Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Stimată comunitate bibliotecară,
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova împreună cu Fundația pentru Dezvoltare și Biblioteca Națională a Republicii Moldova realizează o cercetare privind necesitățile și problemele bibliotecilor publice și a bibliotecarilor din Republica Moldova, inclusiv referitor la importanța aplicării designului și managementului de proiect în activitatea Bibliotecii Moderne.
Cercetarea are loc în cadrul proiectului „Împreună pentru comunitate”, susținut de programul Novateca.
Vă rugăm cordial să dedicați 10 minute din timpul Dvs completării acestui chestionar. Opinia Dvs contează!
Vă mulțumim anticipat pentru răspunsuri!
#ABRM #BNRM #FDRM #ImpreunapentruComunitate #proeducatie#managementulproiectelor #scriereproiecte
https://docs.google.com/…/1wafF4N6rQrJUqb_hCp55pLcTWV-…/edit

Anunțuri

Utilizatori de toate vârstele sunt invitați să viziteze bibliotecile publice teritoriale, familiarizându-se cu programul divers pe care îl oferă și mai ales că se apropie Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Spre atenția tuturor utilizatorilor, bibliotecarilor vă invităm să urmăriți programul activităților din cadrul Festivalului Național al Cărții și Lecturii la Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei și Biblioteca Publică Raională „ÎPS A. Plămădeală”, Hâncești

program-fncl2017-orhei

Program_FNCL_2017-Hancesti

În atenția Directorilor Bibliotecilor Publice Raionale / Municipale / Orășenești;                   Responsabililor de activitatea metodologică

STIMAȚI COLEGI,

În cadrul proiectului „Împreună pentru comunitate” implementat de ABRM și BNRM, cu susținerea Programului Novateca, ne propunem să dezvoltăm competențe de design și management al proiectelor în rândul bibliotecarilor, mizând că bibliotecile implicate vor asigura prin proiecte diverse servicii durabile și fiabile în comunitățile multietnice, precum și în cele care asigură activitatea metodologică a bibliotecilor din rețeaua locală.

În acest context, lansăm un concurs prin care invităm directorii și metodiștii din bibliotecile publice raionale, municipale și orășenești, să aplice pentru a participa în cadrul acestei inițiative, prin intermediul căreia pot beneficia de:
• instruiri în format ToT în scrierea și managementul proiectelor;
• oportunități de susținere financiară a celor mai inovatoare idei de proiect.

În cadrul acestui concurs vor fi selectați 16 finaliști (directori și metodiști), care vor beneficia de oportunitățile indicate mai sus, începând cu luna septembrie 2017. Pentru a aplica, vă încurajăm să completați  formularul https://goo.gl/forms/lW1bgoOXijiaXU6o2  pînă pe 15 august 2017, ținând cont de următoarele criterii:
• candidatul trebuie să-și desfășoare activitatea în calitate de director sau metodist în cadrul bibliotecilor publice raionale, municipale sau orășenești;
• cei 16 candidați selectați vor fi din localități diferite;
• candidatul își asumă angajamentul de a investi timp și efort în desfășurarea tuturor activităților în perioada septembrie – decembrie 2017;

Vă încurajăm să beneficiați de această oportunitate!

 Dragi bibliotecari!

În perioada 24-31 iulie 2017 se va desfăşura concursul de admitere la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării.

Informaţia privind planul de admitere va fi plasată pe site-ul Universităţii de Stat: http://admitere.usm.md/?page_id=7&lang=ro

CICLUL I (LICENŢĂ)

Admiterea se va organiza pentru următoarele specialităţi:

344.1 Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică (secţia cu frecvenţă şi secţia cu frecvenţă redusă)

344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar (secţia cu frecvenţă)

Informaţia despre specialităţi poate fi accesată aici:  http://admitere.usm.md/?page_id=25

Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajaţi lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci să depună dosarele la secţia cu frecvenţă redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca, dobândirea de noi competenţe profesionale este destul de actuală.

Atenţionăm că studiile la secţia cu frecvenţă redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obţinerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică oferă posibilităţi nu doar de perfecţionare profesională, dar, inclusiv, de obţinere a gradelor de calificare.

Pentru depunerea dosarelor la Ciclul I (Licenţă) candidaţii pot consulta Regulamentul USM privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018 : http://admitere.usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-USM-privind-organizarea-admiterii-%C3%AEn-ciclul-I-%E2%80%93-studii-superioare-de-licen%C5%A3%C4%83-pentru-anul-universitar-2017-2018.pdf

Pentru a afla despre actele necesare accesaţi: http://admitere.usm.md/?page_id=1692

Atenţie: La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere.

În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar la Universitatea de Stat din Moldova la cererea de înscriere se anexează documentele în original.

Atenţionăm că pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2017 puteţi afla accesând: http://admitere.usm.md/

CICLUL II (MASTERAT)

Admiterea se va organiza la programul de master Managementul instituției infodocumentare

Informaţia despre program poate fi accesată: http://admitere.usm.md/?page_id=2082

Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.

Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.

Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul USM de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de masterat, ciclul II in anul 2017, accesînd : http://admitere.usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-USM-de-organizare-%C5%9Fi-desf%C4%83%C5%9Furare-a-admiterii-la-studii-superioare-de-masterat-ciclul-II-in-anul-2017.pdf

Pentru a afla despre actele necesare accesaţi : http://admitere.usm.md/?page_id=1692

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2017 puteţi afla accesând:  http://admitere.usm.md/

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Ciclul I, Licență

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul de studii nr. 1, str. M.Kogălniceanu 65

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Ciclul II, Masterat

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul Central, str. Al.Mateevici 60

Informaţii de contact:

Republica Moldova

  1. Chişinău, str. A. Mateevici 60

Bloc Central, 225/C

tel. 022-577435, 022-577410

http://admitere.usm.md/

(Informație preluată de pe site-ul ABRM: http://abrm.md/?p=2613)

 

Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea activității metodologice”, 14-16 iunie 2017

 

Social

Blog Stats

  • 75,598 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 18 urmăritori

Niciun eveniment viitor

Anunțuri