Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Leova

Leova harta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia geografică
Raionul Leova este situat în partea de sud-vest a republicii la 100 km de capitala ţării Chişinău.
Populaţia:
Populaţia raionului Leova constituie 54,5 mii locuitori , din care:
populaţia urbană – 15,9 mii
populaţia rurală – 38,6 mii persoane
Densitatea – 70,3 locuitori / km 2
Structura administrativ – teritorială:

Raionul Leova are în total 39 localităţi, inclusiv 2 oraşe: Leova, Iargara şi 37 sate.
În structura teritorial-administrativă sînt 25 primării.

Suprafaţa totală: Teritoriul raionului –cuprinde 76,5 mii ha, inclusiv:

terenuri arabile – 37,1 mii ha; păduri – 10,1 mii ha ; imaşuri – 13,6 mii ha;

terenuri ocupate cu apă – 1,6 mii ha; Terenuri agricole – 41,7 mii ha, inclusiv: terenuri arabile – 37,1 mii ha; vii – 4,8 mii ha; livezi – 1,4 mii ha;

Populaţia:  Populaţia totală  este de 51,808 mii locuitori din care:

în mediu urban – 14,402 mii locuitori (27,7 %);

în mediu rural – 37,402 mii locuitori (72,1 %)

În componenţa raionului intră 2 oraşe : Leova şi Iargara şi 23 sate (comune) în componenţa cărora intră 37 localităţi

Biblioteca  Publică Raională    Leova

Leova BPR

Adresa

str. Stefan cel Mare, 67,

or. Leova MD-6301, Republica Moldova

Director : Valentina Naşco                                                                          
Tel.: 0263 – 2 -31 -75e-mail:  biblioteca.leova@mail.ru, bibleova@gmail.com, www.biblioteca-leova.org GSM: 079855910

Nasco Leova

Şef Secţie Cultură: Mihai Suruc

str.Independenţei1                                                     
Tel. : 0263 – 2 – 41- 75e-mail: culturaleova@yahoo.com.

Suruc Leova

Şef Secţie Cultură: Mihai Suruc

str.Independenţei1                                                     
Tel. : 0263 – 2 – 41- 75, e-mail: culturaleova@yahoo.com.

Zinaida marinova

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci:  Zinaida Marinov 

 GSM : 079898350

str.Independenţei 1, or. Leova MD-6301, Republica Moldova

Tel.: 0263 – 2 – 46 – 40, e-mail: zinaidamarinova@gmail.com

Orar de funcţionare a BPR

Luni – Vineri 09.00 – 18.00

Duminică 10.00 – 16.00

Sîmbătă – fără program

Site-uri, bloguri, rețele sociale: www.weebly.com. bibliotecaborogani.blogspot.com. https://wordpress.com/stats/insights/bibliotecahanaseni.wordpress.com.

,,Biblioteca Razesi.blogspot.com,,,,,bp.razesileova,,  bibliotecafilipeni.blogspot.com

Biblioteci din rețeaua Novateca:

Servicii de bibliotecă:

 

Localitatea Serviciu nou
Leova Studiem engleza, Ora poveștilor, Bunicuțele orașului.

 

Borogani Calculatorul-cheia succesului
Tomai Noi si dronele
Sarara Razesi 1.Pagini de istorie locala

2.Internetul si interesele comunitatii nu au limita

Saratica Noua Cerc de dans
Sirma Studiem limba italiana
Ceadir 1.Voluntariat cu tineretul

2.Clubul bunelor maniere

Covurlui Clubul micilor actori
Orac Ce fac miinele dibace
Sarateni Citim pe silabe
Tochile Răducani 1.Micii mesteri mari

2.Ne facem temele la Biblioteca

3.Jocul de dame pentru toti pe table si online

4.Micul pictor

Tigheci Clubul de faurit povesti
Colibabovca Празднование дня урожая 2016
Baius In vizita la biblioteca publica
Hanasenii Noi Digitalizarea istoriei locale
Filipeni Engleza pentru toti
Vozneseni Vezanie macromă
Iargara Educatia prin sanatate
Cupcui Invatam sa lucram la calculator
Cneazevca Nerialinîe fantazie

Activități cultural-educative 2016:

 Concursul  raional „Poessis-2016”.

concursul-literar raional „La izvoarele înţelepciunii”.

Lansarea de carte: a scriitorilor Äurelian Silvestru “Pragul”, Iulian Filip “Placintele cu marar”, Denis Rosca “Cartea de aur a Basarabiei si a Republicii Moldova”, Mihai Corj “Sunt un simplu cetatean si prin stiinta si credinta spre adevar”,Valeriu Matei “Cruciada balcanica”.

Conferinţa zonală cu genericul “Tendinte actuale in dezvoltarea Bibliotecii Moderne”.

Conferinte tematice: “Deportari istorice si destine”, Album de romanțe: “Romanta mea nemuritoare”.

Conferinţa Start “Inovaţia şi shimbarea în bibliotecă” cu participanţii  raioanelor din Cantemir şi Leova.

Festivalul Național al  Cărții și a Lecturii.

 Istorie locală:

Ore de istorie locală:

Replicarea serviciului „ Digitalizarea istoriei localităţii„

Leova– trecut şi prezent (BP.. )

„ Cu dragoste despre satul natal” (BP Filipeni )

Leova – oraş de vis (BP)

 • Expoziţie de carte:

„Ion şi Petre  – mândria neamului nostru”

„Timpul trece amintirile rămân”

Adunăm   materiale din istoria satului :

                     Istoria orală:

Selectarea materialelor despre istoria satului,oraşului natal

Discuţii:

Ciclu de conversaţii cognitive Leova– trecut şi prezent (BP.. )

 • Victorine:

„Din istoria oraşului natal …”  (B. P.)

 • Excursii :

Cunoaşteţi oraşul natal în video. (B. P.)

 • Serate cu tematică locală :

„Talentele nu mor niciodată”  (B. P.)

„Personalităţile raionului”

„Bibliotecarul  – semănători de lumină”

„Familia – sprigin al comunităţii”

„Ai Dreptul să ştii”

Parteneriate. Proiecte:

Consiliul raional, Direcţia Cultură, Primăria, Biserica,  Novateca, Biblioteca Națională al R.Moldova,   Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă”. Biblioteci globale-Novateca, Al treilea spațiu al comunității, In Focus Advocacy.

 Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

 • Ghidul beneficiarului
 • Pleant „Interviu cu Eminescu”;
 • Pleant „El s-a bucurat de prieteni,de suflet şi de credinţă” (dedicat lui Ion Aldea Teodorovici); Leova
 • Pleant Petre Teodorovici (18 mai – 6 iunie 1997),Leova
 • Liste informative:
 • „Bibliografia noilor apariţii editoriale”;Leova
 • „Accesul la informaţie”;Leova
 • Pleant „Reuşitele depind de noi”
 • Postere „Biblioteca modernă”. ”Schimbarea – rolul principal în modernizarea bibliotecii”.

                                       

 Lista bibliotecilor raionului Leova    

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Raională 1944 Naşco Valentina 026323175 biblioteca.leova@mail.ru
2. Biblioteca orăşenească Leova -1 1948 Codiţă Feodora 026323435

coditateodora@gmail.

com

Biblioteci publice comunale/săteşti
1. Biblioteca Publică Iargara 1946 Stancă Larisa 63449 biblioteca.iargara@gmail.com
2. Biblioteca Publică Baiuş 1957 Mateciuc Eleonora 70301  
3. Biblioteca Publică Beştemac 1951 Ceban Elena 078727927 cebotaru1970@mail.ru
4. Biblioteca PublicăBorogani 1950 Raileanu Sofia 028979054 biblioteca.borogani@

gmail.com

5. Biblioteca PublicăVozneseni 1965 Mileva Liudmila 079855910 biblioteca.leova@mail.ru
6. Biblioteca Publică Cazangic   Andronachi Veronica 0620359774  
7. Biblioteca Publică Cneazevca 1954 Cerguță Victor 026375373 biblioteca.ceadir@gmail.com
8. Biblioteca Publică Covurlui 1945 Budăi Margareta 078380002 bibliotecacovurlui@

gmail.com

9. Biblioteca Publică Colibabovca 1951 Borov Aliona 078572941

 

biblioteca.colibabovca

31@gmail.com

10.

Biblioteca Publică Cupcui

1945

Ciobanu Lidia

060346478

biblioteca.cupcui@

gmail.com

11.

Biblioteca PublicăCîmpul Drept

1970

Lepădatu Inga

078922533

lepadatuinga@gmail.

com

12.

Biblioteca Publică Tochile Răducani

1946

Ciobanu Maria

544885

ciobanumarica@gmail.com

14.

Biblioteca Publică Tomai

1947

Dintiu Sergiu

69199

novatecatomai@gmail.com

15.

Biblioteca Publică  Tomaiul Nou

1957

Radev Efimia

026376335

 

16.

Biblioteca Publică  Troiţa

1965

Ceban Ecaterina

067322244

katiuscaceban@mail.ru

17.

Biblioteca Publică Tigheci

1945

Butnaru Cristina

060604022

biblioteca.tigheci1@

gmail.com

18.

Biblioteca Publică Hănăsenii Noi

1945

Timofti Elena

068619934

lena.timofti.72@mail.

ru

19.

Biblioteca Publică Sărăţica Nouă

1955

Cernega Svetlana

73310

cernegasvetlana@mail.ru

20.

Biblioteca Publică Sărăţica Veche

1968

Prozorovschi Cristina

   

21.

Biblioteca Publică Sărata Răzeşti

1950

Tomşa Nina

026374389

ninatomsa@gmail.com

22.

Biblioteca Publică Sărăteni

1948

Gărgăun Tatiana

026361282

biblioteca.sarateni7@gmail.com

23.

Biblioteca Publică Sîrma

1955

Băluţă Svetlana

71289

biblioteca.sirma@mail.ru

24.

Biblioteca Publică Sărata Nouă

 

Vărguţă Dina

0263 62282

bibliotecasaratanoua@mail.ru

25.

Biblioteca Publică Orac

1951

Nistor Olga

069839706

biblioteca.orac@gmail.com

26.

Biblioteca Publică Filipeni

1948

Baraboi Ecaterina

068929567

irizan_ecaterina@mail.ru

27.

Biblioteca Publică Ciadîr

1957

Cerguță Victor

068935268

biblioteca.ceadir@gmail.com

28.

Biblioteca Publică Romanovca

1977

Dimcea Ioana

026377216

 

29.

BRC

1948

Leon Tamara

23175

 

30.

Biblioteca orăşănească

1970

Cernenchii Lidia

   

31.

Biblioteca pentru copii Tomai

1974

Ropot Olga

026369499

bctomai@gmail.com

32.

Biblioteca pentru copii Covurlui

1977

Budăi Margareta

078380002

bibliotecacovurlui@gmail.com

33.

Biblioteca pentru copii Filipeni

1977

Munteanu Rodica

068491868

rodica-1970@mail.ru

34.

Biblioteca pentru copii Sărata Nouă

1971

Poclit Lucia

079796914

 

35.

Biblioteca pentru copii Borogani

1950

Butnarciuc Sofia

068350258

 
             

     Situaţii Statistice

 

Raionul Leova : Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2014 2015 2016  
Total biblioteci 36 36 36
Din care:
– necesită reparaţie capitală 0 0 4
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0
Numărul total de bibliotecari 43 43 43
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 32 35 36.75
Din ei sunt cu studii:
Superioare 15 15 14
Inclusiv de specialitate 5 5 5
Medii 28 28 29
Inclusiv de specialitate 8 10 12
Fond de carte (mii u.m.) 287.5 287.6 285779
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 177.2 180.5 176167
Din care cu grafie latină 91.6 93463
Achiziţii (mii u.m.) 4.2 12.6 7643
Achiziţii per capita 11 0.17
Împrumut (mii u.m.) 254.1 244.1 237034
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 190.9 185.5 5755
Cititori (utilizatori) activi (mii) 16.5 16.0 14632
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 6.3 7.1 5903
Numărul de vizite (mii) 155.6 160.6 161818
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 79.2 87.9 78654
Numărul total de biblioteci care deţin computere 28 24 30
Numărul total de computere 56 52 107
Din care conectate la Internet 50 52 102
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 43 43 84
Din care conectate la Internet 43 43 84
Indice mediu de lectură 15.4 15.2 16
Indice mediu de circulaţie a fondului 1.1 1.1 1.2
Indice mediu de înnoire a fondului 68.4 22.8 37.5
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 6.4 6.3 6.2
– un cititor (utilizator), u.m. 16,1 15,1 16,4
– o bibliotecă 7,8 7,7 7,7
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 383 404 433
– Împrumuturi (mii u.m) 7,5 7,1 7,4
– Vizite (mii u.m.) 3,9 3,9 4,2

Actualizat 14.03.2017

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 82.426 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: