Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Râșcani

 

Harta raionului

Poziţia geografică: Raionul Râşcani este situat în nord-vestul ţării la o distanţă de 166 km de capitală – municipiul Chişinău. El se învecinează la sud cu raionul Glodeni, la nord cu raionul Edineţ, la vest cu România (râul de frontieră Prut), la est cu raionul Drochia şi cu municipiul Bălţi. Teritoriul raionului are o suprafaţă de 933,03 km/2/.

Populaţia: Populaţia raionului constituie 66,0 mii de locuitori, concentrată în mod prioritar în mediul rural – în jur de 56 de mii. Populaţia aptă de muncă constituie circa 39 mii de persoane, dintre care mai mult de 26 de mii sunt ocupaţi în câmpul muncii.

Structura administrativ – teritorială: Organizarea administrativ-teritorială actuală este reprezentată prin 54 de localităţi, inclusiv 2 oraşe (or.Râşcani cu 2 comune; or.Costeşti cu 4 comune), 11 comune care întrunesc 31 de localități, 15 comune separate. Organizarea administrativ-teritorială se efectuiază pe 2 niveluri: local şi raional.

Biblioteca

Publică Orăşenească

Adresa:

Biblioteca Publică

str.Independenţei, 56

or. Râşcani, MD-5600,

Republica Moldova

Orar de funcţionare a BPR

Luni – Vineri: 800 – 1700

Sîmbătă: 800 – 1600

Pauză de masă: 1200 – 1300

Duminică: zi de odihnă

Foto (exteriorul bibliotecii)

Director BPO: Galina Sacaliuc

Tel.: 0 (256) 2-49-61

e-mail: biblioriscani@mail.ru

bibriscani@gmail.com

Şef Secţie Cultură: Emilia Garbuz

Tel. : 0(256) 2-26-48

e-mail: sculturariscani@yahoo.com

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci:

Claudia Gherman Tel.: 0(256) 2-45-65

e-mail: gherman.claudia@mail.ru

Scurt istoric

Istoria propriu-zisă a Bibliotecii Publice începe, conform datelor din arhivă, din anul 1948, care de la început se numea ,,izba-citalinia”. Sediul bibliotecii se afla în centrul oraşului, într-o căsuţă cu ferestre foarte mici. Documentele de arhivă sunt incomplete pentru a restabili pas cu pas apariţia şi dezvoltarea bibliotecii din orașul Rîşcani.

Din 1962 şi până în prezent biblioteca se află în incinta Casei de Cultură din or.Rîşcani. Biblioteca publică nu a avut niciodată sediu propriu.Unele din primele şefe a bibliotecii au fost: Maria Efimovna Şclearenco şi Faina Alexandrovna Volcova.

În anul 1951 pe lîngă biblioteca publică se deschide filiala pentru copii.

În anul 1976 a fost luată decizia de a uni toate bibliotecile sătești din raion, într-un sistem centralizat. Bibliotecii or. Rîșcani i se conferă statut de biblioteca raională, care devine centrul metodologic pentru bibliotecile de toate categoriile şi tipurile din teritoriu. În funcţie de director sistemei centralizate devine dna Marina Gorodeţchi. În rețeaua bibliotecilor publice în acei ani au fost incluse 34 biblioteci sătești și 3 biblioteci filiale pentru copii

În anul 1991 se începe decentralizarea reţelei bibliotecilor publice. Biblioteca îşi schimbă denumirea în biblioteca publică orăşenească și în anul 1998 trece cu finanțarea la primăria or. Râșcani,rămânând în continuare centrul metodologic pentru bibliotecile publice din raion.

Structura Bibliotecii Publice Orășenești:

Снимок экрана 2018-04-20 в 10.32.48

 1. Secția Asistență de Specialitate:
 • Elaborarea programului anual de activitate;
 • Asistență metodologică bibliotecarilor din teritoriu;

2. Secţia Relaţii cu publicul:

 • Oficiul împrumut la domiciliu;
 • Sala de lectură;
 1. Secția informativ-bibliografică:
  • Cataloage;
  • Fişiere bibliografice pe domenii.
 2. Secția de completare și prelucrare:
 • Evidenţa, achiziţii;
 • Catalogare, clasificare şi prelucrare colecţiilor.
 1. Centru Regional de Formare:
 • Instruirea personalului bibliotecilor publice din rețeaua Novateca și nu numai în vederea utilizării TIC;
 • Oferirea serviciilor moderne pentru comunitate;
 • Alfabetizarea tehnologică a utilizatorilor bibliotecii;
 • Acces gratuit la internet;

Structura Bibliotecii Publice filiala copii

Director adjunct

Abonament superior

Sala de lectură

Abonament inferior

În funcţie de director bibliotecii în anii 1998 – 2003 a activat dna Claudia Gherman.

Din anul 2003 în funcţie de director a fost numită d-na Sacaliuc Galina. Tot în acest an, odată cu trecerea la raioane îşi reiea începutul activitatea Secţia Raională Cultură, sub conducerea d-nei Emilia Garbuz.

La ănceputul anului 2005 în bibliotecă s-au creat condiţii favorabile de muncă, s-a instalat încalzirea autonomă cu gaze. Lăcaşul bibliotecii a devenit spaţios şi primitor.

De serviciile bibliotecii beneficiază: Liceul Teoretic ”Liviu Damian”, Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, gimnaziul ”Gheorghe Râșcanu”, şcoala profesională, Colegiul Agroindustrial, şcoala de arte şi alte organizaţii şi interprinderi din oraşul Râşcani.

În anul 2005 biblioteca publică a câştigat proiectul „Programul de Dezvoltare colecţiilor de bibliotecă” sponsorizat de Fundaţia Soros-Moldova. În urma acestui proiect colecția bibliotecii s-a îmbogățit cu literatură de valoare destinată programei școlare.

Colecţia bibliotecii publice include diverse documente: cărţi, reviste, ziare, etc. Potenţialul informaţional la sfîrșitul anului 2016 la BPO constituie 30,1 de unităţi, la Biblioteca publică filiala copii 36,1. Această colecţie a fost completată de-a lungul anilor prin achiziţii şi donaţii. Din cei circa peste 11 mii de locuitori ai oraşului Râşcani 3,2 sunt beneficiari activi al bibliotecii publice şi bibliotecii filiale pentru copii. Împrumutul atinge cifra 52,5, vizite la biblioteca – 20,8.

Bibliotecile publice permanent se preocupă de îmbunătățirea colecțiilor sale și asigură accesul beneficiarilor la acestea. În acest an au fost achiziționate 391 exemplare în valoare de 20 mii lei.

Avansarea tehnologiei informaționale schimbă radical modul nostru de viată, de comunicare cu ceilalți, de recepționare a informațiilor. În secolul următor este de așteptat ca rolul calculatorului în viata noastră să fie esențial. Este evident că bibliotecile publice sunt obligate să îşi desfăşoare activitatea într-un nou context pentru deservirea informațională a comunității. Sfîrșitul anului 2015 a fost marcat prin implementarea Proiectului Național “NOVATECA” în 18 biblioteci publice a raionului Rîșcani. Biblioteca publică Orășenească a devenit Centru Regional de Formare, fiind dotat cu: zece calculatoare, două lăptopuri, imprimantă multifuncțională, proiector si ecran, oferind astfel servicii noi si moderne utilizatorilor, numărul acestora crescând considerabil. 12 octombrie 2016 a fost o zi semnificativă. S-a dat startul încă pentru 12 biblioteci publice, care au devenit și ei parte a Programului Novateca. Proiectul a acoperit cele mai mari localități a raionului. În total în raion, grație Programului Național Novateca, avem 30 de biblioteci modernizate. Utilizatorii au la dispoziție 90 calculatoare conectate la internet și 35 imprimante. Deci, prin acest proiect , practic este înlăturată una din probleme ca într-o bibliotecă mică ar fi necesar să fie cel puțin două calculatoare conectare la internet.

Toate reușitele bibliotecilor publice din raion se datorează conlucrării fructuoase cu Secția Raională Cultură sub conducerea dnei Emilia Garbuz. Toate activitățile desfășurate în BPO sunt susținute de primarul orașului Râșcani dnul Victor Bogatico.

În BPO și biblioteca publică filiala pentru copii activează 11 angajați, din care: cu studii superioare – 5, inclusiv personal profesional – 3; cu studii medii – 6, din care 3 cu studii în domeniu.

Reţeaua de biblioteci

În raionul Râşcani activează 45 de biblioteci publice, din care 4 filiale pentru copii; 40 de biblioteci amplasate în comune şi 5 amplasate în oraşe Râşcani şi Costeşti.

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi – 19,4; copii – 6,5;

Împrumutul total (mii u. m.) – 192,0; copii – 107,9,4;

Vizite (mii) – 125,7; copii – 78,1;

din care virtuale /pe blogul BPO/ – 1,1

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare:

30 de biblioteci publice din raionul Râșcani sunt partea Programului Național Novateca. În total 32 de biblioteci sunt dotate cu 123 calculatoare conectate la internet, din care 111 de calculatoare și 37 de imprimante multifuncționale disponibile pentru acces public.

Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

http://www.biblioriscani.blogspot.com/.

Blogul Biblioteca Publică or. Râșcani oglindește toate evenimentele și activitățile de amploare desfășurate pe parcursul anului.

Activități cultural-educative 2017:

Un mijloc de comunicare cu utilizatorii bibliotecii sunt activităţile culturale. Prin intermediul lor, beneficiarii i-au cunoştinţă cu comorile literare, culturale, îmbogăţindu-se spiritual din creaţia literară a scriitorilor, din trecutul istoric şi ţinutul natal. Fiind un promotor al culturii raionale şi centru comunitar informativ- educativ biblioteca publică în anul 2017 a inclus în programul de activitate o paletă bogată de activităţi culturale cu diverse tematici: expoziţii documentare, mese rotunde, campanii de lectură, conferinţe tematice, concursuri raionale, vizionări de filme şi alte activităţi interesante.

Anul 2017.

 • Serate literar-artistice:
   • ”Mihai Eminescu – geniu tutelar al neamului”;
   • ”Grigore Vieru – poetul care nu a visat să ajungă în Cosmos, ci doar să treacă Prutul”;
   • ”Omagiu pentru Maestrul Eugen Doga”;
   • Ziua Internațională a Femeii;
   • ”Cântăreții limbii materne”
   • Ziua Internațională a Oamenilor în Etate;
   • ”Sărbătorim împreună Crăciunul”.
 • Concursuri republicane:
 • ”La izvoarele înțelepciunii”
 • Concursuri literare raionale:
   • Concursul declamatorilor ”Porni Luceafărul”;
   • ”Miss Smarandița”;
 • Festivaluri:
 • Festival Național al Cărții și Lecturii. Ed. VII:

Întâlnirea cu scriitoarea Galina Furdui.

 • Campanii:
 • Ne vedem la bibliotecă
 • Mese rotunde, discuții:
 • ”Internetul și lectură în viața elevilor”;
 • ”Cunoști regulile de circulație”/siguranța rutieră/;
 • ”Prin Ștefan neamul e slăvit”;
 • ”Moldova – UE: un viitor comun într-o lume democratică”;
 • ”Cum să păstrăm familia”/de Ziua Internațională a Familiei/;
 • Ziua Suveranității R. Moldova. ”Suveranitatea-independență, democrație și libertate”;
 • ”Drogul – calamnitatea secolului”;
 • ”Probleme cotidiene și oportunități UE oferite tinerilor din Moldova”;
 • ”Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în lume”.
 • Ore literare:
 • ”Însoțiți de muzica lui Eugen Doga”;
 • ”Cartea – temelia culturii”;
 • ”Muzica este graiul sufletului”;
 • Ore informative:
 • ”Pe net ești liber fără limite”;
 • ”Apa – sângele albastru al Pământului”;
 • Ziua Internațională a Planetei Pământ;
 • Ziua Europei ”UE – valori commune pentru toți cetățeni”;
 • Ziua Mondială a Societății Informaționale;
 • Ziua Sfinților Kiril și Mefodiu;
 • Ziua Mondială a Mediului ”Noi și mediul în care trăim”;
 • Ziua Internațională a Păcii ”Pacea Planetei Pământ”;
 • ”Prin carte și lectură să ne cunoaștem istoria”;
 • Ziua Mondială de Combatere și profilaxie a maladiei HIV/SIDA;
 • ”Sărbători și obiceiuri de iarnă în spațiul european”.
 • Reviste bibliografice:
   • ”Poetul generației de aur – Victor Teleucă”;
   • ”În lumea eroilor lui Caragiale”
   • ”Tot deasupra cărții sale /grigore Vieru/„;
   • ”Ion Creangă – scriitorul care ne-a marcat copilăria”;
   • ”Copilărie – un basm fără sfârșit”/Ziua internațională a Copiilor/;
   • Sărbătoarea Națională Ziua Comemorării Lui Ștefan cel Mare;
   • ”Alexei Mateevici – figura spiritului creator”;
   • ”Ion Druță – cu dor de oameni”.

Parteneriate. Proiecte. Cooperare transfrontalieră

Participare la Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne:

Inițiativa lansată de programul Novateca în anul 2017.

Bibliotecile publice au participat la :

 1. Replicarea serviciilor moderne de bibliotecă: BPO ca biblioteca lider a aplicat formularul. Au participat 21 biblioteci locale, care au fost premiate cu:
 • 12 pufuri; 17 aparate foto, 2 seturi de jocuri educative.
 • În total au fost primite premii în suma de 54 mii lei;
 1. Inițiativa 1+1: au procurat echipament tehnic 9 biblioteci publice. Din partea Programului Novateca va fi dublat numărul de echipament tehnic.
 2. Oferirea serviciilor de consultanță: 24 de bibliotecari din teritoriu au participăt la traininguri Advocacy;

Datorită programului Național Novateca 24 bibliotecari din rețeaua bibliotecilor publice a raionului Râșcani au avut fericita posibilitate de a participa la 3 module a trainingurilor ,,Advocacy în favoarea bibliotecii”. Și ca rezultat al participării la Advocacy –investirea în 9 biblioteci / Râșcani, Costești, Zaicani, Vasileuți, Racaria, Singureni, Grinauți, Mihaileni, Hiliuți / a finanțelor la procurarea echipamentului tehnologic și aplicarea la Inițiativa 1+1, lansată de Programu lNațional Novateca, a căru iscop a fost de a obține echipament adițonal. În celealte biblioteci s-a procurat mobilier modern /Costești, Racaria, Horodiște, Druță/, s-au instalat geamuri și ușe noi/Rîșcani, Horodiște, Racaria, Pârjota, Recea, Alexandrești/, s-au efectuat repații / Corlateni, Horodiște, Braniște, Varatic, Moșeni/, instalarea căldurii /Alexandrești, Druitoarea Nouă/. Biblioteca publică s. Zaicani va fi transferată în sediul nou. Este cea mai mare investiție în îmbunătățirea infrastructurii bibliotecii – 160 mii lei. În total valoarea investițiilor în anul 2017 a constituit 383406 lei. Exemplu de îmbunătățirea infrastructurii va fi preluat și în anul 2018. Primăria s. Sturzeni va renova și va transfera biblioteca în sediul nou.

 1. Vizite de studiu:
 • 6 bibliotecari: Burac Olga, Martâniuc Raisa, Plămădeală Svetlana, Popa lilia, Braduțan Ina, Gavriliuc Silvia în luna iulie au vizitat bibliotecile din România;
 • Formatorul BPO Râșcani Tatiana Foliușneac a participat la programul avansat de liderism în SUA;
 • Biblioteca Municipală Bălți ”Eugeniu Coșeriu” a efectuat în luna octombrie o vizită de studiu în România, cu un grup de bibliotecari din Nordul Moldovei la care au participat dna Sacaliuc Galina și bibliotecara din s. Sturzeni Lucia Mihailov.
 1. Proiectul FamilyL@B/familia mea/ , aplicat de BPO Râșcani și la care participă 6 biblioteci locale: Aluniș, Mihaileni, Horodiște, Varatic, Recea, Druță. Bugetul proiectului 100 mii lei. Fiecare bibliotecă a primit câte 2 tablete și biblioteca aplicant 3 tablete.

Servicii moderne

Pe parcursul anului 2017 în bibliotecile publice rnului Râșcani s-au implementat 148 SMB de care au beneficiat peste 4500 de utilizatori. Toate Servicii Moderne de Bibliotecă s-au desfășurat pe diferite domenii:

 • Incluziunea digitală;
 • Trăiește magia TI împreună cu biblioteca:
 • La bibliotecă – instruirea în TI:
 • Popas în lumea calculatorului:
 • Agricultură;
 • Tehnologii noi în ajutorul agricultorilor.
 • Agricultura în era digitală:
 • Tehnologii moderne în ajutorul creșterii și recoltării produselor de toamnă
 • Sănătate;
 • Aleg să fiu sănătos!
 • Calea spre sănătatea ta!
 • Sănătatea comunității & TI.
 • Creștere economică;
 • Biblioteca publică în sprijinul creșterii economice
 • Angajarea în câmpul muncii cu ajutorul TI
 • Administrarea bugetului familiei
 • Educație non-formală;
 • Școală de vară cu Tehnologii informaționale /serviciul implementat în 22 biblioteci/.

Majoritatea bibliotecilor au participat la Campania Națională inițiată de Programul Novateca ”Ne vedem la bibliotecă”.

Cele mai active biblioteci sunt:

 1. Biblioteca publică Orășenească – 7 servicii implementate:
 2. BP Zaicani – 5 SMB;
 3. BP Hiliuți – 5 SMB;
 4. BP Mihaileni – 4 SMB;
 5. BP Grinăuți – 4 SMB;
 6. BP Vasileuți – 4 SMB;
 7. BP Nihoreni – 3 SMB.

Menționăm faptul, că s-au activat și bibliotecile, care au întrat în Novateca în anul 2016:

 1. BP Druță – 4 SMB;
 2. BP Duruitoarea Nouă – 3 SMB;
 3. BP Aluniș – 3 SMB;
 4. BP Costești – 3 SMB;
 5. BP Sturzeni – 3 SMB.

Rezultate:

 • Creșterea numărului de utilizatori și a vizitelor;
 • Utilizarea eficientă a echipamentului și a personalului bibliotecii pentru a oferi comunității servicii utile.

Impact:

 • Prosperarea instituției, ce atribuie o nouă cotă valorică profesiei de bibliotecar;
 • Parteneriat durabil cu APL și instituții din comunitate;
 • Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în implementarea serviciilor moderne;

Diseminarea noilor practici

Instruiri profesionale a bibliotecarilor din rnul Râșcani.

La acest capitol a fost necesară planificarea și dezvoltarea sistematică de perfecționarea profesională. La începutul anului 2017 a fost elaborat Planul de colaborare între Secția Raională Cultură și programul Novateca. Biblioteca Publică Orășenească, în calitate de Centru Raional de Formare, a fost desemnată să livreze activitățile de instruire profesională. În total pe parcursul anului 2017 bibliotecarii din rețeaua Novateca și Non-Novateca au participat la 24 traininguri și ateliere.

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion

Biblioteca publică în mass-media locală

Activităţiile culturale a bibliotecilor publice din rnul Rîşcani sînt reflectate pe paginile ziarului raional ,,Eveniment actual”, revistei „Realităţi culturale”.

Concursuri de specialitate şi învingători

Lista bibliotecilor raionului Rîşcani

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Orăşenească 1948 Sacaliuc Galina 025624961

/s/

bibriscani@gmail.com
2. Biblioteca publică Fil. Copii Rîşcani 1951 Tulicii Svetlana 025623087 /s/ bibliotecafilialacopii@mail.ru
3. Biblioteca Publică or. Costeşti Gavriliuc Silvia 025632274/s/ bpcostestiriscani@gmail.com
4. Biblioteca Publ. Fil. Copii Costeşti 1980 Negru Lidia bpcostesticopiiriscani@gmail.com
Biblioteci publice comunale/săteşti
1. Alexandrești 1965 Plop Georgeta bpalexandrestiriscani@gmail.com
2. Aluniș 1967 Ștefanco Lidia bpalunisriscani@gmail.com
3. Balanul Nou 1975 Donici M. bpbalanulnouriscani@gmail.com
4. Borosenii Noi 1956 Lupacescu Cristina bpboroseniinoiriscani@gmail.com
5. Branişte 1952 Palii stela 025678244 / s/ bpbranisteriscani@gmail.com
6. Corlăteni 1968 Butuşanu Feodosia bpcorlateniriscani@gmail.com
7. Corlăteni F. Copii 1976 Ţurcan Eugenia xeugenia585@gmail.com
8. Cucueţii Vechi 1955 Vacarciuc Ana bpcucuetiivechiriscani@gmail.com
9. Damaşcani 1959 Mutelică Ala bpdamascaniriscani@gmail.com
10. Druitoarea Nouă 1955 Cucută Lilia bpduruitoareanouariscani@gmail.com
11. Druitoarea Veche 1953 Briceag Sergiu bibliotecaduruitoarea@gmail.com
12. Druţă 1967 Rusu Galina bpdrutariscani@gmail.com
13. Galaşeni 1964 Lungu Polina bpgalaseniriscani@gmail.com
14. Grinauţi 1966 Plămădeală Svetlana 025646235/s/ bpgrinautiriscani@gmail.com
15 Hiliuţi 1962 Gribincea Andriana 025645605/serviciu/ bphiliutiriscani@gmail.com
16. Horodişte 1967 Briceag Angela 025640271/s/ bphorodisteriscani@gmail.com
17. Malinovscoie 1961 Bugai Elena bpmalinovscoeriscani@gmail.com
18. Mălăeşti 1968 Grebeniuc Stella bpmalaiestiriscani@gmail.com
19. Minailenii Noi 1972 Babii Aliona bpmihaileniinoiriscani@gmail.com
20. Mihailenii Vechi 1950 Vrabie Galina 025676473/serviciu/ biblioteca.mihaileni@gmail.com
21. Moşeni 1971 Calistru Vasile bpmoseniriscani@gmail.com
22. Nihoreni 1982 Croitoru Ana 025626996/serviciu/ bpnihoreniriscani@gmail.com
23. Pascauţi 1960 Buinovscaia Natalia bppascautiriscani@gmail.com
24. Petruşeni 1950 Urechi Valeria bppetruseniriscani@gmail.com
25. Pîrjota 1950 Cericov Dina bppirjotariscani@gmail.com
26. Pociumbauţi 1960 Panţeniuc Lucia bppociumbautiriscani@gmail.com
27. Pociumbeni 1953 Cojocari Valentina bppociumbeniriscani@gmail.com
28. Racaria 1962 Osadciuc Iulia bpracariariscani@gmail.com
29. Ramazan 1970 Grincic Natalia bpramazaniriscani@gmail.com
30. Recea 1954 Frecauțanu Mariana bpreceariscani@gmail.com
31 Singureni 1949 Martîniuc Raisa 025671093/serviciu/ bpsingureniriscani@gmail.com
32. Sturzeni 1970 Mihailov Lucia 025666316/s/ bpsturzeniriscani@gmail.com
33. Sverdiac 1970 Vasiliu Margarita bpsverdiacriscani@gmail.com
34. Şaptebani 1960 Manole Svetlana bp7baniriscani@gmail.com
35. Ştubieni 1955 Litviniuc Maria bpstiubeieniriscani@gmail.com
36. Şumna 1967 Perju Raisa bpsumnariscani@gmail.com
37. Uşurei 1967 Petrușca Ana bpusureiriscani@gmail.com
38. Varatic 1954 Rusu Tatiana bpvaraticriscani@gmail.com
39. Vasileuţi 1971 Braduţan Inna 025670057/s/ bpvasileutiriscani@gmail.com
40. Zaicani 1950 Popa Lilia 025672808/s/ bpzaicaniriscani@gmail.com
41. Zaicani F. p. Copii 1977 Tăbârţă Mariana biblioteca.copii.zaicani@gmail.com

Situaţii Statistice

Raionul Rîşcani: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2016
Total biblioteci 45
Din care:
– necesită reparaţie capitală 4
– sunt amplasate în localuri avariate
Numărul total de bibliotecari 56
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 46
Din ei sunt cu studii:
Superioare 23
Inclusiv de specialitate 9
Medii 33
Inclusiv de specialitate 17
Fond de carte (mii u.m.) 326,1
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 161,3
Din care cu grafie latină 82,0
Achiziţii (mii u.m.) 2,5
Achiziţii per capita
Împrumut (mii u.m.) 192,0
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 123,4
Cititori (utilizatori) activi (mii) 19,4
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 6,5
Numărul de vizite (mii) 125,7
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 78,0
Numărul total de biblioteci care deţin computere 32
Numărul total de computere 123
Din care conectate la Internet 123
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 111
Din care conectate la Internet 111
Indice mediu de lectură 11,3
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,6
Indice mediu de înnoire a fondului 16,5
Indice mediu de dotare ( publicaţii)
– un locuitor 5,5
– un cititor (utilizator), u.m. 17,3
– o bibliotecă 7,3
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 308,6
– Împrumuturi (mii u.m) 3,3
– Vizite (mii u.m.) 3,0

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 82.422 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: