Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Drochia

Harta_raionului_Drochia                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia geografică:

Raionul Drochia este amplasat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova la o distanţă de 167 km de la capitala republicii – municipiul Chişinău, având următoarele vecinătăţi administrative – raioanele: Donduşeni (nord), Râşcani (vest), Soroca (est), Sângerei (sud), Floreşti (sud-est). Suprafaţa totală a raionului constituie – 999,91 km2
Populaţia: Populaţia raionului Drochia constituie 86400 locuitori, inclusiv: populaţia urbană – 19300 persoane şi populaţia rurală – 67100 persoane. Densitatea populaţiei este de 114,58 locuitori/km².
Structura administrativ-teritorială: În componenţa raionului intră 40 de localităţi, inclusiv 39 rurale şi or. Drochia.  Pe teritoriul raionului Drochia sunt amplasate 28 primării..

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” 

BIBLIOTECA
Adresa: str. 31 august 11A, MD 5202

Tel. 025223537; 025220258

Orarul de funcţionare a BPR

Luni – vineri 9.00- 18.00

Sâmbătă – zi de odihnă

Duminică – 9.00 – 15.00

Director – Maria Cojocaru

Director Maria Cojocaru

Tel.: 025220258 mob.069985717, e-mail: bprdrochia@gmail.com

Şef Direcție Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia – Rodica Lozovan 

Rodica Lozovan

Tel.: 067462030, e-mail: cultura.drochia@gmail.com

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci – Ala Bugai 

Ala Bugai specialist biblioteci

Tel.: 068463607, e-mail: ala.bugai@gmail.com

Site-uri, bloguri, rețele sociale – https://www.facebook.com/Biblioteca-public%C4%83-raional%C4%83-Drochia-Iulian-Filip-227589070733842/

Scurt istoric
Prima bibliotecă publică la Drochia s-a deschis în octombrie 1946. Primul sediul a fost în Clubul din localitate. Mai târziu sediul bibliotecii a fost în diferite clădiri, până când în 1983 în or. Drochia s-a dat în exploatare un edificiu, unde este amplasată biblioteca şi până la momentul actual. Directorul bibliotecii este Maria Cojocaru, care stă la cârma bibliotecii din 1983 până în prezent. Biblioteca a fost reparată capital în anii 2011 – 2012, devenind un spaţiu mai agreabil pentru utilizatorii bibliotecii, oferindu-le diferite servicii informative, se practică diverse forme şi metode de activitate. La dispoziţia utilizatorilor sunt puse o sală spaţioasă de lectură, CID (Centru de Informare şi Documentare) și oficiul împrumut la domiciliu cu o bogată colecție de referinţă, ediţii periodice.
Din anul 1976, prin ordinul Ministerului Culturii, a fost denumită Biblioteca Centrală a Sistemului Centralizat de Biblioteci din raionul Drochia.
În anul 1991 în urma descentralizării sistemelor de biblioteci, conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991 Bibliotecii se dă denumire de Bibliotecă Orăşenească, păstrându-şi funcţia metodică pentru bibliotecile publice din teritoriul raionului Drochia.
Ea devine o bibliotecă publică unică cu următoarele subdiviziuni: serviciul fonduri, serviciul bibliografic, serviciul relaţii cu publicul cu servire pentru maturi şi oficiul tineret, care serveşte elevi de la 15 ani până la 28 ani, secţia „Arte”, având o filială pentru copii, înfiinţată în 1949, o filială a bibliotecii orăşeneşti, înfiinţată în 1962, care a activat până în anul 1995, o filială în regiunea fabricii de zahăr, înfiinţată în anul 1956, care a activat până în anul 1995. În scopul apropierii cărţii de cititor în anul 1973 s-a început utilizarea punctelor de servire la locul de muncă şi trai, care  cu părere de rău în prezent nu mai activează. Climatul societăţii de astăzi ne îndreptăţeşte să ne simţim în faţa unei ere în care informaţia ocupă un loc primordial, iar rolul esenţial al bibliotecii este de a pune la dispoziţia publicului cititor zestrea spirituală şi culturală a întregii omeniri, atât în mod tradiţional dar şi graţie tehnologiilor informaţionale. Nu putem exclude din activitatea bibliotecilor activităţile culturale cu publicul. Au devenit o tradiţie pentru Biblioteca Publică Raională activităţile în cadrul programului cultural „Zilelor Eminescu”, „Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului”, Săptămâna cărţii şi lecturii pentru copii, „Limba noastră”. Se bucură de succes la public şedinţele Cenaclului literar „Steaua de vineri”, care sunt cu adevărat aşteptate şi dorite de publicul cititor, sunt populare ciclurile de activităţi cum ar fi: mese rotunde, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, şi alte activităţi cu cea mai diversă tematică. Un interes deosebit pentru studierea profundă a creaţiei scriitorilor autohtoni şi universali au devenit concursurile literare, printre care vrem să menţionăm Concursul Republican „La izvoarele înţelepciunii”, la care copiii din raionul nostru cinci ani al rând obţin premiile cele mai mari, devenind învingători chiar şi la Etapa Internaţională, cititorii noştri participă la diverse concursuri republicane. În cadrul concursului republican de eseuri şi de desen pe cărţile lui Iulian Filip „Una-i luna” şi „Plăcinţele cu mărar” .
Biblioteca publică orăşenească asigură asistenţa metodologică şi de specialitate a bibliotecilor din raion contribuind la promovarea în teritoriu a obiectivelor şi sarcinilor formulate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi centrelor biblioteconomice republicane; efectuază lucrări de analiză şi sinteză referitoare la stadiul dezvoltării serviciilor de lectură, la cerinţele de carte și de informare ale populaţiei şi formulează propuneri corespunzătoare organelor de decizie; coordonează activităţile bibliotecare în teritoriu. Biblioteca acordă consultanţă bibliotecarilor din teritoriu, indiferent de profilul bibliotecilor în probleme ce ţin de diversificarea şi modernizarea serviciilor de bibliotecă, formarea culturii informaţionale a utilizatorilor, mai ales a elevilor, instruirea continuă a bibliotecarilor, organizează întruniril profesionale (seminare, ateliere profesionale de lucru) în teritoriu. Biblioteca publică raională contribuie la pregătirea profesională bună a lucrătorilor de bibliotecă din reţea, sprigină programele de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile publice ale raionului Drochia.
Societatea în schimbare pune sarcini noi în faţa bibliotecilor. Graţie susţinerii financiare din partea fundaţiei SOROS – MOLDOVA, biblioteca şi-a îmbogățit colecţiile sale şi a fost dotată cu echipament modern pentru a satisface nevoile de informare ale beneficiarilor.
În Biblioteca publică raională au fost implimetate câteva proiecte (“Îmbunătăţirea colecţiilor de bibliotecă în biblioteca raională” (2003) – 1000 $ SUA, director de proiect Z. Catan, “Centrul de Informare şi Documenare Drochia”(2004) – 5000 $ SUA, director de proiect M. Cojocaru).
În 2012 Biblioteca publică raională Drochia, a participat la procesului de înscriere a bibliotecilor publice din Republica Moldova în programul Novateca The Global Libraires în Moldova pentru selectarea bibliotecilor publice și a Centrelor Regionale de formare a bibliotecarilor şi spre satisfacţia noastră biblioteca publică raională Drochia a fost selectată ca bibliotecă coordonatoare (coordonator de proiect Lidia Gontea), graţie cărui program biblioteca a primit în dotare echipament performant. Alături de biblioteca raională în program au mai fost incluse încă 4 biblioteci comunale (Chetrosu, Nicoreni, Baroncea și Lazo).
Iar în anul 2008, prin Decizia Consiliului Raional Drochia din 11.07.2008 a revenit la titulatura – Biblioteca publică raională.
Indiferent cum s-a numit această instituţie pe parcursul diferitor ani, ea a slujit cărţii şi beneficiarilor ei, crescând împreună cu ei.

Reţeaua de biblioteci
În structura de biblioteci din raionul Drochia activează 33 de biblioteci:

 • Biblioteca raională Drochia – 1
 • Filiala copii Drochia – 1
 • Biblioteci comunale (săteşti) – 30
 • Filiala copii s. Pelinia – 1

Servicii de bibliotecă – 124, pentru copii – 73,  în mediu 4 servicii per bibliotecă

 Cele mai solicitate Servicii:

 • „Oameni sănătoși – comunitate sănătoasă” – 18 biblioteci
 • Ora poveștilor: „Povești colorate” – s. Drochia
 • „ Lumea basmelor în imagini” – Fîntînița
 • „ Basmul lunii – basmul lumii”  – Dominteni
 •  „Домик сказок” – Miciurin, Șalvirii Vechi
 •  „ Căsuța cu povești” – Moara de Piatră, Petreni, Șuri
 • „Ludoteca cu povești” – Ochiul Alb
 • „Magnifică e lumea basmelor” – Sofia
 • „Trăistuța cu povești” – Zgurița
 • „ Temă pentru acasă” – 6 biblioteci
 • „ Șahul – sportul minții pe table și online” – Mîndîc
 • .„ CodeLab – învață coding la biblioteca” – Ochiul Alb, Mîndîc, Filiala copii Pelinia, Cotova
 • Întoarcerea la etichetă – Cotova
 • „ Agricultură pentru toți” – 9 biblioteci
 • Vârsta de Aur + comunicare, informare agreement” – BPR „Iulian Filip” Drochia

  Video, reportaje despre bibliotecile din rețea:

 Activități cultural-educative 2018:

 • LecturaCentral – Marșul cărții

 La finalul Programului Național LecturaCentral s-a organizat  la nivel raional un Marș al Cărții cu Parada personajelor din cărți. Evenimentul a fost inițiat de Biblioteca publică raională „Iulian Filip” Drochia, cu participarea bibliotecilor publice din raion în colaborare cu instituțiile de învățământ din oraș și susținerea Consiiliului raional Drochia și Secției cultură.

     Sărbătoarea și-a marcat începutul chiar în incinta Bibliotecii, unde s-au început a aduna roiuri de cititori, beneficiari și  voluntari ai bibliotecilor  din raion. Condiția obligatorie de participare la Marșul Cărții a fost de a lua cu sine pe cel mai fidel prieten – Cartea. Astfel, toți participanții au avut grijă ca să nu uite să ia de acasă o carte preferată. Acest moment i-a conferit sărbătorii o imagine cu totul deosebită. Chiar și reprezentanții administrației publice locale au avut cu sine câte o carte. Marșul a fost ghidat de oficialități, de oaspeți și de Regina Cărții, care a moderat întregul eveniment, fiind mereu însoțită de cititorii fideli, de voluntarii bibliotecilor și personajele din cărți. Au participat circa 300 de  copii și tineri din oraș și localitățile raionului, din or. Drochia bibliotecari, părinți, profesori și reprezentanți mass media, având-o ca oaspete de onoare pe Dna Elena Pintilei, director general BNRM, care a spus: ” … Scopul acestui Program Național LecturaCentral a fost focusarea pe valorile noastre naționale, care este cartea, orientarea  utilizatorului și non-utilizatorului către lectură, punerea în valoare a instituțiilor bibliotecare în comunitate și toate formele sale de activitate …”. La fel aș dori să transmit mesajul scriitorului Iulian Filip, numele căruia poartă Biblioteca Publică Raională Drochia ,,Poftă bună la carte!’’.

Educația nonformală – o experiență nouă pentru bibliotecile din Moldova

În cadrul Bibliotecii publice raionale ”Iulian Filip” Drochia, s-a desfășurat ciclul de instruiri în domeniul educației nonformale, prezentat de un profesionist neântrecut   în acest domeniu, metodist la Biblioteca Județeană Dîmbovița ”Heliade Rădulescu” din Tîrgoviște, România, expertul Vlăduț  Andreescu.

Acest  proiect de educație nonformală a  fost  aplicat cu succes la Fondul de Dezvoltare a Bibliotecilor, în cadrul Programului Novateca de specialistul  de biblioteci de la Secția cultură Drochia, Ala Bugai, de comun acord cu BPR ”Iulian Filip”, care au considerat necesar de a avea o astfel de experiență. Deoarece pentru bibliotecile din Moldova, educația nonformală este un domeniu prea puțin  cunoscut, în lista participanților au fost incluse încă 4 raioane, printre care: Dondușeni, Rășcani, Glodeni și Fălești.  Bibliotecarii au aflat  lucruri utile și interesante despre educația nonformală, lucruri care-ți dezvoltă creativitatea, spiritul competitiv și abilități de a crea proiecte – toate acestea fiind învățate prin intermediul  jocurilor  de către cel mai tare expert  în domeniu. Toți cei 20 bibliotecari, participanți la instruiri, au livrat instruiri de 3 zile pentru bibliotecarii din raioanele de nord a republicii și în municipiul Bălți.

Istorie locală

 • Lansarea unui FabLab la Drochia – unicul laborator inovativ din nordul republicii

La 27 aprilie 2018 Secția cultură Drochia și Biblioteca publică raională ”Iuilan Filip” au decis să inaugureze Laboratorul Inovativ FabLab Drochia, eveniment, care a fost posibil grație Programului Novateca/IREX Moldova, Agentiei SUA pentru Dezvoltarea Internațională, Programului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernului Suediei și  cu susținerea Secției cultură și Consiliului raional Drochia. La deschiderea  oficială a FabLab-ului au fost  prezenți oaspeți de onoare: Directorul general al Novatecii Evan Tracz, coordonator Novateca, Igor Mironiuc, vicepreședintele raionului Vitalie Josanu și  primarul orașului Drochia Nina Cereteu. Laboratorul este dotat cu imprimanta 3D, mașină de cusut multifuncțională, vinyl cutter și lazer cutter, setul de Roboți Lego. Oaspeții și invitații au rămas uimiți de prezentările noilor utilaje performante, iar beneficiarii și voluntarii bibliotecii vor avea fericita ocazie să-și încerce abilitățile și talentul și a-și testa ideile de afaceri. Biblioteca publică raională ”Iulian Filip” din orașul Drochia a devenit unicul Laborator de Inovații din Nordul republicii.

Prima ediţie a Forumului voluntarilor

Forumul Voluntarilor – „Trăiește magia voluntariatului”, care a avut loc de Ziua Tineretului. La acest eveniment au participat voluntari din 15 localități din raionul Drochia,  și reprezentanți din raioanele Râșcani, Glodeni. Cel mai important este că inițiativa de a crea o comunitate de voluntari (150 voluntari), le-a aparținut bibliotecarilor din comunitățile raionului, voluntarii în activitățile sale fiind ghidați de bibliotecar.

Parteneriate:     

 • Casele de cultură – păstrarea valorilor și tradițiilor naționale;
 • Centrele Medicilor de Familie – a contribuit ca beneficiarii să ducă un mod de viață sănătos;

 Proiecte: 

 • BPR „Iulian Filip” a participat la un concurs de granturi Proiectul de Competitivitate Moldova pentru crearea unui Centru Comunitar Competitiv la finele anului 2017. Am obținut acest grant în sumă de 10000$ și FabLab – ul din Drochia  și-a început activitatea în luna aprilie 2018. FabLab-ul Drochia a fost dotat cu imprimantă 3D, vinyl cuter, decupator laser, mașină de cusut și  kituri de robotică. Clubul ROBO DROPIA a fost plasat la filiala copii BPR „Iulian Filip”, care este foarte popular la elevii din toate liceele din oraș
 • Servicii de consultanță „Advocacy în favoarea bibliotecii”. Am aplicat la Fondul de dezvoltare Programul Novateca. 13 bibliotecari din rețeaua teritorială au participat la trainingul „Advocacy”, formator – Ludmila Ouș, director BM „Eugeniu Coșeriu” Bălți. La follow-up-ul organizat după instruiri au fost prezenți 11 primari, iar rezultatele obținute de bibliotecari au fost impresionante. APL a alocat pentru modernizarea bibliotecilor din 11 localități suma de 345998 lei!

 Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

Gontea, Lidia.  Personalități notorii drochiene: ghidul – dicționar. – Drochia, 2018. – 256 p. (în format electronic). Se lucrează permanent, adăugându-se informații despre personalitățile marcante din teritoriul raionului. La moment sunt colectare informații despre 217 personalități marcante: academicieni, doctori habilitați, savanți,  artiști, scriitori, cântăreți etc.

Lista bibliotecilor/raion/sate or. Drochia – lista

Situaţii Statistice (se indică datele pentru doi ani 2017 – 2018) Drochia

Indici şi indicatori 2017 2018
Total biblioteci 33 33
Din care:
– necesită reparaţie capitală 5 6
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0
Numărul total de bibliotecari 59 59
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 54,75 56,75
Din ei sunt cu studii:
Superioare 35 34
Inclusiv de specialitate 21 20
Medii 24 25
Inclusiv de specialitate 16 15
Colecția de carte (mii u.m.) 523, 897 526,236
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 269, 591 272,001
Din care cu grafie latină 62, 551 66,278
Achiziţii (mii u.m.) 2,553 4,670
Achiziţii per capita 0,03 titluri 0,05 titluri
Împrumut (mii u.m.) 381,789 388,304
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 278,217 283,375
Cititori (utilizatori) activi (mii) 24, 790 24,978
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 9,203 9,457
Numărul de întrări (mii) 195,916 233,454
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 103,697 127,339
Numărul total de biblioteci care deţin computere 30 31
Numărul total de computere 110 131
Din care conectate la Internet 110 131
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 106 124
Din care conectate la Internet 106 124
Indice mediu de lectură 15,4 15,5
Indice mediu de circulaţie a colecției 0,7 0,7
Indice mediu de înnoire a colecției 149,5 112,7
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 6,07 6,06
– un cititor (utilizator), u.m. 21,13 21,07
– o bibliotecă 15875 15946
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 453 440
– Împrumuturi (mii u.m) 6973 6842
– Întrări (mii u.m.) 3578 4113
     

Actualizat 10.09.2019

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

 • 98.249 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat asta: