Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Ungheni

Ungheni

Poziţia geografică: Poziţia geografică: Ungheniul se localizează în partea de vest și centrală a RM, pe malul stâng al râului Prut și în imediata apropiere a graniţei cu România. Suprafața totală a orașului Ungheni este de 16,4 km2, această suprafață relativ mică se datorează faptului că orașul nu dispune de terenuri cu destinație agricolă. Situația geografică specială, la răscruce de drumuri, a constituit cheia pentru ascensiunea Ungheniului la statutul de urbe. Pentru că anume datorită unei atare așezări s-a decis în anii 70 ai secolului XIX construcția căii ferate care să treacă prin Ungheni spre Iaşi. Ungheni se află la o distanță de 105 km de municipiul Chișinău, la 85 de km de municipiul Bălți și la 45 de km de municipiul Iași.

Populaţia: Orașul Ungheni are o populație de 43.000 locuitori, dintre care populația economic activă numără circa 26.700 persoane sau 62% din numărul total. Cea mai mare parte a populației activează în sfera neproductivă. În industrie sunt angajați circa 2.200 persoane, în sfera prestări servicii – 5.400 persoane. Orașul Ungheni este o localitate multinațională, însă preponderent este locuită de români – peste 68%, apoi ruși – 14,5%, ucraineni – 14,4%, belorușii, evreii și alte naționalități – împreună alcătuiesc circa 3% din totalul populației.

Structura administrativ – teritorială: Raionul Ungheni are în total 47 localităţi, inclusive 2 oraşe (Ungheni, Corneşti), 31 primării şi 71 de  localităţi (sate)

Biblioteca  Publică Raională ”Dimitrie Cantemir”  

Sigla biblioteciii

Fără titlu

bibl. Ungheni

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Ungheni, str. M.Eminescu 39, MD-3606

Orar de funcţionare a BPR:

Luni – vineri  08.00 – 18.00

Duminica 10.00 – 16.00

Sâmbăta – zi de odihnă

Ultima zi de miercuri a fiecărei luni –  zi fără program

 Director  – Nadejda Mihai

1

Tel.: 0-236- 27934, 0- 236- 20193, e-mail: bibungcantemir@gmail.com

Şef Secţie Cultură și Turism –  Maria Bolotovici

  2    

Tel.: 0-236- 2264, sectia_cultura@yahoo.com

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci –  Vadim Pîslaru

3

Tel.: 0-236-22648, e-mail: vadim_pislaru@mail.ru

Scurt istoric

Biblioteca Publică Raională “Dimitrie Cantemir” a fost fondată în anul 1946. Denumirea s-a născut în urma actului propriu zis de întemeiere a bibliotecii.  De la început biblioteca era găzduită într-o casă obişnuită, situată pe strada 28 iunie (pe atunci), actualmente M. Eminescu. Adăpostea 200 de cărţi şi număra în registre circa 100 cititori. Primul director al bibliotecii a fost Galina Sergheeva. Singurul amănunt de care dispunem întrucât o priveşte, cel puţin în clipa de faţă, este că şi-a început activitatea într-un mod misionar: prin colectarea de carte.

În prezent Biblioteca Publică Raională ,,D. Cantemir” Ungheni funcţionează sub autoritatea Consiliului Raional Ungheni în cadrul Secţiei Cultură care îi asigură baza materială şi resursele financiare pentru buna funcţionare. Ea are următoarea structură organizatorică, ce corespunde unui model de bibliotecă publică:

 • Serviciul Asistenţă Metodologică de Specialitate
 • Serviciul Fonduri şi dezvoltarea colecţiei
 • Serviciul Informativ – bibliografic
 • Serviciul Relaţii cu publicul
 • Biblioteca pentru copii
 • Filiale

 Reţeaua de biblioteci

În raionul Ungheni funcţionează 57 biblioteci, inclusiv o filială de carte română (parteneră a BJ „G. Bariţiu”, Braşov, România).

Site-uri, bloguri, rețele sociale: 

 • https://bprungheni.wordpress.com/
 • Biblioteca Ungheni
 • Biblioteca Copii Ungheni
 • Biblioteca, Filiala 1 Dănuțeni
 • Biblioteca, Filiala 2 „Luceafărul”
 • Biblioteca filiala 4 Ungheni
 • Filiala de Carte Românească ,,George Barițiu”, Ungheni
 • Colțișorul American

Servicii de bibliotecă:

Conform analizei indicatorilor de performanță, fiecare bibliotecar a servit în anul 2018 în mediu câte 334 utilizatori, dar fiecare utilizator a consultat și  împrumutat câte 25 documente. În fiecare bibliotecă au fost implementate trei sau patru SMB și în mediu a căte  36 de evenimente culturale la care au participat în mediu câte 18 persoane.  Interesul comunității este în creștere comparativ cu anii precedenți, astfel 30% din populație sunt consumatorii serviciilor de bibliotecă. Pentru fiecare utilizator al bibliotecii statul a cheltuit 14 lei.

Serviciul Asistență Metodologică a  inițiat 16 SMB de TOP care au avut cel mai impunător impact și au fost propuse spre implementare și în anul 2019. Serviciile inițiate și implementate de bibliotecile din raionul Ungheni au fost orientate spre realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Majoritate, 80%  din servicii au fost orientate spre O5 Educație de calitate; O8 Muncă decentă și creștere economică; O9 Industrie, inovație și infrastructură. Alte 4 obiective ca O10 Inegalități reduse; O13 Acțiune asupra climei; O5 Egalitate de gen; O11 Orașe și comunități durabile sunt reflectate în serviciile enumerate mai jos.

 • O4. Inițierea în arta fotografiei digitale. Scopul: formarea abilităților și competențelor de tehnici de fotografiere a utilizatorilor bibliotecii. Grup ţintă: 140  copii, vârsta 8-14 ani. Replicat în 11 biblioteci din raionul Ungheni
 • O9. Clubul de robotică. Scopul: Dezvoltarea și explorarea noțiunii de mecanică, inginerie și programare, totul într-un stil ludic și adaptat vârstei copiilor. Grup ţintă: copiii cu vârsta 7 – 14 ani. Instruiți 26 copiii. Instructori Voluntari – beneficiari 1-a grupa
 • O4. Părinții se antrenează, copii se distrează. Scopul: Inițierea  unui serviciu nou de biblioteca  unde părinții își vor forma cunoștințe despre cum să-și ghideze corect micuții în utilizarea noilor tehnologii  în timp ce micuții se distrează. Grup ţintă: 12 părinţi împreuna cu copiii de la 0-6 ani.
 • O9. În pas cu gadgeturile moderne. Scopul: Incluziunea socială și digitală a copiilor cu nevoi speciale.  Grup ţintă: Copiii cu CES, Centru de zi „Casa pentru toți”.
 • O4. Atelierul de animație ,,Aceasta este povestea noastră”. Scopul: dezvoltarea competenţilor  digitale și abilităţilor de animaţie a personajelor. Grup ţintă: Copiii cu CES, Centru de zi „Casa pentru toți”.
 • O9. CodLab – învață coding la bibliotecă. Scopul: dezvoltarea competenţilor  digitale şi abilităţilor de programare a utilizatorilor bibliotecii. Grup ţintă: 280 copii şi părinţi. Serviciu  replicat în 14 biblioteci din raionul Ungheni.
 • O8. Banii inteligenți ai familiei. Scopul: educație financiară a comunității în biblioteci. Grup ţintă: 160 copii şi părinţi. Serviciul replicat în 11 biblioteci din raionul Ungheni.
 • O4. Clubul tânărului jurnalist. Scopul: educație financiară a comunității în biblioteci. Grup ţintă: 16 adolescenți. Impact: Absolventa  Școala tânărului jurnalist, Adelina Rusu, inițiat la BPR ”D. Cantemir” a obținut un grant în cadrul proiectului ”Sporirea rolului cetățenilor în mass-media națională prin educație pentru media în școli” finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin intermediul programului Transition cu acelați nume ”Școala viitorului jurnalist”.
 • O8. iCAN pentru o carieră de succes. Scopul: dezvoltarea competențelor digitale a comunității unghenen. Grup ţintă: 100 grupe câte 10 persoane.
 • O10. Servicii egov: patru formatori formați de Agenția de Guvernare Electronică au instruit alți 40 bibliotecari din raionul Ungheni dezvoltându-le capacități practice în prestarea serviciilor egov. 400 persoane au accesat platforma Servicii egov.
 • O13. Sunt Eco am portofoliu digital. Scopul: Dezvoltarea competențelor educaționale și auto-educative ale adolescenților într-un mod interactiv, utilizând tehnologiile informaționale; creșterea gradului de conștientizare ecologică. Beneficiari 25 persoane. SMB coordonat de BNC.
 • O5. LabTic – femeia în pantofi de lider. Scopul: Dezvoltarea competențelor în comunicare, fortificarea capacităților de a deveni lider. Beneficiari 80 persoane.
 • O11. Cetățeanul Activ produce o schimbare. Scopul: dezvoltarea activismului civic comunității unghenen. Impact: cinci grupuri de tineri activi din Ungheni, Valea Mare, Pârlita, Semeni, Zagarancea, au fost implicați în rezolvarea unei probleme comunitare cu resursele financiare alocate de către US Ambassy.  Rezultatele: două parcări pentru biciclete și trei mine părculețe.
 • O11. Biblioteca promovează online comunitatea. Scopul: dezvoltarea abilităţilor avansate în utilizarea tehnologiilor informaţionale a utilizatorilor, care se vor implica în crearea poveștilor digitale cu tematici diverse, în dependenţă de interesul lor, astfel valorificând trecutul și prezentul comunităţii, facilitând accesul la informaţia locală a tuturor celor interesați. Impact: 30 povesti digitale create.
 • O8. Laboratorul de carieră. Scopul: dezvoltarea unor abilităţi şi aptitudini personale şi profesionale la tineri pentru a-i încuraja şi a-i motiva să ia decizii eficiente în alegerea profesiei şi de a-şi construi o carieră de succes. Beneficiari: 250 tineri. Serviciu  replicat în12 biblioteci din raionul Ungheni

  Video, reportaje despre bibliotecile din rețea:

Biblioteca in presa locală a avut 43 de articole, 5 reportaje video, 2 reportaje radio. (Linkuri ANEXATE)

Biblioteca Ungheni participanta la filmare pentru spotul Video E biblioteca mea

Din luna noiembrie 2018 ziarul Expresul a lansat rubrica se recomandă cartea. Săptămânal ziarul regional Expresul contactează bibliotecarele pentru a recomanda o carte utilizatorului. Ex.

Promovarea on-line:

Crearea paginei pe Аacebook Bibliotecarul recomandă. Se plasează cărți la discreția bibliotecarului pentru a fi lecturate. 146 aprecieri, postări 62

Întreţinerea constantă a blog-ului instituţiei: www.bprungheniwordpress.com.  53 postări

 • Pagina de Facebook a bibliotecii Dimitrie Cantemir 901 aprecieri, postări 250.
 • Pagina de Facebook a Colțișorului American 558 aprecieri, 96 postări.
 • Pagina de Facebook a FabLab 265 aprecieri, 65 postări
 • Paginile de Facebook a filialelor 1300 aprecieri, 240 postări

 Activități cultural-educative 2018:

Bibliotecile din raionul Ungheni în anul 2018 au desfăşurat 2039 activităţi culturale în concordanţă cu cerinţele actuale ale utilizatorilor, în parteneriat cu instituţiile din sectoare cu o prezenţă de aproximativ 35.755 utilizatori. Ținând cont de tendinţa că BIBLIOTECA – CENTRU PUBLIC COMUNITAR,  am iniţiat o serie de activităţi și programe zonale, care au și vor avea continuitate și au sporit și vor spori imaginea bibliotecilor în comunitate. Scopul acestor întruniri comune ar fi interacțiune și cunoașterea altor iubitori de carte din satele vecine, dar și dezvoltarea unor responsabilități și abilități a bibliotecarilor lideri de organizare și coordonare a activităților de amploare. Cele mai cu impact activități zonale s-au axat pe prioritatea 2018 – Anul lui Ștefan Cel Mare și Sfânt, ca:

 • Zona Valea Mare. Ringul literar: ”Nepoții lui Ștefan cel Mare”. Activitate din cadrul programului LecturaCentral. Locul desfășurării: Biblioteca s. Cetireni. Participanți: 7 bibliotecari, 30 utilizatori.
 • Zona Valea Mare. Cafenea Literară ”Toamna cu gust de carte”. Locul desfășurării: Biblioteca s. Valea Mare. Participanți: 8 bibliotecari, 34 utilizatori.
 • Zona Pirlita. Spectacol artistic „Ștefan, Ștefan, domn cel Mare” Activitate din cadrul programului LecturaCentral. Locul desfășurării: Biblioteca s. Pârlița (I parte), s. Todirești (partea a II-a). Participanți: 11 bibliotecari, 35 utilizatori.
 • Zona Cornești. Spectacol artistic ”Ștefan cel Mare și Sfânt – Cititor de neam și țară – Destinul devenirii noastre”, Activitate din cadrul programului LecturaCentral. Locul desfășurării: Biblioteca s. Măgurele. Participanți: 9 bibliotecari, 30 utilizatori.
 • Zona Sculeni. Activitate literară  ”Limba noastră cea română – limbă moștenită de la Ștefan”. Activitate din cadrul programului LecturaCentral. Locul desfășurării: Biblioteca s. Florești. Participanți: 9 bibliotecari, 28  utilizatori.

În anul 2018 am avut 8 întruniri cu personalități notorii: Zinaida Izbaș, Nicolae & Iulia Paliț, Iulian Ciocan,  Andrei Langa, Petru Butnaru, Ecaterina Negară, Victor Cobzac, Mihai Doloton.

 Parteneriate:

 • Parteneriat cu primăria municipiului Ungheni ce ne-au oferit oportunitatea de a promova gratuit pe panourile de publicitate din oraș utilizatorii bibliotecii care recomandă o carte și serviciile moderne ale biblioteci.
 • GEN Moldova. Găzduirea trainingurilor din cadrul programului YOUiACT. Programul de pre-accelerare a ideilor de afaceri și proiectelor.
 • People in Need Moldova. Găzduirea întrunirilor Clubului Rock IT Junior. Activități din cadrul proiectului „Sporirea rolului cetățenilor în mass-media națională prin educație pentru media în școli”

Proiecte:

 • Crearea și deschiderea laboratorului de fabricare ”FabLab”. Susținători: Programul Novateca și Proiectul de Competitivitate din Moldova. Buget – 30 mii $
 • Proiectul ”Banii inteligenți ai familiei”. Susținut IREX. Buget – 100.000 lei
 • Cetateanul Activ produce o schimbare. cinci grupuri de tineri activi din Ungheni, Valea Mare, Pârlita, Semeni, Zagarancea, au fost implicați în rezolvarea unei probleme comunitare cu resursele financiare alocate de către US Ambassy.  Rezultatele: două parcări pentru biciclete și trei mine părculete. Suma alocata pentru realizarea proiectului – 13.800lei

 Lista bibliotecilor/raion/sate din raionul Ungheni – lista

Situaţii Statistice (se indică datele pentru doi ani 2017 – 2018)

 

Indici şi indicatori 2017 2018
Total biblioteci 56 56
Din care:
– necesită reparaţie capitală 10 14
– sunt amplasate în localuri avariate
Numărul total de bibliotecari 76 75
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 69,75 69,50
Din ei sunt cu studii:
Superioare 33 31
Inclusiv de specialitate 11 9
Medii 43 44
Inclusiv de specialitate 18 18
Colecția de carte (mii u.m.) 445740 443746
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 289592 288110
Din care cu grafie latină 164917 168849
Achiziţii (mii u.m.) 4410 4998
Achiziţii per capita 0,2 0,2
Împrumut (mii u.m.) 702603 646688
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 616713 583414
Cititori (utilizatori) activi (mii) 26784 25048
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 15622 14376
Numărul de întrări (mii) 391607 369179
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 292390 258969
Numărul total de biblioteci care deţin computere 52 53
Numărul total de computere 195 204
Din care conectate la Internet 189 198
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 177 184
Din care conectate la Internet 175 182
Indice mediu de lectură 7,8 7,2
Indice mediu de circulaţie a colecției 1,6 1,4
Indice mediu de înnoire a colecției 101,1 88,8
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 4,9 4,9
– un cititor (utilizator), u.m. 16,6 17,7
– o bibliotecă 7,9 7,9
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 384 360
– Împrumuturi (mii u.m) 10,1 9,3
– Întrări (mii u.m.) 5,6 5,3
     

  

Actualizat 18.09.2019

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 98.257 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat asta: