Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

bnrm

Anunțuri

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

 

ANUL BIBLIOLOGIC 2017

 SIMPOZION

Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane

 28 martie 2018

BNRM, Sala de Lectură nr.1, bl. 1, et. 2

 

PROGRAM

 

10.00-10.30

Inaugurarea Simpozionului

 Moderatori:

Elena PINTILEI, director general al BNRM

Vera OSOIANU, director adjunct, BNRM

Mesaje de inaugurare:

Dr. Igor ŞAROV, secretar general de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Evan TRACZ, directorul Programului Național Novateca

 

 10.30-12.00  

PANEL DE DISCUȚII

Linii directorii în asigurarea viabilității Programului Național Novateca: realizări, sustenabilitate, provocări

BNRM, Sala de Lectură nr.1, bl. 1, et. 2

 Moderatori:

Andrei CHISTOL, secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Evan TRACZ, directorul Programului Național Novateca

 

Participă în dezbateri:

Ecaterina RUDACOV, consultant superior, Direcția arte și industrii creative, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Elena PINTILEI, directorul general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Claudia BALABAN, directorul general al BNC „Ion Creangă”

Mariana HARJEVSCHI, președintele Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

Sorina STANCA, directorul Bibliotecii Județene  „Octavian Gogaˮ Cluj, președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România

Nadejda PĂDURE, directorul Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”, Strășeni

Valentina COTOROBAI, specialist principal în domeniul bibliotecilor, Direcția Cultură și Turism, Hîncești

Angela ZATIC, directorul Bibliotecii Publice „George Munteanu”  Bravicea, Călărași

Elena BORDIAN, președintele Comitetului Tehnic nr.1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare”

Managerii centrelor biblioteconomice

 

12.00-12.30

Pauză de cafea

 

12.30-13.00

CONFERINȚA DIRECTORULUI GENERAL AL BIBLIOTECII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA, ELENA PINTILEI

Anul Bibliologic 2017: interferențe  internaționale, naționale și locale

 

13.00 – 14.00 

Comunicări:

Suportul acordat de ONU pentru alinierea politicilor naționale de dezvoltare la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Valeriu PROHNIȚCHI, specialist politici, oficiul de țară PNUD Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național și reglementarea domeniului biblioteconomie și științe ale informării: expozeu 2017

Eugenia BEJAN, secretar CBN, director adjunct BNC „Ion Creangă”

Anul Bibliologic 2017 prin prisma indicatorilor statistici și de performanță. Comunicat profesional

Ludmila CORGHENCI, șef Centru FPC, BNRM

Victoria POPA, șef Centru Statistică, BNRM

 

14.15 – 15.30  

SESIUNE DE POSTERE ȘI MATERIALE AV

Anul Bibliologic 2017: imagine, performanțe, impact

BNRM, Sala de Lectură nr. 2, bl. 1, et. 2

Coordonatori: Veronica BORȘ, Ludmila CORGHENCI, Victoria POPA

 

Notă! Lucrările simpozionului vor fi transmise în direct

Asigurare tehnică: institutul de dezvoltare a societății informaționale

 

 

Cop Calendar National-jjBiblioteca Națională a Republicii Moldova propune comunității profesionale lucrarea metodologică fundamentală, editată anual  „Calendar Național 2018” (258 p. ISSN 1857-1549).  O lucrare de referință, indispensabilă activității bibliotecilor pentru programarea activităților în comunitate, pentru realizarea eficientă a rolului de centru informațional, educațional, de cultură a bibliotecii.

                Bibliotecile – centre biblioteconomice (teritoriale, departamentale) sunt invitate să ridice Calendarul Național 2018 în serviciul Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării (bloc 2, etaj 2, birou 20, resp. Ecaterina Dmitric, tel. 0 22 24 00 70), începând cu data de 19 decembrie 2017.

23Programul „Consolidarea abilităților liderilor bibliotecari inovatori”, organizat cu suportul Programului Novateca la 7-8 decembrie 2017 a întrunit 32 de bibliotecari din bibliotecile publice (naționale, municipale, raionale, orășenești, comunale) pentru a-și consolida abilitățile de lideri bibliotecari. Formatorii Susan Schnuer, Centrul Mortenson, SUA și Claudia Șerbănuță, expert în biblioteconomie din România au oferit două zile pline de informați și idei inovatoare în activitatea de bibliotecă. Bibliotecarii au însușit stilurile de lieadership pentru bibliotecari, cum să fii un bun comunicator că să ai succese în activitate. Inovarea în orice activitate își ia începuturile de la identificarea unei probleme la care se găsește soluții și idei ingenioase pentru rezolvarea ei. Cursul a fost distractiv, interactiv, dar și productiv deoarece bibliotecarii participanți au dezvoltat o idee inovativă care urmează să o implementeze în activitate.

Astăzi, 11 decembrie 2017, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Centrul de Statistică are loc cursul „Designul și managementul proiectelor în biblioteci” destinat pentru participanții selectați care au fost instruiți  în elaborarea, scrierea și managementul proiectelor prin intermediul cursului online, facilitat de către Fundația pentru Dezvoltare prin intermediul platformei google classroom în luna noiembrie anul curent. Cursul care se desfășoara două zile, 11-12 decembrie 2017,  oferă posibilitatea formabililor de a se întâlni face to face și a finaliza cursul ToT  în „Design și management de proiect”.

În cele patru sesiuni ale zilei de 11 decembrie, formabilii au fost familiarizați cu platforma google classroom din perspectiva dirijării unui curs în calitate de formator online, au însușit anumite tehnici de  creare a  clasei online, plasarea temelor, adăugarea cursanților online etc.  Au fost discutate punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și temerile privind cursul online.  Subiectele abordate s-au axat pe instruirea adulților: proiectarea unei activități de instruire, reguli de bază, principii de lucru și tehnici de facilitare.

Această inițiativă face parte din proiectul „Împreună pentru comunitate” cu scopul de a transmite cunoștinte sau abilități tuturor bibliotecarilor privind instruirea online în „Designul și managementul proiectelor în biblioteci”.

Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova: indicatori statistici și de performanță (relaționali) 2015-2016 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dir. gen.: Elena Pintilei; rep. de ediție: Vera Osoianu; elaborare: Ecaterina Dmitric, Ludmila Corghenci (text), Valentina Popa (indicatori statistici).- Chișinău, 2017. – 46 p. – ISBN 978-9975-9696-3-5.
Biblioteconomie și Științe ale Informării în Republica Moldova: (Documente în sprijinul activității bibliotecilor) / Bibl Naț. a Rep. Moldova; elab.: Ludmila Corghenci [et al.]; dir gen.: Elena Pintilei. – Chișinău: BNRM, 2017. – ISBN 978-9975-3096-7-7.
Vol. 1: 2015-2017.- 304 p. – ISBN 978-9975-3096-8-4
LecturaCentral. În ajutorul activității de promovare a cărții și a lecturii, ca bază pentru cunoaștere, știință și cultură: Platforma on/off line pentru bibliotecari / Bibl. Naț. a Rep. moldova; dir. gen.: Elena Pintilei; alcăt.: Vera Osoianu-Filip. – Chișinău: BNRM, 2017. – 132 p. – ISBN 978-9975-3096-6-0
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Meridianul Zero al Sistemului Naţional de Biblioteci (1991-2016) : Monografie (consacrată aniversării a 185 de ani de la fondarea BNRM) / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; dir. gen.: Elena Pintilei ; coord. de ed.: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; consultanți şt.: Aliona Tostogan, Svetlana Barbei. – Chişinău : BNRM, 2017. – 216 p. – ISBN 978-9975-110-86-0.

COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE CONSEMNAREA A 185 DE ANI DE LA FONDAREA BIBLIOTECII NAȚIONALE 1-2 noiembrie 2017 https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/comunicat-final-pe-marginea-ciclului-reuniunilor-profesionale-prilejuite-de-consemnarea-a-185-de-ani-de-la-fondarea-bibliotecii-naionale-12-noiembrie-2017

Comunicări susținute în cadrul Conferinței Internaționale „Dezvoltarea cooperării bibliotecilor europene în spațiul virtual”, 1 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Pintilei Elena, director general BNRM https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/mediul-virtual-i-serviciile-modernizate-oferite-de-biblioteca-naional-a-republicii-moldova-pintilei-elena-director-general-bnrm

„Латвийская Национальная библиотека –стратегия коммуникации в социальных сетях”, Руководитель читального зала Технологий и наук Латвийской Национальной библиотеки –  Эва Аусея https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/ss-82435516

Biblioteca Națională a României –  Contribuții la patrimoniul cultural european în mediul virtual. Marinela Covaci https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteca-naional-a-romniei-contribuii-la-patrimoniul-cultural-european-n-mediul-virtual-marinela-covaci/1

Modern national library spaces and activities model – Prof. Dr. Renaldas Gudauskas  Director-General, National Library of Lithuania https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/modern-national-library-spaces-and-activities-model-prof-dr-renaldas-gudauskas-directorgeneral

Puterea bibliotecii – consolidată de noua Lege – Inga Lundén, senior adviser, Sweden https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/puterea-bibliotecii-consolidat-de-noua-lege-inga-lundn-senior-adviser-sweden

Libraries in virtual space – it’s all about trust  Janne Andresoo, Director General, National Library of Estonia https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/libraries-in-virtual-space-its-all-about-trust-janne-andresoo-director-general-national-library-of-estonia

Comunicări susținute în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 2 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Proiectul național 2018  sau mișcările tectonice  ale domeniului biblioteconomic – Vera Osoianu, director adjunct Biblioteca Națională a Republicii Moldova https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/proiectul-naional-2018-sau-micrile-tectonice-ale-domeniului-biblioteconomic-vera-osoianu

Formarea profesională continuă a bibliotecarilor – prioritate națională și instituțională – Corghenci Ludmila, șef Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informarii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/formarea-profesional-continu-a-bibliotecarilor-prioritate-naional-i-instituional-corghenci-ludmila

Prioritățile Consiliului Biblioteconomic Național în 2018 – Dr. Igor Şarov, preşedinte al CBN Eugenia Bejan, secretar al CBN  https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/prioritile-consiliului-biblioteconomic-naional-n-2018-dr-igor-arov-preedinte-al-cbn-eugenia-bejan-secretar-al-cbn

Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare –  Elena Harconița, director Biblioteca Științifică USARB https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/prioritile-bibliotecilor-universitare-n-conformitate-cu-noul-cadru-legal-strategic-i-de-reglementare-elena-harconia

Demersul formativ al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova de la offline la online – dr. Mariana Harjevschi, președinte ABRM, director general BM „B.P. Hasdeu”; Gabriela Bulduma, director executiv ABRM https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/demersul-formativ-al-asociaiei-bibliotecarilor-din-republica-moldova-de-la-offline-la-online-dr-mariana-harjevschi-gabriela-bulduma

Bibliotecile pentru copii: proiecte, activități prioritare în 2018 – Lilia Tcaci, director adjunct BNC „Ion Creangă” https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/bibliotecile-pentru-copii-proiecte-activiti-prioritare-n-2018-lilia-tcaci

Prioritățile bibliotecilor școlare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare –  Ecaterina Scherlet, director BȘ UPSC; Elena Harconiță, direcor BȘ USARB https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/rioritile-bibliotecilor-colare-n-conformitate-cu-noul-cadru-legal-strategic-i-de-reglementare-ecaterina-scherlet-elena-harconi

Bibliotecile de colegii în contextul restructurării învățământului profesional tehnic și noului cadru de reglementare: priorități și tendințe – Tatiana Ambroci, Centrul de Excelență în Construcții https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/bibliotecile-de-colegii-n-contextul-restructurrii-nvmntului-profesional-tehnic-i-noului-cadru-de-reglementare-prioriti-i-tendine-tatiana-ambroci

Comunicări susținute în cadrul Atelierului „Proiectele Anului Biblioteconomic 2018: strategii, direcții prioritare de activitate”, 1 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Priorități privind elaborarea cadrului de reglementare și normativ în baza prevedrilor legii cu privire la biblioteci – Ludmila Corghenci, șed Centru BNRM https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/prioriti-privind-elaboraea-cadrului-de-reglementare-i-normativ-n-baza-prevedrilor-legii-cu-privire-la-biblioteci-ludmila-corghenci

ODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare – Ecaterina Dmitric, șef secție BNRM https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/oddurile-ca-baz-pentru-noi-proiecte-comunitare-ecaterina-dmitric

Grupul IMPACT – Valentina Popa, șef Centru BNRM https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/grupul-impact-valentina-popa

Apelul Forumului Managerilor din  Sistemul Național de Biblioteci  https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/apelul-forumului-managerilor-din-sistemul-naional-de-biblioteci

Social

Blog Stats

  • 77,278 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 18 urmăritori

Niciun eveniment viitor

Anunțuri