Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Orhei

harta Raionul_Orhei

POZIŢIA GEOGRAFICĂ:

Raionul Orhei este situat în  Codrii  din Centrul  Moldovei, într-o zonă cu relief foarte pitoresc, cu tradiţii istorice şi culturale  bogate şi potenţial turistic pronunţat.
Dezvoltarea raionului este influenţată de poziţia în zona de tampon a capitalei şi relaţiile economice, sociale şi culturale intense facilitate de rolul de nod rutier şi legătura directă cu orasele: Piatra  Neamţ;  Tîrgul Neamţ, România; Bălţi; Soroca; Rezina; Rîbniţa; Străşeni; Călăraşi; Ungheni; Criuleni.
Hotarele raionului din partea răsăriteană sînt desemnate de rîul Nistru. Prin teritoriul raionului se scurg rîurile: Răut – afluent al Nistrului; Cogîlnic, Cula, Vatici – afluenţi ai Răutului.

POPULAŢIA:

Populaţia raionului Orhei constituie 101502 mii locuitori, din care: populaţia urbană – 21065 mii locuitori, populaţia rurală 80437 mii locuitori, densitatea –  100 persoane /km2.

STRUCTURA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

În conformitate cu Legea republicii Moldova privind organizarea administrativ-teritorială nr.764-XV din 27 decembrie 2001, teritoriul raionului Orhei este organizat în 75 localităţi, concentrate în 38 primării.

   REŢEAUA DE BIBLIOTECI

    este constituită din 59 de biblioteci publice   din care:

 • BPR „A.Donici”;
 • filiala pentru copii „Ion Creangă”, Orhei;
 • 4 filiale amplasate în cartierele or. Orhei;
 • 53 biblioteci în mediul rural;

 STAREA EDIFICIILOR

 • 18 sunt   amplasate în Case şi Cămine de Cultură;
 • 41 sunt reamenajate;
 • 55 sunt la gestiunea APL;
 • 4 sunt arendate , din care 2 în mediul rural

BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „A. DONICI”

ADRESA: Bd. M. Eminescu, 4, or. Orhei, cod MD-3505
web: http://donici-lib.org/;  blog.biblioteca-donici.org

Director:  Stepanida Țugui  

  cac05816a6fb8e87c9302489c7bdedd9                  

Tel.:0 235 2-36-84; 067292404; e-mai: biborhei@gmail.com; stepanidasirbu68@gmail.com

 

Şef Secţia Cultură : Guler Elena

56161735_2419533535001484_3801307826626756608_o

Tel. : 0-235-22648, e-mail: sectia.cultura.orhei@mail.ru

ORAR DE FUNCŢIONARE pentru public a BPR „A. Donici”

Luni – Vineri  – 9:00 – 18:00
Duminica – 9:00 – 16:00
Sâmbăta – zi fără program

 

SCURT ISTORIC

            O bibliotecă e ca un far pe marea navigaţiei spirituale şi culturale, un tezaur unde se păstrează peste vremi expresia gîndirii şi a creativităţii naţionale. În acest context Biblioteca Publică „Alexandru Donici” din or. Orhei este una din cele mai importante instituţii culturale din teritoriu prin fondul valoros de carte pe care îl deţine, prin informaţie, serviciile diversificate. Povestea activităţii bibliotecii  începe încă  la 1888, cînd este înregistrată cererea unei  burgheze Bilchisi Maria, fostă  locuitoare a oraşului Orhei de către  guvernatorul  Basarabiei, de a i se permite să deschidă o bibliotecă publică. Timpul trecea, biblioteca tot mai mult şi mai mult îşi afirma drepturile sale în comunitate (punînd la dispoziţie 2000 de cărţi pentru 300 de cititori).Astfel, la 24 mai anul 1901 s-a deschis prima bibliotecă publică, care a rămas în istoria oraşului Orhei  . Iniţial fondul bibliotecii a fost constituit din donaţii particulare. De-a lungul anilor instituţia a fost transferată dintr-o încăpere în alta, abia în 1966 ocupă clădirea în care se află acum. Dupa al doilea război mondial poartă numele scriitorului rus L. N. Tolstoi. În  anul 1991 i s-a conferit numele fabulistului Alexandru Donici. Biblioteca  Publică Raională “A. Donici” devine  unică în Republica Moldova cu următoarele subdiviziuni; Serviciul Achiziţii şi prelucrare, Centrul de Informare şi Documentare “Orhei”, Sala Multumedia, Serviciul relaţii cu publicul cu sală de lectură și oficiu împrumut la domiciliu,  Serviciul Asistenţă de specialitate, 5 filiale amplasate în cartierele or. Orhei cu săli de lectură, oficii împrumut la domiciliu, sală de lectură pentru persoane cu dificienţe de vedere, Centru de integrare a rromilor în comunitate. Serviciile de bază ale bibliotecii publice  îndeplinesc următoarele funcţii:  patrimonială, informaţională, comunicativă, biblioteconomică, hedonică. În 1992  BPR „A. Donici” în colaborare cu Biblioteca Judeţeană”G.T.Kirileanu”  înfiinţează Filiala Piatra – Neamţ, cu un fond de   aproape 20000 mii de publicaţii, care  este amplasat în incinta sălii de lectură  şi Biblioteca pentru copii „Ion Creangă”,Orhei. Colecţia este constituită din cărţi donate de Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu” Neamţ. Colaborarea între aceste  două  Biblioteci la nivel de Ţară, a rămas ca o filă importantă  în istoria ambelor biblioteci.  Din 1999 Biblioteca Publică Raională “A. Donici” devine un diriguitor al tuturor bibliotecilor din judeţ, reprezentînd pentru cele 172 de biblioteci publice un veritabil ghid indispensabil utilizatorului nedumerit şi nehotărît.

Graţie susţinerii financiare din partea Fundaţiei Soros-Moldova, din anul 2000 biblioteca a fost supusă unor schimbari permanente:

 • înaugurează Centrul de Informare şi Documentare;
 • lansează pagina WEB , devenind Centrul de Documentare şi Informare al  comunităţii;
 • începe  procesul de înregistare a colecţiilor în regim automatizat;
 • devine membru al consorţiuui eIFL Direct Moldova, cît şi a consorţiului SIBIMOL.

         La 01.01. 2019:

 • colecţiile   bibliotecilor publice  din reţea constituie-  496718 mii u.m;
 • au beneficiat de serviciile bibliotecilor 24173   utilizatori activi;
 • bibliotecile  au fost vizitate de 364376 ori;
 • au fost împrumutate şi  consultate  peste 435014  documente.

ACCES LA BAZE DE DATE:

 • Q- Series
 •  MoldLex

DOTAREA CU TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

Toate, cele 59 de  biblioteci sunt dotate cu 235 calculatoare pentru utilizatori, din care 176 în mediul rural ;

– la reţeaua internet sunt conectate 220  calculatoare din care 175 în mediul rural  ;

– dispun de 69 imprimante   disponibile pentru acces public;

Pe parcursul anului 2018 în catalogul electronic al BPR”A.Donici” au fost înregistrate  67434 u.m  (42.5% din colecţii existente).

Din luna octombrie 2013 pînă în prezent , în baza de date  SIBIMOL s-au înregistrat 13676 documente , astfel,  plasîndu-ne pe locul întîi în topul bibliotecilor membre al Consorţiului   SIBIMOL.

BPR „A. Donici” din Orhei dispune de pagină Web, care în 2018 a fost vizitată de 13884 mii utilizatori şi s-au efectuat 25100 mii vizite virtuale.

 

Servicii  de Bibliotecă: 165 servicii, în medie pe bibliotecă – 3 servicii

 

Lista celor mai solicitate Servicii :

 • accesul în incinta bibliotecii şi la distanţă, la instrumentele de informare despre resursele informaţionale şi serviciile bibliotecii, inclusiv la catalogul tradiţional şi cel electronic al bibliotecii;
 • împrumutul la domiciliu al documentelor tipărite;
 • consultarea pe loc a documentelor;
 • servicii de referinţă;
 • elaborarea biobibliografiilor în limitele documentelor din colecţiile bibliotecii;
 • instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale a acestora;
 • instruirea utilizatorilor privind cultura informaţiei;
 • oferirea accesului la internet prin intermediul echipamentului bibliotecii;
 • organizarea acţinilor culturale, eudcaţionale, ştiinţifice, SNB şi de loisir.

 

SITE-URI, BLOGURI:

http://www.facebook.com./bprorhei; http://biblioteca-donici.org; blog:bibliotecadoniciblog.wordpress.com

Emisiuni Radio:

Emisiuni Radio:

 • Casa Radio: Despre voluntariat în bibliotecă. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 10.01.2019.
 • Casa Radio: Despre activitatea B.P.R. „A. Donici” ,Orhei pe parcursul anului 2018: Interviu cu Stepanida Ţugui, directorul bibliotecii. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 18.01.2019.
 • Casa Radio: Despre Serviciile Moderne de Bibliotecă pentru copii: Interviu cu Lucia Brehoi, şeful Bibliotecii pentru Copii  “I. Creangă”, Orhei. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 22.01.2019.
 • Casa Radio: Despre Proiectul „50+50”, lansat de către Consiliul Raional Orhei la iniţiativa Secţiei Cultură, în susţinerea bibliotecilor şi caselor de cultură din raion. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 26.03.2019.
 • Casa Radio: Ziua Bibliotecarului: Interviu cu Stepanida Ţugui, director B.P.R. „A. Donici”, Orhei. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 23.04.2019.
 • Radio Orhei: Conferinţa istorică ”Pactul Ribbentrop-Molotov – 80 ani de la semnare” găzduită de Biblioteca Publică Raională ”A.Donici”. – Orhei: Radio Orhei, 23.08.2019.
 • Radio Orhei: Nocturna Bibliotecilor s-a desfăşurat la biblioteca raională „A. Donici” din Orhei. Află ce ascunde subsolul bibliotecii Foto/Video Orhei: Radio Orhei, 27.09.2019.
 • Matinal Naţional: Centrul de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, Orhei. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 29.10.2019.
 • Radio Orhei : Oamenii Moldovei: [interviu cu Alexandrina Plămădeală, lidera echipei ROBO k1, mun. Orhei]. – Orhei: Radio Orhei FM – 97.5, 24.11.2019.
 • Radio Jurnal: BiblioHackathonul – 2019,.organizat de către Biblioteca Publică Raională ”A.Donici”. – Chişinău: Teleradio-Moldova, 13.12.2019.
 • Radio Jurnal: Cafeneaua literară „Cafeaua – aromă şi magie” ,  la Biblioteca Publică Raională ”A.Donici” şi Târgul serviciilor, organizat de către Biblioteca pentru Copii  “I. Creangă”, Orhei . – Chişinău: Teleradio-Moldova, 22.12.2019.

 

Emisiuni TV:

 

Activităţi cultural-educative 2019:

 • Conferinţa internaţională „Sustenabilitatea bibliotecii publice. Cum reuşim?”;
 • BIBLIOHACKATHON 2019.

 

Istorie locală:

 • ,, Strada Vasile Mahu” – Excursie pietonală;
 •    Excursie la Defileul Orhei.

 

Parteneriate:

 •  Corpul Păcii în Moldova;
 • Biblioteca Județeană ”G.T.Kirileanu” Neamț, România.

 

Proiecte:

 •   SES (Serviciul Experți Seniori) din Germania;
 •  „50+50”.

      

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion:

 • Ghidul bibliotecilor publice din raionul Orhei / Lidia Sitaru ; resp. ed. Stepanida Ţugui ; Biblioteca Publică Raională „A. Donici”. – Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. ” Notograf Prim”). – 60 p. – ISBN 978-9975-84-093-4
 • Teza de master „Prestarea serviciilor moderne pentru utilizatorii bibliotecii. Studiu de caz”.

 

Istorii de succes și servicii noi de bibliotecă din teritoriu 2019 (în total: 165 SNB)

 • „Creativitate și cunoaștere prin IT”
 • ,,English Club”
 • „iCAN – pentru o carieră de succes”
 • „IT pentru adulți”
 • „Cunoaște lumea – descoperă o țară”
 • „Sănătatea mintală începe cu tine”
 • „Calea spre perfecțiune”
 • ,,Descoperă Universul Europei”
 • ,,Cartea şi lectura – punte spre desăvârşire”
 • ,,Împreună pentru viaţă”
 • ,,Sănătatea – speranţa vieţii”
 • ”Școala Apicultorului”
 • ,,Italiană pentru începători”
 • ,,Educația mediatică”
 • „Clubul micilor ecologiști ”Gândim ECO”
 • ”Laborator TIC”
 • „English Club”
 • ”Sănătatea TA Contează!”
 • ,,Nici o zi fără lectură junior”
 • ”Micii pietoni”
 • ”Clubul de distracție”
 • „Clubului de robotică”
 • „Ora să ȘTIM”

Lista bibliotecilor publice – lista

Situaţii Statistice (se indică datele pentru doi ani 2018 – 2019)

Indici şi indicatori 2018 2019
Total biblioteci 60 59
Din care:
– necesită reparaţie capitală 0 0
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0
Numărul total de bibliotecari 80 80
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 71 71
Din ei sunt cu studii:
Superioare 33 34
Inclusiv de specialitate 13 13
Medii 47 46
Inclusiv de specialitate 17 11
Coleţie de carte (mii u.m.) 496718 478489
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 352716 343255
Din care cu grafie latină 238374 238489
Achiziţii (mii u.m.) 6538 6066
Achiziţii per capita 0.05 0,05
Împrumut (mii u.m.) 435014 488069
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 376266 411114
Cititori (utilizatori) activi (mii) 24173 24302
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 12064 12191
Numărul de intrări (mii) 364376 368738
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 219385 226019
Numărul total de biblioteci care deţin computere 59 59
Numărul total de computere 235 225
Din care conectate la Internet 233 224
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 220 211
Din care conectate la Internet 219 210
Indice mediu de lectură 18.0 20.1
Indice mediu de circulaţie a colecţiei 0.9 1.0
Indice mediu de înnoire a colecţiei 76 ani 79 ani
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 4.0 3.9
– un cititor (utilizator), u.m. 20.5 19.7
– o bibliotecă 8279 8110
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 302 304
– Împrumuturi (mii u.m) 5438 6101
– Intrări (mii u.m.) 4555 4609
     

Actualizat 11.05.2020                                                     

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 105.287 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 26 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat: