Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Glodeni

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Glodeni

 Harta raionului Glodeni

gGlodeni harta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia geografică: Raionul Glodeni este  situat în nord- vestul republicii  în lunca Prutului. Suprafaţa – 754 km2.

Populaţia – 57503 locuitori.   Populaţia de bază o constituie moldovenii -75,7 %;  ucrainenii –17,8%;  ruşii    –3,7%; alte etnii (bulgari,romi,polonezi, găgăuzi) – 3,8 %.

Cele mai populate localităţi : Balatina, Sturzovca,   Iabloana, Hîjdieni, Ciuciulea, Fundurii Vechi, Danu.

 Structura administrativ-teritorială: oraşe -1, localităţi în componenţa oraşului – 1, sate(comune) – 18, localităţi în componenţa satelor(comunelor) – 33;18 primării.

Rezervaţii: Rezervaţia ştiinţifico-naturală „Pădurea Domnească”, pe teritoriul căreia cresc stejari seculari. O astfel de grupare de arbori  seculari este unica în Moldova.

Monumente arheologice: Recifurile de la Buteşti, Cobani, Balatina.

Monumente arhitecturale şi istorice: peste 300 de monumente.

Personalităţile raionului: Criticul literar, doctorul în filologie, savantul Vasile Coroban, scriitorii Alexandru Tambur şi Vitalie Filip; doctorul habilitat în chimie Dumitru Batîr;medic infecţionist, doctor habilitat,profesor universitar Sava ŢÎbuleac şi doctorul habilitat în medicină Aurel Saulea, traumatologul Vitalie Beţişor; doctorul în pedagogie Victor Buzatu; doctorul în istorie Viorica Turcanu; dirijorul Corului academic pentru copii „Lia- Ciocîrlia” Eugen Mamot; directorul artistic al Teatrului de păpuşi „Licurici” Titus Ştirbu; vestiţii interpreţi de muzică populară Valentina Cojocaru şi Mihai Mateieşu; istoricul Alexandru Gonţa  ş.a.

Scurt istoric                             

       Istoria unui popor, inclusiv a culturii sale, este legată de păstrarea şi transmiterea de-a lungul veacurilor a valorilor intelectuale. Implicate direct în acest proces sunt şi bibliotecile, ca mediu de comunicare şi difuzare a informaţiei. Din păcate, nu există decât date sumare,incomplete despre cele mai vechi biblioteci din Glodeni. Înfiinţarea primei biblioteci datează cu anul 1903, când pe lângă Biserica ortodoxă „Sf. Arhanghel Mihail” a fost deschisă biblioteca de carte de citire şi povăţuire sufletească, având la început 97 de cărţi. O altă dată din istoria bibliotecilor din raion este anul 1936, când, din iniţiativa intelectualilor din raion, se deschide o bibliotecă publică, care peste trei ani dispunea de un fond de peste 500 cărţi. În anul 1941, odată cu formarea raionului Glodeni,se fondează biblioteca raională,care a rămas ca nucleu pentru biblioteca de azi. Pe parcursul anilor biblioteca publică şi-a schimbat de multe ori sediul,denumirea şi statutul. Din anul 1983 biblioteca publică se află cu sediul în Casa raională Cultură,ocupând o suprafaţă de 700m.p. Din anul 1976, odată cu centralizarea sistemului de biblioteci din  raion, biblioteca primeşte statut de Bibliotecă centrală,devenind centru metodologic pentru toate bibliotecile din raion. Chiar şi după decentralizarea sistemului de biblioteci din raion, Biblioteca şi-a menţinut funcţia de coordonator metodologic a activităţii bibliotecilor publice din teritoriu.

În anul 1999, după formarea judeţelor, i se atribuie statut de bibliotecă orăşenească, fiind în subordinea primăriei or. Glodeni, iar în anul 2002, prin Decizia Consiliului Judeţean Bălţi nr.03/05 din 26 iunie 2002, Biblioteca publică orăşenească este calificată ca Bibliotecă Judeţeană, deţinând acest statut până în iunie 2003.

Prin Decizia N9/17 din 28 noiembrie 2003 a Consiliului raional Glodeni, la propunerea Secţiei Cultură Glodeni, bibliotecii publice din oraş i s-a conferit numele „Vasile Coroban”, întru eternizarea memoriei pământeanului,cărturarului, savantului şi criticului literar, originar din satul Camenca din raion.

La şedinţa Consiliului raional Glodeni din 11 martie 2004 prin Decizia nr.1/14 Bibliotecii publice „Vasile Coroban” i se atribuie iarăşi statut de bibliotecă raională.

În prezent Biblioteca publică raională „Vasile Coroban” are 3 filiale: pentru copii,o filială în spaţiul locativ al fabricii de zahăr şi filiala de carte românească a BJ Vâlcea „Antim Ivireanul” și Filiala Glodeni a Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, deschisă în iunie 2018

La realizarea programelor de activitate a bibliotecii contribuie următoarele servicii : serviciul relaţii cu publicul cu oficiile împrumut la domiciliu adulţi şi tineret, oficiul sala de lectură,  serviciul informativ-bibliografic, serviciul asistenţă de specialitate şi serviciul fonduri.

Utilizatori de diferite vârste,profesii şi pasiuni frecventează zilnic biblioteca pentru a citi un ziar,a răsfoi o revistă, a împrumuta o carte, a lua o informaţie utilă fie din fondul de referinţă, fie din Internet.În cea mai mare parte de serviciile bibliotecii raionale şi filialele ei beneficiază elevii de la instituţiile de învăţământ din oraş,profesorii. Printre serviciile oferite de bibliotecă un loc deosebit le revin activităţilor culturale. Biblioteca organizează serate literar-muzicale, lansări de carte, ore literare şi muzicale,matinee pentru copii cu tematică diversă etc. Biblioteca raională este un centru metodic pentru bibliotecile publice din reţea. În conlucrare cu Secţia cultură trimestrial se organizează seminare,întruniri profesionale,mese rotunde, la care specialiştii BPR vin cu comunicări pe cele mai actuale teme, făcând trecerea în revistă a literaturii de specialitate; se multiplică şi se distribuie materialele ce ţin de schimbările intervenite în clasificarea şi organizarea fondurilor de publicaţii, în legislaţie. Se practică stagiunea noilor angajaţi în oficiile Bibliotecii raionale după un program al Serviciului Asistenţă de specialitate.

Sigla biblioteciii

Fără titlu

Biblioteca publică raională „Vasile Coroban”

        

1

Adresa: str. Ştefan cel Mare 16, MD 4901

Orar de funcţionare:

Luni – vineri – 8.00 – 17.00 – fără pauză

Duminica – 9.00 – 14.00

Sâmbătă – zi fără program 

        

Director – Zinaida Leanca 

2

tel.:0249-2-45-16, 069179696,  e-mail:bibrcoroban@gmail.com

   

Șef Serviciu Cultură Glodeni – Olga Mutelica

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci – Olga Mutelica        

3

tel.: 024922648, 067204204, e-mail:culturaglodeni@gmail.com

tel.: 0249-2-52-92, 067204204, e-mail: olga.mutelica@gmail.com 

 

Site-uri, bloguri, rețele sociale:

Bibliotecile publice din raion sunt prezente pe Facebook : 19 biblioteci au pagini , este format grupul public „Biblioteci publice din raionul Glodeni”;

Skype – 19 biblioteci au cont; poșta electronică 21 de biblioteci

Servicii de bibliotecă: pe raion  73 servicii (în mediu 2 servicii per bibliotecă)

Lista celor mai solicitate Servicii:

Servicii Noi:

 • Ora să știm, p-BP Limbenii Noi
 • De la carte la desene animate
 • Bazele roboticii, BC Glodeni
 • Sănătatea de la A la Z
 • Cartea.Religia.Cultura, Biblioteca raională Glodeni
 • Citim cu voce tare, 6 biblioteci.

Activități cultural-educative 2019:

 • Spectacol literar-muzical „Odă Limbii Române” cu participarea utilizatorilor bibliotecilor din raion;
 • Concursul raional „Eroul operei literare preferate” la Biblioteca publică Viișoara cu participarea a 15 biblioteci din rețea;
 • Medalion literar – „Grigore Vieru – poet la neamului”;
 • „Familia- țara unde locuiește dragostea și respectul” – întâlnire de suflet. Prezentarea cărților poetului, prozatorului, jurnalistului glodenean Vasile Guțuleac
 • Cetatea cunoștințelor primare;
 • Balatina pe calea credinței;
 • Pe timpul când se coceau cireșele.

Istorie locală :

 •  Prezentarea cărții „Из воспоминаний журналиста”, autor Victor Panico, scriitor, poet, jurnalist, eseist, originar din r-nul Glodeni – la Biblioteca raională Glodeni.
 • Lansarea cărții „Fapte, nu vorbe!&competență, consecvență și cumsecădenie”, autor Mihai Corj, doctor în drept, conferențiar universitar, avocat, originar din s. Movileni, r-nul Glodeni – în 18 biblioteci din raion.
 • Ora de istorie „Din jertfă s-a născut unirea” (100 ani de la Marea unire) – Filiala Glodeni a BJ „George Coșbuc” Bistrița –Năsăud.
 • Prezentarea cărților poetului, prozatorului jurnalistului glodenean Vasile Guțuleac „Cetatea cunoștințelor primare”, „Balatina pe calea credinței”, „Pe timpul când se coceau cireșele” , care descriu diferite etape din istoria satului de baștină.

 

Parteneriate:

 • Agenția Forțe de muncă Glodeni,
 • Centrul medicilor de Familie,
 • Centrul de Medicină preventivă,
 • AO Moștenitorii mun. Bălți.

Proiecte: 

 • ProDem2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”AO „Moștenitorii” mun. Bălți – 3 biblioteci din raion;
 • „Ora să știm” –BP Limbenii Noi;
 • „Democrația se învață de la local la național” –BP Limbenii Noi;
 • „Bunicii grijulii” –BP Ciuciulea în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Glodeni;
 • „De la carte la desene animate” – proiect local –Biblioteca pentru copii Glodeni; „Îmbătrânire activă și pozitivă la nivel local” – BP Ciuciulea și Cajba –AO CASMED.

 

Lista bibliotecilor din raion – lista

 

Situaţii Statistice (se indică datele pentru doi ani 2018 – 2019)

Indici şi indicatori 2018 2019
Total biblioteci 31 30
Din care:    
– necesită reparaţie capitală 10 7
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0
Numărul total de bibliotecari 51 45
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 43.75 41
Din ei sunt cu studii:    
Superioare 28 27
Inclusiv de specialitate 15 14
Medii 23 18
Inclusiv de specialitate 10 11
Fond de carte (mii u.m.) 366186 348474
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 215725 207940
Din care cu grafie latină 122400
Achiziţii (mii u.m.) 7297 6183
Achiziţii per capita 0.1 0
Împrumut (mii u.m.) 178103 149836
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 132785 102860
Cititori (utilizatori) activi (mii) 14368 13112
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 7101 6402
Numărul de vizite (mii) 113634 102165
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 71383 58291
Numărul total de biblioteci care deţin computere 22 21
Numărul total de computere 108 106
Din care conectate la Internet 105 104
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 79 96
Din care conectate la Internet 96 95
Indice mediu de lectură 12,3 11,4
Indice mediu de circulaţie a colecției 0.5 0,5
Indice mediu de înnoire a colecției 50 ani 56 ani
Indice mediu de dotare (publicaţii):    
– un locuitor 6.4 6,4
– un cititor (utilizator), u.m. 25,6 26.6
– o bibliotecă 11813 11616
Volumul muncii pentru un bibliotecar:    
– Cititori (utilizatori) 282 291
– Împrumuturi (mii u.m) 3492 3330
– Intrări (mii u.m.) 2228 2271
     

Actualizat 25.05.2020

 

1 Response to "Glodeni"

doamna Eugenia v-am gasit ,pe aici,chipurile

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 105.287 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 26 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat: