Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for the ‘Bibliotecari’ Category

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării

Genericul Conferințelor Zonale 2019: „Anul Biblioteconomic 2019 – fundamentări pentru ziua de mâine a Bibliotecii”

Organizatori naționali: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova,  Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

 Organizatori zonali: Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”, Bălți (11 iunie 2019); Biblioteca Publică Raională ”Alexandru Donici”, Orhei (12 iunie 2019); Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru”, Călărași (13 iunie 2019); Biblioteca Publică Raională „Valeriu Matei”, Leova (18 iunie 2019)

Parteneri: Administrațiile publice locale,  Centrele Biblioteconomice Teritoriale

Echipa de experți ai centrelor biblioteconomice naționale: Vera Osoianu, Eugenia Bejan, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu, Lilia Povestca

 Scop: Sprijinirea bibliotecilor în implementarea priorităților profesionale, stabilite pentru anul 2019 de către Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (5 decembrie 2018) prin cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea profesională.

Conferințele zonale sunt considerate un mediu benefic pentru schimb de experiență și practici de calitate, valorificarea potențialului inovațional și menținerea unei ambianțe inovaționale în activitatea bibliotecilor publice, încurajarea cunoașterii și stimularea creativițății, crearea unui mediu benefic de comunicare profesională.

 Forme de organizare și conținutul: Mesaje de inaugurare din partea administrațiilor publice locale; sesiune de prezentare a experiențelor privind promovarea imaginii bibliotecii, sesiune de  prezentare a serviciilor inovative în sprijinul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, recomandări metodologice privind indicatorii de evaluare a activității bibliotecii (componenta documentară), prezentarea pozițiilor de reper ale ediției a 2-a a Programului Național LecturaCentral, sinteza sondajului privind evaluarea implementării priorităților profesionale ale anului 2019.

Componența numerică și funcțională a participanților: 222 

 Mai multe informații: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/comunicat-final-conferinte-zonale-2019

Elaborat:

Ludmila CORGHENCI,

24 iunie 2019

Comisia  Republicană de Atestare a personalului de specialitate din biblioteci îşi va ţine şedinţele de atestare în incinta Bibliotecii Naţionale, bloc 2, Centru de statistică, str. 31 august 78în luna mai  2019,  începînd cu ora 09.00.

La ora 09. 30 sunt invitaţi la atestare solicitanţii care au depus dosarele pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare, precum urmează:

Aici puteți vedea Graficul de  prezentăre la Comisia de atestare:

https://mecc.gov.md/ro/content/anunt-privind-sedintele-de-atestare

Studiul „Bibliotecarii renumiți din istoria culturii mondiale” este un omagiu bibliotecilor și personalităților care au contribuit din plin la apariția și dezvoltarea profesiei de bibliotecar, realizat de Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în anul 2017, alcătuitor Alla Andrieș.

Studiul este postat pe site-ul BNRM, rubrica  „Publicații” și poate fi accesat aici: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Bibliotecarii-renumiti-istoria-culturii-mondiale.pdf

 

 

 Dragi bibliotecari!

În perioada 24-31 iulie 2017 se va desfăşura concursul de admitere la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării.

Informaţia privind planul de admitere va fi plasată pe site-ul Universităţii de Stat: http://admitere.usm.md/?page_id=7&lang=ro

CICLUL I (LICENŢĂ)

Admiterea se va organiza pentru următoarele specialităţi:

344.1 Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică (secţia cu frecvenţă şi secţia cu frecvenţă redusă)

344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar (secţia cu frecvenţă)

Informaţia despre specialităţi poate fi accesată aici:  http://admitere.usm.md/?page_id=25

Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajaţi lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci să depună dosarele la secţia cu frecvenţă redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca, dobândirea de noi competenţe profesionale este destul de actuală.

Atenţionăm că studiile la secţia cu frecvenţă redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obţinerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică oferă posibilităţi nu doar de perfecţionare profesională, dar, inclusiv, de obţinere a gradelor de calificare.

Pentru depunerea dosarelor la Ciclul I (Licenţă) candidaţii pot consulta Regulamentul USM privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018 : http://admitere.usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-USM-privind-organizarea-admiterii-%C3%AEn-ciclul-I-%E2%80%93-studii-superioare-de-licen%C5%A3%C4%83-pentru-anul-universitar-2017-2018.pdf

Pentru a afla despre actele necesare accesaţi: http://admitere.usm.md/?page_id=1692

Atenţie: La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere.

În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar la Universitatea de Stat din Moldova la cererea de înscriere se anexează documentele în original.

Atenţionăm că pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2017 puteţi afla accesând: http://admitere.usm.md/

CICLUL II (MASTERAT)

Admiterea se va organiza la programul de master Managementul instituției infodocumentare

Informaţia despre program poate fi accesată: http://admitere.usm.md/?page_id=2082

Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.

Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.

Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul USM de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de masterat, ciclul II in anul 2017, accesînd : http://admitere.usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-USM-de-organizare-%C5%9Fi-desf%C4%83%C5%9Furare-a-admiterii-la-studii-superioare-de-masterat-ciclul-II-in-anul-2017.pdf

Pentru a afla despre actele necesare accesaţi : http://admitere.usm.md/?page_id=1692

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2017 puteţi afla accesând:  http://admitere.usm.md/

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Ciclul I, Licență

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul de studii nr. 1, str. M.Kogălniceanu 65

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Ciclul II, Masterat

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul Central, str. Al.Mateevici 60

Informaţii de contact:

Republica Moldova

  1. Chişinău, str. A. Mateevici 60

Bloc Central, 225/C

tel. 022-577435, 022-577410

http://admitere.usm.md/

(Informație preluată de pe site-ul ABRM: http://abrm.md/?p=2613)

 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării

Cursurile anunțate se vor ține în spațiul Centrului de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (CFC, bloc 2 BNRM, et. 2, birou 19). Planurile calendaristice trimestriale pot fi accesate pe pagina WEB BNRM (http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-continua), pe pagina Facebook a CFC (https://www.facebook.com/cfc.bnrm/), pe blog-ul de Biblioteconomie și Știința Informării (https://clubbib2.wordpress.com , la fel acestea fiind disponibile prin posta electronica a managerilor bibliotecilor publice și a responsabililor pentru activitatea bibliotecilor din cadrul APL.

Fiecare curs include ore teoretice, practicum-uri, efectuare de assingment-uri (sarcini practice individuale sau în grup).

Atenție la componența grupului-țintă! Grupul va include un număr de 20-25 de formabili.

Chestionarul de înregistrare pentru participare la cursuri este completat individual de către personalul bibliotecilor publice, fiind accesat on-line la adresa: https://docs.google.com/a/bnrm.md/forms/d/e/1FAIpQLSf7VNqT3zZCONmyd1MnANj1fSiZCNpemS_fq5norUlwlPGyDw/viewform?c=0&w=1. Chestionarul poate fi completat şi în format tradiţional. Termen de prezentare a chestionarului completat on-line – 3 zile înainte de derularea cursului de formare continuă.

Planul Calendaristic poate fi aceesat la https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/plan-calendaristic-al-aciunilor-de-formare-profesional-pentru-personalul-din-bibliotecile-publice-trimestrul-al-2lea-2017-aprilieiunie

Pentru informații: tel. 022 24 00 70

Vera Osoianu, e-mail: bnrmvo2012@gmail.com

                                                              Ludmila Corghenci, e-mail: lcorghenci@bnrm.md

Scan10001 (1)Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии / БАЕ, Российская Гос. Библиотека. – 2016. –  № 4. – 96 с. : ил.

Atragem atenția colegilor bibliotecari asupra informației despre Congresul Internațional al Bibliotecarilor, care a avut loc la 15-16 septembrie 2016 în orașul Astana, Kazahstan. La Congres  au participat reprezentanții Bibliotecilor Naționale din țările CSI, personalități politice, reprezentanții ai societății, scriitori, editori etc.  Congresul a fost organizat sub egida UNESCO, IFLA și Asambleea Bibliotecilor Eurasiei (BAE).

Comunicările s-au reflectat în cinci direcții tematice: Bibliotecile naționale electronice și spațiul informațional internațional; Bibliografia: tendințe moderne de dezvoltare; Colecțiile de carte veche și rară – păstrătoare a memoriei istorice; Bibliotecarul de azi: o privire în viitorul profesiei; Literatura pentru copii în lumea contemporană: prin lectură spre cunoașterea limbilor și culturilor lumii.

În recomandările adoptate  la Adunarea Generală a Asambleei Bibliotecilor Eurasiei (BAE) s-a pus accentul pe necesitatea integrării bibliotecilor în spațiul informațional mondial prin crearea Bibliotecilor Electronice Naționale, sporirea rolului bibliotecilor în promovarea valorilor culturale naționale, dezvoltarea inovațională a bibliotecilor, promovarea planificată a lecturii copiilor, elaborând Programe naționale de atragere a copiilor la lectură, formarea continuă a bibliotecarilor, consolidarea statutului  / prestigiului profesiei de bibliotecar, etc.

Participantă la acest congres a fost dna Elena Pintilei, director general al BNRM, care, de rând cu alte personalități, a prezentat în paginile revistei unele impresii despre lucrările congresului, cu urări de pace și  succes pentru dezvoltarea continuă a bibliotecilor.

Interesant și memorabil a fost faptul că participanții au inaugurat Aleea Bibliotecii, sădind fiecare câte un copac în scuarul din preajma Bibliotecii Naționale Academice a Republicii Kazahstan. Aleea va dăinui ca o amintire despre parteneriatul durabil al bibliotecarilor din țările CSI.

bibliotecarii din RM


Social

Blog Stats

  • 98.250 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor