Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Rezina

HARTA RAIONULUI REZINA

Rezina

 

 

 

 

 

 

 

 

 POZIŢIA GEOGRAFICĂ

Raionul Rezina s-a înfiinţat la 11 noiembrie 1940 şi este situat de-a lungul râului Nistru, pe malul drept, în partea de nord-est a ţării.

Suprafaţa totală – 6217947 km2

Prin aşezarea sa geografică, teritoriul Rezinei face parte din podişul de nord al Republicii Moldova, fiind brăzdat, în partea de Nord, de Valea Rezinei, care desparte oraşul de satul Ciorna, iar la sud de Valea Izvorului, ce desparte Rezina de satul Stohnaia. Relieful raionului Rezina dispune de resursele minerale de petriş, nisip, lut, piatră şi materie primă pentru fabricarea cimentului. Stâncile abrupte ale defileurilor sunt înzestrate cu peştere şi grote, care prezintă un interes deosebit pentru turişti. Pe teritoriul raionului se întâlnesc cascade, izvoare şi fântâni, ce îşi au începutul din rezervaţiile peisagiste Ţîpova şi Saharna. În partea de apus, dacă mergem pe drumul ce duce spre Orhei, ajungem la moşia satului Ţareuca, cu care oraşul se învecinează la asfinţit. Satul vechi Rezina era aşezat la gura râuleţului Rezina, pe malul râului Nistru.

Oraşul Rezina  este situat pe malul drept al Nistrului, la 98 km de municipiul Chișinău și la 3 km. de gara feroviară a or. Râbnița. Orașul este intersectat de traseul Orhei – Râbnița. Cea mai importantă întreprindere din Rezina este Fabrica de ciment, sucursală a Lafarge România.

  

Structura administrativ – teritorială

Raionul Rezina are 41 localități dintre care: 1 oraș, 24 comune și 16 sate.

 

Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” Rezina

Adresa: or. Rezina, str. Mihai Eminescu, 3, MD-5400

 Director – Galina Davîdic   

Fără titlu                                           

tel.: 025422836, e-mail: galina-davîdic@mail.ru

                              

Şef Secţie Cultură – Angela Racu

????????????????????????????????????

tel. : 0254244I2, e-mail: angela.racu@mail.ru

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci – Varvara Rusu                                                

Tel.: 02542294I

e-mail:rusu.varvara.51@mail.ru

Scurt istoric

Informaţie despre apariţia primei biblioteci în oraşul şi raionul Rezina o găsim la răscrucea secolelor XIX-XX, mai précis la 1892 în tabelul „Reţeaua de biblioteci publice şi populare”.
Tîrgul Rezina este pomenit cu o bibliotecă particulară cu sală de lectură pentru cititori, iar patronul ei se numea Ş. Minsberg – un mic burghez din Ocna, care a deschis-o pentru toţi doritorii fără excepţii. Biblioteca nu era subvenţionată de stat, dar îşi completa colecţia din sursele familiei Minsberg şi de la toţi cei ce doreau să ofere din cărţile bibliotecilor lor personale publicului cititor din plasa Rezina. La evidenţă este luată şi capătă autorizare de funcţionare în 1907 cu aprobarea Guvernatorului Basarabiei.
Certificatul de naştere al instituţiei la nivel naţional, ca bibliotecă publică, (cu statutul de bibliotecă public raională) este datat cu decembrie 1946. În anul  1947 bibliotecii I se confer numele scriitorului I.V.Belinski. Tot in anul 1947 se deschide şi biblioteca publica pentru copii, filială a bibliotecii raionale.

Momentele cheie care au marcat evoluţia în timp a acestei instituţii sunt:
1947 – înfiinţarea Bibliotecii pentru Copii, filială a Bibliotecii Publice
1947 – 1999 –Bibliotecă Publică Raională
1994 – deschiderea filialei de carte română “Argeş”

1996 – biblioteca primeşte în dar de la consiluil orăşenesc Rezina clădirea cu 2 nivele, în care se află şi astăzi sediul ei
1996 – 50 ani de la fondare şi la doleanţele comunităţii Bibliotecii Publice i se conferă numele “Mihai Eminescu”
1999 – are loc reaşezarea administrativă – teritorială şi biblioteca capătă statut de bibliotecă publică în cadrul judeţului Orhei 2001 – 55 ani de la fondare ca bibliotecă raională
2006 – 60 de ani de activitate
2007 – 115 ani de la prima apariţie a bibliotecii publice în Rezina
2010, 27 ianuarie – capătă statut de bibliotecă publică raională
2011, decembrie, 65 ani de la fondare ca  bibliotecă publică raională
2012, 120 ani de la prima apariţie a bibliotecii publice particulare, deschisă pentru publicul cititor din plasa Rezina.

Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” din Rezina funcţionează în prezent într-o clădire cu două niveluri, bine amenajată, cu sistem de încălzire autonom. Spaţiile pe care le avem în uz cuprind: Sala Multimedia, Sala Mare de Expoziţii şi activităţi culturale, un holl la etajul I pentru activităţi, 3 săli de lectură şi 3 oficii de împrumut la domiciliu pentru diferite grupuri de utilizatori, o sală pentru oficiul de carte română “Argeş”, o sală şi un birou pentru serviciul fonduri, un birou pentru Serviciul Informativ-Bibliografic, cîte un birou pentru serviciile Asistenţă de Specialitate şi Relaţii cu Publicul, biroul directorului, o sală pentru personalul auxiliar şi o bucătărie pentru personal.
Misiunea bibliotecii
Pornind de la certitudinea unei realităţi concretizate în bune dotări materiale şi personal cu deschidere în gândire şi dăruire profesională, dublate de o comunicare eficientă şi o creştere a gradului de implicare, urmărim programe reuşite şi proiecte realizate.

Dorim să fim şi să rămînem întotdeauna instituţia pe care cadrele bibliotecare din teritoriu şi republică să o identifice cu un centru adevărat  real de resurse informaţionale şi educaţionale, devenind totodată un centru de formare şi dezvoltare profesională.

Speranţa noastră este: fiind în slujba utilizatorilor rezineni, să îi primim în Biblioteca publică raională din Rezina cu încredere.

  Orar de funcţionare a BPR  Rezina

Orele 9.00 -18.00, pauză 13.00-14.00, zile de odihnă – sâmbătă, duminică

Site-uri, bloguri, rețele sociale:

http://www.biblioteca-rezina.com/,  https://bprrezina.wordpress.com/                                         Biblioteci din rețeaua Novateca:    –  35 biblioteci publice din raion.

Servicii de bibliotecă:

 • Biblioteca publică raională „M.Eminescu”,- Clubul de robotică ,Clubul burticilor, Clubul spiridușilor, Clubul seniorilor, Clubul IT-știlor,clubul „Ora poveștilor”,.
 • Biblioteca publică Sl.Horodiște – „Ora de joacă”, și ora de poveste
 • Biblioteca publică Trifești  –  Calculatorul pe interesul tuturor /instruiri,povești digitale.
 • Biblioteca publică Pereni – Clubul creativ „Ghem magic virtual”,”Vino, să creezi și să te recreezi”,-croșeta de mîini dibace.
 • Biblioteca publică Meșeni- „Caruselul integramelor”
 •  Biblioteca publică Mateuți – Clubul „Ora poveștilor” și „Mîini  dibace”/croșetă .
 • Biblioteca publică Țahnăuți „IT  pentru seniori”
 • Biblioteca publică Țareuca „Noi, albinele și internetul” și „Micii meșteri – mari IT-ști”
 • Biblioteca publică Cuizăuca „Ora de poveste”,
 • Biblioteca  publică Ignăței „Ora poveștilor și desenelor animate”.

Activități cultural-educative 2016:

Concurs – expoziție de mărțișoare a utilizatorilor din raion, „Bun venit la noi în prag”, „Mărțișorul nostru drag”,-au participat -211 utilizatori.

Concursul raional al declamatorilor „Sfinte rădăcini”/80 de ani de la nașterea lui V.Rusnac- au participat 62 utilizatori.4 participanți sînt de la liceul „,Evrica”, din o.Rîbnița.

Concursul raional de eseuri „Cartea pentru mic și mare este stea îndrumătoare”,- au participat 37 de utilizatori.

Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii” –  26 de elevi. Întălnirea colegiului de redacție ,”Florile Dalbe”, la aniversarea de 75 ani cu cititorii și bibliotecarii din raion.

Concursul raional de desene „Imagini în culori din cărțile citite”, au participat 69 utilizatori.

Festivalul Național al Cărții si Lecturii.

Serata de comemorare a profesorului Afanasie Talpă în biblioteca publică Țahnăuți ce îi poartă numele prin decizia consiliului primăriei Țareuca la fel a organizat serata „Colinde pe portativ”, recitalul de poezii „, „Se scutură frunzele din ram”,Întîlnirea  lui Titus Știrbu  cu utilizatorii  în cadrul FNCL.

Biblioteca Peciște -Concursul „Cel mai creativ și original brăduț de Anul Nou”, și victorina „Creangă veșnic verde”, Biblioteca Mateuți – convorbire –discuție „Nu fuma în preajma mea”, și recitalul „Scriitorii – grădinarii sufletului”. Biblioteca Lalova – concursul de intelegență și creativitate „Smărăndițele” ,Mosa rotundă – „Familia este patria cea mică”, ,Serata literară „Întîlniri pe strada amintirilor”.

Biblioteca Sîrcova – concurs de creație „Cartea în familia mea”discuție „O călătorie a adolescenței”.

Biblioteca publică Pereni – expoziție de carte „Cartea – casa cunoștințelor, Biblioteca – casa cărților”, concursul de erudiție „Cine cîștigă 12 steluțe”.

Biblioteca publică Țareuca –Expoziția Cărților Jubiliare a anului.Biblioteca publică Pripiceni a pregătit expoziția de carte  „Un moment artistic ce va împreuna veacurile”.

Am participat la concursul tinerilor condeeri organizat de Biblioteca Publică raională „Vasile Alecsandri” din Telenești, la Festivalui Național de poezie și cîntec Dumitru Matcovschi de la Vadul Rașcov raionul Șoldănești și Concursul literar faza republicană „La Izvoarele Ințelepciunii”.

 Istorie locală:

19 biblioteci publice au amenajat în biblioteci – ungherașe  „De aici începe istoria”, iar 16 biblioteci publica au amenajat panoul cu personalitățile  satului.Biblioteca publică din Cuizăuca a organizat întîlnire cu actorul V.Cobasneanu, Ciorna cu poetul V.Rusnac și Elena Vizir, în Lalova cu jurnalista D.Zlatan,în Țareuca cu epigramistul I.Cuzuioc.Toate bibliotecile au pregătit expoziții de cărți, broșuri, fotografii către sărbătorile de Hramul satului si serate tematice cu genericul „Satule,leagăn de dor”.

Parteneriate. Proiecte: Toate bibliotecile din raion activează și-și organizează activitățile în parteneriat cu APL,instituțiile și agenții din teritoriu,voluntarii comunităților, Secția Cultură a Consiliului raional Rezina,TV locală Elita.

Proiectul „Sănătatea femeii în ora digitală la  BPR „M.Eminescu”din Rezina a fost realizat în colaborare cu 8 biblioteci din raion. 

                                      Lista bibliotecilor raionului Rezina   

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Raională ,,M.Eminescu,, Rezina I946 Davîdic Galina 025422836 galina-davîdic@mail.ru
2. Filiala orășenească adulți I979 Duca Parascovia 025425I35 parascovia@mail.ru
Biblioteci publice comunale/săteşti
3. BP Boșernița I925 Bostanari Viorica 025426245 vioricabostanari@gmail.com
4. BP Ciorna  I967 Cazac Elena 025426266 cazacuelenaI4@gmail.com
5. BP Cinișeuți I985 Moldovan Tatiana 0698I52I6 tatianamoldovanI97I@gmail.com
6. B p/c Cinișeuți I985 Covalenco Lidia 060I9577I lidiacovalencoI96I@gmail.com
7. BP Buciușca I965 Dejmari Aliona 067692202 alionadejmari@gmail.com
8. BP Bușăuca I964 Perlog Svetlana 06767682 svetlanaperlog@gmail.com
9. BP Cogilniceni I99I Bălteanu Zinaida 068789496 zinaidabălteanu@gmail.com
I0. BP Cuizăuca I949 Odobescu Lidia 069552704 odobesculidia@gmail.com
II. BP Echimăuți I954 Marco Ludmila 068722699 ludmilamarco72@gmail.com
I2. BP Ghiduleni I950 Toma Aliona 067465426 alionatoma1@gmail.com
I3. BP Gordinești I950 Vetrilă Ana 067636254 anavetrila@gmail.com
I4. BP Horodiște I954 Grădinari Valentina 079820545 grădinarivalentina@gmail.com
I5. BP Ignăței I949 Badan Natalia 06II233I7 natalibadan@gmail.com
I6. BP Lalova I948 Sapaniuc Valentina 0683I67I valentinasapaniuc@gmail.com
I7. BP Lipceni I964 Pleșca Grigori 068162533 grigoripleșcaI964@gmail.com
I8. BP Mateuți I945 Ursache Angela 069I4I329 angelaursache77@gmail.com

primtranstext@gmail.com

I9. BP Meșeni I965 Tacu Liuba 0793I63I3 liubatacu@gmail.com
20. BP Minceni I953 Banaga Tatiana 078363976 tatianabanaga@gmail.com
2I. BP  Otac I95I Saca Nina 069668862 ninasaca@gmail.com
22. BP Păpăuți I949 Rotari Liuba 0682I4393 liubarotari@gmail.com
23. BP Peciște I949 Bivol Eudochia 069229002 eudochiabivol@gmail.com
24. BP Pereni I956 Budurin Aliona 069453438 alionabudurin@gmail.com
25. BP Piscărești I956 Negara Ina 069865794 negaraina97@gmail.com
26. BP Pripiceni I952 Popa Olga 0683I3842 olgapopa60@gmail.com
27. BP Saharna I967 Stavinschi Elena 078249557 elenastavinschiI974@gmail.com
28. BP Saharna Nouă I960 Cornovan Galina 025492972
29. BP Sîrcova I955 Melnic Valentina 06933I63I valentinamelnic69@gmail.com
30. BP Sl.Horodiște I940 Gora Natalia 0790720I7 nataliagora73@gmail.com
3I. BP Solonceni I949 Lis Ludmila 069286I03 ludmilalis6903@gmail.com
32. BP Tarasova I960 Calin Iulia 069I79948 Iuliapascari85@gmail.com
33. BP Trifești I95I Ureche Vera 069624804 veraureche@gmail.com
34. BP Țahnăuți I955 Socol Alexandra 025444495 alexandrasocolI5@gmail.com
35 BP Țareuca I954 Burlacu Elena 025433544 Burlacuelena65@gmail.com

              Situaţii Statistice  

Raionul Rezina: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2014 2015 2016  
Total biblioteci 35 35 35
Din care:
– necesită reparaţie capitală 10 8 10
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0
Numărul total de bibliotecari 47 47 48
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 45 45.25 40.75
Din ei sunt cu studii:
Superioare 20 I8 20
Inclusiv de specialitate 9 6 6
Medii 27, 29 28
Inclusiv de specialitate 9 8 9
Fond de carte (mii u.m.) 306,9 304.223 302.8
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 195,8 196.0
Din care cu grafie latină 109.0 I09.750 113.1
Achiziţii (mii u.m.) 3,6 2654 1.5
Achiziţii per capita 0,07 0.05 0.02
Împrumut (mii u.m.) 229,5 203842 199.0
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 188,0 I73565 162.9
Cititori (utilizatori) activi (mii) 14,7 I4887 148.8
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 7,9 5734 6.1
Numărul de vizite (mii) 121,5 II5092 120.8
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 75,1 65225 68.7
Numărul total de biblioteci care deţin computere 10 23 34
Numărul total de computere 43 86 123
Din care conectate la Internet 31 78 115
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 33 65 102
Din care conectate la Internet 32 60 96
Indice mediu de lectură 0,74 0.65 0.63
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,1 0.02 0.02
Indice mediu de înnoire a fondului 0,06 0.0I 0.01
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 0,058 0.058 0.025
– un cititor (utilizator), u.m. 0,02 0.02 0.01
– o bibliotecă 0,008 0.08 0.05
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 3,94 3.94
– Împrumuturi (mii u.m) 5,09 4.I9 4.18
– Vizite (mii u.m.) 2,7 2.35 2.6  

 

Actualizat 14.03.2017

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 94.438 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: