Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for the ‘Bibliotecari’ Category

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării

Cursurile anunțate se vor ține în spațiul Centrului de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (CFC, bloc 2 BNRM, et. 2, birou 19). Planurile calendaristice trimestriale pot fi accesate pe pagina WEB BNRM (http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-continua), pe pagina Facebook a CFC (https://www.facebook.com/cfc.bnrm/), pe blog-ul de Biblioteconomie și Știința Informării (https://clubbib2.wordpress.com , la fel acestea fiind disponibile prin posta electronica a managerilor bibliotecilor publice și a responsabililor pentru activitatea bibliotecilor din cadrul APL.

Fiecare curs include ore teoretice, practicum-uri, efectuare de assingment-uri (sarcini practice individuale sau în grup).

Atenție la componența grupului-țintă! Grupul va include un număr de 20-25 de formabili.

Chestionarul de înregistrare pentru participare la cursuri este completat individual de către personalul bibliotecilor publice, fiind accesat on-line la adresa: https://docs.google.com/a/bnrm.md/forms/d/e/1FAIpQLSf7VNqT3zZCONmyd1MnANj1fSiZCNpemS_fq5norUlwlPGyDw/viewform?c=0&w=1. Chestionarul poate fi completat şi în format tradiţional. Termen de prezentare a chestionarului completat on-line – 3 zile înainte de derularea cursului de formare continuă.

Planul Calendaristic poate fi aceesat la https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/plan-calendaristic-al-aciunilor-de-formare-profesional-pentru-personalul-din-bibliotecile-publice-trimestrul-al-2lea-2017-aprilieiunie

Pentru informații: tel. 022 24 00 70

Vera Osoianu, e-mail: bnrmvo2012@gmail.com

                                                              Ludmila Corghenci, e-mail: lcorghenci@bnrm.md

Scan10001 (1)Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии / БАЕ, Российская Гос. Библиотека. – 2016. –  № 4. – 96 с. : ил.

Atragem atenția colegilor bibliotecari asupra informației despre Congresul Internațional al Bibliotecarilor, care a avut loc la 15-16 septembrie 2016 în orașul Astana, Kazahstan. La Congres  au participat reprezentanții Bibliotecilor Naționale din țările CSI, personalități politice, reprezentanții ai societății, scriitori, editori etc.  Congresul a fost organizat sub egida UNESCO, IFLA și Asambleea Bibliotecilor Eurasiei (BAE).

Comunicările s-au reflectat în cinci direcții tematice: Bibliotecile naționale electronice și spațiul informațional internațional; Bibliografia: tendințe moderne de dezvoltare; Colecțiile de carte veche și rară – păstrătoare a memoriei istorice; Bibliotecarul de azi: o privire în viitorul profesiei; Literatura pentru copii în lumea contemporană: prin lectură spre cunoașterea limbilor și culturilor lumii.

În recomandările adoptate  la Adunarea Generală a Asambleei Bibliotecilor Eurasiei (BAE) s-a pus accentul pe necesitatea integrării bibliotecilor în spațiul informațional mondial prin crearea Bibliotecilor Electronice Naționale, sporirea rolului bibliotecilor în promovarea valorilor culturale naționale, dezvoltarea inovațională a bibliotecilor, promovarea planificată a lecturii copiilor, elaborând Programe naționale de atragere a copiilor la lectură, formarea continuă a bibliotecarilor, consolidarea statutului  / prestigiului profesiei de bibliotecar, etc.

Participantă la acest congres a fost dna Elena Pintilei, director general al BNRM, care, de rând cu alte personalități, a prezentat în paginile revistei unele impresii despre lucrările congresului, cu urări de pace și  succes pentru dezvoltarea continuă a bibliotecilor.

Interesant și memorabil a fost faptul că participanții au inaugurat Aleea Bibliotecii, sădind fiecare câte un copac în scuarul din preajma Bibliotecii Naționale Academice a Republicii Kazahstan. Aleea va dăinui ca o amintire despre parteneriatul durabil al bibliotecarilor din țările CSI.

bibliotecarii din RM


Social

Blog Stats

  • 65,324 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 18 urmăritori

Niciun eveniment viitor