Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Șoldănești

 

Raionul_Şoldanesti

 Poziţia geografică.

Localitatea își trage denumirea de la un tânăr boier cu numele Șoldan. Printr-un document din 22 septembrie 1411, Alexandru Voievod dăruiește lui Petru Șoldan, soției sale (fiica boierului Ghiulea Pântece) și fratelui său Miclăuș sălașele tătărești de la Tamârtășăuți pe Șomuz, după care numele de odinioară al localității a fost schimbat după numele proprietarului: Șoldănești. Neamul Șoldăneștilor este unul din cele mai vechi din Moldova, contemporan descălecării.

În anul 1835 în Șoldănești locuiau 304 de suflete; multe decenii la rând, datorită războaielor și a situației economice dificile, populația localității nu a cunoscut o creștere semnificativă. După reforma agrară din 1868 în localitate s-au dezvoltat 68 de gospodării țărănești. Odată cu construcția căii ferate, la sfârșitul sec. XIX, în Șoldănești începe să se dezvolte viața economică. La începutul sec. XX, în localitate apar primele elemente industriale: moară cu aburi, fabrică de var, etc.

În anul 1927 a început să funcționeze fabrica de fermentare a tutunului, care în anul 1986 a atins volumul maxim de producție – peste 15 mii tone de tutun fermentat. Localității i s-a conferit statut de orășel în noiembrie 1980. Începând cu anii 1990–1992 populația orașului prin repetate rânduri de donație au contribuit la reparația bisericii. Petru Ion Gojan a construit în curtea bisericii o casă parohială și o frumoasă fântână acoperită cudantelă de țiglă. La deschiderea bisericii serviciul divin a fost oficiat de Mitropolitul Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi a întregii Moldove) însoțit de un Sobor de preoți din capitală. Orașul Șoldănești face parte din podișul de nord al Moldovei și este așezat în valea râului Ciorna, care curge în această zonă cu precădere paralel cu drumul de tranzit Soroca – Rezina, în partea de nord-est a republicii. Orășelul se înșiră pe ambele maluri ale Ciornei pe o distanță de 4,5 km în medie o lățime de circa 4 km spre sud și 0,5 km spre nord.

 Populaţia.

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia orașului Șoldănești constituie 6304 oameni, dintre care 47.34% – bărbaţi și 52.66% – femei. Structura etnică a populaţiei oraşului este următoarea: 92.64% – moldoveni, 3.66% – ucraineni, 3.19% – ruşi, 0.05% – găgăuzi, 0.06% – bulgari, 0.03% – evrei, 0.03% – ţigani, 0.33% – alte etnii. În orașul Şoldăneşti au fost înregistrate 2135 de gospodării casnic.

Structura administrativ-teritorială.

În urma organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, raionul Şoldăneşti include 33 localităţi, inclisiv or. Şoldăneşti, 22 comune şi 10 sate ce fac parte din componenţa comunelor.
Localităţile care înregistrează un grad mai înalt de dezvoltare sunt comunele-reşedinţă unde sunt amplasate organele publice locale şi unele ramuri ale sectorului servicii care sunt prevăzute pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei din localităţile rurale ale raionului.
Gruparea aşezărilor rurale conform numărului populaţiei:
1) sate cu numărul de locuitori (mii loc.):

  • 001-199- 5
  • 200-499-5
  • 500-999-7
  • 1,000-2,999-11
  • 3,000-4,999-4
    

2) comune cu numărul de locuitori (mii loc.):

  • 0,001-0,999-6
  • 1,000-1,999-9
  • 2,000-2,999-3
  • 3,000-4,999-4
    

3) oraşe cu numărul de locuitori (mii loc.):

  • 5,999-9,999-1
    

Schimbările privind creşterea numărului populaţiei ce au avut loc în localităţile raionului pe perioada anilor 1989-2006:

  • în 11 localităţi se observă o creştere a numărului populaţiei cu 5% şi mai mult;
  • în 12 localităţi a scăzut cu 5% şi mai mult;
  • în 10 localităţi nu s-au înregistrat schimbări esenţiale.

Raionul Şoldăneşti se caracterizează printr-o densitate a populaţiei relativ joasă 75 oam/km2, media pe raioanele republicii fiind 90 oam/km2. În mediu o localitate rurală pe teritoriul raionului este populată de 1439 oam, o localitate rurală este populată minim de 30 oam. (s. Lelina), maximum 3464 oam (com. Cotiujenii Mari), în com. Odaia oficial locuieşte un singur om. După numărul de aşezări rurale la 1km2 raionul Şoldăneşti ocupă un loc de frunte printre raioanele republicii. În mediu pe raion la 100km2 revin 5,3 aşezări rurale, media pe republică fiind de 4,9 aşezări/100km2.
Reieşind din principiul de asigurare cu elemente de infrastructură oraşul Şoldăneşti este numit oraş-reşedinţă,  iar după nivelul de deservire şi capacitatea obiectelor de deservire socială oraşului i se atribuie rangul IV.

Reţeaua de biblioteci.

Biblioteca Publică Orăşenească Şoldăneşti
Str. Păcii, 26
Şoldăneşti, MD-7200
Republica Moldova
Tel.: 0-272-25096
Director: Ludmila Glijinschi, Tel./fax: 0-272-25096, mob. 069815934
e-mail: biblioteca.sd@mail.ru, ebmaster.bpo@gmail.com; valentina-ro@mail.ru
Şef Secţie Cultură- Valentina Rotaru, tel. 0 272 24310
Specialist principal în domeniul patrimoniu, muzee şi biblioteci- Adriana Bulat-Tiron, e-mail: adryblt@gmail.com
tel.: 0272 24310

        Biblioteci publice  raionale, orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Orășenească Șoldănești
Str. Păcii, 26, Șoldănești, MD-7200 Ludmila Glijinschi 0-272-25096 ebmaster.bpo@gmail.com
biblioteca.sd@mail.ru

2. Biblioteca pentru copii or. Şoldăneşti, st. Victoriei 12, MD-7200 Tamara Grosu 0-272-23980
 
      Biblioteci publice comunale/săteşti
3. Biblioteca publică s. Alcedar, MD-7211 Ina Țurcan 0-272-56200
4. Biblioteca publică s. Dobruşa, MD-7219 Emilia Hristofor 0-272-48396
5. Biblioteca publică s. Fuzăuca, MD-7220 Liliana Cravcenco 0272 41215
6. Biblioteca publică s. Găuzeni, MD-7221 Liuba Cuculecu 0272 92655
7. Biblioteca publică s. Hlingeni, MD-7222 Tatiana Țurcan 0-272-49274
8. Biblioteca publică s. Cobâlea, MD-7214 Daria Armaș 0272 51614
9. Biblioteca publică s. Cobâlea filială copii, MD-7214 Olga Martin 0-272-51435
10. Biblioteca publică s. Cot, MD-7215 Zinaida Negruvodă 0272 61011
11. Biblioteca publică s. Costiujenii Mari, MD-7216 Elena Lazări 0-272-74844
12. Biblioteca publică s. Cotiujenii Mari filiala pentru copii, MD-7216 Maria Ciolpan 0-272-74499
13. Biblioteca publică s. Climăuţii de Jos, MD- 7213 Silvia Popșoi 0-272-55170
14. Biblioteca publică s. Curătura, MD-7217 Tatiana Covaliova 068289957
15. Biblioteca publică s. Cuşmirca, MD-7218 Larisa Ghioc 0272 52396
16. Biblioteca publică s. Cuşmirca filială pentru copii, MD-7218 Zinaida Rusu 0-272-94064
17. Biblioteca publică s. Chipeşca, MD-7212 Valeria Stăvilă 0-272-60122
18. Biblioteca publică s. Mihuleni, MD-7223 Mariana Țurcan 0272 57259
19. Biblioteca publică s. Olişcani, MD-7224 Silvia Colesnic 0-272-44111
20. Biblioteca publică s. Parcani, MD- 7225 Galina Ciorici 0-272-62238
21. Biblioteca publică s. Poiana, MD-7227 Tatiana Chireu 0-272-59125
22. Biblioteca publică s. Pohoarna, MD-7226 Zinaida Burez 0-272-47463
23. Biblioteca publică s. Răspopeni, MD- 7228 Nina Gârlea 0272 45502
24. Biblioteca publică s. Răspopeni filială pentru copii, MD-7228 Galina Cebârciu 0-272-45450
25. Biblioteca publică s. Receşti, MD-7229 Tatiana Cebotari 0-272-48205
26. Biblioteca publică s. Rogojeni, MD-7230 Vera Prodan 0272 63389
27. Biblioteca publică s. Salcia, MD-7231 Eugenia Pascari 0-272-53155
28. Biblioteca publică s. Samaşcani, MD-7233 Elena Brânza 0-272-42237
29. Biblioteca publică s. Socola, MD-7232 Zinaida Șmigun 0-272-54257
30. Biblioteca publică s. Şestaci, MD-7234 Silvia Peșterean 0272 43402
31. Biblioteca publică s. Şipca, MD-7235 Vera Bulat 0272 58388
32. Biblioteca publică s. Vadul-Raşcov, MD-7236 1912 Ludmila Prepelița 0272 5651
33. Biblioteca publică s. Zahorna, MD-7229 Raisa Chirila

 

Utilizarea bibliotecii

Activităţile zilnice ale bibliotecarilor sunt : asigurarea serviciilor pentru lectură, informare şi documentare la sediu, împrumut la domiciliu şi evidenţa proceselor zilnice. 

Pe parcursul anului 2013, bibliotecile au oferit asistenţă informaţională la :

 • 17313 utilizatori
 • 6064 de utilizatori, copii până la 16 ani
 • 13281 utilizatori activi

Frecvenţa medie a maturilor a constituit 8 %, iar a copiilor 12%, ei rămânând în continuare cei mai fideli utilizatori ai bibliotecii. Comparativ cu anul trecut se atestă o rată a creşterii frecvenţei utilizatorilor.  

     Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare.

Din cele 33 de biblioteci  doar biblioteca publică orăşenească din Şoldăneşti dispune de un micro centru de informare  dotat cu 4 calculatoare conectate la Internet, xerox, imprimantă. 

   Manifestări culturale din anul 2013

Anul 2013 a fost declarat Anul lui Spiridon Vangheli ceea ce a determinat bibliotecile din raion s[ desfăş;oare un şir de activităţi culturale :  expoziţii de carte „Spiridon Vangheli -scriitor al copiilor”, „Tat[l lui Guguţă”,  concursuri de desene „Universul copilăriei”, concurs de eseuri  „Guguţă din preajma ta „.pe 15  ianuarie 2013 de ziua comemorării marelui poet Mihai Eminescu a fost organizate activităţi noi precum „Ora de romanţă” şi dezbaterea „Actualitatea patriotismului eminescian”. În martie 2013 scriitorul evreu -Ihil  Şraibman ar fi împlinit 100 de ani cu această comemorare au organizat :

 • Expoziţii de carte 
 • Lecturi, dezbateri
 • Vizite a unui grup de elevi la biblioteca 

 În toate bibliotecile din raion s-au desfăşurat expoziţiiconsacrate memorie lui Dumitru Matcovschi.   D e o mare amploare a fost organizarea Festivalului Internaţional de poezie şi cântec cu genericul „Dumitru Matcovschi” în cadrul căruia au concurat reprezentanţi ai ţării noastre  cu reprezentanţii din ţările vecine.

   În fiecare an se desfăşoară Săptămâna dreptului de a şti, în cadrul ei s-au organizat o suită de activităţi „Săptămâna accesului la informaţie”,  „Europa -prezent şi viitor”. Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” au fost dedicate scriitorului Jules verne cu ocazia comemorării a 185 de ani de la naştere.

La Biblioteca Publică Orăşenească din Şoldăneşti  anual se organizează „Ziua Internaţională a poeziei”la care au participat  utilizatori de diferite vârste, cei mai activi participanţi au fost premiaţi sau menţionaţi cu diplome. Majoritatea bibliotecilor publice din raionul Şoldăneşti au fost activ implicate în desfăşurarea festivalului interraional de poezie şi desen „Andrei Lupan- frate al pământului” la care participanţii din raioanele : Şoldăneşti, Floreşti, Teleneşti, Rezina şi  Orhei şi-au expus propriile creaţii, dar şi creaţiile poetului pe care le-au recitat. Anual, tradiţional în toate bibliotecile pentru copiii din raionul Şoldăneşti  s-au desfăşurat matinee literare : „Carte frumoasă – cinste cui te-a scris” , „Copilări-dulce păpădie”, „Copilăria mea de basm” .

 Situaţii statistice 2013

Total biblioteci-33         

Din ele necesită reparaţie-6

Numărul total de bibliotecari-34

Numărul de bibliotecari cu echivalent norme întregi-33

Din ei cu studii superioare-7

Inclusiv de specialitate-6

Cu studii  medii-27

Inclusiv de specialitate-22

Fond de carte-279,6

Inclusiv în limba română-140,4

Achiziţii-5,3

Din care în limba română-5,2

Împrumut-282,4

Inclusiv în limba română-238,5

Cititori activi-13,3

Din care copii până la 16 ani-5,0

Numărul de vizite-138,7

Din care destinate copiilor până la 16 ani-70,2

Numărul total de biblioteci care deţin computere-1

Numărul total de computere-4

Din care conectate la Internet-

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 84.234 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: