Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Soroca

    

descărcare

   Rețeaua bibliotecilor publice din raionul Soroca

Poziţia geografică:

Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, având hotare directe la nord-vest cu raionul Donduşeni, la vest cu raionul Drochia, la sud cu raionul Florești, la sud-est cu Unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului şi la est cu Ucraina. Suprafaţa raionului constituie 104,3 mii ha, din ele terenuri agricole 82,5 ha.

Hotarele raionului fiind încadrate între 47° 57′ 48” latitudine nordică (localitatea Soloneţ), 47° 27′ 29” latitudine nordică (localitatea Rudi), şi 27° 49′ 50” longitudine vestică (punctul extrem de vest Tătărăuca Nouă), 28° 38′ 35″ longitudine estică (punctul extrem de est localitatea Cerlina). Centrul raional este oraşul Soroca. In cadrul raionului sunt 68 de localităţi, dintre care 35 au statut de sat – reşedinţă.

Populaţia:

Populaţia totală constituie – 103,6 mii persoane , din ele 50,2 mii bărbaţi şi 53,4 mii femei, inclusiv: apţi de muncă – 65184 mii persoane; pensionari – 21292. In zonele urbane sunt 39,5 mii de locuitori, iar în cele rurale 64,1 mii. În economie sunt antrenaţi 56,4 mii de oameni.

Structura administrativ – teritorială:

Primării – 35;

Oraşe – 1;

Localităţi – 68;

Sigla biblioteciii

Fără titlu

Centrul de Documentare şi informare ,,Mihaul Sadoveanu” municipiul Soroca

Fără titlu

Adresa: bd. Alexandru cel Bun, 25 or. Soroca, cod MD-3006

web: www.bp-soroca.md

weblog: www.bibsadoveanusoroca.wordpress.com

www.sorbiblio.blogspot.com

Orar de funcţionare: 8.00 – 17.00, pauză 12.00 – 13.00, zi de odihnă Duminică

Director  BP „M. Sadoveanu” – post vacant

Tel.: 023023069, e-mail: m.sadoveanu.soroca@gmail.com

Şef Secţie Cultură Soroca – Grigore Bucataru

3                                                           

Tel. : 023023124, e-mail: scultura.soroca@mail.ru

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci – Tamara Coşciug

4

Tel.: 023030001, e-mail: scultura.soroca@mail.ru

Scurt istoric                                              

1874 –   pentru prima dată, pe lângă zemstva Soroca a fost deschisă de către particulari o bibliotecă şi o sală de lectură care dispunea de 1 357 exemplare cărţi, acte juridice, civile şi penale. Lucrătorii zemstvei aveau dreptul de a se folosi pe gratis de serviciile acestei biblioteci, ceilalţi plăteau.

Numărul scăzut de beneficiari (32 persoane) se explica prin faptul, că biblioteca activa doar vara şi dispunea de foarte puţină literatură universală tradusă  în limba rusă şi deloc în română.

1905  –  zemstva Soroca adoptă hotărârea de a lua unele măsuri, în privinţa răspândirii mai largi a cărţii. Conform acestei hotătâri la Soroca îşi începe activitatea una din cele 24 de biblioteci deschise în diferite localităţi ale judeţului.

1944 – Conform materialelor arhivistice, amintirilor utilizatorilor şi a foştilor colaboratori, această bibliotecă îşi reia activitatea după războiul al II-lea mondial. Biblioteca participă activ la lichidarea analfabetismului, la „formarea cadrelor de noi intelectuali moldoveni” care aveau să corespundă ideologiei comuniste a anilor de după război.

Extinderea  reţelei de biblioteci în perioada postbelică:

1945 – în oraş activează doar o bibliotecă;

1945-1962 – a mai apărut o bibliotecă pentru copii;

1956—întemeierea filialei de cartier – zona Bujerăuca.

1964— întemeierea filialei de cartier – zona dealul Sorocii.

1966— întemeierea filialei de cartier – zona Soroca Nouă.

1968— întemeierea filialei de cartier – zona Dealul țiganilor.

1972 –  în oraş deja activau 6 biblioteci cu o colecție – 80% limba rusă  şi 20% în limba română;

1976 – Crearea Reţelei raionale centralizate de biblioteci;

1991 – Descentralizarea Rețelei raionale de biblioteci;

1993—Se fondează biblioteca de carte românească „Basarabia” filială a Bibliotecii Judeţene „ V. Voiculescu” Buzău, România și a Bibliotecii Publice Raionale Soroca;

2000 – Reforma administrativ – teritorială. Biblioteca obține statut de Bibliotecă Judeţeană;

2003 –  În conformitate cu Decizia Nr. 116, din 4 decembrie 2003, în temeiul art. 49 (1) din Legea privind administrația publică locală (nr. 123-XV din 18.03.2003)  și cu prilejul jubileului de 60 ani ai Bibliotecii Publice Raionale, Consiliul Raional Soroca a decis atribuirea Bibliotecii Publice Raionale numele lui Mihai Sadoveanu.

În prezent Biblioteca Publică „Mihai Sadoveanu” dispune de 122 487 exemplare cărţi şi 7 507 exemplare publicaţii periodice.

Momente demne de memorie:

2009 – implementarea proiectului de reorganizare a sălii de lectură în sala Multimedia în parteneriat cu Ambasada Norvegiei la România, Secția Cultură și Turism și Consiliul Raional Soroca

2009 – elaborarea albumului „Biblioteca Publică „Mihail Sadoveanu” la 65 de ani”

2009 – inaugurarea programului „Soroceni de dincolo de Soroca”

2010 – Titularea filialei pentru copii cu numele Stelianei Grama.

2011 – elaborarea blogului bibliotecii pentru vorbitorii de limbă rusă. www.sorbiblio.blogspot.com

2012 – organizarea paginii web a bibliotecii

2012 – Premiul GALEX pentru cea mai bună lucrare în biblioteconomie (nominația Biblioteci Publice 2012)

2012 – implicare și implementarea proiectului Novateca

Reţeaua de biblioteci

În raionul Soroca funcţionează 59 biblioteci publice din care 52 activează în mediul rural şi șapte în or. Soroca,  inclusiv o filială de carte românească „Basarabia” fondată în parteneriat cu  Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” din Buzău, România

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

2009 – implementarea proiectului „Reorganizarea sălii de lectură în sala „Multimedia” cu susținerea Ambasadei Norvegiei din București și Consiliului Raional Soroca. 5 computere, imprimantă color, copiator multifuncțional, mobilier corespunzător, reparație. Finanțare – 10,000 euro.

În 2011 – procurarea tehnicilor moderne (4 computere, 4 copiatoare multifuncționale, multiplicator) – 60,500 lei

2012 – încadrare în proiectul Novateca ca Centrul Regional de Formare (10 calculatoare, 2 laptopuri, Wi – Fi, videoproiector, ecran)

Site-uri, bloguri, rețele sociale:

 Servicii de bibliotecă: 92 servicii (în mediu 2 servicii per bibliotecă)

 

Lista celor mai solicitate Servicii (dacă sunt schimbări)                                                          

 • „E-documente la un click distanță”,
 • „Biblio 112”,
 • „Fantezia sufletului”,
 • „Vârsta de aur”,
 • „Cultura informației – componentă a culturii generale” – Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu”,
 • „Alimentația sănătoasă” – Basarabia,
 • „Internet – creativitatea copiilor”- Filiala n.4, „Tableta – vedeta Ludotecii”– Biblioteca copii,
 • „O picătură de lumină pentru cei mai triști ca noi” – Filiala n.2,
 • „Florile – bogăția sufletului”- biblioteca Soloneț,
 • „Adoptă un mod de viață sănătos împreună cu biblioteca” – biblioteca Nimereuca,
 • „Grădina familiei” -biblioteca Egoreni,
 • „Dezvoltarea afacerilor în agricultură” – biblioteca Șolcani,
 • „Voie bună la cei mici” – biblioteca Zastânca și a.

Video, reportaje despre bibliotecile din rețea:

https://bp-soroca.md/index.php/2019/06/21/2019/

 

Activități cultural-educative 2019:

Istorie locală

Au fost cercetate 18 resurse informaționale din colecția Moldavica: Сорокское Земство. Отчеты, доклады, сметы, раскладки Сорокской Уездной Земской Управы и постановления XXI очереднаго Уезднаго Собрания созыва din anii 1882 – 1900 din care s-au selectat 9 materiale ce reflectă istoria bibliotecii ținutului Soroca.

Parteneriate

27 de parteneri: Colegiul de Arte „N. Botgros”; Colegiul „Mihai Eminescu”; Colegiul Tehnic-Agricol; Școala Profesională, Liceele Teoretice: „C. Stere”, „I. Creangă”, „P. Rareș”; Gimnaziul „D. Matcovschi”; Școala de Arte „E. Coca”; Școala de Arte; Centrul de Sănătate Mintală, Centrul pentru tineret „Dacia”, Centrul „Pro-Viața”, Comunitatea evreiască, Comunitatea slavonă, Centrul de creație a copiilor „Speranța”, Inspectoratul de poliție; Secția Cultură și Turism; Or-ganizația Veteranilor de Război și Muncă; Asociația Orbilor; Grădinița nr. 12; Centrul de sănătate publică; Centrul de îngrijire Paliativă „Angeluș”; Ziarul „Observatorul de Nord”, Muzeul de Istorie și Etnografie; Grădinița „Prichindel”; Teatrul „V. Apostol”

Impact: colaborări în organizarea activităților culturale, serviciilor, dezvoltarea culturii informației

 Proiecte

1. „Oamenii neamului” („Anul 2019 – Anul Vasile Romanciuc la Soroca”) (BM „M. Sadoveanu”)

Scop: evidențierea și promovarea personalităților ce ne fac cultura

Durata: 5 ani

Activități: 9 activități inclusiv întâlnirea cu Savatie Baștovoi, Vasile Romanciuc, Mihai Ciobanu

Impact: 115 soroceni au făcut cunoștință mai detailat cu activitatea maeștrilor (Anexă)

2. „Ziua primarului la bibliotecă” (BM „M. Sadoveanu”)

Scop: APL mai aproape de bibliotecă

Durata: 3 ani

3. Activități: Întâlnire cu primarul Victor Său, program artistic

Impact: menționarea câștigătorilor implicați în proiectul „Soroca desenată de copiii săi”, inițierea unui nou proiect „Eu, tu, noi suntem Soroca”

 4. „Conexiuni multiculturale – societate unită” (BM „M. Sadoveanu”)

Scop: Încurajarea dialogului  multicultural în spiritul valorilor democratice  europene între 5 raioane din R Moldova Telenești, Comrat, Taraclia, Soroca, Râșcani pentru armonizarea   coexistenței  interetnice: moldovenească, ucraineană, găgăuză,  bulgară,  romă, rusă.

Durata: 10 luni

5. Activități: Activitatea de lansare a proiectului, „Ne cunoaștem conaționalii prin bucate tradiționale”

Impact: cetățenii din raza Sorocii au luat cunoștință cu proiectul, au gustat din bucatele tradiționale ale romilor, ucrainenilor, evreilor, moldovenilor, rușilor.

 Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion 

1.Elaborarea biobibliografiei soroceanului: „Petre Popa” – în legătură cu sărbătorirea celor 60 ani de la naștere

Au fost cercetate și ziarele locale pe perioada 2019 – 1994 din care s-au selectat materiale ce conțin informații despre bibliotecă și bibliotecari, care s-au înmănuncheat în 4 publicații cu de-numirea „CDI „M. Sadoveanu” Soroca în mass-media”

2. „Soroceni de dincolo de Soroca” – antologia personalităților sorocene în două volume.

 Istorii de succes și servicii noi de bibliotecă din teritoriu 2019.

Lista Bibliotecilor din raionul Soroca –  lista

 

Situaţii Statistice (se indică datele pentru doi ani 2018 – 2019)

Indici şi indicatori 2018 2019
Total biblioteci 58 58
Din care:    
– necesită reparaţie capitală 7 9
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0
Numărul total de bibliotecari 76 77
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 78,25 70,75
Din ei sunt cu studii:    
Superioare 33 32
Inclusiv de specialitate 19 19
Medii 43 45
Inclusiv de specialitate 20 25
Colecție de carte (mii u.m.) 420666 420360
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 299376 300959
Din care cu grafie latină 158985  
Achiziţii (mii u.m.) 2660 2720
Achiziţii per capita 1.1  
Împrumut (mii u.m.) 329556 326752
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 28766 279627
Cititori (utilizatori) activi (mii) 31078 30061
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 10928 10285
Numărul de intrări (mii) 170774 163229
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 80670 81406
Numărul total de biblioteci care deţin computere 43 43
Numărul total de computere 164 165
Din care conectate la Internet 150 151
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 138 134
Din care conectate la Internet 137 134
Indice mediu de lectură 10.6 10.8
Indice mediu de circulaţie a colecției 0.8 0.9
Indice mediu de înnoire a colecției 158 154
Indice mediu de dotare (publicaţii):    
– un locuitor 4.0 4.2
– un cititor (utilizator), u.m. 13.5 13.9
– o bibliotecă 7252 7247
Volumul muncii pentru un bibliotecar:    
– Cititori (utilizatori) 408 395
– Împrumuturi (mii u.m) 4336 4243
– Intrări (mii u.m.) 2247 2119
     

Actualizat 28.07.2020

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 105.287 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 26 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat: