Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for the ‘Obiective de Dezvoltare Durabilă 2017-2030’ Category

Genericul Conferințelor Zonale 2019: „Anul Biblioteconomic 2019 – fundamentări pentru ziua de mâine a Bibliotecii”

Organizatori naționali: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova,  Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

 Parteneri: Administrațiile publice locale,  Centrele Biblioteconomice Teritoriale

Echipa de experți ai centrelor biblioteconomice naționale: Vera Osoianu, Eugenia Bejan, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu, Lilia Povestca

 Comunicări: 

 

 

Prezentarea experiențelor inovative, practicilor de succes ale bibliotecilor privind promovarea imaginii bibliotecii și sprijinirea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030

   Zona Bălți:

Zona Orhei:

 

Zona Călărași:

Zona Leova

 

 

Despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 – http://cidonu.blogspot.md/p/obiectivele-globale.html

 

IMG_0021Să fim eficienți în producerea și consumul energiilor! Acestea au fost  mesajele comunicărilor din cadrul Conferinței publice cu genericul „Energie sigură și sustenabilă prin efort comun și consum responsabil”, organizată recent de Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale  a Republicii Moldova. Conferința s-a axat pe promovarea Agendei ONU 2030 privind ODD nr.7 „Energie accesibilă și curată” și ODD nr.12 „Consum și Producție responsabile”.

Comunicările au fost prezentate de specialiști din domeniile date: Valentin Arion, dr. hab., prof. universitar, Departamentul Termoenergetică și Management în Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei;  Oleg Lomov, specialist principal în cadrul Serviciului de monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă, Agenția pentru Eficiență Energetică; Victor Cotruța, manager de proiect „Energie şi Biomasă”, PNUD MOLDOVA,  Proiectul Energie şi Biomasă,  finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare; Alexandru Covalenco, autor al proiectului „Sistemilui Energetic Performant în construcții”, director al Companiei de Construcții „Interactiv EcoMoldova” ; Ion Rudei, șef serviciu Achiziții de energie, Î.C.S. Gaz Natural Fenosa, Furnizare Energie.

IMG_0037Totodată a avut loc și vernisarea expoziţiei  de documente din colecțiile BNRM cu genericul „Energie sustenabilă”.

Informații mai detaliate și comunicările participanților la conferință sunt publicate pe blogul Centrului de Informare și Documentare ONU din cadrul BNRM: http://cidonu.blogspot.md/2017/05/concluzii-pe-marginea-conferintei.html

Aceste comunicări sunt un suport informațional exelent pentru biblioteci în sprijinul promovării Obiectivelor de Dezboltare Durabilă.

Dragi colegi, prin activități / campanii de informare organizate de biblioteci,  să promovăm activ  împreună cu alte instituții, proiectele și istoriile de succes de producere și consum eficient al  energiilor.

Prin sensibilizarea comunităților și a fiecărui cetățean în parte, asupra importanței surselor de energie regenerabilă, bibliotecile pot contribui la crearea unui sistem de producere / consum energetic eficient, cu mai puține efecte nocive asupra mediului înconjurător.


Agenda ONU 2030. Obiectivul 6: Apă curată și igienă

IMG_2528Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie, având ca scop aducerea  în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor, sloganul manifestărilor din acest an fiind: De ce apa uzată?

În această zi Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a invitat doritorii la Conferința publică cu genericul „Apă curată și sanitație. Asigurarea disponibilității, managementului durabil al apei și sanitație pentru toți” și vernisarea expoziției de carte „Save water – Salvați apa”. Activitatea s-a înscris cu succes în sprijinul Agendei ONU 2030 de promovare a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Comunicările au fost prezentate de specialiști  reprezentativi, atât teoreticieni cât și practicieni în domeniul ecologiei și protecției apelor.  Publicul divers, prezent la activitate, incluzând  studenți ai UPS „Ion Creangă” din Chișinău, elevi ai Colegiului de Ecologie din Chișinău, bibliotecari și utilizatori ai BNRM au aflat multe informații  despre rolul apei în viața omului și a planetei Pământ, despre îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

Dat fiind declararea priorității anului 2017 – Anul promovării și implicării în realizarea Obiectivelor Globale 2030, – venim cu o prezentare mai detaliată a acestei conferințe, care poate fi un bun exemplu de urmat pentru bibliotecile din SNB.

În deschiderea conferinței, Elena Pintilei, director general al BNRM, a argumentat necesitatea și importanța implicării bibliotecilor în promovarea ODD. Un prim pas al Bibliotecii Naționale în această direcție a fost deschiderea în toamna anului 2016 a Centrului de informare ONU, cu acces deschis la colecția de documente.

Comunicarea prezentată  de către Vlad Cărbune, specialist principal, direcția Alimentare cu apă și canalizare, Agenția „Apele Moldovei”, a axat atenția publicului asupra faptului: apa este un element indispensabil al vieții, iar vital pentru calitatea ei este existența unui sistem viabil de canalizare a apei, de purificare a ei. Alarmant este faptul că în ultimii 20 de ani accesul populației la apă a crescut, iar accesul la canalizarea apei a scăzut. Sunt necesare introducerea unor instrumente de management modern de utilizare a apelor, tehnologii noi de tratare a apelor.

Suntem responsabili de ceea ce lăsăm generațiilor viitoare, a menționat în comunicarea sa Igor Codreanu, dr. în științe geografice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol. Toți factorii naturali sunt importanți pentru vitalitatea omului, deci trebuie să fie un echilibru în utilizarea lor. Care sunt problemele / vulnerabilitățile evidențiate de vorbitor: este foarte puțină apă potabilă pe glob; creșterea numărului populației și a tehnologiilor de producere  duc la creșterea consumului de apă; Republica Moldova se află într-o regiune cu un deficit ponderat de apă; este necesară o gândire durabilă în utilizarea apelor.  Au mai fost specificate  informații importante, cum ar fi: în Republica Moldova sunt probleme grave cu poluarea apelor – pe malurile râurilor, lacurilor sunt   amplasate gunoiști, vitele sunt adăpate direct din râuri (ar trebui de construit instalații speciale); în sate nu se fac investigații a calității apelor (fântâni, iazuri).  La întrebarea despre implicarea bibliotecilor în realizarea ODD, vorbitorul a menționat funcția esențială a bibliotecilor în  promovarea legislației în vigoare despre  protecția apelor și a mediului înconjurător (atât pentru locuitori, cât și pentru funcționarii responsabili din APL); bibliotecile pot invita specialiști (responsabili din Ministerul Mediului, producători de apă potabilă ș.a.) la întâlniri cu populația locală pentru a pune în discuție necesitatea protejării mediului în care locuim.

Apa este însăși viața! Cu acest citat din creația cunoscutului  scriitor francez Antoine de Saint-Exupery și-a început comunicarea Ala Banari, șef catedra de Ecologie și protecția apelor a Colegiului de Ecologie, axându-se pe așa date importante în viața omului: necesitățile zilnice a apei pentru un adult, apa ca moderator al climei pe glob, utilizarea masivă a apei în tehnologiile de producere (pentru 1 kg de hârtie –  sunt necesari 500 litri de apă, 1 litru de bere – 200 litri de apă, 1 kg de bumbac – 10 tone de apă etc.).

Despre apă și funcțiile ei multiple în viața noastră și în protejarea mediului a vorbit Corina Munteanu, profesor la același colegiu, disciplina Protecției Apelor, specificând importanța primordială a educației ecologice, accentuând necesitatea existenței în biblioteci a unui panou de informare în domeniul protecției mediului.

Un frumos eseu despre proprietățile miraculoase ale apei a prezentat Mihaela Plăcintă, studentă a UPS „Ion Creangă”, venind  și cu argumente care art trebui să ne  alarmeze: una din cinci persoane pe glob nu are acces la apă, 3900 copii mor zilnic din cauza lipsei de igienă și folosirea apei poluate, către anul 2040 cererea de apă va depăși cu 30% disponibilitatea ei pe globul pământesc; apa din  84% din fântânile din RM nu corespunde calității apei potabile etc.

Dragi colegi, aceste cifre ne pot provoca să ne gândim cum să protejăm acest organism viu – apa? Deși sunt conștienți de efectul negativ al activității lor asupra calității și risipii de apă, mulți oameni rămân indiferenți. Aceste informații trebuie să fie disponibile în biblioteci pentru a-i pune pe gânduri? Și pentru a acționa în direcția utilizării corecte a apei, atât în scopuri personale, cât și în tehnologiile de producere.

Din partea Direcției de Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie a fost adresată inițiativa și invitația către specialiștii prezenți de a colabora în vederea  editării unor seturi de  informații succinte,  în format tutorial / instrucțiune, gen: Cum salvăm apa? Cum economisim energia ? Care sunt parametrii optimi ai apei de calitate? etc., informații care să fie disponibile populației prin intermediul bibliotecilor. Inițiativa a fost acceptată. Deci, urmează realizarea ei.

Invităm bibliotcarii din SNB să viziteze http://www.smallsmurfsbiggoals.com/ pentru a se informa cum se pot implica în promovara creativă a  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.


Social

Blog Stats

  • 98.251 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor