Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Orhei

harta Raionul_Orhei

POZIŢIA GEOGRAFICĂ:

Raionul Orhei este situat în  Codrii  din Centrul  Moldovei, într-o zonă cu relief foarte pitoresc, cu tradiţii istorice şi culturale  bogate şi potenţial turistic pronunţat.
Dezvoltarea raionului este influenţată de poziţia în zona de tampon a capitalei şi relaţiile economice, sociale şi culturale intense facilitate de rolul de nod rutier şi legătura directă cu orasele: Piatra  Neamţ;  Tîrgul Neamţ, România; Bălţi; Soroca; Rezina; Rîbniţa; Străşeni; Călăraşi; Ungheni; Criuleni.
Hotarele raionului din partea răsăriteană sînt desemnate de rîul Nistru. Prin teritoriul raionului se scurg rîurile: Răut – afluent al Nistrului; Cogîlnic, Cula, Vatici – afluenţi ai Răutului.

POPULAŢIA:

        Populaţia raionului Orhei constituie 101502 mii locuitori, din care: populaţia urbană – 21065 mii locuitori, populaţia rurală 80437 mii locuitori, densitatea –  100 persoane /km2.

STRUCTURA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

În conformitate cu Legea republicii Moldova privind organizarea administrativ-teritorială nr.764-XV din 27 decembrie 2001, teritoriul raionului Orhei este organizat în 75 localităţi, concentrate în 38 primării.

   REŢEAUA DE BIBLIOTECI

    este constituită din 59 de biblioteci publice                                                                                            (în anul 2018 a fost închisă Biblioteca Publică Sătească Inculeţ )

   din care:

 • BPR „A.Donici”;
 • filiala pentru copii „Ion Creangă”, Orhei;
 • 4 filiale amplasate în cartierele or. Orhei;
 • 53 biblioteci în mediul rural;

 STAREA EDIFICIILOR

 • 18 sunt   amplasate în Case şi Cămine de Cultură;
 • 41 sunt reamenajate;
 • 55 sunt la gestiunea APL;
 • 4 sunt arendate , din care 2 în mediul rural

BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „A. DONICI”

ADRESA: Bd. M. Eminescu, 4, or. Orhei, cod MD-3505
web: http://donici-lib.org/;  blog.biblioteca-donici.org

Director:  Stepanida Țugui                       

Tel.: 0-235-23684

e-mail:  biborhei@gmail.com

Şef Secţia Cultură : Guler Elena

Tel. : 0-235-22648

e-mail: sectia.cultura.orhei@mail.ru

ORAR DE FUNCŢIONARE pentru public a BPR „A.Donici”

Luni – Vineri  – 9:00 – 18:00
Duminica – 9:00 – 16:00
Sâmbăta – zi fără program

SCURT ISTORIC

            O bibliotecă e ca un far pe marea navigaţiei spirituale şi culturale, un tezaur unde se păstrează peste vremi expresia gîndirii şi a creativităţii naţionale. În acest context Biblioteca Publică „Alexandru Donici” din or. Orhei este una din cele mai importante instituţii culturale din teritoriu prin fondul valoros de carte pe care îl deţine, prin informaţie, serviciile diversificate. Povestea activităţii bibliotecii  începe încă  la 1888, cînd este înregistrată cererea unei  burgheze Bilchisi Maria, fostă  locuitoare a oraşului Orhei de către  guvernatorul  Basarabiei, de a i se permite să deschidă o bibliotecă publică. Timpul trecea, biblioteca tot mai mult şi mai mult îşi afirma drepturile sale în comunitate (punînd la dispoziţie 2000 de cărţi pentru 300 de cititori).Astfel, la 24 mai anul 1901 s-a deschis prima bibliotecă publică, care a rămas în istoria oraşului Orhei  . Iniţial fondul bibliotecii a fost constituit din donaţii particulare. De-a lungul anilor instituţia a fost transferată dintr-o încăpere în alta, abia în 1966 ocupă clădirea în care se află acum. Dupa al doilea război mondial poartă numele scriitorului rus L. N. Tolstoi. În  anul 1991 i s-a conferit numele fabulistului Alexandru Donici. Biblioteca  Publică Raională “A. Donici” devine  unică în Republica Moldova cu următoarele subdiviziuni; Serviciul Achiziţii şi prelucrare, Centrul de Informare şi Documentare “Orhei”, Sala Multumedia, Serviciul relaţii cu publicul cu sală de lectură și oficiu împrumut la domiciliu,  Serviciul Asistenţă de specialitate, 5 filiale amplasate în cartierele or. Orhei cu săli de lectură, oficii împrumut la domiciliu, sală de lectură pentru persoane cu dificienţe de vedere, Centru de integrare a rromilor în comunitate. Serviciile de bază ale bibliotecii publice  îndeplinesc următoarele funcţii:  patrimonială, informaţională, comunicativă, biblioteconomică, hedonică. În 1992  BPR”A.Donici” în colaborare cu Biblioteca Judeţeană”G.T.Kirileanu”  înfiinţează Filiala Piatra – Neamţ, cu un fond de   aproape 20000 mii de publicaţii, care  este amplasat în incinta sălii de lectură  şi Biblioteca pentru copii „Ion Creangă”,Orhei. Colecţia este constituită din cărţi donate de Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu” Neamţ. Colaborarea între aceste  două  Biblioteci la nivel de Ţară, a rămas ca o filă importantă  în istoria ambelor biblioteci.  Din 1999 Biblioteca Publică Raională “A. Donici” devine un diriguitor al tuturor bibliotecilor din judeţ, reprezentînd pentru cele 172 de biblioteci publice un veritabil ghid indispensabil utilizatorului nedumerit şi nehotărît.

Graţie susţinerii financiare din partea Fundaţiei Soros-Moldova, din anul 2000 biblioteca a fost supusă unor schimbari permanente:

 • înaugurează Centrul de Informare şi Documentare;
 • lansează pagina WEB , devenind Centrul de Documentare şi Informare al  comunităţii;
 • începe  procesul de înregistare a colecţiilor în regim automatizat;
 • devine membru al consorţiuui eIFL Direct Moldova, cît şi a consorţiului SIBIMOL.

         La 01.01. 2019:

 • colecţiile   bibliotecilor publice  din reţea constituie-  496718 mii u.m;
 • au beneficiat de serviciile bibliotecilor 24173   utilizatori activi;
 • bibliotecile  au fost vizitate de 364376 ori;
 • au fost împrumutate şi  consultate  peste 435014  documente.

Din 1976 este Centru metodologic pentru 60 biblioteci publice din teritoriu.  Bibliotecarii din reţea  au participat la 11627 ore de instruire non-formală ,  seminare, mese rotunde , dezbateri, traininguri, iar pentru bibliotecarii novice  “Şcoala tînărului bibliotecar-2018” .

ACCES LA BAZE DE DATE:

 • Q- Series
 •  MoldLex

 

DOTAREA CU TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

Toate, cele 59 de  biblioteci sunt dotate cu 235 calculatoare pentru utilizatori, din care 176 în mediul rural ;

– la reţeaua internet sunt conectate 220  calculatoare din care 175 în mediul rural  ;

– dispun de 69 imprimante   disponibile pentru acces public;

Pe parcursul anului 2018 în catalogul electronic al BPR”A.Donici” au fost înregistrate  67434 u.m  (42.5% din colecţii existente).

Din luna octombrie 2013 pînă în prezent , în baza de date  SIBIMOL s-au înregistrat 13676 documente , astfel,  plasîndu-ne pe locul întîi în topul bibliotecilor membre al Consorţiului   SIBIMOL.

BPR „A. Donici” din Orhei dispune de pagină Web, care în 2018 a fost vizitată de 13884 mii utilizatori şi s-au efectuat 25100 mii vizite virtuale ;

SITE-URI, BLOGURI:

http://donici-lib.org/ ; blog.biblioteca-donici.org;  www.facebook.com/bprorhei

Cele 3 bloguri  din reţea au fost vizitate de 2096 vizitatori şi s-au efectuat 14303  vizite virtuale.

       PROGRAME CULTURALE , EDUCAŢIONALE, ŞTIINŢIFICE . EVENIMENTE- 2018:

Programele şi activităţile  culturale au fost consacrate celor mai importante evenimente  inspirate din ODD 2030 şi priorităţile anului.

B.P.R.”A. Donici”  a fost catalizatorul organizării şi desfăşurării programelor şi evenimentelor culturale.  O componentă importantă a activităţii bibliotecilor o constituie activităţile cu caracter cultural, educativ, informaţional şi de recreere, servicii moderne de bibliotecă , organizate pentru diferite categorii de utilizatori din comunitate.

În decursul anului au fost organizate 210 SMB, 2247 activităţi culturale , programe de lectură, culturale, cognitive şi de divertisment, la care au participat utilizatori de diferite vîrste.

 EVENIMENTELE ANULUI  2018

 • Campania E biblioteca mea
 • Ziua Națională a Culturii (15.01).
 • Ziua Internațională a Cititului Împreună (01.02).
 • Lecția publică „Alexandru Plămădeală – personalitate marcantă a culturii basarabene” (09.02).
 • Zilele Ușilor Deschise (19-21.02)
 • Întâlnire cu designerul vestimentar – Marcela Moscovciuc (06.03).
 • Întâlnire cu orheianul Gheorghe Maxian-Deladolna (14.03)
 • Centenarul Marii Uniri, Conferința „1918 – anul întregirii ființei noastre naționale” (22.03)
 • Participare laSimpozionul „Anul bibliologic 2017” (28.03)
 • Celebrarea rezultatelor proiectului „Sănătatea femeii în era digitală” (12.04)
 • Ziua Bibliotecarului – 2018 (24.04).
 • Concursul literar raional ”La izvoarele înțelepciunii” (27.04)
 • Vizita de studiu la Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț (6-8.05).
 • Săptămâna Uniunii Europene (7-13.05)
 • Participare la activitatea„Familia – prima școală” (15.05).
 • 117 ani de lectură publică la Orhei – Zilele Bibliotecii Publice Raionale „Àlexandru Donici” (23.05)
 • Participare la Târgul locurilor de muncă (25.05).
 • Participarea laConferință Pedagogică „Acces, relevanță și calitate în educație” (13.06).
 • Eveniment cultural-artistic ,,Prin port și cultură suntem o națiune” (24.06)
 • Activitatea literar-artistică „Ștefan cel Mare și Sfânt – glorie și mândrie!” (01.07)
 • Masa rotundă în cadrul Zilelor Diasporei ,,Distanța dintre Moldova și SUA” (02.08)
 • Vizita de studiu a colegilor de la Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu” Neamț (08.08)
 • Sărbătoarea Limbii Române ,,Pentru ea cresc florile visării” (31.08)
 • Activitatea literar-artistică „Uniți prin credință și neam” (10.09)
 • Maratonul unei cărți (05.09)
 • Zilele Ușilor Deschise (19-21.09)
 • Participare la evenimentul ,,Biblioteca Altfel” (23.09)
 • Participare la Forumul Formatorilor (26.09)
 • Nocturna Bibliotecilor (29.09)
 • Gala voluntarilor (08.10)
 • Am participat la Conferința Științifică Internațională ”Bibliotec@ – platformă deschisă în procesul de cercetare și inovare” (18.10).
 • ,,Vremea cheltuită cu înțelepciune nu se pierde” – omagierea preotului Igor Jechiu la Mârzești (19.10)
 • Am participat la lucrările Conferinței anuale a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (25.10).
 • Festivalul Raional al Lecturii și Cărții pentru Copii (26.10).
 • Lansarea monografiei „Orhei – vatră de istorie și civilizație” (04.11).
 • Întâlnire cu autorul Aurelian Silvestru în cadrul Campania Naţională de promovare a lecturii „Să citim împreună” (28.11)
 • Concursul raional ,,Biblioteca – motorul comunității” (februarie – decembrie)
 • Concursul raional ,,Servicii Moderne de Bibliotecă” (februarie – decembrie)
 • Conferință –prezentare ,,SMB în contextul necesităților utilizatorilor” (14.12)

1.Promovarea imaginii bibliotecii publice şi a lecturii

B.P.R.”A. Donici” şi bibliotecile din raion au organizat în lunile februarie şi septembrie „Zilele  uşilor deschise” în scopul:

 •       atragerea noilor utilizatori;
 •       promovarea  SMB;
 •       promovarea imaginii bibliotecii  şi bibliotecarului în comunitate.

În cadrul Zilelor uşilor deschise au fost organizate: expoziţii de documente, excursii ghidate prin bibliotecă, au audiat reviste bibliografice, prezentări de carte etc;

Cu prilejul  comemorării şi omagierii  scriitorilor naţionali şi personalităţilor  orheiene au fost organizate:

 • Zilele Mihai Eminescu;
 • Zilele Alexandru Donici;
 • Zilele Ion Creangă;
 • Zilele Grigore Vieru;
 • Zilele Paul Goma;
 • Zilele Mihail Garaz;
 • Zilele Dumitru Matcovsci;
 • Zilele Gheorghe Bossi-Dumeneanu.
 • Expoziţii de documente;
 • Medalioane literare;
 • Lansări de carte;
 • Concursuri literare;
 • Întîlniri cu partenerii, inclusiv reprezentanţii Novateca ,utilizatorii fideli , personalităţile notorii din comunitate.

În scopul publicităţii activităţilor organizate de bibliotecile din reţea au fost postate informaţii  pe contul de  Facebook .

 1. Lecturile verii – 2018 ”Cartea nu are vacanţă”ediţia a X-a

Bibliotecile publice care acordă servicii de bibliotecă copiilor au  participat activ la realizarea  Proiectului raional „Lecturile verii 2018” cu genericul „Cartea nu are vacanţă”, ediţia a X-a. Pe parcursul lunilor iunie-august au fost organizate diverse programe culturale , SMB cu participarea copiilor. S-au organizat concursuri literare, ore de lectură, ora poveştilor, concursuri de desene, confecţionarea de origame, croşetări, vizio­nări de filme şi  jocuri de masă şi pe calculator. Biblioteca pentru copii  „.I.Creangă”, Orhei şi în anul de referinţă a organizat tabăra de lec­tu­ră şi agrement, care este frecventată de diverse categorii de copii.

Activităţile  din cadrul Proiectului contribuie benefic la promovarea lecturii, imaginii bibliotecii cît şi atragerea la lectură  a mai mulţi copii, îndeosebi copiii străzii, bunici, casnice cît şi  formarea unui parteneriat durabil cu instituţiile din localitate.

                          3.    Festivalul Naţional LecturaCentral- 2018

Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a VIII-a, 2018,s-a desfăşurat pe parcursul lunii septembrie 2018.  Bibliotecile din reţea au aderat la acest program contribuind la promovarea lecturii și oferirea accesului la cunoaștere a utilizatorilor prin diverse mijloace.

E îmbucurător faptul, că 3 utilizatori inclusiv 1 utilizator din mediul rural ( BPS Teleşeu) au participat la Concursul Republican ” Cel mai bun utilizator -2018″. Astfel, dna  Margareta Dobrovolschi, utilizatoarea Filialei „Bucuria” a BPR”A.Donici” s-a plasat pe locul III, fiind menţionată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu premiu bănesc şi diplomă.

 1. Festivalul Raional al Cărţii şi Lecturii pentru copiii- 2018

În cadrul  Festivalului Raional al Cărţii şi Lecturii pentru Copii ed. a XII– a , a fost organizat  un concurs consacrat Marelui voevod Ștefan cel Mare , avînd drept  scop  promovarea  cărţii şi  lecturii, dezvoltarea creativităţii la copii, schimb de experienţă, idei între bibliotecarii bibliotecilor publice  din reţea.

5.Concursuri literare raionale

Cu prilejul omagierii Poetului Grigore Vieru, BPR”A.Donici” a organizat  recital de versuri şi cîntece inspirate din creaţia Măriei Sale.

În cadrul Zilei Mondiale a Poeziei B.P.R. „A. Donici” a organizat  un recital de versuri cu genericul „Poezia a fost şi este un sinonim al frumosului, artei şi veşniciei”. La recital au participat locuitorii  orheieni, cu diferite vîrste,  trăind clipe şi emoţii,  recitînd versuri cu caracter social, poetic, despre viaţă, dragoste, patri­otism.

În scopul omagierii Sărbătorii Naţionale „Limba noastră cea Romănă”,  BPR „A.Donici” în colaborare cu Secţia Cultură, CR „A.Suruceanu” au organizat un spectacol literar muzical , cu participarea elevilor, poeţilor orheieni .Participanţii  şi-au citit versurile proprii, dar şi ale scriitorilor: A. Mateevici, Gr.Vieru, D.Matcovschi, poeţilor oheieni etc.

În anul de referinţă s-au desfăşurat    serate  literar-muzicale,medalioane literare cu prilejul jubileelor scriitorilor, persona­lită­ţi­lor notorii din Ţară şi locale: „Ion Druţă-păstrător al valorilor spirituale”, „Să-aveţi cuvăntul mai presus de toate” ,dedicat poetului orheian Gheorghe Bossi-Dumeneanu.

6.Lansări de carte şi întîlniri cu scriitorii

Promovarea cărţii şi a lecturii, este unul dintre obiectivele strategice ale B.P.R. „A. Donici” şi ale bibliotecilor publice din reţea.

Un adevarat triumf al Campaniei de lectură „Copii Moldovei citesc o carte ” a fost întîlnirea cu Aurelian Silvestru,organizată de B.P.R. „A. Donici” în colaborare cu Direcţia de Educaţie. Cei mai activi copii au participat la Conferinţa Naţională organizată de Biblioteca Naţională pentru Copii „I.Creangă”,Chişinău.

Copiii au demonstrat că sunt cărţi bune şi  scriitori care pot scrie pentru ei. Ei au fost critici literari cu afirmaţii şi deducţii proprii.

.   BPR „A.Donici” a organizat lansarea: publicaţiilor poetei orheiene,Ecaterina Negară,  romanului „Magda”, autor Ana Onică, a cărţii „Via Vitae”, autor orheianul, Felix Lihtgolţ . Filiala pentru copii”I.Creangă” a BPR”A.Donici” a organizat o întîlnire  de suflet cu scriitorul pentru copii Alexandru Plăcintă, care şi-a lansat şi ultimele cărţi. A fost una din cele mai interesante activităţi pe parcusrul anului, deoarece au participat copii de la instituţiile preşcolare din oraş, educatori, părinţi, bibliotecari.

Cu prilejul Hramului mun. Orhei ” Sf. Dumitru”, BPR”A.Donici” în colaborare cu  Muzeul de Istorie şi Etnografie, Orhei au organizat lansarea cărţii „Orhei-vatră de istorie şi civilizaţie”, autori Andrei Calcea şi Vasile Cocarcea.

7. Servicii Moderne de bibliotecă:

Pe parcursul anului bibliotecile din reţea au implimentat 210 SMB, din care 163 pentru copii pe diverse teme, la care au participat 3851 de utilizatori, din care 2489 copii. BPR”A.Donici” a organizat SMB :”Creativitate şi cunoaştere prin IT”,” Arta populară-între tradiţie şi modernitate”,”Sănătatea mintală începe cu tine”,”Calea spre perfecţiune”, la care au participat utilizatori adulţi şi adolescenţi .

10 biblioteci din reţea au participat la replicarea SMB „Sănătatea femeii în era digitală”, implimentat de BPR”M.Eminescu”, Rezina,  finalizîndu-se cu vizita de studiu şi documentare la BJ”Octavian Goga”, Cluj Napoca, Romănia.

Biblioteca Publică Sătească Peresecina  a organizat replicarea SMB, „Croitoria – în topul celor mai solicitate profesii”, la care au participat 7 biblioteci din reţea şi 1 bibliotecă din mun. Chişinău. Filiala pentru copii „I. Creangă”,Orhei  a BPR”A.Donici” în anul curecnt a implimentat 7 SMB cu participarea partenerilor, voluntarilor inclusiv de la Corpul Păcii.9.

8.Activitatea de memorie şi cunoaştere locală.

Bibliotecarii din reţea au participat activ la desfăşurarea programelor culturale în cadrul Concursurilor, Festivalurilor organizate de Secţia Cultură  „Duminica la noi în sat”, ” Tradiţii şi obiceiuri  orheiene”, organizînd expoziţii de documente din istoria comunităţii,  copturi, croşetări, lurări ale  meşterilor  populari etc.

B.P.R. „A. Donici”  a contribuit la elaborarea bibliografiei ” Unirea Mare” , editată  de BJ”Gh.Kirileanu”, Piatra-Neamţ, Romănia.

9.Servicii speciale:

Şi în anul de referinţă bibliotecile „Slobozia Doamnei”, Selişte  şi Ciocîlteni au desfăşurat diverse  programe  în deservirea utilizator romi. Copii romi sunt unii din cei mai activi participînd la acţiuni culturale ,  SMB. Zilnic utilizează internetul, corespondează cu rudele plecate peste hotare, cu semenii lor.

Din anii 2004 la Filiala „Nordic” a BPR”A.Donici”, activează sala de lectură pentru persoane nevăzătoare, care are misiunea de a acorda servicii de lectură la domiciliu pentru persoanele nevăzătoare.

Biblioteca dispune de colecţii în Brail: cărţi, reviste, casete audio. În temeiul Contractului de colaborare cu Biblioteca Specială republicană centralizată şi studioul de imprimare sonore a Societăţii Orbilor din Moldova prin intermediul  împrumutului interbibliotecar   au primit 611 casete audio, care au fost împrumutate utilizatorilor la domiciliu. Astfel, utilizatorii cu deficienţe de  vedere au consultat pe parcursul anului de referinţă 3011 casete audio.

Filiala „Nordic” a BPR”A.Donici” s-a transformat în Centru de integrare a persoanelor cu nevoi speciale. În colaborare cu Societatea Orbilor, filiala Orhei permanent organizează diverse acţiuni culturale, mese rotunde, întîlniri cu personalităţi orheiene.

B.P.R. „A. Donici” de mai mulţi ani colaborează cu Penitenciarul din s. Brăneşti, oferindu-le publicaţii, care au fost triate din colecţiile B.P.R. „A. Donici.

Biblioteca publică comunală Zorile, Susleni în colaborare cu Centrul comunitar (azil pentru bătrîni), au organizat diverse acţiuni culturale. Biblioteca pentru ei a devenit o a doua casă, fiind  antrenaţi în diverse activităţi, îndrumaţi de bibliotecari cu o mare pasiune de lectură.

 1. Colaborare. Parteneriat

Pe parcursul anului de referinţă bibliotecile din reţea au încheiat Contracte cu 342 parteneri locali, din care Filiala pentru copii „I.Creangă” a BPR”A.Donici”, Orhei şi Biblioteca Publică Sătească cu 4  parteneri internaţionali , avînd drept scop, atragerea la lectură a membrilor comunităţii, îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării activităţilor, evenimentelor, SMB în localitate.

11. Dezvoltarea profesională continuă

În scopul gestionării calitative a informaţiei şi  răspunderii operative la cererile informaţionale ale utilizatorilor, organizarea  serviciilor noi, 73  bibliotecari din reţea au participat la 11627 ore academice de instruire.

În anul de referinţă şi-au confirmat /atribuit gradul de calificare  8 bibliotecari din reţea.

Bibliotecarii din reţea au participat la lucrările Şcolii de vară -2018 pentru tinerii bibliotecari, organizat de ABRM şi Programul Naţional Novateca.    Formatorii  BPR”A.Donici”  au participat la trainingurile organizate  de  Programul  Novateca, Centrele Naţionale de Formare .

Cu susţinerea  financiară a Programului Naţional Novateca,  17 bibliotecari  din reţea au vizitat bibliotecile din Grecia, Polonia , Lituania, Romănia.

Formatorii BPR”A.Donici”pe parcursul anului de referinţă au organizat trainingurile: „Advocacy pentru bibliotecari”, „Formare formatori”, „SMB”, „i-Can pentru o carieră de succes”, „Elaborarea unui infografic”, „Managmentul proiectelor”, „e-Guvernare”etc.

Bibliotecarii din reţea au participat la:   colocviul profesional ”Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci”; atelierele profesionale: Servicii moderne/modernizate de bibliotecă: „Formarea competenţelor utilizatorilor în domeniul culturii informaţiei”, „Descrierea bibliografică a documentelor”, „Completarea corectă a raportului statistic anual 6-c”etc.

B.P.R. „A. Donici”  a primit gratis  publicaţiile   de specialitate „Magazin Bibliologic”, „BiblioPolis”, „Axis Libri” editată de Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia” din Galaţi, România, care contribuie nemijlocit la autoinstruirea continuă a biblio­te­carilor din reţea.

PUBLICAŢII ELABORATE ŞI EDITATE DE
BPR „A. DONICI”
(1992-2018)

1. Carte, lectură, bibliotecă: Buletin  metodico-bibliografic / Biblioteca Publică Orăşenească„ A. Donici”, resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 1992 (Tipogr. Orhei).- 1 p.

2. Carte, lectură, bibliotecă : Caiet metodic / Biblioteca Publică Orăşenească „ A. Donici”, resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 1993 (Tipogr. Orhei).- 46 p.

3. Alexandru Donici – o stea pe cerul Moldovei: Indice bibliografic / Biblioteca Publică Orăşenească „ A. Donici”; alcăt.: Zinaida Vîrlan; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 1993 (Tipogr. Orhei).- 23 p.

4. Orhei – străvechi oraş al Moldovei: Indice bibliografic / Biblioteca Publică Orăşenească „ A. Donici”; alcăt.: Zinaida Vîrlan, Valentina Frunză; resp de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 1993 (Tipogr. Orhei).- 44 p.

5. O viaţă sub semnul diagonalei: Mihail Garaz: Biobibliografie / Biblioteca Publică Orăşenească „ A. Donici”; alcăt.: Zinaida Vîrlan; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei: Tipografia din Orhei, 1998.- 96 p.- (Personalităţi orheiene).

6. Ghidul cetăţeanului: Instituţii şi servicii publice din raionul Orhei / Biblioteca Publică „ A. Donici”; CID „Orhei”; realizatori: Elena Turcin, Elena Crudu; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 2003.- 31 p.

7. Dimitrie Cantemir – unul din Luceferii Europei: Bibliografie / Biblioteca Publică „ A. Donici”, Biblioteca pentru Copii „ Ion Creangă”;  alcăt.: Zinaida Adamachi; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 2003.- 32 p.

8. Dumitru Matcovschi: Biobibliografie  / Biblioteca Publică „ A. Donici”; alcăt.: Elena Crudu; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei: S. n., 2003  (Tipogr. Orhei).- 133 p.- (Personalităţi orheiene).

9. Ştefan cel Mare şi Sfînt (1457-1504): biobibliogr. / Biblioteca Publică „ A. Donici”; Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ; red. coord.: Elena Crudu, Mihaela Mereuţă; resp. de ed.: Lidia Sitaru, Constantin Bostan.- Orhei: Tipogr. or. Orhei, 2004.- 168 p.

10. Cărţi cu autograf: Bibliografia cărţilor cu autograf în colecţia  Bibliotecii Publice „ A. Donici” / Biblioteca Publică „ A. Donici”; CID „Orhei”; alcăt.: Elena Turcin; resp. de ed.:  Lidia Sitaru.- Orhei, 2005.- 31 p.

11. Andrei Lupan: Biobibliografie / Biblioteca Publică „ A. Donici”; alcăt.: Ana Globu; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Ch., 2006.- 443 p.

12. Mihail Garaz – o viaţă sub semnul diagonalei: Biobibliografie.- ed. reviz. şi compl. / Biblioteca Pu­blică „ A. Donici”; alcăt.: Elena Crudu; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Ed. a 2-a, rev. şi copl.- Orhei: Tipogr. or. Orhei, 2007.- 136 p.- (Personalităţi orheiene).

14. Dicţionar biobibliografic al personalităţilor orheiene în domeniul literaturii, artei şi culturii / Biblioteca Publică „ A. Donici”; alcăt.: Aliona Gudima, resp. de ediţie: Lidia Sitaru.- Ch.: Pontos, 2008.- 456 p.

15. Mănăstirea Curchi: Bibliografie / Biblioteca Publică Raională „A. Donici”; dir.: Lidia Sitaru; alcăt.: Elena Crudu.- Ch.: Pontos, 2009.- 102 p.

16. Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă / Biblioteca Publică Raională „A. Donici”; dir.: Lidia Sitaru; alcăt.: Elena Crudu, Elena Turcin- Ch.: Pontos, 2013.- 120 p.

17.Oraşul Orhei: Bibliografie / Bibl. Publică Raională „A. Donici”; alcăt.: Elena Crudu; resp. ed. : Stepanida Ţugui.- Chişinău: Notograf Prim, 2017.Vol.1.-2017.-208p

 

BIBLIOTECILE PUBLICE ÎN MASS-MEDIA  1992-  2018                                                          

                                                       

2018

1. Ştiri: Bibliotecă modernă în parcul central din Chişinău: [interviu cu Lucia Brecoi, directorul Bibliotecii pentru Copii “Ion Creangă” din Orhei] . – Chişinău: Moldova 1, 23.09.2018.- 12, 30

 Emisiuni Radio

2.Casa Radio: Inreviuri cu colaboratorii  BPR „A. Donici”. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 27-28.01.2018.

3.Casa Radio: Inreviuri cu colaboratorii  BPR „A. Donici”. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 26.12.2018.

4.„ Prin cultură dăinuim”: [Ziua Naţională a Culturii serbată la BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2018 .- 19 ian.- P. 4.

5.Botnariuc, Ludmila. Reaprindeţi candela… [ lansare de carte  a autoarei Mariana S. Ţăranu „ Scrisori către Stalin sau spovedaniile celor ocupaţi” la BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2018.- 9 febr.- P. 4.

6.Consiliul de presă din Moldova a organizat un club de discuţii la Orhei [organizat în incinta  BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2018.- 9 febr.- P. 4.

7.Garabagiu, Vera. Cartea – pomul înţelepciunii: [BPC Ghetlova] // Opinia liberă.- 2018 .- 30 mart.- P. 4.

8.Ziua mondială a cărţii şi ziua bibliotecarului marcată la Orhei // Opinia liberă.- 2018 .- 27 apr.- P. 4.

9.Încep Zilele Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, ediţia 2018 // Ceahlăul.- 2018.- 7 mai.- P. 10.

10.Munteanu, Gabi. Zilele Bibliotecii „G.T. Kirileanu”  : [Piatra-Neamţ] // Monitorul.- 2018.- 8 mai.

11.Munteanu, Gabi. Manifestări de Zilele Bibliotecii Judeţene: [„G.T. Kirileanu”  Piatra-Neamţ] // Monitorul.- 2018.- 9 mai.- P. 4.

12. Munteanu, Gabi. Zilele Bibliotecii, finalul pe 2018: [„G.T. Kirileanu”  Piatra-Neamţ] // Monitorul.- 2018.- 11 mai.

13.Găină, Boris. Orheianul de la Dolna: [ întălnire  cu Gheorghe Maxian organizată în incinta  BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2018 .- 30 mart.- P. 4.

14.Ziua Unirii, comemorată printr-o conferinţă ştiinţifică: [organizat în incinta  BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2018 .- 30 mart.- P. 4.

15.Colesnic, Lidia. La multi ani, Vatici! [Vatici – 575 ani ] // Opinia liberă.- 2018 .- 8 iun.- P. 5.

16.Olari, Daniela. O nouă carte a Tatianei Croitor [lansarea cărţii „Un dor ce ne strigă mereu” organizată în incinta  BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2018 .- 29 iun.- P. 4.

17.Un nou sediu pentru lectură: [BP sătescă Camencea] // Opinia liberă.- 2018 .- 6 iul.- P. 5.

18. Roman, Vasile. Eveniment inedit la Mîrzeşti : [Igor Jechiu -100 ani de la naştere] // Opinia liberă.- 2018 .- 26 iul.- P. 5.1

19.Bibliotecarii – instructori pentru copii // Opinia liberă.- 2018 .- 27 oct.- P. 2.

20.Biblioteca publică Zorile, în haină nouă // Opinia liberă.- 2018 .- 2 noiemb.- P. 2.

21.Cernei, Ion. A fost lansată o nouă monografie: [“Orhei- vatră de istorie şi civilizaţie”, autori: Vasile Cocarcea, şi Andrei Calcea] // Cuvântul.- 2018 .- 16 noiembr.- P. 8.

22.Conferimţa raională „Servicii moderne de bibliotecă” // Opinia liberă.- 2018 .- 21 dec.- P. 4.

23. Nici o zi fără lectură: [a fost lansat un club de lectură la Orhei] // Cuvântul.- 2018 .- 21 dec.- P. 4.

 Emisiuni TV 

24.Mesager: Despre Ecaterina Negară. – Chişinău: Moldova 1, 03.02.2018.

25. Mesager: Despre Clubul de presă. – Chişinău: Moldova 1, 09.02.2018.

26.Mesager: Despre Gheorghe Maxian. – Chişinău: Moldova 1, 19.03.2018.

 27.Mesager: O altfel de bibliotecă în aer liber / Prezentatori: Vadim Cheptănaru şi Elena Băncilă. – Chişinău: Moldova 1, 23.09.2018.- 16.34

                                             2017

 În cărţi:

28.Oraşul Orhei: Bibliografie / Bibl. Publică Raională „A. Donici”; alcăt.: Elena Crudu; resp. ed. : Stepanida Ţugui.- Chişinău: Notograf Prim, 2017.Vol. 1.- 2017.- 208 p.

În periodice:

29.„TOP Profesional 2016” : [Concurs Raional Case/cămine de Cultură şi Biblioteci Publice Raionale, organizată în incinta BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2017. – 20 ian.- P. 4.

30.Roman, V. O lansare de carte inedită: [„Fă-ţi timp şi cugetă” de Tatiana Croitor organizată în incinta BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2017. – 20 ian.- P. 7.

31.Proiect bibliotecar : [acţiune de caritate] // Opinia liberă.- 2017. – 17 mart.- P. 4.

32. Excelenţă bibliotecarilor : [Reuniunea Directorilor bibliotecilor raionale din nordul ţării  la BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2017.- 7 apr.- P. 4.

33. Drăguţanu, Irina. Un centru de informareal al UE a fost deschis şi la Orhei // Cuvântul.- 2017.- 14 apr.- P. 6.

34.116 ani de lectură publică // Opinia liberă.- 2017.- 2 iun.- P. 4.

35.Biblioteca din Mîrzeşti ajută bătrînii să comunice cu copii // Opinia liberă.- 2017.- 21 iul.- P. 2.

36.1+1 – o iniţiativă susţinută de CR Orhei: [instruiri la Centrul Regional de Excelenţă Profesională Orhei] // Opinia liberă.- 2017.- 22 sept.- P. 4.

37.„iCan pentru o carieră de succes”: [instruiri la Centrul Regional de Excelenţă Profesională Orhei] // Opinia liberă.- 2017.- 22 sept.- P. 4.

38.Bibliotecarii– instructori pentru copii: [atelier de lucru la BPR „A. Donici” cu genericul „Riscurile şi siguranţa copiilor în internet prin prisma protecţiei datelor cu caracter personal”] // Opinia liberă.- 2017.- 3 noiemb.- P. 5.

39.Donaţie de carte: [la BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2017.- 27 oct.- P. 2.

Emisiuni TV

40. Mesager: Despre Maratonul utilizatorilor. – Chişinău: Moldova 1, 17.10.2017.

                                           2016

41. Creţu, I. Copiii în vizorul primarului [sărbătorile de iarnă la biblioteca publică din Neculăieuca, Orhei] // Opinia liberă.- 2016.- 22 ian.- P. 8.

42.Zaharia, Ion. Dar din dar: [donaţie de carte românească din Tîrgul Mureş, pentru BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2016.- 22 ian.- P. 12.

43.Cernei, Ion. Săptămîna Uşilor Deschise într-o instituţie primitoare: [BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2016.- 19 febr.- P. 4.

44. Săptămîna Uşilor Deschise la BPR „A. Donici”, Orhei // Opinia liberă.- 2016.- 19 febr.- P. 8.

45.Postolache, Gheorghe. „Hai la Lectură”: [Festivalul raional al Cărţii şi Lecturii pentru Copii şi Tineret organizat de către BPR „A. Donici”] // A mic.- 2016.- Nr. 2.- P. 10.

46.Frunză, Valentina. Un copil care iubeşte să citească nu poate deveni un om rău // Cuvântul.- 2016.- 4 mart.- P. 3.

47.Veveriţa, Mariana. Biblioteca nu are graniţe: [vizită la colegii de la Piteşti, România] // Opinia liberă.- 2016.- 25 martie.- P. 4.

48.Conferinţa „ Orheiul şi Unirea”: [ organizată la BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2016.- 1 apr.- P. 4.

49.Stimate bibliotecari!: [felicitare cu ocazia Ziua Bibliotecarului] // Opinia liberă.- 2016.- 22 apr.- P. 4.

50.Mihai, Galina. Inimi darnice:  [serviciu nou la biblioteca publică Cucuruzeni] // Opinia liberă.- 2016.- 13 mai.- P. 6.

51.Agafian, Rodica. Istoria bisericii neamului: [concursul „Vasile Lupu” organizat la BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2016.- 13 mai.- P. 6.

52.Colesnic, Lidia. „La mulţi ani” pentru Tudor Morari! : [aniversare organizată la Vatici] // Opinia liberă.- 2016.- 13 mai.- P. 5.

53. Sitaru, Lidia. Bibliotecile schimbă comunitatea // Cuvântul.- 2016.- 20 mai.- P. 8.

54.Sitaru, Lidia. Bibliotecile de la Orhei devin centre comunitare. În ce mod? // Opinia liberă.- 2016.- 20 mai.- P. 6.

55.Creţu, I.  Omagiată la 100 ani cu trecut de suferinşe mari [Lucheria Ganţa, Neculăieuca] // Opinia liberă.- 2016.- 20 mai.- P. 6.

56.Savin, Maria. Cartea izvor de înţelepciune: [Mîrzeşti] // Opinia liberă.- 2016.- 20 mai.- P. 6.

57.Colesnic, Lidia. La mulţi ani pentru Tudor Morari! // Realităţi culturale.- 2016.- Nr. 6.- P. 19.

58. Sitaru, Lidia. Bibliotecile publice – schimbă comunităţile // Realităţi culturale.- 2016.- Nr. 6.- P. 15.

59. Frunză, Valentina. Biblioteca estivală: [„Tărîmul cărţii” la Biblioteca pentru Copii „I. Creangă”, Orhei] // Cuvântul.- 2016.- 24 iun.- P. 5.

60. Grubîi L. Peste 90 % din bibliotecile raionului Orhei au fost modernizate // Opinia liberă.- 2016.- 24 iun.- P. 2.

61.Sitari, Lidia. Bibliotecile publice schimbă comunităţile // AXIS LIBRI.-

Anul IX, Nr. 32.- 2016.- sept.- P. 7-8.

62.Cum au sărbătorit micuţii o zi de naştere la bibliotecă: [la Biblioteca pentru Copii „I. Creangă”, Orhei] // Opinia liberă.- 2016.- 28 oct.- P. 4.

63. Vlad Vlas a adus „ Un strop de iubire” la baştina sa: [lansare de carte la Biblioteca Publică din Bieşti] // Cuvântul.- 2016.- 11 noiemb.- P. 5.

64.„Lanţul cărţilor”: [campania Naţională: „Ne vedem la bibliotecă”] // Opinia liberă.- 2016. – 11 noiemb.- P. 4.

65.Ситару, Лидия. Библиотеки помогают пчеловодам // Библиотечный форум, теория и праkтика.- 2016.- Nr. 4.- P. 43-45.

                                               2015

 În cărţi:

66. Lidia Sitaru 1950: [biografie, bibliografie selectivă] // Calendar Naţional…/ Bibl. Naţ. a rep. Moldova; dir. Gen. Dr. Alexe Rău; aut.: Valeria Matvei, Natalia Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu.- Ch., 2015.- P…..

În periodice:

67. Colesnic, Lidia. Cu paşi mari spre succes la doar 18 ani: [Tudor Moraru, utilizator al B.P. Vatici]  // Realităţi culturale.- 2015.- Nr. 2.- P. 21.

68. Foluşneac, Tatiana. Bibliotecile raionului Rîşcani în vizită de studiu la Teleneşti şi Orhei // Realităţi culturale.- 2015.- Nr. 2.- P. 7.

69. Cucu, Nadejda. Biblioteca Publică – piatra de temelie a satului: [s. Bieşti]   // Plaiul orheian.- 2015.- 6 mart.- P. 4, // Realităţi culturale.- 2015.- Nr. 3.- P. 9.

70.Cernei, Ion. Calculatorul le-a schimbat radical viaţa: [Instruiri în domeniul IT  a persoanelor cu dificienţe vizuale] // Cuvântul.- 2015.- 20 mart.- P. 5.

71. Chicuş, R. Persoane cu dificienţe vizuale instruite în domeniul IT // Plaiul orheian.- 2015.- 20 mart.- P. 5.

 72.Calcea, Andrei. Ziua mondială a poeziei „Tot românul e poet” [organizată de BPR „A. Donici”] // Plaiul orheian.- 2015.- 27 mart.- P. 4.

73.Garabagiu, Vera. Serviciu nou în cadrul bibliotecii: [din Ghetlova] // Plaiul orheian.- 2015.- 27 mart.- P. 4.

74.Şendrea, Ala. „Codrencele” la Kursk: [famializarea locuitorilor Kurskului cu obiceeile şi tradiţiile naţionale moldoveneşti, s. Bolohani] // Opinia liberă.- 2015.- 3 apr.- P. 4.

75.Căruţă, Galina. Arborele genealogic datorită bibliotecarelor // Opinia liberă.- 2015.- 10 apr.- P. 3.

76.Ziua Bibliotecii Zorile // Plaiul orheian.- 2015.- 10 apr.- P. 4.

77.Crăciun, Tatiana. Formarea cititorului – imperativ al activităţii bibliotecii: [biblioteca publică din Mitoc, Orhei] // Opinia liberă.- 2015.- 1 mai.- P. 6.

78.Cernei, Ion. De ziua bibliotecii – întîlnire a cititorilor cu scriitorii: [biblioteca publică din Berezlogi, Orhei] // Cuvântul.- 2015.- 29 mai.- P. 6.

79.Mereuţă,  Aliona. „Duminica Mare” în satul Şercani: [Ziua bibliotecii publice din localitate] // Opinia liberă.- 2015.- 5 iun.- P. 5.

80.Leviţcaia, Elena. „La Putna clopot bate” : [comemorarea lui Ştefan cel Mare la Orhei, organizatori BPR „A. Donici”, Secţia de Cultură] // Opinia liberă.- 2015.- 10 iun.- P. 5.

 81.Crudu, Elena.  La Orhei a fost descoperit mormîntul lui Vasile Mahu // Opinia liberă.- 2015.- 24 iul.- P. 5.

82.Crudu, Elena. Vasile Mahu: Personalitţile meleagului // Cuvântul.- 2015.- 17 iul.- P…..

83.Roman, Elena. „ Caravana cărţii româneşti a ajuns la biblioteci şi cititori” // Cuvântul.- 2015.- 4 sept.- P. 1, 2.

84.Cernei, Ion. Inaugurări, expoziţii, concerte, donaşii de carte şi lipsă de …public: [în cadrul Sărbătorii Limbii Române] // Cuvântul.- 2015.- 4 sept.- P. 7.

85.1 decembrie – în destinul României mari: [activitate, organizată de către BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2015.- 4 dec.- P. 3.

86.Căruţă, Galina. Talentele satului Zorile // Opinia liberă.- 2015.- 18 dec.- P. 5.

87.Oportunităţi de Start –up pentru Femeile însărcinate şi mămicile tinere: [biblioteca publică din Peresecina, Orhei] // Novateca.-  2015.-noiembrie-decembrie.- P. 1.

889. La Orhei va fi înălţat totuşi monumentul lui Eminescu: [ziua de naştere a lui M. Eminescu omagiată BPR „A. Donici”, Orhei] // Cuvântul.- 2014.- 24 ian.- P. 6.

90.Frunze, Valentina. Copiii în labirintul cărţilor: [Biblioteca pentru Copii „I. Creangă”, Orhei] // Realităţi culturale.- 2014.- Nr. 1.- P. 18.

91. Tinerii au discutat despre căsătorie şi concubinaj: [Parohia ortodoxă „Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului organizează un ciclu de conferinţe „Tinerii de azi – familiile de miine” în incinta BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2014.- 28 febr.- P. 7.

92. Mariana, Aga. Cu gîndul la famili: [Conferinţa: „Tinerii de azi – familiile de miine” în incinta BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 7 mart.- P. 5.8.

Botnariuc, Ludmila. BPR „A. Donici” – epopeea timpului: [renovarea faţadei] // // Cuvântul.- 2014.- 17 ian.- P. 6.

93. „Cît de frumoasă eşti…”: [sărbătoarea – 8 Martie, organizată de către BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 14 mart.- P. 3.

94. Cu dragoste faţă de neam şi baştină: [Lansarea de carte ”Comorile neamului” de Valeria Florea-Dascăl, originară din Chiperceni în incinta BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 28 mart.- P. 1.

95. Cernei, Ion. Istoria de 450 de ani a unei dinastii din Chiperceni [Lansarea de carte ”Comorile neamului” de Valeria Florea-Dascăl, în incinta BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2014.- 28 mart.- P. 5.

96.Trubceac-Goma, Angela. Luminatu-sa de carte la Orhei: [Biblio Live Bazar organizat de Ziua bibliotecarului la Orhei] // Cuvântul.- 2014.- 9 mai.- P. 5.

97. Doroş, Victoria. D. Matcovschii – Om al Cetăţii: [Concurs literar organizat la BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2014.- 9 mai.- P. 5.

98. Doroş, Victoria. Om al Cetăţii: [Concurs literar „D. Matcovschii” organizat la BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 8 mai.- P. 5.

99. Luminatu-sa de carte: [Ziua bibliotecarului la Orhei] // Opinia liberă.- 2014.- 8 mai.- P. 5.

100.Globu, Ana. Dragostea de carte îţi formează personalitatea // Opinia liberă.- 2014.- 23 mai.- P. 4.

101. Cernei, Ion. 113 ani de lectură publică // Cuvântul.- 2014.- 13 iun.- P. 4.

102. Şendrea, Ala. La izvoarele Veşniciei: [Sărbătoare la Bolohani] // Opinia liberă.- 2014.- 8 mai.- P. 5.

103. „Biblioteca şi comunitatea: consolidarea relaţiilor” : [Conferinţa zonală -2014 în incinta BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 20 iun.- P. 3.

104. Cernei, Ion. Biblioteca rămîne un centru important de informare şi de instruire: [Conferinţa zonală – 2014: „Biblioteca şi comunitatea: consolidarea relaţiilor”  în incinta BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2014.- 20 iun.- P. 6.

105. Prima rundă a programuluzi naţional NOVATECA // Făclia.- 2014.- 27 iun.- P. 1.

106. S-a dat start modernitării bibliotecilor publice din regiunea Orhei // Cuvântul.- 2014.- 25 iul.- P. 8.

107. Şendrea, Ala. La izvoarele veşniciei: [B.P. Bolohani] // Realităţi culturale.- 2014.- Nr. 7.- P. 22.

108.Roman, V. „Limba noastră” şi „Limba noastră cea română” la Orhei: [activitaţi artistice, organizate de către BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 5 sept.- P. 2.

109. Sitaru, Lidia. Flacăra ce trebuie să ardă mereu: [Programul naţional „Novateca” implimentat la Orhei] // Vocea poporului.- 2014.- 17 oct.- P. 5.

110. Caruţă, Galina. Visul devine o realitate: [informatizarea bibliotecii din Zorile, Orhei] // Opinia liberă.- 2014.- 24 oct.- P. 3.

111. La Peresecina s-a deschis un Centru de acces public la Internet // Cuvântul.- 2014.- 19 dec.- P. 7.

112. Interviu: Lidia Sitaru, Director al BPR „A. Donici” din Orhei, despre aderarea la reţeaua Novateca // Plaiul orheian.- 2014.- 5 dec.- P. 3. // [Sursă electronică] .- www.novateca.md [Accesat 8.11.2014]

 

                                                      Lista bibliotecilor publice

 

Nr.

Adresa, site, blog

Anul fondării

Director / Şef de bibliotecă

Telefon

e-mail

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Raională “Alexandru Donici” Orhei
Bd. M. Eminescu, 4, or. Orhei, cod MD-3500http://donici-lib.org/
1901 Stepanida Țugui 0-235-23684 biborhei@gmail.com
2. BPR „A.Donici”. Filiala pentru Copii „I.Creangă” Orhei, Str.Renaşterii Naţionale, 16, MD 3501  1947 Brehoi Lucia 0-235-21360 bibliotecacopiiorhei@gmail.com

 

3. BPR”A.Donici”. Filiala ”Bucuria” Orhei Str. Unirii 142, MD-3501  1967 Eugenia Arseni 0-235-23826 bibliotecabucuria@gmail.com
4. Biblioteca publică „Nordic” or. Orhei, Str. Negruzzi, 117, MD-3501  1973 Veronica  Iacovenco 0-235-29574 bibliotecanordic@gmail.com
5. BPR”A:Donici”. Filiala  „Slobozia Doamnei” Str.31 August 75, or. Orhei MD-3501  1948 Xenia Balaban 0-235-30681 bibliotecasldoamnei@gmail.com
6. BPR”A.Donici” .Filiala „Lupoaica” Orhei, Str. Stejarilor, 1, MD- 3501  1979 Angheluţă Ala  bibliotecalupoaica@gmail.com
Biblioteci publice comunale/săteşti
7. Biblioteca Publică Comunală Berezlogi, MD-3511  1947 Ţurcan Elena 0-235-67678 bibliotecaberezlogi@gmail.com
8. Biblioteca Publică Comunală Bieşti,MD-3512  1951 Maria Cojocari 0-235-45686  bibliotecabiesti@gmail.com,
9. Biblioteca Publică Sătească Bolohan, MD-3513  1948 Lisu Ana 0-235-40408 biblioteca.bolohan@gmail.com
10. Biblioteca Publică Sătească  Brăneşti, MD-3515  1950 Veronica Goncear 0-235-76252 bibliotecabranesti@gmail.com
11. Biblioteca Publică Sătească Brăviceni, MD-3514  1948 Iulia Cojocari 0-235-51160  bibliotecabraviceni@gmail.com
12. Biblioteca Publică Sătească Bulăieşti, MD-3517  1972 Goncear nadejda 0-235-92165 bibliotecabulaiesti@gmail.com
13. Biblioteca Publică Sătească Butuceni, MD 3552  1955 Maria Dînga 0-235-56822 bibliotecabutuceni@gmail.com
14. Biblioteca Publică Sătească  Camencea, MD 3526  1951 Popa Maria 0-235-53885 bibliotecacamencea@gmail.com
15. Biblioteca Publică Sătească Chiperceni, MD-3518  1945 Ana Omelianov 0-235-75597 bibliotecachiperceni@gmail.com
16. Biblioteca Publică  Comunală Ciocâlteni, MD-3519  1948 Manole Elena 0-235-52122  biblioteca.ciocilteni@gmail.com
17. Biblioteca Publică Sătească Clişova, MD-3521  1950 Natalia Mustea 0-235-52731 bibliotecaclisova@gmail.com
18. Biblioteca Publică Comunală Cucuruzeni, MD-3522  1950 Galina Mihai 0-235-66579 bibliotecacucuruzeni@gmail.com
19. Biblioteca Publică Comunală Donici, MD-3526  1950 Nina Căruntu 0-235-73636  bibliotecaalecudonici@gmail.com
20. Biblioteca Publică Sătească Dâşcova, MD-3525  1950 Mihailă Elena 0-235-49717 bibliotecadiscova@gmail.com
21. Biblioteca Publică Sătească Fedoreuca,MD-3519  1963 Panţa Tatiana 0-235-71637  bibliotecafedoreuca@gmail.com
22. Biblioteca Publică Sătească Furceni, MD-3527  1954 Eugenia Saidacari 0-235-56479  bibliotecafurceni@gmail.com
23. Biblioteca Publică Comunală  Ghetlova, MD-3528  1950 Vera Garabadgiu 0-235-61234  bibliotecaghetlova@gmail.com
24. Biblioteca Publică Sătească Hâjdieni,MD-3529  1954 Rodica Hîrcîială 0-235-62141 bibliotecahijdieni@gmail.com
25. Biblioteca Publică Sătească Hulboaca, MD-3530  1955 Ana Garştea 0-235-61428 bibliotecahulboaca@gmail.com
26. Biblioteca Publică Sătească  Isacova, MD-3531  1947 Buciuşcan Zinaida 0-235-40433 bibliotecaisacova@gmail.com
27. Biblioteca Publică Comunală  Ivancea, MD-3532  1951 Margareta Verbiţchi 0-235-93289  bibliotecaivancea@gmail.com
28 Biblioteca Publică Comunală Jora de Mijloc, MD-3534  1965 Natalia Pavalachi 0-235-55577  bibliotecajorademijloc@gmail.com
29 Biblioteca Publică Sătească  Jora de Sus, MD-3535  1953 Maria Grigorii 0-235-55861 bibliotecajoradesus@gmail.com
30 Biblioteca Publică Sătească Lopatna, MD-3535  1970 Al-dra Cebotari 0-235-74056 bibliotecalopatna@gmail.com
31 Biblioteca Publică Sătească Lucăşeuca, cod MD-3545  1956 Doina Godorogea bibliotecalucaseuca@gmail.com
32 Biblioteca publică s. Mana, MD-3524  1952 Lilia Erhan 0-235-64282 bibliotecamana@gmail.com
33 Biblioteca Publică Comunală Mălăieşti, MD-3536  1948 Bunici Maria 0-235-51772 bibliotecamalaiesti@gmail.com
34 Biblioteca Publică Sătească Mitoc, MD-3503  1964 Tatiana Pascari 0-235-41373  bibliotecamitoc@gmail.com
35 Biblioteca Publică Sătească   Mârzaci, MD-3517  1964 Silvia Cotelea 0-235-63349 bibliotecamirzaci@gmail.com
36 Biblioteca Publică Comunală  Mârzeşti, MD-3537  1949 Ludmila Leahu 0-235-63388 bibliotecamirzesti@gmail.com
37 Biblioteca Publică Comunală Morozeni, MD-3538  1950 Galina Borş 0-235-57011 bibliotecamorozeni@gmail.com
38 Biblioteca Publică Sătească Neculaeuca, MD-3539  1951 Lucheria Creţu 0-235-60226  bibliotecaneculaieuca@gmail.com
39 Biblioteca Publică Comunală  Pelivan, MD-3540  1954 Tatiana Zaincicovschi 0-235-68589  bibliotecapelivan@gmail.com
40 Biblioteca Publică Sătească Peresecina, MD-3541  1969 Maria Cojocaru 0-235-42768  bibliotecaperesecina@gmail.com
41 Biblioteca Publică Comunală Piatra, MD-3542  1947 Galina Bîrdu 0-235-58219  bibliotecapiatrag@gmail.com
42 Biblioteca Publică Sătească Podgoreni, MD-3543  1950 Daria Roşca 0-235-50240  bibliotecapodgoreni@gmail.com
43 Biblioteca Publică Comunală Pohrebeni, MD-3544  1951 Cucerenco Galina 0-235-65465  biblioteca.pohrebeni@gmail.com
44 Biblioteca Publică Sătească Pohorniceni, MD-3542  1949 Peretetcu Diana 0-235-57576 bibliotecapohorniceni@gmail.com
45 Biblioteca Publică  Comunală Puţuntei, MD-3542 1951 Eugenia Sănduţă 0-235-61645  bibliotecaputintei@gmail.com
46 Biblioteca Publică Comunală Selişte, MD-3545  1952 Elena Godoroja 0-235-44161  bibliotecaseliste@gmail.com
47 Biblioteca Publică Sătească Sirota, MD-3546  1947 Mudrea Tamara 0-235-49295 bibliotecasirota@gmail.com
48 Biblioteca Publică Comunală Step-Soci, MD-3547  1950 Tatiana Bîtcă 0-235-48667  biblioteca.step-soci@gmail.com
49 Biblioteca Publică Sătească Susleni, MD-3548  1972 Danu Dorina 0-235-62551  bibliotecasusleni@gmail.com
50 Biblioteca Publică Sătească Şercani,MD-3544  1952 Larisa Burduniuc 0-235-65836  bibliotecasercani@gmail.com
51 Biblioteca Publică Sătească Tabăra, MD-3553  1956 Ana Tolică 0-235-59377 bibliotecatabara@gmail.com
52 Biblioteca Publică Sătească Teleşeu, MD-3550  1950 Zubcova Tatiana 0-235-54238 bibliotecapublicateleseu@gmail.com
53 Biblioteca publică Sătească Târzieni, MD-3536  1952 Lucia Reaboi 0-235-92664 bibliotecatirzieni@gmail.com
54 Biblioteca Publică Sătească Trebujeni, MD-3552  1951 Galina Dedîşina 0-235-56070 bibliotecatrebujeni@gmail.com
55 Biblioteca Publică Comunală  Vatici, MD-3553  1950 Lidia Colesnic 0-235-50100  biblioteca.vatici@gmail.com
56 Biblioteca Publică Sătească Vâşcăuţi, MD-3555  1956 Raileanu Maria 0-235-67236  bibliotecaviscauti@gmail.com
57 Biblioteca Publică Sătească Voroteţ, MD-3556  1965 Valentina Beiu 0-235-92098 bibliotecavorotet@gmail.com
58 Biblioteca Publică Sătească Zahoreni, MD-3543  1968 Valentina Cojocaru 0-235-50633 bibliotecazahoreni@gmail.com
59 Biblioteca Publică Comunală Zorile  1968 Galina Caruta 0-235-69708 bibliotecazorile@gmail.com

               Situaţii Statistice

Raionul Orhei: Biblioteci publice

Indici şi indicatori                                 

2018

2017

Total biblioteci

59

60

Din care:
– necesită reparaţie capitală

13

13

– sunt amplasate în localuri avariate

0

0

Numărul total de bibliotecari

80

81

Numărul de bibliotecari în echivalent norme

întregi

71

72

Din ei sunt  cu studii:
Superioare

33

28

Inclusiv de specialitate

13

15

Medii

47

53

Inclusiv de specialitate

17

16

Colecţii (mii u.m.)

496,7

504,2

Inclusiv în limba de stat (mii u.m.)  352,7

358,3

Din care cu grafie latină  238,4

236,4

Achiziţii (mii u.m.)  6,5

8.0

Achiziţii per capita  0.06

0.06

Împrumut (mii u.m.)

435,0

435,6

Inclusiv în limba română (mii u.m.) 244,3

380,3

Utilizatori activi (mii)

24,2

25,4

Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

12,1

12,2

,

Numărul de vizite (mii)

364,4

421,7

Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

219,4

261,9

Numărul total de biblioteci care deţin computere

59

59

Numărul total de calculatoare

235

251

Din care conectate la Internet

233

240

Numărul de calculatoare pentru utilizatori

220

231

Din care conectate la Internet

219

225

Indice mediu de lectură 18,0

17,1

Rata de circulaţie a fondului

0.9

0,8

Rata de înnoire a fondului

 76

63

 Exemplare în stoc :
per locuitor

4,9

4,2

per utilizator 20.6

19,8

per bibliotecă 8419

8404

Volumul muncii per bibliotecar:
-Utilizatori 302

314

– Împrumut (mii u.m) 5438

5377

– Intrări (mii u.m.) 4555

5206

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 96.734 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat asta: