teme, curiozități pentru cei mici, (Merenii Noi).

Lansare de carte, biblioteca din Roșcani a organizat lansarea cărții “Roșcani – Ocolul Nistrului de Jos”, monografia localității, la care a fost prezent autorul cărții Vlad Ciubucciu.

 Ora poveștilor: activitatea are drept scop de a familiariza copii cu lumea frumosului, cu valorile general-umane și dezvoltarea aptitudinilor de lectură, (Delacău, Puhăceni, Șerpeni, Varnița, Telița).

Săptămîna Cărții și a Lecturii pentru copii, a fost celebrată printr-o mare diversitate de activități cultural-literare:

 • Concursul raional de creațieO poveste de un cot scrisă de un piticot”,
 • Concursul literar pentru băieţi ”Mister Guguţă-2014” ed. III. Învingătorii acestor concursuri au fost premiaţi cu diplome şi premii băneşti. Locul I i-a revenit lui Caraman Mihai din s. Bulboaca.
 • Expoziţii de carte: ”Primele tale cărți” (Delacău, Chetrosu, Merenii Noi), ”Cartea – povestiri din trecut, secrete din viitor” (Puhăceni),
 • Victorină literară:Personaje literare” (Puhăceni, Cobusca Veche);
 • Prezentare de carte: Vreau să știu literele și cifrele”, (Chetrosu);
 • Oră de poezie:Cartea este o comoară”, (Cobusca Veche, Hîrbovăț); “Cartea – lumea miracolelor”, (Troița Nouă);
 • Ore de lectură:Cartea pentru copii – o lume a magiei”, (Bulboaca nr.2, Hîrbovăț);
 • Concursul ”Cel mai bun cititor al bibliotecii”: (Țînțăreni);
 • Matineu literar-muzical:Un popas în lumea cărților”, (Hîrbovăț, Mereni);
 • Video povești:Lumea magică a poveștilor”,(Hîrbovăț)
 • Concurs de desen:Cărțile copilăriei”, (Merenii Noi)

 Participarea cititorilor la concursuri:

     raionale:

¨      concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”

      republicane :

 • „La izvoarele înţelepciunii”
 • „Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

  • Pugăceni colaborează cu Centrul de amplasament pentru bătrâni „Vatra”
  • BP s. Varniţa şi Pugăceni colaborează cu Centrul de reabilitare a copiilor din familiile vulnerabile „Asclepio”
  • BP s. Şerpeni şi Hârbovăţ activează cu succes cu utilizatorul copil, în special cu copiii din familiile aflate în dificultate.

  Proiecte implementate în anii precedenţi: 

  • Colaborarea Bibliotecii publice (filiala copii) cu Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială din Anenii Noi.

       Biblioteca publică în mass-media locală

  Paniş Silvia  – “Campania Copii Moldovei citesc o carte – 2014 “

  • “Miss Smărăndiţa 2014”

   Concursuri de specialitate şi învingători

  În anul de referinţă, specialiştii de la Biblioteca publică raională au fost mentori pentru bibliotecarii fără studii în domeniu, noii angajaţi, acordîndu-le asistenţă metodologică de specialitate. În colaborare cu Secţia Cultură, cu prilejul Zilei Bibliotecarului, s-au organizat concursurile raionale:

  ■       „Cea mai reprezentativă bibliotecă din raion”;

  ■       „Cel mai bun bibliotecar al anului”;

  ■       „Pentru fidelitate profesiei”;

  ■       „Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate”.

  ■       „Cel mai reușit tandem primar – bibliotecar”;

  ■       „Cel mai insistent bibliotecar în obținerea mijloacelor financiare”, bibliotecarii fiind menţionaţi cu diplome şi premii băneşti de la Consiliul Raional Secţia Cultură.

  Majoritatea șefilor de biblioteci, cu mijloace financiare puține au pus cartea, informația, competenţa lor în serviciul beneficiarului. De profesionalism, creativitate au dat dovadă: Mînzărari Ala – Hîrbovăț; Dudnic Nadejda – Gura Bicului; Ipati Liuba – Delacău; Botnari Nina – Șerpeni; Platon Olga – Bulboaca; Berzoi Natalia – Hîrbovăț; Railean Lidia – Todireşti; Coroliov Maria – Merenii Noi; Cuciuc Vera – Varnița.

  La biblioteca publică raională activează 15 colaboratori în echivalent norme întregi – 8; din care cu studii superioare – 11; din care studii superioare de specialitate – 3; cu studii medii de speicalitate – 1; cu grad de calificare – 4. Din cei 51 de bibliotecari din raion au studii superioare –

  24; cu studii superioare de specialitate – 7; cu studii medii – 21; din care de specialitate –  11.

  Deţinător ai gradelor de calificare: superior – 1; gradul I de calificare – 5; gradul II de califi-

  care – 8.

  Încărcătura unui bibliotecar în mediu pe raion este: cititori – 368, împrumut de carte  – 5 096 ex.

 

Lista bibliotecilor raionului Anenii Noi

Nr. Adresa Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail, web, blog
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Raională Anenii-Noi
 1. Suvorov, 13, Anenii-Noi, MD-65011946 Maria Trofimov 0- 265-24442 078064487

biblio-aneni@mail.md, biblioteca.aneni@gmail.com www.biblio-aneni.info 

 1. Biblioteca publică pentru copii Anenii Noi Str. 31 August 3, MD-65011952 Tatiana Volodcenco 0-265-22977

 

Biblioteci publice comunale/săteşti

 1. Biblioteca publică s. Berezchi, MD-65011967 Tatiana Draguţan 0-26522738 dom.
 2. Biblioteca publică s. Botnăreşti, MD-65111947 Valentina Popa 0-265-79248 dom. 0-265-79231 pr. 068889378
 3. Biblioteca publică s. Bulboaca N.1,  MD-65121950 Olga Platon 0-265-47684 ser. 079028513
 4. Biblioteca pentru  s. Bulboaca N.2,  MD-65121968 Galina Didenco 0-265-48281 dom.
 5. Biblioteca publică s. Calfa, MD-65131990 Victoria Ceban 0-265-37241 ser.
 6. Biblioteca publică s. Ciobanovca, MD-65161995 Olga Corlăteanu 0-265-78312 dom.060551928
 7. Biblioteca publică s. Chetrosu, MD-65141979 Natalia Hadjiu 0-265-32137/ pr.0-265-32247/ 069422546
 8. Biblioteca publică s. Chirca, MD-65151964 Nina Ganea 0-265-93800 ser. 0-265-53540 dom. 068527437
 9. Biblioteca publică s. Cobusca Nouă, MD-65171951 Maria Draguţan 0-265-73238 ser.0-265-73387 dom.
 1. Biblioteca publică s. Cobusca Veche, MD-65181947 Pelaghia Begal 0-265-35638 ser.0-265- 35310
 1. Biblioteca publică s. Creţoaia, MD-65191962 Ana Botnari 0-265-63201 dom.
 2. Biblioteca publică s. Delacău, MD-65201953 Liubovi Ipati0-265-36329 dom 0-265-36219 ser. 069239683
 3. Biblioteca publică s. Floreni, MD-65211964 Vera Tabarcea 0-265-61290
 4. Biblioteca publică s. Geamăna, MD-65221949 Iulia Ursu 0-265-68556 dom. 0-265-68930 poşt.
 5. Biblioteca publică s. Gura Bâcului, MD-65231955 Nadejda Dudnic 0-265- 41679 ser.0-265-41135 dom. 069605409
 1. Biblioteca publică s. Hârbovăţ, MD-65241951 Natalia Berzoi 0-265- 71215 dom.
 2. Biblioteca filială pentru copii s. Hârbovăţ,  MD-65241967 Ala Mînzărari 0-265-713 22 ser.0-265-72493 dom. 06929491
 1. Biblioteca publică s. Hârbovăţul Nou, MD-65011967 Liubovi Budescu 0-265-77230 dom.
 2. Biblioteca publică s. Larga, MD-77221949 Polina Vetrici 0-265-59200 dom. 0-265-59205 şc.
 3. Biblioteca publică s. Maximovca, MD-65251962 Ana Bradu 0-265-93054 pş. 0-22-359466 dom.
 4. Biblioteca publică s. Mereni,  MD-65261948 Lidia Prodan 0-265-54327 ser. 0-265-54264 dom. 068472279
 5. Biblioteca publică s. Merenii Noi, MD-65271982 Maria Coroliova 0-265-62588 ser. 0-265-62210 dom. 068904411 bmereniinoi@mail.ru
 6. Biblioteca publică s. Ochiul Roş, MD-77241978 Irina Greiţer 0-265-58236 ser. 0-265-58267
 7. Biblioteca publică s. Puhăceni1947 Maria Gorgan 0-265-75294 dom.067395351
 8. Biblioteca publică s. Roşcani, MD-65301956 Eugenia Croitor 0-265-38688 ser. 0-265-38144 dom. 068858455
 9. Biblioteca publică s. Ruseni, MD-65311970 Ala Gușina 0-265-25173 dom.
 10. Biblioteca publică s. Speia, MD-65331954 Nina Tudos 0-265-74630 ser. 0-265-74500 dom.tudosnina@mail.ru
 11. Biblioteca publică s. Şerpeni, MD-65341948 Nina Botnari 0-265-34776 ser.0-265-34407 dom.botnari@mail.ruwww.Biblioteca-Serpenihome.ro31.
 12. Biblioteca publică s. Teliţa, MD-65351949 Diana Chelmenciuc 0-265-31217pr. 0-265-31463 dom. 079042603
 13. .Biblioteca publică s. Todireşti, MD-65361956 Lidia Railean 0-265- 76244 dom. 0-265-76654 ser.
 14. Biblioteca publică s. Troiţa Nouă, MD-65371963 Natalia Zop 0-265-51365 dom. 079624780
 15. Biblioteca publică s. Ţânţăreni,  MD-65381955 Anastasia Paşcan 0-265-33348 ser. 0-265-33438 dom.069342026
 16. Biblioteca filială pentru copii s.Ţânţăreni, MD-65381958 Iulia Furtună 0-265-93850 dom.
 17. Biblioteca publică s. Varniţa, MD-32511946 Vera Cuciuc 0-265-93679 ser. 069607507
 18. Biblioteca publică s. Zolotievca, MD-77231956 Larisa Zadacina 0-265-95036pr.

Situaţii statistice

Raionul Anenii Noi: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total biblioteci 37 37 37 37 37 37 37
Din care:
– necesită reparaţie capitală 6 1 5 3 3 0 0
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0 0 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 46 47 47 47 48 47 51
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 44,5 46 45,5 45,5 46 46 49
Din ei sunt cu studii:
Superioare 14 14 15 20 20 18 24
Inclusiv de specialitate 9 6 5 5 6 6 7
Medii 32 33 32 27 28 29 21
Inclusiv de specialitate 18 15 15 13 13 12 11
Fond de carte (mii u.m.) 336,7 334,5 330,8 325,3 325,6 339,3 311,7
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 166,3 166,3 168,2 168,3 173,4 195,2 178,0
Din care cu grafie latină 86,5 82,7 89,1 94,1 104,6 129,2 126,7
Achiziţii (mii u.m.) 9,4 6,9 8,2 7,2 13,2 34,7 4,2
Achiziţii per capita 0,12 0,088 0,099 0,088 0,19 0,42 0,05
Împrumut (mii u.m.) 342,8 355,4 328,3 317,0 294,6 266,0 259,9
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 211,1 233,0 212,7 215,2 199,3 174,1 177,4
Cititori (utilizatori) activi (mii) 16,1 15,5 15,1 14,6 13,9 13,1 13,1
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 7,9 7,7 7,1 7,0 6,7 6,3 6,2
Numărul de vizite (mii) 160,6 162,6 173,5 159,0 149,3 138,2 136,2
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 98,2 98,3 104,2 100,0 97,2 92,0 89,3
Numărul total de biblioteci care deţin computere 21 21 21 22 22 21 24
Numărul total de computere 31 38 38 38 38 37 111
Din care conectate la Internet 19 26 22 22 24 24 87
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 31 35 35 35 33 30 88
Din care conectate la Internet 19 23 19 22 22 22 87
Indice mediu de lectură 21,3 22,9 21,7 16,1 13,9 14,5 13,8
Indice mediu de circulaţie a fondului 1,0 1,1 1,0 0,9 1,1 0,78 0,8`
Indice mediu de înnoire a fondului 35,8 48,5 40,0 44,8 34,0 9,8 75,0
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 4,0 4,2 4,0 4,0 3,9 4,1 3,8
– un cititor (utilizator), u.m. 20,9 21,6 21,9 16,5 16,9 18,4 16,5
– o bibliotecă 9,1 9,0 8,9 8,8 8,8 9,1 8,4
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 362 337 332 418 456 390 368
– Împrumuturi (mii u.m) 7,7 7,7 7,2 6,7 7,0 5,6 5.1
– Vizite (mii u.m.) 3,6 3,5 3,8 3,4 3,5 2,9 2,7

 

Actualizat 27.05.2015

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog Stats

 • 61,692 hits

Categorii

022 240070; 022240443
9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 16 urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: