Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Bălți

Balti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bălți este un oraș cu statut de municipiu, reședința Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Orașul se află în mijlocul stepei Bălțiului cu un relief de câmpie fragmentată, la 138 km la nord de Chișinău. Se învecinează cu orașele Fălești, Glodeni, Rîșcani și Sîngerei, care se află la o distanță de 20-40 km. Municipiul Bălți este al treilea centru urban după mărime și populație în Republica Moldova, surclasat doar de Chișinău și Tiraspol.

La 1 ianuarie 2011, populația stabilă a municipiului Bălți constituia 149,1 mii persoane, inclusiv 144,2 mii urbană și 4,9 mii rurală.

Suprafața municipiului Bălți constituie 78001 ha, dintre care: orașul Bălți – 4143 ha, satul Elizaveta – 2677 ha, satul Sadovoe – 980 ha. Fondului funciar este structurat astfel: terenuri cu destinație agricolă – 3 331 ha; terenuri ale localităților – 2 669 ha; terenuri destinate industriei, transporturilor, comunicațiilor și cu altă destinație specială – 990 ha; terenuri fondului silvic și destinate protecției mediului – 530 ha; terenuri ale fondului apelor – 275 ha; terenuri destinate fondului de rezervă – 6 ha.

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălţi

Str. Pușkin, 34

Tel.: (231) 23459

Fax: (231) 23459

E-mail: bibliobalti@gmail.com

Blog: bibnordcoseriu.wordpress.com

Director: Ludmila Ouș

Tel.:  (231) 23459

Şef Secţie Cultură: Vera Caraulan

Tel.: (231) 25083

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci: Ludmila Cerguţă

Tel.: (231) 54692

REŢEAUA BIBLIOTECILOR

Orar de funcţionare:

Biblioteca Centrală:

Zilnic de la 0900 pînă la 1800

Duminica: 0900 pînă la 1500

Zi de odihnă: sîmbăta

Filiala pentru Copii „Ion Creangă” şi Filiala Carte Românească:

Zilnic de la 0900 pînă la 1800

Duminica: 0900 pînă la 1500

Zi de odihnă: sîmbăta

Filialele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi Sala de Arte:

Zilnic de la 1100 pînă la 1800

Duminica: 0900 pînă la 1500

Zi de odihnă: sîmbăta

Serviciile şi Oficiile Bibliotecii ce nu deserveşte utilizatorii:

Zilnic de la 0900 pînă la 1700

Zile de odihnă: sîmbăta şi duminica

Orar de vară:

Biblioteca Centrală:

Zilnic de la 0900 pînă la 1800

Zile de odihnă: sîmbăta, duminica

Filiala pentru Copii „Ion Creangă” şi Filiala Carte Românească:

Zilnic de la 0900 pînă la 1700

Zile de odihnă: sîmbăta, duminica

Filialele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi Sala de Arte:

Zilnic de la 1000 pînă la 1800

Zile de odihnă: sîmbăta, duminica

Scurt istoric

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”, Bălţi este cea mai mare bibliotecă publică din nordul ţării şi una dintre cele mai valoroase instituţii de cultură din municipiu.

Istoria bibliotecii începe cu anul 1880 în calitate de Cameră de Lectură, după ce locuitorii oraşului, în frunte cu un oarecare medic veterinar Ştein, au depus cerere către guvernator pentru a deschide o sală de lectură.

În anul 1913, biblioteca a fost numită Bibliotecă Publică de Lectură, care se afla sub patronatul orăşenesc şi al unei mici burgheze pe nume Z.I. Cernîşevskaia. Director al bibliotecii în această perioadă era Lina Vasilevna Buhova.

La dezvoltarea şi extinderea Bibliotecii Publice din Bălţi a contribuit mult ilustrul politic şi animator al vieţii culturale Ioan Pelivan (1876-1954) care, fiind judecător la Bălţi (1907-1914), înfiinţează la Biblioteca Publică o secţie de carte românească, astfel completînd fondul de carte ruso-evreiască cu cărţi româneşti.

În anul 1917, odată cu formarea Republicii Democratice Moldoveneşti, în procesul de completare a fondurilor bibliotecii din Republica Moldova s-au implicat Ministerul Industriei, Casa şcolilor, instituţiile superioare de învăţămînt, diverse societăţi civile, Biblioteca Publică din Bălţi beneficiind mult în urma acestor momente.

Despre sediul bibliotecii de la sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului  XX nu se ştie nimic. Unica informaţie despre localul bibliotecii Publice din oraşul Bălţi la acea perioadă datează cu anul 1913, la acel moment biblioteca aflîndu-se pe strada Sfîntul Nicolae.

În al Doilea Război Mondial, biblioteca a fost complet distrusă.

În anul 1944, biblioteca a fost redeschisă.

Conform datelor statistice de la 1 ianuarie 1945- din luna august 1944 pînă în ianuarie 1945, fondul Bibliotecii Publice din Bălţi constituia 5840 exemplare de cărţi şi reviste, în acea perioadă fiind deserviţi 552 cititori şi fiind împrumutate 2702 de exemplare.

În anul 1945 a fost deschisă o secţie de deservire a copiilor, care în 1947 s-a transformat într-o bibliotecă specializată pentru copii, actualmente Filiala pentru Copii „Ion Creangă”.gă”.

În anul 1946, Biblioteca Publică din Bălţi avea în componenţa sa o sală de lectură, împrumut la domiciliu, biblioteca ambulantă şi secţia pentru deservirea copiilor, în care activau 7 lucrători şi era situată pe strada Dostoievski, 38.

Din anul 1954 pînă în anul 1957, sediul bibliotecii s-a aflat pe strada Ştefan cel Mare, 59. Mai tîrziu, biblioteca a fost transferată pe fosta stradă Lenin, în prezent str. Independenţei. În anul 1968, a fost transferată p strada Puşkin, 34, unde astăzi se află Oficiul Împrumut, Administraţia bibliotecii, Serviciul Completare şi Prelucrare, Serviciul Biblioteconomie şi Serviciul Management şi Marketing. În perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, paralel cu cea orăşenească, au început să se deschidă şi să funcţioneze diverse biblioteci de cartier: „Ţîgănia” (1946, mahalaua Ţîgănia, astăzi Podul Chişinăului), biblioteca din sectorul Pămînteni (anul 1949), biblioteca specializată pentru copii din sectorul Slobozia (1953). În anii 60 ai secolului XX, în oraşul Bălţi au fost deschise 5 biblioteci publice: în 1964, cartierul 6, 1966 – cartierul 8, 1967 –  cartierele Slobozia şi Teioasa,  1968 – cartierul Bălţiul Nou. Toate aceste biblioteci în anul 1972 vor deveni filiale ale Bibliotecii Publice. Odată cu dezvoltarea reţelei de biblioteci, la începutul anilor ’70 ai secolului XX, prin Hotărîrea nr. 182 din 03.07.1970 a Comitetului executiv al Sovietului orăşenesc de deputaţi ai oamenilor muncii din oraşul Bălţi, Biblioteca Orăşenească este reorganizată în Biblioteca Centrală Orăşenească  A.S. Puşkin şi i se atribuie funcţia de centru metodologic pentru toate tipurile de biblioteci din oraşul Bălţi. Responsabilitatea pentru organizarea unei structuri noi i-a revenit colectivului de atunci al Bibliotecii Centrale: Roza Maiorova, directoarea bibliotecii, Victoria Ezerskaia, metodist, şi altor bibliotecari: Ana Jeleasco, Liubov Mihailovskaia, Riva Mazur, Nadejda Sofroni, Lidia Lisovaia, Ala Leţ, Tatiana Danilova, Elena Kuzina, Ana Oghinschi, Olga Crevenciuc, Olga Fisun, Natalia Climenco, Alexandra Bronştein, Vera Iurceac, Zinaida Zonis, Sofia Tarandaş.

În anul 1972, conform Hotărîrii Sovietului orăşenesc Bălţi de deputaţi ai poporului, nr. 10/III Despre centralizarea servirii cititorilor de către bibliotecile din sistemul Ministerului Culturii, 8 biblioteci pentru adulţi, 3 biblioteci pentru copii, biblioteca Palatului Culturii şi cea a satului Elizaveta au fost unite, începînd cu 1 iulie 1972, într-un sistem centralizat, cu fond, personal şi conducere unitare.

În anul 2005, la cea de-a 125 aniversare, bibliotecii i s-a conferit numele lingvistului român cu renume mondial, Eugeniu Coşeriu.

În prezent, Biblioteca municipală „Eugniu Coşeriu” este un centru comunitar complex de informare şi documentare, care include în sine: Biblioteca Centrală cu serviciile: Relaţii cu Publicul, fondul căruia este (la 01.01.2013) de 248292 unităţi materiale şi deserveşte anual circa 12000 de beneficiari, Achiziţii şi Prelucrare, Informativ-bibliografic, Biblioteconomie, Patrimoniu şi Carte rară, Management şi Marketing, Centrul de informare economică şi juridică, Sala Lectură, Oficiul Împrumut la domiciliu şi Sala Arte cu compartimentul Mediateca, Filiala pentru Copii „I. Creangă”  cu oficiile: Sala de Lectură, Împrumut la domiciliu şi Centrul Multimedia pentru copii cu dezabilităţi, Filiala Carte Românească şi 6 filiale situate în cartierele municipiului, fiecare dintre ele avîndu-şi istoria sa:

Iniţial fondul bibliotecii constituia doar 1600 de volume. Astăzi, colecţia bibliotecii numără (01.01.2013) 65402 unităţi materiale.Filiala pentru Copii „Ion Creangă”  a fost deschisă în anul 1945 ca secţie pentru copii în cadrul Bibliotecii orăşeneşti. În anul 1947, secţia pentru copii a fost lichidată, fiind organizată o bibliotecă de sine stătătoare, specializată în deservirea copiilor.

Din anul 1957 pînă în anul 1990, biblioteca a purtat numele scriitorului rus Arkadii Gaidar. Din 1990, conform Hotărîrii Comitetului executiv orăşenesc Bălţi, bibliotecii i se conferă numele clasicului literaturii române Ion Creangă.

În 1977, Ministerul Culturii al Republicii Moldova a decernat bibliotecii titlul „Bibliotecă a Muncii excelente”.

De la înfiinţarea sa şi pînă în anul 1983, sediul bibliotecii se afla pe strada Dostoievski, 32. În anul 1983, sediul ei este transferat pe strada Independenţei, într-o bibliotecă-tip, unica în Republica Moldova din punct de vedere arhitectural.

Anual, de serviciile bibliotecii (colecţii la zi, colecţii în limbile moderne, împrumut de carte/documente pe suport media, studiul în Sala Lectură, consultarea materialelor de referinţă, audiţie poveşti, vizionări casete vidio şi documente multimedia, bibliografii la cerere, vizionarea expoziţiilor, reviste, ziare, teatrul de păpuşi, activităţi culturale, acces INTERNET) beneficiază circa 6000 de copii.

Filiala nr. 1. A fost deschisă în anul 1966 în cartierul 8, pe strada Malinovski, 22. La inaugurare, ea era predestinată doar cititorului adult. În structura bibliotecii exista numai împrumutul la domiciliu, unde erau doar cîteva mese pentru cititorii doritori de a consulta literatura în bibliotecă. Fondul iniţial al bibliotecii număra doar 500 exemplare. Astăzi 01.01.2013), filiala dispune de 51658 de unităţi materiale şi deserveşte anual circa 2200 de bebeficiari.

În anul 1995, filiala nr.1 a fost comasată cu filiala nr.7, care pînă în acest moment deservea copiii şi astăzi filiala nr.1 este o filială mixtă.

Filiala este cea mai mare din structura Bibliotecii Municipale „E. Coşeriu”.  Chiar din primii ani de activitate biblioteca dispunea de un fond bogat de publicaţii – 27350 de unităţi materiale. Astăzi filiala dispune de 60019 unităţi materiale şi deserveşte anual circa 2100 de beneficiari.Filiala nr. 2 poartă numele scriitorului rus A. P. Cehov. Iniţial biblioteca era amplasată într-o singură odaie a căminului nr.2 al lucrătorilor din construcţie din strada Cehov, 32. Apoi a fost transferată într-un demisol din strada Cehov, 23. Din anul 1988, filiala ocupă tot spaţiul de la scara de mijloc de la parterul aceleiaşi case.

Filiala nr. 3 a fost deschisă în anul 1953 pe strada Kiev, 109. La început era o bibliotecă specializată pentru cititorii copii. În anul 1990 biblioteca a fost transferată într-un bloc locativ din strada Timereazev, 4. În anul 1994, este comasată cu biblioteca de adulţi din acelaşi cartier şi devine o bibliotecă mixtă.

La 1 ianuarie 2013, fondul bibliotecii include circa 44088 de unităţi materiale, iar de serviciile bibliotecii beneficiază anual circa 1800 de utilizatori.

Filiala nr. 4 şi-a deschis uşile pentru cititori la 1 iulie anul 1975, într-un bloc locativ din strada Strîi, 19, după ce s-a produs centralizarea bibliotecilor din sistemul Ministerului de Cultură. Ea a fost deschisă ca filiala nr.13 a Sistemului Centralizat de Biblioteci din oraşul Bălţi. În anii ’90 ai secolului XX, când au fost închise unele biblioteci, s-a întrerupt numerotaţia filialelor. Printr-un ordin al directorului Bibliotecii Municipale, Ala Leţ, s-a purces la ordonarea numerotaţiei. În acest mod filialei nr.13 i s-a atribuit nr.4.

Adresa filialei pînă în prezent a rămas aceeaşi.

Fondul de carte al bibliotecii include (la 01.01.2013) 24710 de unităţi materiale, filiala deservind anual circa 670 de beneficiari.

Filiala nr. 5 a fost deschisă la 20 martie 1978 într-un cartier nou al municipiului – cartierul „Octombrie”, astăzi cartierul „Dacia”. Această bibliotecă urma a fi filiala nr.11 din cadrul Sistemului Centralizat de Biblioteci din oraşul Bălţi. Bugetul bibliotecii, responsabilitatea completării fondului a fost atribuit Bibliotecii centrale orăşeneşti „A. S. Puşkin”.

În anul 1982, biblioteca este transferată într-un bloc locativ din strada Bulgară, 100, unde se află şi astăzi. Filiala nr.5 este una dintre cele mai mari filiale ale bibliotecii, care are în fondul său circa 27175 de unităţi materiale (la 01.01.2013) şi deserveşte anual circa 2400 de utilizatori.

Filiala nr. 6 este cea mai veche bibliotecă din structura Bibliotecii Municipale. Ea a fost deschisă în anul 1949 în cartierul Pământeni, cel mai populat şi animat loc din oraş în acea perioadă. Iniţial, biblioteca a avut sediul pe strada T. Şevcenco,15, după care au urmat încă 2 transferări: pe bd. Victoriei şi, din 1985, pe strada Tudor Vladimirescu, 8.

Fondul de carte al filialei constituie circa 14866 de unităţi. Anual filiala deserveşte circa 600 de utilizatori.

Filiala Carte Românească este cea mai tânără filială. Ea a fost deschisă în incinta Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă” în decembrie 1993, în urma Protocolului de colaborare între Ministerele de Cultură din Republica Moldova şi România. Nucleul fondului a fost format de către Biblioteca Judeţeană Ialomiţa, care a dăruit oraşului nostru primul lot de carte în număr de 5000 de exemplare. După care au mai urmat şi altele. Paralel cu donaţiile din România, această bibliotecă este completată şi din achiziţiile bugetare proprii şi astăzi are în fondul său 14999 de unităţi materiale. Este unică în sensul că literatura de pe rafturile acestei biblioteci este în exclusivitate în limba română.

Utilizarea Bibliotecii

Anul 2014 a fost ultimul an din perioada de înregistrare de cinci ani. Biblioteca a înregistrat  42.856  de utilizatori înscrişi, dintre care activi – 26.656,  faţă de 25.123 de utilizatori în anul 2013.

Cifra utilizatorului activ unic este de  23.783. Această cifră este mai mare cu 1505 faţă de anul 2013.

Cifra utilizatorului înscris reprezintă ≈ 33,7% din membrii comunităţii bălţene.

 •  Componenţa utilizatorilor noi ai Bibliotecii conform ocupaţiei în anul 2014 a fost următoarea:

 Categoria de ocupaţie cea mai activă între utilizatorii noi ai Bibliotecii în anul de referinţă, ca şi în anul 2013, a  fost reprezentată de elevi şi studenţi. Această categorie totuşi a suferit o modificare şi descreşte cu 2,2% faţă de anul 2013. A descrescut şi categoria intelectualilor şi a funcţionarilor – cu 1,6%, şi categoria muncitorilor şi tehnicienilor – cu 0,7%. A crescut cu 4,5%  categoria pensionarilor şi a copiilor de vîrstă preşcolară.

 •  Componenţa utilizatorilor noi ai Bibliotecii conform vîrstei în anul 2014 se reprezintă în felul următor:

A crescut faţă de anul 2013 numărul de utilizatori din categoria de vîrstă pănă la 14 ani – cu 2,3% şi numărul de utilizatori din categoria peste 61 de ani – cu 5,2%. Celelalte categorii au descrescut: 15 – 25 de ani – cu 5,2%; 26 – 40 de ani – cu 1,7%; 41 – 60 de ani – cu0,6%.

Creşterea numărului de utilizatori din categoria de vîrstă pănă la 14 ani şi numărului  de utilizatori din categoria peste 61 de ani  este în legătură cu faptul că anume reprezentanţii acestor categorii au beneficiat de cele mai multe programe de bibliotecă în calitate de centru comunitar.

În anul de referinţă, de către utilizatorii Bibliotecii au fost consultate 562.876 de volume. Indicele de lectură în anul de referinţă este ≈  23,7.

 Opţiunile pentru lectură ale utilizatorilor Bibliotecii în anul 2014 au rămas practic inerte faţă de anul 2013 şi se  exprimă în modul următor:

 Numărul volumelor difuzate în limba română în anul 2014 constituie ≈23,2% din numărul total de volume difuzate faţă de 22, 2% în anul 2013.

 • În anul 2014, 1003 de utilizatori au utilizat computerul în spaţiile Bibliotecii, dintre care 693 de utilizatori au folosit INTERNETUL pentru informare şi comunicare.

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

Automatizarea şi informatizarea tuturor serviciilor Bibliotecii în ultimii ani se bazează pe conceptul „biblioteca – centru comunitar”.  Astăzi, tot mai mulţi membri ai comunităţii solicită informaţia din INTERNET, cărţi electronice, comunicare cu rudele care se află peste hotare etc. Biblioteca, la rîndul său, trebuie să creeze servicii noi, solicitate de comunitate, servicii bazate pe tehnologiile informaţionale. Totodată, şi bibliotecarul trebuie instruit în domeniul tehnologiilor informaţionale şi a serviciilor noi de bibliotecă. În acest sens, cea mai mare realizare a Bibliotecii este aderarea la Programul Naţional de Modernizare a Bibliotecilor Publice NOVATECA şi livrarea de către AO IREX Moldova a echipamentului:

 •  10 computere;
 • două laptop-uri;
 • un videoproiector;
 • o imprimantă-copiator;
 • un router;
 • un ecran;
 • 10 căşti;
 • 10 UPS-uri;
 • o boxă.

Acest echipament va fi utilizat de către toţi membrii comunităţii în cadrul Centrului de Formare.

De asemenea, au fost instalate trei computere la Filiala pentru Copii „Ion Creangă”  şi un computer la Filiala nr. 5. Aceste computere în anul 2014 au fost utilizate de către utilizatorii copii pentru jocuri, poveşti pe CD-uri şi jocuri, preponderent, cognitiv-formative.

Secţia pentru Cultură şi Presă a Ambasadei SUA a achiziţionat trei computere noi pentru Colţişorul American.

La 1 ianuarie 2015 computerele în Biblioteca Municipală „E. Coşeriu” au fost repartizate după cum urmează:

 •  Administraţia – 4
 • Secţia Asistenţă de Specialitate – 2
 • Secţia Achiziţie, Completare şi Catalogare – 2
 • Centrul de Formare – 12
 • Secţia Relaţii cu Publicul, Sala Lectură – 5
 • Secţia Informativ-Bibliografică 1
 • American Corner – 7
 • Filiala pentru Copii „Ion Creangă” – 5
 • Filiala Carte Românească – 1
 • Filiala nr. 5 – 1.

Biblioteca mai dispune de următorul echipament :

 •  Copiatoare – 3
 • Imprimante – 5
 • Centre muzicale – 7
 • Televizoare – 2
 • DVD– 1
 • Magnetofon video – 1
 • Aparate foto – 2
 • Proiectoare – 3
 • Ecrane – 5
 • Cameră video – 1

Alte realizări ale anului 2014:

 •  A fost creată pagina Web a Bibliotecii;
 • A fost utilizate pe larg Facebook-ul şi Blog-ul Bibliotecii pentru o accesare mai largă de către public;
 • Biblioteca a continuat să înregistreze intrările noi în catalogul electronic IRBIS-64;
 • A continuat procesul de înregistrare a intrărilor noi în Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova – SIBIMOL.

Acces la baze de date:

Republicane: MOLDLEX

Internaţionale: EPSChost şi Gale

Manifestări culturale şi ştiinţifice

Activitatea de promovare a valorilor culturale naţionale şi internaţionale se reflectă printr-o paletă variată de activităţi cultural-ştiinţifice: lansări de carte, expoziţii de publicaţii, aviziere culturale, mese rotunde,  campanii de lectură, conferinţe tematice, concursuri municipale şi republicane, flash-mob-uri, vizionări de filme şi alte activităţi. În total, Biblioteca a organizat 436 de activităţi. Dintre acestea :

ANUL DUMITRU MATCOVSCHI

 Compoziția literar-muzicală  Dumitru Matcovschi – flacără ce nu se stinge niciodată (Filiala 2). În program au fost încadrați liceenii de la

 Liceul Teoretic Republican „Ion  Creangă”  și studenții de la Colegiul Pedagogic „Ion  Creangă”. Ei au recitat versuri,  au interpretat cîntece pe versurile lui D.Matcovshi  și au înscenat unele fragmente din operele  scriitorului. Ca spectatori au venit elevii clasei a VI-a A de la Liceul Teoretic „B.P. Hașdeu”. Ei au rămas vrăjiți de armonia cuvintelor și melodia  versurilor scriitorului.  Cu mult interes, copiii au vizionat expoziția de carte  la subiectul dat.

Compoziţia litertar-muzicală: Carte de dor, de fior şi de zbor călător (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”);

Medalion literar-muzical Un simbol al sufletului nostru zbuciumat. (Filiala 5) ;

Expoziţii: Un poet pătimaş  al dorului (Filiala 1); Lumina demnităţii noastre naţionale (Secţia Relaţii cu Publicul);

Avizier cultural-informativ Poetul de Legămînt, de Dăruire, de Crezămînt… (Filiala 1).

ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII

 Expoziţia de documente, Cultura şi civilizaţia, amplasată în holul Palatului Municipal de Cultură;

Expoziţie-video Oamenii de cultură – mîndria neamului  din care  descind  (Secţia Relaţii cu Publicul);

Avizier cultural-informativ Biblioteca-Filială nr. 2 – promotoare a culturii bălţene (Filiala 2).

 ZILELE CREANGĂ

Şezătoarea literară  Pe urmele lui Nică, povestindu-ţi propriile peripeţii… (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”);

Expoziţii:  Ion Creangă – un povestitor popular (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”); Copacul  povestitor al lui Ion Creangă (Filiala 1); Crenguţa de poveţe a lui Creangă (Filiala 2).

SĂPTĂMÂNA LECTURII ŞI A CĂRŢII PENTRU COPII

Programul interactiv La policioara cu minuni… (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”);

Ora poveştilor Poveşti cu soare şi cu lunci  (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”);

Expoziţia  Cărţile – oaze ale spiritului (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”).

ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII ŞI A DREPTULUI DE AUTOR

Expoziţii  Cartea pentru copii – o lume a magiei ( Filiala 1); Aripi pentru sufletul tău (Filiala 5); Piramida nemuritoare a Culturii – Cartea (Secţia Relaţii cu Public ul); Cartea – spirit etern al vremurilor (Filiala Carte Românească).

 ZILELE BIBLIOTECII MUNICIPALE „EUGENIU COŞERIU” BĂLŢI

 Sărbătorirea Zilelor Bibliotecii   e o tradiţie frumoasă, care a intrat deja în istoria instituţiei. În aceste Zile, Biblioteca e deschisă ca o „Casă Mare” pentru mulţi oaspeţi invitaţi la acţiuni culturale de diferite genuri.  Conferinţa este permanentă  în aceste Zile pentru a promova personalitatea numele căreia îl poartă. Anul acesta s-a desfăşurat sub genericul Eugeniu Coșeriu magistru al lingvisticii. Sunt vernisate expoziţii de diferite tipuri: Expoziție de publicații ale  Bibliotecii Municipale  „Eugeniu Coșeriu” –  Activitatea Bibliotecii pe paginile revistei  „Biblio-Info”. Sala Lectură, Oficiul Împrumut ; expoziție-video Realizările Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu formula succesului. Sala Lectură.

FESTIVALUL LITERAR-ARTISTIC

„LA STEAUA EMINESCU, CU DOR DE VIERU…”   Ediţia a III-a

Conferinţă  Eminescu sau gînduri despre omul deplin al culturii (Filiala 7);

Matineu  „Mult mi-eşti dragă mie, natură…” (Gr. Vieru) (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”);

Expoziţii:    Eminescu – unul din cei mai nobili  fii ai culturii  (Filiala 7);

Poezia lui  Mihai Eminescu –un permanent miracol pentru cititori (Secţial Relaţii cu Publicul; Grigore  Vieru – un exemplu de omenie, modestie şi bunătate (Filiala 2); Eminescu şi Vieru – conştiinţa timpului nostru. (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”);  … Vieru n-a plecat… Vieru suntem noi, noi suntem Vieru (N. Dabija) (Filiala 5); Cuvîntul Tău  –  în inimile noastre  ( Filiala 7).

 FESTIVALUL “CINE JOACĂ HORELE”

La 7 iunie, în ziua cînd în municipiul Bălţi a fost organizat Festivalul „Cine joacă horele…”, locuitorii municipiului au avut posibilitatea de a descoperi valorile folclorului prin intermediul expoziţiei de documente din colecţii Bibliotecii, care a fost amplasată în scuarul meşterilor populari. În această zi, Biblioteca a mai prezentat şi un flash mob Valorile folclorului în colecţiile Bibliotecii Municipale “E. Coşeriu”, în scopul promovării Cărţii şi a Lecturii.

ZIUA PROFESIONALĂ A BIBLIOTECARULUI

 Ziua Profesională a Bibliotecarului, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor şi 50 de ani de la fondarea Filialei “Anton Cehov” – trei evenimente care i-au adunat în ziua de 23 aprilie 2014 pe bibliotecarii din Biblioteca Municipală “Eugeniu Coşeriu” Bălţi la ora aniversară Biblioteca între  prezent, trecut şi viitor, 50 de ani de la înfiinţarea Filialei nr. 2.

SĂRBĂTOAREA  CRĂCIUNULUI  ŞI A ANULUI NOU

 Crăciunul  şi Anul Nou sunt nişte sărbători luminate de suflet. Mulţi ani la rînd, colectivul Bibliotecii Municipale “E. Coşeriu” întîlnesc aceste sărbători împreună. La serata de colinde Un Crăciun luminat (Filiala 2) şi-au urat multă sănătate şi un an plin de realizări frumoase. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu colaboratorii şi copiii de la Centrul de Cultură „Flacăra”;

Expoziţii  Iarna-n ţară a intrat, sărbătorile ne-au bucurat  – acesta a fost genericul expoziţiilor organizate în toate subdiviziunile Bibliotecii.

 SĂRBĂTOAREA MĂRȚIȘORULUI

 Compoziţia literar-muzicală PrimăvarăTu, regină a luminii (Filiala  pentru Copii „Ion Creangă”);ZIUA MĂRŢIŞORULUI

Matineul Vine, vine Mărţişor/Bucuria tuturor! (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”);                    

Expoziţii:    Alb şi roşu– mărţişorul, lângă inima ta cântă (Filiala 7); Mărţişor, noroc de primăvară! (Filiala 5); Mărţişorul – feerie şi sărbătoare (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”);

Avizierul cultural-informativ

 E primăvară, e Soare, e Mărţişor! (Secţia  Relaţii cu Publicul).

 HRAMUL  MUNICIPIULUI  BĂLŢI

Concursul de creaţie proprie: desene, poezii, eseuri  Tineri, talentaţi, creativi… Secţia Relaţii cu Publicul (S. L.);

Lansare de carte  «Слово o бельцком электротехническом заводе» de V. Belinski, locuitor al mun. Bălţi şi utilizator al Bibliotecii. Carte editată cu suportul Bibliotecii. La activitate au fost invitaţi foştii angajaţi ai uzinei electrotehnice, despre care se vorbeşte în carte, şi reprezentanţi ai APL.

Expoziţie- video Oraşul meu, al tău, al nostru Filiala Carte Românească;

SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ

„ZIUA COMEMORĂRII LUI ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT”

Expoziţia Măria sa – Ştefan Vodă (Filiala 3);  În faţa lui s-a închinat istoria (Filiala Carte Românească) ; Ştefan cel Mare – legenda tuturor timpurilor (Filiala 1);

Avizierul cultural-informativ Un nume care a străbătut secole (Filiala nr. 2), 80  de ani de la publicarea lucrării „Viaţa lui Ştefan cel Mare” de Mihail  Sadoveanu (Secţia Relaţii cu Publicul).

SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ „ZIUA INDEPENDENŢEI”

Expoziţia Vatră sfîntă (Secţia Relaţii cu Publicul); Ziua Sărbătorii ce va dăinui în veci (Secţia Relaţii cu Publicul);

Avizierul cultural-informativ Moldovioară – colţ de rai (Filiala 6); Ziua renaşterii statului Moldova (Filiala 5).

SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ „LIMBA NOASTRĂ”

Compoziţia literar-muzicală Eterna carte cu cuvinte de dor, organizată în cadrul programului municipal către această dată. Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”, în parteneriat cu conducătorii artistici Oleg și Tatiana Cuzub și elevii Liceului Teoretic „L. Blaga”, „M. Eminescu”, „B.P. Hasdeu”, s-au implicat activ în acțiunile culturale dedicate Sărbătorii Naționale „Limba Noastră”, organizînd programul literar artistic Eterna carte cu cuvinte de dor. Activitatea a fost organizată în scopul promovării cărții și a lecturii şi cu ocazia Festivalului Național al Cărții și Lecturii.

CAMPANIA NAŢIONALĂ “COPIII MOLDOVEI CITESC O CARTE”

Zîmbesc Copiii – Zîmbesc şi Cărţile. Astfel fost întitulată activitatea de lansare a Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o Carte”, care a avut loc la Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” Bălţi la 7 aprilie şi cu care s-a încheiat Săptămîna Leturii şi a Cărţii pentru Copii. În parteneriat cu elevii clasei a III „C”, L. T. „M.Eminescu”, învăţătoare dna Liliana Andriuţă a fost prezentată o compoziţie literară din creaţia scriitorului Spiridon Vangheli. În încheiere elevii au fost îndemnaţi să citească cărţile „Copiii în cătuşele Siberiei” şi „Şi eu sunt Guguţă”, care sunt propuse pentru Campania  2014.

Expoziţii     Cu demnitate s-o vorbim (Secţia Relaţii cu Publicul); Viaţa mi-o trăiesc în Limba Mea (Filiala 5); Limba doinelor de aur  (Filiala 3).

Avizier cultural-informativ  Limba în care răsare Soarele (Filiala 6).

  PERSONALITĂŢILE NEAMULUI

 125 DE ANI DIN ZIUA MORŢII POETULUI MIHAI EMINESCU:

Ora comemorativă Din valurile vremii...(Secţia Relaţii cu Publicul, Sala Arte);

Expoziţii: Eminescu – simbol al graiului şi poporului nostru (Secţia Relaţii cu Publicul); Geniul lui Eminescu în lumina Luceafărului (Filiala 3); Sub raza gîndului etern (Filiala 1).

 135 DE ANI DE LA NAŞTEREA ŞI 50   DE ANI DE LA MOARTEA LUI VISARION PUIU ierarh de frunte al Bisericii Ortodoxe Române, mare cărturar, om de inimă, ctitor de biserici, mănăstiri, școli bisericești, predicător și organizator al vieții monahale. Visarion Puiu și-a lăsat pe deplin amprenta asupra  vieții sociale bălțene de la începutul secolului al XX-lea.  La 27 februarie, s-au împlinit 135 de ani de la nașterea Mitropolitului Visarion Puiu. Cu această ocazie, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”  a organizat un eveniment întru comemorarea ctitorului Catedralei „Constantin și Elena” din Bălți – ora cognitivă Dangătul sacru de clopot . La eveniment au fost prezenți Episcopul de Bălți și Făleși Marchel,  corul de la biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, dirijat de preotul Alexandru, preotul Mihail de la Catedrala Sf. Împărați Constantin și Elena, reprezentanți ai instituţiilor de cultură din mun. Bălți, profesori și studenți de la Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo”. Către această data a fost vernisată şi  expoziţia Figură însemnată în viaţa religioasă a Moldovei (Secţia Relaţii cu Publicul).

145 DE ANI DE LA NAŞTEREA  POETEI  IULIA  HASDEU:

Revista orală în format electronic  Iulia Haşdeu – o floare cerească crescută pe pământ  (Filiala nr. 3). Activitatea a fost organizată în parteneriat cu elevii clasei a  IX-a de la Gimnaziul  „A.I. Cuza”, aceştia fiind ghidaţi de profesoara Angela  Ojog. Pagină cu pagină a fost deschisă cartea vieţii acestui geniu frumos la chip şi suflet, care a călătorit din această lume dureros  de prematur. Participanţii au recitit versuri, cugetări, reflecţii  şi au cunoscut legenda “copilului minune”.

 DATE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

 ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI:

Avizierul cultural-informativ Din dureroasa lecţie a Holocaustului învăţăm toleranţa Serviciul Relaţii cu Publicul (S. L.)

ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI:

Compoziţia literar-muzicală Versuri pline de lumină şi candoare(Filiala pentru Copii „Ion Creangă”).

Expoziţia Poezia  – melodia sufletului (Filiala 3).

ZIUA DRAGOSTEI ŞI A BUNĂVOINŢEI – DRAGOBETELE:

Expoziţia Să fiu dragă tuturor… (Filiala 2).

Avizierul cultural-informativ O zi a dragostei (Secţia Relaţii cu Publicul (S. L.); Dragobetele  – iubirea ca un joc năvalnic (Secţia Relaţii cu Publicul -O. Î); Dragobetele – zeul dragostei sublime (Filiala 5).

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII:

Matineul-Concurs  Miss Ghiocica 2014 (Filiala 5) ;

Compoziţia literar-muzicală Inima de Femeie – tezaurul umanităţii

Secţia Relaţii cu Publicul (S. L.)

Expoziţia Izvor de vis – femeia (Filiala Carte Rom.); Doar Femeia (Secţia Relaţii cu Publicul).


ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OCROTIRII COPILULUI

 În fiecare an, în prima zi de vară,  se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului. În această zi, Filiala pentru Copii “Ion Creangă” a fost alături de copiii bălţeni printr-un spectaculos program artistico-distractiv, sărbătorind cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – Copilăria. Colaboratorii Bibliotecii, în parteneriat cu Şcoala de Arte “Ciprian Porumbescu” şi ansamblul vocal “Armonie” de la Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, au oferit emoţionante clipe de revelaţie copiilor, dar şi maturilor. Copii au avut ocazia să participle şi la un Flash-mob  Fie soare întruna.

Compoziţia literar-muzicală Dă-mi mîna şi zîmbetul blînd… Activitatea a fost organizată de Filiala pentru Copii „Ion Creangă” cu copiii de la Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare din mun. Bălți. Bibliotecarii au venit la Centru cu un mic teatru de păpuși, înscenînd povestea „Căsuța iepurașului”. Copiii, emoționați și deosebit de fericiți, au recitat poezii, au cîntat și au dansat.

 Ora distractivă Copilărie – dulce păpădie (Filiala 3);

Avizierul cultural Copilărie visătoare (Filiala pentru Copii „Ion Creangă”).

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR COPIILOR

Masa rotundă Copiii au Drepturi (Filiala 5).

ORE EDUCATIVE

ZIUA INTERNAŢIONALĂ  A   PĂSĂRILOR

Ora ecologică Птичья филармония (Filiala 1).

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ANIMALELOR

Avizierul cultural-informativ Curiozităţi din lumea animală (Filiala 2).

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR COPIILOR

Masa rotundă  Copiii au Drepturi (Filiala 5).

Avizier cultural  Ai dreptul, trebuie să ştii! (Filiala 5).

ZIUA SALUTULUI

Ora educativă Здравствуйте! Или день приветствий (Filiala 1).

        PROGRAME NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 CONCURSUL LITERAR „LA  IZVOARELE ÎNŢELEPCIUNII” Ediţia a XXIV-a, consacrată scriitorului Dumitru Matcovschi, etapa municipală.

SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE PENTRU COPII ŞI TINERET 

În zilele de 2-3 octombrie la Bălți a avut loc ediția a V-a a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret – o întîlnire a copiilor din municipiul Bălţi cu Cartea şi cu scriitorii: Arcadie Suceveanu, Iulian Filip, Nicolae Dabija, Titus Știrbu, Vasile Romanciuc, Ion Muscalu, Constantin Parascan. Invitat de onoare – şef Secţie Cultură Primăria mun. Bălţi Dna Vera Caraulan. Cuvântul de deschidere a Salonului l-a avut Claudia Balaban, Președinte Secția Națională a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret. Cu un mesaj de salut din partea copiilor bălţeni au venit Copiii de la Casa de Creație a Copiilor din municipiu.

Fiecare copil-vizitator al Salonului a primit în dar cartea-surpriză Așchii de cer de Nicolae Dabija. Pe lîngă cartea-surpriză primită, copiii au avut norocul să-l cunoască și să discute cu însăși autorul cărții.

În cadrul Salonului au avut loc mai multe evenimente: lansări de carte și întîlniri cu scriitorii, organizate atît în incinta Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă”, cît şi în alte instituţii din municipiu: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare al Copiilor şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi.

Merită a fi  menționate relațiile temeinice de parteneriat stabilite între Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, în incinta căruia s-au desfășurat două lansări de carte:  colecţia „Câmpul de lectură”, care a fost prezentată de Mircea Ciobanu,  și Urmele mele frumoase” de Iulian Filip, prezentată de Vasile Romanciuc.

La micuții de la  Centrul de Plasament și Reabilitare a Copiilor în ospeție a venit  Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” din mun. Bălţi cu medalionul literar „Cu răbdarea treci și marea”, consacrat scriitorului Titus Știrbu, la activitate prezent fiind și însăși scriitorul. Copiii au rămas foarte impresionați  și de prezenţa oaspeților de la Chișinău, bibliotecarele de la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” a Rep. Moldova care, la rîndul lor, au venit cu un bibliobus plin cu cărți frumos ilustrate, cărți electronice şi chiar și cu cîteva computere. Ei au vizionat filme de animaţie, au răsfoit minuțios cărțile electronice și au năvălit bibliotecarele cu un șir de întrebări curioase.

Liceenii din municipiul Bălţi au participat la o adevărată lecţie de istorie despre Vlad Ţepeş, fiind prezenţi la lansarea  de carte „Atacul de noapte” de Ion Muscalu. La această activitate a fost prezent şi scriitorul Constantin Parascan.

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi a venit către acest Salon şi cu alte activităţi, care au avut ca scop promovarea Cărţii şi a Lecturii.

Compoziția literar-muzicală Carte dragă, prietenie veșnică  a fost organizată la Filiala nr. 3 a Bibliotecii. La această activitate au participat  elevii claselor a IV-a  B  şi a III-a B de la Gimnaziul  „Alexandru Ioan Cuza”. Copiii au recitat poezii despre carte, au participat la o victorină, au prezentat înscenări din cărţile îndrăgite de ei, au vizionat  filmul “Ce este cartea?”.

Filiala nr. 5 a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu”, în parteneriat cu Centrul de Plasament și Reabilitare a Copiilor, au organizat medalionul literar-muzical Cartea care ne unește, consacrat creației lui Dumitru Matcovschi. Ca spectatori au fost prezenți micuții de la Instituția preșcolară nr. 3 „Povestea”.

Cu flashmob-ul Salonul – o sărbătoare a Cărţii la Bălţi, în fața Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă” s-au prezentat elevii clasei a II-a  de la gimnaziul nr. 9, fiind dirijați de bibliotecare.

Compoziția literar-muzicală Carte de dor, de fior și de zbor, consacrată scriitorului Dumitru Matcovschi a fost organizată de Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu elevii claselor a VII-a B și a VIII –a B de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.

Nu a lipsit de la Salon şi prezentarea unei cărţi scrise de un scriitor bălţean. Astfel, elevii clasei a III-a D de la Liceul Teoretic „G. Coşbuc” cu drag au ieşit în faţa publicului cu înscenări din cartea lui Gh. Calamanciuc Teatrul pentru copii. Piese, dramatizări.

În cadrul Salonului au fost organizate și activități profesionale pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din Zona de Nord a Republicii Moldova: Biblioteca publică în contextul comunităţii servite –  sesiune de comunicări, şi Comunicarea componentă a succesului profesional – training.

Copiii din municipiul Bălţi au remarcat prezenţa scriitorilor îndrăgiţi la Salonul de Carte, iar premiul Simpatia copiilor a fost înmînat scriitorului Iulian Filip. Şi editurile participante la Salon au fost menţionate, ele primind cîte o diplomă.

Menţionăm aportul adus de către Autorităţile Publice Locale, Secția     Națională a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY), Uniunea Editorilor și Scriitorilor din Republica Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” şi Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” la realizarea proiectului dat.


În cadrul Festivalului au fost organizate mai multe activităţi  de promovare a cărții și lecturii. Către acest eveniment bibliotecarii Filialei nr. 5  au organizat o întîlnire cu copiii și educatorii Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru copii din Bălți, la care  copiii au fost familiarizaţi cu serviciile bibliotecii, ei au făcut cunoștință cu noile cărți și reviste din bibliotecă, au recitat poezii și au dat răspunsuri la ghicitori.FESTIVALUL NAȚIONAL AL CĂRȚII ȘI LECTURII

CONCURSUL VALIZA CU COMORI

Biblioteca Municipală “Eugeniu Coşeriu” Bălţi s-a încadrat activ în proiectul propus de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova  “Valiza cu comori”. Astfel, bibliotecarele de la Filiala nr. 5 , împreună cu această valiză, au fost în ospeţie la mai multe instituţii din cartierul “Dacia”: Liceul Teoretic “A. S. Puşkin”, Casa de Copii, Instituţia preşcolară nr. 3 “Povestea”, Magazinul de produse lactate “INCOMLAC”, Întreprinderea Individuală “Zubcova Natalia” şi Frizeria “Stil”. Proiectul dat este o formă activă de promovare a Cărţii, a Lecturii şi a Bibliotecii. Graţie “Valizei cu comori”, fondul de carte al Filialei nr. 5 a crescut cu 150 de unităţi materiale.

Biblioteca s-a  încadrat în Festival şi cu clipul video CITEŞTE O CARTE ŞI RĂMÂI TÂNĂR, accesibil pe INTERNET : https://bibnordcoseriu.wordpress.com/2014/08/29/31-august-5-septembrie-festivalul-national-al-cartii-si-lecturii/

 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE RENATA VEREJANU

La 14 mai, în municipiul Bălţi a fost organizată etapa municipală a Festivalului Internaţional de Poezie “Renata Verejanu”, organizat la Biblioteca Municipală “Eugeniu Coşeriu” în colaborare cu Secţia Cultură a Primăriei mun. Bălţi. Prima ediţie a Festivalului a fost inaugurată de Dna Vera Caraulan, şef Secţie Cultură, Primăria mun. Bălţi.   Evenimentul s-a remarcat prin prezenţa la el a însăşi dnei Renata Verejanu.Micii cititori ai Filialei nr. 5 a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu”, în cadrul LECTURILOR PUBLICE DE VARĂ, ghidaţi de bibliotecarele de aici au citit şi au pus în discuţie cartea lui Spiridon Vangheli „Copiii în cătușele Siberiei”. Delegația din mun. Bălți, în frunte cu Dna Vera Caraulan, șef Secția Cultură a Primăriei mun. Bălți și dna Ludmila Ouș, director Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” și 10 participanți, finaliștii primei ediții a festivalului, au fost prezenți la Spectacolul de Gală și Decernarea Premiilor Festivalului Internațional de Poezie „„Renata Verejanu

ZIUA BUNICII

Matineul  Bunicuţa mea cea dulce. Conform unei tradiţii stabilite de mai mulţi ani, la 26 septembrie la Filiala nr. 3 a  Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” a fost sărbătorită  Ziua Bunicii. Cele mai frumoase cuvinte, poezii, cântece şi flori au fost dedicate de către elevii clasei a II-a B  de la Liceul Teoretic „A. I. Cuza” fiinţelor dragi – bunicuţelor. Copiii au fost ghidaţi de către dnele bibliotecare de la această Bibliotecă  şi de către dna învăţătoare D. Cojocaru.

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OAMENILOR ÎN ETATE

Expoziţia video Sărbătoarea amintirilor  (Secţia Relaţii cu Publicul).

 

ZIUA ETNIILOR

În parteneriat cu Secţia Cultură a Primăriei mun. Bălţi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor, la 11 aprilie 2014, Biblioteca a organizat o masă rotundă. Oaspeţi de onoare ai activităţii au fost Mihai Volontir, Artist Emerit al URSS, şi actriţa poporului Eufrosinia Dobîndă-Volontir, soţia actorului. Această masă rotundă a mai adunat în jurul său reprezentanţii APL şi copiii romi din municipiu.

Expoziţie video  Schimbul cultural – tradiţia secolelor (Secţia  Relaţii cu Publicul). 

Avizier cultural-informativ Ochi deschişi pentru cei ce nu văd (Filiala 2).                                                                ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI COPIILOR NEVĂZĂTORI

 ZIUA MONDIALĂ DE COMBATERE ŞI PROFILAXIE A MALADIEI HIV/SIDA

Expoziţie  Maladia care a mutilat lumea (Filiala 5);  SIDA – virusul imunodeficienţei umane (Secţia Relaţii cu Publicul).                                                            

Avizier cultural-informativ  Pe margini de clipe interzise (Filiala 3) ;

SIDAa cunoaște și a combate (Filiala 1).

PROGRAMUL  LECTURILE PUBLICE DE VARĂ

 În luna iunie, la Filiala nr. 5 a BMB “Eugeniu Coşeriu” a demarat programul “Lecturile verii”. În cadrul etapei a doua (1-25 iulie), de două ori pe săptămînă, în Bibliotecă s-au organizat vizionarea filmelor în desen animat şi lectura poveştilor. La finele etapei a doua, copiii au fost implicaţi într-un concurs de desene. Ei au fost apreciaţi cu diplome şi cadouri.

PROIECTUL „COPIII ÎN UNIVERSUL CĂRŢII”

 Biblioteca-filială pentru Copii „Ion Creangă” pentru a-i face pe copii să înţeleagă că lectura îşi are rostul ei,  caută modalităţi  de a susţine cartea şi biblioteca. Cu acest scop, în anul 2014  a fost elaborat proiectul „Copiii în universul Cărţii”. Proiectul a fost structurat în trei programe.

 

 1. Programul cultural-educativ „De la tradiţii culturale la lectură”

Obiectivul:  Promovarera cărţii printre copii către date tradiţionale sau remarcabile şi către unele evenimente naţionale/universale.

Pentru a realiza acest deziderat au fost organizate:

Activităţi în cadrul Festivalului literar-artistic „La steaua Eminescu cu dor de Vieru”:

 • Matineu „Mult mi-eşti dragă mie natură” dedicat creaţiei poetului Grigore Vieru.
 • Expoziţie „Eminescu şi Vieru-un vers etern”.

Zilele Creangă:

 • Şezătoare literară „Pe urmele lui Nică povestindu-ţi propriile peripeţii”.
 • Expoziţie „Ion Creangă – un povestitor popular”.

Ziua Mărţişorului:

 • Compoziţie literar-muzicală „Primăvară, tu, regină a luminii”.
 • Avizier cultural „Mărţişorul-feerie şi sărbătoare”.

Săptămîna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii:

 • Program interactiv „La policioara cu minuni”.
 • Ora poveştilor „Poveşti cu soare şi cu lunci”.
 • Expoziţie „Cărţile-oaze ale spiritului”.

Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor:

 • Flash-mob „Fie soare-ntruna”.
 • Compoziţie literar-muzicală „Dă-mi mîna şi zîmbetul blînd”.
 • Avizier cultural „Copilărie visătoare”.

 Programul informativ-tematic „De la carte spre cunoaştere”

Obiectivul: Manifestarea interesului pentru cărţi din diferite domenii ale creaţiei umane, extinderea orizonturilor informaţionale şi literare ale copiilor.

Pentru a realiza acest imperativ au fost organizate:

 • Ring literar-tematic „Drumul Copilăriei. Semne şi reguli de circulaţie”.
 • Compoziţie literar-muzicală „Cu cîntări şi flori pe plai”.
 • Divertisment literar-muzical „Povestea şi muzica-o fascinantă armonie”.
 • Ora poveştilor „Animale drăgălaşe, isteţe şi poznaşe”
 • Revistă orală „Fost-a, fost în lume odată”.
 • Revistă bibliografică „Evenimente şi fenomene între legendă şi realitate”.
 •  Programul literar-artistic „Citesc cu drag a ta carte”

Obiectivul: Dezvoltarea şi formarea culturii estetice, consolidarea cunoştinţelor despre unii scriitori care scriu pentru copii.

Pentru a realiza acest obiectiv au fost organizate:

 • Compoziţie literar-muzicală „Versuri pline de lumină şi candoare” către Ziua Mondială a Poeziei.
 • Compoziţie litertar-muzicală „Carte de dor, de fior şi de zbor călător” către 75 de ani de la naşterea scriitorului Dumitru Matcovschi.
 • Medalion literar „Cu sacru har al versului” către 215 de ani de la naşterea scriitorului Alecsandr Puşkin.
 • Medalion literar „Cu răbdarea treci şi marea” dedicat creaţiei scriitorului Titus Ştirbu.
 • Ora poveştilor „Poveşti istorisite copiilor” din creaţia scriitorului Hans Cristian Andersen.

 Parteneri în desfăşurarea acestor activităţi au fost elevi, clasele primare din  liceele „M. Eminescu”, „N. Gogol”,  „L. Blaga”,  „D. Cantemir”,  „M. Gorkii”, gimnaziu Nr. 9. sub îndrumarea învăţătorilor şi  a părinţilor, preşcolari şi educatori din grădiniţele Nr. 7, Nr. 18, copii de la Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare a Copiilor, Şcoala de Arte „C. Porumbescu”.

Resursele informaţionale,  metodele şi formele de integrare a proiectului au fost selectate conform cerinţelor şi vîrstei copiilor. Cele  19 activităţi desfăşurate au contribuit parţial la îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai Bibliotecii. Din 1397 de participanţi/spectatori, 335 au fost înscrişi ca cititori noi, 307 reînregistraţi.  Impactul acestui proiect nu se rezumă doar la unele statistici de bibliotecă. Programele propuse copiilor au reliefat rolul complex şi multiplu al cărţii/lecturii ca fundament al cunoaşterii, creaţiei, dezvoltării intelectuale. Iar programele extramuros ne-au scos din limitele tradiţionale de a lucra numai în interior. Activitatea în exterior ne-a oferit o conexiune cu comunitatea. Însă, ca  să se facă remarcată biblioteca trebuie să muncească mult.  Una rămîne cert, că capacitatea de a merge înainte trebuie să o găsim în noi, Ana Botezat, Natalia Fotescu, Tatiana Poneatovscaia, Raisa Josan, Elena Slivinscaia, Eugenia Laneţcaia, echipa de proiect, cît  şi în utilizatorii noştri.

Biblioteca s-a manifestat  şi ca partener  al proiectelor:

 •  Proiectul „Do-re-micii şcolii de muzică”, organizat de Şcoala de muzică din Liceul Teoretic „M. Eminescu”. „Muzica trezeşte timpul”, „Succesul – umbra valorilor”, „Tainele enciclopediei muzicale”, „Copilărie – dulce melodie”, „Părinţi talentaţi – copii dotaţi” sunt compoziţii literar-muzicale desfăşurate în cadrul acestui proiect.
 •  Proiectul extramuros „Cartea – cheia deschiderii de noi orizonturi”, organizat de Catedra claselor primare din Liceul Teoretic „N. Gogol”. Biblioteca a organizat ora cognitivă „Drumul cărţii”, lecţia bibliografică „Diferite cărţi pentru fete şi băieţi”, jocul literar „Cartea nu are vacanţă, ora literară „Porniţi la drum şcolar cu cărţile”.

Biblioteca publică în mass-media locală.

  

Lista subdiviziunilor structurale ce deservesc utilizatorii

Nr. d/o Adresa, site, blog Anul fondării Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Serviciul Relaţii cu Publicul

 • Sala Lectură
 • Sala Arte
 • Oficiul Împrumut
1880 Voiţeniuc Elena (231)29172 salalectura-balti@mail.ru
Filiala pentru Copii „Ion Creangă” 1945 Botezat Ana (231)61407
Filiala nr.1 1966 Caun Angela (231)37214
Filiala nr. 2 1964 Ceornaia Silvia (231)32040
Filiala nr. 3 1953 Romaniuc Elena (231)42018
Filiala nr. 4 1975 Mîrza Melania (231)67391
Filiala nr. 5 1978 Vlezco Tatiana (231)76190
Filiala nr. 6 1949 Poiag Tamara (231)31507
Filiala Carte Românească 1993 Lisa Svetlana (231)61333
Biblioteca Publică s. Elizaveta 1960 Cojocaru Maria
Biblioteca Publică s. Sadovoe 1960 Zaeţ Valentina

 

 

 

Situaţii Statistice

 

Indici şi indicatori 2009 2010 2011 2012 2013  2014    
Total biblioteci 11 11 11 11 11 11    
Din care:    
– necesită reparaţie capitală 3 3 3 3 3             33
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0 0 0    0
Numărul total de bibliotecari 53 55 56 55 41   57
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 49 49 52 50 37   51
Din ei sunt cu studii:      
Superioare 41 42 40 43  47   47
Inclusiv de specialitate 7 10 9 11  5   8
Medii 13 13 16 12     10
Inclusiv de specialitate 5 7 7  3  5   4
Fond de carte (mii u.m.) 619 653,2 587,2 566,7 241597   561,6
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 96,3 114,0 104,7  104,6  34490    111,7
Din care cu grafie latină 48,0 58,30 61,86  62,76  34490   81,2
Achiziţii (mii u.m.) 3,5 6,0 7,2 6,1 9,81   6,8
Achiziţii per capita 0,027 0,047 0,06 0.04 0,07   0,05
Împrumut (mii u.m.) 624,2 594,7 575,3 559,3 612,5   578,7
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 124,9 127,7 136,0  121,7 145,0   143,4
Cititori (utilizatori) activi (mii) 25,6 24,4 24,4  23,4 22,3    24,3
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 9,5 10,85 8,3  9,9  –   11,5
Numărul de vizite (mii) 222,9 235,7 227,7 213,7 222,2   213,5
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 99,1 104,8 98,8  93,2  –   95,3
Numărul total de biblioteci care deţin computere 3 3 3  3  3   6
Numărul total de computere 27 27 27  29 11   47
Din care conectate la Internet 10 10 3  13  5   31
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 10 10 8  5  4   28
Din care conectate la Internet 10 10 8  3     21
Indice mediu de lectură 24,4 24,4 26,4 21,4 26,8   23,9
Indice mediu de circulaţie a fondului 1 0,9 1 0,9 1,1   0,97
Indice mediu de înnoire a fondului 176,9 106 81,6  92,2 55,2   82,6
Indice mediu de dotare (publicaţii):      
– un locuitor 4,9 5,0 4,6  3,8 3,6    3,8
– un cititor (utilizator), u.m. 24,2 26,8 24,5 23,8      23,1
– o bibliotecă 44,2 46,7 42  51,5      51,0
Volumul muncii pentru un bibliotecar:      
– Cititori (utilizatori) 483 444 429 403,5     426,3
– Împrumuturi (mii u.m) 12,0 11,0 10,34 10,1   10,2
– Vizite (mii u.m.) 4,4 4,3 4,1 4,0   3,7

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 94.439 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: