Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Cahul

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Cahul   

harta-cahul         

Poziţia geografică:

Raionul Cahul este situată în partea de sud – vest a Republicii Moldova pe Câmpia Prutului Inferior, la o altitudine de 119 m deasupra nivelului mării. Hotarele de vest ale raionului sunt învecinate pe râul Prut cu România, la sud cu Ucraina, la nord cu raionul Cantemir, la nord- est cu UTA Găgăuzia şi la est cu raionul Taraclia. Suprafaţa totală 1545 km 2

Populaţia: 120 000 de locuitori

Apartenenţa naţională: moldovenii constituie 76,3%, ucrainenii 6.6, ruși 6.5, bulgari 4.9, găgăuzii 3.1 şi alte.

Structura administrativ – teritorială:

Localităţi – 51

Primării – 37

          

biblioteca-cahul

Biblioteca Publică Raională Cahul „Andrei Ciurunga”


Adresa:

Bd. Victoriei , 18, Cahul, MD-3900

E-mail: biblioteca_cahul@mail.md

Director  Rodica Dermengi

Tel fax 0- 299- 23856

E-mail: rdermengi@yahoo.com

Şef Secţie Cultură, Tineret şi Sport Petru Botezatu                                                                
Tel. : 029921554

e-mail: sectia_cultura_cahul@yahoo.com

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci: Ana Caraman
Tel.: 0-299-23856

e-mail: sectia_cultura_cahul@yahoo.com

r-dermengi

Rodica Dermengi, director BPR Cahul

a-caraman

Ana Caraman, specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci

Orar de funcţionare a BPR Cahul

Filiala maturi

marţi – vineri  9.00 – 18.00

sâmbăta          9.00 – 14.00

Filiala copii    

luni – vineri  9.00 – 18.00

filialele 2,3,4

luni – vineri  9.00 – 18.00

Scurt istoric

Biblioteca Raională Cahul a fost fondată la 8 decembrie 1896

1940 – Biblioteca Raională Cahul

2000 – Biblioteca Judeţeană Cahul

2003 – Biblioteca Raională Cahul

Biblioteca Raională Cahul este centru metodic pentru toate bibliotecile din raion.

Biblioteca Raională Cahul este centru metodic pentru toate bibliotecile din raion.

Reţeaua de biblioteci

Reţeaua bibliotecilor publice din Cahul cuprinde 45 biblioteci. Biblioteca Raională şi 2 filiale amplasate în or. Cahul, 43 biblioteci publice în localităţile rurale din care 3 biblioteci pentru copii.

 Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi –  24549

Împrumutul total (mii u. m.) – 395453

Vizite (mii) – 247013

din care virtuale – 4859

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

9 biblioteci dotate cu 44 calculatoare.

 • Centrul de acces public la Internet – Biblioteca Raională Cahul
 • Centrul de lectură Multimedia – Biblioteca pentru copii „Grigore Vieru” Cahul
 • Centrul de Acces la Informaţie şi Instruire – BP s. Crihana Veche
 • Centrul INFOTERRA a bibliotecii tale – BP s. Taraclia de Salcie

Programul de modernizare a bibliotecilor publice „Novateca”   în raionul Cahul  include Biblioteca Raională ca Centru de Coordonare şi cinci biblioteci săteşti: ( Crihana Veche, Văleni, Taraclia de Salcie, Cucoara, A.I.Cuza ). , care au fost dotate  echipament modern – 25 calculatoare.

Proiecte: Biblioteca copii –„Clubul Persoanelor cu Deficienţe de Auz”

Biblioteca s.Crihana –Veche  „Pagini de istorie locală” „Părinţii şi copii citesc”

La 3 decembrie 2013  biblioteca Crihana,Văleni şi-au prezentat serviciile inovative: ore publice de istorie locală şi  ora de sănătate la bibliotecă.

            Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

http://www.bpcrihanaveche.wordpress.com

2014

ACTIVITĂŢI CULTURALE

– Ziua Naţională a Culturii (activităţi dedicate poetului Mihai Eminescu)

– Ziua Profesională Bibliotecarului (Conferinţa anuală de totalizare a activităţii)

– Întâlnirea cititorilor cu colegiul de redacţie a revistei „a-Mic”

– Lansări de carte a scriitorilor: Renata Verejanu, Titus Ştirbu, Alexandru Plăcintă, Mihai Chirilă.

– Activitatea culturala cu genericul „Lacrimi pentru Basarabia”dedicată poetului martir – Andrei Ciurunga

–  Seminarul de informare şi instruire în domeniul proprietăţii intelectuale a bibliotecarilor în cadrul Bibliotecii raionale „Andrei Ciurunga”

Colaborarea Bibliotecii raionale “Andrei Ciurunga” cu „Societatea Orbilor”.

Activităţi :

„Cahul la răscruci de vremi”

„Dumitru Cantemir – scriitor universal”

„Dumitru Matcovschi – şi mă căznesc să scriu frumos cuvântul”

“Andrei Ciurunga – Lacrimi pentru Basarabia”

„Ştefan –  Ştefan Domn cel Mare”

„Ziua Independenţei şi ziua limbii române”

„Limba maternă – floare eternă”

„Bogdan Petriceicu Haşdeu – scriitor, savant, istoric”

„Vasile Alecsandri – Bardul de la Mirceşti”                            

Instruirea bibliotecarilor din raion

Curs la calculator

*Crearea contului – facebook;

*Modele de securitate. Protejare date;

*Antiviruşi: Tipuri de metode de protecţie;

*Recuperare date. Primul ajutor în caz de defecţiune (Novateca);

*Lecţii: Word, Excel, Adobe Photoshop;

Responsabil operator sala de calculatoare Mihai Anatolie.

 2014 – Anul Dumitru Matcovschi

 •  Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” ediţia a XXIV-a, dedicată poezii basarabene – D. Matcovschi
 • Serata muzical-literară „Sfîntă-i casa părintească”
 • Orade poezie „Turnat mi-e sufletu-n cuvînt”
 • Festivalul naţional de poezie – Renata Verejanu. Recital de poezie din opera R. Verejanu, creații proprii şi scrierea unui eseu pe marginea creaţiei Renatei Verejanu.
 • Proiect „Lecturile Verii”.
 • Clubul Literer „Lecturi Preferate”, „Ora Poveştilor”.
 • Cenaclul folcloric „Auzit-am din bătrîni”.
 • Săptămîna lecturii  şi a cărţii pentru copii:
 • Ora de ecologie „Apa – elexirul vieţii”, „Planeta Pămînt casa noastră comună”.
 • Şedinţa clubului „Ora Poveştilor”.
 • Victorine literare, concursuri de poezie şi eseuri.

Filiala Nr.3

 Concursuri

 •  „Mărțișoare Zâmbitoare” ;
 • „Cei mai activi cititori ai anului 2014”;
 • „TOPUL CELOR MAI CITITE CĂRȚI”;
 • „Cea mai bună familie cititoare”;
 • Ziua Internațională a Ocrotirii Copiilor„Dulcea mea Copilărie”;
 • Festivalul Național a Cărții și a Lecturii ; „Creații-impresii din vacanța cea mare” ;
 • „Vreau totul să știu …”;
 • „Eu citesc mult ,cunosc multe” ;
 • „Fii un voluntar în biblioteca ta”;
 • „Cei mai frumoși fulgușori confecționați din Origami”

 „BIBLIOTECA – CENTRU CULTURAL”

Ziua Ușilor Deschise în Biblioteca Raională Filiala Nr.3 din orașul Cahul.

Pe parcusul anului 2014 au fost organizate mai multe acțiuni și manifestări culturale de promovarea cărții, cu prilejul aniversărilor Oamenilor de Cultură și Știință,care au venit în ajutorul programului de instruire,educație și bunei comportări în societate.
Pe data de 15 Ianuarie 2014 în incinta bibliotecii raionale filiale nr.3 din orașul cahul sa desfășurat o serată literară consacrată marelui scriitor Mihai Eminescu cu genericul:
„Tu Luceafăr,peste vremuri
Tu Lucești fără de Moarte”. La această activitate au participat : copii,profesori,bibliotecari,oaspeți care împreună cu ei au omagiat această zi. Elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” au venit cu un program de recital , poezii,cîntece dedicate marelui scriitor.

 Clubul Mămicilor “Ziua Internaţională împotriva Violenţei”

25 noiembrie – 10 decembrie 2014

2014     ACTIVITATEA ŢINUTALĂ

Completarea fişierului „Cahul: ieri, azi şi mâine”

Convorbire
„Cahuleni la răscruci de vremi”“Andrei Ciurunga – Lacrimi pentru Basarabia”  
Expoziţii de carte
1.„Cahuleni la răscruci de vremi”;
2.„Oraşul meu”
3.„Cahul – pagini de istorie”

4. „Cahul –  oraşul  meu”

Concurs de poezie
„Cahul: verticala noilor aspiraţii”

Filiala nr.3

De ziua Hramul Orașului Cahul am avut o activitate consacrată orașului natal. La această activitate au participat copii de la grădinița Nr.1 „Prichindel” împreună cu doamna Zinaida Nebunu. Copii au recitat poezii despre orașul natal,am organizat cu ei jocuri intelectuale„Știe tot despre localitatea ta”.Copii s-au ales cu câteva diplome „Cei mai activi pitici în 2014”.

  Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

Anul 2014

 • Bibliografie selectivă „Dumitru Matcovschi în Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga”” Cahul

  Biblioteca publică în mass-media locală 2014

Despre activitatea bibliotecii au fost publicate articole în ziare şi reviste:

Cahulul literar şi artistic, nr. 1, iulie 2014

„Rolul bibliotecii în educarea culturală şi civică a tinerei generaţii”

Cahul – Expres Nr. 8 2014,

“Alexei Mateevici – poetul cu dreptul la nemurire”

,,Făclia” Nr.24 2014,

“O vizită de colaborare la colegii de peste Prut”

Gazeta de Sud nr. 26.VI.2014,

„Al nostru de-a pururi poetul – Dumitru  Matcovschi”

A MIC nr.12 decembrie, “Prietenul pe care e bine să-l ai”

   Lista bibliotecilor raionului Cahul

Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
Biblioteca Publică Raională CahulBd. Victoriei , 18, Cahul, MD-3900 1896 Dermengi Rodica 0-299-23856 biblioteca_cahul@mail.mdrdermengi@yahoo.com
Biblioteca pentru copii or. Cahul, Bd. Victoriei, 18, MD-3900 1946 Curjos Vera 0-299-218130-299-23418 Biblioteca_cahul@mail.md
Biblioteca publică Cahul nr. 2, Str. Păcii 1, MD-3900 Caranfil Nadejda 0-299-40014
Biblioteca filială nr. 3 Cahul, Str. Negruzzi, 121, MD-3900 Doicov Stepanida 0-299-44218
Biblioteca filială nr. 4 Cahul, Str. Sanatoriului, 18, MD-3900 Donici Tamara 0-299-42910
Biblioteci publice comunale/săteşti
Biblioteca publică s. Alexandru Ioan Cuza, Tel., MD-5311 Zugrav Zina 0-299-53248 bibliotecaalicuza@gmail.com
Biblioteca publică s. Alexanderfield, MD-5314 Gleb Maria 0-299-30394
Biblioteca publică s. Andruşul de Sus, MD-3912 Todos Carolina 029958090
 Biblioteca publică, s. Andruşul de Jos, MD-3911 Iovu Tatiana 029952340
Biblioteca publică s. Badicul Moldovenesc, MD-3913 Lateş Leonid 029970285
Biblioteca publică s. Baurci- Moldoveni, MD-3914 Zaharia Efimia 029956642
Biblioteca publică s. Brânza, MD-5312 Ţîu Ana 029936141
Biblioteca publică s. Bucuria, MD-3915 Bucur Tatiana 029955319
Biblioteca publică s. Burlacu, MD-3916 Rotaru Iulia 029979244
Biblioteca publică s. Burlăceni, MD-5313 Marin Ala 029964236
Biblioteca publică s. Chircani, MD-3919 Orloi Stela 02995604
Biblioteca publică s. Chioselia-Mare, MD-3914 Griţco Maria 0-298-66460
Biblioteca publică s. Châşliţa Prut, MD-5315 Nicula Natalia 029939147
Biblioteca publică s. Colibaşi, MD-5316 Ciobanu Elena 029962376
Biblioteca pentru copii s. Colibaşi, MD-5316 Tricolici Vasilisa 029962376
Biblioteca publică s. Cotihana, MD-3917 Căpraru Veronica 029953879
Biblioteca publică s. Crihana Veche,MD-3918 Maria Cudlenco 0-299-72242 mcudlenco@yahoo.comhttp://www.bpcrihanaveche.wordpress.com
Biblioteca publică s. Cucoara, MD-3919 Sava Marina 029951415
Biblioteca publică s. Doina, Tel., MD-7323 Larina Galina 0-299-75238
Biblioteca publică s. Frumuşica, MD-391 Cîrîcu Elena 0-299-66445
Biblioteca publică s. Giurgiuleşti, MD-5318 Cangea Aculina 0-299-70010
Biblioteca pentru copii s. Giurgiuleşti, MD-5318 Cîrchelan Maria 029968315
Biblioteca publică s. Găvănoasa, MD-5317 Rudenco Ecaterina 0-299-57119
Biblioteca publică s. Huluboaia Jişco Dumitru 029976006
Biblioteca publică s. Iujnoe, MD-5319 Botica Aliona 029950141
Biblioteca publică s. Larga Nouă, MD-3921 Strahoteanu Ludmila 029970718
Biblioteca publică s. Lebedenco, MD-3922 Ivaşcişin Valentina 0-299-73560
Biblioteca publică s. Lopăţica, MD-3923 Milceva Ana 0-299-54250
Biblioteca publică s. Manta, MD-3925 Pascal Alexandru 029977866
Biblioteca publică s. Moscovei, MD-3926 Turceac Elena 029975206
Biblioteca publică s. Paşcani Gogoi Maia 029957820
Biblioteca publică s. Pelinei, MD-3927 Luca Maria 029974245
Biblioteca publică s. Roşu, MD-3928 Mititelu Larisa 029971288
Biblioteca publică s. Rumeanţev, MD-7333 Drugalenco Eugenia 0-273-72295
Biblioteca publică s. Slobozia Mare MD-3934 Bejenaru Maria 029961238
Biblioteca publică s. Taraclia de Salcie, MD-3929 Donea Vera 29978 360 bib.pub.taracliadesalcie@gmail.com
Biblioteca publică s. Tătăreşti, MD-3931 Romanenco Nina 0299-76645
Biblioteca publică s. Ursoaia, MD-3932 Malai Aurica 029950319
Biblioteca publică s. Văleni, MD-5322 Ciobanu Zina 0-299-38293 bibliotecavaleni2@gmail.com
Biblioteca publică s. Vadul lui Isac, MD-5321 Păcuraru Zina 0-299-75307
Biblioteca Publică s. Vladimirovca Stoicev Valentina 0-299-50862
Biblioteca publică s. Zârneşti, MD-3933 Muchii Maria 0-299-59735

                                                Situaţii Statistice

Situaţii Statistice

Raionul Cahul: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2010 2011 2012  2013       2014
Total biblioteci 48 48 48 47 45
Din care:
– necesită reparaţie capitală 0 0 0 0 0
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 67 66 66 65 60
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 69,5 69 67 69,75 53,75
Din ei sunt cu studii:
Superioare 14 17 17 18 20
Inclusiv de specialitate 8 7 7 9 8
Medii 53 49 49 47 40
Inclusiv de specialitate 27 29 29 26 19
Fond de carte (mii u.m.) 526 504,9 498,3 508,5 469,5
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 268,5 268,1 273,0 291,4 282,0
Din care cu grafie latină 154,4 152,9 158,6 171,4 161,3
Achiziţii (mii u.m.) 6,6 4,9 6,2 6,4 12,9
Achiziţii per capita 0,055 0,061 0,9 0,8 0,1
Împrumut (mii u.m.) 465,5 453,1 453,3 395,4 394,0
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 306,7 340,1 314,8 276,3 306,5
Cititori (utilizatori) activi (mii) 28,6 27,2 25,5 24,5 24,8
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 15 14,3 14,9 14,3 12,0
Numărul de vizite (mii) 248,3 282,0 247,0 249,9 254,9
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 166,6 209,9 166,0 155,9 168,8
Numărul total de biblioteci care deţin computere 4 4 4 9 9
Numărul total de computere 18 18 18 44 44
Din care conectate la Internet 18 16 16 35 42
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 16 16 16 35 44
Din care conectate la Internet 16 16 16 35 42
Indice mediu de lectură 16,3 16,6 15,7 16,1 15,8
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,9 0,8 1,0 1,0 1,2
Indice mediu de înnoire a fondului 80 103 73 30 36
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 4,4 4,1 6,2 6,3 3,9
– un cititor (utilizator), u.m. 18,4 17,3 17,2 20,0 18,8
– o bibliotecă 11 10,5 10,3    10,8 10,4
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 412 413 436 376 415
– Împrumuturi (mii u.m) 6,7 6,8 6,8 6,0 6,5
– Vizite (mii u.m.) 3,6 4,2 3,7 3,7 4,2

Actualizat 11 mai 2015

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 82.426 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: