Bibliotecile publice din Republica Moldova

Leova

Leova harta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia geografică
Raionul Leova este situat în partea de sud-vest a republicii la 100 km de capitala ţării Chişinău.
Populaţia:
Populaţia raionului Leova constituie 54,5 mii locuitori , din care:
populaţia urbană – 15,9 mii
populaţia rurală – 38,6 mii persoane
Densitatea – 70,3 locuitori / km 2
Structura administrativ – teritorială:

Raionul Leova are în total 39 localităţi, inclusiv 2 oraşe: Leova, Iargara şi 37 sate.
În structura teritorial-administrativă sînt 25 primării.

Suprafaţa totală: Teritoriul raionului –cuprinde 76,5 mii ha, inclusiv:

terenuri arabile – 37,1 mii ha;

păduri – 10,1 mii ha ;

imaşuri – 13,6 mii ha;

terenuri ocupate cu apă – 1,6 mii ha;

Terenuri agricole – 41,7 mii ha, inclusiv: terenuri arabile – 37,1 mii ha; vii – 4,8 mii ha;

livezi – 1,4 mii ha;

Populaţia:  Populaţia totală  este de 51,808 mii locuitori din care:

în mediu urban – 14,402 mii locuitori (27,7 %);

în mediu rural – 37,402 mii locuitori (72,1 %)

În componenţa raionului intră 2 oraşe : Leova şi Iargara şi 23 sate (comune) în componenţa cărora intră 37 localităţi

 

        Biblioteca  Publică Raională    Leova

 

BPR Leova

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Adresa

str. Stefan cel Mare, 67,

or. Leova MD6301, Republica Moldova

Director : Valentina Naşco                                                                          
Tel.: 0263 – 2 -31 -75e-mail:  biblioteca.leova@mail.ru, bibleova@gmail.com, www.biblioteca-leova.org

 GSM: 079855910

nASCO vALENTINA

 

 

 

 

 

 

 

 

SURUC MIHAIL

 

 

 

 

 

 

 

Şef Secţie Cultură: Mihai Suruc

str.Independenţei1                                                     
Tel. : 0263 – 2 – 41- 75e-mail: culturaleova@yahoo.com.
Specialist în problemele muzee,

patrimoniu, biblioteci:  Zinaida Marinov

 GSM : 079898350

str.Independenţei 1

or. Leova MD6301, Republica Moldova

Tel.: 0263 – 2 – 46 – 40

e-mail: zinaidamarinova@gmail.com

Orar de funcţionare a BPR

Luni – Vineri 8.00 – 17.00

Duminică 10.00 – 14.00

Sîmbătă – fără program

Scurt istoric

1944 – În baza ordinului emis de Ministerul Culturii al R.S.S. Moldoveneşti, este înfiinţată Biblioteca orăşenească Leova. Iniţial a fost adăpostită într-o mică odaie, fără mobilier deosebit, dispunând de un fond evreesc de cărţi ce numara aproximativ 100 de cărţi donate de către persoane particulare.

1952 – Biblioteca dispune de un fond de 7290 de cărţi, puse la dispoziţia a 738 de cititori.

1954 – La Bibliotecă încep să activeze primii specialişti pregătiți în domeniu: Antonina Baldovici şi Lidia Romanovscaia, absolvente al Colegiului de Instruire în Cultură din oraşul Soroca.

1970 – Îm urma desfăşurării unui concurs unional a bibliotecilor orăşăneşti, Biblioteca orăşănească Leova s-a plasat pe locul 1 în R.S.S. Moldovenească şi locul 2 în U.R.S.S..

1980 – Biblioteca este transferată într-o locaţie nouă, beneficiind de o clădire special construită. Aceasta este pînă în ziua de azi sediul Bibliotecii.

1987 – Biblioteca se plasează printre primele locuri la consursul republican „Biblioteca – centru metodic”.

1994 – Este aniversată 50 de ani de existenţă a Bibliotecii publice Leova.

2006 – Are loc inaugurarea Centrului de Informare şi Documentare a Tineretului în incinta Bibliotecii Publice Raionale Leova

2007 – Are loc inaugurarea Bibliotecii virtuale.

2008 – Este creat Mini-Salonul de Carte pentru Copii.

2009 – Este lansată pagina web oficială a Bibliotecii Publice Raionale Leova.

2010 – Lansarea cărţii „Umbre din oglinzi”, Ion Mititelu

2011 – A avut loc conferinţa ştiinţifică „Trei piloni ai dăinuirii noastre” – 20 de ani de la independenţa Moldovei.

Reţeaua de biblioteci

În raionul  Leova  activează  36 de biblioteci

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi –  16.9

Împrumutul total (mii u. m.) – 298,6

Vizite (mii) –  163,6

din care virtuale –  1,9

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

Din cele 36 de biblioteci deţin calculatoare – 30, sunt conectate la Internet – 30. Din totalul de 30, 21 sunt pentru utilizatori şi 9 pentru personal, 6 imprimante, din care 6 pentru utilizatori, 6 scanere, din care 6 pentru utilizatori, 5 proectoare, 1 televizor şi 1 DVD.

Acces la baze de date:

Locale: Leova. File de istorie
Personale;
Autorii locali;
Monumente istorice şi culturale ale raionului Leova;
Monumente ale naturii;
Piaţa forţei de muncă ;
Finanţe;
Instituţii de învăţămînt ;
Asistenţa socială;
Agenţia
Penitenciar
Catalogul electonic „Bibliofil” al bibliotecii

 

Site-uri, bloguri:

http://www.brleova.weebly.com

Manifestări culturale şi ştiinţifice

În anul 2012 – 2013 în bibliotecile raionului Leova s-au desfăşurat 2511 activităţi şi programe culturale, 610 expoziţii de documente, la care au participat circa 13 000 beneficiari. Activităţile culturale au fost organizate şi desfăşurate în colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii din teritoriu.
Un loc aparte în cadrul activităţilor desfăşurate, le revine activităţilor culturale, consacrate Anului Grigore Vieru şi Ion şi Petru Aldea Teodorovici.
• Programul cultural „Grigore Vieru – poet al neamului”
• Programul cultural „Cu Eminescu prin veac”
• Programul cultural „Tineretul viitorul ţării”
• Program cultural – “Meridian juridical”
• Programul cultural “Nemurirea marilor artişti”
• Campania “Copiii Moldovei citesc o carte”
• Campania “Lecturile verii”

Cenacluri:

  • “În lumea muzicii ” întruneşte iubitorii de muzică de toate genurile, vîrsta participanţilor este nelimitată

Cluburi:

• “Miortiţa” întruneşte iubitorii de poezie, vîrsta de la 9 -18 ani
• “Umbrele trecutului” –file din istorie ,vîrsta 12 -15 ani
• “Tineri informatori” deviza este de a informa despre noutăţiile editoriale
• “Orele bunicuţilor” – instruire persoanelor de vârsta a treia în IT
• “Mâini dibace” – lucrul cu hârtia, origame şi izoniti
• Hai la film cu desene animate ” – vizionarea filmelor cu desene animate pentru copii de la grădiniţă din comunitate

Istoria locală

Ore de istorie locală:

„ Satul meu –mândria mea” – Biblioteca Publică s. Borogani
„Oraşul meu natal” – Biblioteca Publică Leova
„Satul meu eri şi azi” – Biblioteca Publică s.Tomai
„Obicee şi tradiţii în comunitatea mea de baştină” – Biblioteca Publică s. Sărata – Rezeşti

Expoziţie de carte:

„Basarabia 1812 – 1940”
„Leova– trecut şi prezent”
„Istoria graiul şi neamul”
„Ştefan, Ştefan – Domn cel Mare”
„Deportările – istorie şi destin”

Colectăm   materiale din istoria satului :

Istoria orală: Selectarea materialelor despre istoria satului, oraşului natal

Istoria orală:
Eseu: „Comunitatea mea – trecut şi prezent” – Bibliotecile Publice din comunitate
Test: „Cum îţi cunoşti comunitatea” – Bibliotecile Publice din comunitate
 Victorine:
„Oraşul meu mândria mea”
„Comunitatea mea trecut şi prezent” – Bibliotecile Publice din comunitate

 Excursii :
„Îmi iubesc baştina” – vizionarea video despre comunitate – Bibliotecile Publice din comunitate
• Serate cu tematică locală :
„Cu cântecul acasă cu cântecul prin lume” Bibliotecile Publice din comunitate
„Din neam străvechi de lăutari” Bibliotecile Publică Leova

 Participarea la concursul de fotografii : Vernisarea expoziţiei de fotografii “Satul meu trecut şi prezent”

Concursul „25 personalitati care au marcat istoria raionului Leova.”

 

Participarea cititorilor la concursuri:
raionale:
concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”

republicane :
• „La izvoarele înţelepciunii”
• „Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii”

Parteneriate. Proiecte. Cooperare transfrontalieră
Consiliul Raional;
Primăria;
Licee;
Asistenţa socială;
Casa de creaţie;
Casa de cultură

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion

• Ghidul beneficiarului
• Pliant „Interviu cu Eminescu”;
• Pliant „El s-a bucurat de prieteni, de suflet şi de credinţă” (dedicat lui Ion Aldea Teodorovici); Leova 2013
• Pliant Petre Teodorovici (18 mai – 6 iunie 1997),Leova 2012
• Liste informative:
• „Bibliografia noilor apariţii editoriale”; Leova 2013
• „Accesul la informaţie”, Leova 2013

Biblioteca publică în mass-media locală

Ziarul raional „Cuvîntul liber”
Ziarul „Gazeta de sud”; „Timpul”
Revista „Realităţi culturale”

Concursuri de specialitate şi învingători

Concurs raional : „Cea mai reprezentativă instituţie din raion”

 

  Lista bibliotecilor raionului

Adresa, site, blog

Anul fondării

Director / Şef de bibliotecă

Telefon

e-mail

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Raională 1944 Naşco Valentina 23175 biblioteca.leovamail.ru
2. Biblioteca orăşenească Leova -1 1948 Codiţă Teodora
Biblioteci publice comunale/săteşti
1. Biblioteca Publică Iargara 1946 Belecci Lidia 63449
2. Biblioteca Publică Baiuş 1957 Cernenchii Efimia 70301
3. Biblioteca Publică Beştemac 1951 Ceban E
4. Biblioteca PublicăBorogani 1950 Raileanu Sofia 71313
5. Biblioteca PublicăVozneseni 1965 Pisaroglo Emilia
6. Biblioteca Publică Cazangic Sînchetru Maria
7. Biblioteca Publică Cneazevca 1954 Şilova Nina
8. Biblioteca Publică Covurlui 1945 Budăi Margareta 2578 3
9. Biblioteca Publică Colibabovca 1951 Ciolac Sofia
10. Biblioteca Publică Cupcui 1945 Bîrlădeanu Olga
11. Biblioteca PublicăCîmpul Drept 1970 Ciobanu Valentina
12. Biblioteca Publică Tochile Răducani 1946 Casapu L 544885
13. Biblioteca Publică Tomai 1947 Ciobanu V. 69199
14. Biblioteca Publică  Tomaiul Nou 1957 Radev Efimia
15. Biblioteca Publică  Troiţa 1965 Ceban Ecaterina
16. Biblioteca Publică Tigheci 1945 Carpenco Ana
17. Biblioteca Publică Nănăsenii Noi 1945 Dănăilă Maria
18. Biblioteca Publică Sărăţica Nouă 1955 Cernega Svetlana 73310
19. Biblioteca Publică Sărăţica Veche 1968 Lupu Efimia
20. Biblioteca Publică Sărata Răzeşti 1950 Tomşa Nina
21. Biblioteca Publică Sărăteni 1948 Busuioc Valentina
22. Biblioteca Publică Sîrma 1955 Băluţă Svetlana 71289
23. Biblioteca Publică Sărata Nouă Vărguţă Dina
24. Biblioteca Publică Orac 1951 Nistor Olga
25. Biblioteca Publică Filipeni 1948 Cara Lidia 40221
26. Biblioteca Publică Ciadîr 1957 Carabadjac Irina
27. Biblioteca Publică Romanovca 1977 Iacovenco Valentina
28. BRC 1948 Moraru Olga 23175
29. Biblioteca orăşănească 1970 Cernenchii Lidia
30. Biblioteca pentru copii Tomai 1974 Ropot Olga
31. Biblioteca pentru copii Covurlui 1977 Budăi Margareta
32. Biblioteca pentru copii Filipeni 1977 Munteanu Rodica 40221
33. Biblioteca pentru copii Sărata Nouă 1971 Poclit Lucia
34. Biblioteca pentru copii Borogani 1950 Lungu Vera

 

   Situaţii  statistice 2013

     Total biblioteci-36

Din care necesită reparaţie-0

Numărul total de bibliotecari-43

Numărul de bibliotecari cu echivalent  norme întregi-33

Din ei cu studii superioare-15

Inclusiv de specialitate-5

Cu studii medii-28

Inclusiv de specialitate-8

Fond de carte-288,7

Inclusiv în limba română-176,4

Achiziţii-9,8

Din care în limba română-9,5

Cititori activi-17,1

Din care copii până la 16 ani-7,2

Numărul de vizite-165,2

Din care copii până la 16 ani-89,6

Numărul total de biblioteci care deţin computere-23

Numărul total de computere-60

Din care conectate la internet-51

 

                                                                                         

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog Stats

  • 61,692 hits

Categorii

022 240070; 022240443
9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 16 urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: