Bibliotecile publice din Republica Moldova

Râșcani

Rețeaua bibliotecilor din raionul Râșcani

Harta raionului

 

 

rascani

 

Poziţia geografică: Raionul Rîşcani este situat în nord-vestul ţării la o distanţă de 166 km de capitală – municipiul Chişinău. El se învecinează la sud cu raionul Glodeni, la nord cu raionul Edineţ, la vest cu România (rîul de frontieră Prut), la est cu raionul Drochia şi cu municipiul Bălţi. Teritoriul raionului are o suprafaţă de 933,03 km/2/.

 

Populaţia: Populaţia raionului constituie 66,0 mii de locuitori, concentrată în mod prioritar în mediul rural – în jur de 56 de mii. Populaţia aptă de muncă constituie circa 39 mii de persoane, dintre care mai mult de 26 de mii sînt ocupaţi în cîmpul muncii.

 

Structura administrativ – teritorială: Organizarea administrativ-teritorială actuală este reprezentată prin 54 de localităţi, inclusive 2 oraşe (or.Rîşcani cu 2 sate; or.Costeşti cu 4 sate), 11 comune care întrunesc 31 de sate, 15 sate separate. Organizarea administrativ-teritorială se efectuiază pe 2 niveluri: local şi raional.

 

Biblioteca

Publică Orăşenească                                   

Adresa:

Biblioteca Publică

str.Independenţei, 56

 1. Rîşcani, MD-5600,

Republica Moldova

 Orar de funcţionare a BPR

Luni – Vineri: 800 – 1800

Sîmbătă: 800 – 1600

Pauză de masă: 1200 – 1400

Duminică: zi de odihnă

Foto (exteriorul bibliotecii)                               R2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sacaliuc

 

Director BPO: Galina Sacaliuc

Tel.: 0 (256) 2-49-61

e-mail: biblioriscani@mail.ru

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

gherman

 

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci :

Claudia Gherman Tel.: 0(256) 2-45-65

e-mail: claudia.gherman@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garbuz

Șef Secție Cultură : Emilia Garbuz

Tel. : 0(256) 2-26-48

e-mail: sculturariscani@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

Scurt istoric

Istoria propriu-zisă a Bibliotecii Publice începe, conform datelor din arhivă, din anul 1948, care de la început se numea ,,izba-citalinia”. Sediul bibliotecii se afla în centrul oraşului, într-o căsuţă cu ferestre foarte mici. Documentele de arhivă sunt incomplete pentru a restabili pas cu pas apariţia şi dezvoltarea bibliotecii din orașul Rîşcani.

Din 1962 şi pînă în prezent biblioteca se află în incinta Casei de Cultură din or.Rîşcani. Biblioteca publică nu a avut niciodată  sediu propriu.Unele din primele şefe a bibliotecii au fost: Maria Efimovna Şclearenco şi Faina Alexandrovna Volcova.

În anul 1951 pe lîngă biblioteca publică se deschide filiala pentru copii.

În anul 1976 a fost luată  decizia de a uni toate bibliotecile sătești din raion, într-un sistem centralizat. Bibliotecii or. Rîșcani i se conferă statut de   biblioteca raională, care devine centrul metodologic pentru bibliotecile de toate categoriile şi tipurile din teritoriu. În funcţie de director sistemei centralizate devine dna Marina Gorodeţchi. În rețeaua bibliotecilor publice în acei ani au fost incluse 34 biblioteci sătești și 3 biblioteci sătești  pentru copii

În anul 1991 se începe decentralizarea reţelei bibliotecilor publice.Biblioteca îşi schimbă denumirea  în  biblioteca publică orăşenească și în anul 1998 trece cu finanțarea la primăria or. Rîșcani,rămînînd în continuare centrul metodologic pentru bibliotecile publice din raion.

 

Structura Bibliotecii Publice Orășenești:

    

      1. Secția Asistență de Specialitate:

 • Elaborarea programului anual de activitate;
 • Asistență metodologică bibliotecarilor din teritoriu;
 1. Secţia Relaţii cu publicul:
 • Oficiul împrumut la domiciliu;
 • Sala de lectură;
 1. Secția informativ-bibliografică:
  • Cataloage;
  • Fişiere bibliografice pe domenii.
 2. Secția de completare și prelucrare:
 • Evidenţa, achiziţii;
 • Catalogare, clasificare şi prelucrare colecţiilor.

 

         În funcţie de director bibliotecii în anii 1998 – 2003 a activat dna Claudia Gherman.

Din anul 2003 în funcţie de director a fost numită d-na Sacaliuc Galina. Tot în acest an, odată cu trecerea la raioane îşi reiea începutul activitatea Secţia Raională Cultură, sub conducerea d-nei Emilia Garbuz.

La ănceputul anului 2005 în bibliotecă s-au creat condiţii favorabile de muncă, s-a instalat încalzirea autonomă cu gaze. Lăcaşul bibliotecii a devenit spaţios şi primitor.

De serviciile bibliotecii beneficiază: Liceul Teoretic ”Liviu Damian”, Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, gimnaziul ”Gheorghe Rîșcanu”, şcoala profesională, Colegiul Agroindustrial, şcolile muzicală şi de arte plastice şi alte organizaţii şi interprinderi din oraşul Rîşcani.

În anul 2005 biblioteca publică a cîştigat proiectul „Programul de Dezvoltare colecţiilor de bibliotecă” sponsorizat de Fundaţia Soros-Moldova. În urma acestui proiect colecția bibliotecii s-a îmbogățit cu literatură de valoare destinată programei școlare.

Colecţia bibliotecii publice include diverse documente: cărţi, reviste, ziare, etc. Potenţialul informaţional la sfîrșitul anului 2014 la BPO constituie  36,6 de unităţi, la Biblioteca publică filiala copii 37,4.  Această colecţie a fost completată de-a lungul anilor  prin achiziţii şi donaţii. Din cei circa peste 11 mii de locuitori ai oraşului Rîşcani 4,2 sînt beneficiari activi al bibliotecii publice şi bibliotecii filiale pentru copii. Împrumutul atinge cifra 61,5, vizite la biblioteca – 17,4.

La capitolul TI BPO Rîşcani este dotată cu 5 calculatoare /conectate la Internet/ şi 3 imprimante,

Biblioteca publică filiala copii –  cu 2 calculatoare/1 conectat la Internet/ și o imprimăntă.

Bibliotecile publice permanent se preocupă de îmbunătățirea colecțiilor sale și asigură accesul beneficiarilor la acestea.  În acest an au fost achiziționate 300 exemplare în valoare de 11 mii lei.

Anul 2012 s-a marcat prin faptul implementării proiectului pilot NOVATECA. BPO Rîșcani a depus formulare de participare în acești ani, dar,  n-a fost selectată.

În anul 2014, grație proiectului ”Biblioteca sătească – furnizor de servicii pentru adulți”/AO ”Moștenitorii”/s-a desfășurat serviciu nou ”Instruirea în domeniul TI”.

Astăzi biblioteca publică este un centru de informare și documentare, promotor al valorilor spirituale,  spațiu benefic pentru munca intelectuală. În pofida tuturor dificultăților BPO continuă să-și perfecționeze activitatea, să extinde și diversifice serviciile oferite pentru a deveni instituție modernă, deschisă spre colaborare, capabilă să satisfacă necesitățile de informare a tuturor beneficiarilor.

Reţeaua de biblioteci

În raionul Rîşcani activează 46 de biblioteci publice, din care 4 filiale pentru copii;  42 de biblioteci amplasate în comune şi 4 amplasate în oraşe Rîşcani şi Costeşti.

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi – 17,2;

Împrumutul total (mii u. m.) – 261,4;

Vizite (mii) –  110,7;

din care virtuale –

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

 Cu calculatoare sînt dotate biblioteci din satele: Mihailenii Vechi, Singureni, Grinauţi; Braniște, Hiliuți, oraşe Rîşcani şi Costeşti. În total bibliotecile dispun de 16 calculatoare, din care 15  conectate la Internet.

       Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

http://www.biblioriscani.blogspot.com/.

Blogul Biblioteca Publică or. Rîșcani oglindește toate evenimentele și activitățile de amploare desfășurate pe parcursul anului..

Manifestări culturale

Anul 2014.

              Serate literar-artistice:

 • ”Eminescu – vers fără de moarte, purtat de valul fiecărei limbi”;
   • ”Grigore Vieru – valoare și adevăr poetic”;
   • ”Un mărțișor, o floare pentru scumpe cititoare”;
   • ”Ziua oamenilor cu multă înțelepciune”/Ziua Internațională a Oamenilor în etate/;
   • ”Dumitru Matcovschi: între rapsodie și pamflet”/75 de ani de la nașterea/;

Biblioteca publică filiala copii:

 • ”Eminescu – izvorul și lacrima de foc a Universului”;
 • ”Omul simplu ca sufletul – Ion Creangă”;
 • ”Dumitru Matcovschi – drum poetic prin timp”;

Concursuri republicane:

   • ”Pagini din istoria familiei mele”;
   • Lansarea Campaniei ”Copiii Moldovei citesc o carte – 2014”;
   • Inaugurarea anului ”Anul 2014 – anul relansării și afirmării Bibliotecii Publice ca centru comunitar”;
   • ”La izvoarele înțelepciunii”;
   • ”La candela cu flacăra de aur a lui S. Vangheli”/totalizarea campaniei Copiii Moldovei citesc o carte/;

Concursuri literare raionale:

   • Concursul declamatorilor ”Porni Luceafărul”;
   • ”Flacăra sfîntă a credinței în neam”/Anul Dumitru Matcovschi/;
   • Cel mai bun eseu pe marginea cărților lui Spiridon Vangheli;

 Festivaluri:

   • Festivalul Național al Cărții și Lecturii ed IV cons. Poetului Dumitru Matcovschi;
   • Festivalul Etniilor: ”Valorile netrecătoare ale literaturii etniilor” exp. de carte;

Lansări de carte:

Plaiul Dorului de Vlad Badrajan;

Amintire de la Nord de Natalia Bradu-Dombrovschi.

Mese rotunde, discuții:

   • ”Prima bogăție este sănătatea”;
   • ”Păstrăm Pămîntul o planet vie”;
   • ”Biblioteca Publică – spațiu deschis pentru toată comunitatea”/Ziua Bibliotecarului/;
   • ”Cartea modernă pentru lumea modernă”/Ziua Mondială a Cărții/;
   • ”Fii original! Creativ. Încrezător. Pregătit pentru viață!”/Ziua Internațională a Tineretului/;

Biblioteca publică filiala copii:

 • ”Sărbători creștine”;
 • ”Împărăția fermecată a cărților copilărești”;
 • Ore literare:
   • ”Un Mărțișor din inima mea, o primăvară în sufletul tău”;
   • ”Tricolorul – simbolul național al țării”;
   • ”Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim”/Sărbătoarea Națională Limba Noastră/;

Biblioteca publică  filiala copii:

 • ”Și chiar cînd cîntece nu am,

Eu sînt poet acestui neam”/G. Vieru/;

 • ”Talent. Bunătate și omenie”/S. Ghimpu/;
 • ”Leonida Lari – un simbol al națiunii”;

Ore informative:

”Prin carte și lectură să ne cunoaștem istoria”;

   • ”Familia trainică – temelia societății”;
   • ”O persoană activă este bine informată”/Ziua Internațională a Dreptului de a Ști/;
   • ”Prin Internet putem fi mai puternici”/Ziua Internațională a Internetului/;
   • ”Rețetele naturiste o șansă la o viață sănătoasă”;

                      Biblioteca publică  filiala pentru copii:

 • ”Tu și viitorul tău”;
 • ”Simbolica statului moldovenesc”;

Ore ecologice:

 ”O apă curată, o viață sănătoasă”;

   • ”Spune NU, fumatului”/ziua mondială împotriva fumatului/;

Lecții bibliografice:

”Funcția informațională a Bibliotecii Publice”;

   • ”Biblioteca și tehnologii informaționale”;

 

 • Reviste bibliografice:

 ”Nicolae Popa – poet frecvent cu privirea și pasul”;

   • ”Universul cărților lui Spiridon Vangheli”;
   • ”Aurelian Silvestru – regăsindu-se pe sine”/65 de ani de la nașterea/;
   • ”Infinitul de aur al creației Leonodei Lari”/65 de ani de la nașterea/;

 Proiecte. Cooperare transfrontalieră

 Asociația Obștească ”Moștenitorii ” mun. Bălți, director dl Nicolae Moscalu

Implementarea proiectului ”Biblioteca sătească – furnizor de servicii pentru adulți” în bibliotecile publice din raionul Rîșcani:

 •  ”Alfabetizare în domeniul TI”biblioteca publică s. Mihailenii /șefa bibliotecii L. Dodiță/ . Biblioteca publică a inițiat acest serviciu și a oferit grupului-țintă din 12 persoane posibilitatea de a învăța rapid calculatorul. Biblioteca dispune de 4 calculatoare conectate la Internet.
 • ”Educație adulților în utilizare TI” – biblioteca publică s. Singureni / șefa bibliotecii Martîniuc Raisa/. Biblioteca publică din localităte, dispunînd de calculator și conectare la Internet, a dezvoltat un serviciu de educație destinat persoanelor care doresc să studieze calculatorul.
 • ”Instruirea în domeniu TI”Biblioteca Publică Orășenească or. Rîșcani, dotată cu echipament modern /5 calculatoare conectate la Internet/, care deja prestează servicii în domeniu Tehnologiilor Informaționale, a definit problema grupului- țintă din 12 persoane, care nu posedau abilități de mînuire a calculatorului. Această problemă în multe cazuri împedică anjarea la un loc de muncă decent.
 • ”Cum să ne prelungim viața activă în pofida vârstei înaintate”biblioteca publică s. Grinăuți /șefa bibliotecii Plămădeală Svetlana/. Prin desfășurare a acestui proiect, 20 de persoane în etate din comunitate au deținut competențe de monitorizare a propriei sănătăți, de acordare a primului ajutor în caz de crize de sănătate, de pregătire și utilizare a remediilor naturiste.
 • ”Creșterea și ingrigirea florilor de grădină”biblioteca publică s. Pîrjota /șefa bibliotecii Cericov Dina/. Acest proiect a prevăzut specificul creșterii florilor de grădină. De el au fost cointeresată partea femenină a cititorilor fideli al bibliotecii. Se prevede ca în  primăvara anului 2015 participanții  vor amenaja un strat de flori lîngă biblioteca și pe parcursul anului vor avea grijă de el.
 • ”Crearea clubului sănătății” biblioteca publică s. Hiliuți /șefa bibliotecii Gribincea Andriana/. Împreună cu grupul-țintă, care a participat la proiect au desfășurat un șir de activități care au abordat problema stării și utilizării apei calitative din localitate. Împreună cu membrii clubului  prin suport al proiectului și contribuția APL  au contribuit la curățirea și  amenajarea a două izvoare din afara satului, a unei fîntîni în curtea școlii și crearea  unui spațiu de odihnă.
 • Furnizarea serviciilor de instruire a ghizilor turistici” biblioteca publică orășelului Costești/șefa bibliotecii Gavriliuc Silvia/. În urma  acestui proiect  s-au  instruit doritorii de a deveni ghizi din populația localității. S-a colectat informația cu privire la obiectele turistice din zonă, s-au  creat baze de date, s-au stabili rutele turistice și tematica excursiilor.
 • ”Arta de a fi Bunic-Parinte” – biblioteca publică s. Horodiște/șefa bibliotecii Briceag Angela/. S-a abordat problema relațiilor între bunici și nepoți, lăsați sub tutela lor în urma  plecării părinților la muncă peste hotare . Serviciul a oferit posibilități ca bunicii să fie familiarizați cu specificul comunicării eficiente cu copii și adolescenți, cu modalitățile de monitorizare a comportamentului minorilor, cu modalitățile de îngrijire igienică și sanitară a copiilor.

 

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

     Biblioteca publică în mass-media locală

Activităţiile culturale a bibliotecilor publice din rnul Rîşcani sînt reflectate pe paginile ziarului raional ,,Eveniment actual”, revistei „Realităţi culturale”.

 

                                  Lista bibliotecilor raionului Rîşcani

 

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Orăşenească 1948 Sacaliuc Galina 025624961/serviciu/ biblioriscani@mail.ru
2. Biblioteca publică Fil. Copii Rîşcani 1951 Tulicii Svetlana 025623087 /serviciu/ bibliotecafilialacopii@mail.ru
3. Biblioteca Publică or. Costeşti Gavriliuc Silvia
4. Biblioteca Publ. Fil. Copii Costeşti 1980 Negru Lidia
Biblioteci publice comunale/săteşti
1. Aluniş 1967 Ştefanco Lidia
2. Balanul Nou 1975 Donici M.
3. Borosenii Noi 1956 Şoimu Raisa
4. Branişte 1952 Zarafa Prascovia 025678244    / serviciu/ biblioteca.braniste@mail.ru
5. Corlăteni 1968 Butuşanu Feodosia
6. Corlăteni F. Copii 1976 Ţurcan Eugenia
7. Cucueţii Vechi 1955 Oleiniuc Eleonora
8. Cucueţii Noi 1965 Roșca Diana
9. Damaşcani 1959 Mutelică Ala
10. Druitoarea Nouă 1955 Cucută Lilia
11. Druitoarea Veche 1953 Buza Natalia
12. Druţă 1967 Maţcan Victoria
13. Galaşeni 1964 Lungu Polina
14. Grinauţi 1966 Plămădeală Svetlana
15 Hiliuţi 1962 Gribincea Andriana 025645605/serviciu/ gribincea.andriana@mail.ru
16. Horodişte 1967 Briceag Angela
17. Malinovscoie 1961 Bugai Elena
18. Mălăeşti 1968 Grebeniuc Stella
19. Minailenii Noi 1972 Babii Aliona
20. Mihailenii Vechi 1950 Dodiţă Lidia 025676473/serviciu/ biblioteca.mihaileni@gmail.com
21. Mihailenii Vechi F. p. Copii 1987 Vrabie Galina 025676473/serviciu/
22. Moşeni 1971 Burdeinaia Aliona
23. Nahoreni 1982 Croitoru Ana 025626996/serviciu/
24. Pascauţi 1960 Buinovscaia Natalia
25. Petroşeni 1950
26. Pîrjota 1950 Cericov Dina
27. Pociumbauţi 1960 Panţîniuc Lucia
28. Pociumbeni 1953 Cojocari Valentina
29. Racaria 1962 Mojilean Anghelina
30. Ramazan 1970 Grincic Natalia
31. Recea 1954 Curcă Liuba
32 Singureni 1949 Martîniuc Raisa 025671093/serviciu/ r.martiniuc@mail.ru
33. Sturzeni 1970 Mihailov Lucia
34. Sverdiac 1970 Vasiliu Margarita
35. Şaptebani 1960 Manole Svetlana
36. Ştubieni 1955 Litviniuc Maria
37. Şumna 1967 Perju Raisa
38. Uşurei 1967
39. Varatic 1954 Potîng Svetlana
40. Vasileuţi 1971 Braduţan Inna
41. Zaicani 1950 Popa Lilia
42. Zaicani F. p. Copii 1977 Tăbîrţă Mariana

 

                                                 Situaţii Statistice

 

Raionul Rîşcani: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2012 2013 2014    
Total biblioteci 49 49 46
Din care:
– necesită reparaţie capitală
– sunt amplasate în localuri avariate
Numărul total de bibliotecari 58 58 58
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 51 51 51
Din ei sunt cu studii:
Superioare 18 18 18
Inclusiv de specialitate 14 14 14
Medii 40 40 40
Inclusiv de specialitate 26 26 26
Fond de carte (mii u.m.) 385,0 374,6 363,1
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 174,7 174,0 173,7
Din care cu grafie latină 70,1 75,5  78,3
Achiziţii (mii u.m.) 12,9 7,0   17,7
Achiziţii per capita
Împrumut (mii u.m.) 292,6 273,4 261,4
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 172,5 168,9 159,7
Cititori (utilizatori) activi (mii)  19,5 19,1  17,2
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 6,6  6,5 6,6
Numărul de vizite (mii) 122,0 114,5 110,7
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 60,3   58,0   58,1
Numărul total de biblioteci care deţin computere 5 5 8
Numărul total de computere 7 10 16
Din care conectate la Internet 1 8 15
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 6 8 12
Din care conectate la Internet 8 11
Indice mediu de lectură 15,0  14,3 15,2
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,7   0,6 0,5
Indice mediu de înnoire a fondului 22,7   20,8 24,4
Indice mediu de dotare ( publicaţii)
– un locuitor 5,8 4,5 6,4
– un cititor (utilizator), u.m. 17,8 16,9 18,2
– o bibliotecă 7,7  7,1 8,4
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 392 383 372
– Împrumuturi (mii u.m) 5,4  4,8 4,6
– Vizite (mii u.m.) 2,1   1,9 1,8

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog Stats

 • 61,692 hits

Categorii

022 240070; 022240443
9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 16 urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: