Bibliotecile publice din Republica Moldova

Rezina

 

HARTA RAIONULUI REZINA

Rezina

 POZIŢIA GEOGRAFICĂ

Raionul Rezina s-a înfiinţat la 11 noiembrie 1940 şi este situat de-a lungul râului Nistru, pe malul drept, în partea de nord-est a ţării.

Suprafaţa totală – 6217947 km2

Prin aşezarea sa geografică, teritoriul Rezinei face parte din podişul de nord al Republicii Moldova, fiind brăzdat, în partea de Nord, de Valea Rezinei, care desparte oraşul de satul Ciorna, iar la sud de Valea Izvorului, ce desparte Rezina de satul Stohnaia. Relieful raionului Rezina dispune de resursele minerale de pietriş, nisip, lut, piatră şi materie primă pentru fabricarea cimentului. Pe solul scund creşte o vegetaţie petrofită caracteristică pentru pantele calcaroase. Stîncile abrupte ale defileurilor sunt înzestrate cu peşteri şi grote, care prezintă un interes deosebit pentru turişti. Pe teritoriul raionului se întîlnesc cascade, izvoare şi fîntîni, cu apă rece şi gustoasă, ce îşi au începutul din rezervaţiile peisagiste Ţîpova şi Saharna. În partea de apus, dacă mergem pe drumul ce duce spre Orhei, ajungem la moşia satului Ţareuca, cu care oraşul se învecinează la asfinţit. Satul vechi Rezina era aşezat la gura rîuleţului Rezina, pa malul rîului Nistru.

     Oraşul Rezina este un oraș din Republica Moldova, reședința raionului omonim, este situat pe malul drept al Nistrului, la 98 km de municipiul Chișinău și la 3 km. de gara feroviară a or. Râbnița. Orașul este intersectat de traseul Orhei – Râbnița. Cea mai importantă întreprindere din Rezina este Fabrica de ciment, sucursală a Lafarge România.

Localitatea are un profil turistic accentuat datorită obiectivelor turistice naturale din preajmă.

  POPULAŢIA

Populaţia raionului Rezina constituie 53,4 mii locuitori, din care:

Populaţia urbană – 13,5 mii persoane.

Populaţia rurală – 39,9 mii persoane.

Densitatea – 85,8 pers./ km2.

Statistici vitale

Principalii indicatori demografici, 2012:

Grupuri etnice

Grup etnic

Populație

 % Procentaj*

Băștinași declarați Moldoveni
Băștinași declarați Români
44,721
1375
92.96%
0.78%
Ucraineni 1,691 3.52%
Ruși 1,093 2.27%
Bulgari 40 0.07%
Găgăuzi 34 0.06%
Evrei 30 0.05%
Alții 121 0.25%

Aceste date sunt cele  preluate din Nomenclatorul etnic din Republica Moldova.

  STRUCTURA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ

Raionul Rezina are 41 localități dintre care: 1 oraș, 24 comune și 16 sate.

Orașe:

 1. 1.       Rezina

Suburbiile oraşului Rezina:

 1. 1.    Boșernița
 2. 2.    Ciorna
 3. Stohnaia

Comune și sate

 1. Bușăuca
 2. Cinișeuți
 3. Cogîlniceni
 4. Cuizăuca
 5. Echimăuți
 6. Ghiduleni
  1. Roșcanii de Jos
  2. Roșcanii de Sus
  3. Gordinești
  4. Horodiște
   1. Slobozia-Horodiște
   2. Ignăței
   3. Lalova
    1. Nistreni
    2. Țipova
    3. Lipceni
    4. Mateuți
    5. Meșeni
    6. Mincenii de Jos
     1. Mincenii de Sus
    7. Otac
    8. Păpăuți
    9. Peciște
    10. Pereni
     1. Roșcani
    11. Pripiceni-Răzeși
     1. Pripiceni-Curchi
    12. Saharna Nouă
     1. Buciușca
     2. Saharna
    13. Sîrcova
     1. Piscărești
    14. Solonceni
     1. Tarasova
    15. Trifești
    16. Țareuca
     1. Țahnăuți

 BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „MIHAI EMINESCU”

Adresa: or. Rezina, str. Mihai Eminescu, 3, MD-5400

 Director: Galina Davîdic                                              

Tel/fax: 0254-2-28-36;                        dna Davâdic

Tel: 0254-2-44-72

e-mail: galina.davidic@yahoo.com

galina-davidic@mail.ru                               

Şef Secţie Cultură: Angela Racu

????????????????????????????????????

Tel. : 0254-2-44-12

e-mail: angela.racu@mail.ru

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci:- Varvara Rusu                                                
Tel.: 0254-2.29-41, 067450322

e-mail: rusu.varvara@mail.ru

Scurt istoric

Informaţie despre apariţia primei biblioteci în oraşul şi raionul Rezina o găsim la răscrucea secolelor XIX-XX, mai précis la 1892 în tabelul „Reţeaua de biblioteci publice şi populare”.
Tîrgul Rezina este pomenit cu o bibliotecă particulară cu sală de lectură pentru cititori, iar patronul ei se numea Ş. Minsberg – un mic burghez din Ocna, care a deschis-o pentru toţi doritorii fără excepţii. Biblioteca nu era subvenţionată de stat, dar îşi completa colecţia din sursele familiei Minsberg şi de la toţi cei ce doreau să ofere din cărţile bibliotecilor lor personale publicului cititor din plasa Rezina. La evidenţă este luată şi capătă autorizare de funcţionare în 1907 cu aprobarea Guvernatorului Basarabiei.
Certificatul de naştere al instituţiei la nivel naţional, ca bibliotecă publică, (cu statutul de bibliotecă public raională) este datat cu decembrie 1946. În anul  1947 bibliotecii I se confer numele scriitorului I.V.Belinski. Tot in anul 1947 se deschide şi biblioteca publica pentru copii, filială a bibliotecii raionale.

Momentele cheie care au marcat evoluţia în timp a acestei instituţii sunt:
1947 – înfiinţarea Bibliotecii pentru Copii, filială a Bibliotecii Publice
1947 – 1999 –Bibliotecă Publică Raională
1994 – deschiderea filialei de carte română “Argeş”

1996 – biblioteca primeşte în dar de la consiluil orăşenesc Rezina clădirea cu 2 nivele, în care se află şi astăzi sediul ei
1996 – 50 ani de la fondare şi la doleanţele comunităţii Bibliotecii Publice i se conferă numele “Mihai Eminescu”
1999 – are loc reaşezarea administrativă – teritorială şi biblioteca capătă statut de bibliotecă publică în cadrul judeţului Orhei 2001 – 55 ani de la fondare ca bibliotecă raională
2006 – 60 de ani de activitate
2007 – 115 ani de la prima apariţie a bibliotecii publice în Rezina
2010, 27 ianuarie – capătă statut de bibliotecă publică raională
2011, decembrie, 65 ani de la fondare ca  bibliotecă publică raională
2012, 120 ani de la prima apariţie a bibliotecii publice particulare, deschisă pentru publicul cititor din plasa Rezina.

      Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” funcţionează în prezent într-o clădire cu două niveluri, bine amenajată, cu sistem de încălzire autonom. Spaţiile pe care le avem în uz cuprind: Sala Multimedia, Sala Mare de Expoziţii şi activităţi culturale, un holl la etajul I pentru activităţi, 3 săli de lectură şi 3 oficii de împrumut la domiciliu pentru diferite grupuri de utilizatori, o sală pentru oficiul de carte română “Argeş”, o sală şi un birou pentru serviciul fonduri, un birou pentru Serviciul Informativ-Bibliografic, cîte un birou pentru serviciile Asistenţă de Specialitate şi Relaţii cu Publicul, biroul directorului, o sală pentru personalul auxiliar şi o bucătărie pentru personal.
Misiunea bibliotecii
Pornind de la certitudinea unei realităţi concretizate în bune dotări materiale şi personal cu deschidere în gândire şi dăruire profesională, dublate de o comunicare eficientă şi o creştere a gradului de implicare, urmărim programe reuşite şi proiecte realizate.

Dorim să fim şi să rămînem întotdeauna instituţia pe care cadrele bibliotecare din teritoriu şi republică să o identifice cu un centru adevărat  real de resurse informaţionale şi educaţionale, devenind totodată un centru de formare şi dezvoltare profesională.

Speranţa noastră este: fiind în slujba utilizatorilor rezineni, să îi primim în CASA noastră cu încredere.

  Orar de funcţionare a BPR  „Mihai Eminescu”:

 Luni – Vineri

9.00 – 18.00

 Rețeaua de biblioteci

În raion activează 35 de biblioteci publice, care sunt integrate în sistemul naţional de biblioteci şi sunt structurate  astfel:

1 Bibliotecă publică orăţenească, cu o filială de carte românească „Argeş”;

1 filială orăşenească;

1 filială pentru copii în satul Cinişeuţi;

32 biblioteci publice comunale.

 Site-uri, bloguri, rețele sociale:

Biblioteci din rețeaua Novateca:

Servicii de bibliotecă:

3 BP  dețin   3 – pagini faceBOOК

32 de BP au întrat în rețeaua Novateca.

BP Țareuca  servicii noi – atelier de creație,,Mici meșteri,mari IT-ȘTI,,

BP Pereni servicii noi – atelier de creație ,,Vino,să creezi și să te recreezi,,.

 

 Activități culturale 2015:

          –   De la  1- 10 martie sa desfășurat Expoziția-concurs raională de mărțișoare ,,Bun venit la noi în prag Mărțișorul nostru drag,, la care au fost expuse 672 de mărțișoare de la I37 de utilizatori din 34 BP din raion.

 • La 20 martie a fost organizat Concursul raional al declamatorilor ,,Grigore Vieru –poet cu inimă de mamă,, la care au participat 70 de declamatori din 28 de BP din raion.
 • La 30 aprilie a fost organizat Concursul raional de eseuri ,,Cartea pentru mic și mare,este stea îndrumătoare,, în cadrul căria au participat 37 de utilizatori din I5 BP.
 • La 12 mai în cadrul Companiei ,,Copiii Moldovei citesc o carte,, a fost organizată întîlnirea cititorilor din BP din raion cu scriitorul Aurilian Silvestru.Cei 229 de  participanți cu aplauze în picioare l-au întîlnit pe scriitor.La aciastă întîlnire au răsunat cele mai frumoase cuviîte în adresa scriitorului.Corul de copiii de la L/T Alexandru cel Bun a cîntat cîntece pe versurile și muzica lul A. Silvestru.
 • În luna mai a fost organizat Concursul raional de desene cu genericul ,,Mesaje în culori din cărțile citite,, la care au participat 47 de utlzatori cu 63 de desene din I6 BP din raion
 • De la 31 august și pînă la 7 septembrie s-a desfășurat Festivalul Național al Cărții și Lecturii.
 • La 19 octombrie a fost organizată Gala celor mai buni cititori ai BP din raion,
 • la care au fost menționați cu diplome și premii bănești.

Istorie locală:

Ore de istorie locală

Satul meu mîndria mea

75 ani de la fondarea raionului Rezina

Reveniți la baștină cu dor

Lalova cu istorie și tradiții de neam

Parteneriate. Proiecte:

       Secția Cultură a Consiliului Rezina își desfățoară activitățile în parteneriat cu Direcția Învățămînt Tineret ți Sport,presa locală,TV Elita și cu susținerea Consiliului raional Rezina.

Lista bibliotecilor raionului Rezina

 

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Raională ,,M.Eminescu,, I946 Davîdic Galina 025422836 galina-davîdic@mail.ru
2. Filiala orășănească adulți I979 Duca Parascovia 025425I35 parascovia@mail.ru
Biblioteci publice comunale/săteşti
3. BP Boșernița I925 Bostanari Viorica 025426245 vioricabostanari@gmail.com
4. BP Ciorna  I967 Cazac Elena 025426266 cazacuelenaI4@gmail.com
5. BP Cinișeuți I985 Moldovan Tatiana 0698I52I6 tatianamoldovanI97I@gmail.com
6. B p/c Cinișeuți I985 Covalenco Lidia 060I9577I lidiacovalencoI96I@gmail.com
7. BP Buciușca I965 Dejmari Aliona 067692202 alionadejmari@gmail.com
8. BP Bușăuca I964 Perlog Svetlana 06767682 svetlanaperlog@gmail.com
9. BP Cogilniceni I99I Bălteanu Zinaida 068789496 zinaidabălteanu@gmail.com
I0. BP Cuizăuca I949 Odobescu Lidia 069552704 odobesculidia@gmail.com
II. BP Echimăuți I954 Marco Ludmila 068722699 ludmilamarco72@gmail.com
I2. BP Ghiduleni I950 Toma Aliona 067465426 alionatoma1@gmail.com
I3. BP Gordinești I950 Vetrilă Ana 067636254 anavetrila@gmail.com
I4. BP Horodiște I954 Grădinari Valentina 079820545 grădinarivalentina@gmail.com
I5. BP Ignăței I949 Badan Natalia 06II233I7 natalibadan@gmail.com
I6. BP Lalova I948 Sapaniuc Valentina 0683I67I valentinasapaniuc@gmail.com
I7. BP Lipceni I95I Marcu Luminița 068489620 luminițamarcuI994@gmail.com
I8. BP Mateuți I945 Ursache Angela 069I4I329 angelaursache77@gmail.com

primtranstext@gmail.com

I9. BP Meșeni I965 Tacu Liuba 0793I63I3 liubatacu@gmail.com
20. BP Minceni I953 Banaga Tatiana 078363976 tatianabanaga@gmail.com
2I. BP  Otac I95I Saca Nina 069668862 ninasaca@gmail.com
22. BP Păpăuți I949 Rotari Liuba 0682I4393 liubarotari@gmail.com
23. BP Peciște I949 Bivol Eudochia 069229002 eudochiabivol@gmail.com
24. BP Pereni I956 Budurin Aliona 069453438 alionabudurin@gmail.com
25. BP Piscărești I956 Negara Ina 069865794 negaraina97@gmail.com
26. BP Pripiceni I952 Popa Olga 0683I3842 olgapopa60@gmail.com
27. BP Saharna I967 Stavinschi Elena 078249557 elenastavinschiI974@gmail.com
28. BP Saharna Nouă I960 Arvat Nina 025492972
29. BP Sîrcova I955 Melnic Valentina 06933I63I valentinamelnic69@gmail.com
30. BP Sl.Horodiște I940 Gora Natalia 0790720I7 nataliagora73@gmail.com
3I. BP Solonceni I949 Lis Ludmila 069286I03 ludmilalis6903@gmail.com
32. BP Tarasova I960 Calin Iulia 069I79948 Iuliapascari85@gmail.com
33. BP Trifești I95I Ureche Vera 069624804 veraureche@gmail.com
34. BP Țahnăuți I955 Socol Alexandra 025444495 alexandrasocolI5@gmail.com
35 BP Țareuca I954 Burlacu Elena 025433544 Burlacuelena65@gmail.com

 

                                                 Situaţii Statistice

 

Raionul  Rezina – Biblioteci publice din raion
Indici şi indicatori 2012 2013 2014 2015
Total biblioteci 35 35 35 35
Din care:
– necesită reparaţie capitală 10 10 10 8
– sunt amplasate în localuri avariate 0
Numărul total de bibliotecari 48 48 47 47
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 46.5 45 45 45.25
Din ei sunt cu studii:
Superioare 20 19 20 I8
Inclusiv de specialitate 10 8 9 6
Medii 30 26,5 27, 29
Inclusiv de specialitate 17 12 9 8
Fond de carte (mii u.m.) 301,0 307,8 306,9 304.223
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 179,6 187,7 195,8
Din care cu grafie latină 104,6 106,0 109.0 I09.750
Achiziţii (mii u.m.) 1,1 9,7 3,6 2654
Achiziţii per capita 0,02 0,19 0,07 0.05
Împrumut (mii u.m.) 235,5 239,5 229,5 203842
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 163,9 179,7 188,0 I73565
Cititori (utilizatori) activi (mii) 15,6 17,0 14,7 I4887
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 6,7 7,4 7,9 5734
Numărul de vizite (mii) 125,2 111,3 121,5 II5092
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 70,0 62,9 75,1 65225
Numărul total de biblioteci care deţin computere 6 10 10 23
Numărul total de computere 38 43 43 86
Din care conectate la Internet 31 31 31 78
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 31 37 33 65
Din care conectate la Internet 31 31 32 60
Indice mediu de lectură 0.78 0,76 0,74 0.65
Indice mediu de circulaţie a fondului 0.04 0,03 0,1 0.02
Indice mediu de înnoire a fondului 0,01 0.03 0,06 0.0I
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 0.002 0,006 0,058 0.058
– un cititor (utilizator), u.m. 0.08 0.02 0,02 0.02
– o bibliotecă 0.009 0.009 0,008 0.08
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 3.32 3.71 3,94 3.94
– Împrumuturi (mii u.m) 5,0 5,23 5,09 4.I9
– Vizite (mii u.m.) 2,66 2,78 2,7 2.35

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog Stats

 • 61,695 hits

Categorii

022 240070; 022240443
9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 16 urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: