Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Căușeni

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Căuşeni

     Poziţia geografică: Raionul Căuşeni are o suprafaţă totală de 116,3 mii ha şi este situat la sud-estul Republicii Moldova în regiunea teraselor cu stepă a Nistrului de jos. Este învecinat cu raioanele Ştefan Vodă, Anenii Noi, Cimişlia, precum şi cu raionul Tarutino al regiunii Odesa, Ucraina.

    Populaţia: Populaţia raionului este de 90432 persoane, ceea ce constituie cca 3% din populaţia Republicii Moldova. 24,2% o constituie populaţia urbană, sau 21,856 persoane.Populaţia rurală este majoritară în raion – 75,8%. În or. Căuşeni locuiesc cca 17673 persoane.

    Structura administrativ – teritorială: Raionul Căuşeni este format din 2 oraşe – Căuşeni şi Căinari, 40 de sate şi comune.În raioon sînt 27 de primării.

Biblioteca Publică Raională                                  

Adresa :     str.Păcii, 18

or. Căuşeni

MD – 4300

Director  Osipov Liuba                                             
Tel.: 024322066(serv.),024321278(dom.),GSM 079981573

e-mail: liuba.osipov@mail.ru

Şef Direcţie Cultură, Tineret,Sport şi Turism:   Garaba Fiodor                                         
Tel. :  024322648 (serv), GSM  079564228

e-mail: cultura.causeni@gmail.com
Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci:

 Şestacovschi Larisa

Tel.: 024322486 (serv), GSM 079669679

e-mail: lamica69@mail.ru

Orar de funcţionare a BPR

Luni – Vineri  –  9.00 – 17.00

Sîmbăta   –  9.00 – 14.00

Duminică  – liber

Ultima zi a lunii – zi fără program

Scurt istoric:

În incinta casei de cultură se găseşte şi cea mai mare şi mai veche bibliotecă din raion, care îşi desfăşoară activitatea din 1946, cu un potenţial intelectual sigur şi care serveşte o comunitate destul de variată din punct de vedere a naţionalităţilor conlucuitoare şi contingentul socio – demografic de utilizatori. Din 1975 devine Centrul metodologic pentru bibliotecile de toate categoriile şi tipurile din raionul Căuşeni. Ea ocupă o suprafaţă de 672 m2.

Odată cu dezvoltarea raionului se dezvoltă şi fondul de publicaţie, creşte interesul binefacerilor pentru lectură, astfel ca la sfîrşitul anului 2012 bilblioteca raională pune la dispoziţia celor interesaţi un fond de publicaţii de :46786 cărţi exemplare, periodice 980 exemplare, inclusiv în limba de stat 66% faţă de fondul total de publicaţii. Astfel la un locuitor îi revine cite 4,5volume. Biblioteca deserveşte anual 4398 cititori. Numărul frecvenţelor anuale ajungînd la 38088. Zilnic este frecventată de 200 – 215 cititori, care împrumută pentru lectură 106787 volume. Indicele mediu de lectură a crescut de la 8,5% în anul 2012 pînă la 20,5%, iar la bibliotecile publice din teritoriu la 17,5%. Astfel din numărul total de locuitori sunt atraşi la lectură 24,6%. Structura bibliotecii include 3 filiale (una pentru copii şi una de carte românească „Timis” ), 4 servicii, 2 oficii, 2 săli de lectură cu 44 locuri (inclusiv o sală pentru copii cu 18 locuri).

Biblioteca se impune locuitorilor comunităţii ca o instituţie de cultură căutînd să răspundă intereselor de lectură tuturor categoriilor de cititori. De serviciile bibliotecii se folosesc mai mult de 50 de instituţii şi organizaţii, 5 licee teoretice, colegiul profesional tehnic nr.40; Şcoala sportivă pentru copii şi juniori, Şcoala de arte, etc. Pentru publicul antrenat în domeniul agricol biblioteca raională colaborează cu Centrul Informaţional de problemele agriculturii de pe lîngă Direcţia agricolă a Consiliului Raional, celor interesaţi de starea mediului cu Clubul Ecologic „Arca lui Noe”.

          Dar asezarea geografica si istoricul municipiului si a judetului sunt cu totul deosebite (hotarul cu Transnistria si Ucraina, mun. Causeni fosta resedinta a Hanului Tataresc etc) a aparut necesitatea crearii bibliotecii ambulante, destinata imprumutului publicatiilor în anumite sate ce nu dispun de biblioteca si a intreprinderilor in afara oraşului. Astfel biblioteca ambulantă  deserveste 11 puncte de care beneficiaza 800 de cititori, numarul frecventelor anuale ajungand la 9600 si au fost puse la dispozitia utilizatorilor 16600 exemplare.

Programul bibliotecii ambulante este diferentiat in dependenta de localitatea si punctul de deservire. Aceasta diferentiere vizeaza colectia si durata de stationare. Pentru cunoasterea cerintelor de lectura se organizeaza sondaje de opinii, pe baza carora se organizeaza colectia. In satele si punctele deservite este cate o persoana cu care se incheie un contract de colaborare si in baza caruia persoana data devine material responsabila de pastrarea si deservirea mai departe a colectiilor.

Biblioteca este deschisa pentru public de luni pana vineri de la 9.00 pana la 17.00, sambata de la 9.00 pana la 14.00, duminica zi fara program.

Reţeaua de biblioteci

În raionul  Căuşeni activează   42 de biblioteci, din care 36 sunt biblioteci publice comunale şi săteşti, iar 7 sunt filiale pentru copii.

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi –  24,7 mii persoane

Împrumutul total (mii u. m.) –  505,8

Vizite (mii) –  259,4

din care virtuale –  0

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

15 biblioteci deţin computere, 22 – conectate la Internet.

Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

Manifestări culturale şi ştiinţifice

2010  „Zilele Naţionale Mateevici”

2011      „ZileleNaţionale Mateevici”

2012      „Zilele Naţionale Mateevici” ediţia a XX-a jubiliară

Serii de manifestări pe parcursul anului  ”Omagierea scriitorilor” –GRIGORE VIERU

Expoziţii de carte

„Grigore Vieru – acum şi în veac”

„Poetul demnităţii noastre”

„Poet cu lira- n lacrimi”

    Ore literare

„A trăit ca să iubească,/ A murit ca să renască”

„Au dat mîna sus în ceruri Eminescu şi Vieru”

„Eu sînt poetul acestui neam”

     Serate muzical – poetice

„Poetul cu lira-n lacrimi”

„Frumoasă-i limba noastră” – luminiţă muzicală

    VICTORINE

„ Iubire – ram cu rouă sfîntă” – Victorină literară pe marginea operei lui Gr. Vieru de  Ziua Îndrăgostiţilor

„Recunoaşte opera” – concurs-victorină de cunoaştere a poeziilor lui Gr.Vieru pentru elevii claselor a III-V-a.

  CONCURS

Concursul tinerilor interpreţi „Voci tinere”  inspiraţi din muzica lui Ion Aldea-Teodorovici pe versurile lui Grigore Vieru.

ALEXEI MATEEVICI-  Manifestări de însemnătate republicană din cadrul „Zilelor Mateevici”

          Expoziţii de carte

„Alexei Mateevici – Poetul şi Profetul”

„ Părintele limbii noastre şi geniul acestui meleag”

„Cîntăreţul limbii noastre”

„Rapsodul de la Zaim”

Ore literare

„Părinte al limbii noastre : închinare către Mateevici”

„Limba noastră” – audierea înregistrărilor audio a poeziilor lui A.Mateevici recitate de către actori

„Cîntăreţ al graiului şi gliei”

Alexe Mateevici: genealogii, iconografie, evocări

Revistă bibliografică

 • 95 de ani de la prima publicare poeziei  „Limba Noastră” de A. Mateevici
 • Părintelui nostru Alexei Mateevici închinare

     Concursuri

 • Concursul eseelor la tema „ Poetul – flacără de dor de Ţară, Limbă şi Credinţă”
 • Recital de poezie patriotică. Concursul declamatorilor.
 • Concursul tinerilor creatori „Comoara” – etapa locală
 • Concursul desenelor „Vecernia luminii” inspirate din opera lui A.Mateevici

     EXCURSII

 • Excursie cu cei mai activi cititori la Casa-Muzeu „A. Mateevici” din Zaim – casa copilăriei poetului.
 • Excursie la Casa-Muzeu „A.Mateevici” din or. Căinari
 • Inelul spiritual Chişinau-Căinari, Zaim,Căuşeni,Mănăstirea”Marta şi MARIA”-Chişinău
 • Depunere de flori la bustul lui A.Mateevici din or. Căuşeni şi la mormîntul poetului din or. Chişinău

Participarea cititorilor la concursuri:

     Raionale

 • concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”
 • etapa raională a Concursului Republican al tinerilor creatori „Comoara”

republicane :

 • „La izvoarele înţelepciunii”
 • „Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii
 • Concursul Republican „Comoara”

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

Anul 2010

Anul 2011

Biblioteca publică în mass-media locală

      Conlucrăm cu ziarul raional  „Căuşeni”, unde se elucidează toate evenimentele marcante ce au loc atît la Biblioteca Publică Raională , cît şi în bibliotecile publice comunale şi filiale. Avem şi o rubrică permanentă „Noutăţi de pe raftul bibliotecii publice”, unde se face revista bibliografică a cărţilor noi primite în biblioteci.

Un aport aparte în promovarea activităţii bibliotecare îl aduc reportajele difuzate de televiziunea locală „Studio – L”, cît şi cele de la „Radio Moldova” prin corespondentul zonal dl Ilie Gluh, şi corespondentul ziarului zonal „Gazeta de sud” dl Aureliu Benu, revista ”Realități culturale” La fel, despre toate manifestările mai importante ce ţin bibliotecile raionului informaţia se postează pagina Web a Consiliului Raional Căuşeni.

Concursuri de specialitate şi învingătorш

                                 Lista bibliotecilor raionului Căuşeni

 

Nr.

Adresa, site, blog

Anul fondării

Director / Şef de bibliotecă

Telefon

e-mail

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Raională Osipov Liuba 0243 22517 lamica69@mail.ru
2. Filiala Copii Raională, Căuşeni Noiembrie1949 Melnic Zinaida 0243 23309
3. Filiala BPR nr.1 1952 Balan Parascovia 0243 27490
4. Filiala BPR nr.2 15 august1967 Suvac Ludmila 0243 26822
5. Filiala BPR de carte română “Timiş” Ignat Maria 0243 33147
6. Biblioteca Publică orăşenească, Căinari Şendrea Tatiana 0243 32181
Biblioteci publice comunale/săteşti
7. BP Baccialia 1950 Verhoveţ-chi Lidia 0243 79384
8. BP Baurci Bacu Stepanida 0243 63225 078466723
9. BP Baimaclia Şutac Maria 0243 62517 069294859
10. BP Chircăieşti 5 ianuarie 1950 Frunze Liuba 0243 54519 068007611
11. BP Chircăieştii Noi Taşci Tatiana 0243 94298
12. BP Ciufleşti Cănănău Tatiana 0243 65281 65-2-25 serv.
13. BP Cîrnăţeni 1957 Samburshi Angela 0243  53605
14. BP Cîrnăţenii Noi Roşca Olga 0243 64229 079567323
15. BP Constantinovca Ogurţova Tatiana 079611620
16. BP Copanca Frunze Natalia 0243 50390
17. F-la copii Copanca Deliu Polina 0243 50538
18. BP Coşcalia Negru Anastasia 0243 66513
19. BP Fîrlădeni 1 iunie1953 Burcă Maria 0243 55004 068116542
20. Filiala copii Fîrlădeni 1970 Petrova Maria 0243 57356
21. BP Grădiniţa Sîrghi Raisa 0243 45152
22. BP Grigorievca 1950 Ceban Valentina 0243 75236
23. BP Hagimus 1967 Plămădeală Virginia 0243 58218 068805474
24. BP Leuntea Topor Cristina 0243 45228 068689178
25. BP Opaci 1950 Mînăscurtă Ana 0243 73230
26. BP Pervomaisc Usataia Zinaida 079261714
27. BP Florica Căldare Angela 0243 94349
28. BP Plop-Ştiubei 1950 Cebotari Zinaida 0243 59207 060093088
29. BP Săiţi 1 iulie1950 Pavlenco Nina 0243 52572 52-3-56
30. BP Sălcuţa 28.03.1950 Anton Nina 0243 41666
31. F-la copii Sălcuţa 1 iunie1971 Anton Nina 0243 41208
32. BP Surchiceni Cuzuioc Alexandra 0243 95050
33. BP Taraclia Chipăruş Tatiana 0243 60373 068770043
34. F-la copii Taraclia Bocancea Ana 0243 94778
35. BP Tănătari 1951 Josan  Gheorghina 0243 77221
36. BP Tănătarii Noi Hîncu Ana 0243 56200
37. BP Tocuz 1950 Melnic Ana 0243 76906
38. F-la copii Tocuz 1970 Melnic Ana 0243 76906
39. BP Ucrainca Iulie 1947 Banari Dina 0243 71293 079387750
40. BP Ursoaia 1950 Tataroi Maria 0243 42160 42-5-11 069014895
41. BP Zaim 1 iulie 1953 Munteanu Nina 0243 72284
42. F-la copii Zaim 1977 Curdov Maria 0243 72284 068134430

                                    

 Situaţii Statistice

Raionul Căuşeni: Biblioteci publice

Indici şi indicatori

2008

2009

2010

2011

2012  2013
Total biblioteci

43

42

42

42

42  42
Din care:
– necesită reparaţie capitală

0

0

0

0

1

 0
– sunt amplasate în localuri avariate

0

0

0

0

0

 0
Numărul total de bibliotecari

62

57

57

57

57  57
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi

62

57

56

57

57

 57
Din ei sunt cu studii:
Superioare

19

19

19

19

20

 19
Inclusiv de specialitate

15

15

15

15

14

 15
Medii

43

38

38

38

38

 38
Inclusiv de specialitate

19

19

19

19

19

 19
Fond de carte (mii u.m.)

369,4

388,5

401,4

403.1

402.5

 411,0
Inclusiv în limba română (mii u.m.)

201

215,7

228,8

241.7

245.5

 257,5
Din care cu grafie latină

116,4

131,1

161,4

176,7

193.0

Achiziţii (mii u.m.)

13,5

26,4

17

15,6

9.1

 15,0
Achiziţii per capita

0,15

0,294

0,189

0,176

0.168

Împrumut (mii u.m.)

559,4

558,1

549,7

505,8

500.1

 500,0
Inclusiv în limba română (mii u.m.)

356,8

380,9

378,1

371,6

372.2

 371,6
Cititori (utilizatori) activi (mii)

29,6

28,6

26,5

24,7

23.9

 22,5
Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

16,8

15,9

15,1

12,7

12.0

 12,0
Numărul de vizite (mii)

240,9

240

231,2

259,4

257.3

 257,0
Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

136,4

131,6

129,5

155,1

151.4

 151,1
Numărul total de biblioteci care deţin computere

3

3

5

11

15

 11
Numărul total de computere

7

7

9

14

40

 24
Din care conectate la Internet

1

3

3

6

22

 18
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori

3

2

2

2

24

Din care conectate la Internet

0

1

2

1

22

Indice mediu de lectură

18,9

19,5

20,7

20,5

18.4

Indice mediu de circulaţie a fondului

1,5

1,4

1,4

1.2

1.4

Indice mediu de înnoire a fondului

93,1

14,7

24,0

52.4

51.9

Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor

3,9

4,3

4,5

4,46

4.93

– un cititor (utilizator), u.m.

12,5

13,6

15,1

16,31

16.1

– o bibliotecă

8,6

9,3

9,6

9,6

9.4

Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori)

477

502

473

433

415

– Împrumuturi (mii u.m)

9

9,8

9,8

8,8

7.3

– Vizite (mii u.m.)

3,9

4,2

4,1

4,6

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 89.738 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 23 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: