Bibliotecile publice din Republica Moldova

Telenești

Telenesti

 

Reaua bibliotecilor publice din raionul Telenești

Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti

Telenesti bpr

 Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti
Str. V. Alecsandri, nr. 8, Teleneşti, cod MD-5401
Tel.: 0-258-22646, 0-258-23401, 0-258-21162
Tel./fax: 0-258-22646
E-mail: bpotelenesti@gmail.com

Web: www.bpotelenesti.md

Blog: www.bpotelenesti.wordpress.com
Director  Maria Furdui, Tel.: 0-258-22646
Şef Secţie Cultură – Pavel  Casian, Tel.: 0-258-22648; 0-258-23401

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee –Florian Viloeta

Principala bibliotecă din reţea: Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti

Biblioteca este amplasată într-un edificiu separat, în două nivele cu o suprafaţă totală de 1110 m.p. Edificiul a fost dat în exploatare în anul 1980.

Scurt istoric

Biblioteca Publică Raională fondată în anul 1946 a fost o legitimă cosecinţă a  unor încercări anterioare în timp de a oferi publicului cititor din oraş acces la un  număr mare de publicaţii. Conform datelor de care dispunem până în sec XIX în Teleneşti exista  bibliotecă doar pe lângă biserica Sfîntului Proroc Ilie, cea mai veche carte din colecţie  datată cu anul 1753.
Aproximativ prin anul 1908 apare o bibliotecă particulară cu 1458 volume  şi o sală de lectură. Cititorii care frecventau această bibliotecă – 74 – la numar –  plăteau abonamentul lunar 25 copeici (Pentru comparatie: o pereche de cizme  de lux costau pe atunci 3 ruble).
În anul 1946 este primită Hotarîrea de a fonda la Teleneşti o Bibliotecă  orăşenească, care avea un aspect de tipică “casuţă de lectură”.De la înfiinţarea ei biblioteca a funcţionat în diferite localuri şi sub diferite  denumiri: Biblioteca Orăşenească; Biblioteca Centrală Raională; Biblioteca  Publică Raională. În timp istoria ei este marcată de etape de dezvoltare care îi  conturează evoluţia:
1946 – se înfiinţează ca Bibliotecă Orăşenească, având la bază o donaţie de 1500  cărţi în limba  rusă;
1947 – Prin Hotărîrea Nr.24 din 24.01.1947 i se acordă un credit pentru  completarea colecţiilor;
1948-1949 – este construit un nou edificiu al bibliotecii cu 2 săli de  lectură şi 2 săli de împrumut, primeşte numele “M. Gorkii”;

1957 – înfiinţarea conform ordinului Ministrului Culturii a Şcolii  Bibliotecarului pe lângă Biblioteca orăşenească;

1962 – Biblioteca Orăşenească Teleneşti ocupă locul 2 la întrecerea  Unională “în fiecare familie – o carte din bibliotecă”;

1974 – crearea Sistemei Centralizate de biblioteci a raionului Teleneşti, iar  Biblioteca primeşte statutul de Bibliotecă Raională Centrală;

1980 – Biblioteca este amplasată într-un edificiu special construit;
1989 – Biblioteca îşi schimbă numele din “M. Gorkii” în “Vasile  Alecsandri”;
2000 – Este desfiinţat sistemul centralizat de biblioteci, Biblioteca  primeşte statutul de bibliotecă orăşenească;

2000 – Printr-un proiect finantat de Fundatia Soros Moldova  Biblioteca  primeste ca donatie primele 5 calculatoare si altă tehnica modernă, astfel punîndu-se începutul informatizării bibliotecii;

2004 – În cadrul Bibliotecii este  instituită Asociatia Obștească « Centrul Multifuncțional de Educație, Informație, Cultură », care declanșează un proces continuu de instruire a  cetățenilor ;

2007 – Biblioteca este reorganizată în Biblioteca Publică Raională,  devenind centru metodic raional.

2008- Biblioteca se claseaza pe locul  în cadrul Concursului « Biblioteca cu cel mai mare indice  mediu de lectura » ;

2011 – Biblioteca este  laureată a Concursului  Regional  « Acțiunea Civică cu cel mai mare impact », organizat de redacția  ziarului « Cuvîntul »

 Reţeaua de biblioteci

În raionul Teleneşti funcţionează 47 biblioteci publice, dintre care 5 biblioteci pentru copii.

Biblioteca este amplasată într-un edificiu separat, în două nivele cu o suprafaţă totală de 1110 m.p. Edificiul a fost dat în exploatare în anul 1980.

  Orar de funcţionare

Luni – Vineri – 8.30 – 17.00

Intrerupere : 12.00-12.30

Duminica : 10.00-15.00

Zile de odihnă: Sâmbătă

Ultima vineri din lună – zi de curăţenie generală.

 Biblioteci din rețeaua Novateca: 2013 – Biblioteca raională împreună cu alte 5  biblioteci publice este inclusă  în programul pilot  Novateca;

2014 – Biblioteca   raională împreună cu 21 biblioteci publice locale  sunt integrate în Programul Naţional Novateca

Bibliotecile care fac parte din programul Novateca

 

Nr. Biblioteci din rețeaua Novateca Contul pe facebook Pagina web e-mail
1  Publică Raională V.Alecsandri B.P.R.,,

Vasile Alecsandri,,

www.bpotelenesti.md bpotelenesti@yahoo.com

 

2  Ordășei Biblioteca Ordășei bibliotecaordasei@gmail.com
3 Sărătenii Vechi Biblioteca Sărătenii -Vechi bibliotecapublica@mai.ru
4  Ciulcani Biblioteca Ciulcani bibliotecaciulucani@gmail.com
 5 Coropceni Biblioteca Coropceni bibliotecacoropceni@gmail.com
6 Hirișeni Biblioteca Hirișeni bibliotecahiriseni@gmail.com
7 Crăsnășeni Biblioteca Crăsnășeni bibliotecacrasnaseni@gmail.com
8 Brînzănii Vechi Biblioteca Brînzănii Vechi brinzeniivechibiblioteca@gmail.com
9 Brînzănii Noi Biblioteca Brînzănii

Noi

Bibliotecabrînzeniinoi@gmail.com
10 Băneștii Vechi Biblioteca Băneștii vechi alecsandruchele@gmail.com
11 Leușeni Biblioteca Leușeni bibliotecaleuseni@gmail.com
12 Negureni Biblioteca Negureni  bliotecapublicanegureni@gmail.com
13 Verejeni Biblioteca Verejeni iuliamirzincu@gmail.com
14 Scorțeni Biblioteca Scorțeni Bibliotecascorteni1@gmail.com
15 Tîrșței Biblioteca Tîrșței tirsiteibiblioteca@gmail.com
16 Suhulceni Biblioteca Suhulceni bibliotecasunuluceni@gmail.com
17 Inești Biblioteca Inești bibliotecainesti@gmail.com
18 Chiștelnița Biblioteca Chiștelnița Biblioteca.chistelnita@gmail.com
19 Pistruieni Biblioteca Pistruieni bibliotecapistrueni@gmail.com
20 Văsieni Biblioteca Văsieni bibioteca.vasieni@gmail.com
21 Țînțăreni Biblioteca Țînțăreni biblioteca.tintareni.tl@gmail.com
22 Ghiliceni Biblioteca Ghiliceni bibliotecaghiliceni@gmail.com

 Serviciile noi implementate de Biblioteca Publică Raională ,,V.Alecsandri,, orașul Telenești

 Comorile din lecturile copilăriei

,https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493968567443433.1073742048.175790469261246&type=3

 • Tinerii promovează digital comunitatea”

 

https://www.youtube.com/watch?v=jo6SLFcnzyU&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/482887138543667/videos/vb.482887138543667/486297621535952/?type=3&theater

https://www.facebook.com/482887138543667/videos/vb.482887138543667/503996713099376/?type=3&theater

https://www.facebook.com/482887138543667/videos/vb.482887138543667/493035577528823/?type=3&theater

https://www.facebook.com/482887138543667/videos/vb.482887138543667/486823531483361/?type=3&theater

Novateca: The Global Libraries Program in Moldova. Pe agendă – tehnologiile informaționale.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543903935768640.1073741999.292729057552797&type=3

 •  Plăcințele intelectuale

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486984121475211.1073742034.175790469261246HYPERLINK „https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486984121475211.1073742034.175790469261246&type=3″&HYPERLINK „https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486984121475211.1073742034.175790469261246&type=3″type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.423804641126493.1073741939.175790469261246HYPERLINK „https://www.facebook.com/media/set/?set=a.423804641126493.1073741939.175790469261246&type=3″&HYPERLINK „https://www.facebook.com/media/set/?set=a.423804641126493.1073741939.175790469261246&type=3″type=3

 •  Tabăra de agrement pentru copii ”Aventuri de vară la bibliotecă”

 https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/videos

 • Cîntecele neamului la bibliotecă”
 •  Miracolul poveștilor la bibliotecă

http://www. facebook.com/media/set/? set=a.499548383552118.1073742055.175790469261246& type=3.

http:www.facebok.com/media/ set/? set=a.487233681450255.1073742035.175790469261246& type=3.

 

Servicii noi  implementate de bibliotecile din raionul Telenești

 • Denumirea Serviciului: Clubul bunelor maniere

Biblioteca Publică  Brânzenii Noi

 • Denumirea Serviciului: ‘’Fantezie, dibăcie ‘’

Biblioteca Publică din, s.  Ciulucani, r. Telenești

 • Denumirea Serviciului: ,,Lecturăm,cîntăm şi teatru jucăm”

Biblioteca Publică din,s.Ineşti

 •  Denumirea Serviciului: Farmacia naturista

,           Biblioteca Publică din,s.Leuseni,raionul Telenesti.

 •      Denumirea Serviciului:,,Bunele maniere în viața de zi cu zi”.

Biblioteca Publică din s. Negureni.

 •  Serviciul de educaţie a copiilor ,, Învaţă să fii mare”

            Biblioteca publică din s. Ordăşei, r. Teleneşti

 •   Denumirea Serviciului:Orice planta colectata ne aduce sanatate

            Biblioteca Publică din s.  Suhuluceni

 • Denumirea Serviciului:FUMATUL –distruge sănatatea   

              Biblioteca Publică din  TIRSITEI

 •  Denumirea Serviciului:ABC-ul calculatorului pentru maturi.

Biblioteca Publică Verejeni

 Video, reportaje despre bibliotecile din rețea:

Activități culturale 2015:

,,La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a XXV-a

La 17 aprilie 2015 BPR ”V.Alecsandri„ a fost gazdă la cea de-a
XXV-a ediţiei a Concursului Literar “La izvoarele înţelepciunii” .În acest an concursul a fost consacrat scriitorului M.Twain-prozator,părintele literaturii americane,fondatorul curentului realist în literatura americană . Un concurs inspirat din viaţa şi opera marelui scriitor.
La etapa raională au participat 30 elevi din gimnaziile raionului Telenești.
Concursul a fost organizat cu suportul Secției Cultură, Tineret și Sport. Direcția Educație ,
Participanţii au fost premiaţi cu diplome, menţiuni, certificate de participare,cărți și suvenire.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.418468608326763.1073741936.175790469261246&type=3

 Ringul Părinţilor Inteligenţi, a v-a ediţie

Festivalul National al Cartii si Lecturii

Al V-lea an cei mai inteligenti parinti din raionul Telenesti, vin sa prezinte publicului modele veritabile de organizare a lecturii in sinul familiei. Genericul ringului 2015: Clipe de neuitat in familie cu Grigore Vieru si Maria Biesu. Anul acesta s-au prezentat 7 familii: Familia Tepotei din s. Inesti; Familia Vrabie din s. Vadu-Leca; Familia Munteanu din s. Scorteni; Familia Rosca din s. Suhuluceni; Familia Plinschi din s. Mihalasa; Familia Savin din s. Leuseni, Familia Zaporojanu din s. Negureni. Probele in care au concurat: spectacol de familie, poster tematic, victorina literara. Ne-a bucurat enorm prestanta familiilor pe scena. Publicul nu doar s-a delectat cu versuri, minispectacole, melodii pe care cindva le-a interpretat Maria Biesu, dar si-a imbogatit substantial cunostintele. Am zimbit, uneori am sters cite o lacrima, a fost foarte emotiv si distractive.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.474315806075376.1073742012.175790469261246&type=3

„Copiii Moldovei citesc o carte” dedicată scriitorului Aurelian Silvestru „Şi tu eşti singur”

 ,,Limba materna – focul din vatra,,, 31 august

Proiectul „Diferite culturi- aceeași ţară”

 Prin  proiectul „Diferite culturi- aceeasi ţară”  ne-am propus să dezvoltăm relaţii prietenoase şi armonioase între tinerii  din raionul Comrat şi Teleneşti , axate pe valorile comune ale ambelor  regiuni, înţelegere şi respect interetnic,  ca să  devenim mai uniti pe calea integrarii europene.

Am realizat cu succes obiectivele:

 • Familiarizarea  la 200 de adolescenti si  tinerii din raionul Teleneşti cu istoria şi cultura Găgăuziei, si a 200 de  tineri din  raionul Comrat cu istoria si cultura zonei de nord a Moldovei  pe toată perioada de implimentare a proiectului (8 luni).
 • Realizarea în colaborare a activităţilor cultural-educative(schimb cultural de cite 25 de persoane din fiecare raion)   in oraşul Teleneşti şi Comrat
 • Sporirea nivelului de conştientizare a tinerilor din ambele regiuni de importanţa respectului  faţă de valorile fiecărui popor şi a ţării în ansamblu pentru prosperarea tarii si  integrarea lor în Europa.

Am iniţiat proiectul Biblioteca Publică din Teleneşti şi Biblioteca Publică  pentru copii din  Comrat. Pe parcursul la   11 luni  (din octombrie 2014 pînă în august 2015) am organizat activităţi  intensive  pentru familiarizarea  copiilor din Telenşti  cu Sudul Moldovei, iar copiii din Comrat cu Nordul Moldovei. S-au organizat numeroase activităţi:

 • Masă rotundă ” Raionul Teleneşti important  centru cultural- istoric al Zonei de Nord a Moldovei”, la  Biblioteca Regională Comrat;
 • Vernisarea expoziţiei de lucrări  în baza lecturilor a copiilor Şcolii de Artă plastică din Teleneşti: „Dumitru Matcovschi- Căldura cea de taină a focului din vatră” , la Casa de Cultură din Comrat;
 • Concert prezentat de Orchestra de muzică populară  „Poiana Codrului” Teleneşti la Casa de Cultură din Comrat;
 • Excursie prin oraşul Comrat : Muzeul de Istorie şi Etnografie; Şcoala de Muzică din or. Comrat, Biblioteca turcească; Biblioteca Regionala, Biblioteca pentru copii, Galeria de artă, monumentele;
 • Premiera  filmului „Or. Comrat- astăzi şi mîine”. Întîlnire cu regizorul filmului Tatiana Stavilova, organizată la Şcoala de Muzică Telenşti;
 • Excursie prin or. Teleneşti: Muzeul de Istorie şi Etnografie; Şcoala de Arte Plastice, Centrul de Creaţie al Copiilor, Şcoala de Muzică, Biblioteca Raională Teleneşti pentru delegaţia de la Comrat (30 persoane)
 • Concert prezentat de Colectivele artistice din Comrat: Craschi, „Inspiraţie”, „Cadîndja” la Palatul de Cultură Teleneşti;
 • La Teleneşti pe parcursul a 5 luni am   fost în mai multe clase unde am organizat ore informative “Să descoperim  Sudul Moldovei”, au fost implicaţi la 300 de elevi din gimnaziu şi liceu.  Am organizat trei concursuri:
 • Concurs de esee “Am descoperit Găgăuzia”;
 • Concursul de mesaje: “Îndemn la prietenie adresat popoarelor conveţuitoare  în Moldova”
 • Victorină cognitivă “Călătorie imaginară la sudul Moldovei”
 • Programul activităţilor organizate de biblioteca pentru copii din Comrat, a reunit peste 300 de beneficiari:
 • Victorină cognitivă “O călătorie la Teleneşti”;
 • Concursul lucrărilor confecţionate de copii în rezultatul activităţilor de familiarizare cu  Nordul Moldovei “Ca la Nord”;
 • Concurs de desene “Locuri pitoreşti din Nordul Moldovei”;
 • Concursul mesajelor de prietenie către copiii din Nordul Moldovei

Rezultate:

 • Peste 1100 de persoane implicate direct în activităţile proiectului;
 • Peste 47 de activităţi cultural -informative organizate;
 • 10 acorduri de parteneriat între instituţiile educativ –culturale în  ambele regiuni;
 • 4 vizite  de studiu organizate în comun: La Comrat, Teleneşti, Chişinău, Soroca
 • Colecţii de carte îmbogăţite reciproc cu literatură donată  de  instituţiile implicate în proiect;
 • Despre proiect au fost realizate 12 reportaje TV;
 • au fost scrise 4 articole, dintre care unul de fond,
 • au fost realizate 3 poveşti  digitale;
 • A fost  promovată experienţa proiectului în cadrul  Simpozionului Naţional “Biblioteca – spaţiu de  comunicare şi educaţie interculturală” cu o audienţă de  peste 120 de bibliotecari.
 • A fost organizată o întîlnire la Centrul de Resurse a Ambasadei SUA cu beneficiarii din Comrat şi Teleneşti, unde adjunctul  secretarului pentru Cultură şi Presă le-a înmînat celor mai buni diplome.
 • A fost organizată o călătorie foarte importantă  la Soroca cu 50 persoane (25 din Comrat şi 25 de la Teleneşti);
 •  Am rămas impresionaţi de  înţelegerea care  am putut s-o construim între copiii din Găguzia şi Teleneşti, de faptul, că oamenii ne opreau pe stradă să ne multumească şi să recunoască, că  suntem o ţară şi ceea ce facem îi ajută să înţeleagă şi să respecte. Iar faptul că toţi copiii din Comrat care au fost implicaţi în proiect au avut cele mai bune rezultate la examenul de limbă română ne motivează să continuăm.

Menţiuni :

Proiectul a  primit Diploma de excelenţă pentru cea mai bună iniţiativă  comunitară regională;

Proiectul a fost premiattt   de Ambasada SUA ca cel mai bun proiect de promovare a dialogului intercultural în Moldova în anul 2015.

Proiectul “MAI INFORMAT-MAI PROTEJAT”

             Prin acest proiect ne-am propus să  sporim nivelul de informare , să  formăm  şi să dezvoltăm   atitudini responsabile la adolescenţi, tineri, părinţi, pedagogi, administraţie locală din raionul Teleneşti   faţă de problemele  majore cu care se confruntă  generaţia tînără:  SIDA,  consumul de droguri legale şi ilegale, acool, sex timpuriu,etc.  şi să contribuim la asigurarea unui mod de viaţă sănătos şi unei societăţi viitoare durabile. Proiectul a fost implimentat în  perioada: decembrie 2014- iulie 2015. Pentru implimentarea  proiectului „Mai informat- mai protejat” au fost alocaţi 45500 lei.

Implementarea proiectului s-a realizat în  IV etape:

I etapă- etapa de pregătire (decembrie 2014- februarie-2015). Principalele activităţi au fost:

 • Pregătirea formularelor de aplicare,
 • plasarea anunţurilor,
 • colectarea formularelor completate;
 • selectarea participanţilor;
 • Contactarea persoanelor selectate;
 • Pregătirea activităţilor din proiect
 • Contractarea formatorilor, alcătuirea programelor şi a termenilor de desfăşurare.

II etapă –  Etapa  de instruire (februarie-martie 2015). Au fost instruite  24 de persoane (un adult şi un adolescent) din 12 comunităţi.

La această etapă au fost organizate 3 seminare  practice:

 • Seminar I- Abilităţi de viaţă sănătoasă la adolescenţi şi tineri: fără alcool, droguri, tutun, , riscuriile relaţiilor sexual timpurii şi infectare HIV  (Anexa nr. 1)
 • Seminar 2 – Aspecte legale de susţinere a   sănătăţii şi comportamentului  pozitiv al adolescenţilor şi tinerilor (Anexa nr. 2)
 • Seminar 3 – Elaborarea proiectului info-educativ (Anexa nr.3)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396575577182733.1073741918.175790469261246&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396859843820973.1073741919.175790469261246&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.397515460422078.1073741921.175790469261246&type=3

 Pentru a consolida cunostintele si abilităţile acumulate  s-a organizat o vizită de studiu Vizită de studiu în oraşul Bălţi : Practici de succes  în promovarea modului sănătos de viaţă printre adolescenţi şi tineri de către organizaţiile obşteşti şi instituţiile  de stat din or. Bălţi  (Anexa nr.4). La vizita de studiu au participat atît participanţii la instruiri, cît şi formatorii (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.399172666923024.1073741922.175790469261246&type=3).

III etapa – Elaborarea şi implimentarea unui proiect  de promovare a modului sănătos de viaţă  de către participanţi în comunitatea locală (martie- iunie 2015).

Participanţii la proiect au avut ca sarcină să elaboreze un proiect educativ  pentru a promova modul sănătos de viaţă şi a informa adolescenţii şi tinerii  despre pericolele tentaţiilor  vicioase.Ei au fost asistaţi de coordonatorul de proiect Maria Furdui.  Au fost elaborate  9 proiecte locale:

 • Împreună contra viciilor (Văsieni)
 • Stilul de viaţă sănătos în rîndul adolescenţilor (Ţînţăreni)
 • Mai informat- mai protejat (Scorţeni)
 • Mai informat- mai protejat (Hirişeni)
 • Mai informat- mai protejat (Crăsnăşeni)
 • Tinerii din  comuna Negureni duc un stil de viaţă sănătos (Negureni)
 • Good life (Teleneşti)
 • Mai informată- mai protejată- Chiştelniţa dezvoltată (Chiştelniţa)
 • Mai informat- mai protejat (Sărăteni)

IV etapă – Finalizarea proiectului (iunie-iulie 2015).

 • Festivalul “Modul sănătos de viaţă” (5 iulie) (Anexa nr.5) . A fost o activitate pe care nu am programat-o în proiect, dar idea căreia a apărut pe parcurs. Am alcătuit un program care a cuprins:
 • Prezentarea mancării sanatoase din produse ecologice;
 • Organizarea expozițiilor de produse;
 • Comercializarea produselor ecologice;
 • Organizarea unor activități distractive care demonstrează bunele practici: ioga, jocuri, karate, muzica, si multe altele
 • Prezentarea posterelor tematice;
 • Distribuirea materialelor informative;
 • Verificarea tensiunii, glucozei, greutăţii corporale
 • Surprize pentru cei mai activi

Parteneri in organizarea si desfasurarea festivalului: Primaria Telenesti, Spitalul Raional Telenesti, Centrul de Sanatate Publica, 7 voluntari de la Corpul Păcii. Pe parcursul a peste 6 ore au lucrat cot la cot echipa bibliotecii cu voluntarii de la Corpul Pacii, voluntarii bibliotecii, asistentele medicale de la Spitalul Raional, oferind publicului numeroase informatii, teste de sanatate, recomandări, materiale informative, cărti despre sanatate. Mai mult decit atit Spitalul Raional a oferit posibilitatea cetatenilor de asi masura greutatea corporala, tensiunea arteriala, glucoza singelui. Voluntarii au organizat cu publicul exerciţii de sanatate, prezentari cu participarea publicului: ioga, Tai-Chi, Carate Centrul “Titus” a energetizat copiii prin jocuri distractive si Bingo. A finalizat festivalul cu un flashmob unde publicul rind pe rind s-a integrat intr-un antrenament pentru mentinerea armoniei sanatatii fizice.
“A fost ceva neobisnuit pentru orasul nostru si totodata foarte util, ar trebui sa se organizeze mai des”, au remarcat mai multi beneficiari.

(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.451149538392003.1073741972.175790469261246&type=3)

Proiectul „Educaţia mediatică”, fnanţat de IREX EUROPA

Prin concurs s-au selectat 20 de bibliotecari, care au  participat  la 3 ateliere de instruire „Educaţie mediatică pentru bibliotecari”. Au fost organizate 3 ateliere de instruire la Teleneşti, susţinute  de  Daniela Galai, coordonator program IREX EUROPA Moldova, Maria Furdui şi jurnalistul de la ziarul „Cuvîntul” Ion Cernei:

I atelier: Cum să distingem o ştire bună, clară şi precisă.  Recunoaşterea părtinirii, a propagandei, a dezinformării şi a minciunilor”,

II atelier: ”Cum să scriem corect o ştire. interviul, opinia.” Atelier de instruire Modulul III III atelier: „Cum internetul şi media socială au schimbat ştirile”.

Bibliotecarii beneficiari au  livrat la rîndul lor aceste ateliere pentru elevii şi cetăţenii din comunitatea locală. Astfel S-a îmbunătăţit calitatea informaţiilor  pe reţele, tot odată beneficiarii sunt mai atenţi şi analizează ceea ce citesc, selectează  şi filtrează informaţiile la care au acces.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.488340808006209.1073742037.175790469261246&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493967530776870.1073742047.175790469261246&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.488340808006209.1073742037.175790469261246&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.485983331575290.1073742033.175790469261246&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.479923482181275.1073742024.175790469261246&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.477631825743774.1073742023.175790469261246&type=3

,,Descoperă Europa prin poveşti”, implementat de of. Cl. V-IX-a,  

 În oficiu împrumut la domiciliu clasele a V – IX a au fost realizate 6 şedinţe.

Prima şedinţă ,,Italia. Roma – cetatea eternă”. La activitate au participat elevii clasei a VIII a ,,C”, dirigintă Zatic Elena. Scopul activităţii este familiarizarea elevilor cu obiceiuri, tradiţii şi  cultura generale. La această activitate elevii au aflat care este stema ţării, locurile care pot fi vizitate, scriitori, pictori, cîntăreţi şi actori. A fost vizionat şi un filmuleţ despre cîteva locuri turistice. Tema a fost descoperită de elevi sub formă de rebus. Pe parcursul activităţii, elevii au fost activi, au răspuns la întrebările propuse. Elevii au fost grupaţi în echipe unde au avut însărcinarea de a fi o agenţie de turism, în care trebuia să atragă cît mai mulţi vizitatori. La finele activităţii a fost desfăşurată o victorină literară, unde au răspuns la întrebări. Cititori noi 22 de elevi.

A doua şedinţă Franţa. Paris – perla de pe Sena. La activitate au participat elevii clasei a VI a ,,A”, dirigintă d. Elena Pîrnău. La această activitate elevii au aflat despre tradiţiile, obiceiurile, cultura şi locurile unde pot fi vizitate. La început a fost explicat elevilor despre UE şi s-a făcut cunoştinţă cu unele ţări, stema UE. S-a făcut joc distractiv, a fost vizionat un filmuleţ în care s-a arătat despre cîteva locuri turistice. La finele activităţii a fost o victorină în care elevii au răspuns la întrebări, apoi s-au exprimat opinia proprie, ce le-au plăcut cel mai mult la această activitate. Cititori noi 2.

A treia şedinţă  ,,Grecia –  leagănul  democraţiei”. Au participat elevii clasei a VI a ,,C”, dirigintă Chiriac Ana. La începutul activităţii elevilor li s-a dat un rebus în care trebuiau să ghicească tema. După ce au descoperit tema, elevilor li s-a dat o întrebare, ce cunosc despre UE şi despre Grecia. Elevii au fost familiarizaţi cu obiecte turistice din Grecia, tradiţiile, cultura, educaţia etc. Pe parcursul activităţii, elevii au fost activi şi au răspuns la întrebări. Elevii au fost puşi în situaţia unor agenţii de turism, pe baza a ceea ce s-a discutat elevii trebuiau să explice de ce anume turiştii trebuie să vină la acest obiect turistic. La finele activităţii au avut o victorină în care trebuiau să răspundă la întrebări. Cititori noi 20.

A patra şedinţă din proiect este ,,Marea Britanie”. Au participat elevii clasei a V a ,,B”, dirigintă Turiţă Tamara. Elevilor li s-a adus la cunoştinţă despre cultura, obiceiurile, locurile unde pot fi vizitate etc. La început au fost întrebaţi despre UE, ce cunosc. La această activitate au fost impresionaţi despre cartea scrisă de autoarea britanică J.K.Rowling ,,Harry Potter” şi de fotbalul britanic.

A cincea şedinţă ,,Turcia – între orient şi occident”. La activitate au participat elevii clasei a VII a ,,C”, dirigintă Chiriac Ana. Elevii au fost activi, la începutul activităţii elevii au avut însărcinarea de a descoperi tema. Pe parcursul activităţii au fost atenţi, au vizionat film despre locuri turistice. Au fost puşi în situaţia unui ghid turistic, unde au un grup de turişti şi ar trebui să povestească despre obiectul care este. La finele activităţii au răspuns la întrebări.

A şasea şi ultima şedinţă şedinţă Rusia. Serghei Esenin – şi azi turnat în bronz de slavă la activitate au participat elevii clasei a V a ,,C”, dirigintă Gavriliţă Lidia. Elevii au vizitat imaginar Kremlinul, Ermitajul, descoperind diverse lucruri captivante despre Rusia,au savurat creaţia lui S. Esenin şi multe istorioare interesante despre viaţa poetului. Copiii au răspuns corect şi ingenios la întrebările adresate de bibliotecar au ieşit cu brio din toate provocările la care au fost supuşi. Cititori noi 10.

 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.498882726952017.1073742052.175790469261246&type=3;

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.489589187881371.1073742042.175790469261246&type=3

http://www.facebook.com/175790469261246/video/407628336077457/?theater

 Proiectul: ”Tinerii promovează digital comunitatea”

https://www.youtube.com/watch?v=jo6SLFcnzyU&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/482887138543667/videos/vb.482887138543667/486297621535952/?type=3&theater

https://www.facebook.com/482887138543667/videos/vb.482887138543667/503996713099376/?type=3&theater

https://www.facebook.com/482887138543667/videos/vb.482887138543667/493035577528823/?type=3&theater

https://www.facebook.com/482887138543667/videos/vb.482887138543667/486823531483361/?type=3&theater

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543903935768640.1073741999.292729057552797&type=3

 Istorie locală:

Biblioteca a  implementat următoarele programe :

 • Istorie și memorie locală
 • Verticalitate pe muchie de destin
 • Festivalul mărțișorului
 • Baza de date ”Personalități teleneștene”
 • Cîntecele neamului la bibliotecă
 • Plăcințele intelectuale
 • Limba maternă focul din vatră

Parteneriate.  : Biblioteca Publică Raională ,,V.Alecsandri,, din orașul Telenești are un parteneriat de durată cu mai multe instituții din oraș: Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga,, Gimnaziu ,,Mihai Eminescu,, Grădinița Andrieș, Grădinița ,,Guguță,, Administrația Publică locală,, Comisariatul de poliție, Centrul prietenos al tinerilor, Centrul medicilor de familie, Asistența socială, Centru comunitar ,,Mai aproape de tine,, Școala profesională,

 Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raionul Teleneşti în 2015:

 • Culegerea “Pe o ramură de grai” ediţia X-a “ format electronic
 • Buletinul “Interacţiune”
 • Literatura intrată în circuitul colecţiei BPR,2015
 • Ghid practic pentru utilizatori
 • Citește …prinde aripi
 • Lectura înaripează sufletul
 • Dreptul de a cunoaște
 • Biblioteca e numai acolo unde se dă viață cărții
 • Biblioteca este un loc de sănătate pentru spirit

                                             

 

Nr. Adresa Director / Şef de bibliotecă Telefon
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti
Str. Alexandri, nr. 8, Teleneşti, cod MD-5401
Furdui Maria 0-258-22646
Biblioteci publice comunale/săteşti
2. Biblioteca publică s. Băneştii Noi, MD-5811  Medvedi Tatiana 0-258-57538
3. Biblioteca publică s. Băneştii Vechi,  MD-5811 Chele Alexandru 0-258-57444 (d)
4. Biblioteca publică s. Bogzeşti, MD-5812 Bîtcă Tatiana 02584334 d
5. Biblioteca publică s. Brânzenii Noi, MD-5813 Brovinschi Maria 0-258-70334 (d)
6. Biblioteca publică s. Brânzenii Vechi, MD-5813 Capsâzu Valentina 0-258-70547 (d)
7. Biblioteca publică s. Budăi, MD-5810 Băluță Nadejda 0-258-63437 (d)
8. Biblioteca publică s. Căzăneşti, MD-5814 Dumitraş Veronica 0-258-72350 (d)
9. Biblioteca publică s. Câşlea, MD-5817  Moisei Aurelia  068981501
10. Biblioteca publică s. Ciulucani, MD-5840 Cucoş Natalia 0-258-54527 (s)
11. Biblioteca publică s. Chiştelniţa, MD-5815 Popa Ecaterina 0-258-78309
12.  Biblioteca publică s. Chiţcanii Noi, MD-5816 Şevciuc Lidia 0-258-93982 (d)
13. Biblioteca publică s. Chiţcanii Vechi, MD-5815 Munteanu Valentina 0-258-76719
14. Biblioteca publică s. Codru, MD-5824 Roşca Aurelia 0-258-52345 d
15. Biblioteca publică s. Codrul Nou, MD-5834 Iscra Tamara 0-258-69689
16. Biblioteca publică s. Coropceni, MD-5832 Corciu Nina 0258-74379 (d)
17. Biblioteca publică s. Crăsnăşeni, MD-5818 Ţigănecu Tamara 0-258-61473 (s)
18. Biblioteca publică s. Cucioaia, MD-5838 Gore Alisa 0-258-49408
19. Biblioteca publică s. Flutura, MD-5833 Rusu Parascovia 0-258-92925 (d)
20. Biblioteca publică s. Ghermăneşti, MD-5819 Casian Natalia 0-258-75590 (d)
21. Biblioteca publică s. Ghiliceni, MD-5820 Răileanu Olga 0-258-66601 (d)
22. Biblioteca publică s. Hârtop, MD-5828 Colin Vasilina
23. Biblioteca publică s. Hirişeni, MD-5821 Mraşha Pelaghea 0-258-79204 d
24. Biblioteca publică s. Ineşti, MD-5822 Druţă Elena 0-258-50293 s
25. Biblioteca publică s. Leuşeni, MD-5823 Dubenco Elena 0-258-74527
26. Biblioteca publică s. Mândreşti, MD-5825 Macari Olesea 025844437
Biblioteca publică s. Mândreşti, MD-5825 Pălărie-Agriş Nicoleta 0-258-44224
27. Biblioteca publică s. Mihalaşa, MD-5802 Daraban Galina 0258 51231
28. Biblioteca publică s. Negureni, MD-5826 Condurari Cristina 0-258-60204 (d)
29. Biblioteca publică s. Nucăreni, MD-5827 Rusu Ala 0-258-46340 (d)
30. Biblioteca publică s. Ordăşei, MD-5828 Balan Ana 0-258-68653 (s)
31. Biblioteca publică s. Pistruieni, MD-5828 Morari Aurelia 0-258-68314 (d)
32. Biblioteca publică s. Ratuş, MD- 5829 Barbaroş Tamara 0-258-71280
33. Biblioteca publică s. Sărăteni, MD-5830 Rusu Natalia
Biblioteca publică s. Sărăteni MD-5830 Popovici Anastasia 0-258-73340
34. Biblioteca publică s. Scorţeni, MD-5831 Borş Mariana 0-258-77237 s
35. Biblioteca publică s. Suhuluceni, MD-5832 Curchi Vera 0-258-75214  s
36. Biblioteca publică s. Târşiţei, MD-5833 Tulbure Raisa 0-258-94084 s
37. Biblioteca publică s. Ţânţăreni, MD-5834 Stratu Galina 0-258-69226 s
Biblioteca publică s. Ţânţăreni Ambrosi Eugenia 0-258-69391
38. Biblioteca publică s. Vadul-Leca, MD-5814 Melinschi Diana 0-258-72427 (d)
39. Biblioteca publică s. Văsieni, MD-5835 Elena Vântu 0-258-55280; 55215
40. Biblioteca publică  s. Verejeni, MD-5836 Mârzencu Iulia 0-258-67424  s
41. Biblioteca publică s. Zahareuca, MD-5830 Velcinschi Tamara 0-258-73677 (d)
42. Biblioteca publică s. Zgărdeşti, MD-5837 Stratan Claudia 0-258-45287 (d)
Biblioteci publice pentru copii
43. Biblioteca pentru copii s. Căzăneşti, MD-5814 Condur Ana 0-258-72061 (d)
44. Biblioteca pentru copii s. Chiştelniţa Latu Eleonora 0-258-78403
45. Biblioteca pentru copii s. Negureni, MD-5826 Melinti Maria
46. Biblioteca pentru copii s. Scorţeni, MD-5831 Ureche Angela 0-258-77329 (d)
47. Biblioteca pentru copii s. Verejeni Baltag Tatiana 0-258-67424  s

 Situaţii Statistice

Raionul Telenești: Biblioteci publice
  2012 2013 2014 2015
Total biblioteci 47 47 47 47
Din care:
– necesită reparaţie capitală 9 7 6  2
– sunt amplasate în localuri avariate 2 1 1 1
Numărul total de bibliotecari 66 66  66 68
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 60 59 60 59,5
Din ei sunt cu studii:
Superioare 21 23 23 24
Inclusiv de specialitate 8 9 9 9
Medii 45  43 43 44
Inclusiv de specialitate 29  27   27 24
Fond de carte (mii u.m.) 388,7  395,3 397,2 395,4
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 290,6 299,4 301,1 298931
Din care cu grafie latină 9318 12722 4715 4364
Achiziţii (mii u.m.)  12,8 16,5 9,0 9,1
Achiziţii per capita 0,2 0,2 0,1 0,1
Împrumut (mii u.m.) 520,6 517,5 519,1 467,2
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 488,5 485,2 488,5 438
Cititori (utilizatori) activi (mii) 20,3 23,8 23,7 22,0
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 10,2 11,2 10,3 10,2
Numărul de vizite (mii) 323,5 330,4 346,0 339,4
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 193,1 191,5 202,5 180,6
Numărul total de biblioteci care deţin computere 10 13 26 26
Numărul total de computere 17 34 90 99
Din care conectate la Internet 5 29 84 85
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 2 25 82 82
Din care conectate la Internet 2 23 82 82
Indice mediu de lectură 25,6 21,7 21,9 21,7
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,7 0,7 0,8 0,8
Indice mediu de înnoire a fondului 40,6 23,9 44,1 43,2
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 5,5 5,6 5,6 5,6
– un cititor (utilizator), u.m.  19,1 16,6 16,7 17,9
– o bibliotecă 8263 8410 8444 8413
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 307,5 360,6 359,0 324,4
– Împrumuturi (mii u.m) 7401,5 7840,9 7865,1 6870,7
– Vizite (mii u.m.) 4901,5 5006,0 5242,4 4992,1

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog Stats

 • 61,692 hits

Categorii

022 240070; 022240443
9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 16 urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: