Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Orhei

harta Raionul_Orhei

POZIŢIA GEOGRAFICĂ:

Raionul Orhei este situat în  Codrii  din Centrul  Moldovei, într-o zonă cu relief foarte pitoresc, tradiţii istorice şi culturale  bogate şi potenţial turistic pronunţat.
Dezvoltarea raionului este influenţată de poziţia în zona de tampon a capitalei şi relaţiile economice, sociale şi culturale intense facilitate de rolul de nod rutier şi legătura directă cu orasele : Piatra  Neamţ,  Tîrgul Neamţ, România, Bălţi, Soroca, Rezina, Rîbniţa, Străşeni, Călăraşi, Ungheni, Criuleni.
Hotarele raionului din partea răsăriteană sînt desemnate de rîul Nistru. Prin teritoriul raionului se scurg rîurile: Răut – afluent al Nistrului; Cogîlnic, Cula, Vatici – afluenţi ai Răutului.

POPULAŢIA:

        Populaţia raionului Orhei constituie 116,3 mii locuitori, din care: populaţia urbană – 26 mii locuitori, populaţia rurală 90,3 mii locuitori, densitatea –  100 persoane /km2.

STRUCTURA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

În conformitate cu Legea republicii Moldova privind organizarea administrativ-teritorială nr.764-XV din 27 decembrie 2001, teritoriul raionului Orhei este organizat în 75 localităţi, concentrate în 38 primării.

   REŢEAUA DE BIBLIOTECI

    este constituită din 62 de biblioteci publice din care:

 • BPR „A.Donici”;
 • filiala pentru copii „Ion Creangă”, Orhei;
 • 4 filiale amplasate în cartierele or. Orhei;
 • 55 biblioteci în mediul rural;
 • 1 bibliotecă (s.Izvoare) comasată cu Căminul cultural

 STAREA EDIFICIILOR

 • 23 sunt  construite special şi amplasate în Case şi Cămine de Cultură;
 • 39 sunt reamenajate;
 • 56 sunt la gestiunea APL;
 • 6 sunt arendate , din care 3 în mediul urban

BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „A. DONICI”

ADRESA: Bd. M. Eminescu, 4, or. Orhei, cod MD-3505
web: http://donici-lib.org/;  blog.biblioteca-donici.org

Director  Stepanida Țugui                       

Tel.: 0-235-23684

e-mail:  biborhei@gmail.com

Şef Secţia Cultură Gheorghe Guriuc    

Tel. : 0-235-22648

e-mail: sectia.cultura.orhei@mail.ru

ORAR DE FUNCŢIONARE pentru public a BPR „A.Donici”

Luni – Vineri 9:00 – 18:00
Duminica       9:00 – 16:00
Sâmbăta zi fără program

SCURT ISTORIC

            O bibliotecă e ca un far pe marea navigaţiei spirituale şi culturale, un tezaur unde se păstrează peste vremi expresia gîndirii şi a creativităţii naţionale. În acest context Biblioteca Publică „Alexandru Donici” din or. Orhei este una din cele mai importante instituţii culturale din teritoriu prin fondul valoros de carte pe care îl deţine, prin informaţie, serviciile diversificate.        Povestea   activităţii bibliotecii  începe încă  la 1888, cînd este înregistrată cererea unei  burgheze Bilchisi Maria,  fostă  locuitoare a oraşului Orhei către  guvernatorul  Basarabiei, de a i se permite să deschidă o bibliotecă publică.Timpul trecea, biblioteca tot mai mult şi mai mult îşi afirma drepturile sale în comunitate(punînd la dispoziţie 2000 de cărţi pentru 300 de cititori).Astfel, la 24 mai anul 1901 s-a deschis prima bibliotecă publică,care  a rămas  în istoria oraşului Orhei  . Iniţial fondul bibliotecii a fost constituit din donaţii particulare. De-a lungul anilor instituţia a fost transferată dintr-o încăpere în alta, abia în 1966 ocupă clădirea în care se află acum. Dupa al doilea război mondial poartă numele scriitorului rus L. N. Tolstoi.În  anul 1991 i s-a conferit numele fabulistului Alexandru Donici.    Biblioteca  Publică Raională “A. Donici” devine  unică în Republica Moldova cu următoarele subdiviziuni; Serviciul Achiziţii şi prelucrare, Centrul de Informare şi Documentare “Orhei”, Sala Multumedia, Serviciul relaţii cu publicul cu sală de lectură, oficiu împrumut la domiciliu,  Serviciul Asistenţă de specialitate, 5 filiale amplasate în cartierele or. Orhei cu săli de lectură, oficii împrumut la domiciliu, sală de lectură pentru persoane cu dificienţe de vedere, Centru de integrare a rromilor în comunitate. Serviciile de bază ale bibliotecii publice  îndeplinesc următoarele funcţii:  patrimonială, informaţională, comunicativă, biblioteconomică, hedonică. În 1992  BPR”A.Donici” în colaborare cu Biblioteca Judeţeană”G.T.Kirileanu”  înfiinţează Filiala Piatra – Neamţ, cu un fond de   aproape 20000 mii de publicaţii, care  este amplasat în incinta sălii de lectură  şi Biblioteca pentru copii”Ion Creangă”,Orhei. Colecţia este constituită din cărţi donate de Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu” Neamţ,care cu regret relaţiile s-au răcit de cîţiva ani. Colaborarea între aceste  două  Biblioteci la nivel de Ţară, a rămas ca o filă importantă  în istoria ambelor biblioteci.  Din 1999 Biblioteca Publică Raională “A. Donici” devine un diriguitor al tuturor bibliotecilor din judeţ, reprezentînd pentru cele 172 de biblioteci publice un veritabil ghid indispensabil cititorului nedumerit şi nehotărît.

Graţie susţinerii financiare din partea Fundaţiei Soros-Moldova, din anul 2000 biblioteca a fost supusă unor schimbari permanente:

 • înaugurează Centrul de Informare şi Documentare;
 • lansează pagina WEB , devenind Centrul de Documentare şi Informare al  comunităţii.  Începe  procesul de înregistare a colecţiilor în regim automatizat, devene membru al consorţiul eIFL Direct Moldova, cît şi a consorţiului SIBIMOL.

         La 01.01. 2015:

 • colecţiile   bibliotecilor publice  constituie-  528,3 mii volume;
 • au fost deserviţi    circa    28,3 mii   beneficiari;
 • bibliotecile  au fost vizitate de   354,0 mii ori;
 • au  consultat  peste  533,3 mii  documente.

Din 1976 este Centru metodologic pentru 62  biblioteci publice din teritoriu.  În ajutorul bibliotecarilor se organizează  conferinţe, seminare, mese rotunde , dezbateri,traininguri,iar pentru noii angajaţi “Şcoala tînărului bibliotecar” , “Şcoala de vară”.
Indiferent cum s-a numit  şi cum a activat, pe parcursul anilor Biblioteca,a fost dintotdeauna slujitor al cărţii şi utilizatorului, crescînd împreună cu ei.

ACCES LA BAZE DE DATE:

-Moldlex,

-Totul despre Orhei

-Reviste electronice în limbile engleză, germană, franceză.

DOTAREA CU TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

Din 61 de biblioteci doar 36 sunt dotate cu calculatoare din care în mediul rural 30 biblioteci;

– sunt dotate cu 150 de calculatoare din care  în mediul rural cu 103 calculatoare;

– utilizatorii au acces la 113 calculatoare conectate la internet din care în mediul rural  la 83    calculatoare;

– dispun de 37 imprimante pentru utilizatori.

Catalogul electronic al BPR „A. Donici şi cele 5 filiale, Orhei conţine la începutul anului 2015 total documente înregistrate în baza de date Q- Series – 60829 u. m. (38% din colecţii)

Din luna octombrie 2013 s-au  înregistrat în baza de date  SIBIMOL- 10065 documente  plasîndu-se pe primul loc în topul bibliotecilor participante la SIBIMOL.

BPR „A. Donici” din Orhei dispune de pagină Web, care în 2014 a fost accesată de 16,5 mii ori. Funcţionează serviciul electronic de referinţă „Întreab@bibliotecarul”.

Produsele editoriale ale BPR „A. Donici” din Orhei sunt digitizate (6 titluri)

SITE-URI, BLOGURI:

http://donici-lib.org/ ; blog.biblioteca-donici.org;  www.facebook.com/bprorhei

       PROGRAME CULTURALE ŞI ŞTIINŢIFICE  2014:

Programele şi activităţile  culturale au fost consacrate celor mai importante evenimente  şi inspirate de obiectivele şi priorităţile anului.

B.P.R.”A. Donici”  a fost catalizatorul organizării şi desfăşurării programelor şi evenimentelor culturale.  O componentă importantă a activităţii bibliotecilor o constituie activităţile cu caracter cultural, educativ, informaţional şi de recreere, organizate pentru diferite categorii de utilizatori.

În decursul anului au fost organizate mai mult de 4500 programe de lectură, culturale, cognitive şi de divertisment, la care au participat utilizatori de diferite vîrste.

 1. Promovarea imaginii bibliotecii publice şi a lecturii

B.P.R.”A. Donici” şi bibliotecile din raion au organizat în lunile februarie şi septembrie „Zilele  uşilor deschise” în scopul:

 • atragerea noilor utilizatori;
 • promovarea serviciilor noi oferite de biblioteci”;

În cadrul Zilelor uşilor deschise au fost organizate: expoziţii de publicaţii, excursii prin bibliotecă, au audiat reviste bibliografice, prezentări în power point.

Diverse acţiuni culturale au fost organizate cu prilejul  comemorării şi omagierii  scriitorilor naţionali şi personalităţilor  orheiene:

 • Zilele Mihai Eminescu;
 • Zilele Alexandru Donici;
 • Zilele Ion Creangă;
 • Zilele Grigore Vieru;
 • Zilele Paul Goma;
 • Zilele Mihail Garaz;
 • Zilele Dumitru Matcovsci;
 • Zilele Gheorghe Bossi-Dumeneanu.

B.P.R.”A. Donici” a sărbătorit 103 ani de la fondare, iar bibliotecie comunale/săteşti Brăviceni, Cucuruzeni, Neculăeuca, Ghetlova în colaborare cu APL au organizat „Zilele bibliotecii” şi inaugurarea  Centrului de acces public care au inclus  un ciclu de activităţi culturale:

 • expoziţii de publicaţii;
 • medalioane literare;
 • lansări de carte;
 • concursuri literare;
 • întîlniri cu parteneri inclusiv reprezentanţii Novateca ,utilizatori fideli , personalităţi notorii din comunitate.

În colaborare cu Consiliul Raional, Organele de drept din localitate şi Asociaţia „Acces-info” din Republica Moldova, tradiţional se organizează „Zilele dreptului de a şti” sub genericul ”Cunoaşte-ţi drepturile”, „Şi tu ai drepturi”, „Ai dreptul  să ştii”.

În cadrul „Zilelor dreptului de a şti” au fost organizate: mese rotunde, dezbateri publice cu elevii de la licee, colegii, panou de afisaj, expoziţii de publicaţii, sau elaborat pliante, ghiduri.

În scopul publicităţii  au fost postate pe Facebook informaţii, fotografii.

 1. Lecturile verii – 2014 ”Cartea nu are vacanţă”ediţia a VI-a

Bibliotecile publice care acordă servicii de bibliotecă copiilor au  participat activ la realizarea  Proiectului raional „Lecturile verii 2014” cu genericul „Cartea nu are vacanţă”, ediţia a 6-a. Pe parcursul lunilor iunie-august au fost organizate diverse programe culturale cu participarea copiilor. S-au organizat concursuri literare, ore de lectură, ora poveştilor, concursuri de desene, confecţionarea de origame, croşetări, vizio­nări de filme şi  jocuri pe calculator, mese rotunde, cu participarea personalitălor notorii din localitate. Biblioteca pentru copii  „.I.Creangă”, Orhei anual organizează tabăra de lec­tu­ră şi agrement, care este frecventată mai mult de copiii străzii. Biblioteca publică din s. Ivancea  a acordat servicii de lectură copiilor  de la Tabăra de odihnă „Mio­riţa”  amplasată în pădurea Ivancea. În colaborare cu educatorii au organizat re­cital de versuri ale poeţilor români cît şi de creaţii proprii cu genericul „O ţară, o casă, un neam”, „Dumitru Matcovschi, martir al Basarabiei”.

În ultima joi a lunii, bibliotecarii Bibliotecii pentru copii „I. Creangă” au vizitat copiii de la Casa-internat, Orhei, organizînd  diverse jocuri literare, ora poveştilor, ora poeziei, oră de desen cu participarea copiilor  cu  abilităţi mintale.

Activităţile  din cadrul Proiectului contribuie benefic la promovarea lecturii, imaginii bibliotecii cît şi atragerea la lectură  a mai mulţi copii, îndeosebi copiii străzii, bunici, casnice cît şi  formarea unui parteneriat durabil cu instituţiile din localitate.

 1. Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii ,ed. a IV -a

În cadrul Festivalul Republican al Cărţii şi Lecturii consacrat poetului, prozatorului, publicistului şi dramaturgului Dumitru Matcovschi, au fost organizate, expoziţii, serate literare, victorine, recital de versuri, concurs de desene etc. cu participarea utilizatorilor de la instituţiile de învăţămînt din oraş şi raion.

 1. Festivalul Raional al Cărţii şi Lecturii pentru copii ed. IX-a

Organizarea şi desfăşurarea Festivalului Raional al Cărţii şi Lecturii pentru Copii ed. VIII – consacrat creaţiei academicianului Dumitru Matcovschi,  a avut ca scop popularizarea creaţiei  academicianului, promovarea  cărţii şi a lecturii, dezvoltarea creativităţii la copii, schimb de experienţă, idei între bibliotecarii bibliotecilor publice şi şcolare.

La Festival au participat utilizatorii – elevii din clasele IV- IX de la liceele şi gimnaziile din raion şi oraş. Programul Festivalului s-a centrat pe 3 aspecte: de promovare a valorilor literare, de prezentare literară, artistică şi de cuprindere a Orheiului pe harta Festivalului de carte şi lectură.

În cadrul Festivalului a avut loc:

 • Atelierul profesional ”Biblioteca-lăcaş prietenos copiilor” cu participarea: bib­lio­tecarilor bibliotecilor publice şi instituţiilor de învăţămînt, elevi, studenţi, diferite categorii de utilizatori. S-a pus în discuţie problemele reale cu care se confruntă bibliotecile publice, servicii noi de bibliotecă, despre bibliotecă şi bib­lio­tecarul modern, impactul activităţii bibliotecilor din Programul Novateca asu­pra comunităţilor cît şi:

–    lipsa de publicaţii pentru  toate vîrstele;

–    cultivarea gustului lecturii;

–    căile şi soluţiile de atragere la bibliotecă a utilizatorilor.

 • Conferinţa literară „Copiii în cătuşele Siberiei”, autor Spiridon Vangheli, carte inclusă în Campania Republicană -2014„ Copii Moldovei citesc o carte”, a fost cu adevărat o întîlnire spirituală cu elevii claselor mici. Copii au demonstrat că se trag la lectură, au fost critici literari cu afirmaţii şi deducţii proprii, s-au pus în situaţia Eroilor, împreună au găsit răspuns la întrebările, care au apărut citind cartea. Biblioteca a acordat  participanţilor  mici premii băneşti şi diplome. Primii 4  participanţi, cei mai activi au par­ticipat la Conferinţa  Republicană organizată de BNC ”I.Creangă”.
 • Concursul Carte, Lectură, Bibliotecă o fost organizat cu participarea copiilor liceelor din oraş şi raion clasele  II-IV, concursul a cuprins un şir de întrebări ce ţine de domeniul bibliotecii şi de  lectura cărţilor de vîrsta lor.
 1. Salonul – Concurs raional de Creaţie literară a tinerilor condeieri

„Pe o ramură de grai”  – ed.  a VI-a.

În cadrul sărbătorilor Naţionale Ziua Independenţei şi Limba Noastră cea Romănă, BPR”A.Donici”, al şaselea an, în colaborare cu Secţia Cultură organizează  Salonul Concurs de creaţie literară a tinerilor condeieri. De data aceasta au participat tinerii condeieri  cu vîrsta  între 10-35 ani, care a avut  scop depistarea şi stimularea tinerelor talente; promo­varea noilor valori ale ţinutului orheian în domeniul literaturii. La Concurs au fost prezentate lucrări al tinerilor debutanţi elevi ai instituţiilor de învăţămînt din oraş şi raion. Totalurile Concursului au fost organizate conform Compartimentelor: „Cartea cognitiv-ştiinţifică”, „Cea mai bună creaţie a anului  aprilie 2013-aprilie 2014”, „Poezie, cîntec, eseu”, „Cea mai reuşită prezentare grafică”, „Cele mai originale publicaţii în domeniul bibliologiei (bio-bibliografii, ghiduri, set de materiale promoţionale)”, „Pentru debut”, „Menţiuni pentru parti­ci­pare”.

În temeiul Regulamentului participanţii la concurs au fost menţionaţi cu diplome şi recompense  băneşti .

 1. Concursuri literare raionale

În colaborare cu bibliotecarii bibliotecilor publice din retea, Direcţia de Educaţie a fost organizat concursul raional „La izvoarele înţelepciunii” în colaborare cu Direcţia de Învăţămănt şi Educaţie, Orhei. Concursul a fost organizat în scopul promovării lecturii şi familiarizării elevilor cu viaţa, creaţia  şi activitatea scii­to­rului.

Obiectivele concursului au fost:

 • stimularea  procesului de comunicare;
 • readucerea lecturii ca ocupaţie prioritară;
 • consolidarea relaţiei bibliotecar-copil.

Concursul a fost un eveniment cultural care a avut amploare în promovarea cărţii pentru  copii la nivel local.

În cadrul concursului elevii s-au bucurat de libertatea opiniei, lucru de sine­stă­tător, creativitate.

În cadrul Zilei Mondiale a Poeziei B.P.R. „A. Donici” a organizat  Con­cur­sul Raional al declamatorilor cu genericul „Aprinde-ţi flacăra poeziei”. La concurs au participat  poeţii orheieni, elevii liceilor, colegiilor din oraş, copii au reuşit prin versurile  proprii, ale poeţilor  dragi să trăiască clipe şi emoţii, să aducă publicului din toata creaţia lor cîte puţin: versuri cu caracter social, poetic, despre viaţă, dragoste, patri­otism.

În cadrul Sărbătorii Naţionale  prilejuită de Ziua  Naţională „Limba noastră cea Romănă”,  BPR „A.Donici” a organizat recitalul de versuri cu genericul „O Casă, O Limbă, Un Grai”, la care au participat utilizatorii bibliotecilor publice din reţea cl.VIII-XII. Elevii şi-au citit versurile proprii, dar şi ale scriitorilor: A. Mateevici, Gr.Vieru, D.Matcovschi, poeţilor orheieni etc. Din 50 de participanţi au fost selectaţi  10  declamatori, care  au participat cu recital de versuri la Săr­bă­toarea raională din 31 August, cu genericul ”O altă limbă mai frumoasă nu-i”, or­ganizată în parteneriat cu CRC ”A.Suruceanu”, Orhei. Participanţii au fost men­ţi­o­naţi cu cadouri-cărţi.

În parteneriat cu gimnaziile, liceele din raion  BPR”A.Donici” a organizat Concursul raional „Gala  cititorilor – 2014” ediţia a 6-a  pentru utilizatorii cl 5-8, în ajunul sărbătorii de Crăciun. În cadrul  activităţii  s-au organizat diverse probe, colinde, urături, cîntece bisericeşti culese de la locuitori, la care copii au  dat dovadă că într-adevăr sunt cei mai buni şi iubesc să lectureze. Luînd în consideraţie că Concursul s-a organizat în preajma Sărbătorilor de iarnă, toţi  participanţii au fost menţionaţi cu cadori-cărţi, diplome.

În anul de referinţă s-au desfăşurat diverse programe culturale:

– „Filmul de joi” în parteneriat cu Asociaţia Creştină  „Sergiu Aga”;

„Tineretul poate scimba lumea” în cadrul cărea a fost organizată întîlnire cu tînărul Tudor Moraru, care are performanţe deosebite la nivel local, republican, internaţional în domeniul muzicii, utilizator  activ.

Serate, medalioane, literar-muzicale cu prilejul jubileelor scriitorilor, persona­lită­ţi­lor notorii.

 1. Lansări de carte şi întîlniri cu scriitorii

Promovarea cărţii şi a lecturii, este unul dintre obiectivele strategice ale B.P.R. „A. Donici” şi ale bibliotecilor publice din reţea.

Un adevarat triumf al Campaniei de lectură „Copii Moldovei citesc o carte ” a fost lansarea cărţii „Copiii în cătuşele Siberiei”, autor Spiridon Vangheli, care a fost organizată de B.P.R. „A. Donici” în colaborare cu Direcţia de Educaţie. Au par­ticipat la lansarea carţii un public diferenţiat: bibliotecari, profesori, elevi, liceeni, studenţi.

Pe parcursul anului copiii orheieni au citit cartea, iar cei mai activi au participat la Conferinţa Raională, organizată în cadrul Festivalului Raional al Căr­ţii şi Lecturii

Copiii au demonstrat că sunt cărţi bune şi  scriitori care pot scrie pentru ei. Ei au fost critici literari cu afirmaţii şi deducţii proprii. Cei mai activi au fost menţionaţi cu diplome şi premii băneşti. Iar 4 elevi au participat la Conferinţa Republicană organizată de Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”.

.   BPR „A.Donici” a organizat întîlnire cu scriitorul pentru copii Alexandru Plăcintă, care şi-a lansat şi ultimele cărţi. A fost una din cele mai interesante activităţi pe parcusrul anului, deoarece au participat copii de la vîrsta de 6 ani  din localităţile raionului şi grădiniţele pentru copii din oraş, educatori, părinţi, bibliotecari, dar mai important că în acea zi scriitorul şi-a realizat 200 de exemplare de cărţi.

BPR „A.Donici”  în colaborare cu CRC „A.Suruceanu” a organizat lansarea culegerii de versuri „Cugetările unu dac” autor poetul orheian Vasile Cocarcea.

Sala  de lectură pe parcursul anului a organizat discuţia cărţii „ABC-ul cunoaşterii de sine”, autor Clement Blin, „Cele cinci limbaje ale iubirii”,autor Gary Chapman.

Un ecou răsunător în Republică a avut lansarea cărţii „Comorile neamului”  autor orheianca Valeria Dascăl, în cadrul Proiectului „Orheienii în lume”.

Utilizatorul fidel, scriitorul şi umoristul  Efim Tarlapan, cu prilejul a 70 de ani de la naştere a participat la o întălnire cu bibliotecarii şi utilizatorii BPR „A.Donici”.

Bibliotecile care acordă servicii pentru copii au organizat concursul de desene din „Opera lui Ion Creangă”, „Sărbătorile de Paşti„, confecţionarea jucăriilor tradiţionale sărbătorilor de Paşti,  recital de poezii  cu genericul „O mama, dulce mamă„.

Proiecte şi  servicii noi.

Biblioteca pentru copii „I.Creangă” a or­ganizat şedinţe cu copiii în cadrul atelierului de mîini dibace „Dibăcie, fantezie” la care  au participat copii pasionaţi de arta croşetării, împletitului în andrele, biser etc., astfel sunt atraşi mai  mult copii din familii vulnerabile. Şedinţele se organizează în colaborare cu Casa de creaţie pentru copii, părinţi, bunici.

Proiectul „Arta-mijloc de educaţie şi percepere a lumii” a prezentat un deosebit interes pentru grupul de elevi de la Şcoala de arte, Orhei, desfăşurat în parteneriat cu pedagogii Şcolii de arte, părinţii elevilor, care a avut drept scop educaţia dragostei  faţă de frumos, cunoscînd genurile artei din diferite epoci cît şi suport educaţional.

Sala de lectură a BPR „A. Donici” în parteneriat cu CSPT au organizat şedinţe  în cadrul Clubului „Sănătatea în mileniul III” pe diverse teme importante pentru sănătatea tinerilor, cu participarea specialiştilor de la CSPT, Orhei, Centrul de tineret. Activitatea Clubului în anul precedent a finisat cu o victorină inteligentă între 3 echipe de tineri :”Foc la ghete”;”Protectorul sănătăţii”, ”Mafia”, organizat  cu Contribuţia Centrului de Tineret şi CSPT, Orhei.

Biblioteca publică s. Bolohan, Vatici, Cucuruzeni, Neculăeuca pe parcursul anului au ajutat mai multe persoane să-şi găsească rostul cu ajutorul tehnologiilor informaţionale, comunicînd prin skype cu rudele de peste hotare.

Bibliotecile din s. Cucuruzeni, Bolohan, Selişte, Ciocîlteni, Bieşti au organizat Clubul  de Lectură, care a avut drept scop discuţia cărţilor citite, confecţionarea costumelor eroilor, scrierea eseelor, desenarea eroilor preferaţi, dar cel mai important, vizita la domiciliu a persoanelor bolnave, pentru a le difuza cărţi, reviste, a comunica şi discuta cu ei diverse teme.

Bibliotecile din s. Bolohan, Brăviceni, Ivancea, Furceni împreună cu elevii învaţă temele pentru acasă, lecturînd operele literare cît şi  ecranizări. Impactul este că elevii citesc mai mult, fac comparaţii între opera scrisă şi privită la ecran.

Şi-au continuat activitatea „Clubul femeilor însărcinate”, la biblioteca s. Peresecina şi Serviciul „Cu netu-l viaţa e mai uşoară”, implimentat la biblioteca s. Fedoreuca .

 1. Activitatea de memorie şi cunoaştere locală.

În scopul cunoaşterii plaiului orheian, personalităţilor orheiene şi a diseminării informaţiei, Secţia Cultură şi B.P.R. „A. Donici” şi-au asumat un rol activ în afirmarea tradiţiilor şi valorilor orheiene.

În anul de referinţă în colaborare cu Secţia Cultură a fost organizat concursul raional  cu genericul „La izvoarele veşniciei” la care au contribuit majoritatea bibliotecilor publice. Astfel, s-au organizat, readus la baştină personalităţile notorii din comunitate, au fost prezentate lansări de carte, expoziţii de documente, programe culturale, în colaborare cu Casele şi Căminele de cultură, Administraţia Publică Locală, instituţiile de învăţămînt. Biliotecarii din s. Donici şi Zorile au fost menţionaţi cu Diplome şi premii băneşti, pentru cea mai bună organizare şi desfăşurare a activităţii.

Bibliotecarii au participat activ la desfăşurarea programelor culturale în cadrul Concursului raional, organizat de Secţia Cultură  „Duminica la noi în sat”, fiind responsabile de organizarea expoziţiilor de documente din istoria localităţii, de copturi, croşetări, lucrări ale  meşterlor  populari etc.

În cadrul Concursului, bibliotecarii au elaborat bibliografia localităţii, biobibliografii ale personalităţilor locale, legenda satului. Cele mai bune  biobibliografii şi bibliografii au fost menţionate cu diplome.

BPR „A.Donici” în cadrul Hramului oraşului Sf. Dumitru în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Etnografie au organizat  Conferinţa cu genericul „Orhei-citadelă  a spiritualităţii umane”, care s-a axat pe importanţa domnitorului Vasile Lupu pentru orheieni şi despre personalităţile orheiene din lume.

Cu prilejul a 100 ani de la naştera cîntăreţei de muzică populară  Tamara Ciobanu, s-a organizat serata literar-muzicală „Privighetoarea Moldovei”, la care au participat consăteni de la baştina cîntăreţei, menţionînd despre contribuţia cîntăreţei la dezvoltarea s. Berezlogi.

B.P.R. „A. Donici”  continuă completarea bazei de date „Totul despre Orhei„, s-a lucrat intens la elaborarea bibliografiei „Oraşul Orhei în presă”.

 1. Servicii speciale

Şi în anul de referinţă bibliotecile „Slobozia Doamnei”, Selişte  şi Ciocîlteni au desfăşurat diverse  programe  în deservirea utilizatorilor romi prin intermediul Centrului de Integrare a romilor în societate, Orhei. Copii romi sunt unii din cei mai activi la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale, participă la concursurile raionale, fiind menţionaţi cu diplome  cadouri, premii băneşti. Zilnic utilizează internetul, corespondează cu rudele plecate peste hotare, cu semenii lor. Din anii 2004 la Biblioteca publică orăşenească „Nordic”  activează sala de lectură pentru persoane nevăzătoare, care are misiunea de a acorda servicii la domiciliu pentru nevăzători de către un bibliotecar, care şi el are probleme de vedere.

Biblioteca dispune de publicaţii în Brail, reviste speciale de la Biblioteca Republicană şi Studioul de înregistrări sonore al Societăţii Orbilor din R.M., în temeiul Contractului de colaborare prin intermediul interbibliotecar s-au împrumutat  3750 ex. casete audio, care au fost împrumutate utilizatorilor la domiciliu. Astfel, utilizatorii  au consultat 3650 casete şi cărţi în Brail.

Biblioteca publică „Nordic” în ultimii ani s-a transformat în Centru de integrare a persoanelor cu handicap de vedere. În colaborare cu Societatea Orbilor, filiala Orhei permanent organizează diverse acţiuni culturale, mese rotunde, întîlniri cu personalităţi orheiene.

B.P.R. „A. Donici” de mai mulţi ani colaborează cu Penitenciarul din s. Brăneşti, oferindu-le publicaţii, care au fost triate din colecţiile B.P.R. „A. Donici.

Biblioteca publică sătească din Brăneşti a acordat servicii personalului care activează la penitenciar. La Biblioteca pentru copii „I. Creangă” se acordă o deosebită atenţie copiilor străzii şi celor care se află în dificultate (fără părinţi).

În anul curent au fost acordate servicii de lectură copiilor de la casa-internat, în colaborare cu educatorii au organizat ore literare, concursuri de desen, ora poveştilor. În ajunul Sărbătorilor de iarnă bibliotecarii au fost în vizită la copiii de la Casa internat dăruindu-le dulciuri şi cărţi.

Biblioteca publică comunală Zorile, Susleni în colaborare cu Centrul comunitar (azil pentru bătrîni), a organizat diverse acţiuni culturale. Biblioteca pentru ei a devenit o a doua casă, fiind  antrenaţi în diverse activităţi, îndrumaţi de bibliotecar cu o mare pasiune de lectură.

Bibliotecile din s. Bolohan şi Neculăeuca au organizat diverse activităţi pentru copiii cu dizabilităţi din localitate, antrenîndu-i şi pe ei în diverse acţiuni la nivel local în colaborare cu asistentul social al APL.

 1. Colaborare. Parteneriat

În anul de referinţă B.P.R. „A. Donici” a găzduit Conferinţa Zonală cu genericul „Probleme şi tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor publice”,ediţia a 2-a, organizată în colaborare cu Ministerul Culturii, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Fundaţia, Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice, la care au participat  70 bibliotecari din 8 raioane din zona de Centru a Moldovei.

Tradiţional, B.P.R. „A. Donici” şi bibliotecile publice colaborează cu instituţiile de învătămînt şi preşcolare, Muzeul de Istorie şi Etnografie Orhei, Casa-Muzeu „Alexandru Donici”, Asociaţia Obştească „Demnitate”, Asociaţia Creştună „S.Aga”, CI „Speranţa”, Zorile, Casa internat, Orhei, care contribuie în mod deosebit la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale: concursurilor, lansărilor de carte, festivaluri, omagierea personalităţilor orheiene, întîlniri de suflet cu persoanele de vîrsta a 3-a în satele Ciocîlteni, Cucuruzeni, Zorile, Clubul femeilor tinere din satul Trebujeni, azilurile de bătrîni din satul Susleni şi Zorile, Casele şi Căminele culturale, Centrul de tineret, Orhei, Centrul de integrare a persoanelor  aflate în dificultate „Speranţa” din s. Zorile.

11. Dezvoltarea profesională continuă

În scopul gestionării calitative a informaţiei şi  răspunderii operative la cererile informaţionale ale utilizatorilor, organizarea  serviciilor noi, bibliotecarii orheieni au avut obiectivul „O oră de instruire în fiecare zi”.

Şi-au confirmat /atribuit gradul de calificare  15 bibliotecari.

Bibliotecarii din reţea au participat la lucrările Şcolii de vară -2014, organizată cu formatorii B.P.R. „A. Donici”.

B.P.R. „A. Donici” a găzduit Conferinţa Zonală cu genericul „Probleme şi tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor publice”, ediţia a 2-a, organizată cu participarea formatorilor Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă ” la care au participat 80 de bibliotecari din  mai mult de 8 raioane din zona de Centru a Republicii Moldova.

Formatorii BPR „A.Donici” şi bibliotecarii celor 19  biblioteci publice, selectate pentru   Programul Naţional Novateca, împreună cu primarii au participat la Conferinţa  Start Novateca-Centru.

BPR „A.Donici” a contribuit pe parcursul anului, ca 6 specialişti (2 formatori, şefa secţiei metodologice, directorul, şefa bibliotecii publice Bolohan, Zorile)  să participe la trainingurile organizate  de  Programul  Novateca.

Cu susţinerea  financiară a Ministerului Culturii şi Institul românilor de pretutindeni, Bucureşti, 3 specialişti au vizitat biblioteci, locuri istorice, muzee  din or. Bucureşti.

Formatorii CRF în colaborare cu Novateca, Ministerul Sănătăţii au organizat traininguri pe temele:

IT şi Managementul calculatorului la care au participat bibliotecari, lucrători medicali, Bibliotecarii BPR „A.Donici”, filialelor orăşeneşti, 5 bibliotecari ai Programului pilot,  19 bibliotecari incluşi în Programul Naţional Novateca au participat la 3 traininguri „Biblioteca modernă”, raportare online.

S-au organizat seminare /ateliere de instruire:

 • Crearea prezentărilor Prezi,cu participarea a 12 profesori de la Colegiul pedagogic”V.Lupu”;
 • Crearea prezentărilor în Power Point au participat 20 bibliotecari din reţea;
 • Procesarea textelor în WORD-pentru 15 elevi;
 • TIC-ul în cadrul orelor de muzică, pentru 30 elevi;
 • Servicii noi de bibliotecă, pentru 2 grupuri de bibliotecari de la BPR „A.Donici”, în rezultatul căreea au fost create 2 servicii noi „Apicultorul modern” şi „Şcoala familiei” în colaborare cu CSPT şi SRL „NicruNet”;
 • Pentru conlucrare eficientă, schimb de experienţă, acomodarea practic cu echipamentul nou, bibliotecarii din reţeaua Novateca au efectuat o vizită de studiu la biblioteca publică din s. Mitoc Şi Conferinţa skype – exemplu de comunicare online.
 • În colaborare cu instituţiile de învăţămînt din o.Orhei, Novateca, ONG-ul TEKEDU, Centrul de Tineret, Orhei pe parcursul  lunilor septembrie-decembrie au organizat pentru 20 elevi, atelierul „Tehnologiile informaţionale pentru elevi”, avînd drept scop, familiarizarea elevilor de a  scrie un proiect pentru a promova şcoala sa şi elaborarea blog-ului şcolii. A fost unul din cele mai interesante Proiecte implimentate pe parcursul anului.

Formatorii CRF, au participat la  trainingurile organizate de Novateca. Au prezentat comunicări în cadrul Simpozionului Ştiinţific „Anul Bibliologic-2013, Conferinţa Zonală -2014, Conferinţa Start Novateca-Centru cu genericul „Biblioteca modernă versus bibliotecarul modern”, avînd drept scop promovarea imaginii BPR”A.Donici” şi experienţa  de activitate a CRF.

Bibliotecarii din reţea au participat la Zile metodice, seminare tematice organizate pe diverse teme:

 1. „Evaluarea activităţii  bibliotecilor publice din reţea pe anul 2013”
 2. „Biblioteca- spaţiu comunitar al informării şi comunicării”;
 3. „Bibliotecarul ca vector de imagine”;
 4. „Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare”.

Formatorii B.P.R.”A. Donici” continuă activitatea de instruire pe Module: Catalogare, Indexare, Tehnologii informaţionale, Relaţii cu publicul, Mana­ge­mentul bibliotecilor publice.

În scopul pregătirii bibliotecilor pentru aderare la Programul Naţional Novateca, s-au organizat 4 întruniri cu reprezentanţii APL.

Informaţiile s-au plasat pe reţelele de socializar, Facebook..

B.P.R. „A. Donici”  a primit gratis  publicaţiile  „Magazin Bibliologic”, „BiblioPolis”, „Axis Libri” editată de Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia” din Galaţi, România, care contribuie nemijlocit la autoinstruirea continuă a biblio­te­carilor din reţea.

PUBLICAŢII ELABORATE ŞI EDITATE DE
BPR „A. DONICI”
(1992-2014)

1. Carte, lectură, bibliotecă: Buletin  metodico-bibliografic / Biblioteca Publică Orăşenească„ A. Donici”, resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 1992 (Tipogr. Orhei).- 1 p.

2. Carte, lectură, bibliotecă : Caiet metodic / Biblioteca Publică Orăşenească „ A. Donici”, resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 1993 (Tipogr. Orhei).- 46 p.

3. Alexandru Donici – o stea pe cerul Moldovei: Indice bibliografic / Biblioteca Publică Orăşenească „ A. Donici”; alcăt.: Zinaida Vîrlan; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 1993 (Tipogr. Orhei).- 23 p.

4. Orhei – străvechi oraş al Moldovei: Indice bibliografic / Biblioteca Publică Orăşenească „ A. Donici”; alcăt.: Zinaida Vîrlan, Valentina Frunză; resp de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 1993 (Tipogr. Orhei).- 44 p.

5. O viaţă sub semnul diagonalei: Mihail Garaz: Biobibliografie / Biblioteca Publică Orăşenească „ A. Donici”; alcăt.: Zinaida Vîrlan; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei: Tipografia din Orhei, 1998.- 96 p.- (Personalităţi orheiene).

6. Ghidul cetăţeanului: Instituţii şi servicii publice din raionul Orhei / Biblioteca Publică „ A. Donici”; CID „Orhei”; realizatori: Elena Turcin, Elena Crudu; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 2003.- 31 p.

7. Dimitrie Cantemir – unul din Luceferii Europei: Bibliografie / Biblioteca Publică „ A. Donici”, Biblioteca pentru Copii „ Ion Creangă”;  alcăt.: Zinaida Adamachi; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei, 2003.- 32 p.

8. Dumitru Matcovschi: Biobibliografie  / Biblioteca Publică „ A. Donici”; alcăt.: Elena Crudu; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Orhei: S. n., 2003  (Tipogr. Orhei).- 133 p.- (Personalităţi orheiene).

9. Ştefan cel Mare şi Sfînt (1457-1504): biobibliogr. / Biblioteca Publică „ A. Donici”; Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ; red. coord.: Elena Crudu, Mihaela Mereuţă; resp. de ed.: Lidia Sitaru, Constantin Bostan.- Orhei: Tipogr. or. Orhei, 2004.- 168 p.

10. Cărţi cu autograf: Bibliografia cărţilor cu autograf în colecţia  Bibliotecii Publice „ A. Donici” / Biblioteca Publică „ A. Donici”; CID „Orhei”; alcăt.: Elena Turcin; resp. de ed.:  Lidia Sitaru.- Orhei, 2005.- 31 p.

11. Andrei Lupan: Biobibliografie / Biblioteca Publică „ A. Donici”; alcăt.: Ana Globu; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Ch., 2006.- 443 p.

12. Mihail Garaz – o viaţă sub semnul diagonalei: Biobibliografie.- ed. reviz. şi compl. / Biblioteca Pu­blică „ A. Donici”; alcăt.: Elena Crudu; resp. de ed.: Lidia Sitaru.- Ed. a 2-a, rev. şi copl.- Orhei: Tipogr. or. Orhei, 2007.- 136 p.- (Personalităţi orheiene).

14. Dicţionar biobibliografic al personalităţilor orheiene în domeniul literaturii, artei şi culturii / Biblioteca Publică „ A. Donici”; alcăt.: Aliona Gudima, resp. de ediţie: Lidia Sitaru.- Ch.: Pontos, 2008.- 456 p.

15. Mănăstirea Curchi: Bibliografie / Biblioteca Publică Raională „A. Donici”; dir.: Lidia Sitaru; alcăt.: Elena Crudu.- Ch.: Pontos, 2009.- 102 p.

16. Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă / Biblioteca Publică Raională „A. Donici”; dir.: Lidia Sitaru; alcăt.: Elena Crudu, Elena Turcin- Ch.: Pontos, 2013.- 120 p.

BIBLIOTECILE PUBLICE ÎN MASS-MEDIA-  2014

1. Botnariuc, Ludmila. BPR „A. Donici” – epopeea timpului: [renovarea faţadei] // // Cuvântul.- 2014.- 17 ian.- P. 6.

2. La Orhei va fi înălţat totuşi monumentul lui Eminescu: [ziua de naştere a lui M. Eminescu omagiată BPR „A. Donici”, Orhei] // Cuvântul.- 2014.- 24 ian.- P. 6.

Frunze, Valentina. Copiii în labirintul cărţilor: [Biblioteca pentru Copii „I. Creangă”, Orhei] // Realităţi culturale.- 2014.- Nr. 1.- P. 18.

3. Tinerii au discutat despre căsătorie şi concubinaj: [Parohia ortodoxă „Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului organizează un ciclu de conferinţe „Tinerii de azi – familiile de miine” în incinta BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2014.- 28 febr.- P. 7.

4. Mariana, Aga. Cu gîndul la famili: [Conferinţa: „Tinerii de azi – familiile de miine” în incinta BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 7 mart.- P. 5.

5. „Cît de frumoasă eşti…”: [sărbătoarea – 8 Martie, organizată de către BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 14 mart.- P. 3.

6. Cu dragoste faţă de neam şi baştină: [Lansarea de carte ”Comorile neamului” de Valeria Florea-Dascăl, originară din Chiperceni în incinta BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 28 mart.- P. 1.

7. Cernei, Ion. Istoria de 450 de ani a unei dinastii din Chiperceni [Lansarea de carte ”Comorile neamului” de Valeria Florea-Dascăl, în incinta BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2014.- 28 mart.- P. 5.

8. Trubceac-Goma, Angela. Luminatu-sa de carte la Orhei: [Biblio Live Bazar organizat de Ziua bibliotecarului la Orhei] // Cuvântul.- 2014.- 9 mai.- P. 5.

9. Doroş, Victoria. D. Matcovschii – Om al Cetăţii: [Concurs literar organizat la BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2014.- 9 mai.- P. 5.

10. Doroş, Victoria. Om al Cetăţii: [Concurs literar „D. Matcovschii” organizat la BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 8 mai.- P. 5.

11. Luminatu-sa de carte: [Ziua bibliotecarului la Orhei] // Opinia liberă.- 2014.- 8 mai.- P. 5.

12. Globu, Ana. Dragostea de carte îţi formează personalitatea // Opinia liberă.- 2014.- 23 mai.- P. 4.

13. Cernei, Ion. 113 ani de lectură publică // Cuvântul.- 2014.- 13 iun.- P. 4.

14. Şendrea, Ala. La izvoarele Veşniciei: [Sărbătoare la Bolohani] // Opinia liberă.- 2014.- 8 mai.- P. 5.

15. „Biblioteca şi comunitatea: consolidarea relaţiilor” : [Conferinţa zonală -2014 în incinta BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 20 iun.- P. 3.

16. Cernei, Ion. Biblioteca rămîne un centru important de informare şi de instruire: [Conferinţa zonală – 2014: „Biblioteca şi comunitatea: consolidarea relaţiilor”  în incinta BPR „A. Donici”] // Cuvântul.- 2014.- 20 iun.- P. 6.

17. Prima rundă a programuluzi naţional NOVATECA // Făclia.- 2014.- 27 iun.- P. 1.

18. S-a dat start modernitării bibliotecilor publice din regiunea Orhei // Cuvântul.- 2014.- 25 iul.- P. 8.

19. Şendrea, Ala. La izvoarele veşniciei: [B.P. Bolohani] // Realităţi culturale.- 2014.- Nr. 7.- P. 22.

20. Roman, V. „Limba noastră” şi „Limba noastră cea română” la Orhei: [activitaţi artistice, organizate de către BPR „A. Donici”] // Opinia liberă.- 2014.- 5 sept.- P. 2.

21. Sitaru, Lidia. Flacăra ce trebuie să ardă mereu: [Programul naţional „Novateca” implimentat la Orhei] // Vocea poporului.- 2014.- 17 oct.- P. 5.

22. Caruţă, Galina. Visul devine o realitate: [informatizarea bibliotecii din Zorile, Orhei] // Opinia liberă.- 2014.- 24 oct.- P. 3.

23. La Peresecina s-a deschis un Centru de acces public la Internet // Cuvântul.- 2014.- 19 dec.- P. 7.

24. Interviu: Lidia Sitaru, Director al BPR „A. Donici” din Orhei, despre aderarea la reţeaua Novateca // Plaiul orheian.- 2014.- 5 dec.- P. 3. // [Sursă electronică] .- www.novateca.md [Accesat 8.11.2014]

 

                                                      Lista bibliotecilor publice

 

Nr.

Adresa, site, blog

Anul fondării

Director / Şef de bibliotecă

Telefon

e-mail

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Raională “Alexandru Donici” Orhei
Bd. M. Eminescu, 4, or. Orhei, cod MD-3500http://donici-lib.org/
Stepanida Țugui 0-235-23684
2. Biblioteca Publică Orăşenească pentru Copii „I.Creangă” Orhei, Str.Renaşterii Naţionale, 16, MD 3501  1947 Galina Rînja 0-235-21360 bibcopiiorhei@mail.md
3. Biblioteca orăşenească ”Bucuria” Orhei Str. Unirii 142, MD-3501  1967 Eugenia Arseni 0-235-23826
4. Biblioteca publică „Nordic” or. Orhei, Str. Negruzzi, 117, MD-3501  1973 Veronica  Iacovenco 0-235-29574
5. Biblioteca „Slobozia Doamnei” Str.31 August 75, or. Orhei MD-3501  1948 Xenia Balaban 0-235-30681 bib_sl@mail.ru
6. Biblioteca publică „Lupoaica” Orhei, Str. Stejarilor, 1, MD- 3501  1979 Nina Mihailov- Globa 0-235-24676
Biblioteci publice comunale/săteşti
7. Biblioteca publică s. Berezlogi, MD-3511  1947 Parascovia Hîncu 0-235-67678 parascovia.hincu@yahoo.com
8. Biblioteca publică s. Bieşti,MD-3512  1951 Maria Cojocari 0-235-45686  bibliotecabiesti@gmail.com
9. Biblioteca publică s. Bolohan, MD-3513  1948 Ala Şendrea 0-235-40408 sendrea.ala@mail.ru
10. Biblioteca publică s. Brăneşti, MD-3515  1950 Veronica Goncear 0-235-76252
11. Biblioteca publică s. Brăviceni, MD-3514  1948 Iulia Cojocari 0-235-51160  bibliotecabraviceni@gmail.com
12. Biblioteca publică s. Bulăieşti, MD-3517  1972 Vera Lesnic 0-235-92165  verv.lesnik@mail.ru
13. Biblioteca publică s. Butuceni, MD 3552  1955 Maria Dînga 0-235-56822
14. Biblioteca publică s. Camencea, MD 3526  1951 Nina Caruntu 0-235-53885
15. Biblioteca publică s. Chiperceni, MD-3518  1945 Ana Omelianov 0-235-75597
16. Biblioteca publică s. Ciocâlteni, MD-3519  1948 Elena Caluş 0-235-52122  biblioteca.ciocilteni@gmailcom
17. Biblioteca publică s. Clişova, MD-3521  1950 Natalia Mustea 0-235-52797
18. Biblioteca publică s. Cucuruzeni, MD-3522  1950 Galina Mihai 0-235-66579 bibliotecacucuruzeni@gmail.com
19. Biblioteca publică s.Donici, MD-3526  1950 Nina Căruntu 0-235-73636  bibliotecaalecudonici@gmail.com
20. Biblioteca publică s. Dâşcova, MD-3525  1950 Natalia Volcu 0-235-93201
21. Biblioteca publică s. Fedoreuca,MD-3519  1963 Nina Ştefan 0-235-71637  lazarencunina@mail.ru
22. Biblioteca publică s. Furceni, MD-3527  1954 Eugenia Saidacari 0-235-56479  bibliotecafurceni@gmail.com
23. Biblioteca publică s. Ghetlova, MD-3528  1950 Vera Garabadgiu 0-235-61234  bibliotecaghetlova@gmail.com
24. Biblioteca publică s. Hâjdieni,MD-3529  1954 Rodica Hîrcîială 0-235-62141
25. Biblioteca publică s. Hulboaca, MD-3530  1955 Ana Garştea 0-235-61428
26. Biblioteca publică s. Isacova, MD-3531  1947 Feodora Ceban 0-235-40899
27. Biblioteca publică s. Ivancea, MD-3532  1951 Margareta Verbiţchi 0-235-93289  bibliotecaivancea@gmail.com
29. Biblioteca publică s. Jora de Mijloc, MD-3534  1965 Natalia Pînzari 0-235-55136  bibliotecajorademijloc@gmail.com
30. Biblioteca publică s. Jora de Sus, MD-3535  1953 Maria Dînga 0-235-55851
31. Biblioteca publică s. Lopatna, MD-3535  1970 Irina Veverita 0-235-74097
32. Biblioteca publică s. Lucăşeuca, cod MD-3545  1956 Nelea Hromcova 0-235-44001
33. Biblioteca publică s. Mana, MD-3524  1952 Lilia Erhan 0-235-64282
34. Biblioteca publică s. Mălăieşti, MD-3536  1948 Nina Cojocaru 0-235-51591
35. Biblioteca publică s. Mitoc, MD-3503  1964 Tatiana Pascari 0-235-41373  bibliotecamitoc@gmail.com
36. Biblioteca publică s. Mârzaci, MD-3517  1964 Silvia Cotelea 0-235-63349
37. Biblioteca publică s. Mârzeşti, MD-3537  1949 Ludmila Leahu 0-235-63388
38. Biblioteca publică s. Morozeni, MD-3538  1950 Galina Borş 0-235-57011
39. Biblioteca publică s. Neculaeuca, MD-3539  1951 Lucheria Creţu 0-235-60226  bibliotecaneculaieuca@gmail.com
40. Biblioteca publică  s.Inculeţ, MD-3522 Lidia Guler 0-235-69558
41. Biblioteca publică s. Pelivan, MD-3540  1954 Tatiana Zaincicovschi 0-235-68589  bibliotecapelivan@gmail.com
42. Biblioteca publică s. Peresecina, MD-3541  1969 Maria Cojocaru 0-235-42768  bibliotecaperesecina@gmail.com
43. Biblioteca publică s. Piatra, MD-3542  1947 Galina Bîrdu 0-235-58219  bibliotecapiatrag@gmail.com
44. Biblioteca publică s. Podgoreni, MD-3543  1950 Daria Roşca 0-235-50240  bibliotecapodgoreni@gmail.com
45. Biblioteca publică s. Pohrebeni, MD-3544  1951 Viorica Vlasiuc 0-235-65465  biblioteca.pohrebeni@gmail.com
46. Biblioteca publică s. Pohorniceni, MD-3542  1949 Alexandra Pîslaru 0-235-57605
47. Biblioteca publică  s. Puţuntei, MD-3542 1951 Eugenia Sănduţă 0-235-61645  bibliotecaputintei@gmail.com
48. Biblioteca publică s. Selişte, MD-3545  1952 Elena Godoroja 0-235-44161  bibliotecaseliste@gmail.com
49. Biblioteca publică s. Sirota, MD-3546  1947 Varvara Josan 0-235-49273
50. Biblioteca publică s. Step-Soci, MD-3547  1950 Tatiana Bîtcă 0-235-48667  biblioteca.step-soci@gmail.com
51. Biblioteca publică s. Susleni, MD-3548  1972 Elena Burian 0-235-62551  burian_elena@yahoo.com
52. Biblioteca publică s. Şercani,MD-3544  1952 Larisa Burduniuc 0-235-65836  bibliotecasercani@gmail.com
53. Biblioteca publică s. Tabăra, MD-3553  1956 Ana Tolică 0-235-59377
54. Biblioteca publică s. Teleşeu, MD-3550  1950 Aliona Panuş 0-235-54423
55. Biblioteca publică s. Târzieni, MD-3536  1952 Lucia Reaboi 0-235-92664
56. Biblioteca publică s. Trebujeni, MD-3552  1951 Galina Dedîşina 0-235-56070
57. Biblioteca publică s. Vatici, MD-3553  1950 Lidia Colesnic 0-235-50100  biblioteca.vatici@gmail.com
59. Biblioteca publică s. Vâşcăuţi, MD-3555  1956 Elena Terenti 0-235-67236  bibliotecaviscauti@gmail.com
60. Biblioteca publică s. Voroteţ, MD-3556  1965 Valentina Beiu 0-235-92098
61. Biblioteca publică s. Zahoreni, MD-3543  1968 Valentina Cojocaru 0-235-50633
62. Biblioteca publică s. Zorile  1968 Galina Caruta 0-235-69708 bibliotecazorile@gmail.com

               Situaţii Statistice

Raionul Orhei: Biblioteci publice

Indici şi indicatori                                 

2014

2013

2012

2011

2010

Total biblioteci

62

62

62

62

62

Din care:
– necesită reparaţie capitală

0

0

1

2

1

– sunt amplasate în localuri avariate

0

0

0

0

0

Numărul total de bibliotecari

80

85

83

81

84

Numărul de bibliotecari în echivalent norme

întregi

70,25

74,5

69

71,25

73,75

Din ei sunt cu studii:
Superioare

31

31

28

25

28

Inclusiv de specialitate

17

17

19

16

17

Medii

49

54

55

56

56

Inclusiv de specialitate

19

22

26

26

26

Fond de carte (mii u.m.)

528,3

531,5

530,5

525,0

529,8

Inclusiv în limba română (mii u.m.)  370,8

369,3

366,9

356,6

361,1

Din care cu grafie latină  302,8

300,3

296,7

266,0

278,0

Achiziţii (mii u.m.)  2,3

12,9

17,8

7,5

10,6

Achiziţii per capita  1,9

1,9

0,110

0,061

0,091

Împrumut (mii u.m.)

533,3

477,7

627,6

504,4

507,1

Inclusiv în limba română (mii u.m.)

461,5

338,7

509,9

420,5

423,3

Cititori (utilizatori) activi (mii)

28,3

28,6

26,1

26,7

23,9

Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

13,2

15,5

14,6

13,1

10,9

Numărul de vizite (mii)

354,0

311,6

389,3

314,7

300,5

Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

206,5

185,4

249,4

185,1

179,6

Numărul total de biblioteci care deţin computere

36

32

16

16

14

Numărul total de computere

150

90

64

54

58

Din care conectate la Internet

130

77

48

45

40

Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori

132

65

37

48

48

Din care conectate la Internet

113

65

48

39

31

Indice mediu de lectură

16,7

24,0

18,8

21,2

Indice mediu de circulaţie a fondului

1,0

1,1

1,2

1,1

1

Indice mediu de înnoire a fondului

 76

40

29,6

70

50

Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

– un cititor (utilizator), u.m.

16,7

20,2

19,6

22,2

– o bibliotecă

7,7

8,5

8,4

8,5

Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori)

314

314

329

324

– Împrumut (mii u.m)

7,5

7,5

6,9

6,9

– Vizite (mii u.m.)

4,6

4,6

3,9

4,1

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 86.320 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: