Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for the ‘tehnologii informaționale’ Category

Scan1 (2)

Lupu, Viorica. Organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic / Viorica Lupu ; red. șt. : Nelly Țurcan ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM. – Chișinău : [S. n.], (Tipogr. „Print-Caro), 2016. – 100 p.

Lucrarea reprezintă o investigare științifică realizată de Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM. În prefața ediției autorul argumenteză necesitatea investigației respective, care a fost determinată, în mare măsură, de lipsa unei abordări teoretice concrete în Republica Moldova cu privire la organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic.  În același timp: „Implementarea noilor tehnologii informaționale în activitatea bibliotecilor atrage după sine schimbări organizațional-tehnologice, precum și necesitatea creării în biblioteci a unui sistem tehnologic capabil să răspundă cerințelor timpului, să reacționeze la noile metode, forme, tehnologii și modificări funcționale și să reflecte caracterul multifuncțional al activităților bibliotecii”  – specifică autorul. Lucrarea este destinată studenților, bibliotecarilor, specialiștilor în domeniul biblioteconomiei și științei informării.

Lucrarea cuprinde două capitole: Biblioteca  – sistem tehnologic. Principii, structură, funcții; Metodologia de elaborare a documentelor tehnologice, urmate de Concluzii și Recomandări. De un real folos vor fi pentru managerii bibliotecilor informațiile cuprinse în Anexe: regulamente-cadru, instrucțiuni tehnologice, instrucțiuni-algoritm, harta-traseu a documentului în bibliotecă etc.


Social

Blog Stats

  • 98.249 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor