Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Criuleni

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Criuleni

Poziţia geografică: Raionul Criuleni este situat în partea centrală a Republicii Moldova, pe malul drept al rîului Nistrului, cu suprafaţa totală de 0,8 mii km2.Oraşul Criuleni este centru raional situat la o distanţă de 40 km de or. Chişinău.

 

Populaţia: Populaţia raionului constituie 72,2 mii locuitori,din care populaţie urbană – 8.707 locuitori, populaţie rurală – 63,493 locuitori. Densitatea medie fiind de – 90,25 persoane/1 km2.

 

Structura administrativ – teritorială: Raionul Criuleni are în total 30 de localităţi, inclusive or. Criuleni şi 29 de sate. În structura teritorial-administrativă sunt 25 de primării.

harta harta1


Biblioteca Publică Orășenească “Tamara Isac” Criuleni     biblioteca-criuleni

str. Igori Şevciuc nr.1

or. Criuleni MD-4801

Web: http://www.criuleni.md

Director Viorica Şapavalov        

Tel.: Fax.0(248)22279, 0(248)24076viorica

e-mail: bpr.t.isac@mail.md

Şef Secţie Cultură Valentina Bobeico   valentina-bobeica

                               
Tel. : Fax: 0(248)22323

e-mail: valentina.bobeico@gmail.com

Orar de funcţionare a BPO “T. Isac” Criuleni

Luni – Vineri   –     900 – 1800

Duminică –             900 – 1700

Sîmbătă   –   zi fără program

Ultima zi de Joi a lunii – zi de salubrizare

Scurt istoric

        Se presupune că după războiul doi mondial, în urma unei donaţii de carte în număr de 187 ex. a unui locuitor al orăşelului Criuleni de origine evreiască, şi în urma deciziei Sovetului Sătesc a fost deschisă o sală de lectură.

1946 – fondul de carte a bibliotecii orăşeneşti Criuleni număra 2185 ex.

1947 – 12 noembrie a fost eliberat un edificiu pentru biblioteca raională unde activau 4 lucrători, fondul de carte numărînd 4455 ex.

1960 – 1962 – În centrul raional Criuleni funcţionează patru biblioteci: Biblioteca raională, bilioteca pentru copii, biblioteca şcolară, biblioteca executivului raional, fondul de carte al cărora număra 58 098 ex.

1999 – Biblioteca raională şi biblioteca pentru copii sunt amplasate într-o clădire cu două nivele, cu un spaţiu » de 1000 m2, cu un fond de carte de 73 900 ex. şi cu un număr de 15 angajaţi.

2002 – În urma deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni, Biblioteca publică orăşenească poartă numele bibliografului emerit Tamara Isac (n. 19 oct. 1932)– originară din or. Criuleni; Studii: In-tul Pedagogic din Tiraspol, f-tea de ştiinţe naturale. Din 1960 lucrează la Biblioteca Naţională în calitate de bibliograf superior, bibliograf principal, pedagog la USM. A contribuit la întocmirea şi editarea bibliografiei fundamentale „Chimia şi şcoala”, „Sfecla de zahăr”, „Viticultura Moldovei şi Ucrainei”, precum şi a altor lucrări importante. A fost unul din alcătuitorii Calendarului datelor memorabile ale Moldovei.

Tamara Isac

Tamara Isac

În anul 2008, în urma semnării Memorandumului dintre Guvernul Italian şi Consiliul Raional Criuleni, coordonator de proiect Fundaţia Italiană Culturală „PRODOCS”, în incinta BPO „T. Isac” s-a deschis „Centrul pentru Copilărie Adolescenţă şi Familie”.

Reţeaua de biblioteci

În raionul Criuleni activează 30 de biblioteci publice, dintre care 29 în sate şi comune şi una orăşenească.

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi –  17536

Împrumutul total (mii u. m.) – 368880

Vizite (mii) – 181578

din care virtuale – 15590

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

Rețeaua bibliotecilor publice din raionul Criuleni în anul de referință dispune de 42 de computere, 30 din care sunt conectate la Internet. 17 biblioteci din rețea sunt telefonizate.

 Acces la baze de date:

Biblioteca publică Criuleni a fost integrată la Sistemul Național SIBIMOL.

Site-uri, bloguri:

http://bibliotecapublicacriuleni.blogspot.com

http://bibliotecapublicaizbiste.blogspot.com

Manifestări culturale şi ştiinţifice  2014

Un mijloc de comunicare cu utilizatorii bibliotecii sunt activităţile culturale, care ocupă o subdiviziune aparte în munca de bibliotecă. Prin intermediul lor beneficiarii i-au cunoştinţă cu comorile literare, culturale, îmbogăţindu-se spiritual din creaţia literară a scriitorilor, află curiozităţi noi din lumea înconjurătoare, despre trecutul istoric şi despre ţinutul natal. În acest context, în bibliotecile din raionul Criuleni s-au organizat şi desfăşurat un şir de activităţi culturale, purtând un caracter cognitiv şi de popularizare

 •  „La Rîșcova Criulenilor, la bunica” de Steliana Grama – participanți părinții Stelianei, Efim Tarlapan – scriitor, Zinaida Cenușă – scriitoare, prieteni, elevii Gimnaziului din Rîșcova, BP s. Rîșcova;
 •  Lansări de carte:
 • „Drepturile și îndatoririle tinerilor cetățeni” de Ziua Internațională a Tineretului, BP s. Bălăbănești;
 • De Ziua a Dreptului de a Ști, „Îmi apăr dreptul prin cunoaștere”, 09 cu elevii cl VIII de la Gimnaziul Hîrtopul Mare, BP s. Hîrtopul Mare;
 • De Ziua Internațională a Familiei, BP s. Bălăbănești;
 • „Pace – păcii”, BP s. Balțata;
 • „O ce veste minunată”, BP s. Corjova în colaborare cu parohia din sat;
 • „Fără bibliotecă nu vom avea nici trecut, nici viitor”, BP s. Onițcani;
 • Clubul tinerelor mame, BP s. Onițcani în colaborare cu asociația Green CROSS Suis-Suedia;
 • „Sîngele… la margine de Nistru s-a vărsat”, cu elevii cl. XII, BP s. Onițcani;
 • „Dragobetele – prilej de bucurie”, masă rotundă cu ansamblul model „Băștinașii”, BP s. Hîrtopul-Mare;
 • Mese rotunde:
 • „Mărturii ale românilor din jurul României” de Corneliu Filip. În carte sunt înregistrate mărturiile lui Ștefan Bulhac, băștinaș al satlui Boșcana, distins cu titlul „Cetățean de onoare a comunei Boșcana” – a participat o delegație din România compusă din membrii Asociației „Astra”, România și președintele Despărțămîntului „Mihail Kogâlniceanu” Astra Iași, doamna Areta Moșu. BP s. Boșcana;
 • Cimișeni – file de istoriescrisă de băștinașa Mariana Țăranu, doctor în științe istorice. BP s. Cimișeni;
 • „La un pas de ieri” de Ion Soltan, locuitor al satului Drăsliceni, BP s. Drăsliceni
 • Matinee literar-muzicale:
 • Ziua Internaţională a Copilului este o tradiţie a Bibliotecii Publice Orășenești „Tamara Isac” și se desfășoară sub genericul Paradisul copilăriei. La 1iunie sunt invitaţi toţi copiii care frecventează biblioteca noastră şi desfăşoară diferite concursuri, victorine, jocuri ş. a.
 •  „Seara Sfîntului Andrei” – promovarea și familiarizarea copiilor cu obiceiurile și tradițiile  în seara Sf. Andrei, au participat elevii cl. IX-a a Gimnaziului din Rîșcova, Biblioteca Publică s. Rîșcova.
 • „Să trăiţi, să-nfloriţi” – a fost genericul matineului literar – muzical organizat pe data de 29 decembrie în incinta BPO „T. Isac” pentru toţi cititorii bibliotecii. Copiii s-au mascat frumos, au recitat poezii, au cîntat şi au dansat, iar la final s-au ales şi cu cîte un cadou dulce din partea lui Moş Crăciun.
 • Concursuri raionale și republicane:
 • „Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură” – este genericul concursului tradiţional al declamatorilor, care se organizează an de an de către BPO „T.Isac” şi-l omagiază pe marele nostru poet Mihai Eminescu.
 • „Compunem poezii cu Vasile Romanciuc”, organizat de revista „Alunelul”, Prodan Ianuș cl. V-a s. Onițcani;
 • La izvoarele înțelepciunii, concurs republican, în 2014 dedicat scriitorului Dumitru Matcovschi, BP s. Dubăsarii-Vechi (Speianu Dana- mențiune), BP s. Izbiște (Irina Verdeș – mențiune);
 • „Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră” – este  genericul tradiţionalului concurs al declamatorilor închinat Sărbătorii  Naţionale „Limba Noastră”. Anul curent concursul a ajuns la cea de-a XXI-a ediţie. La această ediție am fost gazda Festivalului Național al Cărții și  Lecturii ed. III-a și am avut ca oaspeți directorul adjunct al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, specialist în domeniul biblioteconomiei, membru al Consiliului Biblioteconomic Național, d-na Vera Osoianu și îndrăgitul poet, părintele „Plăcințelelor cu mărar” Iulian Filip.

Istoria locală 

 • „Costumul popular moldovenesc”, conferință desfășurată de Muzeul de Istorie și Etnografie Criuleni. Biblioteca a fost invitată cu un discurs despre Accesoriile costumului popular moldovenesc (cingătorile, traistele, batistele, bijuteriile).

Biblioteca publică în mass-media locală

 • Vasilița Malai: Limba noastră cea română// Realități culturale.-2014.-octombrie;
 • Tatiana Cociug: Uneori o îmbrățișare este tot de ce avem nevoie// Realități culturale.-2014.- februarie;
 • Tatiana Leșan: Moș Crăciun a trecut și pe la bibliotecă// Realități culturale.- 2014.- ianuarie;
 • Svetlana Cernov: Era bibliotecarilor – reformatori // Est-curier.- 2014.- decembrie;
 • Lilia Baran: Dumitru Matcovschi – fiul toamnei // Est-curier.- 2014.- noiembrie;
 • O zi cînd cartea a fost pusă la lucru // Est-curier.- 2014.- septembrie;
 • Cornelia Catârău: Cărțile nu sunt un dar efemer // Est-curier.- 2014.- septembrie;
 • Nina Morărescu: Rapsozii populari au strălucit la Mașcăuți // Est-curier.- 2014.- august;
 • Diana Odobescu: Ohrincea – vatră cu tradiții // Est-curier.- 2014.- august;
 • Tatiana Ciobanu: Poeta cu rădăcini la Râșcova // Est-curier.- 2014.- iunie;
 • Info „E.C.”: Ei cunosc cel mai bine creația lui Matcovschi // Est-curier.- 2014.- mai;
 • Svetlana Cernov: Novateca se va extinde în raioane // Est-curier.- 2014.- aprilie;
 • Lilia Baran: Basmele crengiene, pline de farmec și haz // Est-curier.- 2014.- martie;
 • Cornelia Catârău: Mărțișoare, flori și dedicații muzicale la Hîrtopul Mare // Est-curier.- 2014.- martie;
 • Natalia Poprițac: Colind pentru Eminescu // Est-curier.- 2014.- ianuarie;
 • Lilia Baran: Și pe la Hrușova a trecut Moș Crăciun // Est-curier.- 2014.- ianuarie.

 Concursuri de specialitate şi învingători

 • Gala Laureaților premiilor naționale GALEX, Alexandru Rusu, șeful Bibliotecii Publice din s. Izbiște r-l Criuleni, a fost desemnat Cel mai bun bibliotecar al anului.
 • „Omul Anului – 2014”, conferit de Consiliul Raional Criuleni șefului Bibliotecii Publice din s. Izbiște, Alexandru Rusu, pentru performanțele obținute în culturalizarea, educarea, informatizarea populației, organizarea activităților sistemice cu tineretul din sat, obținerea titlului de Cel mai bun bibliotecar în anul 2013 la nivel național.                           

 Biblioteca Publică Orăşenească “Tamara Isac” Criuleni

Str. Igori Şevciuc, nr. 1 Criuleni, cod MD-4801
tel.: 0-248-22279
Director  Viorica Șapavalov Tel./fax 0-248-22279, 0-248-24076
e-mail bpr.t.isac@mail.md
Specialist principal în domeniu patrimoniu, muzee şi biblioteci-Tel.: 0-248-24039
Şef Secţie Cultură şi Turism – Valentina Bobeico, tel.: 0-248-22323; mob. 069645285

Nr. Adresa Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail, web, blog
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Raională “T. Isac”, Criuleni
Str. I. Şevciuc, 1, Ciuleni, MD-4801 Viorica Șapavalov 0-248-22279
0-248-2076 bpr.t.isac@mail.md

Biblioteci publice comunale/săteşti
2. Biblioteca publică s. Bălăbăneşti, MD-4811 Vasilița Malai 0-248-32693
3. Biblioteca publică s. Bălăşeşti, MD-4836 Eugenia Burciu 0-248-75674

4. Biblioteca publică s. Bălţata, MD-4812 Ludmila Minciună 0-248-93001
5. Biblioteca publică s. Boşcana, MD-4813 Svetlana Catan 0-248-60012
6. Biblioteca publică s. Cimişeni, MD-4815 Nadejda Ceban 0-248-31312
7. Biblioteca publică s. Coşerniţa, MD-4818 Maia Alexeev 0-248-69329
8. Biblioteca publică s. Corjova, MD-4817 Zinaida Mincinuă 0-248-78264
9. Biblioteca publică s. Cruglic, MD-4819 Silvia Săndulescu 0-28-66488
10. Biblioteca publică s. Dolinoe, MD-4820 Maria Mihailov 0-248-359718
11. Biblioteca publică s. Drăsliceni, MD-4821 Eugenia Spânu 0-248-73541
12. Biblioteca publică s. Dubăsarii Vechi, MD-4822 Galina Coșulischi 0 -248-61396
13. Biblioteca publică s. Hârtopul Mare, MD-4824 Cornelia Catârău 0-248-72-5-87
14. Biblioteca publică s. Hruşova, MD-4816 Adriana Țurcan 0-248-39329
15. Biblioteca publică s. Işnovăţ, MD-4826 Iulia Donțu 0-248-77301 (dom.)
16. Biblioteca publică s. Izbişte, MD-4827
Alexandru Rusu 0-248-67183 biblioteca.izbiste@mail.ru
http://bibliotecapublicaizbiste.blogspot.com

17. Biblioteca publică s. Jevreni, MD-4828 Eugenia Nirca 0-248-68331
18. Biblioteca publică s. Măgdăceşti, MD-4829 Antonina Spânu 0-248-33856
19. Biblioteca publică s. Mălăieşti, MD-4811 MorărescuN 0-248-64-5-26
20. Biblioteca publică s. Măşcăuţi, MD-4830 Nina Morarescu 0-248-64969
21. Biblioteca publică s. Micleşti, MD-4831 Nina Lisnic 0-248-92741
22. Biblioteca publică s. Ohrincea, MD-4832 Diana Odobescu 0-248-37253
23. Biblioteca publică s. Oniţcani, MD-4833 Valentina Iacub 0-248-79362
24. Biblioteca publică s. Paşcani, MD-4834 Tatiana Grecu 0-248-30390
25. Biblioteca publică s. Ratuş, MD-4835 Alexandra Onica 0-28-73426
26. Biblioteca publică s. Răculeşti, MD-4837 Tatiana Golban 0-248-75102
27. Biblioteca publică s. Râşcova, MD-4837 Tatiana Ciobanu 0-248-76481
28. Biblioteca publică s. Slobozia-Duşca, MD-4838 Silvia Vitman 0-248-74219
29. Biblioteca publică s. Steţcani, MD-4840 Valentina Gatman 0-248-36344
0248-36-3-29
30. Biblioteca publică s. Zăicana, MD-4841 Elena Foiu 0-248-71400

                                                Situaţii Statistice

Raionul Criuleni: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2012 2013 2014
Total biblioteci 30 30 30
Din care:
– necesită reparaţie capitală 2 2 3
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 37 36 36
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 36.5 35.5 36,5
Din ei sunt cu studii:
Superioare 16 15 15
Inclusiv de specialitate 8 7 7
Medii 22 21 21
Inclusiv de specialitate 10 11 10
Fond de carte (mii u.m.) 291.3 287.2 273,5
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 169.0 169.0 167,1
Din care cu grafie latină 98.1 102.8 105,8
Achiziţii (mii u.m.) 13.5 6.1 4.4
Achiziţii per capita 0.24 0.1 0,08
Împrumut (mii u.m.) 394.3 390.3 368.9
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 324.1 316.6 306,4
Cititori (utilizatori) activi (mii) 16.8 16.3 15.8
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 9.6 9.5 9,1
Numărul de vizite (mii) 193.4 186.1 181.5
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 112.6 116.4 115,7
Numărul total de biblioteci care deţin computere 18 19 20
Numărul total de computere 28 38 42
Din care conectate la Internet 14 23 37
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 26 36 40
Din care conectate la Internet 12 21 25
Indice mediu de lectură 23.5 24 23,4
Indice mediu de circulaţie a fondului 1.3 0.5 0,4
Indice mediu de înnoire a fondului 21.5 47 62
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 5.3 6.7 5,0
– un cititor (utilizator), u.m. 20.5 21.5 21
– o bibliotecă 13.0 13.01
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 510 501 487
– Împrumuturi (mii u.m) 10.7 10.8 10,2
– Vizite (mii u.m.) 17.4 17.2 16,8

Notă: Biblioteca publică s. Miclești – loc vacant.

Actualizat 11 mai 2015

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 82.426 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: