Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Soroca

          

Soroca1313

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețeaua bibliotecilor publice din raionul Soroca

Poziţia geografică:

Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, avînd hotare directe la nord-vest cu raionul Donduşeni, la vest cu raionul Drochia, la sud cu raionul Florești, la sud-est cu Unitatea administrativ-teritorială din stînga Nistrului şi la est cu Ucraina. Suprafaţa raionului constituie 104,3 mii ha, din ele terenuri agricole 82,5 ha.

Hotarele raionului fiind încadrate între 47° 57′ 48” latitudine nordică ( localitatea Soloneţ), 47° 27′ 29” latitudine nordică (localitatea Rudi), şi 27° 49′ 50” longitudine vestică ( punctul extrem de vest Tătărăuca Nouă), 28° 38′ 35″ longitudine estică (punctul extrem de est localitatea Cerlina). Centrul raional este oraşul Soroca. In cadrul raionului sunt 68 de localităţi, dintre care 35 au statut de sat – reşedinţă.

Populaţia:

Populaţia totală constituie – 103,6 mii persoane , din ele 50,2 mii bărbaţi şi 53,4 mii femei, inclusiv: apţi de muncă – 65184 mii persoane; pensionari – 21292. In zonele urbane sunt 39,5 mii de locuitori, iar în cele rurale 64,1 mii. În economie sunt antrenaţi 56,4 mii de oameni.

Structura administrativ – teritorială:

Primării – 35;

Oraşe – 1;

Localităţi – 68;

Adresa:

bd. Alexandru cel Bun, 25 or. Soroca, cod MD-3006

web: www.bp-soroca.md

weblog: www.bibsadoveanusoroca.wordpress.com

www.sorbiblio.blogspot.com

Director  BP „M. Sadoveanu”

Eugenia Railean                                                                            
Tel.:     0-230-23069

e-mail: m.sadoveanu@mail.ru

Şef Secţie Cultură și Turism Soroca

Grigore Bucataru                                                              
Tel. : 0-230-23124

e-mail:

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci: 

Mariana Popovschi
Tel.: 0-230-30001

e-mail:

Orar de funcționare

Luni – Vineri

8.00 – 17.00

Sâmbătă – Duminică

Fără program

            Scurt istoric                                              

1874 –   pentru prima dată, pe lîngă zemstva Soroca a fost deschisă de către particulari o bibliotecă şi o sală de lectură care dispunea de 1 357 exemplare cărţi, acte juridice, civile şi penale. Lucrătorii zemstvei aveau dreptul de a se folosi pe gratis de serviciile acestei biblioteci, ceilalţi plăteau.

Numărul scăzut de beneficiari (32 persoane) se explica prin faptul, că biblioteca activa doar vara şi dispunea de foarte puţină literatură universală tradusă  în limba rusă şi deloc în română.

1905  –  zemstva Soroca adoptă hotărîrea de a se lua unele măsuri, în privinţa răspîndirii mai largi a cărţii. Conform acestei hotătîri la Soroca îşi începe activitatea una din cele 24 biblioteci deschise în diferite localităţi ale judeţului.

1944 – Conform materialelor arhivistice, amintirilor utilizatorilor şi a foştilor colaboratori, această bibliotecă îşi reia activitatea după războiul al II-lea mondial. Biblioteca participă activ la lichidarea analfabetismului, la „formarea cadrelor de noi intelectuali moldoveni” care aveau să corespundă ideologiei comuniste a anilor de după război.

Extinderea  reţelei de biblioteci în perioada postbelică:

1945 – în oraş activează doar o bibliotecă;

1945-1962 – a mai apărut o bibliotecă pentru copii;

1956—întemeierea filialei de cartier – zona Bujerăuca.

1964— întemeierea filialei de cartier – zona dealul Sorocii.

1966— întemeierea filialei de cartier – zona Soroca Nouă.

1968— întemeierea filialei de cartier – zona Dealul țiganilor.

1972 –  în oraş deja activau 6 biblioteci cu fond – 80% limba rusă  şi 20% română (moldovenească, atunci);

1976 – Crearea Reţelei raionale centralizate de biblioteci;

1991 – Descentralizarea Rețelei raionale de biblioteci;

1993—Se fondează biblioteca de carte românească „Basarabia” filială a Bibliotecii Judeţene „ V. Voiculescu” Buzău, România și a Bibliotecii Publice Raionale Soroca;

2000 – Reforma administrativ – teritorială. Biblioteca obține statut de Bibliotecă Judeţeană;

2003 –  În conformitate cu Decizia Nr. 116, din 4 decembrie 2003, în temeiul art. 49 (1) din Legea privind administrația publică locală (nr. 123-XV din 18.03.2003)  și cu prilejul jubileului de 60 ani ai Bibliotecii Publice Raionale, Consiliul Raional Soroca a decis atribuirea Bibliotecii Publice Raionale numele lui Mihai Sadoveanu.

În prezent Biblioteca Publică „M. Sadoveanu” dispune de 122 487 exemplare cărţi şi 7 507 exemplare publicaţii periodice.

Momente demne de memorie:

2009 – implementarea proiectului de reorganizare a sălii de lectură în sala Multimedia în parteneriat cu Ambasada Norvegiei la România, Secția Cultură și Turism și Consiliul Raional Soroca

2009 – elaborarea albumului „Biblioteca Publică „Mihail Sadoveanu” la 65 de ani”

2009 – inaugurarea programului „Soroceni de dincolo de Soroca”

2010 – Titularea filialei pentru copii cu numele Stelianei Grama.

2011 – elaborarea blogului bibliotecii pentru vorbitorii de limbă rusă. www.sorbiblio.blogspot.com

2012 – organizarea paginii web a bibliotecii

2012 – Premiul GALEX pentru cea mai bună lucrare în biblioteconomie (nominația Biblioteci Publice 2012)

2012 – implicare și implementarea proiectului Novateca

Reţeaua de biblioteci

În raionul Soroca funcţionează 59 biblioteci publice din care 52 activează în mediul rural şi 7 în or. Soroca,  inclusiv o filială de carte românească „Basarabia” fondată în parteneriat cu  Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” din Buzău, România

Utilizarea bibliotecilor din raion

Total utilizatori activi –  31 800

Documente consultate – 425 600

Vizite – 177 100

Inclusiv virtuale – 7352

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

Biblioteca Publică „M. Sadoveanu”:

2009 – implementarea proiectului „Reorganizarea sălii de lectură în sala „Multimedia” cu susținerea Ambasadei Norvegiei din București și Consiliului Raional Soroca. 5 computere, imprimantă color, copiator multifuncțional, mobilier corespunzător, reparație. Finanțare – 10 000 euro.

În 2011 – procurarea tehnicilor moderne (4 computere, 4 copiatoare multifuncționale, multiplicator) – 60 500 lei

2012 – încadrare în proiectul Novateca ca Centrul Regional de Formare (10 calculatoare, 2 laptopuri, Wi – Fi, videoproiector, ecran)

Din cele 52 de biblioteci comunale dețin computere – 1.

Numărul total de computere – 27, conectate la Internet – 22, în serviciul public – 17.

Automatizare şi informatizare

S-au echipat  cu tehnică performantă  filialele nr. 1,2 şi 3. S-au achiziţionat un televizor ultraperformant, consolă,  boxe, 24 de computere,  1 printer alb-negru, 1 printer color, 1 proiector, 2 aparate dig itale, 5 aparate de jocuri electronice.  S-au derulat prezentări Power Point a programelor de instruire  privind  cursurile IT.

Acces la baze de date:

Republicane: http://portal.moldpres.md/MO/default.asp?Lang=ro&MenuID=7

Locale:  http://www.soroca.org.md

www.primsoroca.md/

http://www.odn.info.md

Site-uri, bloguri:

web: www.bp-soroca.md

weblog: www.bibsadoveanusoroca.wordpress.com

www.sorbiblio.blogspot.com

Manifestări culturale şi ştiinţifice:

2010

 • Lansarea Cafenelei literare „Eminescu vine să ne-adune”
 • Ciclul de acţiuni „Soroceni de dincolo de Soroca”
 • Zile de informaţie
 • Decada uşilor deschise
 • Zilele bibliotecilor
 • Lansări de carte  (volume de epigrame „Sus mustaţa” de Aureliu Lozan
 • Zilele „Mihail Sadoveanu” (BPR „M. Sadoveanu”) Soroca
 • Zilele Eminescu, Zilele Creangă, Zilele G. Vieru (în toate filialele)
 • Lansarea Clubului pentru femei „Divertisment” la filiala de carte românească „Basarabia”
 • Spectacolul de satiră şi umor „Adunate de la lume epigrame, poante, glume”
 • Zilele Steliana Grama

2011   

Istoria locală

 • Ore de istorie locală:

„ Satul meu –mândria mea” (BP Băxani, Dubna, Racovăț )

„ Cu dragoste despre satul natal” (BP Stoicani, Rublenița, Vărăncău)

„ Istoria satului nostru ” (BP Egoreni, Cremenciug, Soloneț)

„ Valorile neamului meu ” (BP Șolcani, Nimereuca, Redi – Cereșnovăț)

 • Expoziţie de carte:

„Războiul în soarta pământenilor mei”  (Bibliotecile Publice Șeptelici, Stoicani, Schineni,).

„ Faceţi cunoştinţă: oamenii de creaţie – pământenii noştri” (BP Băxani)

 • Adunăm   materiale din istoria satului :

                     Istoria orală:

„ Legendele şi  proverbele  plaiului natal” (BP Rublenița, Racovăț)

„ Auzita-m din bătrâni…”  (din înregistrările efectuate) (BP Cremenciug, Soloneț)

„ Denumirile străzilor, câmpiilor, pajiștilor …” (BP Vărăncău, Bulboci)

 • Discuţii:

Ciclu de conversaţii cognitive „Cronografia satului natal ”,  „Cronograful localităţii”

 • Victorine:

„Din istoria pământului natal …”  (B. P.)

 • Excursii :

Baştina mea în slide-uri,  video etc. (B. P.)

 • Serate cu tematică locală : 

„Istoria satelor noastre”  (B.P. )

„Talentele satului nostru”  (B. P.)

În cadrul programului „Memorie și cunoaștere locală” a Bibliotecii Publice „M. Sadoveanu” 2010 – 2013 se colectează informații pentru Buletinul informativ „Cronica localității Soroca” cu informații referitor la teritoriu.

2012

Forme auxiliare de promovarea cărții:

Cenaclul literar „Condeie tinere” – filiala nr. 1

Cenaclul literar „Spirit și intelect” – filiala pentru copii „Steliana Grama”

Cenaclul literar „Mugurașii” – filiala nr. 4

Cenaclul pentru femei „Divertis” – filiala de carte românească „Basarabia”

Clubul pentru copii „Planeta copiilor în culori” – filiala nr. 2

Teatru de păpuși „Licurici” – filiala nr. 2.

Colectarea și organizarea informației despre comunitate:

Baza de date „Soroca istorică, științifică și literară”

Colecția: „Soroca în documente și cărți”

Colecția „Soroca și oamenii ei”

Colecția „Soroceni de dincolo de Soroca” (Publicație. Premiul GALEX nominația „Biblioteci publice 2012”)

Colecția „Personalități reprezentative ale minorităților sorocene” (varianta electronică clasică)

Bibliografia „Soroca”.

Acțiuni de promovare a valorilor culturale sorocene:

Întâlnire cu Galina Furdui, Nina și Claudia Slutu, Ion Berghia, Vlad Sărătilă, Viorica Nagacevschi, Antip Țarălungă, Petre Popa, Efrosinia Kersnovskaia etc.

Acțiuni de promovare a valorilor spirituale naționale:

Întâlnire cu scriitorii Iulian Filip, Aurelian Silvestru, Claudia Balaban, directoarea BNC „Ion Creangă”, etc.

Acțiuni dedicate lui Eugen Doga, Arcadie Suceveanu, Nicolae Dabija, Vera Malev, Ana Lupan, Claudia Partole etc.

Sărbătorile neamului:

Crăciunul – datini și obiceiuri.

Învierea – cea mai mare sărbătoare a creștinilor

Acțiuni de promovarea imaginii bibliotecii:

Organizarea mapelor tematice „Biblioteca Publică „Mihail Sadoveanu” și mass-media locală”.

Colecția „Autografe pentru biblioteca mea”.

Publicația „Sorocenii despre bibliotecă și bibliotecari” (poezii și desene)

Elaborarea publicației „Povești despre biblioteci”. (În baza Concursului de povești și desene „Povești despre biblioteci” 2012)

Participarea cititorilor la concursuri:

     raionale:

concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”

Anul 2011: locul I – Gumenco Drăgălin Liceul Teoretic „C. Stere” Soroca; locul II – Ceban Eugenia, Liceul Teoretic Rublenița și  Cetulean Alina.

Anul 2012: locul I – Manea Cătălina – Liceul Teoretic Rublenița; locul II – Dobrovolschi Cristi, Liceul Teoretic „C. Stere” Soroca și

      republicane :

 • „La izvoarele înţelepciunii”

Anul 2011 locul I nu s-a acordat: locul II – Ceban Eugenia, Liceul Teoretic Rublenița; locul III – Cetulean Alina și Gumenco Drăgălin Liceul Teoretic „C. Stere” Soroca.

Anul 2012: locul I – Dobrovolschi Cristi, Liceul Teoretic „C. Stere” Soroca și Manea Cătălina – Liceul Teoretic Rublenița.

 • „Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii

Anul curent Festivalul a fost dedicat scriitorului Gr. Vieru, celui care a meritat-o cel mai mult, celui care a cântat limba română cel mai frumos, i-a făcut cele mai frumoase dedicaţii, a vorbit-o cel mai bine. Au fost organizate concursurile anunţate anticipat: „Opera viereană văzută prin desen” şi „Cea mai frumoasă dedicaţie poetului Gr. Vieru”.

Autorii celor mai frumoase poezii selectate de juriu: Jardan Cristina, cl. a V-a „A”, Gimnaziul Nr. 1 – „Cartea sfântă”; Muntean Ana, cl. a V-a „A”, Gimnaziul Nr. 1 – „Carte, dragă carte”; şi-a citit poezia dedicată lui Gr. Vieru Druzic Svetlana, cl. a V-a „B” – „Închinare poetului Gr. Vieru”, Liceul Teoretic „A. S. Puşkin”, s-a dat citire şi dedicaţiilor elevilor din Hârlău. Cele mai frumoase şi mai reuşite desene au fost expuse în sala de lectură. Autorii lor, Snegur Adelina, cl. a VI-a, Cebotarean Cristina, cl. a V-a, Gaja Nicolae, cl. a IX-a, Furdui Ion, cl. a VIII-a – Liceul Teoretic „C. Stere”; Pânzari Dana, cl. a II-a, Rotari Cristi, cl. a V-a, Bulat Vădim şi Bulat Vitalie, cl. a IV-a, Ţapu Tatiana, cl. a V-a – Liceul Teoretic „P. Rareş”; Caminschii Dalii, cl. a VIII-a, Liceul s. Voloviţa, au fost fost menţionaţi cu Diplome de merit şi cu câte o publicaţie pentru copii a poetului sorocean Petre Popa „Bunica bunicului”, proaspăt apărută.

 • 2012 – Implicare în Concursul „Copiii Moldovei citesc o carte” („Fărâme de suflet” Aurelian Silvestru)
 • 2012 – Lansarea concursului de povești „Unde era dus tatăl iezilor din povestea „Capra cu trei iezi”

 

Difuzare culturală 2013 

Zilele Mihai Eminescu au dat start acţiunilor culturale din anul 2013. Cafeneaua literară „Cum l-am cunoscut pe Eminescu”  pe data de 15 ianuarie  a adunat în sală de lectură a bibliotecii mai mulţi admiratori ai talentului eminescian. A fost plasat panoul informaţional cu genericul „Mihai Eminescu -poetul iubirilor neîmplinite”. S-au mai organizat activităţi dedicate memoriei Stelianei Grama.

În perioada 28 ianuarie-1 februarie 2013 la Centrul de Informare şi Documentare din Soroca s-au desfăşurat cursuri IT cu genericul „Tehnologia informaţiei şi managementul calculatoarelor cu Internet pentru public în biblioteci”, formatori au fost Anastasia Blajin, trainer de la AXA MANAGEMENT CONSULTING, Nina Şvitchii şi Viorica Gaja, colaboratoarele bibliotecii. La aceste cursuri au participat 6 bibliotecari din raionul Drochia. În perioada din 4 februarie  până la 8 februarie 2013 s-au instruit 5 bibliotecari din bibliotecile comunale din Soroca implicate în programul NOVATECA.

A urmat deschiderea solemnă a centrului internet public în cadrul Centrului de Informare şi Documentare „Mihail Sadoveanu” din Soroca. Evenimentul s-a produs pe 28  februarie 2013 , cuvântul de salut a fost preluat de directoarea bibliotecii doamna Eugenia Răilean. Dumneaei a accentuat crearea posibilităţii de acces gratuit la Internet prin WI-FI.Această posibilitate a deschis 10 staţii de acces pentru utilizatori. Din 17 iunie până la 28 iunie 2013  au fost instruiţi 18 bibliotecari ai Centrului Raional de Informare şi Documentare. Utilizatorii care au participat la cursuri au primit certificate.  La 5-7 iunie 2013 s-au desfăşurat cursurile  „Noi servicii de bibliotecă” pentru bibliotecarii  implicaţi în programul NOVATECA.

Pe data de 18 octombrie 2013, în incinta Centrului Raional de Informare şi Documentare din Soroca s-a desfăşurat un eveniment onorabil  Seara filmului maghiar, organizat de Ambasada Ungariei la Chişinău. Au fost organizate aşa activităţi

 • Programul   „Tradiţii  şi obiceiuri de iarnă”
 • Zilele Ion Creangă
 • Serată literară „Izvoraş, izvoraşule”
 • Spectacolul Copilărie – poiana cu flori
 • Zilele Steliana Grama
 • Clubul amatorilor „Floarea albastră”
 • Ora bibliotecarului
 • Programul „Copiii Moldovei citesc o carte”

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

Bibliotecile publice din raion au menţionat o comunicare mai bună cu reprezentanţii Administraţiei publice locale.

Implicarea în dezbaterile publice la nivel de comunitate „Biblioteca în contextul noilor strategii” (BPR Soroca)

Biblioteca de carte românească „Basarabia” din reţeaua bibliotecilor este parteneră a Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” din Buzău, România, care activează în corespundere cu un program special

BPR „M. Sadoveanu” din Soroca este partenera facultăţii de biblioteconomie a Colegiului de Artă din Soroca în vederea asigurării orelor practice

Cafeneaua literară „Eminescu vine să ne-adune” în colaborare cu Liceul „C. Stere”, Secţia Cultură Soroca (BPR)

Ciclu de acţiuni cu  Colegiul de Arte din Soroca

Oră de comunicare „Internet – pro şi contra” în colaborare cu Colegiul Pedagogic din Soroca

„Reorganizarea sălii de lectură în Sala Multimedia” proiect susţinut de Ambasada Norvegiei la Bucureşti şi Consiliul raional Soroca (2009)

Mediateca din satul Zastânca, creată graţie implementării proiectului „Mediateca pentru toţi în biblioteca publică” cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova, dotată cu 3 calculatoare, scanner, imprimantă (alb – negru şi color), copiator.

Implicarea În Acțiunea Internațională lansată de Ministerul Culturii al Republicii Daghestan și Biblioteca Națională din Hasaviurt. Plasându-se printre cele 20 de biblioteci cu cele mai reușite programe BP „M. Sadoveanu” i s-a decernat o Diplomă de Gratitudine, iar animatoarea proiectului a fost menționată cu-n aparat de fotografiat digital, un disc și două cărți cu poezii donate de fiica poetului.

Implicare în proiectul Novateca ca Centru Regional de Formare.

Lucrări elaborate de BPS „M. Sadoveanu”

Anul 2010

 • Antip Ţarălungă: Bibliografie: Soroceni de dincolo de Soroca / Alc. Raisa Chiseliţă; Elab. Viorica Gaja; red. Eugenia Railean // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2010. – 12 p.
 • Buletin informativ: Cărţi noi apărute în bibliotecă în anul 2010 / Alc. Lucica Cebotaru//  Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2010.
 • Dumitru Matcovschi – al nostru de-a pururi poet: scenariu literar-muzical la 70 ani de la naştere / Alc. Viorica Gaja // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2010. –  22 p.
 • Dumitru Matcovschi: Pliantă  / Alc. Viorica Gaja // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2010.
 • Ghidul tău în lumea computerelor: Pliantă / alc. Viorica Gaja // Soroca, BP „M. Sadoveanu”, 2010.
 • Glosar de termeni informatici: Ghid pentru începători/ alc. Viorica Gaja // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2010.
 • Maria Cebotaru – o stea, care se naşte o dată la o sută de ani: Buletin informativ / Alc. Viorica Gaja // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2010. – 68 p. (scenariu literar – muzical).
 • Soroca – vatră istorică a neamului nostru: Ghid pentru organizatori de acțiuni culturale / alc. Tamara Rotari // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2010.

Anul 2011

 • Alexandru Bogdanovici: Soroceni de dincolo de Soroca: Poeţi dispăruţi / Alc. Larisa Pac //  Soroca: „M. Sadoveanu,2011. – 23 p.
 • Anatol Codru: Indice bibliografic / Alc. Lucica Cebotaru // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2011.
 • Buletin informativ: Cărţi noi apărute în bibliotecă în anul 2011 / Alc. Lucica Cebotaru//  Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2011.
 • Gheorghe Grigurcu: Soroceni de dincolo de Soroca: Pliantă / Alc. Viorica Gaja//  Soroca: BP „M. Sadoveanu, 2011. – 32 p.
 • George Topârceanu: Indice bibliografic / Alc. Lucica Cebotaru//  Soroca: BP „M. Sadoveanu”,  2011.
 • Ion Berghea: Soroceni de dincolo de Soroca: Pliantă / Alc. Lucica Cebotaru//  Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2011.
 • Leonida  Neamţu: Soroceni de dincolo de Soroca: Pliantă / Alc. Viorica Gaja//  Soroca: BP „M. Sadoveanu, 2011. – 8 p.
 • Nichita Stănescu:  Indice bibliografic / Alc. Lucica Cebotaru//  Soroca: BP „M. Sadoveanu”,  2011.
 • Romii cu renume în lume  / Alc. Larisa Pac // Soroca: BP „M. Sadoveanu”,2011. – 39 p.
 • Web – repere în susţinerea organizării Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii consacrată lui Grigore Vieru / Alc. Oxana Caldare //  Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2011.- 30p.
 •  Soroca: Bibliografie, ediția a II-a / Secția Cultură și Turism Soroca, Bibl. Publică Raională „M. Sadoveanu”, Soroca; alcăt.: Tamara Rotari // Ch.: CEP „Chișinău – Prim”, 2011. – 44 p.

„Soroceni de dincolo de Soroca”: Referințe biografice / Secția Cultură și Turism Soroca, Bibl. Publică Raională „M. Sadoveanu”, Soroca; alcăt.: Viorica Gaja; col. red.: Bucataru Grigore, Railean Eugenia, Țîrdea Elena. – Ch.: CEP „Chișinău – Prim”, 2011. – 244 p.  (deținătoare a Premiului Național „Galex”, ediția a II-a a Ligii Bibliotecilor din Republica Moldova, 2012 pentru „Cea mai bună lucrare (publicație) în biblioteconomie”)

 

Anul 2012

·         Cărți cu dedicații: în colecția sălii de lectură a Bibliotecii Publice „M. Sadoveanu” / alcăt. Raisa Chiseliță // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2012.
·         Descrierea bibliografică: Ghid practic pentru biblioteci / alcăt. Viorica Gaja // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2012.
 • Oleg Garaz: Indice biografic / alcăt. Viorica Gaja // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2012.
 • Tradiții și obiceiuri de iarnă: Program de lecturi / alc. Marcela Klîpko; Proiectul: Biblioteca n-are vacanță // Soroca: BP „M. Sadoveanu”, 2012.

Biblioteca publică în mass-media locală

 • Eugenia Railean. Bibliotecile: Quo Vadis
 • Eugenia Railean. Achiziţia de carte – 2008 în raionul Soroca
 • Eugenia Railean. 17 decembrie 2010: Acțiunea de titulare a bibliotecii pentru copii.
 • Eugenia Railean. Cu gîndul la eveniment
 • Eugenia Railean. Accesul la informaţie în ,,capcanele’’ autonomiei locale.
 • Raisa Chiseliță. Festivalul Cărții și Lecturii la Soroca.
 • Eugenia Railean. Lansare de carte la BP „M. Sadoveanu”
 • Viorica Gaja. „Soroceni de dincolo de Soroca”.
 • Raisa Chiseliță. Revistele şi ziarele Bibliotecii Publice pentru utilizatori.

Concursuri de specialitate şi învingători

În anul 2010 BPR „M. Sadoveanu” a organizat Concursul Raional „Cea mai performantă bibliotecă sătească a anului”, pe prim loc plasându-se BP s. Rubleniţa (şef bibliotecă Zinaida Petcu).

                                          Lista bibliotecilor raionului Soroca

 

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti

1. Biblioteca Publică RaionalăOr. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 25, MD – 3000www.bp-soroca.mdwww.regv.wordpress.com 1944 Eugenia Railean 0-230-223150-230-23069 m.sadoveanu@mail.ru
2. Biblioteca filiala de carte românească Basarabia or. Soroca, Str. M. Eminescu, 4, MD-3000 1993 Ludmila Ungureanu 0-230-22166
3. Filiala nr. 1, or. Soroca, Str. V. Stroiescu 33, MD-3000 1981 Larisa Stavița
4. Filiala nr. 2, or. Soroca Str. Calea Bălţului 76, MD-3000 1964 Galina Eșanu 0-230-22144
5 Filiala nr. 3, or. Soroca str. Petrov 2, MD-3000 1956 Silvia Buruiană
6 Filiala nr. 4, or. Soroca str. Cantemir 9, MD-3000 1966 Iulia Celac 0-230-29416
7 Biblioteca pentru copii “Steliana Grama” or. Soroca, Str. Malamud 10, MD-3000 1947 Maria Purice 0-230-26415

Biblioteci publice comunale/săteşti

1 Biblioteca publică s. Băxani, MD-3012 1950 Elena Romaşcan 0-230-77158
2 Biblioteca publică  s. Balinţ, 1971 Veronica Zaremba  0-230-76466
3 Biblioteca publică s. Bădiceni, MD-3011 1950 Olesea Cebotari 0-230-41698
4 Biblioteca publică s. Bulboci, MD-3014 1950 Silvia Dedova  
5 Biblioteca publică s. Bulbocii Noi, MD-3014 1973 Angela Marcoci 0-230-57654
6 Biblioteca publică s. Căinarii Vechi, MD-3015 1949 Nelea Negruţă 0-230-75545
7 Biblioteca publică s. Cosăuţi, MD-3016 1952 Ionela Palii 0-230-61413
8 Biblioteca publică s. Cremenciug, MD-3052 1949 Nina Pînzari 0-230-65527
9 Biblioteca publică s. Cuşerniţa Nouă, MD-3043 1973 Lilia Pascari 0-230-73512
10 Biblioteca publică s. Cerlina, MD-3041 1949 Natalia Zubco 0-230-59365
11 Biblioteca publică s. Cureşniţa, MD-3017 1968 Svetlana Andrieş  
12 Biblioteca publică s. Dărcăuţi, MD-3018 1949 Ecaterina Ungureanu  
13 Biblioteca publică s. Dubna, MD-3013 1952 Nina Chiseliţă  
14 Biblioteca publică s. Egoreni, MD-3021 1955 Ludmila Petraș 0-230-71415
15 Biblioteca publică s. Holoşniţa, MD-3023 1957 Agafia Coşciuc 0-230-70322
16 Biblioteca publică s. Hristici, MD-3024 1949 Iulia Cuțescu 0-230-42260
17 Biblioteca publică s. Iarova, MD-3025 1950 Galina Levandovscaia 0-230-76260
18 Biblioteca publică s. Iorjniţa, MD-3026 1953 Taisia Călin
19 Biblioteca publică s. Mălcăuţi, MD-3018 1973 Aglaia Iaţco 0-230-72129
20 Biblioteca publică s. Nimereuca, MD-6647 1949 Elena Graur 0-230-63443
21 Biblioteca publică s. Niorcani 1950 Elena Diacioc
22 Biblioteca publică s. Oclanda, MD-3027 1950 Olga Cibotari
23 Biblioteca publică s. Ocolina, MD-3028 1951 Veronica Ganea 0-230-44259
24 Biblioteca publică s. Parcani, MD-3029 1954 Svetlana Cetulean 0-230-53079
25 Biblioteca publică s. Pârliţa, MD-3030 1950 Veronica Lozan
26 Biblioteca publică s. Racovăţ 1, MD- 3031 1949 Tamara Mitrofan 0-230-60290
27 Biblioteca publică s. Racovăţ 2, MD-3031 1968 Efimia Sandu 0-230-60389
28 Biblioteca publică s. Redi-Cereşnovăţ, MD-3032 1950 Maria Cebotari 0-230-40230
29 Biblioteca publică s. Regina Maria, MD-3033 1972 Valentina Cebotari 0-230-45686
30 Biblioteca publică s. Rubleniţa, MD-3034 1948 Zinaida Petcu 0-230-50290
31 Biblioteca publică s. Rudi, MD-5133 1973 Rodica Blinov
32 Biblioteca publică s. Schineni, MD-3036 1954 Aliona Ghirghilijiu 0-230-47230
33 Biblioteca publică s. Slobozia-Cremene, MD-3037 1949 Olesea Leșco
34 Biblioteca publică s. Slobozia Nouă, MD-3135 1973 Aliona Muntean 0-230-72300
35 Biblioteca publică s. Sobari, MD-3039 1973 Silvia  Lungu 0-230-65273
36 Biblioteca publică s. Soloneţ, MD-3040 1955 Rodica Vieru
37 Biblioteca publică s. Stoicani, MD-3041 1948 Tamara Dzeţul 0-230-43517
38 Biblioteca publică s. Şeptelici, MD-3042 1951 Ludmila Curoşu 0-230-64246
39 Biblioteca publică s. Şolcani, MD-3043 1951 Larisa  Prisăcari 0-230-73507
40 Biblioteca publică s. Tătărăuca Veche, MD-5138 1951 Stela Toma 0-230-94529
41 Biblioteca publică s. Tătărăuca Nouă, MD-5137 1973 Lidia Druță 0-230-48256
42 Biblioteca publică s. Trifăuţi, MD-3044 1951 Carolina Lungu 0-230-48892
43 Biblioteca publică s. Ţepilova, MD-3045 1959 Elena Lipa
44 Biblioteca publică s. Vanţina, MD-3030 1950 Victoria Alexei 0-230-62278
45 Biblioteca publică s. Vasilcău, MD-3046 1953 Veceslav Noviţchi 0-230-48317
46 Biblioteca publică s. Vădeni, MD-3047 1949 Eugenia Bulai 0-230-49170
47 Biblioteca publică s. Vărăncău, MD-3048, 1947 Raisa Cărauş 0-230-78714
48 Biblioteca publică s. Visoca, MD-5142 1973 Emilia Trofăilă 0-230-24026
49 Biblioteca publică s. Voloave, MD-3049 1953 Rodica Prisacari 0-230-40909
50 Biblioteca publică s. Voloviţa, MD-3050 1956 Elena Buruian 0-230-46069
51 Biblioteca publică s. Zastânca, MD-3051 1949 Viorica Osadciuc 0-230-24026

 

                                                Situaţii Statistice

 

Raionul Soroca: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2008 2009 2010 2011
Total biblioteci 59 59 59 59
Din care:
– necesită reparaţie capitală 10 12 13 1
– sunt amplasate în localuri avariate 0 3 2
Numărul total de bibliotecari 74 77 79 79
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 67 68,5 68,5 68,50
Din ei sunt cu studii:
Superioare 31 29 29 29
Inclusiv de specialitate 23 20 20 20
Medii 43 48 50 50
Inclusiv de specialitate 34 34 34 29
Fond de carte (mii u.m.) 503,9 497,6 457,9 449,1
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 293,7 292,4 292,4 234,5
Din care cu grafie latină 121,4 123,1 128,4 127,5
Achiziţii (mii u.m.) 6,6 3,8 6,8 9,7
Achiziţii per capita 0,070 0,041 0,067 0,072
Împrumut (mii u.m.) 431,7 416,1 433,5 425,8
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 327,7 416,0 319,1 306,1
Cititori (utilizatori) activi (mii) 30,6 29,7 31,6 31,7
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 11 10,7 11,6 12,1
Numărul de vizite (mii) 163,8 161,0 172,4 166,7
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 74,5 75,2 79,3 79,3
Numărul total de biblioteci care deţin computere 3 3 3 5
Numărul total de computere 7 12 12 15
Din care conectate la Internet 5 9 10 10
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 4 9 9 9
Din care conectate la Internet 4 9 9 9
Indice mediu de lectură 14,1 14,0 13,7 13,4
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,9 0,8 1 1
Indice mediu de înnoire a fondului 76,4 130,9 67 67
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 5,0 5,3 4,5 4,5
– un cititor (utilizator), u.m. 16,5 16,7 14,5 14,8
– o bibliotecă 8,5 8,4 7,8 8,2
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 457 434 461 432
– Împrumuturi (mii u.m) 6,5 6,1 6,3 6,8
– Vizite (mii u.m.) 2,4 2,4 2,5 2,4

 

 

 

Situaţii statistice 2013

Total biblioteci- 58              

Din ele necesită reparaţie-3

Numărul total de bibliotecari-79

Numărul de bibliotecari cu echivalent norme întregi-70,5

Din ei cu studii superioare-31

Inclusiv de specialitate-20

Cu studii  medii-48

Inclusiv de specialitate-24

Fond de carte-426,8

Inclusiv în limba română-293,8

Achiziţii-13,1

Din care în limba română-12,4

Împrumut-381,4

Inclusiv în limba română-288,5

Cititori activi-29,9

Din care copii până la 16 ani-11,1

Numărul de vizite-165,8

Din care destinate copiilor până la 16 ani-80,9

Numărul total de biblioteci care deţin computere-13

Numărul total de computere-46

Din care conectate la Internet-40

 Indicatori de performanţă 2013

Populaţia totală -35470

Numărul de utilizatori-10665

Utiliyatori ca % din populaţie -0,30

Vizite per utilizator-4,24

Vizite per capita- 1,27

Cheltuieli pentru întreţinere-1283500

Cheltuieli per capita-36,18

Cheltuieli achiziţii-148075

Achiziţii per capita-4,17

Împrumut per utilizator-13,35

Împrumut per capita-4,01

Documente în stoc per capita-3,4

 

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 82.422 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: