Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Glodeni

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Glodeni

 Harta raionului Glodeni

gGlodeni harta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia geografică: Raionul Glodeni este  situat în nord- vestul republicii  în lunca Prutului. Suprafaţa – 754 km2.

Populaţia 60631.   Populaţia de bază o constituie moldovenii –45872 locuitori (75,7%);  ucrainenii –10774 locuitori (17,8%); ruşii    –2234 (3,7%); alte etnii (bulgari,romi,polonezi, găgăuzi) –1751.

Cele mai populate localităţi : Balatina, Sturzovca,   Iabloana, Hîjdieni, Ciuciulea, Fundurii Vechi, Danu.

 Structura administrativ-teritorială: oraşe -1, localităţi în componenţa oraşului – 1, sate(comune) – 18, localităţi în componenţa satelor(comunelor) – 33;18 primării.

Rezervaţii: Rezervaţia ştiinţifico-naturală „Pădurea Domnească”, pe teritoriul căreia cresc stejari

seculari. O astfel de grupare de arbori  seculari este unica în Moldova.

Monumente arheologice: Recifurile de la Buteşti, Cobani, Balatina.

Monumente arhitecturale şi istorice: peste 300 de monumente.

Personalităţile raionului: Criticul literar, doctorul în filologie, savantul Vasile Coroban, scriitorii Alexandru Tambur şi Vitalie Filip; doctorul habilitat în chimie Dumitru Batîr;medic infecţionist, doctor habilitat,profesor universitar Sava ŢÎbuleac şi doctorul habilitat în medicină Aurel Saulea, traumatologul Vitalie Beţişor; doctorul în pedagogie Victor Buzatu; doctorul în istorie Viorica Turcanu; dirijorul Corului academic pentru copii „Lia- Ciocîrlia” Eugen Mamot; directorul artistic al Teatrului de păpuşi „Licurici” Titus Ştirbu; vestiţii interpreţi de muzică populară

Valentina Cojocaru şi Mihai Mateieşu; istoricul Alexandru Gonţa  ş.a.

 

 

bpr glodeni.Biblioteca Publică Raională Glodeni

              Str.Ştefan cel Mare,16

              Glodeni, MD 4901

 

Orar de funcţionare:

                                                                    Luni –vineri800 – 1700.

                                                                    Duminică – 900 – 1400.

                                                                    Sâmbătă zi fără program.

                                  

   eugenia dichii                                                

Director: Eugenia Dicaia

 Tel.: 0-249-2-45-16

 e-mail:bibrcoroban@gmail.com

 eugenia-dichii@rambler.ru

 

 

 

sectia cultura glodeni

 

 

 

Şef Secţie Cultură Glodeni:Veaceslav Barat

Tel.0-249-2-26-48

e-mail: culturaglodeni@gmail.com

 

 

 

ala mutelica

 

Specialist în problemele muzee,

patrimoniu,biblioteci: Olga Mutelica

Tel.: 0-249-2-52-92

e-mail:olga.mutelica@gmail.com

 

 

   

 

Scurt istoric.                             

       Istoria unui popor, inclusiv a culturii sale, este legată de păstrarea şi transmiterea de-a lungul veacurilor a valorilor intelectuale. Implicate direct în acest proces sunt şi bibliotecile, ca mediu de comunicare şi difuzare a informaţiei. Din păcate, nu există decât date sumare,incomplete despre cele mai vechi biblioteci din Glodeni. Înfiinţarea primei biblioteci datează cu anul 1903, când pe lângă Biserica ortodoxă „Sf. Arhanghel Mihail” a fost deschisă biblioteca de carte de citire şi povăţuire sufletească, având la început 97 de cărţi.

O altă dată din istoria bibliotecilor din raion este anul 1936, când, din iniţiativa intelectualilor din raion, se deschide o bibliotecă publică, care peste trei ani dispunea de un fond de peste 500 cărţi.

În anul 1941, odată cu formarea raionului Glodeni,se fondează biblioteca raională,care a rămas ca nucleu pentru biblioteca de azi.

Pe parcursul anilor biblioteca publică şi-a schimbat de multe ori sediul,denumirea şi statutul.

Din anul 1983 biblioteca publică se află cu sediul în Casa raională Cultură,ocupînd o suprafaţă de 700m2.

Din anul 1976,odată cu centralizarea sistemului de biblioteci din  raion, biblioteca primeşte statut de Bibliotecă centrală,devenind centru metodologic pentru toate bibliotecile din raion.Chiar şi după decentralizarea sistemului de biblioteci din raion,Biblioteca şi-a menţinut funcţia de coordonator metodologic a activităţii bibliotecilor publice din teritoriu.

În anul 1999, după formarea judeţelor, i se atribuie statut de bibliotecă orăşenească,fiind în subordinea primăriei or.Glodeni, iar în anul 2002, prin Decizia Consiliului Judeţean Bălţi nr.03/05 din 26 iunie 2002, Biblioteca publică orăşenească este calificată ca Bibliotecă Judeţeană,deţinînd acest statut pînă în iunie 2003.

Prin Decizia N9/17 din 28 noiembrie 2003 a Consiliului raional Glodeni, la propunerea Secţiei Cultură Glodeni, bibliotecii publice din oraş i s-a conferit numele „Vasile Coroban”, întru eternizarea memoriei pământeanului,cărturarului, savantului şi criticului literar, originar din satul Camenca din raion.

La şedinţa Consiliului raional Glodeni din 11 martie 2004 prin Decizia nr.1/14 Bibliotecii publice „Vasile Coroban” i se atribuie iarăşi statut de bibliotecă raională.

În prezent Biblioteca publică raională „Vasile Coroban” are 3 filiale: pentru copii,o filială în spaţiul locativ al fabricii de zahăr şi filiala de carte românească a BJ Vâlcea „Antim Ivireanul”.

La realizarea programelor de activitate a bibliotecii contribuie următoarele servicii : serviciul relaţii cu publicul cu oficiile împrumut la domiciliu adulţi şi tineret, oficiul sala de lectură şi oficiul specializat arte,  serviciul informativ-bibliografic, serviciul asistenţă de specialitate şi serviciul fonduri.

Utilizatori de diferite vârste,profesii şi pasiuni frecventează zilnic biblioteca pentru a citi un ziar,a răsfoi o revistă, a împrumuta o carte, a lua o informaţie utilă fie din fondul de referinţă, fie din Internet.În cea mai mare parte de serviciile bibliotecii raionale şi filialele ei beneficiază elevii de la instituţiile de învăţămînt din oraş,profesorii. Printre serviciile oferite de bibliotecă un loc deosebit le revin activităţilor culturale. Biblioteca organizează serate literar-muzicale, lansări de carte, ore literare şi muzicale,matinee pentru copii cu tematică diversă etc.                                         Biblioteca raională este un centru metodic pentru bibliotecile publice din reţea.În conlucrare cu Secţia cultură trimestrial se organizează seminare,întruniri profesionale,mese rotunde, la care specialiştii BPR vin cu comunicări pe cele mai actuale teme,făcînd trecerea în revistă a literaturii de specialitate; se multiplică şi se distribuie materialele ce ţin de schimbările intervenite în clasificarea şi organizarea fondurilor de publicaţii, în legislaţie. Se practică stagiunea noilor angajaţi în oficiile Bibliotecii raionale după un program al Serviciului Asistenţă de specialitate.

Pentru informarea utilizatorilor bibliotecii despre achiziţiile recente în Biblioteca raională şi filialele ei se practică întocmirea buletinului informativ „Achiziţii  recent întrate în colecţiile  BPR „Vasile Coroban” (trimestrial). În scopul informării utilizatorilor despre publicaţiile periodice curente în fiecare an se alcătuieşte „Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de BPR în anul____”.

În prezent Biblioteca raională dispune de 3 computere, din care 2 conectate la internet, 2 imprimante,1 scaner, 1 scaner-imprimantă. Biblioteca pentru copii deţine un computator conectat la internet, scaner-imprimantă.

Se spune că Biblioteca este ultima minune a lumii – trup di trupul acesteia. Sufletul ei este cartea scrisă de om sau de Dumnezeu, prin intermediul omului. O bibliotecă se naşte neîncetat, de-a lungul mileniilor. Printre ele se află şi Biblioteca publică raională „Vasile Coroban”…

Reţeaua de biblioteci.

 În raionul Glodeni activează 32 de biblioteci şi filiale.

Biblioteca raională „Vasile Coroban” are 3 filiale: biblioteca pentru copii, biblioteca-filială N2 şi Filiala de carte românească. În sate activează 24 de biblioteci publice şi 4 filiale pentru copii.

Utilizarea bibliotecilor:

Total utilizatori activi  – 14,4

Împrumutul total (mii u.m.)  – 210,4

Vizite (mii)  – 97,4

din care virtuale –  0

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

Din cele 32 de biblioteci şi filiale dispun de computere 4 biblioteci. Bibliotecile dispun de 10 calculatoare și laptop: 7 sunt procurate din bugetul local,4 – ca rezultat al implementării proiectului „Diversificarea serviciilor de bibliotecă”  în biblioteca publică din s. Limbenii Noi. La internet sunt conectate 3 biblioteci. La dispoziţia utilizatorilor sunt 6 computatoare,3 imprimante, 2 scanere; 3 computatoare – pentru personal.

Manifestări culturale :

 Au devenit tradiționale concursurile:

 • Concursul raional literar ,,Eroul operei literare preferate”,4 ediții- cu participarea cititorilor-copii
 • Concursul literar ,,La izvoarele înțelepciunii’, etapa raională/
 • Concursul raional al declamatorilor- ediția a IX- festivalul=concurs de poezie naționala și cântec ,,Dumitru Matcovschi”- au participat 30 de concurenti din toate satele raionului;

Zilele Eminescu (ianuarie);

Zilele Vasile Coroban (ferbruarie, octombrie);

Zilele Creanga (Bibliotecile ce deservesc copiii) – martie

Săptămâna Cărții și a lecturii pentru copii       – aprilie

 FNCL:

Deschiderea festivalului:

 •  Spectacolul literar ,,Oda limbii romăne” /cu participarea cititorilor bibliotecilor din rețea

 Incheierea festivalului> 5 septembrie

– Spectacolul literar-muzical   ,,Dumitru Matcovschi.Lacrima de dor a Basarabiei”/BP Cuhnești,Movileni,FC CUhnești.

Concursuri:

 • Cea mai activă familie cititoare
 • Cel mai active cititor
 • Cel mai fidel cititor al anului
 • Cea mai cititoare clasă;

 Istoria locală. 2013-2014

Lansări şi prezentări de carte a autorilor care locuiesc sau sunt originari din raion:

Victor Panico, jurnalist, folclorist,scriitor, s.Danu

 • Записки фольклориста./Biblioteca raională
 • Песенный фольклор украинцев севера Молдовы:обрядовая ритуальная поэзия./BPR,s.Danu
 • Песенный фольклор украинцев Севера Республики Молдова:лирические песни и баллады/BPR, s.Danu

Анатолий Бардачев,Glodeni

 • „Выбор:Стихи.”
 • Orest Tărîţă, şef de catedră la Academia de Administrare Publică, originar din s. Hâjdieni

„Hâjdienii din stepa Bălţilor”/s.Hîjdieni

Prezentarea cărţilor:

Podgorodnîi Serghei, istoric, jurnalist,profesor de istorie,s.Iabloana

– „Неиссякаемый родник: из истории культуры в с.Яблона”/s.Iabloana

– „ Глодянский район в годы ВОВ”./Biblioteca raională

«Наши роднички:Альманах филиала «Норд» Союза писателей Молдовы им.А.С.Пушкина» ./BPR Glodeni.

«Мы»,autor S.Podgorodnîi.

„Înregistrari folclorice”, autor Victor Panco.

 • Serata de crea’ie a scriitorului, folcloristului, ziaristului Victori Panco

Alte actitvități organiiizate de bibliotecile din rețea:

 • medalion literar:

,,Universul poetic al lui Eminescu”/BPR Glodeni

,,Dumitru Matcovschi-poet cu dorul de țară și suflet”

,,Moldova –lacrima neamului meu”

 • Mase rotunde:

,,O poezie scrisă în prag de toamnă”(Către ziua oamenilor în etate în colaborare cu Asistența Socială) – 1 octombrie/BPR

,,Tinerii tind spre un viitor mai bun”/BP Ciuciulea

,,ȘI sufletul e poezie”(Către Ziua Mondiala a poeziei)(Întîlnire cu  poeții din raionul Glodeni).

 • Lecția publică

,, Ai dreptul să știi” –cu participarea colaboratorilor judecătoriei și elevilor claselor superioare de la LT ,,Vasile Coroban”.

 • Șezatori folclorice:

,,Veșnicia s-a născut la sat/BP Limbenii Noi

,,Satul meu-verde grădină/BP Fundurii Vechi

,,Să trăiești Moldovă, casa noastră sfântă/BP Cajba

,,Tot ce avem mai sfânt/BP Fundurii Vechi

          Expoziţii permanente de carte: istoria locală

 • „Din istoria raionului Glodeni”/BPR Glodeni
 • „Să ne cunoaştem strămoşii”/BP Limbenii Noi
 • „Personalităţile raionului Glodeni”/BPR Glodeni
 • „Глоденские роднички”/BPR
 • „File din istoria satului”/BP Ciuciulea, Balatina,Cajba
 • „Vestigii strămoşeşti”/BPR
 • „Locurile turistice din raion”/BPR Glodeni

Victorine:

 • „Наш край родной Дану: история и фольклор»/FC Danu
 • «Изучай свой край родной»/BP Danu
 • „Să cunoaştem istoria satului şi strămoşii”/BP Cajba,FC Balatina,BP Hîjdieni,Limbenii Noi

  Fişierul „Oraşul Glodeni: trecut, prezent şi viitor”/BPR Glodeni

 Serate literar-muzicale (Hramul satului):

 • „Hai să cîntăm, hai să dansăm cu toţi prietenii din sat”/BP Iabloana
 • „E sărbătoare azi în sat”/BP Cuhneşti,Balatina, Hîjdieni,Camenca
 • „Veşnicia s-a născut la sat”/BP Ciuciulea
 • „Vatra strămoşească”/BP Cajba
 • „Satule vatră frumoasă”/BP Limbenii Vechi
 • „După datina străbună”/BP Ciuciulea.
 • Întâlnire de suflet cu participanţii luptelor din Afganistan din sat: „O lacrimă ca un strigăt de alarmă”/BP Ciuciulea.
 • „Femeia cu nume de floare”- şedinţa cenaclului „Steaua de duminică” – BP Fundurii Vechi.
 • „Femeile satului meu” spectacol muzical-literar /BP Balatina

      2014 – au fost  prezentate formulare de aplicare la programul NOVATECA de către 15 biblioteci din reţea.

Am fost selectați pentru etapa a II din anul 2015.

Lucrări elaborate  de bibliotecile publice din raion:

 • Elaborarea lucrărilor bibliografice şi biobibliografice:
 • „O conştiinţă clară a literaturii.Vasile Coroban.100 ani de la naştere:indice biobibliografic”/Alcătuitori:; Lidia Bacalu, Eugenia Dicaia. Glodeni,2010.
 • Ghiduri:
 • „Ghidul bibliotecilor publice din raionul Glodeni” – 2014
 • Buletine informative:
 • „”Achiziţii recent intrate în colecţiile BPR „Vasile Corovan”-trimestrial din 2008
 • „Repertoriul ediţiilor periodice abonate de BPR „Vasile Coroban” în anul____”.

 Bibliotecile publice în mass-media locală.

     Un rol important în informarea membrilor comunității despre activitatea bibliotecilor, serviciile oferite, despre achiziția nouă de carte, despre activitățile culturale petrecute de biblioteci, despre colaborarea cu alte instituții și organizații publice de stat îi revine publicității.Pe paginile ziarului local ,,Cîmpia Glodenilor s-au publicat materiale informative despre activitatea bibliotecilor din retea.

La postul local TV s-au transmis reportaje de la activitățile culturale, despre donațiile și achizițiile de carte, despre activitatea zilnică a bibliotecilor.

 

Lista bibliotecilor publice din raion

 

Nr.d/o Adresa, site, blog Anulfondării  Director/şef debibliotecă telefon  e-mail
                                                    Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca publică raională,Str.Ştefan cel Mare,16Glodeni MD 4901  1941 Dicaia Eugenia 0249-2-45-162-24-09 

2-45-39

bibrcoroban@gmail.comeugenia-dikayai@gmail. com
2. Biblioteca pentru copii,Str.Ştefan cel Mare,26 1947 Moscaliciuc Tatiana 0249-2-35-64 bpcopiiglodeni@gmail.com
3. Biblioteca-filială N2 a BPRStr.Milescu Spătaru.89 1981 Mardarovici Ala 0249-246-65
4. Filiala de carte românească,BJ Vălcea „Antim Ivireanul”Str.Ştefan cel Mare,26 1995 Gîru Galina 0249-2-35-64  
                                               Biblioteci publice comunale/săteşti
5. Biblioteca publică c.Balatina 1943 Goraş Silvia O249-41-2-44
6. Filiala pentru copii a BP Balatina 1949 ŢurcanuSvetlana 0249-41-1-69
7. Biblioteca publică s.Bisericani 1954
8. Biblioteca publică s.Brînzeni 1957 Fătu Rodica 0249-77-4-66
9. Biblioteca publică s.Buteşti 1954 Curoş Adela 0249- 78-2-35
10. Biblioteca publică c.Cajba 1954 Vasilos Larisa 0249 -52-2-53
11. Biblioteca publică c.Camenca 1951 Camerzan Elena 0249-77-4-12
12. Biblioteca publică c.Ciuciulea 1946 Pascari Elena 0249-79-2-60
13. Biblioteca publică s.Clococenii Vechi 1954 Tomaş Eleonora 0249- 59-2-88
14. Biblioteca publică c.Cobani 1952 Toacă Viorica 0249-72-3-11
15. Biblioteca publică c.Cuhneşti 1948 Raifura Elena 0249- 58-7-00
16. Filiala pentru copii a BP Cuhneşti 1970 Melnic Ala 0249-58-4-54
17. Biblioteca publică com.Danu 1945 Tuceac Val-na 0249-71-5-73
18. Filiala pentru copii a BP Danu 1971 Slobodscaia Ana 0249-71-3-95
19. Biblioteca publică c.Duşmani 1953 Cechină Lucia 0249-74-4-48
20. Biblioteca  publică c.Fundurii Noi 1954 Tcaci Nelea
21. Bibioteca publică c.Fundurii Vechi 1948 NedelscaiaElizaveta 0249-73-2-45
22. Biblioteca publică c.Hîjdieni 1949 Gorcea Zinaida 0249-56-2-38
23. Biblioteca publică c.Iabloana 1949 Bodnari Lidia 0249-54-3-71
24. Biblioteca publică c.Limbenii Noi 1954 Nanu Rodica 0249-92-248 rodicananu62@ mail.ro
25. Biblioteca publică c.Limbenii Vechi 1953 Bandalac Galina 0249-75-3-67
26. Filiala pentru copii a BP Limbenii Vechi 1969 Strîmbanu Galina 0249-75-3-99
27. Biblioteca publică s.Movileni 1964 Andriuca Rodica 0249-58-6-43
28. Biblioteca publică s.Petrunea 1964 Dreab Valentina 0249-2-60-61
29. Biblioteca publică c.Sturzovca 1945 Goronciuc Elena 0249-45-2-45
30. Biblioteca publică s.Tomeşti 1956 Mutelica Tamara 0249-41-8-90
31. Biblioteca publică s.Ustia 1955 Crudu Ludmila 0249 -51-3-78
32. Biblioteca publică Viişoara 1957 Gorodenco Angela 0249-57-2-49

                            Situaţii statistice

 

                        Indici şi indicatori        2012 2013 2014    
Total biblioteci 32 32 32
Din care:
–          necesită reparaţie capitală 6 8 6
–          sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 48 52 51
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 44 44,75 44,25
Din ei sunt cu studii:
Superioare 27 31 26
Inclusiv de specialitate 17 16 17
Medii 21 21 25
Inclusiv de specialitate 14 14 15
Fond de carte mii (u.m.) 433,0 427,7 419,5
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 243,9 241,3 238,5
Din care cu grafie latină 110,2 113,1 116,1
Achiziţii (mii u.m.) 9,5 4,3 5,0
Achiziţii per capita 2,7 2,2
Împrumut (mii u.m.) 215,2 217,4 210,4
Inclusiv în limba romănă 149,7 156,4 145,7
Cititori(utilizatori) activi (mii) 14,7 14,7 14,8
Inclusiv copii până la 16 ani 6,5 6,9 6,6
Numărul de vizite (mii) 93,4 97,9 97,4
Inclusiv copii până la 16 ani 49,2 53,5 52,3
Numărul total de biblioteci care deţin computere 4 4 4
Numărul total de computere 9 11 11
Din care conectate la Internet 4 5 5
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 6 8 8
Din care conectate la Internet 3 4 4
Indice mediu de lectură 14,6 14,8 14,2
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,5 0,5 0,4
Indice mediu de înnoire a fondului 45,5 99,7
Indice mediu de dotare (publicaţii)
–          Un locuitor 7,1 10,7 8,3
–          Un cititor u.m. 29,5 29,1 22
–          O bibliotecă 13,5 13,4 13,1
Volumul muncii pentru un bibliotecar
–          cititori (utilizatori) 307 283 290
–          Împrumuturi (mii u.m.) 4,5 4,2 4,2
–          Vizite 1,9 1,9 1,9

 

                                    Actualizat 17.06.2015

 

 

 

 

                                                                                                   

                                               

                                                  

 

 

                                         

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame

1 Response to "Glodeni"

doamna Eugenia v-am gasit ,pe aici,chipurile

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 82.426 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: