Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Cantemir

 

Cantemir_county

 

Poziţia geografică:  Raionul Cantemir a fost înfiinţat în anul 1977. Este situat pe un podiş din sudul republicii, în preajma râului Prut, pe traseul auto Chişinău- Leova – Cahul, la 46 km mai la nord de Cahul şi la 125 km mai la sud de Chişinău. Se învecinează la Nord – Est cu UTA Găgăuzia, la Vest cu România.

Suprafaţa totală: Teritoriul raionului –cuprinde 867,86 mii km2

Populaţia:  Populaţia totală  este de 61200 mii locuitori din care apartenenţa naţională:

moldoveni – 88,6%, ucraineni – 1,5%, bulgari – 6,2%, ruşi – 1,1% ş.a.

Structura administrativ – teritorială: localităţi  – 50, primării – 27

Scurt istoric

Biblioteca publică raională a fost fondată în anul 1977 – director Nicolae Efticov.

1978 – se deschide filiala pentru copii – director Lidia Florean

2000 – biblioteca publică orăşenească – director Aurelia Nechit

Biblioteca publică raională Cantemir este Centru metodologic pentru toate bibliotecile publice din raion.

Biblioteca Publică Raională Cantemir

Cantemir BPR

Adresa: str. Trandafirilor 2, Cantemir MD 7301

Orar de funcţionare a BPR

Luni – Vineri 8.00 – 18.00

Duminică 9.00 – 12.00

Sâmbătă – fără program

Director  – Aurelia Nechit                                                                                  

Nechit Aurelia

Tel.: 027322063, e-mail:  cantemirbiblioteca@gmail.com

Şef Serviciu  Cultură – Sergiu Toderici                                                              

Toderici Sergiu

Tel. : 027322648, e-mail: cultura.cantemir@gmail.com

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci – Tatiana Baranov      

Baranov Tatiana

Tel.: 027322063,  e-mail: tatianabaranov15@gmail.com

Blogurihttps://bibliotecacantemir.blogspot.md/

Rețele sociale:

Pagina de Facebook Serviciul Cultură și Turism:

Pagina de Facebook Biblioteca publică raională Cantemir:

 

În raionul Cantemir activează 46 de biblioteci, dintre care – 4 biblioteci  pentru copii (Filiala Cantemir, Baimaclia, Cociulia, Cîrpești). Sînt angajate 55 persoane:  cu un salariu de funcţie – 37; 0,5 salariu – 12; 0,75 salariu – 4;  0,25 salariu– 1;  Studii superioare -16 (6 – de specialitate);  medii speciale -39 (15 – medii de specialitate). Deţin grad de calificare- 20 specialişti, inclusiv: gradul I – 5; gradul II – 15.

Servicii de bibliotecă:

 1. SMB „Sănătate. Modul sănătos de viață”.
 2. SMB „Cantemirencile”.
 3. SMB „CodLab – Învață coding la bibliotecă”.
 4. SMB „Clubul de Engleza ”
 5. SMB „Managementul computerului”.
 6. SMB „Mărgele colorate”.
 7. SMB „Ora de poveste”.
 8. SMB ,,Biblioteca-tezaurului creativității copiilor’’.
 9. SMB. „Stil de viață sănătos pentru fete’’.
 10. SMB „Școala T.I”
 11. 11. SMB,,Cu cartea la cei mici’’.
 12. SMB „Tabară de vara”.
 13. SMB „Teme pentru acasa la biblioteca”.
 14. SMB „Fiecare carte are în ea suflet”.
 15. SMB „Istoria digital a s.Cociulia”.
 16. SMB „Filmoteca”.
 17. SMB „Ora de poveste”.
 18. SMB „Tabară de vara”.
 19. SMB ,,Sunet şi culoare pentru fiecare,,
 20. SMB. „Arta impletirii părului”.
 21. SMB „Teme pentru acasa la biblioteca”.

 

Activități cultural-educative 2019:

Activități cultural-educative și publicate în mass media pe parcursul anului 2019.

Pentru a asigura o vizibilitate cât mai bună a activităților organizate de bibliotecile publice au fost publicate pe parcursul anului 2019 în mass media după cum urmează:

 • Impactul Proiectului Novateca la modernizarea bibliotecilor publice din raionul Cantemir (Realități Culturale, nr. 2/2019);
 • De Ziua bibliotecarului, (Realități Culturale, nr. 5/2019);
 • Festivalul cântecului pascal ,,Cântați Lumina Domnului’’, (Realități Culturale, nr. 5/2019);
 • Concursul ,,Crizantema albă”, ediția a XI-a, a scos la iveală noi talente. (Gazeta de Sud, nr. (43) 1189 din 29.11.2019
 • Eminescu-i steaua ce ne poartă, Eminescu-i tot ce-avem mai sfânt. – SUD EXPRES, nr. 1, 12 ianuarie 2019 – p. 4
 • Eminescu, omul deplin al culturii româneşti (1850 – 1889) 15 iunie 2019 – 130 de ani de la trecerea în eternitate. – SUD EXPRES, nr. 10, 31 mai 2019. – 4 p.
 • Scriitoarea Claudia Partole la Cantemir. – SUD EXPRES, nr. 7, 12 aprilie 2019 –p. 2
 • Scriitoarea Claudia Partole la Cantemir. – Cuvântil Liber, 12 aprilie, 2019 – p. 4
 • Toate drumurile duc spre carte. (Programul LecturaCentral)-SUD EXPRES, nr. 7, 12 aprilie 2019 – p. 2
 • Familia: tradiţii şi valori spirituale. – Cuvântul Liber, nr. 16, 24 mai 2019 – p. 2
 • Limba este întâiul mare poem al unui popor.- SUD EXPRES, nr. 16, 23 august 2019 – p. 1
 • La poale de codru. Festival folcloric – SUD EXPRES, nr. 17, 6 septembrie, 2019 – p. 1
 • Dragule, scumpule sat, nicicând nu vei fi uitat. –Gazeta de Sud, nr. 47-48, 27 decembrie 2019.

EVENIMENTELE ANULUI

 • Anul 2019 a fost declarat Anul Familiei în Republica Moldova.
 • 15 ianuarie 2019 BPR a petrecut medalion literar-muzical dedicat scriitorului Mihai Eminescu (169 ani de la naştere).Au participat elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, profesori, lucrători ai culturii, locuitori ai oraşului. Scopul: familiarizarea cititorilor cu opera marelui Luceafăr. Participanţi – 42.
 • Ziua Internaţională a Cititului Împreună a fost organizat recitare cu voce tare, ore de lectură cu genericul „ Citim împreună cu toată familia”, lecturi literare etc.
 • Oră muzicală: Alexei Stârcea „Omul care a dat viaţă muzicii” (100 de ani de la naştere) au participat 17 elevi de la gimnaziul „ A. S. Puşkin”.
 • De ziua Familiei în BPR au fost invitaţi familii cu mulţi copii, care au participat la masă rotundă „Familia – tradiţii şi valori spirituale”. Participanţii au vorbit despre cititul cărţilor în familie, recomandări privind rolul şi locul familiei în societate. La finele activităţii familiile au primit flori şi cadouri. 26 participanţi.
 • BPR a participat la campania împotriva informaţiei false şi tendenţioase „Stop Fals” organizată de ziarul „Ziarul de Gardă”. Au participat 47 beneficiari din raion.
 • De Ziua profesională a Bibliotecarilor sa petrecut concursul „Biblioteca anului”. Bibliotecarele au fost menţionate cu trofee şi diplome (Tutunaru Elena, Popa Angela, Coltuc Nadejda, Surdu Zinaida, Jurcanu Ana).
 • Concursul raional „La izvoarele înţelepciunii” ediţia a XXIX – a, dedicată scriitorului Camil Petrescu, a fost petrecută pe data de 18 aprilie, au participat 24 elevii a claselor IX – XII. La faza republicană au participat Moisei Iulian şi Macoveţchi Ana-Maria. Moisei Iulian la faza republicană a ocupat locul întâi.

Pe parcursul anului Biblioteca pentru copii ,,Gr. Vieru’’ a organizat diferite activități cultural artistice cu tematica familiei, concursul desenelor la tema „Familia mea” şi  au fost oformate expoziţii de carte. Cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului biblioteca a participat la Atelierul de creație ,,Arta și divertisment’’. Biblioteca pentru copii ,, Gr,Vieru,,  a participat la Programul Național Lectura Central, Campania Naţională „Să citim împreună” 2019. Pe parcursul desfășurării Campaniei în colaborarea cu gimnaziul ,,M.Eminescu,, unde  au fost propuse spre lecturarea cărților ,,Rebela’’ de Claudia Partole și ,,Poeme pe trepte încinse’’ de Ianoş Ţurcanu. Pe marginea cărţilor date s-au petrecut discuţii. În anul 2019 Biblioteca pentru copii ,,Gr. Vieru,, or. Cantemir a fost menționată cu  diplome de gratitudine de Ziua profesională a Bibliotecarului și Zilele Naționale a Culturii și pentru implemtarea serviciilor inovative bazate pe lectură din partea: Consiliului  Raional Cantemir; Primăria orașului Cantemir ,,M. Eminescu’’ cu diplomă pentru implicarea copiilor în activitățile instructiv-educative și dezvoltarea  profilului moral.

LANSĂRI DE CARTE:

 • Scriitoarea Claudia Partole a lansat cartea „Rebela” cu participarea elevilor de la gimnaziul „ Mihai Eminescu”. Au participat 62 elevi. La final, copiii au vizitat biblioteca mobilă (bibliobus) şi au primit cărţi cu autografe de la autoare.
 • Publicistul Ion Domenco a lansat cărţile: „Fereastra sufletului”, „ Eroi au fost, eroi mai sunt…”. Au participat bibliotecari, profesori, APL, elevi. Cititorii bibliotecii au recitat poezii din creaţia autorului. Toţi 34 de participanţii au primit cartea cu autograf.
 • La 31 august BPR a organizat spectacol literar-muzical „Limba este întâiul mare poem al unui popor”. Au fost oformate expoziţii „Limba flacără vie a neamului”. Au participat elevii gimnaziului „Mihai Eminescu” cu recital de poezie şi cântece. Participanţii la spectacol au primit diplome.
 • 1 – 30 septembrie a demarat Programul Naţional Lectura Central ediţia a 2-a 2019 BPR a organizat cu utilizatorii „Oră de istorie şi tradiţii locale: Să ne cunoaştem baştina!„. Au fost puse în discuţie cărţile băştinaşilor din raion: Nina Josu, Haralanbie Moraru, Alexandra Pitlic – Zacon, Alexandru Sîrbu, Ion Domenco, Maria Tomiţa. Au participat profesori, bibliotecari, elevi – 25.
 • Concurs „Cel mai bun eseu” despre cartea scriitorului Iulian Filip „Nici o şansă cu extratereştrii”. Au participat elevi de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”. În cadrul Festivalului Lectura Central eleva clasa XI-a Gorgan Lilia a fost menţionată cu diplomă de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru cel mai bun eseu.
 • BPR a petrecut Ora literară „Dimitrie Cantemir – Domn şi Cărturar al neamului românesc. Au participat 15 elevi de la Liceul Teoretic „ Dimitrie Cantemir”.

Istorie locală:

Serviciu modern de bibliotecă „Istoria digitală a oraşului Cantemir”

Parteneriate.

Primăria, AOFM Cantemir, Asociaţia obştească a cetăţenilor cu iniţiativă, Liceul Teoretic „Dm. Cantemir”, Gimnaziul „Mihai Eminescu’’.

Proiecte

 • Proiectul educaţional internaţional „Lectura şi creativitate” (România, R.M).
 • Proiectul „Consolidarea democraţiei în Republica Moldova prin alegeri incluzive şi transparente” (Alegeri locale).
 • Proiectul „Promovarea ocupării tinerilor” în parteneriat cu Direcţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

Lista bibliotecilor raionului – lista

Situaţii Statistice (se indică datele pentru doi ani 2018 – 2019)

Indici şi indicatori 2017 2018 2019
Total biblioteci 46 46 46
Din care:      
– necesită reparaţie capitală 0 0 1
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 54 55 55
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 46,25 47,25 46,25
Din ei sunt cu studii:      
Superioare 17 16 14
Inclusiv de specialitate 10 9 5
Medii 37 39 39
Inclusiv de specialitate 13 15 9
Fond de carte (mii u.m.) 399304 399382 400778
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 270134 269897 271653
Din care cu grafie latină 135211 136374 138942
Achiziţii (mii u.m.) 1182 2177 3128
Achiziţii per capita 0,2 0,5 1,1
Împrumut (mii u.m.) 232147 242976 205225
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 194659 213382 184436
Cititori (utilizatori) activi (mii) 15320 15180 14330
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 7918 8485 8128
Numărul de vizite (mii) 130655 127235 112522
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 79576 78725 76283
Numărul total de biblioteci care deţin computere 23 28 29
Numărul total de computere 85 94 103
Din care conectate la Internet 85 94 97
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 74 81 83
Din care conectate la Internet 74 81 83
Indice mediu de lectură      
Indice mediu de circulaţie a fondului 14,0 7,8 11,2
Indice mediu de înnoire a fondului 337 183 189
Indice mediu de dotare (publicaţii):      
– un locuitor 6,4 6,2 6,1
– un cititor (utilizator), u.m. 20,0 19,7 18,0
– o bibliotecă 8,5 8,3 8,2
Volumul muncii pentru un bibliotecar:      
– Cititori (utilizatori) 336 334 332
– Împrumuturi (mii u.m) 4,6 4,4 4,1
– Vizite (mii u.m.) 2,5 2,4 1,9

 

Actualizat 26.05.2020

                 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 105.287 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 26 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat: