Bibliotecile publice din Republica Moldova

Sângerei

 HARTA RAIONULUI SÂNGEREI
SANGEREI
 Raionul Sângerei
Poziţia geografică.

Raionul Săngerei, situat în partea de nord-centru a Republicii Moldova,se întinde pe o suprăfaţă de peste 1100 km.p Raionul Săngerei se învecinează,la nord,cu raionul Drochia,la est , cu raionul Floreşti,la sud,cu raionul Teleneşti,la vest ,cu raionul Ungheni şi,la nord-vest,cu raionul Făleşti.Teritoriul raionulului este străbătut de răurile Cubolta,Răut,Soloneţ,Ciulucul Mare,Ciulicul Mic,Ciulucul de Mijloc. În componența raionului intră 70 localități.2 localităţi urbane şi 68-rurale,respectiv,26 unităţi administrative-primării (comune )

Localități în componența raionul Sângerei:

Nr. Denumire localitate
1 or. Biruinţa

2 or. Sângerei

3 s. Alexăndreni

4 s. Alexeuca

5 s. Antonovca

6 s. Bălăşeşti

7 s. Bilicenii Noi

8 s. Bilicenii Vechi

9 s. Bobletici

10 s. Bocancea-Schit

11 s. Brejeni

12 s. Bursuceni

13 s. Chirileni

14 s. Chişcăreni

15 s. Ciuciuieni

16 s. Clişcăuţi

17 s. Coada Iazului

18 s. Copăceni

19 s. Coşcodeni

20 s. Cotiujenii Mici

21 s. Cotovca

22 s. Cozeşti

23 s. Cubolta

24 s. Dobrogea Nouă

25 s. Dobrogea Veche

26 s. Drăgăneşti

27 s. Dumbrăviţa

28 s. Evghenievca

29 s. Flămînzeni

30 s. Gavrilovca

31 s. Grigorăuca

32 s. Grigoreşti

33 s. Gura-Oituz

34 s. Heciul Nou

35 s. Heciul Vechi

36 s. Iezărenii Noi

37 s. Iezărenii Vechi

38 s. Izvoare

39 s. Lipovanca

40 s. Mărăşeşti

41 s. Mărineşti

42 s. Mihailovca

43 s. Mîndreştii Noi

44 s. Nicolaevca

45 s. Octeabriscoe

46 s. Pălăria

47 s. Pepeni

48 s. Pepenii Noi

49 s. Petropavlovca

50 s. Petrovca

51 s. Prepeliţa

52 s. Rădoaia

53 s. Răzălăi

54 s. Romanovca

55 s. Sacarovca

56 s. Şestaci

57 s. Sîngereii Noi

58 s. Slobozia-Chişcăreni

59 s. Sloveanca

60 s. Ţambula

61 s. Tăura Nouă

62 s. Tăura Veche

63 s. Ţipleşti

64 s. Ţipleteşti

65 s. Trifăneşti

66 s. Valea Lui Vlad

67 s. Valea Norocului

68 s. Vladimireuca

69 s. Vrăneşti

  Populația:
Populaţia raionului Săngerei constituie 86 728 mii locuitori, din care populaţia urbană –18 060mii, populaţia rural – 68 668 mii persoane.

Componenta pe naționalități este:
Naționalitate Numar de locuitori % de locuitori
Moldoveni/Romani 74 876 86.3
Ucraineni 8456 9.7
Rusi 3029 3.48
Gagauzi 47 0.05
Bulgari 43 0.05
Evrei 9 0.01
Polonezi 48 0.06
Tigani 56 0.06
Altele 164 0.19

Formaţiunea teritorial-administrativă, atestată sub numele de raionul Săngerei, a fost înfiinţată la 11 noiembrie 1940, în baza unei hotărîri a Sovietului Suprem a RSS Moldoveneşti, la cîteva luni după ce trupele ruseşti au intrat în spaţiul dintre Nistru şi Prut.
Iniţial, în componenţa lui intrau doar o parte din localităţile actuale, celelalte aparţinînd raionului Chişcăreni, cu care mai tîrzîu a fuzionat raionul Sîngerei. Drept centru administrativ al noii structuri a fost numit orăşelul Sîngerei. Localitate situată la nordul republicii Moldova, la 114 km de or. Chişinău şi 25 km distanţă de or. Bălţi.
Raionul este străbătut de rîurile Cubolta, Răut, Soloneţ, Ciulucul de Mijloc. Se învecinează: la nord cu raionul Drochia, la est cu Floreşti, la sud cu raionul Teleneşti şi la vest cu rn. Ungheni.
Geografic, se situiază în stepa Bălţului şi reprezintă o cîmpie deluroasă.
În componenţa raionului se includ 2 oraşe şi 68 de sate împărţite administrativ în 26 de primării.

Biblioteca publică raională Sângerei
Or. Sângerei str. Barbu Lăutaru, 29
Orar de funcţionare:
Luni-vineri
8.00-17.00
Sîmbătă-duminică – zile de odihnă
Director Tamara Deleu
tel.0-262-2.66-62, 0-262-81-2-61

Şef Secţie Cultură Valeriu Rusu
Tel.0-262-26838
8. Specialist principal în probleme muzee,patrimoniu,biblioteci
––––-
9. Orar de funcţionare:
Luni-vineri
8.00-17.00
Sîmbătă-duminică – zile de odihnă

Scurt istoric
Biblioteca publică raională a fost fondată la 1 martie 2009. Este amplasată în clădirea Şcolii de Arte“M.Dolgan”. Dispunem de 4 săli luminoase, echipate cu mobilierul necesar pentru desfăşurarea activităţii, cu spaţii agreabile ce oferă o ambianţă plăcută, atractivă şi predispusă la studii, lectură şi comunicare, cu colecţii bogate şi tradiţii frumoase. Clădirea este gazificată, asigurată cu energie electrică.
Biblioteca Publică Raională dispune de o Sală Multimedia amenajată special şi dotată cu 4 calculatoare conectate la INTERNET, scanner, imprimantă, copiator, flash.
La ora actuală Biblioteca Publică Raională oferă o gamă de servicii:
• acces la Internet;
• consultarea colecţiilor de CD/ROM-uri de care dispune biblioteca;
• înregistrări pe orice suport;
• baze de date de referinţă;
• bibliografii naţionale
• colecţie de împrumut de documente tipărite şi multimedia;
• suport professional pentru navigare şi căutare;
• diverse servicii de informare la distanţă;
• oportunităţi pentru învăţămînt deschis şi instruire;
• servicii de furnizare a documentelor electronice şi de printare/copiere
Obiectivele principale ale activităţii Bibliotecii Publice Raionale Săngerei se orientează spre satisfacerea necesităţilor şi intereselor beneficiarilor, extinderea şi modernizarea serviciilor prestate, sporirea eficacităţii activităţilor desfăşurate în concordanţă cu politicile, strategiile şi programele din domeniu la nivel local, naţional şi internaţional. Viziunea, misiunea, scopurile şi obiectivele Bibliotecii Publice Raionale cuprind şi scopuri comune concentrate pe prioritatea de a oferi oricînd, oricui, indiferent de timp şi spaţiu, informaţie.Prin activitatea desfăşurată BPR şi-a dovedit rolul pe care-l are în dezvoltarea comunitară.Biblioteca se menţine ca centru informaţional, documentar şi de culturalizare pentru comunitate. Este cel mai potrivit loc pentru beneficiarii săi, care pot să-şi satisfacă necesităţile de informare, pot găsi răspuns la orice întrebare, îşi pot petrece cu folos timpul liber. Bibliotecarii bibliotecilor publice comunale cu mai puţină practică de muncă au primit asistenţă metodologică.
Pe parcursul anilor(biblioteca a fost fondată în anul 2009) ne-am ocupat de îmbunătăţirea formelor şi metodelor de organizare a activităţii bibliotecii, a căilor de furnizare a cunoştinţelor. Ne-am stăruit şi ne-a reuşit să mărim numărul beneficiarilor şi respectiv numărul vizitelor.
Pentru buna funcţionare a bibliotecii am creat o colecţie de documente care corespunde cerinţelor benefiarilor săi. De la 0 exemplare în 2009 la 9500 exemplare la 1 ianuarie 2014.
Una din cerinţele principale ale activităţii bibliotecii este cea de a oferi utilizatorilor săi programe cultural-educative. Animaţia culturală joacă un rol important, fiind principala modalitate prin care ne facem cunoscuţi ca instituţie culturală în comunitate. În anul de referinţă ne-am propus să satisfacem necesităţile de informare a diferitor grupe de beneficiari ai bibliotecii pentru a ne crea o imagine pe potrivă în oraş şi raion.

Manifestări culturale 2014
Anul 2014 a fost declarat anul lui Dumitru Matcovschi.
Programul activităților culturale planificate pentru 2014 s-au bazat pe
• Promovarea cărții și lecturii
• Formarea deprinderilor de lectură
• Diseminarea informației despre cultură
• Satisfacerea necesităților de informare și documentare
• Atragerea potențialilor utilizatori în bibliotecă
• Promovarea imagini bibliotecii în societate
• Vizibilitatea bibliotecilor pe internet prin intermediul rețelelor de socializare
• Implicarea utilizatorilor în diseminarea informației
Au avut loc următoarele activități culturale :
• Concursul raional Eminesciana 2014
• Lecturi de vacanță
• La izvoarele înțelepciunii
• Recitaluri de poezie
• Seminare informative
• Concursuri de desene
• Serate literare
• Mese rotunde
• Victorine literare
• Matinee literare
• Prezentări și lansări de carte

  Activitate de promovare a istoriei locale: Au fost editate trei cărţi cu denumirile:
• Sângerei: Istorie şi actualitate. V – I. anul 2007.
• Sângerei: Istorie şi actualitae. V – II . anul 2010.
• Sângerei: Oameni. Istorie. Spiritualitate. anul 2012.

 Parteneriate. Proiecte. Cooperare.
În lucrul pentru o modernizare performantă a bibliotecilor este necesar de a lucra în colabore cu diferiţi parteneri:
• Secţia Cultură Sângerei,
• Consiliul Raional Sângerei
• Primăria or. Sângerei,
• Primăriile satelor implicate în proiect
• Instituţiile cu profil cultural şi educaţional: BPOSângerei; Bibliotecile liceelor şi Gimnaziului, Şcoala de Artă şi Muzică „Mihai Dolgan”; Casa de Cultură Sângerei; Centru de Creaţie şi Agrement.
• Organizaţii Non Guvernamentale: „Societatea invalizilor din Moldova”; AO „Juvlia Romani; OO „Univers-Info”.
Cu partenerii enumăraţi mai sus se colaborează pe tot parcursul anilor de existenţă a Bibliotecii Raionale. Suntem parteneri egali cu respect reciproc. În colaborare au fost relizate:lansări de carte; activităţi culturale (concerte, expoziţii, mese rotunde, etc).În egală măsură ne ridicăm imaginea şi prestigiul în comunitate. Împlicarea partenerilor noştri în colaborare, este evidentă fiindcă avem aceleaşi idei, sarcini şi scopuri – promovarea noilor concepte despre informare şi educaţie, folosind tehnologiile informaţionale şi internetul, promovăm etnocultura, tradiţii, obiceiuri, păstrarea obîrşiei naţionale – lucrăm în folosul comunităţii.
Biblioteca în mass-media.
Pentru a promova succesele organizatorice a lucrului petrecut în instituţiile culturale şi educaţionale se parcurge la modelul de monitorizare a activităţilor culturale. Cea mai răspîndită metodă este colaborarea cu mass media. La activiăţile petrecute sunt invitaţi jurnaliştii presei locale: Eveniment Sângerean şi Ecoul Nostru, Alexandru Ciobanu – jurnalist TeleRadio Moldova – partea de nord, Radioul local, radioul local comuna Chişcăreni. Sunt anumite activităţăţi cînd comunitatea este informată din timp şi invitată la eveniment. Biblioteca Raională cu presa locală au stabilite parteneriate cu rezultat pozitiv.
Biblioteci şi filiale din componenţa reţelei raionale:

Nr. Adresa, site, blog Anul fondă–rii Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
1. Or.Săngerei

Biblioteca publică raională ,  Sîngerei, str.Barbu Lăutaru, 29 1946

Deleu Tamara 0262-26662
068038001 biblioteca20009@mail.ru svetlana.guzun@mail.ru

2 Biblioteca publică orăşenească Sângerei. Str.Ştefan cel Mare, 2 Cibotaru Aliona 0262-22753
3. Biblioteca publică orăşenească Biruinţa,Or.Biruinţa 1968 Livadari Larisa 026260027, 060399506
4. Biblioteca publică Bălăşeşti, s.Bălăşeşti 1957 Botnarenco Tatiana 026274058, 069191483
5. Biblioteca publică Bilicenii Noi, com.Bilicenii Noi 1963 Bejan Iulia 026232236, 067585801
6. Biblioteca publică Bilicenii Vechi, com. Bilicenii Vechi 1967 Bălan Maia 0262-33670

7. Biblioteca publică Bobletici, com.Bobletici 1958 Rusica Eugenia 026236509, 069673857
8. Biblioteca publică Bursuceni, com.Bursuceni 1958 Ciolpan Alexandra 026256430, 060365067

9. Biblioteca publică Chişcăreni (m),com.Chişcăreni 1950 Ciugureanu Nadejda 0262-41514
10- Biblioteca publică Chişcăreni(c),com.Chişcăreni 1950 Barbacari Lilia 026241376,026293448
11. Biblioteca publică Ciuciueni,com.Ciuciueni 1967 Eşanu Agripina 026250-06
12. Biblioteca publică Coada Iazului,com.Coada Iazului 1978 Zelinscaia Nadejda 026233415
13. Biblioteca publică Copăceni,com.Copăceni 1967 Dobrojan Eudochia 026230557
14. Biblioteca publică Coşcodeni,com.Coşdodeni 1956 Gîrbu Zinaida 026236158, 068129651
15. Biblioteca publică Cotiujenii Mici,com.Cotiujenii Mici 1968 Feodoruţă Svetlana 026263360
16. Biblioteca publică Cubolta, s.Cubolta 1967 Serbuşan Ala 026258626
17. Biblioteca publică Cozăşti,com.Cozăşti 1980 Smirnov Ioana 026256214

18. Biblioteca publică Dobrogea Veche 1980 Rahmanova Irina 069235117, 026259317
19. Biblioteca publică Drăgăneşti,com.Drăgăneşti 1956 Cibotari Galina 026239553
20. Biblioteca publică Dumbrăviţa,s.Dumbrăviţa 1979 Munteanu Nadejda 078655314
21. Biblioteca publică Grigorăuca,com.Grigorăuca 1959 Iaţcovscaia Svetlana 068213223
22. Biblioteca publică Grigoreşti,com.Grigoreşti 1967 Motruc Vera 079664002
23. Bibliotec publică Heciul Nou,com.Heciul Nou 1978 Vrabie Nina 026257449
24. Biblioteca publică Heciul Vechi,com.Heciul Vechi 1967 Gabur Natalia 026254130
25. Bibliotec publică Iezărenii Vechi,com.Iezărenii Vechi 1964 Belous Elena 026234406
26. Biblioteca publică Izvoare,com.Izvoare 1980 Cerevatova Ana 026239465
27. Biblioteca publică Marineşti,com.Marineşti 1980 Ţaranu Galina 069040984, 026253990
28. Biblioteca publică Mihailovca 1980 Pavlova Natalia 068735315

29. Biblioteca publică Mîndreştii Noi,Com Mîndreştii Noi 1969 Bavelischi Alla 068824410
30. Biblioteca publică Nicolaevca,com.Nicolaevca 1986 Temporar nu funcţionează
31. Biblioteca publicăOcteabriscoe.com.Octeabriscoe 1986 Reaboi Nina 026231289
32. Biblioteca publică Pepeni(m),com.Pepeni 1957 Jigău Angela 069814308
33. Biblioteca publică Pepeni(c),com.Pepeni 1978 Jigău Lidia 060846707
34. Biblioteca publică Petropavlovca,com.Petropavlovca 1978 Ojehovscaia Nadejda 026251601
35. Biblioteca publică Petrovca,com.Petrovca 1953 Borinschi Eudochia 026230377
36. Biblioteca publică Prepeliţa,com.Prepeliţa 1964 Aparatu Sofia 026252288
37. Biblioteca publică Rădoaia,com.Rădoaia 1958 Petrov Zinaida 067497044
38. Biblioteca publică Răzălăi,com.Răzălăi 1967 Pîntea Eugenia 069189332

39. Biblioteca publică Sacarovca, com.Sacarovca 1968 Cerevatova Ecaterina 026239-67
40. Biblioteca publică Sîngereii Noi, com.Sîngereii Noi 1967 Tudos Alina
41. Biblioteca publică Slobozia Măgurii ,com.Slobozia Măgurii 1982 Temporar nu funcţionează
42. Biblioteca publică Sloveanca,com.Sloveanca 1960 Breslaş Clara 068825118
43. Biblioteca publică Teura Veche, com.Teura Veche 1967 Ciaica Ina 078620149
44. Biblioteca pub lică Ţambula, com.Ţambula 1964 Plataş Ludmila 026231346
45. Biblioteca publică Ţîpleşti, com.Ţîpleşti 1967 Ciubaciuc Tatiana 069160724
46. Biblioteca publică Ţîpleţeşti, com.Ţîpleţeşti 1969 Paladi Nina 026244493
47. Biblioteca publică Valea Norocului, com.Valea Norocului 1980 Surujiu Tamara 079243128
48. Biblioteca publică Vrăneşti com.Vrăneşti 1980 Miloslavschi Stela 069191520

 Situaţii statistice: indici şi indicatori:

Indici şi indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total biblioteci 47 48 48 48 48 48 48
Din care:
– necesită reparaţie capitală 1 2 0 1 1 1 1
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0 0 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 54 55 56 56 56 58 57
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 52,5 53,5 53 54,5 54,5 54,0 53,3
Din ei sunt cu studii:
Superioare 9 9 11 11 11 14 13
Inclusiv de specialitate 5 5 7 7 7 8 7
Medii 45 46 45 45 45 44 44
Inclusiv de specialitate 30 30 29 28 27 23 24
Fond de carte (mii u.m.) 325,3 323,4 326,1 323,0 327,5 329,2 324,7
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 205,7 206,4 198,2 200,1 205,0 205,9 203,0
Din care cu grafie latină 98,1 98,9 96,2 126,2 132,9 133,4 134,6
Achiziţii (mii u.m.) 8,8 4,1 7,3 5,8 10,3 6,0 5,0
Achiziţii per capita 0,10 0,047 0,084 0,07 ,12 0,06
Împrumut (mii u.m.) 425,2 393,2 394,3 404,6 400,1 405,2 406,4
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 321,9 294,1 298,6 306,7 311,1 314,6 314,2
Cititori (utilizatori) activi (mii) 21,4 21,2 21,7 22,0 29,3 30,6 29,2
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 11,6 11,1 11,6 12,1 14,3 14,4 12,0
Numărul de vizite (mii) 262,4 265,8 218,3 222,2 229,8 235,9 286,2
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 161,3 184,9 148,0 154,9 115,0 160,0 172,2
Numărul total de biblioteci care deţin computere 6 13 15 17 18 19 19
Numărul total de computere 13 21 29 32 33 32 30
Din care conectate la Internet 13 15 22 17 20 22 19
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 13 21 0 32 33 32 30
Din care conectate la Internet 13 15 0 17 20 22 19
Indice mediu de lectură 19,9 18,5 18,2 18,4 13,7 15,5 15,2
 
Indice mediu de înnoire a fondului 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 0,07 0,06
Indice mediu de dotare (publicaţii): 37,0 78,9 45 55,7 31,8 0,07 0,06
– un locuitor 3,4 3,7 3,7 3,7 3,8
– un cititor (utilizator), u.m. 15,2 15,2 15,0 15,0 15,8
– o bibliotecă 6,9 6,7 6,8 6,8 6,9
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 40,8 340 40,9 40,4 53,8 30,6 29,2
– Împrumuturi (mii u.m) 8,1 7,3 7,4 7,4 7,3 405,2 406,4
– Vizite (mii u.m.) 5,0 5,0 4,1 4,1 4,2 235,9 286,2
 

Actualizat 1.06.2015

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog Stats

  • 61,695 hits

Categorii

022 240070; 022240443
9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 16 urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: