Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Râșcani

Rețeaua bibliotecilor din raionul Râșcani

Harta raionului

rascani

Poziţia geografică: Raionul Rîşcani este situat în nord-vestul ţării la o distanţă de 166 km de capitală – municipiul Chişinău. El se învecinează la sud cu raionul Glodeni, la nord cu raionul Edineţ, la vest cu România (rîul de frontieră Prut), la est cu raionul Drochia şi cu municipiul Bălţi. Teritoriul raionului are o suprafaţă de 933,03 km/2/.

Populaţia: Populaţia raionului constituie 66,0 mii de locuitori, concentrată în mod prioritar în mediul rural – în jur de 56 de mii. Populaţia aptă de muncă constituie circa 39 mii de persoane, dintre care mai mult de 26 de mii sînt ocupaţi în cîmpul muncii.

Structura administrativ – teritorială: Organizarea administrativ-teritorială actuală este reprezentată prin 54 de localităţi, inclusive 2 oraşe (or.Râşcani cu 2 sate; or.Costeşti cu 4 sate), 11 comune care întrunesc 31 de sate, 15 sate separate. Organizarea administrativ-teritorială se efectuează pe 2 niveluri: local şi raional.

Biblioteca Publică Orăşenească     

Adresa: str.Independenţei, 56, Râşcani, MD-5600,

Republica Moldova

Orar de funcţionare a BPR

Luni – Vineri: 800 – 1800

Sîmbătă: 800 – 1600

Pauză de masă: 1200 – 1400

Duminică: zi de odihnă

R2222

                     

sacaliuc

 

 

Director : Galina Sacaliuc

Tel.: 0 (256) 2-49-61

e-mail: biblioriscani@mail.ru

                        

gherman

 

 

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci :

Claudia Gherman Tel.: 0(256) 2-45-65

e-mail: claudia.gherman@mail.ru

 

garbuz     Șef Secție Cultură : Emilia Garbuz

Tel. : 0(256) 2-26-48, e-mail: sculturariscani@yahoo.com

Scurt istoric

Istoria propriu-zisă a Bibliotecii Publice începe, conform datelor din arhivă, din anul 1948, care de la început se numea ,,izba-citalinia”. Sediul bibliotecii se afla în centrul oraşului, într-o căsuţă cu ferestre foarte mici. Documentele de arhivă sunt incomplete pentru a restabili pas cu pas apariţia şi dezvoltarea bibliotecii din orașul Râşcani.

Din 1962 şi până în prezent biblioteca se află în incinta Casei de Cultură din or.Râşcani. Biblioteca publică nu a avut niciodată  sediu propriu.Unele din primele şefe a bibliotecii au fost: Maria Efimovna Şclearenco şi Faina Alexandrovna Volcova.

În anul 1951 pe lîngă biblioteca publică se deschide filiala pentru copii.

În anul 1976 a fost luată  decizia de a uni toate bibliotecile sătești din raion, într-un sistem centralizat. Bibliotecii or. Râșcani i se conferă statut de   biblioteca raională, care devine centrul metodologic pentru bibliotecile de toate categoriile şi tipurile din teritoriu. În funcţie de director sistemei centralizate devine dna Marina Gorodeţchi. În rețeaua bibliotecilor publice în acei ani au fost incluse 34 biblioteci sătești și 3 biblioteci filiale pentru copii.

În anul 1991 se începe decentralizarea reţelei bibliotecilor publice. Biblioteca îşi schimbă denumirea  în  biblioteca publică orăşenească și în anul 1998 trece cu finanțarea la primăria or. Râșcani,rămânând în continuare centrul metodologic pentru bibliotecile publice din raion.

Structura Bibliotecii Publice Orășenești:

 structura BPO RASCANI2016

      1. Secția Asistență de Specialitate:

 • Elaborarea programului anual de activitate;
 • Asistență metodologică bibliotecarilor din teritoriu;
 1. Secţia Relaţii cu publicul:
 • Oficiul împrumut la domiciliu;
 • Sala de lectură;
 1. Secția informativ-bibliografică:
  • Cataloage;
  • Fişiere bibliografice pe domenii.
 2. Secția de completare și prelucrare:
 • Evidenţa, achiziţii;
 • Catalogare, clasificare şi prelucrare colecţiilor.
 1. Centru Regional de Formare:
 • Instruirea personalului bibliotecilor publice din rețeaua Novateca și nu numai în vederea utilizării TIC;
 • Oferirea serviciilor moderne pentru comunitate;
 • Alfabetizarea tehnologică a utilizatorilor bibliotecii;
 • Acces gratuit la internet.

În funcţie de director bibliotecii în anii 1998 – 2003 a activat dna Claudia Gherman.

Din anul 2003 în funcţie de director a fost numită d-na Sacaliuc Galina. Tot în acest an, odată cu trecerea la raioane îşi reiea începutul activitatea Secţia Raională Cultură, sub conducerea Emiliei Garbuz.

La ănceputul anului 2005 în bibliotecă s-au creat condiţii favorabile de muncă, s-a instalat încalzirea autonomă cu gaze. Lăcaşul bibliotecii a devenit spaţios şi primitor.

De serviciile bibliotecii beneficiază: Liceul Teoretic ”Liviu Damian”, Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, gimnaziul ”Gheorghe Râșcanu”, şcoala profesională, Colegiul Agroindustrial, şcoala de arte  şi alte organizaţii şi interprinderi din oraşul Râşcani.

În anul 2005 biblioteca publică a câştigat proiectul „Programul de Dezvoltare colecţiilor de bibliotecă” sponsorizat de Fundaţia Soros-Moldova. În urma acestui proiect colecția bibliotecii s-a îmbogățit cu literatură de valoare destinată programei școlare.

Colecţia bibliotecii publice include diverse documente: cărţi, reviste, ziare, etc. Potenţialul informaţional la sfîrșitul anului 2016 la BPO constituie  30,1 de unităţi, la Biblioteca publică filiala copii 36,1.  Această colecţie a fost completată de-a lungul anilor  prin achiziţii şi donaţii. Din cei circa peste 11 mii de locuitori ai oraşului Râşcani 3,2 sunt beneficiari activi al bibliotecii publice şi bibliotecii filiale pentru copii. Împrumutul atinge cifra 52,5, vizite la biblioteca – 20,8.

Bibliotecile publice permanent se preocupă de îmbunătățirea colecțiilor sale și asigură accesul beneficiarilor la acestea.  În acest an au fost achiziționate 391 exemplare în valoare de 20 mii lei.

Avansarea tehnologiei informaționale schimbă radical modul nostru de viată, de comunicare cu ceilalți, de recepționare a informațiilor.  În secolul următor este de așteptat ca rolul calculatorului în viata noastră să fie esențial. Este evident, că bibliotecile publice sunt obligate să-şi desfăşoare activitatea într-un nou context pentru deservirea informațională a comunității. Sfîrșitul anului 2015 a fost marcat prin implementarea Proiectului Național  “NOVATECA”  în  18 biblioteci publice a raionului Râșcani. Biblioteca publică Orășenească a devenit Centru Regional de Formare,  fiind dotat cu: zece calculatoare, două lăptopuri,  imprimantă multifuncțională, proiector si ecran, oferind astfel servicii noi si moderne utilizatorilor, numărul acestora crescând considerabil. 12 octombrie 2016  a fost o zi semnificativă. S-a dat startul  încă pentru 12 biblioteci publice, care au devenit și ei parte a Programului Novateca.  Proiectul a acoperit cele mai mari  localități a raionului. În total în raion, grație Programului Național Novateca, avem 30 de biblioteci modernizate.  Utilizatorii au la dispoziție 90 calculatoare conectate la internet și 35 imprimante.  Deci, prin acest proiect , practic este înlăturată una din probleme ca într-o bibliotecă mică ar fi necesar să fie cel puțin două calculatoare  conectare la internet.

Toate reușitele bibliotecilor publice din raion se datorează conlucrării fructuoase cu Secția  Raională Cultură, Râșcani sub conducerea Emiliei Garbuz. Toate activitățile desfășurate în BPO Râșcani sunt susținute de primarul orașului Râșcani  Victor Bogatico.

În BPO  Râșcani și biblioteca publică filiala pentru copii activează 11 angajați, din care:  cu studii superioare – 5, inclusiv personal profesional – 3; cu studii medii – 6, din care 3 cu studii în domeniu.

                                             Reţeaua de biblioteci

În raionul Râşcani activează 45 de biblioteci publice, din care 4 filiale pentru copii;  40 de biblioteci amplasate în comune şi 5 amplasate în oraşe Râşcani şi Costeşti.

 Reteaua Rascani3

                                       Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi – 17,6;  copii – 7,0;

Împrumutul total (mii u. m.) – 219,2; copii – 119,4;

Vizite (mii) –  117,4; copii – 72,1; din care virtuale  /pe blogul BPO/ – 3,1

                                         Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare:

30 de biblioteci publice din raionul Râșcani sunt partea Programului Național Novateca.  În total bibliotecile sunt dotate cu 107 calculatoare conectate la internet, din care 90 de calculatoare  și 33 de imprimante multifuncționale disponibile pentru acces public.

Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

http://www.biblioriscani.blogspot.com/.

Blogul Biblioteca Publică or. Râșcani oglindește toate evenimentele și activitățile de amploare desfășurate pe parcursul anului.

Activități cultural-educative 2016:

               Anul 2016

 • Serate literar-artistice:
 • ”Eminescu-i nemurirea”;
 • ”În țara cu poeme a lui Liviu Deleanu”;
 • ”Grigore Vieru – poet al nemuririi”
 • ”Femeia dulce, înger blând”;
 • Ziua Internațională a Familiei;
 • ”Urmașilor mei – a Patriei cinstire”/25 de ani Independenței R. Moldova/;
 • ”Prețuirea și respectul pentru persoanele de vârsta a treia”;
 • Concursuri republicane:
 • ”La izvoarele înțelepciunii”

 Concursuri literare raionale:

   • Concursul declamatorilor ”Porni Luceafărul”;
   • ”Miss Smarandița”;
 • Festivaluri:
 • Festival Național al Cărții și Lecturii;
 • Lansări de carte:
 • Întâlnire cu scriitorul Vlad Zbârciog în satul natal Horodiște;
 • Omagierea scriitorului Iacob Burghiu la baștină s. Zaicani.
 • Mese rotunde, discuții:
 • ”Limba e singură avere a unui popor…/G. Coșbuc/”;
 • ”Să ocrotim Planeta Pământ”;
 • ”Prin Ștefan neamul e slăvit”;
 • ”Tineret, biblioteca și tehnologii informaționale”;
 • Ziua Mondială de combatere și profilaxie a maladiei HIV/SIDA;
 • ”Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în lume”.
 • Ore literare:
 • ”O sărbătoare cu muguri în floare”/Mărțișor 2016/;
 • ”Petru Dudnic – poet inspirit din suflet”;
 • ”La târmul de aur al poeziei lui Vladimir Rusnac”;
 • ”Victor Dumbrăveanu – prozator și publicist”
 • Ore informative:
 • Ziua Mondială a Societății informaționale;
 • Sărbătoarea alfabetului chirilic și a culturii slave;
 • Ziua Mondială împotriva Fumatului;
 • Ziua Mondială a Mediului;
 • Ziua Constituției Republicii Moldova;
 • ”Ion Vieru – un distins talent al neamului”.
 • Ore ecologice:                          
   • ”Să ocrotim natura – sfânta comoară a omului”;
   • Ziua mondială a Apei;
 • Lecții bibliografice:
 • Despre carte și bibliotecă;
 • Obligațiile beneficiarilor în utilizarea bibliotecii publice.
 • Reviste bibliografice:  
   • ”A fost, este și va fi Eminescu”;
   • ”Marin Sorescu – figura spiritului creator”
   • ”În lumea poveștilor lui Ion Creangă„;
   • ”9  Mai – 71 ani de Victorie”;
   • ”Să dăruim Pământul copiilor”/Ziua internațională a Copiilor/;
   • ”Vasile Vasilache – al doilea Creangă”;
   • ”Ion Druță la cumpăna anilor”;  
 • Proiecte. Cooperare transfrontalieră  
Datorită parteneriatului durabil între AO ”Moștenitorii”/Bălți/ începând cu luna mai până august, practic toată vara, având ca formator pe dnul Nicolae Moscalu, 9 biblioteci publice au participat la instruiri în cadrul proiectului ”Consolidarea rețelei de Centre de Educație a Adulților/CEA/ în raionul Râșcani”.

Începând cu luna septembrie în parteneriat cu AO ”Moștenitorii” cu suportul financiar DVV Internațional aceste biblioteci au implementat  servicii moderne în localitățile:

Mihaileni

 1. Administrarea bugetului
 2. Educaţie pentru  sănătate.

Râșcani –

 1. Click: sănătatea prin masaj.
 2. Instruirea în TI & managementul calculatorului.

Singureni –

 1. Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic!

Hiliuți: –

 1. Instruirea în domeniul croşetării.
 2. Instruirea în TI a adulților din s. Hiliuti.

Pîrjota –

 1. Creșterea iepurilor de casă.
 2. Mestesugul popular- croșetarea.

Grinăuți:-

 1. Curs de calificare in profesia de părinte.
 2. Curs de cultivare coacăzului negru o afacere cu profit garantat.  

Horodiște-

 1. Meşteşuguri vechi pentru vremuri noi+TI:

Curs de instruire 1-Arta meşteşugului

Curs de instruire 2 – Arta calculatorului

                                                               Servicii moderne

Aşa cum s-a precizat , anul 2016 se dovedește a fi unul productiv. O spun principalii indicatori al bibliotecii – creșterea numărului de utilizatori, numărului documentelor consultate și intrările.

Serviciile pentru utilizatori reprezintă punctul cel mai important al  bibliotecii. Prin intermediul serviciilor pe care le oferă utilizatorilor, biblioteca publică trebuie să răspundă nevoilor şi să îndeplinească aşteptările comunităţii pe care o deserveşte.   În urma acestui fapt fiecare din bibliotecile menționate mai jos, înfăptuind o analiză profundă a nevoilor comunității  în anul 2016 s-au implementat   multiple servicii moderne. Tematica serviciilor  a fost următoarea :

Cursuri privind utilizarea calculatorului:

 • ”Regatul calculatorului și împărăția tehnologiilor avansate”/bp s. Grinăuți/;
 • ”La un click distanță de cei dragi” /bp Horodiște/;
 • ”TI mai aproape de tine” /bp s. Nihoreni/;
 • ABC-ul calculatorului pentru elevi” /bp s. Petrușeni/;
  • cursuri de limbi străine:
 • ”Limba germană și netul pentru munca peste hotare” /bp s. Varatic/;
 • ”Engleza pentru toți” /bp s. Nihoreni/.

Pentru a veni în sprijinul comunității biblioteca, după ce a analizat  nevoile publicului a  dezvoltat servicii care au vizat domenii de interes, precum:

 • sănătate:
 • ”Fitoterapia+IT ne face viața mai activă” /bp s. Singureni/;
 • ”Sănătatea online pentru toți” /bp s. Hiliuți/;
 • ”Рождение для двоих & TI” /bp s. Vasileuți/.
  • de relaxare și recreere a membrilor comunității:
 • ”Femeia în format digital” /BPO or. Râșcani/;
 • ”CROȘE+TI” /bp s. Zaicani/;
 • ”Narcisa click Net” /bp s. Mihaileni/;
 • ”Florile virtuale în grădina ta” /bp s. Pîrjota/;
 • ”Dulcea mea copilărie cu povești online” /bp s. Recea/.

În perioada 1 iunie – 28 august 2016,  Centru Regional de Formare a implementat serviciul modern   „Școala de vară TI pentru copii”, creat special pentru preșcolari și școlari cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani . Acest serviciul a fost replicat în 16 biblioteci locale. Pe parcursul verii s-au desfășurat o serie de  activități educative  ghidate de coordonatorul Proiectului Novateca în raionul Râșcani directorul BPO dna Galina Sacaliuc și organizate cu sprijinul  formatorilor CRF Tatiana Foliușneac , Olga Burac , bibliotecarilor din aceste localități.

Serviciul ”Școala de vară TI”  a propus un spectru vast de activități :

 • studierea calculatorului; jocuri; victorine; concursuri de erudiție; lecturare; ateliere de creație; vizionarea filmelor cu desene animate.

Desfășurarea acestor  activități a contribuit la: atragerea copiilor la lectură ; dobândirea  de cunoștințe și competențe în domeniul TI; stimularea atenției și curiozității copiilor; dezvoltarea imaginației și creativității.

        Instruiri profesionale a bibliotecarilor din raionul Râșcani.

Ca obiectivul priotar în activitatea  bibliotecilor publice din rețeaua NOVATECA raionului Râșcani în anul 2016 s-a pus accent pe organizarea activităților profesionale: training-urilor, atelierilor, ședințelor metodice.

Scopul instruirilor profesionale  – creșterea calității și extinderea ariei de deservire utilizatorilor și dezvoltarea profesională a cadrelor bibliotecare  în domeniul TI, prestarea serviciilor moderne în comunitate, scrierea proiectelor.

În vederea elaborării programului  au fost solicitate propunerile bibliotecarilor.  După colectarea propunerilor a fost elaborat un șir de activități care sunt stipulate  în  Planul pentru eficientizarea managementului rețelei  de biblioteci publice din raionul Râșcani.

Așadar, pe parcursul  anului 2016 CRF BPO Râșcani a organizat și a desfășurat:

Instruiri la module:/ pentru bibliotecari din rețeaua NOVATECA, precum și pentru bibliotecari din bibliotecile școlare/;

 • Biblioteca modernă;
 • TI și managementul calculatorului;
 • Servicii noi de bibliotecă;
 • Raportarea online.
 • Atelierul FOLLOW-UP:
 • ”Gala serviciilor Noi”;
 • 2 ateliere în teritoriu – Hiliuți și Recea /4 și 5 august/:
 • ”Fortificarea rețelei bibliotecilor locale raionului Râșcani prin diseminarea succeselor și depășirea dificultăților în activitate”.

Agenda atelierilor a conținut:

 • comunicare ”Impactul Programului Novateca spre modernizare și schimbare în rețeaua bibliotecilor publice raionului Râșcani”;
 • dezbateri pe marginea subiectului ”Politici de utilizare a Internetului”,
 • ”Bibliotecarul zîmbește” – o nouă abordare a activității bibliotecarului spre schimbare;
 • ”Răsfoim presa online” – lucrul practic;
 • Propuneri și luarea deciziilor în întărirea planului schimbărilor în fiecare bibliotecă.

La 22 septembrie  s-a desfășurat următoarea întrunirea metodică în CRF cu genericul ”Reușitele rețelei NOVATECA raionului Râșcani de trei luni încoace” cu subiectele:

 • Impresii, opinii, propuneri – schimbul de experiență Râșcani – Glodeni;
 • Concluzii la subiectul vizitei de studiu a bibliotecarilor din Orhei în raionul Râșcani;
 • Prezentarea serviciului modern ”Școala de vară TI”;
 • ”Istoria de succes– concept și elaborare”;
 • Expoziție: modele creative de planificare lunară a activităților de bibliotecă /temă pentru acasă/;
 • Participare în Campania Națională de Comunicare ”Ne vedem la bibliotecă”.

La această întrunire s-a decis de a organiza un training ”Elementele esențiale ale programului Power Point”„, care s-a desfășurat pe 27 septembrie în CRF.

Pe 4 octombrie s-a desfășurat traininguri : ”Securizarea computerelor” și ”Folosirea formularelor Google Forms”.

Planul pentru eficientizarea managementului rețelei  de biblioteci publice din raionul Râșcani a conținut următoarele instruiri metodice, care au fost organizate până la sfîrșitul anului 2016:

Training :” Eficientizarea proceselor de promovare a bibliotecilor prin intermediul rețelelor de socializare. Cum de plasat o postare reușită pe rețelele sociale  /textul, foto, video, etc./ ”

Training: ”Instruirea a primului grup de bibliotecari care au aderat la Proiectul Novateca  în anul 2016”

Atelierul:”Sistemul de plăți electronice din Moldova”

Training:”Instruirea al doilea grup de bibliotecari care au aderat la Proiectul Novateca  în anul 2016”

Training /pentru 5 grupe, cîte 9 persoane în grup/:

”Instruirea a 45 de bibliotecari din bibliotecile comunale în vederea utilizării sistemului de raportare online 6 C”.

Totodată, participând la programul de Liderism în Advocacy directorul BPO Râșcani dna Sacaliuc Galina, împreună cu un grup de bibliotecari din Moldova a participat în cadrul vizitei de studiu în Ucraina, pe parcursul perioadei 28 februarie – 5 martie. Vizita a inclus schimb de experiență cu bibliotecarii din Lvov și împărtășirea celor mai bune practici pe parcursul conferinței organizate în Slavsk de Asociația Bibliotecarilor din Ucraina.  La această conferință ea a prezentat comunicarea  ”De la bibliotecar la bibliotecar: reflecții moderne asupra educației non-formale a bibliotecarilor”.

Formatorul CRF Rîşcani, Tatiana Foliuşneac împreună cu echipa Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” Bălţi, în perioada 22-26 martie 2016 a participat la vizita de studiu din Bucureşti, graţie burselor de călătorii oferite de Novateca. A fost vizitată Bibliotecă Naţională a României, Biblioteca Metropolitană din Bucureşti cu scopul de a obține noi idei și experiențe obţinute în cadrul implementării  Programului BIBLIONET.

La 12 iulie 2016 Novateca a organizat un schimb de experiență între bibliotecile publice din raioanele Râșcani și Glodeni în incinta BP Grinăuți.  La acest eveniment bibliotecarii au avut un bun prilej pentru a împărtăși din experiența axată pe implementarea  serviciilor moderne de bibliotecă.

La reuniunea anuală a formatorilor /13 – 15 septembrie/ care s-a desfășurat la Costești, Ialoveni, formatorii lunii august 2016 au fost desemnați Tatiana Foliușneac și Olga Burac, CRF BPO Râșcani pentru implicare activă în desfășurarea  instruirilor pentru bibliotecarii din rețeaua locală în subiecte precum Conceptele Bibliotecii Moderne, Tehnologii Informaționale și Managementul Computerului și Servicii Noi de Bibliotecă.

În data de 15 septembrie un grup de bibliotecari din raionul Orhei ghidat de coordonatorul proiectului Novateca dna Lidia Sitaru și directorul BPR  ”A. Donici” dna Stepanida Țugui, în cadrul vizitei de studiu prin bursa de călătorii de la Novateca, au vizitat  bibliotecile publice din 6 localități: Râșcani, Hiliuți, Pârjota, Mihaileni, Grinăuți, Sângerei.

În perioada 25 – 29 octombrie Programul Național Novateca a organizat o vizită de studiu în România pentru managerii bibliotecilor publice cu scopul de a asigura schimbul de cunoștințe și experiență între bibliotecarii din Moldova și cei din România, la bibliotecile județene din Galați, Brașov și Cluj-Napoca. Dna Sacaliuc a participat în cadrul acestei vizite și s-a familiarizat cu succesele și bunele practici ale bibliotecilor menționate. Ea a revenit acasă  cu noi idei și noi propuneri de a implementa servicii moderne atât în BPO Râșcani, cât și în bibliotecile rurale din rețeaua Novateca.

Bibliotecile publice din raion  activ au participat la campanie de promovare a bibliotecilor ”Ne vedem la bibliotecă” . Această campanie a fost finalizată cu organizarea unui târg al partenerilor bibliotecilor cu genericul ”Creăm punți spre dezvoltare”. Două biblioteci din raionul Râșcani   au fost desemnate să prezinte cele mai moderne servicii : ”Școala de vară TI” / BPO Râșcani/ și  ”Teme pentru acasă cu ajutorul TI”  / BP Grinăuți. 

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

     Biblioteca publică în mass-media locală

Activităţiile culturale a bibliotecilor publice din rnul Rîşcani sînt reflectate pe paginile ziarului raional ,,Eveniment actual”, revistei „Realităţi culturale”.

Concursuri de specialitate şi învingători

                                   Lista bibliotecilor raionului Râşcani  

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Orăşenească 1948 Sacaliuc Galina 025624961

/s/

bibriscani@gmail.com
2. Biblioteca publică Fil. Copii Rîşcani 1951 Tulicii Svetlana 025623087 /s/ bibliotecafilialacopii@mail.ru
3. Biblioteca Publică or. Costeşti Gavriliuc Silvia 025632274/s/ bpcostestiriscani@gmail.com
4. Biblioteca Publ. Fil. Copii Costeşti 1980 Negru Lidia bpcostesticopiiriscani@gmail.com
Biblioteci publice comunale/săteşti
1. Alexandrești 1965 Plop Georgeta bpalexandrestiriscani@gmail.com
2. Aluniș 1967 Ștefanco Lidia bpalunisriscani@gmail.com
3. Balanul Nou 1975 Donici M. bpbalanulnouriscani@gmail.com
4. Borosenii Noi 1956 Lupacescu Cristina bpboroseniinoiriscani@gmail.com
5. Branişte 1952 Palii stela 025678244    / s/ bpbranisteriscani@gmail.com
6. Corlăteni 1968 Butuşanu Feodosia bpcorlateniriscani@gmail.com
7. Corlăteni F. Copii 1976 Ţurcan Eugenia xeugenia585@gmail.com
8. Cucueţii Vechi 1955 Vacarciuc Ana bpcucuetiivechiriscani@gmail.com
9. Damaşcani 1959 Mutelică Ala bpdamascaniriscani@gmail.com
10. Druitoarea Nouă 1955 Cucută Lilia bpduruitoareanouariscani@gmail.com
11. Druitoarea Veche 1953 Briceag Sergiu bibliotecaduruitoarea@gmail.com
12. Druţă 1967 Rusu Galina bpdrutariscani@gmail.com
13. Galaşeni 1964 Lungu Polina bpgalaseniriscani@gmail.com
14. Grinauţi 1966 Plămădeală Svetlana 025646235/s/ bpgrinautiriscani@gmail.com
15 Hiliuţi 1962 Gribincea Andriana 025645605/serviciu/ bphiliutiriscani@gmail.com
16. Horodişte 1967 Briceag Angela 025640271/s/ bphorodisteriscani@gmail.com
17. Malinovscoie 1961 Bugai Elena bpmalinovscoeriscani@gmail.com
18. Mălăeşti 1968 Grebeniuc Stella bpmalaiestiriscani@gmail.com
19. Minailenii Noi 1972 Babii Aliona bpmihaileniinoiriscani@gmail.com
20. Mihailenii Vechi 1950 Vrabie Galina 025676473/serviciu/ biblioteca.mihaileni@gmail.com
21. Moşeni 1971 Calistru Vasile bpmoseniriscani@gmail.com
22. Nihoreni 1982 Croitoru Ana 025626996/serviciu/ bpnihoreniriscani@gmail.com
23. Pascauţi 1960 Buinovscaia Natalia bppascautiriscani@gmail.com
24. Petruşeni 1950 Urechi Valeria bppetruseniriscani@gmail.com
25. Pîrjota 1950 Cericov Dina bppirjotariscani@gmail.com
26. Pociumbauţi 1960 Panţîniuc Lucia bppociumbautiriscani@gmail.com
27. Pociumbeni 1953 Cojocari Valentina bppociumbeniriscani@gmail.com
28. Racaria 1962 Osadciuc Iulia bpracariariscani@gmail.com
29. Ramazan 1970 Grincic Natalia bpramazaniriscani@gmail.com
30. Recea 1954 Frecauțanu Mariana bpreceariscani@gmail.com
31 Singureni 1949 Martîniuc Raisa 025671093/serviciu/ bpsingureniriscani@gmail.com
32. Sturzeni 1970 Mihailov Lucia 025666316/s/ bpsturzeniriscani@gmail.com
33. Sverdiac 1970 Vasiliu Margarita bpsverdiacriscani@gmail.com
34. Şaptebani 1960 Manole Svetlana bp7baniriscani@gmail.com
35. Ştubieni 1955 Litviniuc Maria bpstiubeieniriscani@gmail.com
36. Şumna 1967 Perju Raisa bpsumnariscani@gmail.com
37. Uşurei 1967 Petrușca Ana bpusureiriscani@gmail.com
38. Varatic 1954 Rusu Tatiana bpvaraticriscani@gmail.com
39. Vasileuţi 1971 Braduţan Inna 025670057/s/ bpvasileutiriscani@gmail.com
40. Zaicani 1950 Popa Lilia 025672808/s/ bpzaicaniriscani@gmail.com
41. Zaicani F. p. Copii 1977 Tăbârţă Mariana biblioteca.copii.zaicani@gmail.com

 

                                                Situaţii Statistice

Raionul Râșcani: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2016        
Total biblioteci 45
Din care:
– necesită reparaţie capitală 4
– sunt amplasate în localuri avariate
Numărul total de bibliotecari 58
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 49
Din ei sunt cu studii:
Superioare 24
Inclusiv de specialitate 11
Medii 34
Inclusiv de specialitate 16
Fond de carte (mii u.m.) 334,1
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 164,2
Din care cu grafie latină 80,4
Achiziţii (mii u.m.) 2,0
Achiziţii per capita
Împrumut (mii u.m.) 219,3
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 128,0
Cititori (utilizatori) activi (mii)  17,6
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 7,0
Numărul de vizite (mii) 117,4
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 70,4
Numărul total de biblioteci care deţin computere 31
Numărul total de computere 107
Din care conectate la Internet 91
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 91
Din care conectate la Internet 91
Indice mediu de lectură 12,5
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,7
Indice mediu de înnoire a fondului 17,7
Indice mediu de dotare ( publicaţii)
– un locuitor 5,8
– un cititor (utilizator), u.m. 17,8
– o bibliotecă 7,7
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 303,4
– Împrumuturi (mii u.m) 3,8
– Vizite (mii u.m.) 2,0

Actualizat 13.03.2017


Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 74,361 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 18 urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat asta: