Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Florești

Harta raionului Florești

Harta raionului Florești

Poziţia geografică:

Raionul Floreşti este situat la latitudinea 47.8951 longitudinea 28.3049 si altitudinea de 122 metri fata de nivelul marii.

Populaţia:

Conform recensământului de la 1 ianuarie 2005, populația raionului era de 89.200 de locuitori. Capitala raionului este oraşul Floreşti cu o populație de 13.000 de locuitori. Alte oraşe ale raionului Floreşti sunt Ghindeşti cu o populație de 1.800 de locuitori și Mărculeşti cu o populație de 2.100 de locuitori.

Structura administrativ – teritorială:

Raionul Floreşti are 74 localități dintre care: 3 oraşe, 37 comune şi 34 sate.

 

BPO “I. Creangă”, Florești Str. Speranţa, 10, or. Floreşti, cod MD-5000            Web: creangabib.webs.md

BPO “I. Creangă”, Florești
Str. Speranţa, 10, or. Floreşti, cod MD-5000 Web: creangabib.webs.md

Director Elena Belschi

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Borş, Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci Tel.: 0-250-25730 e-mail: liudmilabors@mail.ru

Ludmila Borş, Specialist în problemele muzee,
patrimoniu, biblioteci
Tel.: 0-250-25730
e-mail: liudmilabors@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

Ina Litra,  
Şef Secţie Cultură Florești
                                     
Tel. : 0-250-20221

Orar de funcţionare a BPO “I. Creangă”, Florești

Luni – Vineri    de la 9.00 – 18.00
Duminica              10. 00 – 17.00
Sâmbătă                 program liber

Scurt istoric

Conform datelor de care dispunem la 1 martie 1912, adunarea zemstvei judeţului Soroca adoptă o decizie privind deschiderea unei biblioteci publice în tîrgul Floreşti.
Se atestă cîteva biblioteci şi în perioada interbelică. În anul 1934, de exemplu, aici erau două biblioteci şcolare, una particulară şi una parohială.
Biblioteca publică orăşenească a fost fondată la 10 mai 1945, se află în Casa de Cultură, în centrul oraşului.
În mod deosebit apreciem rolul primului director, Nadejda Postolache, care a pus temelia instituţiei noastre.
În anul 1948, s-a deschis o filială pentru copii. În 1996, în colaborare cu prietenii din România, s-a deschis filiala de carte românească a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca.
Eugenia Guţanu deţine postul de director al bibliotecii din anul 2001.

 1945 –   se înfiinţează ca Biblioteca Orăşenească.

1948 –   înfiinţarea Bibliotecii pentru copii, filiallă a Bibliotecii.
1961 –   biblioteca a fost transformată în Sediul Casei de Cultură unde se află şi pînă prezent.
1971–   crearea Sistemei Centralizate de Biblioteci a raionului Floreşti, iar Biblioteca primeşte Statutul de Bibliotecă Raională Centrală.
este desfiinţat sistemul centralizat de biblioteci. Biblioteca primeşte statutul de Bibliotecă  Publică Orăşenească.
1996 –  deschiderea filialei de carte română „O. Goga” Cluj-Napoca.
2010 –   65 de ani de activitate.

 Reţeaua de biblioteci

În raionul Floreşti funcţionează 56 bibliotci publice dintre care 51 biblioteci comunale / săteşti şi 5 biblioteci orăşeneşti inclusiv 1 bibliotecă pentru copii

Utilizarea bibliotecilor (BPO ”Ion Creangă, Floreşti)

 Total utilizatori activi –  1553

Împrumutul total (mii u. m.) – 25437

Vizite (mii) – 11211

din care virtuale – 7249

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare (BPO ”Ion Creangă)

Un  calculator (de ultima generație), xerox (două), internet

Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

http://www.florbib.wix.com/biblioteca
facebook : Biblioteca Florești

Manifestări culturale şi ştiinţifice (BPO ”Ion Creangă, Floreşti)

 2014

 •  Conferință literară: Ion Druță ”Ultima lună de toamnă” (B. P. Florești)
 • Serată literară ”Viktor Astafiev: Viața și opera literară” (B. P. Florești)
 • Seminar de informare și instruire în domeniul Proprietății Intelectuale (AGEPI) (B. P. Florești)
 • Medalion literar ”Casa părintească-altar și leagăn sfânt”
 • Medalion literar ”Un nume scump neamului-Dumitru Matcovschi”
 • Medalion literar ”Tainele sale ne apără, numele său ne adună (In memoriam: Grigore Vieru) ”
 • Masă rotundă ”Apa e însăși viața”
 • Recital de poezie ”Infinitul de aur al poeziei Leonidei Lari”
 • O oră de umor ”Zâmbetul e curcubeul lacrimilor”
 • Parada Moși Crăciunilor cu colinde, urături și felicitări (Piața Independenței din or. Florești)etc.

 

Expoziţii tematice

 •  Dumitru Matcovschi-simbol emblematic al Basarabiei
 • Tainele sale ne apără, numele său ne adună (In memoriam: Grigore Vieru)
 • Afganistan-ecoul memoriei
 • Prognoza vieții muncii
 • Un exponent al prozei basarabene-Mihail Gh. Cibotaru (80 de ani de la naștere)
 • Un cavaler al metaforei- Ion Hadârcă
 • Un pas spre Europa
 • Ziua Mondială a Francofoniei
 • Legenda Constantin Tănase ( 65 de ani de la naștere)
 • Proprietatea Intelectuală-Carta spre Europa

 Istoria locală ( Acest capitol vă oferim ca model ) (BPO ”Ion Creangă, Florești)

 •   Expoziţie de carte:

Oraşul Floreşti-istorie şi contemporanietate

 •  Adunăm   materiale din istoria satului :

                     Istoria orală:

Bibliografie ”Personalităţi de pe meleagul floreştean” (în curs de apariţie)

Mapa ”Floreşti-oraşul meu drag”

Blog pe site-ul bibliotecii ”Floreşti- oraş de vis”

 • Victorine:

Floreşti-oraş al ţării mele cu inima de floare

 • Serate cu tematică locală : 

  Floreşti-oraş al viitorului (425 de ani de la atestare)

 Participarea cititorilor la concursuri:

 •      raionale:
 • concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”
 • Festivalul –concurs raional (Telenești) al creatorilor de poezie Pe o ramură de grai, ed. a IX, cu genericul ”Tot ce e mai scump pe lume”
 •  republicane :
 • „Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii
 • concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”
 • Campania Națională Copiii Moldovei citesc o carte
 • Proiect-concurs Valiza cu comori

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră  (BPO ”Ion Creangă, Floreşti)

Proiecte

 •  Proiect Biblioteca fără pereți ( Cărți noi-prieteni noi; Cartea în calea trecătorului)

 

 • Boxa de idei (B. P. Florești)

 

 • Clubul ”Tinerele Condeie”

 

 • Clubul ”Mâini dibace”

 

 • Cercuri pe interese ” Arta plastică” și ”Broderia tradițională”

 

 • Integrarea resurselor bibliografice în Catalogul Partajat (SIBIMOL)

Parteneriate

       BPO ”Ion Creangă” nu poate trăi într-un mediu izolat: permanent în activitatea sa colaborează cu: Consiliului Raional, președinte  Ștefan Paniș; Primăria or. Florești; Centrul de Sănătate Publică, șef secției bolilor transmisibile Tamara Sandu; Societatea Nevăzătorilor, director Ludmila Cernei  ; Instituțiile Educaționale ( Liceele,  Școala Profesională, Casele Comunitare); Întreprinderea de Stat ”Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, director Sergiu Ciobanu; Spitalului Raional din Florești, director  Sergiu Sochircă; Biblioteca  Publică Raională ”Vasile Alecsandri”, Telenești; Directia Asistenta Sociala si Protectie a familiei, dna Maria Ciobanu etc.

În soluţionarea unor probleme cu care se confruntă biblioteca ne vin în ajutor agenții economici:

SRL ”Centarius”, dna Tamara Cibotaru;

ICS SRL ”Floreana-Fashion”, dnul Styllas Ioachim;

SRL ”NICSIR-FLOR”, dnul Nicolae Capbătut;

SRL ”ASCON-Grup”, dnul Alexandru Ocrain;

SRL ”CAR-COM”, dnul Vasile Beilic;

SRL ”IUG-COMERŢ”, dnul Iurie Cernopischi;

SRL ”Fabrica de unt”, dnul Pavel Grigoraş;

Întreprinderea Individuală ”A. Florea”.

Întreţinem parteneriate  transfrontaliere ”Învăţăm împreună” cu mun. Motru, jud. Gorj, România.

Succesul obţinuţi în mare măsură se datorează participării la trainingul Advocacy, Programul de Liderism, organizat NOVATECA.

 

                                         Lista bibliotecilor raionului Floreşti

Biblioteca publică Orăşenească “Ion Creangă” Floreşti
str. Speranţa, 10, or. Floreşti, cod MD-5000,
Director Elena Belschi
tel.: 0-250-22283
Blog http://florbib.wix.com/biblioteca
E-mail: florbib@mail.ru
Şef Secţie Cultură Floreşti – Ina Litra
Tel. : 0-250-20221
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Ludmila Borş
Tel.: 0-250-25730
Nr. Adresa Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail, web, blog
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Orășenească “I. Creangă”, Florești
Str. Speranța, 10, or. Florești, MD-5000 Elena Belschi, 0-250-22283 http://www.creangabib.webs.md/
florbib@mail.ru

2. Biblioteca (filiala de carte românească), str. Speranţa 10, MD-5000 Felicia Gheorghiștean 0-250-22283
3. Biblioteca publică pentru copii Floreşti, str. Libertăţii 1, MD-5000 Maria Chitic
4. Biblioteca publică or.Ghindeşti, MD-5021 Tamara Botnaru
5. Biblioteca publică or. Mărculeşti, str.Ştefan cel Mare 54 MD-5030 Cocieru Svetlana 0-250-41085 bibliojun@mail.ru
svetlana-cocieru@yandex.ru

Biblioteci publice comunale/săteşti
6. Biblioteca publică s. Alexeevca, MD-5011 Tatiana Costina 0-250-47292
7. Biblioteca publică s. Băhrineşti, MD-5012 Ciobanu Aliona 060634194
8. Biblioteca publică s. Bezeni, MD-5027 Costin Serafima 0-250-62359
9. Biblioteca publică s. Bobuleşti, MD-5023 Victoria Ivanes 0-250-43775
10. Biblioteca publică s. Bursuc, MD-6645 Dascăl Victor 0-250-55551
11. Biblioteca publică s. Caşunca, MD-5013 Chihai Angela 0-250-92239
12. Biblioteca publică s. Căpreşti, MD-5033 Sergiu Moraru 0-250-44269
13. Biblioteca publică s. Cenuşa, MD-5036 Chihai Angela 0-250-92239
14. Biblioteca publică s. Cerniţa, MD-5014 Nelea Pileavschi
15. Biblioteca publică s. Ciripcău, MD-5011 Mariana Pascari 0-250-92764
16. Biblioteca publică s. Ciutuleşti, MD-5016 Rita Ciugureanu 0-250-38468
17. Biblioteca publică s. Coşerniţa, MD-5017 Ghelețchi Elena 0-250-39215
18. Biblioteca publică s. Cuhureştii de Jos, MD-6643 Racu Silvia 0-250-57611
19. Biblioteca publică s. Cuhureştii de Sus, MD-6642 Tatiana
Șandrian 0-250-57266
20. Biblioteca publică s. Cunicea, MD-6644 Svetlana Elisavetscaia 0-250-51895
21. Biblioteca publică s. Domulgeni, MD-5018 Doina Clima 0-250-92191
22. Biblioteca publică s. Dumitreni, MD-5019 Ludmila Macarov 0-250-34242
23. Biblioteca publică s. Frumuşica, MD-5020 Ciobanu Veronica 0-250-61296
24. Biblioteca publică s. Ghindeşti, MD-5021 Grosu Galina 0-250-71746
25. Biblioteca publică s. Gura Camencii, MD-5023 Condrea Elisaveta 0-250-43520
26. Biblioteca publică s. Gura Căinarului Lisnic Svetlana 0-250-40269
27. Biblioteca publică s. Gvozdova, MD-5023 Mămăligă Tamara 0-250-43448
28. Biblioteca publică s. Hârtop, MD-5025 Margareta Găvoază 0-250-60229
29. Biblioteca publică s. Japca, MD-6645 Aliona Loghin 0-250-55442
30. Biblioteca publică s. Iliciovca, MD-5026 Bogaci Nelea 0-250-64315
31. Biblioteca publică s. Izvoare, MD-5027 Capcelea Maria 0-250-62578
32. Biblioteca publică s. Ivanovca, MD-5037 Liuba Cozac 0-250-92106
33. Biblioteca publică s. Lunga, MD-5028 Oxana Bezniuc 0-250-41063
34. Biblioteca publică s. Maiscoe, MD-5029 Tatiana Misiura 0-250-64503
35. Biblioteca publică s. Mărculeşti, MD-5030 Cocieru Svetlana 0-250-41085
36. Biblioteca publică s. Năpadova, MD-6646 Ceban Valentina 0-250-52425
37. Biblioteca publică s. Nicolaevca, MD-5031 Braznueva Ludmila 0-250-92398
38. Biblioteca publică s. Octeabriscoie, MD-6652 Larisa Grosu 0-250-93926
39. Biblioteca publică s. Prajila, MD-5032 Puiu Larisa 0-250-65225
40. Biblioteca publică s. Prodăneşti, MD-5033 CrivorucicoLiuba 0-250-94825
41. Biblioteca publică s. Prodăneştii Vechi, MD-6642 Belenco Tatiana 0-250-92840
42. Biblioteca publică s. Putineşti, MD-5034 Solcan Iulia 0-250-35228
43. Biblioteca publică s. Rădulenii Vechi, MD-5035 Donos Valentina 0-250-46333
44. Biblioteca publică s. Roşietici, MD-5036, Suvac Larisa 0-250-48346

45. Biblioteca publică s. Roşietici Vechi, MD-5036, Chistol Maria
46. Biblioteca publică s. Sănătăuca, MD-6648 Olesea Lupan 0-250-66122
47. Biblioteca publică s. Serbeşti Marina Veleșco, 0-250-36381
48. Biblioteca publică s. Sevirova, MD-5037 Oxana Urcan 0-250-42236
49. Biblioteca publică s. Ştefăneşti, MD-5038 Nina Trandafir 0-250-49321
50. Biblioteca publică s. Târgul Vertiujeni, MD-6650 Ana Babina 0-250-68379
51. Biblioteca publică s. Temeleuţi, MD-6649 Liuba Meleghi 0-250-58483
52. Biblioteca publică s. Trifăneşti, MD-5039 Natalia Cebotari 0-250-61657
53. Biblioteca publică s. Ţâra, MD-5021 Efrosinia Feodorovici 0-250-71212
54. Biblioteca publică s.Vertiujeni Tatiana Reaboi 0-250-53336
55. Biblioteca publică s. Vărvărauca Elena Țibrigan 0-250-25931
56. Biblioteca publică s.Văscăuţi Oxana Jacot 0-250-93832
57. Biblioteca publică s. Zăluceni Tuchila E.G. 0-250-54230

Situaţii Statistice

Indici şi indicatori 2011 2012 2013 2014
Total biblioteci 3 3 3 3
Din care:
– necesită reparaţie capitală
– sunt amplasate în localuri avariate
Numărul total de bibliotecari 15 13 15 15
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 14 12 13 13
Din ei sunt cu studii:
Superioare 6 5      7 7
Inclusiv de specialitate 4 4 4 4
Medii 9 8 8 6
Inclusiv de specialitate 4 4 4 4
Fond de carte (mii u.m.) 84.250 85.008 86.234 86.970
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 37529 38321 39807 40715
Din care cu grafie latină 22015 23066 25851 27612
Achiziţii (mii u.m.) 979 2389 2496 2090
Achiziţii per capita 0,1 0,2 0,2 0,2
Împrumut (mii u.m.) 79186 77823 78864 76321
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 62325 63660 62967 57954
Cititori (utilizatori) activi (mii) 4685 4346 4607 4392
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 2355 2277 2287 2286
Numărul de vizite (mii) 33611 33810 36863 37139
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 20557 22155 22475 22308
Numărul total de biblioteci care deţin computere 1 1 1 1
Numărul total de computere 1 1 1 1
Din care conectate la Internet 1 1 1 1
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori
Din care conectate la Internet
Indice mediu de lectură 17 18 17 17,4
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,9 0,9 0,9 0,8
Indice mediu de înnoire a fondului 0.09 0.04 0.03 0.04
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 6,5 6,5 6,6 6,5
– un cititor (utilizator), u.m. 18 19,6 19 20
– o bibliotecă 28,08 28,3 28,7 29
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 312 334 307 293
– Împrumuturi (mii u.m) 5279 5986 5257 5088
– Vizite (mii u.m.) 2240 2600 2457 2476

Actualizat 28.05.2015


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog Stats

 • 63,921 hits

Categorii

022 240070; 022240443
9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 17 urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: