Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Anenii Noi

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Anenii-Noi

 

Harta raionului Anenii Noi

Harta raionului Anenii Noi

Poziţia geografică:

Orașul Anenii Noi este o localitate în Raionul Anenii Noi situată la latitudinea 46.8788, longitudinea 29.2247 și altitudinea de 44 metri față de nivelul mării. Această localitate este în administrarea Raionului Anenii Noi. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 38 km.

Populaţia:

Conform datelor statistice la 01.01.2014 populația raionului este de 82084 locuitori. Populaţia urbană (or.Anenii Noi) constituie  8283, populaţia rurală- 73 801 locuitori.

 Structura administrativ- teritorială:

Raionul Anenii Noi are în total 45 localităţi, incluzînd oraşul Anenii Noi şi 44 sate. În structura teritorial-administrativă sunt 26 de primării, 37 biblioteci publice.

 Biblioteca Publică Raională Anenii Noi (în sediul Casei Raionale de Cultură) Str. Suvorov 13, Anenii-Noi, MD-6501,  Web: http://www.biblio-aneni.info

Biblioteca Publică Raională Anenii Noi
(în sediul Casei Raionale de Cultură)
Str. Suvorov 13, Anenii-Noi,
MD-6501, Web: http://www.biblio-aneni.info

 Maria Trofimov , Director BPR Anenii Noi                  Tel.: 0-265-24442 e-mail: biblio-aneni@mail.md

Maria Trofimov , Director BPR Anenii Noi Tel.: 0- 265-24442
e-mail: biblio-aneni@mail.md

Vasile Moroşanu, Şef Secţie Cultură Anenii Noi Tel. : 0-265-24349, 0-265-24266 e-mail: crcaneni@mail.ru

Vasile Moroşanu, Șef Secţie Cultură Anenii Noi
Tel. : 0-265-24349, 0-265-24266
e-mail: crcaneni@mail.ru

Parascovia Codreanu, Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci             Tel: 0-265-2- 42-66 e-mail: p_codreanu@mail.ru

Parascovia Codreanu, Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci Tel: 0-265-2- 42-66, e-mail: p_codreanu@mail.ru

Orar de funcţionare a BPR Anenii Noi

Luni-vineri : 8.00 – 17.00

Sîmbătă , duminică- zile de odihnă

Ultima joi a lunii- zi de curăţenie

Site-uri, bloguri, rețele sociale:

De site-uri dispun două biblioteci:

 1. Biblioteca Publică Raională Anenii Noi ; biblio-aneni.info
 2. Biblioteca Publică Zolotievca; zolotievka.ucoz.ru

Toate cele 27 de biblioteci care fac parte din Programul Naţional Novateca, deţin pagini în reţeaua de socializare Facebook.

 Biblioteci din rețeaua Novateca:

Din cele 37 de biblioteci publice 27 fac parte din Programul Naţional Novateca:

 1. Biblioteca Publică Raională Anenii Noi
 2. Biblioteca Publică Botnărești
 3. Biblioteca Publică Bulboaca nr. 1
 4. Biblioteca Publică Calfa
 5. Biblioteca Publică Chetrosu
 6. Biblioteca Publică Chirca
 7. Biblioteca Publică Ciobanovca
 8. Biblioteca Publică Cobusca Nouă
 9. Biblioteca Publică Cobusca  Veche
 10. Biblioteca Publică Delacău
 11. Biblioteca Publică Geamăna
 12. Biblioteca Publică Gura Bîcului
 13. Biblioteca Publică Hîrbovăț filiala copii
 14. Biblioteca Publică Larga
 15. Biblioteca Publică Maximovca
 16. Biblioteca Publică Mereni
 17. Biblioteca Publică Merenii Noi
 18. Biblioteca Publică Puhăceni
 19. Biblioteca Publică Roșcani
 20. Biblioteca Publică Speia
 21. Biblioteca Publică Șerpeni
 22. Biblioteca Publică Telița
 23. Biblioteca Publică Todirești
 24. Biblioteca Publică Troița Nouă
 25. Biblioteca Publică Țînțăreni
 26. Biblioteca Publică Varnița
 27. Biblioteca Publică Zolotievca

 Servicii Moderne de Bibliotecă.

În anul 2016, bibliotecile încadrate în Programul Naţional Novateca au continuat să dezvolte şi să organizeze servicii moderne de bibliotecă. Scopul acestor servicii este de a satisface  necesităţile membrilor comunităţii, precum şi transformarea bibliotecii într-o platformă multifuncţională. Bibliotecile care au implementat servicii noi:

 • Anenii Noi – Club hand-made: „Creativity”, Club de sănătate “Yoga”, Clubul “Alchimia;
 • Botnăreşti – Clubul:”Farmecul Florilor”;
 • Bulboaca Nr. 1- Clubul învăţăceilor curioşi: „Spune DA pentru sănătatea TA”, „Fantezie, dibăcie, Creativitate;
 • Calfa – „Calculatorul- cheia succesului
 • Chirca – „Calculatorul pentru toţi”, “Joia poveştilor”, “Jocul cifrelor”, “Alfabetul cifrelor”;
 • Ciobanovca – „Plantele naturiste – salvează vieţi”.
 • Cobusca Nouă – „Calculatorul – fereastra către vitor”. “Un copil care citeşte, va fi un adult care gîndeşte;
 • Cobusca Veche – „Eşti femeie, ai grijă de tine”.
 • Delacău – Atelier de creaţie: „Mîini dibace”.
 • Gura Bîcului – „Biblioterapie pentru toţi cei interesaţi de sănătate”, Atelier: „Creativii; „Engleza pentru începători;
 • Hîrbovăţ filiala copii – Serviciu de educare a tinerei generaţii: „Clubul copiilor”.
 • Maximovca – Ore de limba engleză.
 • Mereni –  Clubul adolescentelor: “Azi fetiţă – mîine mămică“.
 • Merenii Noi – Atelier de creaţie: „Fantezie, Dibăcie, Creaţie”;” Tradiţii şi generaţii”.
 • Puhăceni – „Clubul Prichindeilor”.
 • Roşcani – Atelier de creaţie: „Fantezie, Dibăcie, Creativitate”, „Cunoaştem calculatorul”;
 • Şerpeni – „Învăţ să culeg textul la calculator”, Clubul de instruire şi educaţie: „Divertis”, Club de creaţie: „Mâinuţe îndemînatice;
 • Teliţa – „Tînărul actor”;
 • Todireşti – „Datini, Tradiţii, Obiceiuri”;
 • Varniţa – „Calculatorul pentru toţi”, “Ora poveştilor”.
 • Zolotievca – “Clubul iubitorilor de astronomie”; „Studierea lecţiilor de pian”.

Programul Naţional Novateca încurajează şi facilitează  participarea la diverse proiecte, training-uri, concursuri, atât pentru dezvoltarea profesională, cât şi cea instituţională.

În rezultatul participării active a bibliotecilor în Campania de promovare a bibliotecii “Ne vedem la bibliotecă”, a dus la obţinerea  4  premii ( tablă de flipchart) pentru bibliotecile: Chirca, Bulboaca Nr. 1, Ciobanovca şi  Cobusca Nouă.

În cadrul Tîrgului partenerilor de bibliotecă, organizat la 9 decembrie, BPR Anenii Noi a prezentat publicului SMB clubul „Alchimia”. La moment acest serviciu este unic în ţară. Implementarea lui a fost posibilă datorită participării voluntarei Corpului Păcii, în cadrul unui proiect lansat de Programul Novateca. În rezultat biblioteca a obţinut mai multe seturi de experimente chimice.

 Activități cultural-educative 2016:

Pe parcursul anului 2016 au fost realizate multiple  activităţi şi programe culturale pentru utilizatorii Bibliotecilor publice din raionul Aneni Noi, ţinînd cont de priorităţile anului 2016 și programele comune a bibliotecilor publice din raion

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor  cu caracter socio-cultural au drept rezultat:

 • Popularizarea şi promovarea colecţiilor;
 • Promovarea imaginii bibliotecii şi serviciilor prestate;
 • Stimularea creativităţii, dezvoltarea spiritului de echipă, a abilităţilor prin valorificarea cunoştinţelor;
 • Atragerea noilor categorii de utilizatori;
 • Susţinerea procesului instructiv – educativ.

Programele şi activităţile culturale au fost organizate şi consacrate celor mai importante evenimente ale anului, iar utilizatorii bibliotecii au participat la aceste activităţi cu caracter  informaţional, cultural, educaţional precum și concursuri raionale şi republicane, discuţii, medalioane muzical-literare, ora poveştilor, ore de lectură:

Medalion literar-muzical devenite deja tradiţionale evenimentele dedicate celor două mari personalităţi ale neamului românesc: Mihai Eminescu şi Grigore Vieru. Opera lor rămâne în continuare un univers literar neexplorat până în adâncuri, astfel anual sunt organizate activităţi în memoria celor doi neîntrecuţi maeştri ai creaţiei.

 • Făuritorul limbii literare şi Luceafărul culturii româneşti”, (Geamăna, Delacău, Roşcani, BPR Anenii Noi, Varniţa, Cobusca Veche, Bulboaca Nr. 1, Todireşti );
 • Grigore Vieru – floarea cea în chip de liră”, (Varniţa, Delacău, Gura Bîcului, Teliţa).

Campania ”Să citim împreună, în anul de referinţă au fost propuse spre lectură trei cărţi: “Cu gîndul la tine” de Aurelian Silvestru, „Trandafirul pustiului” de Claudia Partole  şi „Nuca lui Newton” de Iulian Filip. Pe perioada desfăşurării Campaniei februarie-noiembrie 2016, bibliotecile raionului au organizat multiple  forme de activităţi culturale, care au avut scopul de a populariza şi lectura cărţile recomandate. Printre cele mai relevante activităţi au fost: lecturi individuale şi în grup, prezentări de carte, victorine literare, discuţii, ore de lectură, etc.

Numărul de împrumuturi a cărţilor a fost de 349; participanţi ai activităţilor  – 847, iar activităţile desfăşurate în cadrul Campaniei a fost în număr de 78. Pe parcursul întregii Campanii au fost organizate 3 concursuri raionale: Concurs de esee inspirat din lectura cărţilor propuse, au participat 31 de copii; concurs de desene – 5 participanţi şi concurs pentru bibliotecari “Cea mai eficientă formă de activitate”,  organizată în cadrul Campaniei – 3 biblioteci participante. Cei mai activi au fost participanţii localităţilor: Chirca, Şerpeni, Puhăceni, Speia, Botnăreşti, Roşcani, Varniţa, Todireşti.

Zilele Creangă. An de an la începutul lunii martie îl descoperim pe Ion Creangă, îi savurăm opera şi retrăim clipa frumoasă a copilăriei. Bibliotecile prin organizarea diverselor activităţi îl readuc  (cel puţin imaginar), pe sfătosul bunic din Humuleşti, cel care prin poveşti şi basme a lăsat o comoară literară plină de înţelepciune şi omenie.

 • Concurs raional de inteligenţă şi creativitate “Miss Smărăndiţa – 2016”, ajuns la cea de-a VIII –a ediţie, cele 12 concurente şi-au demonstrat capacităţile artistice, inteligenţa şi graţia.  Miss Smărăndiţa 2016 a fost desemnată  Grigorjevschi Alexandrina din s. Delacău.
 • Concurs raional de desene:Eroul preferat din opera lui Ion Creangă”.
 • Concurs raional:  „Drag îmi este mărţişorul”.
 • Expoziţie de carte: Năzdrăvanul Creangă, moşul “ (Bulboaca Nr. 2,  Şerpeni, Varniţa, Chetrosu, Ciobanovca );
 • Victorină literară: În lumea poveştilor lui I. Creangă” (Bulboaca Nr. 2, Cobusca Veche);
 • Expoziţii de carte:  “I. Creangă – o filă a dăinuirii noastre (Şerpeni, Bulboaca Nr. 2, Varniţa, Chetrosu, Ciobanovca);
 • Discuţii: “Elemente de folclor din opera lui I. Creangă”  ( Şerpeni, Chetrosu);
 • Ora poveştilor: “Din punguţa cu poveşti a bunicului din Humuleşti(Ciobanovca, Varniţa,  Hîrbovăţul Nou);
 • Vizionări de filme: ( Delacău, Şerpeni, Chetrosu );
 • Concurs de creaţie literară: “Eroii cărţilor citite” ( Delacău );
 • Şezătoare literară: De vorbă cu eroii lui Ion Creangă” (Bulboaca nr. 1, Cobusca Nouă, Todireşti, Şerpeni );

Săptămîna Cărţii și a Lecturii pentru copii, marcată în perioada 1 – 7 aprilie, a fost celebrată printr-o mare diversitate de activități cultural-literare, ca de exemplu :

 • Concursul literar pentru băieţi ”Mister Guguţă-2016” ed. V. Pe parcursul a 4 probe, cei 9 participanţi, elevi ai claselor III – IV au dat dovadă de cunoştinţe profunde din opera şi viaţa scriitorului Spiridon Vangheli. Câştigătorul titlului „Mister Guguţă – 2016” a fost desemnat Deordiţă Constantin  din s. Chirca, tot el primind în dar şi trofeul „Cuşma lui Guguţă”.
 • Concursul raional de creațieO poveste de un cot scrisă de un piticot”;
 • Expoziţii de carte: ”O călătorie imaginară în lumea cărţilor preferate” (Merenii Noi, Todireşti, Mereni, Bulboaca Nr. 2, Varniţa);
 • Concurs de desen:Povestim copilăria” ( Merenii Noi, Chetrosu);
 • Discuţii:Cartea – sursă de formare a personalităţii”( Merenii Noi, Şerpeni, Gura Bîcului);
 • Oră de lectură: „Prieten sunt cu cartea”, (Şerpeni, Gura Bîcului, Troiţa Nouă);
 • Club de dezbateri: Biblioteca – loc de întîlnire cu măria sa cartea” (Mereni);
 • Victorină literară: Cartea – hrana pentru suflet” (Mereni, Troiţa Nouă);
 • Matineu literar-muzical: „Cartea – zestrea cea aleasă” (Todireşti);
 • Revistă bibliografică: „Cartea – tezaur al cunoaşterii” (Delacău, Ţînţăreni filiala copii);
 • Recital de poezie:Cartea este o comoară, sau poate ceva ceresc”(Cobusca Veche).

Concursul-literar ”La izvoarele înţelepciunii”, ajuns la cea de-a XXVI-a ediţie, dedicată scriitorului român Ionel Teodoreanu, considerat un minunat  evocator al vieții și gândirii copiilor și adolescenților, Garabet Ibrăileanu îl numea pe drept „scriitorul unei generații” .

Etapa raională a fost organizată în colaborare cu Secţia Cultură şi Direcţia Educaţie. La concurs au participat 21 de concurenţi, elevi ai claselor a VIII – X, care au dat dovadă de cunoaştere a operei scriitorului atât la proba orală cât şi la proba scrisă.  Premiul I a fost acordat  la doi participanţi: Iordăchescu Daniela  (or. Anenii Noi, cl. X) şi Chioru Daniela (s. Varniţa, cl. IX), ei fiind reprezentanţii raionului la etapa republicană. Rezultatele concursului au demonstrat un spor calitativ al conlucrării bibliotecar – elev – profesor.

 Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii. Ediţia a VI-a a fost consacrată Aniversării a 25 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova “Moldova-25”.

Cele mai de amploare activități culturale menite să celebreze Cartea, Lectura și Biblioteca sunt organizate în cadrul Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Organizat în perioada (31 august – 3 septembrie), a inclus următoarele activităţi culturale:

 • Solemnitatea de deschidere a FNCL, ediţia a VI-a;
 • Sărbătoarea Naţională ”Limba Noastră”;
 • Concurs raional: “Cei mai activi cititori”;
 • Concurs raional: „Cea mai bună familie cititoare”;
 • Concurs raional: “Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii”;
 • Concurs raional: “Lectură și creație”

Secțiunea creație literară:

 • Un eseu inspirat din universul lecturilor
 • Scrisoare către un personaj sau autor favorit al unei cărţi pentru copii şi tineret
 • O poveste originală sau culeasă pe plan local

Secțiunea artă:

 • Desene, picturi inspirate din lumea lecturilor
 • Cărţi pentru copii şi tineri, scrise de copii, tineri
 • Spectacol “Casa Mare” de Ion Druţă prezentat de Teatrul Dramatic “Musafirii”, din s. Hîrbovăț;
 • Atelier practic: “Book Art”;
 • Solemnitatea de Închidere a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a VI-a;
 • Premierea finaliștilor concursurilor raionale ;
 • Ceremonia de totalizare a Campaniei “Anenii Noi citește 1000 de cărți”.

Ziua Internațională a Familiei, Bibliotecile au conştientizat importanţa unei familii integre şi sănătoase la dezvoltarea unei societăţii puternice.  Cea de-a 23 aniversare a fost marcată printr-un şir de activităţi socio – culturale, având rolul de a informa şi mobiliza  membrii comunităţii referior la problemele cu care se confruntă societatea / familia.

 • Expoziţie de carte: “Familia – comoara copiilor” (Varniţa, Gura Bîcului, Chetrosu);
 • Discuţii: “Violenţa în familie” (Ciobanovca); “Familia, nucleul civilizaţiei” (Todireşti, Merenii Noi);
 • Concurs de creaţie: “Eu şi família mea” (Delacău, Merenii Noi, Chetrosu);
 • Revistă bibliográfică:Valorile familiei în operele literare” (Merenii Noi);
 • Concurs de esee: “Familia, comoara copilului” (Bulboaca Nr. 1).

Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor. Pentru a petrece timpul plăcut în această zi bibliotecile organizează programe bazate pe jocuri, concursuri, creativitate şi improvizaţie.

 • Recital de poezie: „Voie bună la cei mici(Varniţa, Cobusca Veche);
 • Concursde desen: “Copilărie – păpădie” ( Roşcani, Varniţa, Chirca, Merenii Noi, Chetrosu);
 • Matineu literar – muzical: “Dăruim copiilor mai multă dragoste ”, ( Ţînţăreni filiala copii); “Copilărie – lume de poveste”, ( Merenii Noi, Ciobanovca);
 • Expoziţie de carte: “O dulce şi amară copilărie” (Ciobanovca);
 • Spectacol muzical-artistic: Copilărie, lume de poveşti” (Mereni, Ciobanovca, Calfa, Geamăna, Cobusca Veche);
 • Oră de lectură: Să visezi cu ochii copiilor”(Cobusca Nouă);
 • Victorină: (Troiţa Nouă);
 • Desen pe asfalt: „Copilărie fericită (Cobusca Veche, Troiţa Nouă);
 • Vizionarea desenelor animate: (Troiţa Nouă, Chetrosu).
 • Jocuri: (Varniţa, Delacău);

25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova:

 • Recital de poezie: „Ca un fagure de miere” (Varniţa);
 • Spectacol muzical-artistic: Independenţa, o şansă pentru realizare ca neam” (Varniţa, Merenii Noi, Gura Bîcului, Calfa, Todereşti);
 • Expoziţii de carte: „Independenţa – voinţa poporului” (Merenii Noi, Cobusca Nouă, Bulboaca Nr. 2);
 • Victorină:Moldova este Patria mea” (Merenii Noi).

Istorie locală:

1946

A fost înfiinţată biblioteca publică din localitatea Anenii Noi. Fondul de carte s-a constituit din 300-500 exemplare. Primii bibliotecari: dna Dostoevschi Lidia, dna Bugaevschi Lidia.

1946-1949

Colecţiile Bibliotecii treptat se completau. Dupa mărturisirile dnei Bugaevschi Lidia, transport nu era, completarea se efectua la Chisinău. Era nevoită să plece cu trenul de la staţia Bulboaca. Ceasuri nu erau, se orienta dupa lună. Uneori venea prea devreme (venea pe jos de la Anenii Noi) şi aştepta în gară, alteori întârzia şi făcea cale întoarsă. Parcurgea distanţa 4 km pe jos (Anenii Noi – Bulboaca). În pofida vremurilor vitrege populaţia orăşelului păşea des pragul bibliotecii.

31.03.1950

Soarta a binevoit ca dirijarea bibliotecii (ordinul Nr. 40 din 29.03.50) să fie preluată de un specialist în domeniu- dna Caciur Maria Filip (Anul naşterii 1926, 18 februarie), absolventă a şcolii de iluminare culturală din Odessa, fiind repartizată în orașul Anenii Noi ca şef de bibliotecă. Primul specialist în domeniu a fost primit cu bunăvoinţă la Anenii Noi. Însuși şeful Secţiei Cultură i-a dus bagajele – Dnul Privalov (cazând-o în propria locuinţă) până şi-a găsit o gazdă. Dna Caciur M.F. prin activitatea dumneaei a scris o pagină aparte în activitatea bibliotecii. O odisee  reprezintă însăşi biografia acestei doamne. Fiind băştinaşă din Ucraina, în timpul războiului, anul 1942 la vârsta de 16 ani, împreună cu mai multe copile din localitate a fost trimisă în Germania, urmând 3 ani de viață departe de părinţi, în lagărul de detenţie Naihaus (amplasat la 30 km de Buhenvald) care au durat o veşnicie. Cu 500 gr. pâine, 1 lingură de marmeladă, o lingură de margarină trebuia să existe o saptămână. Dacă nu munceai, te duceau la Buhenvald. Bunul Dumnezeu i-a dat zile și după întoarcere din lagăr a studiat la Odessa. Dumnezeu i-a dat şi harul de pictor, astfel biblioteca din Anenii Noi corespundea tuturor cerinţelor timpului.

1950-1951

Biblioteca dispunea de aproximativ 2000 cărţi, care încăpeau în două dulapuri mari. Cu contribuţia dnei Caciur M. au fost deschise în anii  50 biblioteci în localităţile Telita, Șerpeni, Mereni, Geamăna.

1952

Prin ordinul Ministerului Culturii în orăşel se deschide Biblioteca pentru copii, fondul de carte constituind 300 cărţi selectate din fondul bibliotecii existente. Şefa Bibliotecii pentru copii fiind dna Saicova Sofia.

1976

Biblioteca publică orăşenească din Anenii Noi primeşte statut de bibliotecă raională a sistemului centralizat de biblioteci din raion. Diriguitoare a fost dna Elena Cebotari, specialist în Biblioteconomie, absolventă a Institutului de Cultură din Moscova. Cu mici întreruperi a coordonat activitatea bibliotecii din anii 1976- 1999. Om al culturii şi al lecturii, dumneaei a contribuit la îmbogăţirea fondului de carte, stabilind punți de legătură cu oraşul Tulcea din România, biblioteca primind o donaţie de 5000 exemplare publicaţii din România, o achiziţie de carte inteligentă.

1991

În urma descentralizării sistemului de biblioteci, biblioteca raională a primit statut de bibliotecă publică orăşenească.

1999-2004

Directorul bibliotecii – Parascovia Codreanu. Biblioteca cîștigă 2 granturi la fundaţia SOROS Moldova ( Sala Multimedia, Colecţia Multimedia – 3500 USD), astfel biblioteca fiind dotată cu 3 computere conectate la Internet, a fost procurat şi un xerox cu ajutorul Primariei.

Biblioteca şi-a schimbat imaginea în comunitate, oferă accesul beneficiarilor la diferite surse de informaţie. (Director de proiect – Elena Farmagiu – Cebotari, Parascovia Codreanu).

2004

Începând cu 1 ianuarie 2004, biblioteca are statut de biblioteca publică raională, biblioteca pentru copii fiind filiala bibliotecii raionale. Statele de personal. Total: 14-12 bibliotecari, 2 personal tehnic.

2004-2005

Din anul 2004 septembrie – februarie 2005 director al bibliotecii- Elena Cebotari – Farmagiu.

2006- 2016

La moment, biblioteca este dirijată  de Trofimov Maria. În bibliotecă activează specialiştii: Zinenco Svetlana, Cioban Maria, Vasilachi Serghei, Bujor Silvia, Taran Eugenia;

Filiala Copii:  Ceban Claudia

Pe parcursul anilor biblioteca şi-a schimbat de 7-8 ori sediul. Spaţiul e mic. Visul ţesut de câteva generaţii este o încăpere adecvată.

Pe parcursul anilor la bibliotecă au muncit : Tatiana Gorbenco, Valentina Melnic, Ivanova Nina, Lidia Bancicova, Ana Solodchi, Fripto Svetlana, Gopa Nadejda, Magurean Nadejda, Cebotari Elena, Codreanu Parascovia, Cebotari Elena, Strungari Silvia, Plămădeală Olga, Bondari Natalia, Ceban Eleonora. Lucrătorii bibliotecii pe parcursul anilor au efectuat stagieri în biblioteci din ţără și de peste hotare: Biblioteca Națională din Republica Moldova, Biblioteca Naiţonală pentru Copii, Biblioteca municipală „B.P. Hasdeu”, Rusia, Ucraina, România.

Parteneriate. Proiecte. 

În anul curent Biblioteca Publică Raională Anenii Noi în colaborare cu voluntarul Organizaţiei Corpul Păcii a implementat în cadrul bibliotecii un proiect “Prietenii Bibliotecii”.

Scopul acestui proiect a fost de a reamenaja un spaţiu din cadrul bibliotecii, unde utilizatorii vor putea să lectureze şi să participe la activităţiile, serviciile moderne ale bibliotecii.

Din finanţarea proiectului au fost procurate:

 • Mobilier în valoare de 29 620 mii lei;
 • Rechizite de birou de 1 820 mii lei;
 • Cărți în valoare de 29 614 mii lei.

                                          Lista bibliotecilor raionului

 

Nr. Biblioteca Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
 

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti

1. Biblioteca Publică Raională Anenii Noi 1946 Trofimov Maria 0265.24442 biblioteca.aneni@gmail.com

biblio-aneni@mail.md

2. BP pentru copii Anenii Noi 1952 Cioban Claudia 0265.22977
 

Biblioteci publice comunale/săteşti

3. BP Beriozchi 1967 Draguțan Tatiana ––
4. BP Botnărești 1947 Popa Valentina 0265.79351 valentinapopa92@gmail.com
5. BP Bulboaca nr. 1 1950 Platon Olga 0265.47684 olguta.platon@gmail.com
6. BP Bulboaca nr. 2 1968 Miron Angela 0265.47202 bibliotecabulboaca@gmail.com
7. BP Calfa 1990 Gorneț Maria 0265.37241 maria.gornet.1995@mail.ru
8. BP Chetrosu 1979 Hadjiu Natalia 0265.32137 bibliotecachetrosu@gmail.com
9. BP Chirca 1964 Negru Marina 0265.53215 bibliochirca@gmail.com
10. BP Ciobanovca 1995 Corlăteanu Olga 0265.78480 olga.corlateanu4@gmail.com
11. BP Cobusca Nouă 1951 Drăguțan Maria 0265.73553 maria.dragutan60@gmail.com
12. BP Cobusca  Veche 1947 Timuș Radomira 0265.35683 dorinadamir1988@gmail.com
13. BP Crețoaia 1962 Îndoitu Svetlana oriol.sveta@gmail.com
14. BP Delacău 1953 Ipatii Liubovi 0265.36219 liuboviipatii@gmail.com
15. BP Floreni 1964 Spînache Carolina bibliofloreni@gmail.com
16. BP Geamăna 1949 Ursu Iulia 0265.68976 iulia.ursu2@gmail.com
17. BP Gura Bîcului 1955 Palii Svetlana 0265.41679
18. BP Hîrbovăț 1951 Secara Raisa –- secara.raisa@gmail.com
19. BP Hîrbovăț filiala copii 1967 Secara Raisa 0265.71322 secara.raisa@gmail.com
20. BP Hîrbovățul Nou 1967 Budescu Liubovi –––––
21. BP Larga 1949 Vetrici Polina 0265.59205 polinavetrici61@gmail.com
22. BP Maximovca 1962 Grușco Alina 022359202,022359341 gruscoalina@gmail.com
23. BP Mereni 1948 Gurschi Victoria 0265.54327 bibliotecamereni75@gmail.com
24. BP Merenii Noi 1982 Coroliova Maria 0265.62588 maria.coroliova@gmail.com
25. BP Ochiul Roș 1978 Greițer Inga 0265.58232 ingastas13@gmail.com
26. BP Puhăceni 1947 Gorgan Maria 0265.75094 mariabiblioteca3@gmail.com
27. BP Roșcani 1956 Croitor Eugenia 0265.38688 eucroitor@gmail.com
28. BP Ruseni 1970 Gușchina Ala ––-
29. BP Speia 1954 Cîrlig Olga 0265.74630 olga.cirlig28@gmail.com
30. BP Șerpeni 1948 Botnari Nina 0265.34776 nirobotnari@gmail.com
31. BP Telița 1949 Chelmenciuc Diana 0265.31217 dina.chelmenciuc@gmail.com
32. BP Todirești 1956 Railean Lidia 0265.76654 lidiarailian@gmail.com
33. BP Troița Nouă 1963 Pelin Natalia 0265.51377 pelinnatalia@gmail.com
34. BP Țînțăreni 1955 Crangaci Ecaterina 0265.33348 bib.tintareni@gmail.com
35. BP Țînțăreni filiala copii 1958 Furtună Iulia 0265.33445 ––––
36. BP Varnița 1946 Cuciuc Vera 0265.93679 veracuciuc2@gmail.com
37. BP Zolotievca 1956 Barcari Tatiana 0265.95036 irinapetrenco1080@gmail.com

 

 

Situaţii Statistice

 

Raionul  Anenii Noi : Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2014 2015 2016  
Total biblioteci 37 37 37
Din care:
– necesită reparaţie capitală 1 6 7
– sunt amplasate în localuri avariate
Numărul total de bibliotecari 51 48 46
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 41 44,25 44
Din ei sunt cu studii:
Superioare 24 26 23
Inclusiv de specialitate 7 6 7
Medii 27 22 23
Inclusiv de specialitate 11 9 7
Fond de carte (mii u.m.) 311716 301108 298641
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 177969 172188 170416
Din care cu grafie latină 126742 126251 127895
Achiziţii (mii u.m.) 2,3 2,6 2,8
Achiziţii per capita 0,05 0,04 0,06
Împrumut (mii u.m.) 259934 247618 233664
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 177431 173477 167302
Cititori (utilizatori) activi (mii) 13140 13679 12145
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 6213 6681 5661
Numărul de vizite (mii) 136280 166378 163329
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 89334 112636 113938
Numărul total de biblioteci care deţin computere 24 21 28
Numărul total de computere 111 91 108
Din care conectate la Internet 88 84 101
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 81 84 101
Din care conectate la Internet 81 79 98
Indice mediu de lectură 13,8 18,1 19,2
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,8 0,8 0,7
Indice mediu de înnoire a fondului 74 ani 77 ani 107 ani
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 0,05 0,05 0,06
– un cititor (utilizator), u.m. 0,3 0,2 0,4
– o bibliotecă 113 81 133
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 368 300 264
– Împrumuturi (mii u.m) 5096 5300 5079
– Vizite (mii u.m.) 2962 3466 3550

Actualizat 28.06.2017

 

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 93.340 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: