Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Ungheni

Ungheni

Poziţia geografică: Poziţia geografică: Ungheniul se localizează în partea de vest și centrală a RM, pe malul stâng al râului Prut și în imediata apropiere a graniţei cu România. Suprafața totală a orașului Ungheni este de 16,4 km2, această suprafață relativ mică se datorează faptului că orașul nu dispune de terenuri cu destinație agricolă. Situația geografică specială, la răscruce de drumuri, a constituit cheia pentru ascensiunea Ungheniului la statutul de urbe. Pentru că anume datorită unei atare așezări s-a decis în anii 70 ai secolului XIX construcția căii ferate care să treacă prin Ungheni spre Iaşi. Ungheni se află la o distanță de 105 km de municipiul Chișinău, la 85 de km de municipiul Bălți și la 45 de km de municipiul Iași

 

Populaţia: Orașul Ungheni are o populație de 43.000 locuitori, dintre care populația economic activă numără circa 26.700 persoane sau 62% din numărul total. Cea mai mare parte a populației activează în sfera neproductivă. În industrie sunt angajați circa 2.200 persoane, în sfera prestări servicii – 5.400 persoane. Orașul Ungheni este o localitate multinațională, însă preponderent este locuită de români – peste 68%, apoi ruși – 14,5%, ucraineni – 14,4%, belorușii, evreii și alte naționalități – împreună alcătuiesc circa 3% din totalul populației.

Structura administrativ – teritorială: Raionul Ungheni are în total 47 localităţi, inclusive 2 oraşe (Ungheni, Corneşti), 31 primării şi 71 de  localităţi (sate)

 

bibl. Ungheni

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca  Publică Raională Dimitrie Cantemir  

Adresa: Ungheni, str. M.Eminescu,39, cod MD-3606

 Director  Nadejda Mihai

Tel.: 0-236- 27934, 0- 236- 20193
e-mail: bibungcantemir@gmail.com

Şef Secţie Cultură – Eugenia Baroncea

Tel.: 0-236- 22648

Specialist principal în domeniile biblioteci,

patrimoniu şi muzee – Vadim Pîslaru

Tel.: 0-236-22648

e-mail: vadim_pislaru@mail.ru

Orar de funcţionare a BPR

Luni – vineri  08.00 – 18.00

duminica 10.00 – 16.00

Sîmbăta – zi de odihnă

Ultima zi de miercuri a fiecărei luni –  zi fără program

Scurt istoric

Biblioteca Publică Raională “Dimitrie Cantemir” a fost fondată în anul 1946. Denumirea s-a nascut în urma actului propriu zis de întemeiere a bibliotecii.  De la început biblioteca era gazduită într-o casă obişnuită, situată pe strada 28 iunie (pe atunci), actualmente M.Eminescu. Adăpostea 200 de cărţi şi număra în registre circa 100 cititori. Primul director al bibliotecii a fost Galina Sergheeva. Singurul amănunt de care dispunem întrucît o priveşte, cel puţin în clipa de faţă, este că şi-a început activitatea într-un mod misionar: prin colectarea de carte.

În prezent Biblioteca Publică Raională ,,D. Cantemir” Ungheni funcţionează sub autoritatea Consiliului Raional Ungheni în cadrul Secţiei Cultură care îi asigură baza materială şi resursele financiare pentru buna funcţionare. Ea are următoarea structură organizatorică, ce corespunde unui model de bibliotecă publică:

 1. Serviciul Asistenţă Metodologică de Specialitate;
 2. Serviciul Fonduri şi dezvoltarea colecţiei;
 3. Serviciul Informativ – bibliografic;
 4. Serviciul Relaţii cu publicul;
 5. Biblioteca pentru copii
 6. Filiale

 Reţeaua de biblioteci

În raionul Ungheni funcţionează 57 biblioteci, inclusiv o filială de carte română (parteneră a BJ „G. Bariţiu”, Braşov, România).

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi – 19,6 mii utilizatori

Împrumutul total (mii u. m.) – 498,5 mii documente

Vizite (mii) – 298 mii vizite

din care virtuale – 13 988 vizite

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

Dezvoltarea componentei echipament şi soft a reţelei locale

În anul 2014, sistemul de echipamente ale reţelei locale nu a fost completat cu nici un calculator. Biblioteca D. Cantemir dispune de:

 • 21 calculatoare (14 pentru beneficiari şi 7 pentru personal)
 • 3 notebook
 • 4 imprimante alb-negru ( pentru personal)
 • 1scaner (pentru personal)
 • 2 aparate foto digitale
 • 2 proiectoare
 • 1 ecran
 • 1 xerox .

Biblioteca pe tot parcursul anului, folosind serviciile companiei  STARNET GROUP S.A. Biblioteca oferă utilizatorilor şi serviciul internet WiFi. Filialele a fost asigurate cu conectare la Internet, folosind serviciile Moldtelecom, Unite.

La nivel de raion, din cele 51 biblioteci, doar 20 sunt dotate cu echipament. 5 biblioteci fiind cele din rețeaua Novateca. Numărul total de  calculatoare fiind  de 32, imprimante 6.  Dintre ele doar 27 sunt stații de lucru pentru utilizatori.

Pentru anul 2015 situația la nivel raional urmează a fi îmbunătățită. 27 biblioteci vor fi dotate cu echipament IT, donate de către Fundația Bill Gates.

       Acces la baze de date: În 2014 serviciul Automatizare şi informatizare şi celelalte compartimente ale instituţiei au avut ca sarcină importantă să asigure funcţionalitatea echipamentelor şi programelor existente în prezent şi să optimizeze utilizarea acestora în activitatea curentă a Bibliotecii. Scopul principal a fost de a susţine implementarea unor servicii noi pentru beneficiari, bazate pe tehnologiile informaţionale, ridicarea nivelului de cunoştinţe ale personalului Bibliotecii în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi formării culturii informaţiei la utilizatori.

În scopul realizării acestor obiective s-au întreprins diverse acţiuni.

 • Participare la realizarea proiectului SIBIMOL (Catalogul Național Colectiv Partajat). Bifarea înregistrărilor bibliografice în CNCP după depistarea resurselor bibliografice identice din colecțiile bibliotecii și  crearea metadatelor proprii în Sistem, în cazul în care acestea lipsesc în SIBIMOL (zilnic)
 • Dezvoltarea blogului Bibliotecii (bprcantemir.wordpress.com), plasarea pe acesta a celor mai importante informaţii despre activitatea instituţiei, a publicaţiilor elaborate de instituţie, a fost una dintre cele mai importante sarcini. Aici au fost plasate bibliografii, lucrări de specialitate, almanahuri, elaborate de Bibliotecă, informaţii utile pentru beneficiari. Astfel blogul Bibliotecii fiind un instrument de informare, promovare şi comunicare profesională, ce a înregistrat 29 500 de vizite. 
 • Dezvoltarea și igrijirea paginii Biblioteca Publică Raională Dimitrie Cantemir, pe rețiaua de facebook. Numărul total de articole plaste fiind de 25, numărul vizetelor virtuale fiind de 39 445

În anul 2014 serviciile IT, au fost utilizate de …..persoane, cărora li s-a  oferit 60 988 consultații și servicii  bazate pe tehnologiile informaţionale: accesare Internet, redactare a lucrărilor în programul Word, jocuri electronice, consultare a CD-ROM-urilor, studierea unor programe de calculator, de studierea individuală a limbii engleză prin cursul audio – vizual  “ROSETTA STONE” oferit de Colţişorul American etc. Comparativ cu anul 2013 solicitarea serviciilor bazate pe tehnologiile informaționale au crescut cu 20%. Cauzele sunt creșterea nevoilor și a intereselor față de tehnologia informațională.

 Adresa de e-mail a bibliotecii: bibungcantemir@gmail.com

Pagina de Internet a bibliotecii: bprungheni.wordpress.com

Manifestări culturale şi ştiinţifice

Programe realizate și desfășurate de BPR D. Cantemir și filialel ei cu implicarea bibliotecilor comunale,  2014

 1. Zilele Bibliotecii Publice Raionale D. Cantemir, ediţia a XIV-a, 3 – 7 noiembrie 2014. Programul desfășurat e atașat în anexe. :
 • Deschiderea oficială
 • Inițierea festivă în rândurile cititorilor, ediția a II-a
 • Întâlnire cu scriitorii: Radmila Popovici – Paraschiv. ,,Biblioteca – locul cărții și al autorilor.”
 • Medalion literar: Spiridon  Vangheli – copilul care trăiește în sufletul său. Totalurile campaniei Copiii Moldovei citesc o carte.
 • Serată literar-teatralizată : ,,Nasc și la Moldova oameni.”
 • Prezentare de carte: ,, Am în palma mea lumea geniului eminescian…”
 • Întîlnire cu istoricul, poetul, scriitorul si eminescologul  turc Ali Narçin
 • Târgul ideilor de succes
 • Lansarea Ghidului Biobibliografic Pământenii noștri. Personalități unghenene

 

Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Evenimentul  consacrat Anului Dumitru Matcovschi și integrării europene a Republicii Moldova.

 • Inaugurarea oficială a FNCL (Vizionare de film, expoziții, prezentări)
 • Victorină literară  Eşti lacrima neamului meu…consacrată anului D. Matcovschi
 • Caravana Cărții și a Lecturii. Invitați: A. Placintă, A. Zaporojan, V. Dascăl, E. Sacaliuc
 • Discuţii cărţii „Copii în cătuşele Siberiei”, Sp. Vangheli. Campania „Copiii Moldovei citesc o carte”
 • Cafeneaua Cărții și Lecturii  „Cartea un miracol al lumii”. Inaugurarea clubului tinerilor erudiţi „Ex-libris”
 • Lansarea Proiectului””Expresul”şi biblioteca””
 • Compoziție literar-teatralizată  ,,Orașul iubitorilor de carte…”
 • Închiderea oficială a FNCL. Istorii de succes în desfăşurarea şi organizarea FNCL
 • Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, Ziua profesională a bibliotecarului.
 • Gala lauriaților EXLIBRIS, ed. a III-a.
 • Expoziţie-concurs ,,Bibliotecarii au talent”
 • Expoziţia de carte ,,Cartea – făclia aprinsa a lumii… ”
 • Fragment din spectacolul ,,Vine apa” de Dumitru Matcovschi, prezentat de studioul teatral ,,Oglinda”, Palatul de Cultura, or. Ungheni, regizor Viorica Mazuric.
 • Conferinţa profesionala ,,Biblioteca loc pentru inovaţie şi creativitate”
 • Compoziţia literar-muzicală  ,,Muzica o broderie pe pînza poeziei”

Campania „Copiii   Moldovei citesc o carte – 2014”, cartea Copiii în cătușele Siberiei, Și  eu sunt Guguță, autor S. Vanghelie

 • Prezentare de carte: Și eu sunt Guguță, Copii in cătușele Siberiei. LT M. Eminescu, clasa a 2A, 5B, Tabăra de odihnă Făclia
 • Discuția și citirea în grup a unui fragment la alegere din cărțile Și eu sunt Guguță, Copii in cătușele Siberiei
 • Lecturi comentate. Cartea: Si eu sunt Guguță
 • Concurs de desene și esee  pe marginea  cărților citite
 • Lecturi publice  Fil.2-4
 • Conferinţa de totalizare a Campaniei „Copiii Moldovei citesc o carte”  În cadrul programului Zilele  BPR „D. Cantemir”

În luna decembrie, 7 bibliotecare și 10 elevi din raion au mers la Conferința de totalizare a Campaniei Naționale Copiii Moldovei citesc o carte.

 1. Program proiect Emma în călătorie. Durata proiectului: octombrie 2013 – martie 2014. S-a derulat in parteneriat cu grădinița Steluța și a cuprins 9 rute:
 1. Pașaportul Emmei
 2. Emma și lîna
 3. Emma și grădinița
 4. Emma iubește cartea
 5. Emma iubește sportul
 6. Emma iubește iarba
 7. Emma își caută noi prieteni
 8. Emma scrie o felicitare
 9. Emma spune pe curînd

Săptămîna Cărții și Lecturii pentru Copii în Biblioteca Publică Raională Cantemir  și filialele ei, 1 – 7 aprilie 2014 (Program Anexă)

 • Ziua Uşilor Deschise
 • Victorină “Cartea – izvor de-nţelepciune”
 • Convorbire “Cartea – pastila sufletului”
 • Recital de poezie  “Şi mă căznesc să scriu frumos cuvîntul…” D. Matcovschi
 • Vizionare de film “Veronica se întoarce”
 • Spectacol teatralizat Carte frumoasă – cinste cui te-a scris
 • Lecturile verii 2014 (iulie-august)
 • Luni :Citim, discutăm și aflăm  (lectură,  proverbe, zicători, maxime, citire în grup
 • Marti : Gimnastica minții   ( jocuri de dame, șah, integrame, rebusuri, pazz-le)
 • Miercuri: Descoperim calculatorul  (vizionare de film, lucru în word, origame, paint, joc)
 • Joi: Ziua poveștilor și a basmelor ( joc pe roluri, înscenare, ora de desen colorăm, aplicăm
 • Vineri: Ziua voluntariatului  (aranjarea la raft, reparația cărților, organizarea expozițiilor, deservirea cititorilor)

În scopul atragerii utilizatorilor la lectura şi a mediatizării fondului de carte pe parcursul anului s-au organizat diferite acțiuni educative si culturale conform Programului de activitate pentru anul 2014. Activitățile cele mai de amploare desfășurate la BPR D. Cantemir au fost:

 • 15 ianuarie 2014, Serată literară ,,Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor…Activitatea a fost organizată cu lucrătorii oamenilor de cultură – bibliotecarii și fidelii parteneri ai bibliotecii, orchestra școlii de muzică din Ungheni, care ne-au îmbucurat sufletele cu romanțe pe versurile poetului.
 • 4 februarie 2014, Discuție Cărții Legenda mării negre. Lucrarea scrisă de Lidia Hlib a stat la baza discuției dintre bibliotecară și elevii clasei a IV-a A de la LT M. Eminescu, care a avut loc la biblioteca D. Cantemir. La eveniment au participat 35 de elevi care preventiv au citit lucrarea dată. Ei au posibilitatea să cunoască și alte lucrări de-a scriitoarei care au fost expuse la expoziția Floare cu  multe petale. Evenimentul a avut loc la 4 februarie 2014, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la ziua de naștere a Lidiei Hlib. Evenimentul a avut loc cu prilejul aniversării a 70 de ani de la ziua de naștere a Lidiei Hlib
 • 14 februarie 2014, ora muzical literară Dor de Grigore Vieru. În preajma zilei de naștere a scriitorului, un grup de copii de la grădinița  Steluța din Ungheni au recitat poezii, au cântat melodii pe versurile scriitorului.
 • 28 februarie 014, serata muzical literară cu genericul “Un strop de iubire … de Dragobete.  30  de liceenii ai claselor a IX – XII din orașul Ungheni s-au simțit fericiți și relaxanți savurînd muzică și poezie de dragoste. În parteneriat cu Școala de Muzică din or. Ungheni,  Serviciul Relații cu Publicul au marcat sărbătoarea dragostei, a speranţei şi a bunei dispoziţii dînd citire celor mai frumoase dedicaţii, scrisori şi poezii de dragoste.
 • 03 martie 2014, Șezătoarea literar – muzicală În ospeție la bunicul din Humulești. 32 de elevi de la LT M. Eminescu au călătorit imaginar prin toate poveștile și povestirile bunicului din Humulești
 • 30 aprilie 2014, Concursul Literar La Izvoarele Înţelepciunii, ed. XXIV, dedicat activității și creației scriitorului Dumitru Matcovschi. Au participat 29 de elevi din 24 de licee, gimnazii din oraş şi raion. Pentru concurs au fost propuse 3 probe: proba scrisă cu durata de 90 min, şi alte 2 probe orale – răspuns la întrebare din fişă, recunoaşterea unei melodii, autorul şi interpretul. Membrii comisiei au decis sa mearga la etapa națională Dobrea Gabriela – s.Cetireni,   Rotari Antomina – s. Hristoforovca;
 • 22 mai 2014, la Biblioteca Publică “Dimitrie Cantemir” din Ungheni a avut loc lansarea primei plachete a lui Vladimir Cojocaru, avînd titlul “Ace pentru cojoace”. În cele 50 de pagini s-au regăsit aproape 100 dintre cele mai bune epigrame, marea majoritate fiind publicată anterior şi în “Expresul”. Printre cei veniţi la lansare s-a numărat şi preşedintele Asociaţie Epigramiştilor din Republica Moldova, Ion Diviza, şi epigramistul Grigore Drăgan, şi cel fără de care nu ar fi fost posibilă editarea “Acelor pentru cojoace” – avocatul unghenean, Alexei Ţurcanu, au mare amator al umorului. Anume el şi-a asumat, din proprie iniţiativă, toate cheltuielile iminente editării acestei cărţi.
 • 27 septembrie 2014 Nocturna bibliotecilor Oră de muzică ”Dumitru Matcovschi în inimile noastre”. Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”cu plăcere a aderat la campania NOCTURNA BIBLIOTECILOR 2014 și a petrecut într-un mod plăcut o experiență culturala, savurînd o noapte de întîlnire și discuti cu prietenii bibliotecii. Invitații au participat la Oră de muzică, cîntînd melodiile pe versurile poetului, discutînd despre viața și activitatea lui și temele abordate de el. Au participat 14 persoane.
 • 23 octombrie 2014, în incinta filialei Nr 1, BPR  D. Cantemir s-a desfășurat conferința Dumitru C. Moruzi  un clasic și un optimist, consacrată a 100 de ani de la trecerea în neființă a scriitorului Dumitru C. Moruzi. (Destinul lui Dumitru C. Moruzi este strîns legat de Ungheni. Aici scriitorul și-a petrecut copilăria și adolescența, la moșia părintească din Dănuțeni. Tot aici este înmormîntat și tatăl său, fost deputat al zemstvei din Bălți și Chișinău, fiind și ctitor al bisericii Sfîntul Nicolaie din Dănuțeni. Multe din textele lui Moruzi conțin descrieri de mare frumusețe despre aceste locuri)
 • 19 decembrie 2014, Serata teatralizată Magia Sărbătorilor de Crăciun la Biblioteca pentru copii. Participanții și-au demonstrat talentele recitând poezii, urături, colindând. Nu a lipsit nici spectacolul teatralizat Toiagul lui Moș Crăciun prezentat de tinerii actori din cadrul teatrului Guguță. La eveniiment au fost prezenți și părinții copiilor talentati. Cei prezenți au avut parte de o adevărată sărbătoare, plecînd cu daruri de la gazdă.
 • 09 – 25 decembrie 2014 Biblioteca Publică Raională Dimitrie Cantemir, sala Novateca, a organizat un ciclu de activități cu prilejul sărbătorilor de iarna.

 Istoria locală 

Lansarea Ghidului Biobibliografic Pământenii noștri. Personalități unghenene.

În anul 2013 serviciul bibliografic a lansat  Proiectul  de  elaborare a bibliografiei Biblioteca Publică Raională Dimitrie Cantemir în timp. Se  lucrează la acest compartiment

         Participarea cititorilor la concursuri:

 • „La izvoarele înţelepciunii”

Sîntem  deja la cea de  a XXIV- a  ediție de desfăşurare a Concursului Literar La Izvoarele Înțelepciunii. Cu suportul Secției Cultură, Direcției Generale Învățămînt, Tineret și Sport,  BPR D. Cantemir organizează  etapa raională la care au participat 29 de elevi din 24 de licee, gimnazii din oraş şi raion.

Pentru concurs au fost propuse 3 probe: proba scrisă cu durata de 90 min, şi alte 2 probe orale – răspuns la întrebare din fişă, recunoaşterea unei melodii, autorul şi interpretul. Elevii au fost pregătiţi de bibliotecarii şcolari şi din bibliotecile publice locale şi profesorii de limbă şi literatură română. Participanţii au dat dovadă de cunoştinţe profunde la toate probele, au făcut faţă cerinţelor.

Membrii comisiei în componența:  Rodica Toma – director Casa Limbii Române;  Vadim Pîslaru – specialist principal în problemele bibliotecii, patrimoniu şi muzee, Secţia Cultură;  Poia Veronica – specialist metodist Asigurare Didactică;  Mihai Nadejda – director BPR „D. Cantemir”;   Şişcovschi Veronica – şef oficiu Asistenţă Metodologică au decis să acorde:

Locul I   Dobrea Gabriela – s.Cetireni,

Locul II  Rotari Antomina – s. Hristoforovca;

Locul II Strujan Nicoleta – s. Ţighira

Locul  III Ciobanu Cornelia – LT „V. Alecsandri”

Locul III Grigoriţă Iana – s. Sculeni

Conform punctajului acumulat 7 elevi cu o bună pregătire au primit mențiuni

Oboroc Dan – LT „V.Alecsandri”

Răileanu Alina – s. Condrăteşti

Mămăligă Nicoleta – s. Alexeevca

Căniţă Mihaela – s. Manoileşti

Percic Dan – s. Costuleni

Grădinari Mariana – or. Corneşti

Diaconu Zinaida – s. Petreşti

Participanţii au fost premiaţi cu diplome, menţiuni, certificate de participare, suvenire şi premii băneşti.

http://www.expresul.com/2014/05/04/video-la-izvoarele-intelepciunii/

 •  „Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii

 Evenimentul  consacrat Anului Dumitru Matcovschi și integrării europene a Republicii Moldova.

 • Inaugurarea oficială a FNCL (Vizionare de film, expoziții, prezentări)
 • Victorină literară  Eşti lacrima neamului meu…consacrată anului D. Matcovschi
 • Caravana Cărții și a Lecturii. Invitați: A. Placintă, A. Zaporojan, V. Dascăl, E. Sacaliuc
 • Discuţii cărţii „Copii în cătuşele Siberiei”, Sp. Vangheli. Campania „Copiii Moldovei citesc o carte”
 • Cafeneaua Cărții și Lecturii  „Cartea un miracol al lumii”. Inaugurarea clubului tinerilor erudiţi „Ex-libris”
 • Lansarea Proiectului””Expresul”şi biblioteca””
 • Compoziție literar-teatralizată  ,,Orașul iubitorilor de carte…”
 • Închiderea oficială a FNCL. Istorii de succes în desfăşurarea şi organizarea FNCL

Premierea bibliotecii cu locul II, nivel republican, concursul Cel mai bun proiect de promovare a Cărţii şi Lecturii

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

 Parteneriatul este o cale favorabilă dezvoltării bibliotecii ce permite multiplicarea resurselor, identificarea celor mai potrivite soluții pentru problemele existente, formarea sentimentului de sprijin și încredere, crearea spațiului de comunicare. Biblioteca trebuie să promoveze insistent ideea parteneriatului ce constituie succesul instituţiei noastre. Prin cooperare şi coordonare are loc schimbul de  experienţe, idei, informaţii. Activitatea  BPR „D. Cantemir” se bazează pe următoarele parteneriate:

 • Parteneriat cu instituțiile din oraș, în orgnizarea diversilor activități culturale, dar și in implicarea realizării unor proiecte. Ca exemplu Grădinița Steluța, Ungheni. Grație proiectului „Auziți-ne glasul. Sunt mic, dar știu: opriți dezastru, mîine poate fi tîrziu”, aplicat de administrația grădiniței „Steluța” din Ungheni, o porțiune din terenul din fața bibliotecii a căpătat un alt aspect…au fost instalate două bănci, dar noi, biblioteca, urmează să instalam o măsuță, care va servi și ca tablă de dame… Ca parteneri, lucrătorii bibliotecii  participă la lucrările de instalare a băncilor si lucrările de curăţire a terenului. Pe viitor, vor fi organizate lecturi publice în aer liber, jocuri de dame și alte tipuri de activități. Începutul amenajării teritoriului din preajma bibliotecii, va deveni un model şi un impuls pentru amenajarea totală a teritoriului, astfel că şi biblioteca va deveni mai atractivă.
 • Parteneriat cu mass media regională (AO Expresul, ziarul Unghiul, VerTamar, Inter TV, Regional TV), care ne promovează și monitorizează activitatea.

În anul curent AO „Expresul”, au venit să ne bucure, avîndu-ne ca parteneri în implementarea proiectului „Expresul” pentru fiecare”. Proiect sprijinit financiar de Fundaţia Comunitară Ungheni, aplicat de AO „Expresul”.

Scopul proiectului a fost crearea unui mini-scuaru „Expresul” care va fi  transformat ulterior într-un centru de atracţie pentru cei ce-şi doresc o informare mai amplă. S-a amenaja un teren cu suprafața de 48m2, fiind instalată banca Expresul. Pentru anul viitor urmează pavarea unei alei din dale de lemn și plantarea arborilor decorativi.

Biblioteca publică „Dimitrie Cantemir” ca partener a participat la lucrările de curăţire a terenului, l-a implica în promovarea proiectului, l-a mobiliza cititori-voluntari, care au participa la implementarea proiectului. Pe viitor în mini-scuraul „Expresul”, vor fi organizate lecturi publice în aer liber, interviuri cu oameni de cultură şi scriitori din Republica Moldova, care vor vizita biblioteca. Interviurile vor fi publicate în ziarul „Expresul”, la fel şi fotografiile. Echipa ziarului „Expresul” va organiza cu regularitate întîlniri cu  cititorii ziarului, pentru a le afla opinia vizavi de cele mai „fierbinţi” subiecte. Începutul amenajării teritoriului din preajma bibliotecii şi, implicit mini scuarul „Expresul”, va deveni un model şi un impuls pentru amenajarea totală a teritoriului, astfel că şi biblioteca va deveni mai atractivă.

 1. Parteneriate cu APL. Susținerea în organizarea activității bibliotecii. Implicarea în realizarea proiectului Biblioteca stradală Orașul iubitorilor de carte. În scuarul „Grigore Vieru” din oraș au fost instalate două mini-biblioteci. Acțiunea a fost realizată cu scopul de a îndemna tinerii să citească și are sloganul „Ia o care, lasă o carte”. Iubitorii de carte care vor dori să-și reînnoiască biblioteca o vor putea face gratuit datorită acestor mini-biblioteci. Primul schimb de cărți a avut loc chiar la lansarea bibliotecilor.
 2. Parteneriat cu ORG. IREX Moldova. Raionul Ungheni a fost selectat și inclus cu 27 biblioteci, pentru a participa în Programul Național, etapa I, Novateca. Din motivul nerespectării condițiilor obligatorii înaintate de fondatori, raionul a fost descalificat pentru o perioadă de 3 luni, timp suficient pentru a conlucra cu administrația  celor 27 biblioteci, reamintindu-le condițiile acceptate de dnealor.  În luna decembrie, raionului Ungheni i s-a mai oferit o șansă, fiind reinclus în program. Scopul acestui program este de a facilita accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne. Prin tehnologia de vârf IT, aceste biblioteci urmează să fie dotate cu calculatoare, sisteme de operare şi softuri licenţiate, camere web, căşti, mouşi asigurându-li-se servicii moderne de comunicare

Partenerii programului  Novateca elaborează materiale de formare şi creează sisteme de instruire pentru a-i ajuta pe bibliotecari să se adapteze la noile servicii şi să dezvolte inovaţia în sistemul de biblioteci publice.

 1. Parteneriat Centrul  National de Excelenta Profesionala pentru Bibliotecari. Organizarea trainingurilor, atelierilor de instruire a formatorilor și directorilor de bibliotecă.
 2. Parteneriat cu centrul MEC din Germania care a fost inființată în „Media cadrelor didactice / clubul în interiorul Rheinland-Pfalz”, un proiect de comunitate mass-media + bildung.com și Fundația Reading.
 3. Parteneriate cu bibliotecile publice naţionale, internaționale (Nisporeni, Iași, Călăraşi, Bălţi, BN…)

Administraţia BPR „D. Cantemir” îsi continuă noua sa viziune asupra strategiilor relaţionale ale bibliotecii cu societatea, aşezând în prim plan ceea ce trebuie să ofere această instituţie comunităţii şi nu nevoile sale interne.
Una din modalităţile de promovare a acestei viziuni, de cointeresare a societăţii şi a cetăţenilor în asumarea acestui rol nou sunt Premiile EX LIBRIS, instituite de BPR „D. Cantemir”. Laureații premiilor EX LIBRIS, ed. a III-a, pentru anul 2014 au fost:

 1. Cel mai bun fondator de servicii de bibliotecă, Tatiana Rusu,  Communications Specialist Novateca
 2. Cea mai creativă bibliotecară, Aurica Glecler, Șef Oficiu Relații cu Publicul
 3. Cel mai bun promotor şi susţinător al cărţii şi lecturii în mass – media, Mariana Gasnaș, reporter TVT, Ungheni
 4. Ambasadoarea cărţii şi bibliotecii Dana Țugulea, reprezentanta serviciului expert senior
 5. Cel mai bun bibliotecar al anului 2013 din bibliotecile publice Galina Moraru, şefa bibliotecii publice din satul Costuleni
 6. Cel mai bun bibliotecar al anului 2013 din bibliotecile publice, Angela Covalciuc , şefa bibliotecii publice din satul Pîrlița
 7. Cel mai bun antreprenor, susţinător al bibliotecii Ion Poia, vice președinte JCI Ungheni, Director agenției de publicitate Logos Art
 8. Cel mai bun profesionist al anului 2013, Vadim Pîslaru, specialist principal în problemele biblioteci, patrimoniu și muzee
 9. Promotorul cărţii şi al bibliotecii, Eudochia Sacaliuc, scriitoare
 10. Cel mai fidel partener al bibliotecii, Angela Cernacovschi,  profesoară, Şcoala  Muzicală
 11. Cel mai bun promotor şi susţinător al cărţii şi lecturii în presa scrisă, Ina Landa, redactor șef la ziarul “Expresul”
 12. Cel mai bun partener al bibliotecii Lucia Gavriliuc, directoarea grădiniței creșă “ Steluța”

 Concursuri de specialitate şi învingători

 Concurs: „Cea mai reușita lucrare bibliografica dedicata poetului D. Matcovschi” Scopul concursului a fost studierea si familiarizarea mai aprofundată de către  bibliotecarii despre viața, activitatea și opera scriitorului D. Matcovschi. La concurs au participat și si-au prezentat lucrările 8 biblioteci comunale: Frăsinești, Alexeevca, Bușila, Sculeni, Gherman, Rezina, Drujba si Todirești. 6 noiembrie 2014, în cadrul Târgului ideilor de succes, au fost anunțate rezultatele concursului

 • Premiul I (în valoare de 200 lei) – Iulia Iachimovschi, s. Frăsînești
 • Premiul II (în valoare de 150 lei) – Vera Eloi, s. Alexeevca
 • Premiul III (în valoare de 100 lei) – Valentina Dîrzu, s. Bușila

 Mențiuni: Elena Viscun, s. Sculeni; Lilia Dubăsari, s. Gherman; Nina Moisei, s. Rezina; Elena Cebotaru, s. Drujba;  Lilia Croitoru, s. Todirești.

Alăturat de premiile bănești și diplome, fiecare participantă  a primit și un set de cărți ale scriitorului, romancierului, publicistului, clasicului unghenean Dumitru C. Moruzi.

 

                                 Lista bibliotecilor raionului

Nr. Nume , prenume Localitatea Tel. de contact Adrese email 
  Mihai Nadejda BPR Ungheni 02367934023625646079771300 bibungcantemir@gmil.com
Volchievschi Eudochia Agronomovca 64-1-99 dom64-2-62 pr
Eloi Vera Alexeevca 71-2-04 dom.71-2-36 pr068784106 bibalexeevca@gmail.com
Florea Domnica Bumbăta 44-2-48 dom44-2-36(8)pr068757946 domnicaflorea@mail.ru
Godea Ana Boghenii Noi 60-4-50 d92-9-38 pr
Gheorghita Rodica Blindesti 63-2-75 prim.56-0-76 dom bibliotecablindesti@gmail.com
Dîrzu Valentina Buşila 75-6-27 dom.75-1-56 pr bibliotecabusila1@gmail.com
Siliuc Galina Buzduganii de jos 50-2-01 dom43-2-36 pr
Ursachi Liusea Cetireni 41-9-68 d41-8-03 pr41-2-07, 078191126 bibliotecacetireni@gmail.com
Gheorgheţă Iulia Cioropcani 76-4-12 d76-2-38 pr068430360 bibcioropcani@gmail.com
Oboroc Eugenia Chirileni 75-3-36 pr069751686 bibchirileni@gmail.com
Negară Ecaterina Condrăteşti 79-3-34 d79-2-12 pr bibcondratesti@gmail.com
Brînză Mircea Coşeni 92-9-38 pr ????????
Boian Emilia Cornova 47-5-73 d47-3-60 pr078210802 bibliotecacornova@gmail.com
Scurtu Svetlana s.Corneşti 61-2-46 pr069830543 unghenicornesti@gmail.com
Bejenari Elena or. Corneşti 61-5-80 d61-2-36 pr
///////////////// or. Corneşti 60-7-73 d61-2-36 pr
Clopot Tatiana Costuleni 40-5-53 pr.40-5-23 dom40-9-66 ser. tatiana.clopot@gmail.com
Cebotari Elena Drujba 74-2-45 dom069814746 lenuta.gorea@gmail.com
Petriciuc Ana Floreşti 46-3-39 pr.069773068 petriciucana@mail.com
Roman Tatiana Floriţoaia Veche 41-4-36 pr.41-3-10 d
Iachimovschi Iulia Frasinesti 45-2-36 pr.45-4-41 dom.45-9-27 ser. bibliotecafrasinesti@gmail.com
Secrieru Rodica Gherman 63-2-75 pr.65-3-18 dom068379743 bibliotecagherman@gmail.com
Dereş Olga Grăsăni 49-2-96 pr.58-0-53 dom.068061522 bibgraseni@gmail.com
Slovineanu Valentina Hircesti 74-2-45 pr.74-3-18 d079255180 bibhircesti@gmail.com
Boboc Maria Hristoforovca 64-2-38 pr69-3-20 d061040386 biblioteca.hristoforovca@gmail.com
Rotaru Lidia Manoileşti 73-5-04 pr73-2-36 dom.
Huţuleac Mariana Măcăraşti 45-2-36 pr.45-4-33 marhutuleac@gmail.com
Neculaiciuc Calina Măgurele 78-2-74 pr.78-3-81 d078360394 bibmagurele@gmail.com
Trebeş Tamara Mirceşti 92-9-38 pr94-3-46 d.078296111
Chilinciuc Victoria Morenii Vechi 51-2-98 pr.43-2-18 d
Ciuvaga Vergilia Medeleni 52-0-48 dom.069464632 bibliotecamedeleni@gmail.com
Raneţcaia Marina Morenii Noi 51-2-98 dom.
Popa  Varvara Năpădeni 47-2-22 dom.060011536
Iorgu Diana Negurenii Vechi 46-2-36 pr068904718
Nesteriuc Veronica Petreşti 42-4-16dom069244880
Cazacu Natalia Pîrliţa 64-2-38 pr.64-9-61 dom060116127 bibliotecapirlita1@gmail.com
Covalciuc Angela s.Pîrliţa 64-3-54 dom.64-2-38 pr.
Bulbas Galina Rădenii Vechi 93-5-36 pr078882854 ungheniradeniivechi@gmail.com
Pînzaru Tatiana Romanovca 61-8-42 dom.61-2-36 pr060267292 bibromanovca@gmail.com
Moisei Nina Rezina 73-5-04 pr.53-0-32 d bibliotecarezina1@gmail.com
Viscun Elena Sculeni 63-2-75 pr.63-5-12 d060256031 bibliotecasculeni@gmail.com
Cojocaru Vasilisa Semeni 2-11-45 pr70-4-01 dom.
Sîrbu Olga Sinesti 77-2-64 d77-2-18 pr bibsinesti@gmail.com
Rotaru Eugenia Stolniceni 76-2-38 pr76-4-56 dom.060042469 bibstolniceni@gmail.com
Buguţă Valentina Teşcureni 59-2-38(6) pr.59-2-72 d060094927 unghenitescureni@gmail.com
Croitoru Lila Todireşti 49-2-96 pr.49-3-09 dom.069138806 bibliotecatodiresti@gmail.com
Bacalu Valentina Ţîghira 92-2-36 pr92-1-64 dom.069418050
Racovita Mihai Unţeşti 41-7-36 pr.41-2-05 d //////////
Antoci Larisa Valea Mare 43-9-53 d43-2-93 pr069304439 bibliotecavaleamare1@gmail.com
Usatîi Ana Zozulenii Vechi 92-2-36 pr67-2-88 dom067388411 bibzazuleniivechi@gmail.com
Zaitev Tatiana Zagarancea 2-11-45 pr.2-18-77 dom.060087778 mob

                                                  Situaţii Statistice

 

Raionul Ungheni: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2011 2012 2013 2014
Total biblioteci 57 57 57 57
Din care:
– necesită reparaţie capitală 17 15 13 10
– sunt amplasate în localuri avariate 1 1 1 0
Numărul total de bibliotecari 78 75 75 75
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 78 68,75 68,75 70
Din ei sunt cu studii:
Superioare 32 26 27 27
Inclusiv de specialitate 13 12 12 13
Medii 46 49 49 48
Inclusiv de specialitate 22 23 22 22

 

Raionul Ungheni: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2010 2011 2012 2013 2014
Total biblioteci 57 57 57 57    57
Din care:
– necesită reparaţie capitală 12 17 15   14 8
– sunt amplasate în localuri avariate 0 1 1
Numărul total de bibliotecari 79 78 75 76 72
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 71,5 78 68,75    70.5    67.5
Din ei sunt cu studii:
Superioare 28 32 26    26 28
Inclusiv de specialitate 13 13 12 12 13
Medii 51 46 49 50 44
Inclusiv de specialitate 26 22 23 21 20
Fond de carte (mii u.m.) 504,6 484,6 476 492.8 493.8
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 304,4 297,2 293,5 309.1 311,1
Din care cu grafie latină 118,7 117,8 116,5 151,2 156,3
Achiziţii (mii u.m.) 6,0 8,3 7,3 18,6 6,1
Achiziţii per capita 0,054 0,070 0,065 0,19 0,0
Împrumut (mii u.m.) 441,6 497,8 536,3 656,2 691,4
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 375,4 423,0 444,3 543,9 561,0
Cititori (utilizatori) activi (mii) 25,9 18,7 25,8 26,7 27,2
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 13,8 14,0 14,5 15,4 15,4
Numărul de vizite (mii) 222,8 254,4 247,7 247,9  294,4
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 151,7 172,1 174,9 177,9 190,5
Numărul total de biblioteci care deţin computere 7 8 11 19 18
Numărul total de computere 29 26 37      56 53
Din care conectate la Internet 17 17 30 46 47
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 17 16 26 42 41
Din care conectate la Internet 11 10 22 34 35
Indice mediu de lectură 17 18,6     20,7   24,5    25,4
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,9 0,9 0,88 1,3 0,7
Indice mediu de înnoire a fondului 101 7,5 26,5 80,9
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 4,6 4,2 1,8 5,1 5,1
– un cititor (utilizator), u.m. 19,5 18,2 29,0 18,4 18,1
– o bibliotecă 8,9 8,5 13,1 8,6 8,6
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 353 341 344    351 377
– Împrumuturi (mii u.m) 5,9 6,3 7,1    8,6 9,6
– Vizite (mii u.m.) 2,4 3,2 3,3    3,8 4,0

 

Actualizat 19.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 89.738 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 23 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: