Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Călărași

Harta_raionului_Calarasi

 Poziţia geografică:

Raionul Călărași este situat în zona de centru a Republicii Moldova pe o suprafață de 753,5 km2, se învecinează cu raionul Nisporeni la sud-vest, Orhei – la est, Ungheni – la vest, Telenești la nord și cu Strășeni la sud-est. Raionul se bucură de o poziție avantajoasă sub mai multe aspecte. În primul rînd, teritoriul raionului este intersectat de importante căi de acces spre România și Ucraina, (căi ferate și șosele de importanță națională și internațională).

Relieful teritoriului este complicat, intersectat de pante cu diferite grade de înclinare și podișuri, și este situat pe colina de Centru a Republicii Moldova în Zona Codrilor, care atinge o înălțime de 400 metri de la nivelul mării.

Populaţia:

Populația raionului (conform  datelor Direcţiei Pentru Statistică a raionului Călăraşi, (2011) constituie 78,8 mii persoane. Densitatea populației pe un km2 este de 100 persoane.   Ponderea populației rurale este de 80,5%. Preponderent populația se ocupă cu agricultura.

Structura administrativ – teritorială: 

Raionul Călărași are 44 localități dintre care: 1 oraș, 27 comune și 16 sate care sunt cuprinse în 28 primării. Este o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, conducerea căruia este efectuată de către Consiliul raional și președintele raionului.

Biblioteca

Publică Raională ”Grigore Vieru”

Adresa: 

str. Mihai Eminescu, 27

MD-4400, or. Călăraşi

Republica Moldova.

tel/fax: (+373) 244. 2. 18. 39;  2.22.60.

e-mail: bibliotecacalarasi@yahoo.com                                                                    

Director  Galina Agafița                                                              
Tel /fax: (+373) 244. 2. 18. 39

e-mail: g_agafita@yahoo.com

g_agafita@yahoo.com            

Şef Direcţie Cultură                                                 
Tel. : (+373) 244. 2.08. 40

e-mail: turism@calarasi.md

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci:

 Tel /fax: (+373) 244. 2. 18. 39

e-mail:

 

Luni – Vineri: 8.00 – 17.00

Duminică: 9.00 – 14.00

Sîmbătă: zi fără program

Scurt istoric

« Deschide cartea ca să înveţi ce au gîndit alţii:

 închide cartea, ca să gîndeşti tu însuţi.”

(cit. de Heyde, Technik, p. 82)

1945 se consideră anul înfiinţării Bibliotecii publice raionale Călăraşi conform primului Registru de inventar a cărţilor.  În  2011 i se atribuie numele  “Grigore Vieru” prin Decizia Consiliului raional Călăraşi nr. 01/37 din 03 martie 2011.

Este amplasată într-un edificiu cu două nivele, adaptat, din centrul oraşului, str. Mihai Eminescu, 27. Ocupă o suprafaţă totală de 537 m.p., din care 154,7 m.p pentru colecţii şi 239.4 m.p. pentru lectura publică, informare.

Fondul de publicaţii constituie 64,3 mii volume. Abonează 50 titluri de ziare şi reviste. Deţine 21 computere, inclusive 12 pentru utilizatori, mijloace tehnice audio, video, de proiectare, echipament de multiplicare. Este conectată la reţeaua Internet din anul 2003, utilizarea căreia, este oferită utilizatorilor gratuit.

În bibliotecă funcţionează : 2 săli de lectură cu caracter general (pentru copii şi maturi), 2 săli de împrumut la domiciliu (pentru copii şi maturi), un Centru de informare şi documentare în domeniul medicinii şi ocrotirii sănătăţii, un Centru de resurse informaţionale despre Franţa  contemporană “Simone Cottin”, o sală Arte, un oficiu bibliographic, un Centru de Internet pentru Public.

Utilizatorii au acces liber la raft  în toate punctele de servicii, beneficiază de 50 locuri pentru lectură şi informare.

Biblioteca întreţine relaţii de colaborare cu instituţii adiacente, educaţionale şi sociale. Acordă asictenţă organizatorică şi de specialitate bibliotecilor din teritoriu.  Funcţionează cu un program de 50 ore pe săptămînă pentru public.

             Reţeaua  bibliotecilor publice o constituie  41 instituţii , inclusiv  4 pentru copii, divizate în şase echipe conform principiului aşezării geografice.    Starea edificiilor este în bună măsură satisfăcătoare. În locale separate se află  14 biblioteci;  în primării – 4 ; în case de cultură – 13;  în grădiniţe – 2;  în şcoli – 6; arendate – 2.   Utzilizatorii beneficiază de 399 locuri în sălile de lectură.  Toate bibliotecile sînt conectate la curent electric.   13 biblioteci au conectare la gaze naturale.

În bibliotecile publice din reţea activează 50 de persoane. Cu norma întreagă de lucru – 33;   0,75 normă de lucru – 4 ;  0,5 normă de lucru – 13.   Cu studii superioare  activează  13 angajaţi, inclusiv  7  cu studii bibliotecare.  Cu studii medii  speciale – 30,  inclusiv 16 cu studii bibliotecare. Cu  studii medii generale – 7. Grad de calificare deţin în total  26  bibliotecari  (18 –  biblioteci publice;  8 – biblioteci şcolare), inclusiv : grad superior -1 ; grad I – 1 ; grad  II – 24.

În prezent bibliotecarii sînt implicaţi în realizarea proiectului “Învăţăm reciproc”, lansat de Biblioteca publică raională “Grigore Vieru”,  care vizează formarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale.

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi –  14,7

Împrumutul total (mii u. m.) – 200,8

Vizite (mii) – 93,4

din care virtuale – 11,

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare și comunicare

 Modernizaea bibliotecilor publice din teritoriu a început  în anii 2002-2003. Proveniența echipamentelor de informare şi comunicare este din proiecte, finanţări publice, donaţii.

Informatizare şi automatizare  2013

La moment 24 de biblioteci dispun de :

 • Computere-83  din care conectate la Internet sunt -82
 • Imprimante-25
 • Scanere-5
 • Copiator-1
 • Videoproiector-1
 • Televizoare-3
 • Videoposturi  cu DVD video-2

Utilizatorii beneficiază de 67 de staţii de lucru, inclusiv 66 sunt conectate la Internet. Primăria  Călăraşi a dotat cu tehnică bibliotecile din satele Leordoaia şi Horodişte.

Biblioteca publica raională „Grigore Vieru” din Călăraşi ca Centru de coordonare  şi 5 biblioteci locale  din satele : Dereneu, Hogineşti, Sadova, Temeleuţi, Vălcineţ au fost parte a reţelei programului Pilot   NOVATECA   care au primit 23 de computere. Serviciile oferite beneficiarilor au fost diverse : accesarea internetului, instruiri în tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale, pregătirea temelor pentru acasă, multiplicare, scanare, listare, comunicare prin skype, facebook, odnoklassniki, jocuri de dezvoltare a memoriei şi atenţiei, de logică,  jocuri de şah, utilizarea resurselor multimedia. Modernizarea bibliotecilor se conturează tot mai evidenţiat.

 Realizări   recente: 

  • crearea Centrelor de Internet pentru Public  în cele  6 biblioteci publice selectate in cadrul  Programului NOVATECA (Biblioteca publică raională “Grigore Vieru”, Dereneu, Hogineşti, Sadova, Temeleuţi, Vălcineţ);
  • crearea Centrului comunitar în biblioteca publică pentru copii din s. Ţibirica, proiect în valoare de  30,0 mii lei, sprijinit de Programul Comun  Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN Women) şi suportul financiar al Suediei;
  • modernizarea bibliotecii publice din s. Păuleşti, proiect în valoare de 84,1 mii lei sprijinit de Corpul Păcii şi Ambasada SUA.   Unica bibliotecă din raion care deţine  un  soft de bibliotecă Utilizarea bibliotecii.

În prezent 22 biblioteci  au conectare la Internet şi sînt dotate cu  80 computere (anexa), iar  21 – au conectare la reţeaua telefonică. Se oferă servicii: Internet, multiplicare, scanare, listare, jocuri de dezvoltare a memoriei şi atenţiei, de logică, utilizarea resurselor multimedia (CD-uri, enciclopedii, dicţionare) vizionare de filme, utilizarea poştei electronice, comunicarea prin reţelele de socializare etc.

Anexa 1

Lista bibliotecilor publice din raionul Călăraşi care deţin computere (01.03.2013)

Nr.d/o Biblioteca Nr. total computere Din care achiziţionate în an.curent Conectate la Internet Nr. staţiilor de lucru pt. utilizatori Nr . de imprimantemultifuncţionale Nr. de scanere Pagina Web  Copiator
Total Conectate la Internet Totalpt. copii Conerctate la lnternet pt. copii
BPR 21 7(Novateca) 20 12 12 12 12 4 1
Bravicea 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1
Buda 2 2 2 2 2 2
Dereneu 4 3(Novateca) 4 3 3 3 3 2
Hirova 3 3 3 3 3 3 1 1
Hîrjauca 1 1 1 1 1 1 1
Hogineşti 3 3(Novateca) 3 3 3 3 3 1
Frumoasa 2 1 2 1 2 1
Leordoaia 1 1 1 1 1 1 1 1
Meleşeni 1 1 1 1 1 1 1
Nişcani 1 1 1 1 1 1 1
Onişcani 3 3 3 3 3 3 1
Păuleşti 6 6 5 5 5 5 1 1
Pituşca 1 1 1 1 1 1 1
Sadova 6 3(Novateca) 6 5 5 5 5 2 1 1
Sipoteni 1 1 1 1 1 1 1 1
Temeleuţi 3 3(Novateca) 3 3 3 3 3 1
Tuzara 7 7 6 6 6 6 1
Ţibirica 1 1 1 1 1 1 1
Ţibirica copii 3 2 3 2 2 2 2 1
Vălcineţ 4 4(Novateca) 4 3 3 3 3 1
Vărzăreştii Noi 1 1 1 1 1 1 1
   TOTAL:  80 26 79 65 63 65 63 25 6 2 1

 Evenimente, activităţi:

 • atribuirea numelui Marelui Poet, Grigore Vieru,  Bibliotecii publice raionale (Dispoziţia consiliului raional Călăraşi nr.07/37 din 03 martie 2011);
 • ceremonia de inaugurare a plăcii memoriale (autor, sculptorul Tudor Cataraga) de la casa lui Aurel Dragoş Munteanu în care e amplasată biblioteca din comuna  Buda ce-i poartă numele din 2009.  La acest evenimet au fost oaspeţi de onoare: Dl Mircea Snegur, Primul Preşedinte al R.Moldova, Excelenţa sa Marius Lazurcă, Ambasadorul României la Chişinău; Andrei Popov, viceministru al Afacerilor Externe şi al Integrării Europene; Gheorghe Postică, viceministru al Culturii; Arcadie Suceveanu, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor; scriitorul Iurie Colesnic; ex-prim-ministrul Ion Sturza, care a avut generozitatea de a le acorda cititorilor bibliotecii un lot de carte şi două calculatoare. O contribuţie esenţială  în  organizarea evenimentului  au avut scriitorul Nicolae Popa, Preşedintele Asociaţiei Transportatorilor Privaţi Ion Mămăligă şi Nicanor Ţurcanu, doctor in filologie (USM), originari din comuna Buda  ( 2010);
 •  ediţia 2010 a Zilelor Bibliotecii, 19 – 29 octombrie cu genericul Cartea – pilon al spiritualităţii (BPR „Grigore Vieru”)
 •       semnarea acordului de colaborare între Biblioteca publică raională, Consiliul raional  Călăraşi si  Alianţa Franceză  în Republica Moldova  în scopul bunei organizări a activităţii Centrului de Informare şi Documentare despre Franţa Contemporană  în cadrul oficiului  Carte franceză  Simone Cottin (9 .11.2010);
 •   Săptămîna Francofoniei   marcată printr-un  program  vast de activităţi cultural-artistice cu menirea promovării continuie a culturii şi limbii franceze. Ex.:  recitaluri de cîntece şi poezii, prezentări de filme documentare în PowerPoint, expoziţii de carte Le monde du Livres s. a. Activităţile au fost onorate de prezenţa Alianţei Franceze din Republica Moldova,    reprezentanţi ai misiunii GREF în Republica  Moldova (BPR „Grigore Vieru);
 •  Săptămâna viereană  cu genericul   „…GRIGORE VIERU este mai mult decât un poet, el este un destin…” (BPR „Grigore Vieru”, 2011, 2012);   
 • stabilirea contactelor de colaborare cu diverse instituţii în contextul derulării campaniilor de informare Alfabetizare ecologică şi  Alfabetizare juridică (2009 – 2012) ( în cadrul Deceniului Naţiunilor Unite pentru alfabetizare. Educaţia pentru toţi. 2003-2012) lansate de către   BPR „Grigore Vieru” în anul 2009.  Activităţi:
  • ore de ecologie:    Schimbarea climei între adevăr şi realitate (Sadova); Natura e în primejdie (Ţibirica);  Cum a crescut dumbrava (Dereneu , Nişcani);   Apa  pentru viaţă  (Hogineşti); Observă, cunoaşte şi  ocroteşte natura ce te înconjoară (Frumoasa);  Cum pot opri poluarea începînd cu casa mea (Bravicea);
  • convorbiri: Fîntîna cu apă curată – mereu întrebată, Râu curat de la sat  la sat – Hogineşti,  Răciula);
  • acţiuni de mobilizare a populaţiei la sădirea copacilor  şi curăţirea izvoarelor (Horodişte);
  • prezentări  PowerPoint –  Pungile de plastic, Daunele deşeurilor  (BPR);
  • acţiuni de sensibilizare a populaţiei in menţinerea curăţeniei în localităţi:
  • condica de reclamaţii a naturii (Onişcani);
  • oformarea standului cu fotografii a gunoiştelor, izvoarelor neîngrijite şi poluate  plasat în holul primăriei Horodişte;
  • realizarea sondajului de opinii Poluarea în agricultră  în colaborare cu Direcția Ecologică din Moldova  și implicarea unui proiect privind aprovizionarea satului cu apă (Meleseni);
  • încadrarea  în Proiectul Naţional ecologic „Hai, Moldova” cu susţinerea  APL, profesorilor şi elevilor (Bravicea, Păuleşti);
  • concurs de desene cu genericul – Pădurea, locul nostru de suflet (Pituşca copii, Răciula);
  • ora dreptului – Legea despre mine, mie despre lege; Drepturile solicitanţilor la informaţie (Onişcani); Ce este traficul de persoane (Hîrjauca);   Drepturile şi obligaţiile copiilor (Bravicea copii, BPR „Gr. Vieru” ,Pîrjolteni, Buda, Nişcani, Săseni, Vărzăreştii Noi)  Ce ştii despre lege (Săseni);
  • Recital de poezie – Împăratul natiurii, fiind tu, copile (Pituşca copii);
  • ora juridică  Eu şi organele de control;  Să creştem fără violenţă  (Ţibirica copii);
  • convorbiri:      Dacă cunoşti – eşti   liber, dacă eşti informat – ai putere (Călăraşi); Un drept presupune şi responsabilităţi, Violenţa în familie, Mai informaţi, mai puternici (Meleşeni, Pituşca, ,Pîrjolteni, Hirova); Violenţa distruge viaţa copiilor (Pituşca, Pîrjolteni, Sadova, BPR „Gr. Vieru”, Vărzăreştii Noi);
  • expoziţii permanente de cărţi  – Natura. Societatea. Omul. (Hirova, Rădeni, Vălcineţ, Tuzara, Temeleuţi);
  • ora literară Descoperim natura prin poezie (Bravicea copii);
  • reviste bibliografice ş a.
 • colaborarea bibliotecilor cu Access-info. Activităţi desfăşurate  în cadrul Zilelor Dreptului de a Şti cu genericul: O persoană activă este una bine informată:   dezbaterile cu tema Transparenţa în procesul decizional: practici, atitudini, tendinţe –BPR;  ore de informare Accesul la informaţie: pas cu pas, Drepturile  noastre – obligaţiile funcţionarilor etc.  (toate bibliotecile);
 • activităţi de colaborare  a Bibliotecii din s. Leordoaia cu  ONG  SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL. Parte a acestei colaborări a fost găzduirea  atelierul de creaţie – filială a  muzeului Casa Părintească din s. Palanca unde  s-au  desfăşurat seminare, activităţi de instruire şi practice (confecţionarea ştergărelelor  cu găurică, prosoapelor, covoraşelor, diverselor suvenire din materiale    ale naturii;
 • Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii (FNCL), 31 august – 5 septembrie:
 • spectacole literar-artistice:  Grigore Vieru – Duminica Mare a neamului românesc (Horodişte);  Imn limbii române (Meleşeni);    Două inimi gemene rămîn în nemurire (Sadova, BPR „Grigore Vieru”);
 • vizionare de filme   în proiecţie  despre viaţa şi activitatea lui Gr. Vieru, M. Eminescu , Doina şi Ion–Aldea Teodorovici  (BPR  “Gr. Vieru”);
 • expoziţii de carte cu materiale şi fotografii, panouri infor mative, lecturi în spaţiu liber , recitaluri de poezie, audieri muzicale, victorine,  pliante, fluturaşi  cu referire la carte şi lectură;
 • concursul Cea mai bună familie cititoare  BPR “Gr. Vieru” a  scos în evidenţă familia Gavriliţă Rodica, Călăraşi,  desemnată la etapa republicană cu locul II (2011) şi familia Rusu, s. Ţibirica, desemnată la etapa republicană cu menţiune (2012);
 • campania de promovare a lecturii   “Copii  Moldovei  citesc  o  carte”,  2012. Cartea,  Fărîme de suflet,   autor Aurelian  Silvestru,  propusă spre lectură  în cadrul Campaniei, dealtfel,  şi alte  lucrări  ale   scriitorului  au fost citite şi la mare căutare de către maturi şi copii.  Întîlnirea de neuitat a cititorilor   din s. Raciula  şi or. Călăraşi    cu Aurelian Silvestru a facut sălile bibliotecilor neîncăpătoare;
 • sărbătoare organizată pentru 21 familii care au împlinit un jubileu de 50 de ani de căsătorie cu genericul 50 ani – în doi la bine şi la greu (Biblioteca din s. Hogineşti  în colaborae cu APL ,  2011);
 • inaugurarea serviciului muzeistic în cadrul bibliotecii din s. Buda (2010);
 • organizarea excursiei la Chişinău pentru  cei mai activi cititori copii ai bibliotecii din comuna Buda, sponsorizată de omul de afaceri, băştinaşul, Ion Mămăligă (2011);
 • puntea de legătură  telefonică  între mamele din sat şi a copiilor plecaţi peste hotare
 • în cadrul spectacolului  literar-muzical cu genericul La căsuţa părintească,   din data de 8 Martie (Hirova);
 • a doua  punte de legătură a tinerilor din Bravicea cu semenii lor din Germania ,  în cadrul  video-conferinţei (Skype) organizată de către biblioteca din Bravicea în parteneriat local. Tema discuţiilor s-a axat  pe modul sănătos de viaţă ;
 • Săptămâna Lecturii şi Cărţii pentru Copii  a fost marcată prin organizarea orelor de lectură, expoziţiilor de carte ilustrată pentru copii, jocurilor literare, audiţiilor de poveşti, victorine (toate bibliotecile);
 • expoziţii cu genericul Transnistria – baştina mea săngerîndă care au inclus  fotografii   liste a participanţilor din raion în războiul de pe Nistru  şi alte materiale (toate bibliotecile);
 • mese rotunde:
 • Combaterea violenentei si traficului de ființe umane în particular cu femei și fete  în cadrul Campaniei 16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen      (Biblioteca publică raională  “Grigore Vieru” în colaborare cu Direcţiia   Cultură, Comisariatul de Poliţie  a raionului Călăraşi, Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei, Centrul Medicilor de Familie, 2012);
 • A fi tînăr – înseamnă a schimba lumea (Bbiblioteca din s. Temeleuţi, 2011);
 • Informează-te , pentru a nu fi  victima SIDA  (Biblioteca din comuna  Ţibirica, 2011))
 • Să creștem fără violență  (Țibirica copii, 2010);
 • Istoria Basarabiei de la 1812 cu participarea invitatului special, Ion Ţurcanu, doctor în istorie;

conferinţe:  

 •    Biblioteca publică în dimensiunea multiculturală. Oficiul Carte franceză  Simone Cottin – un deceniu de activitate (BPR „Grigore Vieru”  , 2010);

lansări de carte:

 • Bessarabiana cu participarea autorului, Ion Ţurcanu, doctor în istorie (2012);
 • Pătărănii de pe meleaguri sadovene cu participarea autorului Valeriu Bulat (Sadova, 2012);
 • Cartea Jocurilor Olimpice cu participarea autorului, Efim Josanu, activitate  desfăşurată în parteneriat cu Serviciul Sport al Consiliului raional  şi Colegiul pedagogic “Alexandru cel Bun”  (BPR „Grigore Vieru”, 2011);
 • Crîmpee de lumină, autor Raisa Gavriliţă (2011);
 • Ţara mea de dor cu participarea autorului Dumitru Munteanu (Temeleuţi, 2012);

întîlniri cu scriitorii cu genericul  Scriitorul faţă în faţă cu cititorul:

 • Efim Chicu (Meleşeni, Călăraşi);  Savatie Baştovoi (Oricova);  Vasile Romanciuc, Iulian Filip, Aurelian Selvestru (BPR, Grigore Vieru”); Dumitru Munteanu şi Inga Goncear-Liubovici cu lansări de carte (Temeleuţi, 2011);
 • M. Cimpoi, I. Filip, L. Botnaru, V. Romanciuc în cadrul activităţii dedicate lui Gr. Vieru Sunt pur şi simplu poezie… (Vălcineţ).  
 • Scriitorul şi politicianul Valeriu  Matei  în dialog cu tinerii – (Bravicea, Săseni)
 • Ada Zaporojan în cadrul Săptămânii Lecturii şi Cărţii pentru Copii (BPR „Grigore Vieru”, 2019, 2011);
 • Aurelian  Silvestru  în cadrul  Campaniei de promovare a lecturii   “Copii  Moldovei  citesc  o  carte”,  2012 (BPR “Grigore Vieru”, Răciula);   

dezbateri :

 • Cartea sau Internetul (BPR „Grigore Vieru”);
 • Lectura de plăcere şi cea profesională – cui dăm prioritate? (BPR “Gr. Vieru”);
 • Care muzică te încîntă?  (BPR “Gr. Vieru”,2012);

cercuri şi cluburi pe interese: 

 • Origami (Păuleşti, Pituşca)  –  maturi şi copii învaţă tehnici de rulare  şi plisare a hîrtiei;
 • Mîini dibace (Temeleuţi), Meşteriţa (Pituşca);
 • Poiana picilor  (Sadova);
 • Vîrsta de aur (BPR „Gr. Vieru”, 2004);
 • Vîrsta de argint (Sadova, 2009);
 • Clubul de femei (Bravicea, 2009);
 • Clubul celor vîrstnici  ( Meleşeni, 2012);
 • Clubul femeilor curajoase ( Păuleşti, 2013).

concursuri:

 • de creaţie proprie organizate în cadrul  Zilei Mondiale a Poeziei (BPR  “Gr. Vieru”) ;
 • de erudiţie, Cafe-erudit,  desfăşurat cu prilejul Zilei  Naţionale a Tineretului (BPR „Grigore Vieru” în parteneriat cu Direcţia Generală Învăţămînt Tineret;
 • Miss Smărăndiţa (Sadova ediţia a VII-a);
 • de eseuri  Două inimi gemene rămăn în nemurire dedicate lui Ion–Aldea Teodorovici (Horodişte);   Cine ştie carte – are patru ochi,   Cartea şi biblioteca în viaţa mea; Cartea mi-a marcat destinul (Hirova, Ţibirica, BPR “Gr. Vieru”);
 • de desene Copilărie, dulce păpădie  (BPR,  Dereneu, Ţibirica pentru copii,  Călăraşi, Onişcani, Bravicea, Răciula);
  • Topul celor mai buni cititori  (Pituşca  pentru copii), Oricova, Meleşeni, Pîrjolteni, Ţibirica,  Buda);
  • literar La izvoarele înţelepciunii cu următorii premianţi în faza republicană:
 • 1991 „Folclorul” – Bulbaş Ion, Vălcineţ (premiul I);
 • 1992 „Ion Creangă” – Bulbaş Ion, Vălcineţ   (premiul II);
 • 1993 „Vasile Alecsandri” – Bulbaş Ion , Vălcine   (premiul I);
 • 1994 „Mihai Eminescu” – Corjan Iana,   Clăraşi (premiul II);
 • 1995 „Mihail Sadoveanu” – Dodon Ion, Vărzăreştii Noi, (premiul I);
 • 1996 „George Coşbuc” – Toma Lucia, Horodişte   (menţiune);
 • 1997 „Ioan Slavici” – Gribineţ Aliona, Bravicea  (premiul III);
 • 1998 ––
 • 1999 „Lucian Blaga” – Mereacre Oxana, Călăraşi (premiul II);
 • 2000 „Grigore Vieru” – Mereacre Oxana, Călăraşi (premiul III);
 • 2001 „George Bacovia” – Frunză Daniela, Călăraşi (menţiune);
 • 2002 „Ion Luca Caragiale” – Donos Victoria, Călăraşi (premiul I); Juncă Cristina, Călăraşi (menţiune);
 • 2003 „Dimitrie Cantemir” – Zubcu Mariana, Călăraşi, Liceul „Mihail Sadoveanu” (premiul III); Donos Victoria, Călăraşi, Liceul „Mihail Sadoveanu” (menţiune);
 • 2004 „Ştefan cel Mare” – Zubcu Mariana, Călăraşi (premiul II);
 • 2005 „Hans Christian Andersen” – Popescu Iulia, Hogineşti  (menţiune);
 • 2006 „George Topârceanu” – Dodon Victor, Pituşca,   (premiul I); Băţ Ina, Bravicea (menţiune);
 • 2007 „Mircea Eliade” – Rotaru Rodica, Călăraşi, Liceul „M. Sadoveanu” (premiul III); Parfenie Silvia, Călăraşi, Liceul „Mihail Sadoveanu” (premiul II);
 • 2008 „Ion Druţă” – Parfenie Silvia, Călăraşi, Liceul „Mihail Sadoveanu” (menţiune); Pituşcan Victoria, Pituşca, Călăraşi (menţiune);
 • 2009 „B.P. Hasdeu” – Strună Victoria, Călăraşi, Liceul „Mihail Sadoveanu” (menţiune); Băţ Ina, Bravicea  (menţiune);
 • 2010 „Grigore Vieru” – Jian Irina, Călăraşi, Liceul „Mihail Sadoveanu” (premiul II); Dodon Ana, Pituşca  (menţiune);
 • 2011 „Nichita Stănescu” – Catană Vera, Călăraşi, Liceul „Mihail Sadoveanu” (menţiune); Batcu Irina, Bravicea  (menţiune);
 • 2012 „Spiridon Vangheli” – Prunici Iustin, Temeleuţi   (premiul I Gavriliţă   Anastasia,  Liceul „Mihail Sadoveanu”, Călăraşi (premiul III).

Activităţi culturale 2013

Biblioteca publică raională „Grigore Vieru” a oferit bibliotecilor   din teritoriu cartea lui Nicolae Dabija „Nu vă îndrăgostiţi primăvara” . În rezultat s-au desfăşurat un şir de activităţi , cum ar fi :

 • Lecturi individuale
 • Lecturi publice  şi discuţii pe marginea cărţii lui Dabija
 • Calendare literare
 • Înscenarea nuvelelor
 • Dezbateri
 • Lectrui comentate
 • Expoziţii de carte

 Săptămâna viereană a devenit tradiţională pentru publicul din Biblioteca publică raională al cărui nume îl poartă. S-au organizat activităţi de comemorare al lui Grigore Vieru.

 Săptămâna lecturii şi cărţii pentru copii  a fost marcată prin organizarea orelor de lectură , expoziţiilor de  carte  ilustrată pentru copii, jocurilor literare,  audiţiilor de poveşti, victorine.

Săptămâna francofoniei a inclus un program de activităţi  cu menirea promovării continue a culturii şi limbii franceze  prin prezentări de filme documentare plasate în Power Point, expoziţii de carte Le monde du livres –  recitaluri de cântece şi poezii.

Concursul „La izvoarele înţelepciunii” ediţia a XXII-a consacrată scriitorului Spiridon Vangheli, a fost organizat   în parteneriat  cu Direcţia Cultură, Învăţământ şi Tineret  şi de bibliotecile publice şi şcolare din teritoriu.  S-a desfăşurat un şir de acţiuni şi concursuri, cum ar fi :

 • Miss Smărăndiţa şi Miss Rusanda
 • Concursul celor mai descurcăreţi utilizatori
 • Topul celor mai buni cititori
 • Concursul de desene cu genericul  „Copilărie, dulce păpădie”
 • Concursul colindelor

Istoria locală

 • marcarea fondului cu conţinut natal;
 • mape   Articole din ediţiile periodice cu referire la comunitate;
 • proiectul Istoria comunităţii – file din arhivă în baza documentelor din Arhiva Naţională a R. Moldova (biblioteca „George Munteanu”, Bravicea);
  • ungheraşe informative:  Evenimente din viaţa localităţiiMigraţia populaţiei din sat
  • (reprezintă o hartă, care indică ţările lumii unde sînt plecaţi consătenii la
  • muncă.  Mai include   şi informaţii cu privire la numărul  de copii rămaşi
  • la întreţinerea binicilor şi rudelor) (Hirova);  
 • panou informativ Horodişte – vatra veşniciei  (istoria satului,   paşaportul
  • localităţii, harta satului cu denumirile misiilor satului de la 1860  pînă în
  • zilele   noastre (s. Horodişte);
 • mape cu informaţii: Comuna Răciula – istorie; , Casa mierii; Mănăstirea Răciula;  Toma Istrati – poet de baştină;  Datini şi obiceiuri ale satului meu;  Tradiții şi obiceiuri;  Cel mai bătrîn om din sat;  De ce se spune „ În deal la cramă”? (Răciula);  Articole în periodică despre comunitate (Bravicea, Meleşeni, BPR “Grigore Vieru”, Onişcani);  Satule, meleagule (Meleşeni);
 • proiectul Cunoaştem personalităţi călărăşene  (întîlnire cu  scriitorii: Nicolae Popa,  Efim Chicu, Dumitru Munteanu, (BPR „Grigore Vieru”); compozitorul Vasile Verega);
 • stand informativ: Horodişte – vatră a veşniciei (cele mai importante date din istoria satului de la prima atestare documentară pînă în prezent, legenda satului, monumente istorice ale satului, note statistice, date despre conducătorii instituţiilor socio-culturale şi agenţi economici); Meleşeni, vatră strămoşească(Meleşeni);
 • lansarea cărţii  Horodiştea codrenilor (Horodişte);
 • indice bibliografic: Ion Eţcu – plugar pe ogorul lingvisticii; Horodişte – vatră strămoşească (Horodişte );
 • fişiere tematice: Raionul Călăraşi în presă (BPR „Grigore Vieru”);
 • album: Satul în acţiune (Meleşeni).

Parteneriate. Proiecte. Cooperare transfrontalieră

Proiecte

 •  Crearea oficiului „Carte franceză” în parteneriat cu Comitetul de înrudire a oraşelor Călăraşi – Bojole-Villefrance (Biblioteca publică raională „Grigore Vieru”, 2000);
 •   Înfiinţarea clubului  Vîrsta de aur  (Biblioteca publică raională „Grigore Vieru”) 2005 
 • Campania Alfabetizare ecologică şi  Alfabetizare juridică (2009 – 2012) ( în cadrul Deceniului Naţiunilor Unite pentru alfabetizare. Educaţia pentru toţi. 2003-2012) (Biblioteca publică raională „Grigore Vieru” );
 • Înfiinţarea Clubul de femei cu sprijinul Fondului Global pentru Femei prin intermediul ONG-ului „Vademecum”  pentru  proiectul Accesul femeilor din raionul Călăraşi la informaţie   (Biblioteca „George Munteanu” , s. Bravicea,  2010);
 •  Clubul  Vîrsta de argint  Biblioteca publică s. Sadova , în parteneriat local, 2010);
 •  Valiza călătoare “Citim în franceză”(BPR „Grigore Vieru”);
 •   Învăţăm reciproc proiect ce vizează   formarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale  (BPR „Grigore Vieru”);
 •  Cunoaştem personalităţi călărăşene(BPR „Grigore Vieru”);
 • În lumea artelor frumoase(BPR „Grigore Vieru”);
 • Clubul celor vîrstnici ( Biblioteca publică s. Meleşeni, 2012);
 •   Clubul femeilor curajoase   (Biblioteca publică s, Păuleşti, 2013);

Extinderea serviciilor informaţionale:

 •  Sala multimedia –Biblioteca publică s. Bravicea, Zatic Angela (2003)
 •   Centru de informare şi documentare în domeniul medicinii şi ocrotirii sănătăţii – Biblioteca publică raională „Grigore Vieru” în parteneriat cu instituţiile medico-sanitare raionale. Autor de proect Agafiţa Galina  . Proiect finanţat de către Fundaţia SOROS –MOLDOVA (2003);
 • Centru pentru Copii şi Tineret – Biblioteca publică s. Sadova (Ciubuc Ecaterina) Proiect finanţat de către Fundaţia SOROS –MOLDOVA (2004)
 • Sala Multimedia – Biblioteca publică s. Hirova, Purcel Feodora Proiect finanţat de către Fundaţia SOROS –MOLDOVA (2004)
 • Sala Multimedia – Biblioteca publică s. Onişcani , Roşca Ana . Proiect finanţat de către Fundaţia SOROS –MOLDOVA (2005)
 •  Modernizarea bibliotecii publice     Biblioteca publică s. Păuleşti  director de proiect Lungu Elena, primar ,  USAID (2011)
 • Centru comunitar – Biblioteca publică comuna Ţibirica, Bordei Raisa, CREDO (2012
 • Centre de internet pentru public (BPR “G. Vieru”, Sadova, Dereneu, Vălcineț, Temeleuți, Hoginești)
 •   Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă:
 •   2002 –  Bravicea publică  s. Sadova , autor de proiect, Ciubuc Ecaterina ;
 •  2002 –  Bravicea publică  s. Bravicea,  autor de proiect,    Zatic Angela;
 •  2003 – Biblioteca publică raională „Grigore Vieru”,  autor de proiect,  Agafita Galina;
 •  2003 – Bravicea publică pentru copii s. Bravicea,  autor de proiect,  Pîrlici Melania;
 •  2003 – Bibliotecile publice comuna Săseni, autor de proiect  Turculeţ Ana;
 • 2004 –  Bibliotecile publice comuna  Ţibirica, autori de proiect, Bordei Raisa, Bordei Aurelia;
 • 2005 – Bibliotecile publice comuna  Ţibirica, autor de proiect, Bordei Raisa Centrul CONTACT;
 •  2005 – Biblioteca publică s. Meleşeni, autor de proiect, Nastas Vera;
 • 2005 – Biblioteca publică s. Hogineşti, autor de proiect, Răilean Tatiana
 • 2005 – Biblioteca publică or. Călăraşi, autor de proiect, Bulgari Natalia;
 • 2005 – Biblioteca publică s. Horodişte, autor de proiect, Leva Tatiana;
 •  2005 – Biblioteca publică pentru copii comuna  Dereneu, autor de proiect, Scurtu Ana;
 • 2005 – Biblioteca publică s. Vălcineţ, autor de proiect , Negru Maria.

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion

 • ghid  Cărţi care ştiu totul (BPR „Grigore Vieru”);
 • indice bibliografic Ion Eţcu – plugar pe ogorul lingvisticii ; Horodişte – vatră strămoşească (Horodişte ).

Biblioteca publică în mass-media locală

Activitatea  menţionată mai sus a constituit  imaginea bibliotecilor care a avut să fie vizibilă în faţa comunităţii  şi beneficiarilor atît  în cadrul relatărilor posturilor   radio,  tv republicane şi locale,   blogurilor: http://bibbravicea.wordpress.com; http://biboniscani.wordpress.com; http://bibsadova.wordpress.com. , cît şi a publicaţiilor   în presa locală  (anul 2010 – 25 articole ;  anul 2011 – 16 articole; anul 2012  – 12 articole).

 Concursuri de specialitate și învingători

Biblioteca anului  ( 2006)

 • locul II –  Ciubuc Ecaterina, şefa bibliotecii publice, s. Sadova;
 • locul II –   Zatic Angela, şefa bibliotecii publice „George Munteanu”, s. Bravicea;
 • locul III – Nastas Vera, şefa bibliotecii publice, s. Meleşeni;
 • locul III – Bordei Raisa, şefa bibliotecvii publice pentru copii, s. Ţibirica;
 • menţiuni:
  • Roşca Ana, şefa bibliotecii publice, s. Onişcani;
  • Negru Maria, şefa bibliotecii publice, s. Vălcineţ;
  • David Paracsovia, şefa bibliotecii publice, s. Răciula;
  • Bulgari Natalia , şefa bibliotecii publice,    or.Călăraşi
  • LevaTatiana, şefa bibliotecii publice, s. Horodişte;
  • Coşer Aurelia, şefa bibliotecii publice, s. Pîrjolteni;
  • Bordei Aurelia, şefa bibliotecii publice, s. Ţibirica;
  • Poiană Lidia, şefa bibliotecii publice, s. Căbăieşti.

Biblioteca anului  ( 2008)

 • locul I  – Zatic Angela, şefa bibliotecii publice „George Munteanu”,  s. Bravicea;
 • locul II –  David Parascovia, , şefa bibliotecii publice, s. Răciula;
 • locul II –  Nastas Vera, şefa bibliotecii publice, s. Meleşeni;
 • locul III – Bordei Raisa, şefa bibliotecvii publice pentru copii, s. Ţibirica;
 • locul III – LevaTatiana, şefa bibliotecii publice, s. Horodişte.

Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate (2009)

 • locul I –  Ciubuc Ecaterina,  şefa bibliotecii publice, s. Sadova.

Lista bibliotecilor publice a raionului Călăraşi la 01.01 2013

 

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Raională “Grigore Vieru”MD-4400 1945 Agafiţa Galina 2.18.39 bibliotecacalarasi@yahoo.comg_afafita@yahoo.com
Biblioteci publice comunale/săteşti
 2. s. Bravicea „George        Munteanu”MD-4414 1945 Zatic Angela 34. 3. 79 bibbravicea@yahoo.com
3.  com. BahmutMD-4411 1956 Ralea Maria
4.  s. BahuMD-4413 1966
5.  com. Buda „Aurel Dragoş Munteanu”MD-4415 1962 Fetcu Elena 60.5.72
6.  or.CălăraşiMD-4403 1957 Bulgari Natalia b66n19@mail.ru
7. s. CăbăeştiMD-4416 1956 Poiană Lilea
8. com. DereneuMD-4418 1960 Scurtu Elena 62.5.69 dereneucalarasi@gmail.ru
9. com. Dereneu copiiMD-4418 1969 Scurtu Ana 62.5 69
10. s. FrumoasaMD-4419 1957 Gîtlan Mariana
11. s. HîrbovăţMD-4422 1963 Frunză Ludmila
12. s. HirovaMD-4420 1952 Purcel Feodora 78. 2. 38 fpurcel@mail.ru
13. s. HogineştiMD-4423 1960 Botnaru Veronica 93.6.18 hoginesticalarasi@gmail.ru
14. s. HorodişteMD-4424 1949 Leva Tatiana biblioteca.horodiste@mail.ru
15. com. HîrjaucaMD-4421 1960 Podgurschi Angela 73.4.13 angelica.podgurschi@mail.ru
16. s. LeordoaiaMD-4421 1965 Puiu Larisa 73.3.67
17. s. MeleşeniMD-4425 1962 Nastas Vera 65.7.45 bibliotecameleseni@mail.ru
18. s. MîndraMD-4421 1958 Copetinschi Tamara
19. s. NişcaniMD-4427 1953 Stratan Angela 93.6.27 angela.stratan50@gmail.com
20. s. NovaciMD-4428 1958
21. com. OnişcaniMD-4429 1947 Roşca Ana 35.1.05 onisbib61@e-mail.robiboniscani@yahoo.com
22. s. OricovaMD-4403 1964 Leşan Uliana  –
23. s. PalancaMD-4421 1958 Gabciuc Tamara  –
24. s. PăuleştiMD-4430 1946 Ciorchin Maria 93.1.46 maria.ciorchin@gmail.com
25. s. PeticeniMD-4431 1956 Beşleagă Ioana
26. s. PituşcaMD-4432 1953 Lupu Valentina 44.3.35 lupu.1961@mail.ru
27. s. Pituşca copiiMD-4432 1969 Cherdivară Larisa
28. s. PîrjolteniMD-4433 1947 Janău Nadejda
29. com. RăciulaMD-4434 1957 David Parascovia 64.3.51
30. s. RădeniMD-4435 1956 Halcă Vera
31. s. SadovaMD-4436 1949 Ceban Mariana 75. 6. 81 biblioteca.sadova@gmail.com;   mariana.ceban3@gmail.com;
32. com. SăseniMD-4437 1953 Focşa Ana
33. com. Săseni copiiMD-4437 1970 Turculeţ Ana
34. s. SchinoasaMD-4440 1974 Bordei Aurelia
35. s. SipoteniMD-4438 1953 Zinovei Anastasia 76.7.22 biblioteca.sipoteni@mail.ru;
36. s. TemeleuţiMD-4439 1953 Liubovici Ana 93. 8.39 calarasitemeleuti@gmail.ruliuboviciana@gmail.com
37. com. TuzaraMD-4401 1968 Său Natalia natashkasau@mail.ru
38. com. ŢibiricaMD-4440 1972 Bordei Aurelia 65.8.34 aurica1970@mail.ru
39. com. Ţibirica copiiMD-4440 1972 Bordei Raisa 65.8.34 bordei.raisa@mail.ru
40. s. VălcineţMD-4441 1944 Negru Maria  32.1.37 valcinet.calarasi@gmail.com
41. s. Vărzăreştii NoiMD-4442 1968 Dodon Svetlana  – svetlanadodon@mail.ru
Raionul Călăraşi: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2008 2009 2010 2011 2012       2013
Total biblioteci 43 43 42 42 41               41
Din care:
– necesită reparaţie capitală 3 3 3 3 0                  0
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0 0 0                  0
Numărul total de bibliotecari 51 52 51 48 50                50
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 47 46 41,5 40,7 42,5           44,5
Din ei sunt cu studii:
Superioare 14 13 13 11 13               18
Inclusiv de specialitate 8 8 8 8 7                  7
Medii 37 39 38 37 37                32
Inclusiv de specialitate 32 34 32 31 30                26
Fond de carte (mii u.m.) 272,1 257,5 252,8 247,4 258,0        253,2
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 184,7 179 176,7 174,2 188,6        186,1
Din care cu grafie latină 90,4 91,3 96,6 103,1 118,3
Achiziţii (mii u.m.) 9,8 1,7 10,2 8,3 27,7             6,0
Achiziţii per capita 0,131 0,023 0,136 0,105 0,035          5,8
Împrumut (mii u.m.) 247,9 250,4 218,4 208,2 200,8        194,6
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 213,2 206,9 183,8 126,5 184,2        128,5
Cititori (utilizatori) activi (mii) 17,3 17,0 16,3 15,3 14,7          14,8
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 9,9 9,6 8,6 7,9 8,2             8,5
Numărul de vizite (mii) 105,0 101,1 94,3 86,9 93,4           97,1
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 67,5 64,6 59,9 47,9 57,3           63,9
Numărul total de biblioteci care deţin computere 9 10 17 18 19                24
Numărul total de computere 32 38 49 54 56                83
Din care conectate la Internet 22 29 30 44 45                83
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 24 30 37 39 42
Din care conectate la Internet 19 28 27 39 42                 65
Indice mediu de lectură 14,3 14,7 13,4 13,6 13,5
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,9 1,0 0,9 1,2 1,2
Indice mediu de înnoire a fondului 27,7 151,5 25 29,7 9,3
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 3,6 3,4 3,4 3,1 3,3
– un cititor (utilizator), u.m. 15,7 15,1 15,5 16,1 17,5
– o bibliotecă 6327,9 5988,3 6019,0 5890,4 6292,6
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 339 326 319 318 294
– Împrumuturi (mii u.m) 4860,7 4815,3 4282,3 4337,5 4016,0     194,6
– Vizite (mii u.m.) 2058,8 1982,3 1849,0 1810,4 1868,0      97,1
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 93.340 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: