Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Chișinău

 

Harta Chisinau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIŢIA GEOGRAFICĂ

Municipiul Chişinău este centrul administrativteritorialeconomicştiinţific şicultural al Republicii Moldova. Este aşezat la o margine a pantei de sud-est aPodişului Central al Moldovei, în zona de silvostepă şi străbătut de râul Bâc(afluent de dreapta al Nistrului), cu afluenţii Durleşti şi Bulbocica. Este unul dintre cele mai mari oraşe din Europa Centrală şi de Sud.

Oraşul Chişinău este o localitate în municipiul Chişinău situată la latitudinea 47.0122, longitudinea 28.8605 şi altitudinea de 39 metri faţă de nivelul mării.

 POPULAŢIA

Municipiul Chişinău – 809 600

Or. Chişinău – 678 200

 STRUCTURA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ

Municipiul Chişinău este format din următoarele sectoare:

 • Sectorul Botanica– cuprinde oraşul Sîngera şi comuna Băcioi.
 • Sectorul Buiucani– cuprinde oraşele Durleşti şi Vatra, precum şi comunele Condriţa, Ghidighici şi Truşeni.
 • Sectorul Centru– cuprinde partea centrală a capitalei şi oraşul Codru.
 • Sectorul Ciocana– cuprinde o parte a Chişinăului, oraşul Vadul lui Vodă, precum şi comunele Bubuieci, Budeşti, Coloniţa, Cruzeşti şi Tohatin.
 • Sectorul Rîşcani– cuprinde oraşul Cricova şi comunele Ciorescu, Grătieşti şi Stăuceni.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Sigla biblioteciii

Fără titlu   

Simbol grafic – reprezintă o carte stilizată, de culoare roşie cu mai multe nuanţe

Slogan – Calea ta spre cunoaştere!

1

Adresa: Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148

Orar de funcţionare a BM „B.P. Hasdeu”

Luni – Vineri  9.00 – 20.00

Sâmbătă – Duminică  9.00 – 17.00

 

Director general – dr. Mariana HARJEVSCHI

2

Tel.: 022 22 33 60, e-mail: mharjevschi@gmail.com

Şef Secţie Cultură – Steluța Mitriuc, șef interimar al Direcției Cultură a Consiliului Primăriei mun. Chișinău

3

Tel.: (022) 23-71-38, e-mail: smitriuc@rambler.ru

 SCURT ISTORIC

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” este o instituţie de cultură cu tradiţii de lectură de 138 ani, care face parte din sistemul informaţional naţional şi asigură servicii de informare, de documentare şi de lectură.

 • 19 octombrie 1877 – din iniţiativa Dumei orăşeneşti (Consiliului Municipal) Chişinău şi a Upravei (Primăriei) se deschide Biblioteca Publică a oraşului Chişinău.
 • 1950 – Bibliotecii publice orăşeneşti i se conferă numele de „A. Jdanov”
 • 1976 – crearea sistemului centralizat de biblioteci
 • 1988 – Bibliotecii publice orăşeneşti i se acordă numele lui B.P. Hasdeu, savant şi scriitor
 • 1989 – optimizarea şi modernizarea reţelei: filiale deschise în parteneriat cu România, filiale specializate, filiale pentru copii, filiale pentru adulţi, filiale pentru minorităţi naţionale
 • 1991 –  Biblioteca Centrală orăşenească a primit statut de Bibliotecă Municipală
 • 1992 – crearea Serviciului Studii şi cercetări
 • 1996 – crearea Centrului de Informare şi Documentare „Chişinău”
 • 1998 – crearea Centrului de Hasdeulogie
 • 2002 – apare revista de biblioteconomie şi asistenţă informaţională „BiblioPolis” (prima bibliotecă publică cu o revistă de specialitate)
 • 2003 – elaborarea Normelor aplicate în Biblioteca Muniicpală „B.P. Hasdeu”
 • 2007 – revizuirea viziunii
 • 2008 – elaborează şi publică Strategia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 2008-2017Planul de acţiuni de realizare a Strategiei
 • 2009 – elaborarea Manualului de identitate
 • 2010 – prima bibliotecă cu marca înregistrată.

Elemente de identificare:

 • 2012 – elaborarea Codului serviciilor
 • 2014 – inaugurarea Sălii de carte în limba engleză, Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, implementarea Serviciului de împrumut al cărților electronice pe eReadere

VIZIUNE

Biblioteca Municipală este instituţia publică indispensabilă fiecărui cetăţean – pentru cunoaştere, dezvoltare, incluziune, capabilă să întărească, prin serviciile şi activităţile sale, sentimentul de apartenenţă comunitară şi să suţină diversitatea culturală a chişinăuienilor.

MISIUNE

Printr-o reţea diversă de filiale, Biblioteca Municipală oferă acces liber și echitabil la informaţie, educaţie, idei, opinii, lecturi; încurajează/susţine interesul şi libertatea de a cunoaşte; asigură şi dezvoltă servicii moderne şi necesare dezvoltării chişinăuienilor.

VALORI

 • Acțiunile noastre demonstrează că noi apreciem şi respectăm:
 • Utilizatorii şi colegii
 • Accesibilitatea şi diversitatea
 • Excelenţa şi calitatea
 • Parteneriatul şi colaborarea
 • Schimbarea şi inovaţia
 • Responsabilitatea şi integritatea

REȚEAUA DE BIBLIOTECI

Reţeaua Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” de 27 de filiale cu diverse specializări cuprinde întreaga hartă a Chișinăului, structura fiind urmă­toa­rea:

 • Biblioteca Centrală – include Sala de carte în limba germană, Sala de carte în limba engleză, Colecţia „Moş­tenire” (ex-colecţii speciale) şi trei biblioteci-puncte de împrumut (V. Alecsandri,   A. Cosmescu, Gh. Madan)
 • 9 filiale deschise în parteneriat cu biblioteci judeţene din România – „Ștefan cel Mare”, „Alba Iulia”,              „O. Ghibu”, „Maramureș”, „Ovidius”, „Târgoviște”, „Transilvania”, „L. Rebreanu”, „Târgu-Mureș”;
 • 3 biblioteci specializate – Biblioteca de Arte „T. Arghezi”, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Biblioteca Publică de Drept;
 • 6 filiale ale minorităţilor naţionale – „I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, „M. Lomonosov”, „M. Ciachir”,     „A. Mickiewicz”;
 • 2 filiale pentru adulţi – ”M. Costin”, ”Codru”;
 • 6 filiale pentru copii – ”Traian”, ”N. Titulescu”, ”A. Russo”, ”M. Drăgan”, ”V. Bielinski”, „Al. Donici”;
 • 3 servicii specializateServiciul redacţia revistei „BiblioPolis”, Serviciul editorial; Serviciul resurse umane;
 • 6 departamente – Managementul resurselor infodocumentare; „Memoria Chișinăului”, Dezvoltare și comunicare, Terotehnologie, Tehnologia informației, Studii și cercetări.

  ACCES

Accesul la bibliotecă se realizează în baza carnetului de cititor, gratuit, unic şi netransmisibil, ce oferă posibilitatea frecventării oricărei filiale.

Carnetul se obține prezentând buletinul de identitate şi încheind un Acord cu biblioteca. Semnarea Acordului constituie actul juridic, prin care utilizatorul își asumă răspunderile morale, mate­riale privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă.

COLECȚIA

Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, făcând parte din patrimoniul naţional, constituie peste un milion de documente pe diferite suporturi: cărţi, reviste și ziare, manuscrise, imagini, muzică tipărită, documente audio-video, mărci, cărţi poştale, tablouri, monede, artefacte – numărul cărora se măreşte anual în medie cu 49 000 documente. Similar cu colecţia pe suport de hârtie, colecţia digitală (CD-uri, baze de date online, cărţi şi documente digitizate, site-uri) îmbogăţeşte şi modifică modul de căutare şi de accesare a informaţiei.

Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, organizată sistematic, pe principii ştiinţifice, cuprinde documente cu caracter enciclopedic şi universal din toate domeniile cunoaşterii, în măsură să satisfacă cerinţele informaţionale, cognitive şi spirituale ale diferitor categorii de populaţie. Ea oferă posibilitatea de a lectura opere clasice şi contemporane, de a face înconjurul lumii, din Portugalia până în Rusia, din India până în America, reflectă istoria şi evoluţia ţărilor, memoria, temperamentul şi gusturile popoarelor etc.

Biblioteca continuă să promoveze o politică de achiziţii patrimoniale, ce permite dezvoltarea colecţiei conform necesi­tăţilor comunităţii chişinăuiene privind: istoria, cultura, etno­grafia şi altă informaţie cu caracter local. Fotografiile, afi­şele, monedele, medaliile, picturile, lucrările grafice, cărţile poştale, timbrele, înregistrările sonore şi video devin şi ele o parte a patrimoniului, constituind colecţii speciale. Acestea sunt organizate pe subiecte tematice (artă, drept, Hasdeu, Chişinău, Uniunea Europeană, M. Eminescu etc.) şi pe principii lingvistice (inclusiv în limbile minorităţilor naţionale).

Biblioteca colectează şi prezervă documentele vechi şi rare, care în mare parte parvin de la colecţionari sau sunt găsite accidental. Amatori şi colecţionari, oameni de ştiinţă şi de cultură, oferind cu generozitate documente excepţionale, au îmbogăţit colecţia patrimonială a bibliotecii. Donaţiile sunt făcute de pro­fesori, ingineri, diplomaţi, scriitori, jurnalişti, biblioteci partenere din România, Rusia, Germania, Bulgaria, Ucraina, Polonia, SUA, Turcia, Israel. Au făcut donaţii şi unele personalităţi ale ştiinţei şi culturii: Alexandru Boldur, Mihai Cimpoi, Zamfira Mihail, Mitzura Arghezi, Ion Şpac, Eugen Doga, Pavel şi Clara Balmuş, Nicolae Romanenco, Ruvim Levin, Aurelia şi Ştefan Lăpuşan, T. Enăchescu, Valeriu Pasat, Teodor Ardelean, Victor Petrescu, Şasa Lupescu etc. Colecţia cărţilor cu autograf (circa 5 000 de exemplare) adaugă valoare atât fondului, cât şi instituţiei bibliotecare.

Colecţiile bibliotecii pot fi identificate în catalogul bibliotecii, iar discuţiile, impresiile pe marginea lor sunt susţinute pe reţelele de socializare.

Site-uri, bloguri, rețele sociale:

Site: www.hasdeu.md

Bloguri: 

Facebook: https://www.facebook.com/BMBpHasdeu/

Pinterest: https://www.pinterest.com/bmhasdeu/

YouTube:

Instagram: https://www.instagram.com/bmpromo.hasdeu/

Flickr: https://www.flickr.com/people/114114357@N06/

Twitter: https://twitter.com/BMHasdeu

Podbean: https://bmhasdeu.podbean.com/

Servicii de bibliotecă: 210 servicii (în mediu 7 servicii per bibliotecă)

Lista celor mai solicitate Servicii:

 • Connect Plus
 • Să reauzim povestea
 • Ora TV
 • Școala Oratorului
 • BiblioTur
 • Împreună cu bunicii
 • L’Italiano per Te
 • Viitoarea mea carieră
 • Șezători de altădată
 • BiblioPicii
 • 3 Doodler
 • Școala de coding
 • Educația prin Film
 • Micii Europeni
 • ProLogic
 • Cartea senzorială
 • Bunele maniere
 • Viaț@sănătoasă
 • Bătălia cărții
 • Chișinăul citește.

Video, reportaje despre bibliotecile din rețea:

Activități cultural-educative 2018:

Simpozion: Unirea 1918 – apogeul unităţii naţionale; „Basarabia și Dobrogea – punți de istorie și cultură”. Medalion: Nicolae Dabija – 70 de împliniri și căutări; Lansarea programului „Chișinăul citește”, cu participarea primarilor de Chișinău și București; La ceas aniversar – Iulian Filip „Balanța vărsătorului, vederea mergătorului”

Istorie locală  

 • Zilele Chișinăului (8-11 octombrie)
 • Workshop Împreună construim un oraș accesibil pentru toți.
 • Maratonul Utilizatorilor, sesiunea Chișinău în familia mea

Parteneriate:

 • Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
 • Asociația Tinerilor cu Diabet DIA
 • Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane
 • Platforma Civică „Chișinăul accesibil pentru toți”

Proiecte:

 • Proiectul Modernizarea bibliotecilor în Republica Moldova, susținut de Programul Novateca/IREX Moldova – Biblioteca Municipală a reușit să deschidă Centrul Național de Excelență pentru Bibliotecari, să lanseze servicii moderne printre care Summer Doodle, să organizeze evenimente majore Biblioteca Altfel, Maratonul Utilizatorilor
 • Proiectul „Amenajarea complexă a teritoriului adiacent Centrului Academic Eminescu – Spațiu urban” în sumă de 150 mii MDL prin intermediul Bugetului civil Chișinău și 35 mii lei din partea Asociației Naționale a Oamenilor de Creație din Moldova a fost o realizare de succes datorită conlucrării cu Administrația Publică Locală și personal cu Primarul General Interimar Ruslan Codreanu.
 • Proiectul „O lecție de Istorie altfel” a avut un succes deosebit la Filiala „Ovidius” și a fost realizat cu suportul Institutul de Istorie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Consiliul Județean Constanța.
 • Filiala „Târgoviște” în parteneriat cu Biblioteca „Panait Istrati”, Brăila a participat la Proiectul Național Orașul Meu – Orașul Tău. 

Pucrări elaborate de BM „B.P. Hasdeu”: 

 • Ecoul Unirii : 100 de ani / editori: Alexandru Moraru, Alexandru Ganenco. – Chișinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 60 p. – ISBN 978-9975-133-87-6.
 • Gheorghi Barbarov = Георги Барбаров : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Hristo Botev” ; alcăt.: Larisa Barabaș, Angela Olărescu ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngr.: Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 100 p. : fot., il. – ISBN 978-9975-84-075-0.
 • Ineditul Eugen Cioclea / antologator: Vitalie Răileanu. – Iași : Junimea, 2018. – 306 p. – ISBN 978-973-37-2130-7.
 • Pohilă, Vlad. Disecarea cărților : (Recenzii, consemnări, prefețe, postfețe) / Vlad Pohilă ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; coord.: Lidia kulikovski ; ed. îngr.: Mariana Harjevschi ; indexuri: Valeriu Rață ; fot.: Vasile Șoimaru. – Chișinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Notograf Prim”). – ISBN 978-9975-84-076-7.
 • Universul Alei Korkina: literatură, artă, jurnalism, activitate publică = Миры Аллы Коркиной: литература, исскуство, журналистика, общественная деятельность : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Mihail Lomonosov” ; alcăt.: Margarita Șcelcicova, Victoria Fedorenco ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngr.: Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 260 p. : fot. – ISBN 978-9975-84-077-4.
 • Colesnic, Iurie.Chișinăul nostru și vraja neuitării / Iurie Colesnic ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; coord. : Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chișinău : S.n., 2018. – 632 p. – ISBN 978-9975-134-32-3.

Lista bibliotecilor publice din Chișinău – lista

Lista bibliotecilor publice din suburbia mun. Chișinău – lista1 

Situaţii Statistice (se indică datele pentru doi ani 2017 – 2018)

 

Indici şi indicatori 2017 2018
Total biblioteci 27 27
Din care:
– necesită reparaţie capitală 6 8
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0
Numărul total de bibliotecari 356 360
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 355 358
Din ei sunt cu studii:
Superioare 266 321
Inclusiv de specialitate 95 93
Medii 90 39
Inclusiv de specialitate 3 3
Colecția de carte (mii u.m.) 1 203 417 1 215 170
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 748 470

 

759 114
Din care cu grafie latină 744 192

 

754 836
Achiziţii (mii u.m.) 18 235 24 784
Achiziţii per capita 0,03 0,04
Împrumut (mii u.m.) 1 578 223 1 469 335
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 1 010 303

 

820 716
Cititori (utilizatori) activi (mii) 150 645 144 769
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 34 238

 

32 138
Numărul de întrări (mii) 1 246 060 1 135 785

 

Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 422 123

 

466 154
Numărul total de biblioteci care deţin computere 27 27
Numărul total de computere 351 370
Din care conectate la Internet 315 323
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 120 119
Din care conectate la Internet 120 119
Indice mediu de lectură 10 10
Indice mediu de circulaţie a colecției 1,3 1,2
Indice mediu de înnoire a colecției 66 49
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 1,8 1,8
– un cititor (utilizator), u.m. 8,0 8,4
– o bibliotecă 44 571 45 006
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 423 402
– Împrumuturi (mii u.m) 4 433 4 081
– Întrări (mii u.m.) 3 500 3 155
     

 

Situaţii Statistice suburbii (se indică datele pentru doi ani 2017 – 2018)

 

Indici şi indicatori 2017 2018
Total biblioteci 19 19
Din care:
– necesită reparaţie capitală 3 4
– sunt amplasate în localuri avariate
Numărul total de bibliotecari 27 26
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 26 24
Din ei sunt cu studii:
Superioare 14 12
Inclusiv de specialitate 10 9
Medii 13 14
Inclusiv de specialitate 9 10
Colecția de carte (mii u.m.) 226 605 222 680
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 148 525 149 178
Din care cu grafie latină 137 058 137 691
Achiziţii (mii u.m.) 4 839 4 251
Achiziţii per capita 0,04 0,03
Împrumut (mii u.m.) 383 569 354 914
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 301 901 263 300
Cititori (utilizatori) activi (mii) 16 890 17 753
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 7 572 8 581
Numărul de întrări (mii) 160 570 201 513
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 97 030 102 194
Numărul total de biblioteci care deţin computere 19 19
Numărul total de computere 76 80
Din care conectate la Internet 76 78
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 66 68
Din care conectate la Internet 66 68
Indice mediu de lectură 22,8 20,0
Indice mediu de circulaţie a colecției 1,7 1,6
Indice mediu de înnoire a colecției 46,8 52,4
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 1,9 1,8
– un cititor (utilizator), u.m. 13,4 12,5
– o bibliotecă 11 926 11 720
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 625 682
– Împrumuturi (mii u.m) 14 206 13 650
– Întrări (mii u.m.) 5 947 7 750
     

 

Actualizat 19.09.2019

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 98.251 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat asta: