Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Ialoveni

Ialoveni

Poziția geografică:    Situat în zona centrală a Republicii Moldova, raionul Ialoveni, (orașul de reşedinţă Ialoveni se află la 14 km. de municipiul Chișinău), are ca vecini: în partea de nord – raionul Criuleni, în vest – raioanele Anenii Noi și Căușeni, în est – raioanele Nisporeni și Strășeni, în sud – raioanele Hîncești și Cimișlia.

Populaţia: Număr locuitori – cca. 98.000, inclusiv, urbană – 15.000, rurală – 83.000. densitatea populației – 124 per km2. Din populația totală, bărbați – 48.000 persoane, femei – 50.000 persoane.

Structura administrativ – teritorială:    Raionul Ialoveni a fost format în anul 1977, în temeiul Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, nr. 1495-IX din 25 martie, cu denumirea iniţială de Kutuzov, preschimbată ulterior (1988) în denumirea istorică Ialoveni.

Pe parcursul anilor, în virtutea prevederilor unor acte legislative şi normative, au intervenit mai multe schimbări de ordin administrativ-teritorial, (între anii 1999 şi 2003 raionul fiind parte componentă a judeţului Chişinău), astfel că actualmente, în baza Legii nr.764-XV din 27.12.2001, privind organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova (care a legiferat reîntoarcerea la raioane), în componenţa raionului sunt 25 primării, care întrunesc 34 de localităţi, inclusiv oraşul Ialoveni

Biblioteca  Publică Orăşenească “ Petre Ştefănucă”  

Ialoveni BPO

                             

Adresa: str.Ştefan cel Mare, 4.

www.bibialoveni.com.md

Director  Valentina Plămădeală                                        
Tel.: 0268 21189

e-mail:  bibial@gmail.com                

Şef Secţie Cultură     Tudor Grigoriță                                             

Tel. : 0268 27199, e-mail: sectiacultura@gmail.com

Specialist principal:  Sofia Muşat,                                              
Tel.: 0268 26004

e-mail: sectiacultura@gmail.com 

Orar de funcţionare a BPR

Luni-vineri 8.00-18.00

Sămbătă- fără program

Duminica. 10.00-16.00

Scurt istoric

Ialoveni – Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă”

Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă” Ialoveni este cea mai mare instituţie a cărţii din raion. Fondată în anul 1948, biblioteca a avut în istoria sa de dezvoltare mai întâi statut de bibliotecă publică sătească, mai apoi de bibliotecă publică raională, iar în anul 1991 în urma descentralizării sistemului de biblioteci biblioteca raională a Sistemului Centralizat de biblioteci din raionul Ialoveni a primit statut de bibliotecă publică orăşenească şi tot în acest an bibliotecii i s-a conferit  titlul de biblioteca „Petre Ştefănucă” – numele băştinaşului, remarcabilului savant şi folclorist Petre Ştefănucă. Astăzi biblioteca „Petre Ştefănucă” este un centru comunitar, centru de servicii specializate, mediatecă, centru de servicii de referinţă şi informaţionale moderne, un centru cultural şi socializare, care are şi misiunea ei generală: Biblioteca este lider în accesul public la resurse şi servicii relevante, informaţie, documentare, educaţie contribuind în mod discriminatoriu la dezvoltarea, promovarea, menţinerea libertăţii intelectuale şi a valorilor europene în comunitate.

Colecţiile bibliotecii „Petre Ştefănucă” şi a filialelor ei la 01.01.15 dispun de un număr de  84020 ex. resurse informaţionale.

 Cel mai impunător procent de documente în colecţiile bibliotecilor din oraşul Ialoveni sunt cărţile, care reprezintă 97,4 %, apoi ediţiile periodice, care alcătuiesc 1,8 %.  Numărul documentelor electronice – 235 ex. alcătuiesc doar 0,3 % din volumul colecţiilor. Cel mai mic procent de documente este în domeniul literaturii de referinţă, artă, sport; necesită actualizat şi fondul în domeniul ştiinţelor naturale – agricultură, tehnică. Literatură în limba rusă constituie 30,7 % din numărul total al  resurselor BPO (inclusiv filialele), iar fondul de carte în grafie latină  –  50,6 %, datorită filialei de carte română.

Pe parcursul anului 2014 fondurile bibliotecilor publice din or. Ialoveni s-au completat cu 368 titluri noi, 1097 ex. resurse informaţionale în valoare de 44724,62 lei. Descrierile bibliografice a noilor achiziţii şi descrierile cărţilor în grafie latină din CAE , literele D / Se, au fost introduse şi în catalogul electronic SIBIMOL (Total 4116 întrări la 1 oct.)

Biblioteca  publică orăşenească „Petre  Ştefănucă” are în structura sa:

 • Serviciul relaţii cu publicul,
 • Oficiul informativ-bibliografic ,
 • Oficiul achiziţii şi prelucrare,
 • Centru de Formare şi Acces la internet (deschis graţie programului Novateca)

Serviciul relaţii cu publicul asigură activităţi de lectură şi navigare la sala  lectura, Centru de Formare şi Acces la Internet, oficiul împrumut la domiciliu, oficiul artă, oficiul colecţii speciale.

Pentru mai multă informaţie despre bibliotecă accesaţi site-ul bibliotecii www.bibialoveni.com.md., reţelele de socializare: facebook (pagina bibliotecii).

Pentru a se afirma biblioteca foloseşte o gamă largă de forme, metode, servicii noi de bibliotecă, programe de atragere a membrilor comunităţii, pentru a crea o imagine bună serviciilor oferite înseamnă a câştiga încrederea utilizatorului în bibliotecă. Colaboratorii bibliotecii elaborează şi editează bibliografia locală

curentă şi alte publicaţii, cooperează cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile responsabile, în vederea realizării obiectivelor de educaţie permanentă.

Biblioteca „Petre Ştefănucă” este locul cel mai bun, unde cetăţenii îşi pot defini necesităţile de a găsi ajutor calificat, asistenţă informaţională şi servicii calitative.

Bibliotecile din oraşul Ialoveni încheie parteneriate cu instituţiile de învăţământ, cultură, ONG-uri, asociaţii obşteşti, agenţi economici, mijloacele mass-media.

Ialoveni – Filiala pentru Copii „Spiridon Vangheli”

Biblioteca pentru Copii „Spiridon Vangheli” este un centru informaţional educativ şi cultural din oraşul Ialoveni. Misiunea bibliotecii: asigurarea tuturor copiilor membri ai comunităţii cu servicii de calitate şi acces la sursele de cunoaştere, cultură şi informaţie, astfel devenind membru activ al societăţii.

Biblioteca pentru Copii a fost înfiinţată la 4 ianuarie 1972. În anul 2007 la 4 octombrie prin decizia nr 05-04/3 a Consiliului Orăşenesc Ialoveni, Bibliotecii pentru Copii i s-a conferit numele Marelui scriitor pentru copii Spiridon Vangheli. Biblioteca pentru Copii „Spiridon Vangheli” este amplasată într-o casă la sol, pe strada  Lev Tolstoi, 3.

Programul de lucru a Bibliotecii pentru Copii „Spiridon Vangheli” este:

Luni – vineri     8.00 – 19.00 ;

Duminică          10.00 – 16.00;

Sâmbătă            Zi fără program

Biblioteca include servicii ca:

 • Oficiul împrumut la domiciliu – clasele I – IV-a;
 • Oficiul împrumut la domiciliu – clasele V – IX-a;
 • Sala de lectură – clasele I – IV-a;
 • Sala de lectură – clasele V – IX-a;
 • Sala – muzeu „Spiridon Vangheli”.

Principalii beneficiari ai Bibliotecii sunt copiii de la vârsta preşcolară până la vârsta de 16 ani. De serviciile Bibliotecii beneficiază de asemenea părinţii şi cadrele didactice.

Biblioteca pentru Copii „Spiridon Vangheli” dispune de catalogul alfabetic şi catalogul sistematic, precum şi fişierele: „Poezii tematice”, „Fişierul cărţilor cu autograf” şi „Fişierul cărţilor în limbi străine”. La moment biblioteca deţine o colecţie de 19907 (la 1.01.15) exemplare.

Indicii de performanţă (anul 2014) a Bibliotecii pentru Copii „Spiridon Vangheli”  sunt:

 • Numărul de utilizatori – 1814;
 • Numărul de vizite – 15508;
 • Numărul de împrumuturi – 44965.

Biblioteca pentru Copii „Spiridon Vangheli” desfăşoară un vast program cultural cu scopul atragerii la lectură a copiilor, informării lor şi promovării literaturii pentru copii şi adolescenţi. Au devenit tradiţionale: întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, mese rotunde, ateliere, concursuri, ora poveştilor,  vernisaje de pictură etc. Periodic Biblioteca organizează expoziţii tematice, reviste bibliografice, excursii în Bibliotecă şi în sala-muzeu „Spiridon Vangheli” etc.

O bună parte din activităţile culturale a Bibliotecii pentru Copii „Spiridon Vangheli” se organizează cu participarea membrilor clubului-literar „Amicii”, întemeiat în anul 1998. Membrii clubului (14-16 membri) sunt cei mai activi cititori ai Bibliotecii de vârsta 7 – 10 ani, activând după un statut: „Din vraja cuvintelor – castel al nemuririi zidim”. Scopul clubului fiind – identificarea, dezvoltarea şi promovarea copiilor talentaţi, stimularea dorinţelor copiilor mici de a cunoaşte cât mai multe despre lumea înconjurătoare prin intermediul cărţii. Şedinţele sunt deschise, se organizează trimestrial, participanţi adunând în număr de 30. Activitatea Bibliotecii este reflectată în mijloacele mass-media, paginile presei locale şi republicane.

Ialoveni – Filiala „Nicolae Titulescu”

        Biblioteca „Nicolae Titulescu” permite tuturor beneficiarilor, de la mic la mare, de a se apropia de clasicii culturii româneşti, de a cunoaşte de la izvoare opera marilor scriitori ai neamului: M. Eminescu, I. Creangă, V. Alecsandri, M. Preda, M. Sadoveanu, G. Călinescu, O. Goga, L. Blaga, L. Rebreanu etc.

Deschisă în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” din Slatina, judeţul Olt, România, la 30 august 1995. Colecţia bibliotecii constituie circa 27000 ( 26769- 2014) publicaţii din cele mai diverse domenii: publicaţii de referinţă; culegeri de texte literare şi gramaticale; reviste şi ziare; casete audio; casete video, CD. Catalogul alfabetic, fişierele: „Cărţi cu autograf”, „Filiala „Nicolae  Titulescu”  în presă”, „ Nicolae  Titulescu – diplomat român”; „ Citate, aforisme”, mapele tematice oferă investigarea operativă a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor.

     Sala de lectură –  posedă o bogată colecţie de ediţii de referinţă, dicţionare, enciclopedii, îndrumare, lucrări bibliografice, publicaţii periodice, casete audio, video.
      Oficiul împrumut – oferă pentru studiu:

 1. cărţi de literatură română şi universală în limbile română, franceză, engleză;
 2. lucrări pentru programul şcolar şi culegeri de probleme pentru clasele I-XII;
 3. culegeri de texte literare şi gramaticale;
 4. ghiduri;
 5. colecţiile „Domnitori şi voievozi”, „Roz”, „Romantic”, „El şi Ea”,
 6. „ Lecturile copilăriei”, „Biblioteca şcolarului”.

     Oficiul engleză – o amplă colecţie în limba engleză din diverse domenii, materiale didactice pentru cei ce cunosc limba engleză, literatură pentru copii.

       Pinacoteca – „Nicolae Titulescu”- găzduieşte expoziţii de pictură, ceramică, artizanat, goblen.

      Au devenit tradiţionale: Zilele bibliotecii (luna martie), zilele crengiene (martie), concursuri ai declamatorilor, de desene, zile şi ore de informaţie, expoziţii, prezentări şi lansări de carte, ore muzicale, audieri, ore ecologice şi de studiu, mese rotunde, medalioane aniversare.

Zilnic înscriem 60 – 100 de vizite. Anual 1847 de beneficiari utilizează serviciile bibliotecii.  Biblioteca împrumută peste 39428 de documente.

Reţeaua de biblioteci

Reţeaua bibliotecilor publice din raion include 34 de biblioteci, inclusiv: 27 biblioteci mixte, 4 biblioteci pentru adulţi, 4 biblioteci pentru copii.

5 localităţi nu dispun de  biblioteci (Mileştii Noi, Ruseştii Vechi, Bălţaţi, Budăi şi Găureni);

34 biblioteci au edificii adaptate:

17 biblioteci sunt amplasate în căminele de cultură;

5 – în primării; 4 – în clădiri care aparţin drept cotă valorică cotaşilor;

5 – în instituţii de învăţământ;

3 – arendează încăperi( Malcoci, Moleşti, Pojoreni).

 Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi –  20715

Împrumutul total (mii u. m.) – 420390 ex.

Vizite (mii) – 193181

din care virtuale –  10777

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

Din 34 de biblioteci 28 sunt dotate cu calculatoare performante, imprimante multifuncţionale graţie Progranului Novateca. În program au întrat 25 biblioteci publice şi Biblioteca Publică orăşenească „Petre Ştefănucă” ca Centru de Formare şi Acces la Internet. Centrul a fost dotat cu 10 calculatoare, 2 laptop-uri, un proiector, ecran o imprimantă multifuncţionlă. Bibliotecile locale au beneficiat în total 100 calculatoare şi cîte o imprimantă. Numărul de vizite virtuale   în anul de referinţă e în creştere, constituind – 10777. Pe parcursul anului s-a continuat: actualizarea paginii WEB a bibliotecii, pe blogul bibliotecii sau plasat 13 articole, 3 avize.

 Acces la baze de date:

 •  Legislaţia Republicii Moldova

Site-uri, bloguri:

www.bibialoveni.com.md

bibliodanceni.blogspot.com

Manifestări culturale şi ştiinţifice 2014

În scopul atragerii la lectură a beneficiarilor şi popularizării literaturii bibliotecile publice din raion au desfăşurat în anul 2014 un vast program de acţiuni culturale, în total – 2042. Expoziţii de carte – 699.

Organizarea ediţiei a IV-a a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii consacrată marelui poet naţional Dumitru Matcovschi.

 • Zilelor bibliotecii „Petre Ştefănucă”, ediţia XXIII-a, Ialoveni;
 • Zilele bibliotecii „ Nicolae Titulescu”, ediţia XIX-a, Ialoveni;
 • Zilele bibliotecii „ Spiridon Vangheli”, ediţia VII-a, Ialoveni;
 • Zilele bibliotecilor publice /toate bibliotecile publice din raion/
 • Lansarea publicaţiilor:
 • Gangura-vatră străbună, autor Nina Gopleac.
 • Programul „Lecturile verii”
 • Programul „Ora poveştilor”
 • Programul „Caleidoscopul copiilor”
 • Vernisarea expoziţiilor de pictură la Pinacoteca „Nicolae Titulescu”

Proiectul educaţional „Vers şi culoare”, ediţia VI-a în parteneriat cu şcoala de arte, Secţia Cultură. Acest proiect demarează în luna februarie şi este dedicat poetului Grigore Vieru.Vârsta mică la filiala „Spiridon Vangheli”.

Concursuri:

 • „Culorile Copilăriei” (desen),  (BP Zîmbreni, Filiala Nicolae Titulescu”
 • „Măria sa Guguţă” (modelarea chipului lui Guguţă) (Filiala copii „Spiridon Vangheli” Ialoveni
 • „În lumea eroilor lui Creangă” (desen);
 • „Castelul cu poveşti” (literar –  creaţie proprie);
 • „Nuanţe de culori ale lui Guguţă”(desen);
 • „Mărţişoare – Clopoţei pereche” (concursul Mărţişoarelor);
 • „Hristos a Înviat!” (încondeierea ouălor de Paşte);
 • „Eu şi cartea” (concurs de eseuri)
 • „Frumoasa Doamnă – Bogata Toamnă” (concurs de poezie, creaţie proprie) (BP Ruseştii Noi)
 • „Un dar pentru Moş Crăciun” (concurs de jucării).

Întâlniri cu scriitori, compozitori, actori, pictori : Nicolae Roşioru, Lidia Grosu,  Galina Furdui, tînăra poetă  Zinovia Bivol, Nina Schiţco-Căpăţînă, Ludmila Romanciuc, Efim Tarlapan, Lidia Ungureanu

Lansarea cărţilor:  Lidia Grosu „Lumina golului”,  Nicolae Roşioru „Celebra uitare”,Andrei Vartic „Drumul spre Kogaionon”, „Oaspetele nemuririi”,  Ialoveni;  Zinovia Bivol „Fărâme de gânduri”, Răzeni, monografia Ţîpala, s. Ţîpala, monogragia Mileştii Mici, s. Mileştii Mici.

Istoria locală

 • Ore de istorie locală:

„ Satul meu – mândria mea” (BP Zîmbreni)

„ Cu dragoste despre satul natal” (BP Ţîpala)

„ Istoria satului nostru ” (BP Ulmu)

„ Valorile neamului meu ” (BP Bardar)

         Cenacluri:

Metagore şi timpuri (Filiala Nicolae Titulescu)

         Programe :

„Lecturile verii” (Filiala” Nicolae Titulescu”, „ Spiridon Vangheli”).

„ Ora poveştilor”  ( Filiala „ Nicolae Titulescu”, „ Spiridon Vangheli”).

          Cluburi:

„ Amicii” (Filiala „Spiridon Vangheli”)

„Clubul tinerilor melomani” (BPO „Petre Ştefănucă”)

„Filmul de Duminică” (BPO „Petre Ştefănucă”)

           Panou:

„Ialoveni – oras al meu, al tău, al tuturor” (BPO Petre Ştefănucă)

„ Biblioteca în imagini” (BPO Petre Ştefănucă, Filiala copii Spiridon Vangheli, BP Gangura)

„ Comoara unei clipe” ( BP Dănceni, BP Cărbuna)

Expoziţie de carte:

„Etnologul Petre Ştefănucă” (BPO Petre Ştefănucă)

„ Ialoveni – oraş în floare” (Filiala Nicolae Titulescu)

„ Din istoria neamului” (BP Răzeni)

       Adunăm  materiale din istoria satului :

                     Istoria orală:

Pământenii noştri  / toate bibliotecile publice/

Personalităţi ialovenene  (BPO Petre Ştefănucă)

       Excursii :

Muzeul „Petre Ştefănucă”

Pinacoteca „ Nicolae Titulescu”

Sala- muzeu „ Spiridon Vangheli”

Camera muzeu BP Gangura

  Ialoveni- CD, vidio (BPO Petre Ştefănucă)

Baştina mea în slide-uri, video

 Participarea cititorilor la concursuri:

     raionale: concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”, concursul declamatorilor „Tinere talente

     republicane :

 • „La izvoarele înţelepciunii”
 • „Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii

Compania „ Copiii Moldovei citesc o carte”

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

     Biblioteca judeţeană „ Ion Minulescu”, Olt.;

Asociaţia  „ ASTRA”, Iaşi,

Biblioteca judeţeană Alba Iulia

Acces la baze de date:

 • Legislaţia Republicii Moldova

Site-uri, bloguri:

www.bibialoveni.com.md

bibliodanceni.blogspot.com.

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

Anul 2014 Gangura-vatră străbună: Nina Gopleac.

Biblioteca publică în mass-media

2014

Publicaţii ale colaboratorilor bibliotecilor:

Gîndea, Maria. Cărţile nu au vacanţă : [Programul „Lecturile verii” ] / Maria Gîndea // Ora locală. – 2014. – 13 iun. – P. 7.

Gîndea, Maria. De dor de Eminescu : [Eminesciana 2014] / Maria Gîndea  // Ora locală. – 2014. – 24 ian. – P. 5.

Gîndea, Maria. Zilele Bibliotecii Publice “Nicolae Titulescu”, ediţia XIX-a / Maria Gîndea // Ora locală. – 2014. – 28 mart. – P. Petcu, Larisa. Aurel David- un talisman al culturii naţionale: [medalion aniversar, lansare de carte] / Larisa Petcu // Ora locală. – 2014. – 21 mart. – P. 5

Petcu, Larisa. Ion Aldea – Teodorovici – rapsodul renaşterii naţionale, sărbătorit la Ialoveni: [oră muzicală] / Larisa Petcu // Ora locală. – 2014. – 18 apr. –

Petcu, Larisa. Savin Steluţa. Un cavaler al metaforei (Ion Hadărcă – 65 ani de la naştere) / Larisa Petcu, Steluţa Savin  // Ora locală. – 2014. – 8 aug. – P. 2.

Plamadeala,Valentina. 2014 – anul relansării şi afirmării bibliotecii publice ca Centru comunitar / Valentina Plamadela // Ora locală. – 2014. – 7 febr. –

Plamadeala,Valentina. Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii la Ialoveni /Valentina Plamadeala  // Realităţi culturale. – 2014. – nr. 10. –  P. 22-23.

Rusu. Lidia. Împreună facem internetul mai bun : [11 februarie – Ziua siguranţei pe internet] / Lidia Rusu // Oral locală. – 2014. – Nr. 7. – 21 febr.

Russu Liubovi. „Vă invită-n ospeţie măria Sa Ecologia” / Liubovi Russu // Ora locală. – 2014. – 30 mai. – P. 5.

Savin, Steluţa. Efim Tarlapan – vice-mareşalul epigramei basarabene /Steluţa Savin // Realităţi culturale. – 2014. – Nr. 6. – P. 18.

Savin Steluţa. Ion Suruceanu- personalitate marcantă a neamului nostru (65 ani de la naştere) / Steluţa Savin // Ora locală. – 2014. – 13 sept. – P. 8.

Savin Steluţa. Liviu Rebreanu  romancerul limbii române / Steluţa Savin  // Ora locală. – 2014. – 13 sept. – P. 8.

 Site-ografie:

Gîndea, Maria. Zilele Bibliotecii Publice “Nicolae Titulescu”, ediţia XIX-a / Maria Gîndea // http: bibialoveni.com.md/wblog/zilele-bibliotecii-publice-%E2%80%9E-nicolae-titulescu-%E2%80%9D-la-editia-a-xix-a-2/. – 2014. – 23 mart.

Muşat, Sofia. Concursul raional al declamatorilor „Tinere talente”, ediţia a XI-a / Sofia Muşat // www.ialovenicultura.md.–2014.–17 iun.

Muşat, Sofia. Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii / Sofia Muşat // http://ialovenicultura.md/festivalul-national-al-cartii-si-lecturii-editia-iv-a-organizat-la-ialoveni/.–2014.–2 sept.

Novateca a demarat dotarea cu calculatoare a bibliotecilor publice săteşti http://www.novateca.md/ro/news-and-media/news/item/426-novateca-a-demarat-dotarea-cu-calculatoare-a-bibliotecilor-publice-satesti.– 2014.– 9 sept.

Novateca derulează cursurile de formare de formatori  http://www.novateca.md/ro/news-and-media/news/item/409-novateca-deruleaza-cursurile-de-formare-de-formatori.– 2014.– 29 iul.

Petcu, Larisa. Aurel David- un talisman al culturii naţionale: [medalion aniversar, lansare de carte] / Larisa Petcu // www.bibialoveni.com.md.blog. – 2014. – 14 mart.

Plamadeala, Valentina. Întâlnire cu unii membri ai Societăţii Ştiinţifice „Omul şi Universul”/  Valentina Plamadeala  // www.bibialoveni.com.md.blog. – 2014. – 18 febr.

Plamadeala, Valentina. Centru de Formare Ialoveni / Valentina Plamadeala  // http://ialovenicultura.md/centru-de-formare-ialoveni.–2014.–16 sept.

Plamadeala, Valentina. Centru de Formare şi acces la Internet – Biblioteca Publică Orăşenească „Petre Ştefănucă” Ialoveni / Valentina Plamadeala  // http://bibialoveni.com.md/wblog/aviz-3/.– 2014.– 13 noiem.

Rusu, Lidia. Eminesciana la Ialoveni / Lidia Rusu // www.bibialoveni.com.md.blog. – 2013. – 18 febr.

Rusu, Lidia. Împreună facem Internetul mai bun / Lidia Rusu // www.bibialoveni.com.md.blog. – 2014. – 18 febr.

Russu, Liubovi. Vers şi culoare : [Vernisaj de pictură a elevilor şcolii de arte, ediţia V-a] /www.bibialoveni.com.md. – 2014.– 3 mart.

Russu, Liubovi. Creangă a Veşniciei noastre : [Zilele crengiene, ediţia XIX-a] / www.bibialoveni.com.md. – 2014. – 6 mart.

Russu, Liubovi. Vă invită-n ospeţie Măria Sa Ecologia : [Zilele crengiene, ediţia XIX-a] / www.ialovenicultura.md. –2014. – 4 iun.

Zilele Bibliotecii Publice “Nicolae Titulescu”, la a XIX-a ediţie // http://www.ialovenionline.md/cultur/2740-zilele-bibliotecii-publice-nicolae-titulescu-la-a-xix-a-editie. – 2014. – 24 mart.

Alții despre noi

Aftene, Veaceslav. Bibliotecile din raionul Ialoveni vor beneficia de programul Novateca / Veaceslav Aftene // Ora locală. – 2014. – 27 iun. –  P. 1,4.

Aftene, Veaceslav. Gangura la 530 de ani : [Lansarea monografiei Gangura] / Veaceslav Aftene // Ora locală. – 2014. – 13 iun. –  P.1,3.

Beregoi Alexandra. Bun venit Novateca la Ialoveni http: // www.ialovenicultura.md/bun-venit-novateca-la-razeni . – 2014. –  22 oct.

Biblioteci puternice – comunităţi puternice : [ Novateca anunţă raioanele care vor beneficia de investiţii tehnologice şi formare profesioanală] / www.novateca.md. –2014. – 26 iun.

Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” // http://www.il.md/cultura/nout-i-si-evenimente/cultur/concursul-literar-la-izvoarele-in-elepciuni. – 2014.– 8 mai.

Festivalul Naţional al cărţii şi Lecturii, ediţia IV-a, organizat la Ialoveni // http://www.il.md/cultura/acasa/cultur/festivalul-na-ional-al-c-r-ii-i-lecturii-edi-ia-iv-a-organizat-la-ialoveni. – 2014.– 3 sept.

Investiţii de 1,5 milioane lei în bibliotecile publice din raionul Ialoveni, prin programul Novateca // http://www.ialovenionline.md/social/2970-investiii-de-15-milioane-lei-in-bibliotecile-publice-din-raionul-ialoveni-prin-programul-novateca.-  2014. – 19 noiem.

Investiţii de 1,5 milioane lei în bibliotecile publice din raionul Ialoveni, prin programul Novateca  // Ora locală. – 2014. – 21 noiem. – P. 2.

În contextul Anului Matcovshi : [Concursul raional „Tinere talente”, ediţia aXI-a] // Ora locală. – 2014. – 27 iun. – P.1, 3.

Melnic, Alina. Medalion aniversar „Efim Tarlapan” la 70 ani / Alina Melnic // Autentic. – 2014. – Nr.10. –  mai. – P. 6.

Naconecinîi Ecaterina. Copiii Ialoveniului citesc o carte / Compania „Copiii Moldovei citesc o carte”, ediţia a III-a/ E. Naconecinîi. – 2014. – 12 dec. –

Preşedintele raionului, Lilian Popescu, a avut o întrevedere cu reprezentanţii Secţiei Cultură Ialoveni http://il.md/cultura/acasa/cultur/pre-edintele-raionului-lilian-popescu-a-avut-o-intrevedere-cu-reprezentan-ii-sec-iei-cultur-ialoveni. –2014. – 11 dec.

Urmaşu, Ludmila. Anul Matcovschi şi al integrării Europene / Ludmila Urmaşu  // Ora locală. – 2014. – 5 sept.

Autentic

Ora locală

Curierul de Ialoveni

www.ialovenionline.md

www.culturaialoveni.md

www.primariaialoveni.md

http://www.il.md

Facebook: pagina BPO „Petre Ştefănucă”

Facebook: Pagina Primăria Ialoveni

                                    

                                           Lista bibliotecilor raionului

 

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Orăşenească “Petre Ştefănucă” Ialoveni; or ialoveni, Str.Ştefan cel Mare, 4.; cod MD- 6801 Plămădeală Valentina 026821189 bibial@gmail.com
2. Filiala de carte română “Nicolae Titulescu”. or. Ialoveni; Str.Ştefan cel Mare, 4.; cod MD – 6801 1995 Gîndea Maria 026827084 bibtitulescu@gmail.com
3 Filiala copii “Spiridon Vangheli” or. Ialoveni, str. L. Tolstoi 3, cod MD – 6801 1972 Platon Raisa 026822891 bibvanial@gmail.com
Biblioteci publice comunale/săteşti
4 Biblioteca publică „Alexandru David” s. Bardar, cod MD – 6811 1949 Iovu Maria 026837454
5 Filiala copii s. Bardar, cod MD – 6811 1970 Borodataia Ecaterina 026837460 bardarbpc@gmail.com
6 Biblioteca publică s. Cărbuna, cod MD – 7713 1957 Dulgher Liliana 026865655 carbunabp@gmail.com
7 Biblioteca publică s. Costeşti, cod MD – 6813 1953 Bortă Maria 026852101,026851391 costestibp@gmail.com
8 Biblioteca publică s. Cigîrleni, cod MD – 7715 1958 Lebedeva Efrosinia 026871693 cighirlenibp@gmail.com
9 Biblioteca publică s. Gangura, cod MD – 7721 1967 Gopleac Nina 026870413 ngopleac@mail.ru
10 Biblioteca publică s. Alexandrovca, cod MD – 7721 1956 Cicanci Nina 026870159 alexandrovcabp@gmail.com
11 Biblioteca publică s. Homuteanovca, cod MD – 7721 1995 Bahcivalji Natalia 026894720
12 Biblioteca publică s. Misovca, cod MD – 7721 1958 Draganici Nadejda 029694528 misovcabp@gmail.com
13 Biblioteca publică “Andrei Vartic”s. Dănceni cod MD – 6814 1956 Ungureanu – Ursu Mariana 026834381 bibliodanceni@yahoo.comdancenibp@gmail.com
14 Biblioteca publică s.Hansca cod MD – 6815 1972 Bostănică Eugenia 026856474 hanscabp@gmail.com
15 Biblioteca publică s. Horeşti, cod MD – 6816 1964 Dogot Fiodora 026858368 horestibp@gmail.com
16 Filiala copii s. Horeşti, cod MD – 6816 1974 Grigorean Galina 026858536
17 Biblioteca publică “Grigore Vieru” s.Horodca, cod MD – 6817 1968 Ursu Ecaterina 026840170 horodcabp@gmail.com
18 Biblioteca publică s. Malcoci,cod MD – 6818 1946 Coican Eugenia 060215317 malcocibp@gmail.com
19 Biblioteca publică s. Mileştii Mici, cod MD – 6819 1961 Castraveţ Elena 026868258 milestimbp@gmail.com
20 Biblioteca publică s. Piatra Albă, cod MD – 6822 1967 Andrieş Nadejda 026868033 bppiatraalba@gmail.com
21 Biblioteca publică s. Moleşti, cod MD – 6820 1964 Ciobanu Tamara 026855245 molestibp@gmail.com
22 Biblioteca publică s. Nimoreni, cod MD – 6821 1956 Gîrbu Liuba 026832121 nimorenibp@gmail.com
23 Biblioteca publică s. Pojoreni, cod MD – 6823 1966 Galina Samoil 026836202 samoil.galina@mail.ru
24 Biblioteca publică s. Puhoi, cod MD – 6824 1959 Timotin Valentina 026863301 bppuhoi@gmail.compuhoibp@gmail.com
25 Filiala copii s. Puhoi, cod MD – 6824 1970 Cătărău Ana 026863748 bp.puhoi copii@gmail.com
26 Biblioteca publică s. Răzeni, cod MD – 7728 1950 Bivol Svetlana 026874575 razenibp@gmail.com
27 Biblioteca publică s. Ruseştii Noi, cod MD – 6825 1959 Rusu Vera 026841285 rusestiinoibp@gmail.com
28 Biblioteca publică s. Sociteni, cod MD – 6826 1948 Moldovanu Veronica 026835550 socitenbp@gmail.com
29 Biblioteca publică s. Suruceni, cod MD – 6827 1958 Todorova Elena 026833018 surucenibp@gmail.com
30 Biblioteca publică s. Ţîpala, cod MD – 6828 1964 Zgircu Liudmila 026861520 tipalabp@gmail.com
31 Biblioteca publică s. Ulmu, cod MD – 6829 1949 Cristea Emilia 026847150 ulmubp @ gmail.combpulmu@ gmail.com
32 Biblioteca publică s. Văratic, cod MD – 7731 1971 Cazarenco Eugenia 026875251 varaticbp@gmail.com
33 Biblioteca publică s. Văsieni, cod MD – 6830 1952 Susanu Anastasia 026844347 vasienibp@gmail.com
34 Biblioteca publică s. Zîmbreni, cod MD – 6831 1960 Andronic Maria 026857837 bpzimbreni@gmail.comzimbrenibp@gmail.com

                                                Situaţii Statistice

Raionul Ialoveni: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014      
Total biblioteci 34 34 34 34 34 34 34
Din care:
– necesită reparaţie capitală 10 7 5 5 5 2 0
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 48 48 48 48 48 48 48
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 47 46,8 45,75 45.5 45,5 45,5 46
Din ei sunt cu studii:
Superioare 21 21 22 24 24 23 23
Inclusiv de specialitate 13 12 12 12 12 12 13
Medii 27 27 26 24 24 25 15
Inclusiv de specialitate 16 16 15 14 14 15 14
Fond de carte (mii u.m.) 365 368,3 370,4 368.3 371,6 366,1 358,3
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 224 234,4 238,7 243.4 249,8 250,0 249,4
Din care cu grafie latină 121,9 163,0 142,3 148.5 159,7 163,9 168,0
Achiziţii (mii u.m.) 8,6 13,5 8,8 9.2 13,1 7,8 6,2
Achiziţii per capita 0,090 0,138 0,090 0.095 0,13 0,08 0,6
Împrumut (mii u.m.) 434,8 437,7 448,7 426.1 426,6 417,5 420,3
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 367,7 370,4 378,8 363.5 366,0 353,0 356,2
Cititori (utilizatori) activi (mii) 21 21,8 21,6 20.9 20,6 19,6 20,7
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 12,1 12,5 12,0 11.4 11,2 10,6 11,3
Numărul de vizite (mii) 190,6 190,6 199,5 179.9 177,2 175,9 193,1
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 114,7 118,1 122,6 114.8 110,5 112,8 117,3
Numărul total de biblioteci care deţin computere 4 4 6 7 12 28
Numărul total de computere 8 8 10 11 13 17 129
Din care conectate la Internet 4 6 8 9 7 8 127
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 6 6 3 4 7 7 110
Din care conectate la Internet 4 5 3 4 4 4 109
Indice mediu de lectură 20,7 20,1 20,8 20.4 20,7 21,3 21,3
Indice mediu de circulaţie a fondului 1,2 1,2 1,2 1.2 1,1 1,1 1,2
Indice mediu de înnoire a fondului 42,5 27,3 42 40 28 46 57,6
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 3,7 3,8 3,8 4.0 3,8 3,7 3,6
– un cititor (utilizator), u.m. 17,4 16,9 17,1 17.6 18,0 18,6 17,3
– o bibliotecă 10,7 10,8 10,9 10.8 10,9 10,7 10,5
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 447 466 472 460 452 430 431
– Împrumuturi (mii u.m.) 9,3 9,4 9,8 9.4 9,3 9,1 8,7
– Vizite (mii u.m.) 4,1 4,1 4,4 4.0 3,9 3,9 4,0

Actualizat 12.05.2015

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 94.438 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: