Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for the ‘Lecturi profesionale’ Category

Cultura în Moldova : Buletin de inform. și documentare : Ianuarie – Decembrie 2015 / Bibl. Naț. a Republicii Moldova ;  dir. general: Elena Pintilei ; alcăt.: Maria Sargun. – Chișinău : BNRM, 2016. – 388 p.

Buletinul bibliografic „Cultura în Moldova” constituie o parte componentă a sistemului de publicații bibliografice, editate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Buletinul este alcătuit în baza descrierilor bibliografice selectate din edițiile intrate în colecțiile BNRM. În buletin sunt incluse titluri de cărți, articole din culegeri, din publicații seriale, recenzii care vizează dezvoltarea domeniului culturii în Republica Moldova. Cuprinsul buletinului este structurat  după cum urmează: Dezvoltarea culturii, Cultură și societate, Învățământ și educație, Creație artistică, Lingvistică, Bibliologie, Mass-media.

Pentru o mai bună orientare  în cele 1818 surse bibliografice incluse în această ediție au fost alcătuite indexuri auxiliare:  Index alfabetic al numelor de persoane, Index de subiecte și denumiri geografice, Lista publicațiilor seriale consultate la depistare materialelor.

Doritorii se pot informa cu conținutul buletinului la adresa:  http://www.bnrm.md/files/publicatii/cultura2015.pdf

 

6Danilov, Maria. Carte, cenzură și biblioteci în Basarabia : Inventarierea surselor (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea) / Maria Danilov ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Chișinău, 2016. – 300 p. – (Colecția Biblioteca Meșterul Manole).

Volumul pe care îl propune cititorilor Maria Danilov, dr. în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al AȘM este o nouă cercetare în profunzime  a istoriei culturii din Basarabia, în special a problemelor de istoria cărții și cenzurii, istoria presei și cenzurii, istoria bibliotecilor în epoca modernă. Cercetarea prezintă o importanță deosebită pentru cultura română în ansamblul ei, –  menționează cu referire la acest volum dr. Liviu Papuc, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

Volumul este un adevărat Atelier al istoriei cărții și cenzurii din Basarabia între anii 1812-1918. În această cercetare dr. în istorie Maria Danilov a epuizat sursele și resursele documentare și istorice și a aplicat toate metodologiile istoriografice europene posibile, remarcă în referințe dr. Doina Hendre Biro, Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia, Filială a Bibliotecii Naționale a României.

Volumul este disponibil pentru lectură în Centrul de Informare și Documentare în Bibliologie.

2 (2)Calendar Național. 2017 / Ministerul Culturii al Rep. Moldova, Bibl. Naț. a Rep. Moldova ; dir. gen. : Elena Pintilei ; aut. : Valeria Matvei, Natalia-Maria Șveț, Madlena Pușcașu [et al.] ; col. red. : Petru Soltan (preș.), Iurie Colesnic (vicepreș.), Andrei Eșanu [et al.]. – Chișinău : [S. n.], 2017 (Imprimeria BNRM). – 402 p.

Informația de pe coperta acestei ediții atrage atenția cititorilor la două evenimente marcante ale anului 2017.

Primul eveniment se referă la aniversarea a 185 de ani de la fondarea în luna august 1832 a primei Biblioteci Publice din Chișinău, a cărei succesoare este Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Cu prilejul aniversării a 80 de ani de la nașterea eminentului om de cultură, compozitorului Eugen Doga, marcând contribuția deosebită pe care maestrul a adus-o la dezvoltarea cultutrii și imaginii  Republicii Moldova, Ministerul Culturii a declarat acest an – Anul Eugen Doga.

În deschiderea volumului sunt enumerate cele mai importante evenimente ale anului 2017:  Decenii, Ani, Aniversări, Luni, Săptămâni, sărbători tradiționale, naționale, zile internaționale (mondiale), comemorative și profesionale.

Informația este prezentată în ordinea direct cronologică a evenimentelor memorabile (ianuarie-decembrie 2017). Pentru facilitarea regăsii informației necesare a fost alcătuit un Index alfabetic al datelor memorabile documentate.

Calendarul este disponibil pentru lectură în bibliotecile publice din Republica Moldova.

4 (1)„Библиотека как феномен культуры” : Чтение и информационная культура в современном обществе : Материалы III Международного конгресса (Минск, 21-22 окт. 2015 г.) / Нац. Б-ка Беларуси. – Минск, 2015. – 350 с.

În volum sunt prezentate comunicările participanților la Congresul „Lectura și cultura informațională în societatea contemporană”, la care au participat  peste 550 de delegați din 10 țări: Azerbaidjan, Bielorusia, Marea Britanie, Germania, Lituania, Polonia, Rusia, Uzbechistan, Ucraina și Finlanda.  Au fost reprezentanți ai bibliotecilor, muzeelor, arhivelor, editurilor, instituțiilor de cercetări științifice, ai administrației publice și de drept, producători de tehnici și produse informaționale. Acest fapt a condus la o prezentare și evaluare  complexă, din mai multe puncte de vedere, a rolului lecturii în societatea informațională contemporană.

În cuprinsul cărții  regăsim 64 de comunicări despre cercetările științifice și practice în domeniul interferenței între  biblioteci / lectură / surse informaționale moderne de comunicare / spațiu informațional, prezentând atât incursiuni în istorie, cât și aspecte care ar contribui la elucidarea problemelor  salvării și cercetării  comorilor literare ale fiecărui popor.

Magazin-bibliologic2017-1-2Magazin bibliologic : Rev. șt. și bibliopraxiologică / Min. Culturii al Republicii Moldova, Bibl. Naț. a Republicii Moldova, Soc. Șt. de Bibliofilie și Ex-Libris „Paul Mihail” din Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – 137 p. : il.

„Vrem o schimbare: o revistă cu cea mai mare influență asupra bibliotecarilor”, – ne anunță în deschiderea ediției recente Ludmila Corghenci, redactor-șef al revistei „Magazin bibliologic” (MB). Urmează argumentarea: echipa MB își dorește  ca revista să fie o platformă de prezentare a realizărilor și experiențelor, de promovare a imaginii   Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, principala bibliotecă din țară, ea fiind de fapt și o expresie a identității naționale, platformă de coeziune și consolidare a activității bibliotecilor din Republica Moldova; o revistă care încurajează relaționarea și socializarea bibliotecarilor din Sistemul Național de Biblioteci; o revistă care se va adresa mai mult intelectului, dar și emoțiilor cititorilor, fiind un spațiu sigur și primitor. Fiind prezente în continuare rubricile: Studii și cercetări, Valori Bibliofile, Remember, în conținutul revistei sunt instituite și rubrici noi: Sub cupola Bibliotecii Naționale, Consolidarea Sistemului Național de Biblioteci, Oameni în profesie. Profesie  prin oameni, Istorii de succes. Evenimente.

Un îndemn de încurajare este adresat îndeosebi specialiștilor: să participe cu recenzii pe marginea publicațiilor  din domeniul biblioteconomiei și științelor informării, cît și alte conținuturi ce prezintă interes profesional pentru bibliotecari.

Conținutul integral al revistei poate fi accesat aici:

http://www.bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf

Simpozion Științific Anul bibliologic – 25 de ani: colaborare, dezvoltare, impact / Biblioteca  Națională a Republicii Moldova ; concepție și elab. : Vera Osoianu ; coord. : Ecaterina Dmitric. – Chișinău : BNRM, 2016. – 70 p.

Despre importanța Simpozionului Științific Anul Bibliologic, ca element identitar al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și al biblioteconomiei țării,  aflăm din cuvântul de deschidere al acestei ediții aniversare. Simpozionul Anul Bibliologic, dar și revista Magazin bibliologic, care a oglindit tot ce a fost mai valoros la cele 25 de ediții, au contribuit la formarea unui prestigiu și au consolidat, an de an,  rolul aparte al acestei activități atât în  biblioteconomia țării, cât și în istoria profesiei în perioada de reforme și tranziție.

Subiectele-cheie, abordate în cadrul fiecărei ediții sunt  reflectate în cuprinsul acestui volum, după cum urmează: Cronica Simpozionului Științific Anul Bibliologic; Revista Magazin Bibliologic și impactul ei asupra comunității bibliotecare. Emotive, probabil, vor fi amintirile participanților la  lucrările acestei activități prestigioase a comunității bibliotecarilor din Republica Moldova și informațiile din următoarele compartimente ale acestei ediții aniversare: Simpozionul Științific Anul Bibliologic.  Programe – 25 de ediții; Simpozionul Științific Anul Bibliologic în imagini.

„Materialele incluse în această lucrare sunt un omagiu  și un gest de gratitudine pentru toți bibliotecarii, inclusiv pentru cei care au adus un plus de imagine pozitivă profesiei și prin participarea la Simpozionului Științific Anul Bibliologic, contribuind și pe această cale la consolidarea domeniului”, – menționează Vera Osoianu, director adjunct BNRM, autoarea concepției și a materialelor informative incluse în volum.

Dragi colegi, suntem iarăși în ajunul unei noi ediții a Simpozionului Anul Bibliologic, ediția a XXVI-a. Vor fi expuse succesele obținute de bibliotecarii Republicii Moldova și de peste hotare, vom afla noi tendințe în dezvoltarea bibliotecilor moderne. Credem, că și această ediție a Simpozionului va propulsa dezvoltarea armonioasă a bibliotecilor din țară, va motiva   formarea continuă a bibliotecarului modern, în conformitate cu cerințele științei și practicii biblioteconomice din ziua de azi.

Valori bibliofile : Simpozionul Științific Internațional „Valori bibliofile” : 25 de ani / concepție și elab. : Aliona Tostogan. – Chișinău : BNRM (Tip. „Primex.com”). – 62 p. : il.

Lectura acestui volum aniversar  o începem cu articolul „Valori bibliofile și condiția noastră de neam”, semnat de regretatul Alexe Rău, care este, de fapt, comunicarea sa de la inaugurarea primei ediții a Simpozionului „Valori bibliofile”. Îndemnul său a fost de a salvgarda valorile bibliofile ale acestui neam și a le valorifica științific, a le populariza.

Acest simpozion a fost conceput și realizat de cei care au făcut și mai fac parte din strălucita generație a reformei principiale a Bibliotecii Naționale, în frunte cu regretatul director general Alexe Rău. Prima ediție a simpozionului  a avut loc la 17 iunie 1992, fiind organizată prin efortul comun al BNRM și al Societății Bibliofililor din Moldova, societate înființată sub egida Bibliotecii Naționale.  Simpozioanele au avut loc anual în luna iunie, în cadrul Zilelor Eminescu, iar din 1998 sub patronatul spiritual a două mari personalități ale literaturii române:  Zilele Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu.

În cuprinsul volumului regăsim prezentări succinte ale celor 25 de ediții ale Simpozionului Științific Internațional „Valori bibliofile” și fotocopiile tuturor programelor/invitații, din care aflăm mai multe informații despre temele și  operele de valoare expuse discuțiilor în cadrul fiecărui an, cum ar fi: Cazania lui Varlaam – 350 de ani de la apariție (1993), Eminescu – permanență și durată în cultură (1996); Biblioteca Națională – 165: Valori bibliofile din colecțiile bibliotecii (1997), Aniversarea a 370-a de la nașterea lui Nicolae Milescu Spătaru (2006), 130 de ani de la nașterea Mitropolitului Gurie Grosu (2007), etc.

Nu mai puțin interes prezintă colajul de fotografii ale participanților la lucrările Simpozionului „Valori bibliofile”, în care se regăsesc personalități marcante ale culturii și științei din Republica Moldova.

Etichete:

Social

Blog Stats

  • 68,012 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 18 urmăritori

Niciun eveniment viitor