Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Telenești

Telenesti

 

Reaua bibliotecilor publice din raionul Telenești

Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti

Telenesti bpr

 Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti
Str. V. Alecsandri, nr. 8, Teleneşti, cod MD-5401
Tel.: 0-258-22646, 0-258-23401, 0-258-21162
Tel./fax: 0-258-22646
E-mail: bpotelenesti@yahoo.com

Web: www.bpotelenesti.md

Blog: www.bpotelenesti.wordpress.com
Director  Maria Furdui, Tel.: 0-258-22646
Şef Secţie Cultură – Pavel  Casian, Tel.: 0-258-22648; 0-258-23401

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Florean Violeta 0-258-23961

  Director  Maria Furdui, Tel.: 0-258-22646

maria-furdui
Şef Secţie Cultură – Pavel  Casian, Tel.: 0-258-22648; 0-258-23401

pavel-casian2

Principala bibliotecă din reţea: Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti

Biblioteca este amplasată într-un edificiu separat, în două nivele cu o suprafaţă totală de 1110 m.p. Edificiul a fost dat în exploatare în anul 1980.

Scurt istoric

Biblioteca Publică Raională fondată în anul 1946 a fost o legitimă cosecinţă a  unor încercări anterioare în timp de a oferi publicului cititor din oraş acces la un  număr mare de publicaţii. Conform datelor de care dispunem până în sec XIX în Teleneşti exista  bibliotecă doar pe lângă biserica Sfîntului Proroc Ilie, cea mai veche carte din colecţie  datată cu anul 1753.
Aproximativ prin anul 1908 apare o bibliotecă particulară cu 1458 volume  şi o sală de lectură. Cititorii care frecventau această bibliotecă – 74 – la numar –  plăteau abonamentul lunar 25 copeici (Pentru comparatie: o pereche de cizme  de lux costau pe atunci 3 ruble).
În anul 1946 este primită Hotarîrea de a fonda la Teleneşti o Bibliotecă  orăşenească, care avea un aspect de tipică “casuţă de lectură”.De la înfiinţarea ei biblioteca a funcţionat în diferite localuri şi sub diferite  denumiri: Biblioteca Orăşenească; Biblioteca Centrală Raională; Biblioteca  Publică Raională. În timp istoria ei este marcată de etape de dezvoltare care îi  conturează evoluţia:
1946 – se înfiinţează ca Bibliotecă Orăşenească, având la bază o donaţie de 1500  cărţi în limba  rusă;
1947 – Prin Hotărîrea Nr.24 din 24.01.1947 i se acordă un credit pentru  completarea colecţiilor;
1948-1949 – este construit un nou edificiu al bibliotecii cu 2 săli de  lectură şi 2 săli de împrumut, primeşte numele “M. Gorkii”;

1957 – înfiinţarea conform ordinului Ministrului Culturii a Şcolii  Bibliotecarului pe lângă Biblioteca orăşenească;

1962 – Biblioteca Orăşenească Teleneşti ocupă locul 2 la întrecerea  Unională “în fiecare familie – o carte din bibliotecă”;

1974 – crearea Sistemei Centralizate de biblioteci a raionului Teleneşti, iar  Biblioteca primeşte statutul de Bibliotecă Raională Centrală;

1980 – Biblioteca este amplasată într-un edificiu special construit;
1989 – Biblioteca îşi schimbă numele din “M. Gorkii” în “Vasile  Alecsandri”;
2000 – Este desfiinţat sistemul centralizat de biblioteci, Biblioteca  primeşte statutul de bibliotecă orăşenească;

2000 – Printr-un proiect finantat de Fundatia Soros Moldova  Biblioteca  primeste ca donatie primele 5 calculatoare si altă tehnica modernă, astfel punîndu-se începutul informatizării bibliotecii;

2004 – În cadrul Bibliotecii este  instituită Asociatia Obștească « Centrul Multifuncțional de Educație, Informație, Cultură », care declanșează un proces continuu de instruire a  cetățenilor ;

2007 – Biblioteca este reorganizată în Biblioteca Publică Raională,  devenind centru metodic raional.

2008- Biblioteca se claseaza pe locul  în cadrul Concursului « Biblioteca cu cel mai mare indice  mediu de lectura » ;

2011 – Biblioteca este  laureată a Concursului  Regional  « Acțiunea Civică cu cel mai mare impact », organizat de redacția  ziarului « Cuvîntul »

Reţeaua de biblioteci

În raionul Teleneşti funcţionează 47 biblioteci publice, dintre care 5 biblioteci pentru copii.

Pincipala bibliotecă din reţea: Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti

Biblioteca este amplasată într-un edificiu separat, în două nivele cu o suprafaţă totală de 1110 m.p. Edificiul a fost dat în exploatare în anul 1980.

Scurt istoric

Biblioteca Publică Raională fondată în anul 1946 a fost o legitimă cosecinţă a  unor încercări anterioare în timp de a oferi publicului cititor din oraş acces la un  număr mare de publicaţii. Conform datelor de care dispunem până în sec XIX în Teleneşti exista  bibliotecă doar pe lângă biserica Sfîntului Proroc Ilie, cea mai veche carte din colecţie  datată cu anul 1753.
Aproximativ prin anul 1908 apare o bibliotecă particulară cu 1458 volume  şi o sală de lectură. Cititorii care frecventau această bibliotecă – 74 – la numar –  plăteau abonamentul lunar 25 copeici (Pentru comparatie: o pereche de cizme  de lux costau pe atunci 3 ruble).
În anul 1946 este primită Hotarîrea de a fonda la Teleneşti o Bibliotecă  orăşenească, care avea un aspect de tipică “casuţă de lectură”.De la înfiinţarea ei biblioteca a funcţionat în diferite localuri şi sub diferite  denumiri: Biblioteca Orăşenească; Biblioteca Centrală Raională; Biblioteca  Publică Raională. În timp istoria ei este marcată de etape de dezvoltare care îi  conturează evoluţia:
1946 – se înfiinţează ca Bibliotecă Orăşenească, având la bază o donaţie de 1500  cărţi în limba  rusă;
1947 – Prin Hotărîrea Nr.24 din 24.01.1947 i se acordă un credit pentru  completarea colecţiilor;
1948-1949 – este construit un nou edificiu al bibliotecii cu 2 săli de  lectură şi 2 săli de împrumut, primeşte numele “M. Gorkii”;

1957 – înfiinţarea conform ordinului Ministrului Culturii a Şcolii  Bibliotecarului pe lângă Biblioteca orăşenească;

1962 – Biblioteca Orăşenească Teleneşti ocupă locul 2 la întrecerea  Unională “în fiecare familie – o carte din bibliotecă”;

1974 – crearea Sistemei Centralizate de biblioteci a raionului Teleneşti, iar  Biblioteca primeşte statutul de Bibliotecă Raională Centrală;

1980 – Biblioteca este amplasată într-un edificiu special construit;
1989 – Biblioteca îşi schimbă numele din “M. Gorkii” în “Vasile  Alecsandri”;
2000 – Este desfiinţat sistemul centralizat de biblioteci, Biblioteca  primeşte statutul de bibliotecă orăşenească;

2000 – Printr-un proiect finantat de Fundatia Soros Moldova  Biblioteca  primeste ca donatie primele 5 calculatoare si altă tehnica modernă, astfel punîndu-se începutul informatizării bibliotecii;

2004 – În cadrul Bibliotecii este  instituită Asociatia Obștească « Centrul Multifuncțional de Educație, Informație, Cultură », care declanșează un proces continuu de instruire a  cetățenilor ;

2007 – Biblioteca este reorganizată în Biblioteca Publică Raională,  devenind centru metodic raional.

2008- Biblioteca se claseaza pe locul  în cadrul Concursului « Biblioteca cu cel mai mare indice  mediu de lectura » ;

2011 – Biblioteca este  laureată a Concursului  Regional  « Acțiunea Civică cu cel mai mare impact », organizat de redacția  ziarului « Cuvîntul »

 Reţeaua de biblioteci

În raionul Teleneşti funcţionează 47 biblioteci publice, dintre care 5 biblioteci pentru copii.

Biblioteca este amplasată într-un edificiu separat, în două nivele cu o suprafaţă totală de 1110 m.p. Edificiul a fost dat în exploatare în anul 1980.

  Orar de funcţionare

Luni – Vineri – 8.30 – 17.00

Intrerupere : 12.00-12.30

Duminica : 10.00-15.00

Zile de odihnă: Sâmbătă

Ultima vineri din lună – zi de curăţenie generală.

 Biblioteci din rețeaua Novateca: 2013 – Biblioteca raională împreună cu alte 5  biblioteci publice este inclusă  în programul pilot  Novateca;

2014 – Biblioteca   raională împreună cu 21 biblioteci publice locale  sunt integrate în Programul Naţional Novateca

Nr. Biblioteci din rețeaua Novateca Contul pe facebook Pagina web e-mail
1  Publică Raională V.Alecsandri BPR

Vasile Alecsandri,

www.bpotelenesti.md bpotelenesti@yahoo.com

 

2  Ordășei Biblioteca Ordășei bibliotecaordasei@gmail.com
3 Sărătenii Vechi Biblioteca Sărătenii -Vechi bibliotecapublica@mai.ru
4  Ciulcani Biblioteca Ciulcani bibliotecaciulucani@gmail.com
 5 Coropceni Biblioteca Coropceni bibliotecacoropceni@gmail.com
6 Hirișeni Biblioteca Hirișeni bibliotecahiriseni@gmail.com
7 Crăsnășeni Biblioteca Crăsnășeni bibliotecacrasnaseni@gmail.com
8 Brînzănii Vechi Biblioteca Brînzănii Vechi brinzeniivechibiblioteca@gmail.com
9 Brînzănii Noi Biblioteca Brînzănii

Noi

Bibliotecabrînzeniinoi@gmail.com
10 Băneștii Vechi Biblioteca Băneștii vechi alecsandruchele@gmail.com
11 Leușeni Biblioteca Leușeni bibliotecaleuseni@gmail.com
12 Negureni Biblioteca Negureni  bliotecapublicanegureni@gmail.com
13 Verejeni Biblioteca Verejeni iuliamirzincu@gmail.com
14 Scorțeni Biblioteca Scorțeni Bibliotecascorteni1@gmail.com
15 Tîrșței Biblioteca Tîrșței tirsiteibiblioteca@gmail.com
16 Suhulceni Biblioteca Suhulceni bibliotecasunuluceni@gmail.com
17 Inești Biblioteca Inești bibliotecainesti@gmail.com
18 Chiștelnița Biblioteca Chiștelnița Biblioteca.chistelnita@gmail.com
19 Pistruieni Biblioteca Pistruieni bibliotecapistrueni@gmail.com
20 Văsieni Biblioteca Văsieni bibioteca.vasieni@gmail.com
21 Țînțăreni Biblioteca Țînțăreni biblioteca.tintareni.tl@gmail.com
22 Ghiliceni Biblioteca Ghiliceni bibliotecaghiliceni@gmail.com

  Activități cultural-educative 2016:

Un mijloc de comunicare cu utilizatorii bibliotecii sunt activităţile culturale. Prin intermediul lor, beneficiarii i-au cunoştinţă cu comorile  literare, culturale, îmbogăţindu-se spiritual din creaţia literară a scriitorilor, din trecutul istoric şi ţinutul natal. Fiind un promotor al culturii raionale şi centru comunitar informativ- educativ Biblioteca Publică Raională pentru anul 2016 a inclus în programul de activitate o paletă bogată de activităţi culturale cu diverse tematici: lansări de carte, expoziţii documentare, mese rotunde, întîlniri cu scriitori, campanii de lectură, conferinţe tematice, concursuri raionale şi republicane, flash-mob, vizionări de filme şi alte activităţi interesante. Activităţile bibliotecii s-au petrecut în baza parteneriatului durabil cu instituţiile de cultură, învăţămînt, Asistenţa Socială şi protecţie a Familiei, Inspectoratului de Poliţie, etc.

Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” a realizat în anul 2016 următoarele activităţi. Oficiile bibliotecii au preconizat activităţile conform datelor jubiliare.

În luna ianuarie s-a  organizat  lunarul  promovării literaturii eminesciene, care a cuprins un şir de activităţi:expoziția de carte „Eminescu – poetul clipei veșnice”, revista bibliografică „Eminescu  mai aproape de noi”, ora de lectură cu genericul „Unde ești copilărie…”, discuția „Eminescu când era de seama ta”, medalion literar ,,Eminescu – poetul nepereche al ființei românești”, recitalul  de poezie „M. Eminescu Luceafarul poeziei romanesti”.

În total la  aceste activități au participat  172 de utilizatori, dintre care 159 utilizatori noi (la început de an), s-au împrumutat 189 de publicații.

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=518328821674074

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti- 175790469261246/photos/?tab=album&album_id=518328821674074

Creaţia marelui poet G. Vieru a fost promovată în cadrul  mai multor activităţi organizate pe parcursul anului: serată omagiu cu genericul   „ Grigore Vieru – poetul neamului”, ora informativ – educativă  ,,Podul de cuvinte ale poetului Grigore Vieru”, expoziția de carte  „ Grigore Vieru – poetul neamului” ora  literară „Grigore Vieru – poet al nemuririi”, medalionul literar-muzical „Grigore Vieru – poet cu inimă de mamă”

În rezultatul acestor activități s-au înscris 24 utilizatori noi, au participat 125 utilizatori, s-au împrumutat 83 de publicații.

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=527133307460292

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=525373277636295

Marin Sorescu a fost omagiat prin revistă bibliografică  ” Marin Sorescu-  poetul ce transformă totul în carte” .

Zilele Ion Creanga au fost  promovate printr-un şir de activităţi: Pregătirile pentru Zilele Creangă au început în oficiul împrumut la domiciliu cu un atelier de creație ,,în lumea eroilor lui Creangă ,, în care copii au lecturat povestea ,,Fata babei și fata moșneagului ,, ,, Păcală și Tîndală ,,apoi au confecționat măști în total sau confecșionat 6 măști cum ar fi ,,Moșneagul ,baba ,fata babei fata moșneagului ,păcală și tîndală ,,lucrprile copiilor sunt expuse în holul biblioteci .    „Balul Smărăndiței”, a fost pregătit și realizat de biblioteca pentru copii. Participanții ne-au adus la bal eroii din povești ca: cocoșul, găina, soacra, Harap-Alb, Păcală, Tândală. Ca oaspete de onoare  l-am avut pe însă-și Nică  al lui Ștefan a Petrei, care a făcut negustorie cu Harap-Alb, vânzîndu-i pupăza din tei. Gazda Balului a fost Smărăndița. Copiii au demonstrat că cunosc poveștile atât prin confecționarea măștilor, dar și prin teatralizarea  unor secvențe din povești. La Bal copiii s-au distrat atât prin dans cât și prin interpretarea cântecelor cum ar fi „Harap-Alb”, „Soacra cu trei nurori”, „Pupăza din tei”. oră de lectură cu genericul ,,Carte jubiliară -145 de anii Dănilă Prepeleac Ion Creangă , medalionul literar-muzical  „În lumea lui Ion Creangă”

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=527430537430569

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=551309865042636

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=527430537430569

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=537586693081620

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=535271636646459

Organizarea sărbătoriii de 8 martie în oraş a fost  facilitată de suportul info-documentar şi literar propus la  expoziţia „Ziua cea mai plină de feminitate, zîmbete și căldură omenească.”

Ziua umorului – 1 aprilie  a fost sărbătorită prin organizarea TVC ”Zâmbind facem lumea mai bună” cu participarea echipelor ”Minionii” și ”Puricii”.

În cadrul  Săptămânii Cărții şi Lecturii pentru copii, au fost realizate   7 zile de informație

Concursul republican „La izvoarele înțelepciunii” ed.XXVI-ea. etapa raională a fost dedicat scriitorului  Ionel Teodoreanu. Au participat   41 de elevi din bibliotecile publice  din raion.

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=560267487480207

Ziua Internaţională a Copiilor a fost sărbătorită prin spectacolul musical-literar ,,Copiilăria inima tuturor vîrstelor”  la care au participat 116 copii.

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=570570559783233

Au fost omagiaţi scriitorii:  recital de poezie: „Poet săpând în piatra cuvântului- Anatol Codru” , medalion literar „Cuvinte luminate de dor de nume”, Galina Furdui – 70 ani de la naştere.

S-au organizat Discuţii ale următoarelor cărţi :

„Numeşte fericirea altfel” Vladimir Beşleagă”, un mare profesionist al cuvîntului.

„Îngeri de ghiaţă”, de prozatorul, eseistul şi publicistul Victor Dumbrăveanu.

Biblioteca a organizat 2 şedinţe la masa rotundă:

Masă rorundă  „Bătrânii – carte de nobleţe a unui neam”realizată de of. Împrumut la domiciliu maturi în  colaborare cu Sala de lectură maturi de Ziua Internaţională a oamenilor în etate. Scopul acestei întruniri a fost de a abuce în zâmbet pe chipurile acestori oameni şi de a le spune că experienţa şi sfaturile lor ajună tânăra generaţie şi îi ajută să se menţină pe drumul cel bun în viaţă. La această şedinţă au participat  22 oameni în etate pentru care 6 utilizatorii   ai bibliotecii au venit cu un mesaj de felicitare, recital de poeţie, prezentare a luptelor marşiale, li s-au oferit flori vârstnicilor.   Bătrînii şi-au împărtăşit experienţa de viaţă cu tinerii .

Masă rotundă „Născut în zodia toamnei târzii” dedicată scriitorului Mihai  Sadoveanu , realizată de muzeul din localitate la  care oficiu Împrumut la domiciliu a contribuit cu o expoziţie desfăşurată   15 titluri.

La sfîrșitul fiecărui an biblioteca face o totalizare (nominalizare) a celui mai bun cititor, celui mai erudit cititor, celui mai  mic cititor. Aceștea sînt nominalizați la „Forumul anual al celor mai buni utilizatori”.

Istorie locală

 SMB: ”Crearea videourilor documentare: Enciclopedia  vie a comunității”

     Serviciul este susţinut de programul Novateca prin Fondul de Replicare. Se axează  pe colectarea poveștilor  de viață a unor  persoane  din comunitate, care au influențat istoria acestei comunități, au fost martori a unor evenimente ce prezintă interes deosebit. Aceste istorii sunt  povestite în  fața camerei de luat vederi, sau a calculatorului și sunt  plasate pe YouTube în spatiul virtual, ca apoi să  formeze o colecție  valoroasă pentru sat. Bibliotecarii au fost  învățați cum să selecteze persoana, s-o pregătească pentru  interviu, cum să filmeze materialul, cum să-l prelucreze și plaseze.   Aceste videouri sunt sistematizate intr-un meniu pe pagina web a bibliotecii.  15 biblioteci au elaborate cite 2 videouri, iar programul pentru 2017 include instruirea  voluntarilor în crearea videourilor şi elaborarea minim 10 videouri pe parcursul anului. În 2016 a  fost lansate oficial primele produse în cadrul Jubileului de 70 de ani ai BPR.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649120548594900&id=175790469261246

„Locuri Istorice din Telenești”.

Serviciul a avut ca scop să mobilizeze comunitatea teleneşteană în cercetarea paginilor necunoscute din istoria oraşului şi raionului. În cadrul serviciului  s-au realizat mai multe acţiuni: Cercetarea documentelor  din muzeu şi stocarea informaţiei; Elaborarea Regulamentului concursului „Memoria Holocaustului de la Teleneşti”, care a avut mai multe  compartimente:

 • Povestiri
 • Eseuri
 • Mărturii video/ audio
 • Albume foto
 • Lucrari artistice executate în diverse tehnici
 • Proiecte de amenajare a locurilor din raionul Telenești, unde au fost persecutați evreii.
 • Proiecte de lecții axate pe istoria  Holocaustului din oraşul Telenești.
 • Scenarii pentru activități culturale  și  informative  la subiectul dat.

Concursul a fost susţinut financiar de Diaspora evreilor  din Teleneşti în Israel  şi a fost organizat în parteneriat cu Primăria Teleneşti. Cercetătorul istoric Noie Rotaru a contribuit substanţial la realizarea obiectivelor concursului .

Parteneriate. Proiecte:

      Proiect cultural: Festivalul „Pe o ramură de grai”

Festivalul Regional, editia a X „Pe o Ramura de Grai” s-a desfasurat la acest an jubiliar cu genericul „Aici imi este Tara si Neamul meu si Graiul”, s-a încorporat într-un mix de program FORȚA INTERFERENȚEI PROIECTELOR DE CARTE ȘI LECTURĂ: Festivalul Național al Cărții și Lecturii (BNRM) Campania Națională ”Să citim împreună” (BNC ”Ion Creangă”) Festivalul tinerilor creatori de poezie ”Pe o ramură de grai” Festivalul Pe o ramură de grai se organizează la fiecare doi ani, din anul 1998. Pe parcursul a 18 ani de când Biblioteca Publică Raională organizeaza acest forum al tinerilor creatori de poezie au participat peste 500 de persoane de la 7 pînă la 85 ani. Consiliul Raional Telenești a sustinut și a extins aria geografică a festivalului, oferind posibilitatea de a participa creatori de poezie din Rezina, Calarasi, Floresti, Ungheni, Orhei. In baza creaţiilor prezentate se editeaza antologia Festivalului. Festivalul este unul dintre cele mai populare proiecte şi a reușit să se mențină în timp, să obțină amploare, grație susținerii Consiliului Raional Telenești, Primăriei Telenești, parteneriatelor eficiente cu: Secţia Raională Cultură Tineret și Sport Telenești, Direcția Educație Teleneșt, Palatul de Cultură Telenești, Casa de Creație a Copiilor Telenești, Școala de Arte Plastice Teleneșt, Școala de Muzică Telenești. O mare contribuție în desfăsurarea festivalului o au sponsorii. Anul acesta, suma alocată de Consiliul Raional a fost dublată de contribuția doamnei Veronica Bunu. Ziarul ”Cuvintul” este partener media, dar si oferă de fiecare data 3 abonamente la ziar. Creațiile au fost apreciate de Juriul în următoarea componenţă:

 • Iulian Filip, scriitor, președinte
 • Aurelian Silvestru, scriitor
 • Vera Osoianu, director adjunct Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 • Eugenia Bejan, director adjunct a Bibliotecii Naționale pentru Copii • Ecaterina Furculita, vicepresedintele raionului Telenesti
 • Pereteatcu Tamara, jurnalistă
 • Pavel Casian, șef Secție Raională Cultură, Tineret şi Sport
 • Sultan Natalia, specialist Direcția Generală Educație Telenești
 • Veronica Bunu , membru de onoare.

Au participat 22 creatori de poezie obținând următorul clasament:

Premiul Mare- CĂTĂLIN MOGÎLDEA, s. Mîndrești, r. Telenești.

Categoria de vîrstă 7-14 ani:

Premiul I : PLINSCHI ALECSANDRU, s. Mihalașa, r. Telenești

Premiul II: Moșneaga Mihai, s. Păpăuți

Premiul III: Bezer Cătălina, or. Telenești.

Categoria de vîrstă 15-25 ani:

Premiul I : Andronic Cristian, s. Ciulucani, r. Telenești

Premiul II: Tîrsîna Alina, or. Telenești

Premiul III: Șaptefrați Marina, s. Crăsnășeni, r. Telenești.

Categoria de vîrstă 26 ani…

Premiul I : PLINSCHI Lilia, s. Mihalașa, r. Telenești

Premiul II: Gavriliță Raisa, or. Călărași

Premiul III: Ursu Adrian, s. Mîndrești, r. Telenești.

Evenimentul a înmănunchiat mai multe activități, organizate la Telenești și la tabăra din Crăsnășeni:

 • Prelansarea Oficială a Festivalului Național al Cărții și Lecturii
 • Recitalul Laureaţilor Festivalului
 • Bibliomobilizarea prin lectură (Bibliobusul Bibliotecii Naționale pentru copii ”Ion Creangă”) Colaj aniversar: Pictorul Mihai Grecu ”revine” printre noi
 • Gala Premiilor ”Pe o Ramură de Grai”, ediția a X
 • Discutăm împreună cărțile din Campania Națională ”Să citim împreună”. Întâlnire cu autorii cărților: ”Cu gîndul la tine” Aurelian Silvestru; ”Nuca lui Newton” Iulian Filip
 • Program de divertisment prezentat de participanţii la festival
 • Prezentarea cărţii Tudor Roșca ”Dor aprins în țara mea” participant la ediţiile anterioare ale Festivalului)
 • Impresii şi discuţii, propuneri pentru viitoarea ediţie a Festivalului.

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=603372893169666  https://www.youtube.com/watch?v=23xTOyDOqLI&feature=youtu.be

Proiectul “Biblioteca fără frontiere”

Proiectul întruneşte  5 biblioteci din RM: BPR Teleneşti, BPR Orhei, BP Crihana Veche, Cahul, Biblioteca Gimnaziului  “M. Eminescu” şi Liceului “Lucian Blaga” Teleneşti şi 4 biblioteci din jud. Argeş, România: Biblioteca ,,Gheorghe I. Ionescu-Gion”, Biblioteca Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu”, , Biblioteca Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Iorga”,   Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu” . În fiecare lună una din biblioteci este responsabilă de  realizarea unei activităţi conform programului, care este promovată printre utilizatorii acestor instituţii. Este de motivant  faptul că  acest proiect a fost un rezultat valoros pentru care directorului  Bibliotecii Publice Raionale „Vasile  Alecsandri”, Doamnei Maria Furdui i s-a acordat premiul  naţional „Ion Madan”.Pe un grup pe Fb sunt postate toate activităţile realizate în cadrul proiectului.

Proiectul “Salut Teleneşti”

În orașul Telenești, ca și în toată republica  se înregistrează o situație alarmantă ce ține de implicarea tinerilor ca lideri comunitari . Pentru a rezolva această problemă din comunitate în anul 2016 Biblioteca   Publică Raională ,,Vasile Alecsandri,, din orașul Telenești împreună cu un grup de voluntari de la Corpul Păcii  și APL au implimentat un proiect comunitar ,,Salut Telenești,, care a avut ca scop implicarea tinerilor în  rezolvarea problemelor comunitare. Pentru început elevii au fost selectați în baza eseilor care descriau o problemă din comunitate și cum văd ei soluționarea ei. Au fost depuse 56 de esee dintre care s-au selectat 35 de participanți. Elevii împreună cu 4 mentori bibliotecari au fost instruiți timp de 4 zile unde au primit sprijin din partea formatorilor  de la Corpul Păcii  cum să identifice corect și să soluționeze o problemă comunitară.

În rezultat tinerii au fost implicaţi în colectarea resurselor în şi au implimentat următoarelene acţiuni:

 • Şedinţe de informare ,,Spunem nu drogurilor și alcoolului,,
 • FII-ACTIV GUVERNEZĂ-ȚI VIITORUL activităţi de dezvoltare a abilităţilor de lider;
 • Să nu uităm de cei mai trişti ca noi la sărbătorilede Paşti. Acest grup au confecţionat diferite obiecte  care le-au vîndut , iar pe banii colectaţi au procurat pachete pentru 4 familii.
 • Bursa primilor mei bani, susţinerea ideilor tinerilor pentru implicare comunitară.

Primăria a oferit suport 5000 lei pentru instruirea copiilor.

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/photos/?tab=album&album_id=547955482044741

https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/                          

 

Nr. Adresa Director / Şef de bibliotecă Telefon
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti
Str. Alecsandri, nr. 8, Teleneşti, cod MD-5401
Furdui Maria 0-258-22646
Biblioteci publice comunale/săteşti
2. Biblioteca publică s. Băneştii Noi, MD-5811  Medvedi Tatiana 0-258-57538
3. Biblioteca publică s. Băneştii Vechi,  MD-5811 Chele Alexandru 0-258-57444 (d)
4. Biblioteca publică s. Bogzeşti, MD-5812 Bîtcă Tatiana 02584334 d
5. Biblioteca publică s. Brânzenii Noi, MD-5813 Brovinschi Maria 0-258-70334 (d)
6. Biblioteca publică s. Brânzenii Vechi, MD-5813 Capsâzu Valentina 0-258-70547 (d)
7. Biblioteca publică s. Budăi, MD-5810 Băluță Nadejda 0-258-63437 (d)
8. Biblioteca publică s. Căzăneşti, MD-5814 Dumitraş Veronica 0-258-72350 (d)
9. Biblioteca publică s. Câşlea, MD-5817  Moisei Aurelia  068981501
10. Biblioteca publică s. Ciulucani, MD-5840 Cucoş Natalia 0-258-54527 (s)
11. Biblioteca publică s. Chiştelniţa, MD-5815 Popa Ecaterina 0-258-78309
12.  Biblioteca publică s. Chiţcanii Noi, MD-5816 Şevciuc Lidia 0-258-93982 (d)
13. Biblioteca publică s. Chiţcanii Vechi, MD-5815 Munteanu Valentina 0-258-76719
14. Biblioteca publică s. Codru, MD-5824 Roşca Aurelia 0-258-52345 d
15. Biblioteca publică s. Codrul Nou, MD-5834 Iscra Tamara 0-258-69689
16. Biblioteca publică s. Coropceni, MD-5832 Corciu Nina 0258-74379 (d)
17. Biblioteca publică s. Crăsnăşeni, MD-5818 Ţigănecu Tamara 0-258-61473 (s)
18. Biblioteca publică s. Cucioaia, MD-5838 Gore Alisa 0-258-49408
19. Biblioteca publică s. Flutura, MD-5833 Rusu Parascovia 0-258-92925 (d)
20. Biblioteca publică s. Ghermăneşti, MD-5819 Casian Natalia 0-258-75590 (d)
21. Biblioteca publică s. Ghiliceni, MD-5820 Răileanu Olga 0-258-66601 (d)
22. Biblioteca publică s. Hârtop, MD-5828 Colin Vasilina
23. Biblioteca publică s. Hirişeni, MD-5821 Mraşha Pelaghea 0-258-79204 d
24. Biblioteca publică s. Ineşti, MD-5822 Druţă Elena 0-258-50293 s
25. Biblioteca publică s. Leuşeni, MD-5823 Dubenco Elena 0-258-74527
26. Biblioteca publică s. Mândreşti, MD-5825 Macari Olesea 025844437
Biblioteca publică s. Mândreşti, MD-5825 Pălărie-Agriş Nicoleta 0-258-44224
27. Biblioteca publică s. Mihalaşa, MD-5802 Daraban Galina 0258 51231
28. Biblioteca publică s. Negureni, MD-5826 Condurari Cristina 0-258-60204 (d)
29. Biblioteca publică s. Nucăreni, MD-5827 Rusu Ala 0-258-46340 (d)
30. Biblioteca publică s. Ordăşei, MD-5828 Balan Ana 0-258-68653 (s)
31. Biblioteca publică s. Pistruieni, MD-5828 Morari Aurelia 0-258-68314 (d)
32. Biblioteca publică s. Ratuş, MD- 5829 Barbaroş Tamara 0-258-71280
33. Biblioteca publică s. Sărăteni, MD-5830 Rusu Natalia
Biblioteca publică s. Sărăteni MD-5830 Popovici Anastasia 0-258-73340
34. Biblioteca publică s. Scorţeni, MD-5831 Borş Mariana 0-258-77237 s
35. Biblioteca publică s. Suhuluceni, MD-5832 Curchi Vera 0-258-75214  s
36. Biblioteca publică s. Târşiţei, MD-5833 Tulbure Raisa 0-258-94084 s
37. Biblioteca publică s. Ţânţăreni, MD-5834 Stratu Galina 0-258-69226 s
Biblioteca publică s. Ţânţăreni Ambrosi Eugenia 0-258-69391
38. Biblioteca publică s. Vadul-Leca, MD-5814 Melinschi Diana 0-258-72427 (d)
39. Biblioteca publică s. Văsieni, MD-5835 Elena Vântu 0-258-55280; 55215
40. Biblioteca publică  s. Verejeni, MD-5836 Mârzencu Iulia 0-258-67424  s
41. Biblioteca publică s. Zahareuca, MD-5830 Velcinschi Tamara 0-258-73677 (d)
42. Biblioteca publică s. Zgărdeşti, MD-5837 Stratan Claudia 0-258-45287 (d)
Biblioteci publice pentru copii
43. Biblioteca pentru copii s. Căzăneşti, MD-5814 Condur Ana 0-258-72061 (d)
44. Biblioteca pentru copii s. Chiştelniţa Latu Eleonora 0-258-78403
45. Biblioteca pentru copii s. Negureni, MD-5826 Melinti Maria
46. Biblioteca pentru copii s. Scorţeni, MD-5831 Ureche Angela 0-258-77329 (d)
47. Biblioteca pentru copii s. Verejeni Baltag Tatiana 0-258-67424  s

Situaţii Statistice 

Raionul Telenești :  Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2014 2015 2016  
Total biblioteci 47 47 47
Din care:
– necesită reparaţie capitală 6 2 16
– sunt amplasate în localuri avariate 1 1 1
Numărul total de bibliotecari 66 68 67
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 60 59,5 40
Din ei sunt cu studii:
Superioare 23 24 22
Inclusiv de specialitate 9 9 9
Medii 43 44 45
Inclusiv de specialitate 27 24 24
Fond de carte (mii u.m.) 3972 395,4 392849
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 301,1 298931 292584
Din care cu grafie latină 4115 4364 159533
Achiziţii (mii u.m.) 9,0 9,1 6627
Achiziţii per capita 0,1 0,1 0,1
Împrumut (mii u.m.) 519,1 467,2 479521
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 488,5 438 422465
Cititori (utilizatori) activi (mii) 23,7 22,0 22469
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 202,5 180,6 10896
Numărul de vizite (mii) 346,0 339,4 319486
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 202,5 180,6 186759
Numărul total de biblioteci care deţin computere 26 26 32
Numărul total de computere 90 99 126
Din care conectate la Internet 84 85 122
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 82 82 115
Din care conectate la Internet 82 82 115
Indice mediu de lectură 21,9 21,7 21,7
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,8 0,8 0,8
Indice mediu de înnoire a fondului 44,1 43,2 42,2
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 5,6 5,6 5,6
– un cititor (utilizator), u.m. 16,7 17,9 17,2
– o bibliotecă 8444 8413 10202
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 359,0 324,4 335,3
– Împrumuturi (mii u.m) 78651 6870,7 479521
– Vizite (mii u.m.) 5242,4 4992,1 319486

 Actualizat 3.03.2017

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 86.323 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: