Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Sângerei

 HARTA RAIONULUI SÂNGEREI
SANGEREI
 
Raionul Sângerei
Poziţia geografică.

Raionul Săngerei, situat în partea de nord-centru a Republicii Moldova,se întinde pe o suprăfaţă de peste 1100 km.p Raionul Săngerei se învecinează,la nord,cu raionul Drochia,la est , cu raionul Floreşti,la sud,cu raionul Teleneşti,la vest ,cu raionul Ungheni şi,la nord-vest,cu raionul Făleşti.Teritoriul raionulului este străbătut de răurile Cubolta,Răut,Soloneţ,Ciulucul Mare,Ciulicul Mic,Ciulucul de Mijloc. În componența raionului intră 70 localități.2 localităţi urbane şi 68-rurale,respectiv,26 unităţi administrative-primării (comune )

Localități în componența raionul Sângerei:

Nr. Denumire localitate
1 or. Biruinţa

2 or. Sângerei

3 s. Alexăndreni

4 s. Alexeuca

5 s. Antonovca

6 s. Bălăşeşti

7 s. Bilicenii Noi

8 s. Bilicenii Vechi

9 s. Bobletici

10 s. Bocancea-Schit

11 s. Brejeni

12 s. Bursuceni

13 s. Chirileni

14 s. Chişcăreni

15 s. Ciuciuieni

16 s. Clişcăuţi

17 s. Coada Iazului

18 s. Copăceni

19 s. Coşcodeni

20 s. Cotiujenii Mici

21 s. Cotovca

22 s. Cozeşti

23 s. Cubolta

24 s. Dobrogea Nouă

25 s. Dobrogea Veche

26 s. Drăgăneşti

27 s. Dumbrăviţa

28 s. Evghenievca

29 s. Flămînzeni

30 s. Gavrilovca

31 s. Grigorăuca

32 s. Grigoreşti

33 s. Gura-Oituz

34 s. Heciul Nou

35 s. Heciul Vechi

36 s. Iezărenii Noi

37 s. Iezărenii Vechi

38 s. Izvoare

39 s. Lipovanca

40 s. Mărăşeşti

41 s. Mărineşti

42 s. Mihailovca

43 s. Mîndreştii Noi

44 s. Nicolaevca

45 s. Octeabriscoe

46 s. Pălăria

47 s. Pepeni

48 s. Pepenii Noi

49 s. Petropavlovca

50 s. Petrovca

51 s. Prepeliţa

52 s. Rădoaia

53 s. Răzălăi

54 s. Romanovca

55 s. Sacarovca

56 s. Şestaci

57 s. Sîngereii Noi

58 s. Slobozia-Chişcăreni

59 s. Sloveanca

60 s. Ţambula

61 s. Tăura Nouă

62 s. Tăura Veche

63 s. Ţipleşti

64 s. Ţipleteşti

65 s. Trifăneşti

66 s. Valea Lui Vlad

67 s. Valea Norocului

68 s. Vladimireuca

69 s. Vrăneşti

  Populația:
Populaţia raionului Săngerei constituie 86 728 mii locuitori, din care populaţia urbană –18 060mii, populaţia rural – 68 668 mii persoane.

Componenta pe naționalități este:
Naționalitate Numar de locuitori % de locuitori
Moldoveni/Romani 74 876 86.3
Ucraineni 8456 9.7
Rusi 3029 3.48
Gagauzi 47 0.05
Bulgari 43 0.05
Evrei 9 0.01
Polonezi 48 0.06
Tigani 56 0.06
Altele 164 0.19

Formaţiunea teritorial-administrativă, atestată sub numele de raionul Săngerei, a fost înfiinţată la 11 noiembrie 1940, în baza unei hotărîri a Sovietului Suprem a RSS Moldoveneşti, la cîteva luni după ce trupele ruseşti au intrat în spaţiul dintre Nistru şi Prut.
Iniţial, în componenţa lui intrau doar o parte din localităţile actuale, celelalte aparţinînd raionului Chişcăreni, cu care mai tîrzîu a fuzionat raionul Sîngerei. Drept centru administrativ al noii structuri a fost numit orăşelul Sîngerei. Localitate situată la nordul republicii Moldova, la 114 km de or. Chişinău şi 25 km distanţă de or. Bălţi.
Raionul este străbătut de rîurile Cubolta, Răut, Soloneţ, Ciulucul de Mijloc. Se învecinează: la nord cu raionul Drochia, la est cu Floreşti, la sud cu raionul Teleneşti şi la vest cu rn. Ungheni.
Geografic, se situiază în stepa Bălţului şi reprezintă o cîmpie deluroasă.
În componenţa raionului se includ 2 oraşe şi 68 de sate împărţite administrativ în 26 de primării.

Biblioteca publică raională Sângerei
Or. Sângerei str. Barbu Lăutaru, 29
Orar de funcţionare:
Luni-vineri
8.00-17.00
Sîmbătă-duminică – zile de odihnă
Director Vera Traciuc

Vera Traciuc

tel.0-262-2.66-62, 0-262-81-2-61

Şef Secţie Cultură Valeriu Rusu

rusu-valeriu
Tel.0-262-26838
Specialist principal în problemele bibliotecilor Tamara Deleu

tamara-deleu

Specialist principal secția cultură Rodica Pădurean

rodica-padurean

Scurt istoric

Biblioteca publică raională a fost fondată la 1 martie 2009. Este amplasată în clădirea Şcolii de Arte“M.Dolgan”. Dispunem de 4 săli luminoase, echipate cu mobilierul necesar pentru desfăşurarea activităţii, cu spaţii agreabile ce oferă o ambianţă plăcută, atractivă şi predispusă la studii, lectură şi comunicare, cu colecţii bogate şi tradiţii frumoase. Clădirea este gazificată, asigurată cu energie electrică.
Biblioteca Publică Raională dispune de o Sală Multimedia amenajată special şi dotată cu 4 calculatoare conectate la INTERNET, scanner, imprimantă, copiator, flash.
La ora actuală Biblioteca Publică Raională oferă o gamă de servicii:
• acces la Internet;
• consultarea colecţiilor de CD/ROM-uri de care dispune biblioteca;
• înregistrări pe orice suport;
• baze de date de referinţă;
• bibliografii naţionale
• colecţie de împrumut de documente tipărite şi multimedia;
• suport professional pentru navigare şi căutare;
• diverse servicii de informare la distanţă;
• oportunităţi pentru învăţămînt deschis şi instruire;
• servicii de furnizare a documentelor electronice şi de printare/copiere
Obiectivele principale ale activităţii Bibliotecii Publice Raionale Săngerei se orientează spre satisfacerea necesităţilor şi intereselor beneficiarilor, extinderea şi modernizarea serviciilor prestate, sporirea eficacităţii activităţilor desfăşurate în concordanţă cu politicile, strategiile şi programele din domeniu la nivel local, naţional şi internaţional. Viziunea, misiunea, scopurile şi obiectivele Bibliotecii Publice Raionale cuprind şi scopuri comune concentrate pe prioritatea de a oferi oricînd, oricui, indiferent de timp şi spaţiu, informaţie.Prin activitatea desfăşurată BPR şi-a dovedit rolul pe care-l are în dezvoltarea comunitară.Biblioteca se menţine ca centru informaţional, documentar şi de culturalizare pentru comunitate. Este cel mai potrivit loc pentru beneficiarii săi, care pot să-şi satisfacă necesităţile de informare, pot găsi răspuns la orice întrebare, îşi pot petrece cu folos timpul liber. Bibliotecarii bibliotecilor publice comunale cu mai puţină practică de muncă au primit asistenţă metodologică.
Pe parcursul anilor(biblioteca a fost fondată în anul 2009) ne-am ocupat de îmbunătăţirea formelor şi metodelor de organizare a activităţii bibliotecii, a căilor de furnizare a cunoştinţelor. Ne-am stăruit şi ne-a reuşit să mărim numărul beneficiarilor şi respectiv numărul vizitelor.
Pentru buna funcţionare a bibliotecii am creat o colecţie de documente care corespunde cerinţelor benefiarilor săi. De la 0 exemplare în 2009 la 9500 exemplare la 1 ianuarie 2014.
Una din cerinţele principale ale activităţii bibliotecii este cea de a oferi utilizatorilor săi programe cultural-educative. Animaţia culturală joacă un rol important, fiind principala modalitate prin care ne facem cunoscuţi ca instituţie culturală în comunitate. În anul de referinţă ne-am propus să satisfacem necesităţile de informare a diferitor grupe de beneficiari ai bibliotecii pentru a ne crea o imagine pe potrivă în oraş şi raion.

Site-uri, bloguri, rețele sociale: Pagina de Facebook : Biblioteca Raională Sângerei  

Biblioteci din rețeaua Novateca : 34

Servicii de bibliotecă:

Serviciile Moderne de Bibliotecă, implementate în bibliotecile din raionul Sângerei  și dezvoltarea lor în continuare.

Numele și prenumele Localitatea SNB implementat
1. Stela Miloslavschi Vrănești Internetul aduce ,,hobby dansul’’ în Vrănești

Engleza pentru începători.

3. Alla Baveliscaia Mîndreștii Noi ,,Calculatorul – fereastra către viitor’’, ,,O șansă de angajare cu ajutorul IT”
4. Larisa Livadari Biruința ,,O  șansă de angajare cu ajutorul IT”,

,,57+IT”

5. Tamara Surujiu Valea Norocului Atelier de creație ,,Numai câte nu pot face două mâini dibace’’

Digitalizarea istoriei locale

6. Tatiana Botnarenco Bălășești Clubul Tinerilor Istorici ,,Biblioteca și Tehnologiile Informaționale eternizează Istoria Satului’’, ,,O șansă de angajare cu ajutorul IT”
7. Angela Jigău Pepeni Atelier ,,Internetul modernizează împletitul cu cârligul’’, ,, O șansă de angajare cu ajutorul IT”
8. Nadea Ciugureanu Chișcăreni Instruirea IT a educatorilor de la grădinița  de copii ,,Îngerașul”, ,,O șansă de angajare cu ajutorul IT”
9. Zinaida Gîrbu Coșcodeni Incluziunea digitală a femeilor din Coșcodeni,

,,O șansă de angajare cu ajutorul IT”

10. Natalia Galbur Heciul Vechi Atelier de creație ,,Arta fibrelor vegetale”

Croitorie în bibliotecă

11. Tatiana Ciubaciuc Tîplești Atelierul de creație ,,Arta origami pentru copii”,

,,Croitorie în bibliotecă”

12. Ala Serbușan Cubolta Atelier ,,Meșteșuguri populare, croșetare din calculatoare’’,

,,O șansă de angajare cu ajutorul IT”

13. Adriana Cîșlari Țîpletești Din Internet și din natură – sănătate, viață lungă.
14. Zinaida Petrov Rădoia Floare din colț (Creșterea și procurarea florilor de cameră), O șansă de angajare cu ajutorul IT
15. Galina Cebotari Drăgănești Internetul accesăm, desenăm și ne distrăm

Digitalizarea istoriei locale

16. Ana Cerevatova Izvoare 57 +IT
17. Clara Breslaș Sloveanca Atelier ,,Dibăcie, fantezie, creativitate din Internet inspirate,”,,O șansă de angajare cu ajutorul IT”
18. Sofia Aparatu Prepelița Tehnologii informaționale în ajutorul persoanelor de vârsta a 3-a, ,, O șansă de angajare cu ajutorul IT”
19. Eugenia Rusica Bobletici Servicii de calitate și atenție față de pacienți prin intermediul Internetului
20. Alexandra Ciolpan Bursuceni Meșterițe – mâini dibace, nouă plapume ne face

Croitorie în bibliotecă

21. Ștefan Gorea Iezărenii Vechi ,,TI  în ajutorul apicultorului contemporan,”  ,, O șansă de angajare cu ajutorul IT”
22. Vera Traciuc BPR Sângerei ,,O șansă de angajare cu ajutorul IT”, ,,Engleza studiem și pe tine te invităm”, ,,Șah pentru începători”.

Video, reportaje despre bibliotecile din rețea:

 https://www.youtube.com/watch?v=Xequ1iVeQEs

https://www.youtube.com/watch?v=S0iZQFb_lxk&t=2s

 Activități cultural-educative 2016:

 Festivalul-concurs Naţional de muzică şi poezie „Eminesciana 2016

În Biblioteca Publică Raională și în cele sătești au fost amenajate expoziţii de carte

,,Răsărea din vremi poetul”, ,,Eminescu etern”, „La steaua care- a răsărit ”, ,,Poetul călător în stele”.

Anul 2016, declarat anul – Mihai Grecu. Activități „Mihai Grecu –fidel tradiției românești în pictură.” „Mihai Grecu –istoria unei vieți”, „Îngerul nu i-a dat peste mînă” (pictor).

 Activități în colaborare cu APL:

 • Hramul orașului, satului
 • Festivalul plăcintelor și sarmalelor ediția VI-a, organizată în comuna Chișcăreni
 • Sărbătorile Izvoarelor și Fîntânelor
 • Festivalul Pascal
 • Toamna de aur
 • Ziua Sportului
 • Ziua Copiilor
 • Sărbătoarea Națională „Ziua Republicii” și „Limba Noastră”
 • Ziua Internațională a Tineretului

Ziua ușilor deschise:

 • În vizită la bibliotecă (BPR,BPO Sângerei ,BP Chișcăreni,Dumbrăvița ,Coșcodeni
 • În lumea cunoștințelor (Bilicenii  Noi ,Cubolta , Mîndreștii Noi,Prepelița, Copăceni)
 • De ce e bine să citești cărți, concursul eseelor (BPO Sîngerei)
 • Frumosul drum al cărții de astăzi a început (BP Pepeni, Bălășești, Sloveanca)

Festivalul Național al cărții și lecturii:

 • În data de 24 august, Biblioteca Publică Raională Sângerei a dat start Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția a VI-a. La festivitatea de deschidere ne-au onorat cu prezența Vera Osoianu,director adjunct al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Eugenia Bejan director adjunct al Bibliotecii Naționale pentru copii ,,Ion Creangă’’ din Chişinău.
  Un oaspete mult așteptat a fost cunoscuta scriitoare pentru copii de la noi din țară Claudia Partole. Festivalul Național al Cărții și Lecturii a fost activitatea de bilanț în promovarea lecturii și bibliotecii, când au fost desemnați cei mai buni cititori ai anului, Cartea anului, cea mai bună familie cititoare
 • Noutăți în colecțiile bibliotecii (BPR)
 • Vino aici să te informezi (BP Copăceni, Iezărenii Vechi, Vrănești)
 • Biblioteca îți propune… (BP Cubolta, Biruința, Țîplești, Heciul Vechi)

Parada portului popular. Eveniment organizat de către Secția Cultură și BPR în cadrul Festivalului „Folclorul la el acasă”. Evenimentul a adunat zeci de admiratori pe tot parcursul sărbătorii, care i-au aplaudat frenetic, dar şi s-au prins în horă. Participanții Festivalului au fost menționați cu diplome și premii.

7 voluntari americani ai Corpului Păcii implicați în diferite proiecte în Moldova, au vizitat orașul Sângerei. Venind în raionul nostru, ei au ales să viziteze  Biblioteca Publică Raională, unde i-au așteptat mulți copii entuziasmați care au cântat și recitat poezii. La rândul lor, voluntarii americani au prezentat un program artistic copiilor cântând și dansând cu aceștia, citindu-le povești și făcând exerciții relaxante de Yoga.

O noapte de neuitat la Muzeul Etnografic din Sângerei

Secția Cultură a Consiliului raional în parteneriat cu Primăria orașului, a organizat în premieră ,,Noaptea Muzeelor”. Curioșii care au pășit pragul Muzeului au fost întâmpinați cu recitaluri de muzică clasică, iar la sediul central au putut admira galeria locală, spațiile istorice din corpul central al Muzeului, exponate ale trecutului, expoziție de fotografie realizată de elevii Școlii de Arte ,,Mihai Dolgan” și expoziţia de carte ,,Noi suntem din Sângerei” prezentată de Biblioteca Publică Raională. În curtea Muzeului a fost vernisată expoziţia Liviu Rebreanu, ctitorul romanului românesc contemporan, iar cei mari, cât și cei mici au putut viziona filmul ,,Sângerei la început de millennium”.

Anul 2016 a fost declarat Anul Nicolae Casso – filosofulde la Chișcăreni. Acestui eveniment afost dedicată sesiunea Școlii de vară ,,Nicolae Iorga”. În localitatea Chișcăreni a avut loc lunarul promovării personalității Nicolae Casso prin organizarea diversilor activități cu genericul ,,Nicolae Casso- filosoful de la Chișcăreni” – prezentare Power Point, crearea unui pliant, editarea unui ziar dedicate lui  Nicolae Casso ,,Vocea Chișcărenilor”.
Ziua profesorului – surprize muzicale, versuri, mesaje de felicitare (BP Sîngerei, Rădoaia, Heciul Vechi, Mîndreștii Noi)

Ore de engleză se organizează săptămînal cu voluntarul Corpului Păcii Chalmers Turner.
Participanți sunt persoane de diferite vîrste.

Zilele Diasporei. Bibliotecile au organizat activități pentru reprezentanții moldovenilor din străinătate care și-au părăsit patria în căutarea unui destin mai fericit, cât şi a celor veniți acasă, la familiile lor (BPR, BP Prepelița, Bălășești, Rădoaia).

Aniversarea a 25-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Ziua a început cu depuneri de flori la monumentul „Pieta” din orașul Sîngerei. A urmat o Paradă a Portului Popular, la care au participat cetățenii din toate comunele raionului, îmbrăcaţi în straie specifice regiunii. Cu dansuri și chiote, toți participanții s-au înrolat într-o Horă a Neamului în Piața Independenței din or. Sângerei.

În cadrul Campaniei ,,Ne vedem la bibliotecă”  bibliotecile au devenit un adevărat centru al comunității, unde fiecară persoană, indiferent de vârstă au putut găsi ceva util și interesant la bibliotecă.  Au fost instruiți cum să se folosească de calculator, au fost organizate ora poveștilor cu copiii de la grădiniță, instruiri și cursuri IT, mese rotunde, comunicare prin Skype, petrecerea timpului liber.

Proiectul ,,O șansă de angajare cu ajutorul IT”. BPR Sângerei, în parteneriat cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă  impreună cu bibliotecarii din comunele Chișcăreni, Coșcodeni, Iezărenii Vechi, Biruința, Mîndreștii Noi, Rădoaia, Pepeni, Bălășești, Sloveanca, au  realizat seminare informative, cursuri de IT, mese rotunde, dezbateri, târguri de muncă în ajutorul persoanelor în căutarea unui loc de muncă.  Participanții a fost premiați din partea Novatecii cu câte un aparat de fotografiat, în sumă de 2 mii lei.

Târgul „Creăm punți spre dezvoltare”organizat de Programul Novateca în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, desfășurat în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, BPR Sângerei, a participat cu Serviciul Modern ,,O sansă de angajare cu ajutorul IT” . Ne-am bucurat de serviciile inovatoare de bibliotecă orientate spre satisfacerea necesităților locale, de progresul enorm pe care l-au realizat bibliotecile din Moldova.

Istorie locală:

 • Sângerei: Istorie şi actualitate- Chișinău 2015

Parteneriate. Proiecte:

Novateca

Consiliul Raional Sângerei

APL

Licee

Asistența Socială

Casa de Cultură

Centrul de Creație și Agrement

 La 19 ianuarie 2017 Asociatia de Dezvoltare a Turismului in Moldova a prezentat un studiu nou referitor la Clustere agroturistice in Moldova precum si reteaua de clustere agroturistice. Aceasta retea a fost creata in cadrul proiectului realizat in parteneriat cu Centrul de Cooperare Europeana, Wroclaw, Polonia, finantat de Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Polone. Conferinta de presa a avut loc in incinta Agentiei de presa IPN.

Biblioteci şi filiale din componenţa reţelei raionale:

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Or.Sângerei

 1. Biblioteca publică raională ,  Sângerei, str.Barbu Lăutaru, 29

Director BPR Sângerei Vera Traciuc,  0262-26662, traciuc2015@gmail.com

2 Biblioteca publică orăşenească Sângerei. Str.Ştefan cel Mare, 2 Cibotaru Aliona 0262-22753
3. Biblioteca publică orăşenească Biruinţa,Or.Biruinţa 1968 Livadari Larisa 026260027, 060399506
4. Biblioteca publică Bălăşeşti, s.Bălăşeşti 1957 Botnarenco Tatiana 026274058, 069191483
5. Biblioteca publică Bilicenii Noi, com.Bilicenii Noi 1963 Bejan Iulia 026232236, 067585801
6. Biblioteca publică Bilicenii Vechi, com. Bilicenii Vechi 1967 Bălan Maia 0262-33670

7. Biblioteca publică Bobletici, com.Bobletici 1958 Rusica Eugenia 026236509, 069673857
8. Biblioteca publică Bursuceni, com.Bursuceni 1958 Ciolpan Alexandra 026256430, 060365067

9. Biblioteca publică Chişcăreni (m),com.Chişcăreni 1950 Ciugureanu Nadejda 0262-41514
10- Biblioteca publică Chişcăreni(c),com.Chişcăreni 1950 Barbacari Lilia 026241376,026293448
11. Biblioteca publică Ciuciueni,com.Ciuciueni 1967 Eşanu Agripina 026250-06
12. Biblioteca publică Coada Iazului,com.Coada Iazului 1978 Zelinscaia Nadejda 026233415
13. Biblioteca publică Copăceni,com.Copăceni 1967 Dobrojan Eudochia 026230557
14. Biblioteca publică Coşcodeni,com.Coşdodeni 1956 Gîrbu Zinaida 026236158, 068129651
15. Biblioteca publică Cotiujenii Mici,com.Cotiujenii Mici 1968 Feodoruţă Svetlana 026263360
16. Biblioteca publică Cubolta, s.Cubolta 1967 Serbuşan Ala 026258626
17. Biblioteca publică Cozăşti,com.Cozăşti 1980 Smirnov Ioana 026256214

18. Biblioteca publică Dobrogea Veche 1980 Rahmanova Irina 069235117, 026259317
19. Biblioteca publică Drăgăneşti,com.Drăgăneşti 1956 Cibotari Galina 026239553
20. Biblioteca publică Dumbrăviţa,s.Dumbrăviţa 1979 Munteanu Nadejda 078655314
21. Biblioteca publică Grigorăuca,com.Grigorăuca 1959 Iaţcovscaia Svetlana 068213223
22. Biblioteca publică Grigoreşti,com.Grigoreşti 1967 Motruc Vera 079664002
23. Bibliotec publică Heciul Nou,com.Heciul Nou 1978 Vrabie Nina 026257449
24. Biblioteca publică Heciul Vechi,com.Heciul Vechi 1967 Gabur Natalia 026254130
25. Bibliotec publică Iezărenii Vechi,com.Iezărenii Vechi 1964 Belous Elena 026234406
26. Biblioteca publică Izvoare,com.Izvoare 1980 Cerevatova Ana 026239465
27. Biblioteca publică Marineşti,com.Marineşti 1980 Ţaranu Galina 069040984, 026253990
28. Biblioteca publică Mihailovca 1980 Pavlova Natalia 068735315

29. Biblioteca publică Mîndreştii Noi,Com Mîndreştii Noi 1969 Bavelischi Alla 068824410
30. Biblioteca publică Nicolaevca,com.Nicolaevca 1986 Temporar nu funcţionează
31. Biblioteca publicăOcteabriscoe.com.Octeabriscoe 1986 Reaboi Nina 026231289
32. Biblioteca publică Pepeni(m),com.Pepeni 1957 Jigău Angela 069814308
33. Biblioteca publică Pepeni(c),com.Pepeni 1978 Jigău Lidia 060846707
34. Biblioteca publică Petropavlovca,com.Petropavlovca 1978 Ojehovscaia Nadejda 026251601
35. Biblioteca publică Petrovca,com.Petrovca 1953 Borinschi Eudochia 026230377
36. Biblioteca publică Prepeliţa,com.Prepeliţa 1964 Aparatu Sofia 026252288
37. Biblioteca publică Rădoaia,com.Rădoaia 1958 Petrov Zinaida 067497044
38. Biblioteca publică Răzălăi,com.Răzălăi 1967 Pîntea Eugenia 069189332

39. Biblioteca publică Sacarovca, com.Sacarovca 1968 Cerevatova Ecaterina 026239-67
40. Biblioteca publică Sîngereii Noi, com.Sîngereii Noi 1967 Tudos Alina
41. Biblioteca publică Slobozia Măgurii ,com.Slobozia Măgurii 1982 Temporar nu funcţionează
42. Biblioteca publică Sloveanca,com.Sloveanca 1960 Breslaş Clara 068825118
43. Biblioteca publică Teura Veche, com.Teura Veche 1967 Ciaica Ina 078620149
44. Biblioteca pub lică Ţambula, com.Ţambula 1964 Plataş Ludmila 026231346
45. Biblioteca publică Ţîpleşti, com.Ţîpleşti 1967 Ciubaciuc Tatiana 069160724
46. Biblioteca publică Ţîpleţeşti, com.Ţîpleţeşti 1969 Paladi Nina 026244493
47. Biblioteca publică Valea Norocului, com.Valea Norocului 1980 Surujiu Tamara 079243128
48. Biblioteca publică Vrăneşti com.Vrăneşti 1980 Miloslavschi Stela 069191520

Situaţii Statistice

Raionul Sângerei : Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2014 2015 2016  
Total biblioteci 48 48 47
Din care:
– necesită reparaţie capitală 1 4 2
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 57 55 53
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 53,3 50,8 49
Din ei sunt cu studii:
Superioare 13 14 14
Inclusiv de specialitate 7 9 8
Medii 44 41 39
Inclusiv de specialitate 24 31 22
Fond de carte (mii u.m.) 324.7 311.2 297,5
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 203,0 187,8 184,5
Din care cu grafie latină 134,6 103,2 103,1
Achiziţii (mii u.m.) 5,0 0,8 1,8
Achiziţii per capita 0,06 0,009 0,03
Împrumut (mii u.m.) 406,4 400,1 338,0
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 314,2 241,9 189,2
Cititori (utilizatori) activi (mii) 29,2 24,0 25,3
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 12,0 15,0 13,4
Numărul de vizite (mii) 286,2 213,1 210,5
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 172,2 160,1 154,6
Numărul total de biblioteci care deţin computere 19 26 34
Numărul total de computere 30 95 125
Din care conectate la Internet 19 95 125
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 30 88 119
Din care conectate la Internet 19 86 119
Indice mediu de lectură 13,9 14,8 12,1
Indice mediu de circulaţie a fondului 1,3 1,2 1,1
Indice mediu de înnoire a fondului 0,02 0,01 0,01
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 0,06 0,01 0,01
– un cititor (utilizator), u.m. 0,1 0,03 0,02
– o bibliotecă 0,1 0,01 0,01
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 0,51 0,44 0,46
– Împrumuturi (mii u.m) 7,1 6,5 5,2
– Vizite (mii u.m.) 5,0 3,9 3,8

 Actualizat 2.03.2017

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 86.323 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: