Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Edineț

 

edinet

 

REȚEAUA BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN RAIONUL EDINEȚ

 • Poziţia geografică:

Raionul Edineţ este situat în partea de nord a Republicii Moldova. Teritoriul lui cu suprafaţa 932,91 km2 este străbătut de auto magistrala Odesa-Brest. În partea de nord raionul se mărgineşte cu raionul Ocniţa, la est – cu raionul Donduşeni, la vest – raionul Briceni şi România, la sud – cu raionul Rîşcani.

 • Populaţia:

Numărul populaţiei, constituie 84072 persoane, inclusiv: în localităţile urbane – 25847 persoane, rurale – 58225 persoane. Populaţia economic activă o constituie 56,0 mii persoane.

 • Structura administrativ – teritorială:

Raionul Edineţ include 49 localităţi, organizate în 32 primării ale oraşelor şi satelor (comunelor). În raion sunt 2 oraşe: Edineţ şi Cupcini, 11 comune – Bleşteni, Brătuşeni, Burlăneşti, Cepeleuţi,  Constantinovca, Cuconeştii Noi, Hincăuţi, Parcova, Rotunda, Ruseni, Zăbriceni.

Biblioteca Publică Raională

Adresa:

str. Independentei, 67, MD-4601, Edineț

tel. +373 (0246) 2-28-57

Director:  Gladiniuc Rodica                                                                       
Tel.: (0246) 2-28-57 / 2-21-34

e-mail:  rodicagladiniuc@mail.ru

 

Şef Direcție Învățămînt și Cultură: Mitriniuc Aurelia

Tel. : (0246) 2-27-48

e-mail: aurelia.mitriniuc@gmail.com
Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci: Brăduțeanu Otilia

Tel.: (0246) 2-26-48

e-mail: otilia_braduteanu@yahoo.com

Orar de funcţionare a BPR

Luni – Vineri:   0800 – 1700

Sâmbătă:           0900 – 1600

Duminică:       zi de odihnă

Scurt istoric

Bibliotecile au fost şi continuă să fie izvoare de cultură, de ştiinţă, de descoperiri, un centru spiritual de dezvoltare a societăţii în toate domeniile. Pentru a obţine studii primare gimnaziale, liceale, universitare, profesionale şi a realiza diferite activităţi, omul are nevoie de bibliotecă. În cadrul acesteia îşi va cultiva aptitudinile prin cuvîntul cărţii. Bibliotecarul este un fel de enciclopedie, un om erudit, înţelept, iscusit, receptiv, atent, cu o memorie bună şi fantezie bogată, care oferă utilizatorului pîinea spirituală.

Fondată în anul 1946, într-o odăiţă mică. Biblioteca Publică Raională Edineţ a avut o mare însemnătate pentru locuitorii oraşului. Datele de arhivă despre evoluţia bibliotecii pe parcursul anilor relevă că la scurt timp după fondare directoarea R.M. Cosareva adună o colecţie bogată de carte, în sumă de 9000 ruble. La 14 iulie 1946 fondul de carte constituia 3400 de unităţi (pe formularul de cititor- 475, în biblioteca ambulantă – 109, pe raft  – 2460 cărţi geografice, politice şi administrativ-politice).

În anul 1948, la bibliotecă activau 2 persoane, director fiind Zinaida Costeniuc. Fondul de carte, la început de trimestru, era de 4845 de exemplare, dintre care 430 – limba moldovenească, 315 – în 6 biblioteci ambulante. Trei ani mai tîrziu, personalul era alcătuit din şeful Petru Gaiciuc, prima persoană cu studii de specialitate şi bibliotecarii Solomon Craveţ, Zinaida Costeniuc.

În anul 1953 biblioteca se afla în sediul Casei de Cultură, construită în 1890 pe strada Lenin, 76, director fiind V.A. Costeliova. Fondul de carte constituia 13 468 de cărţi, dintre care 10 052 pentru copii. În 1966 a fost transferată în localul nou al Casei de Cultură, unde se află pînă în prezent.

Din anul 1975, prin ordinul ministerului culturii, a fost denumită Biblioteca centrală a Sistemului centralizat de biblioteci din raionul Edineţ.

În anul 1991 în urma decentralizării sistemelor de biblioteci, conform Ordinului Ministerului Culturii şi a Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991 Bibliotecii i se dă denumirea de Bibliotecă orăşănească, păstrîndu-i-se funcţia metodică pentru bibliotecile publice din raionul Edineţ. Ea devine o bibliotecă publică unică cu următoarele subdiviziuni: serviciul fonduri, serviciul bibliografic, serviciul relaţii cu publicul, cu oficiul de servire pentru maturi şi copii, serviciul consultativ  avînd o filială de servire a beneficiarilor. Serviciile de bază a Bibliotecii orăşăneşti îndeplinesc următoarele funcţii principale: patrimonială, informaţională, comunicativă, biblioteconomică. În scopul apropierii cărţii de cititor continue să se utilizeze punctele de servire; la locul de muncă şi de trai. Un ajutor considerabil le oferă cititorilor cataloagele şi fişierele, fondul de referinţă a bibliotecii. Ei se pot informa şi documenta, folosind cataloagele alfabetice şi sistematice (pentru copii şi maturi).

Mizînd în ultimul pe necesităţile individuale ale beneficiarilor, lucrătorii bibliotecilor nu se dezic şi de activităţile culturale cu publicul, folosind diferite forme şi metode tradiţionale şi netradiţionale. Au devenit o tradiţie pentru Biblioteca orăşănească acţiunile cu complexe “Eminesciana”, Săptămîna lecturii şi a cărţii pentru copii, decada cărţii naţionale “Zilei bilbliotecii”.

Se bucură  de succes la public ciclul de acţiune “Calendarul literar”. “Şedinţele Clubului Ecologic”, mesele rotunde şi acţiuni pe cele mai variate teme. O adevărată şcoală de studiere profundă a scriitorilor au devenit concursurile literare printre care merită să fie numit concursul “La izvoarele înţelepciunii”.

Biblioteca orăşănească este un centru biblioteconomic pentru bibliotecile din teritoriu. Pentru bibliotecari se organizează seminare, mese rotunde privind problemele de specialitate “Şcoala tînărului bibliotecar”.

     Iar în anul 2004, prin decizia Consiliului Raional Edineţ a venit la titulatura – Biblioteca Publică Raională. Indiferent cum s-a numit această instituţie pe parcursul anilor, ea a slujit cărţii şi utilizatorului crescînd împreună cu ei. 

Reţeaua de biblioteci.

În raionul Edineţ activează 47 de biblioteci din care 32 amplasate în comune şi 2 amplasate în oraşul Edineţ.


Utilizarea bibliotecilor.

Total utilizatori activi –  28,7 mii;

Împrumutul total (mii u. m.) –  446,7 mii

Vizite (mii) –  197,5 mii.


Acces la baze de date:

republicane: MOLDLEX

locale: Edineţ. Trecut. Prezent. Perspectivă;

 • Autorii locali;
 • Monumente istorice şi culturale ale raionului Edineţ ;
 • Monumente ale naturii;
 • Piaţa forţei de muncă ;
 • Finanţe;
 • Instituţii de învăţămînt ;
 • Asistenţa socială;
 • Agenţia .

 

Manifestări culturale şi ştiinţifice.

Serata tematică – 162 de ani din ziua naşterii Marelui Mihai Eminescu.

Serata de odihnă – „Dragobetele sărută fetele”

Serata de omagiere – „A fost, este şi va fi” (BPRE)

„Grigore Vieru, poet al copilăriei şi al iubirii” (BP s. Trinca)

„Vieru urcă în ceruri la Eminescu” (BP s. Ruseni)

Lecţia elogiu – „Eu sînt poetul acestui neam”(BPRE)

Огонёк – „Дарите женщинам цветы” (BPRE)

Concurs de poezii (creaţie proprie) – „Poezia e un zbor prelung de pasăre”

Medalion muzical – Eugen Doga a – 75 – a aniversare (BPRE)

Festival – „La baştina povestaşului Trifan Baltă” (BP s. Bleşteni)

Serată literară – „O inimă ce rîde şi plînge în cuvinte” ,întîlnirea scriitorului cu sătenii,

Vasile Romanciuc la împlinirea 65 ani de la naştere, în satul natal – Bădragii – Vechi.

Excursie – „Printre frumoasele poveşti ale lui Ion Creangă”

Săptămîna Lecturii şi a Cărţii pentru copii în lumea poveştilor „Poveştile lui Creangă”

Luminiţa cu bibliotecarii din raion – „Bibliotecarul care activează decenii”

Ediţia a – XXII – a  a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”

„Omul născut sub steaua norocoasă a copilăriei” – consacrată scriitorului

Spiridon   Vangheli.

Sărbătoarea Naţională Limba Noastră – „Limbă, limbă – dulce grai”.

Expoziţii de carte – „Cartea – miracolul luminii”

Discuţii – „Nu poţi fi talentat în permanenţă, dacă nu munceşti în permanenţă”.

Mese rotunde – „Aurelian Silvestru”

„Fărîme de suflet”

Concursuri de eseuri – „De ce aş recomanda această carte prietenilor mei”

Victorine – „Dragobetele sărută fetele”

„Eminescu e o stea”

Expoziţii de publicaţii – „Un aer curat pentru toţi”

Ziua Naţională a Bibliotecarului la Edineţ

http://canalregional.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=10626

Istoria locală.

Ore de istorie locală:

„ Satul meu –mândria mea” (BPR Edineţ )

„ Cu dragoste despre satul natal” (BPR Edineţ )

„ Istoria satului nostru ” (BPR Edineţ )

„ Valorile neamului meu ” (BPR Edineţ )

Expoziţie de carte:

„Războiul în soarta pământenilor mei „

„ Faceţi cunoştinţă: oamenii de creaţie – pământenii noştri „

Adunăm   materiale din istoria satului :

Istoria orală:

„ Legendele şi  proverbele  plaiului natal”

„ Auzita-m din bătrâni…”

„ Denumirile străzilor, câmpiilor, pagiştilor …”

Discuţii:

Ciclu de conversaţii cognitive „ Cronografia satului natal ”,  „Cronograful localităţii”

Victorine:

„Din istoria pământului natal …”  (B. P. Edineţ)

Excursii :

Baştina mea în slide-uri,  video etc. (B. P. Edineţ)

Serate cu tematică locală : 

„Istoria satelor noastre”  (B.P.R Edineţ )

„Talentele satului nostru”  (B. P.R. Edineţ)

Participarea la concursul de fotografii „ Casa părintească  – un colţişor al  ţării ”.

Concursul „Zece personalități care au marcat istoria raionului Edineţ.”

Participarea cititorilor la concursuri:

raionale:

concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”

republicane :

„La izvoarele înţelepciunii”

„Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii

 

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

Muzeul ţinutului natal Edineţ, primăria raionului, colectivele pedagogice, asociaţia AO Demos ș.a.


Lista bibliotecilor raionului

 

Nr

Adresa, site, blog

Anul fondării

Director / Şef de bibliotecă

Telefon

e-mail

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Raională 1946 Gladiniuc Rodica 2-28-57 rodicagladiniuc@mail.ru
2. Biblioteca Publică p/u copii 1947 Șcerbatiuc Galina 2-21-34
3. Biblioteca Publică or. Cupcinifil. 2 1970 Urzica T.

7-22-17

4. Biblioteca Publică p/u copii or. Cupcini 1968 Gudumac S.

7-27-14

5. Biblioteca fil. de carte română 1995 Gnatiuc E.

2-82-44

6. Biblioteca fil. orăș. Nr. 1
Biblioteci publice comunale/săteşti

7

Buzdugeni 1963 Balamutovschi E.

93-2-05

8

Alexeevca 1951 Pijic Maria

92-8-31

9

Gaşpăr 1953 Borodulin Felicia

94-2-92

10

Chetroşica-Nouă 1953 Gudumac Raisa

78-3-92

11

Viişoara 1954 Disculţu S

42-3-11

12

Bleşteni 1954 Vişmirschi V.

61-2-10

13

Şofrîncani 1948 Strimban E.

74-2-79

14

Burlăneşti 1954 Cocoaţă D.

93-2-58

15

Hlinaia 1955 Gaina M.

50-1-38

16

Lopatnic 1953 Zara T.

48-3-88

17

Cuconeşti 1955 Dragoste E.

92-2-32

18

Trinca (copii) 1980 Guţu V.

41-3-31

19

Trinca 1955 Ursan N.

41-2-87

20

Bădragii – Vechi 1952 Negrea I.

56-2-11

21

Gordineşti 1951 Leaşoc S.

60-3-46

22

Goleni 1948 Goncear A.

65-1-54

23

Fîntîna – Albă 1954 Strîmban F.

77-2-04

24

Bădragii – Noi 1953 Sofroni I.

56-2-11

25

Ruseni 1951 Mogorean O.

65-3-51

26

Corpaci 1949 Fortuşneac N.

57-3-81

27

Brătuşenii – Vechi 1946 Russu R.

75-8-42

28

Tîrnova 1949 Cosovan G.

54-5-09

29

Hancăuţi 1949 Platon C.

44-3-99

30

Brînzeni 1947 Şoimaru T.

59-3-29

31

Slobodca 1966 Curleanțeva M.

65-8-43

32

Parcova 1948 Cernea S.

69-4-09

33

Oneşti 1946 Ghieş L.

51-1-15

34

Constantinovca 1954 Griga C.

92-6-00

35

Feteşti 1951 Munteanu M.

62-7-77

36

Chiurt 1955 Tatarciuc S.

46-3-28

37

Alexăndreni 1952 Caraulan L.

93-1-44

38

Terebna 1949 Botnariuc L.

93-5-84

39

Brătuşenii – Noi 1964 Perebicovschi E.

49-2-64

40

Zăbriceni 1946 Gîra M.

51-3-62

41

Stolniceni 1954 Caraulan A.

63-4-63

42

Rotunda 1949 Cordeleanu R.

67-2-24

43

Poiana temporar activitate suspendată 1964 Adamciuc N.

79-2-53

44

Hincăuţi 1950 Rusu E.

76-3-92

45

Rîngaci 1951 Ciubotaia M.

94-6-12

46

Cepeleuţi 1950 Ceobraia N.

64-3-21

            

Situaţii Statistice

 

Raionul Edineţ: Biblioteci publice

Indici şi indicatori

2008

2009

2010

2011

2012

Total biblioteci

47

47

47

47

47

Din care:
– necesită reparaţie capitală

36

36

36

2

2

– sunt amplasate în localuri avariate

0

0

0

1

1

Numărul total de bibliotecari

71

67

67

60

60

Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi

59

64

64

42

42

Din ei sunt cu studii:
Superioare

18

24

24

18

18

Inclusiv de specialitate

13

12

12

8

8

Medii

53

43

43

3

3

Inclusiv de specialitate

45

23

23

32

32

Fond de carte (mii u.m.)

518,4

511,4

512,2

493,0

493,0

Inclusiv în limba română (mii u.m.)

223,2

220,5

221,6

224,2

224,2

Din care cu grafie latină

44,6

54,5

55,3

58,2

58,2

Achiziţii (mii u.m.)

2,9

1,5

2,9

7,7

7,7

Achiziţii per capita

0,04

0,024

0,036

0,03

0,09

Împrumut (mii u.m.)

456

462,9

459,0

446,7

446,7

Inclusiv în limba română (mii u.m.)

227

233,4

234,3

231,1

231,1

Cititori (utilizatori) activi (mii)

29,1

29,5

29,4

28,7

28,7

Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

10,9

11,3

11,5

10,8

10,8

Numărul de vizite (mii)

208,4

203,6

198,9

197,5

197,5

Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

102,4

108,2

101,1

94,8

94,8

Numărul total de biblioteci care deţin computere

0

0

0

2

2

Numărul total de computere

0

0

0

2

2

Din care conectate la Internet

0

0

0

Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori

0

0

0

Din care conectate la Internet

0

0

0

Indice mediu de lectură

15,7

15,7

15,6

15,6

15,6

Indice mediu de circulaţie a fondului

0,9

0,9

0,9

0.9

1

Indice mediu de înnoire a fondului

178,8

340,9

176

158

156

Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor

6,1

8,3

6,3

6,1

6,1

– un cititor (utilizator), u.m.

17,8

17,3

17,4

16,8

16,8

– o bibliotecă

11

10,9

10,9

10,5

10,5

Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori)

493

461

459

475

475

– Împrumuturi (mii u.m)

7,7

7,2

7,2

7,8

7,8

– Vizite (mii u.m.)

3,5

3,2

3,1

4,5

4,5

 

 

 2013 

Total biblioteci- 47

Din care necesită reparaţie-25

Avariate-2

Numărul total de bibliotecari-62

Din ei cu echivalent norme întregi-59

Din ei cu studii superioare- 24

Din care de specialitate-12

Cu studii  medii-38

Din care de specialitate-27

Fond de carte-491,9

În limba română-224,4

Achiziţii-5,8

Inclusiv în limba română-5,7

Împrumut-440,1

Inclusiv în limba română-229,7

Cititori activi-27,8

Din care copii până la 16 ani-9,7 

Vizite-193,3

Inclusiv copii până la 16 ani-  88,5

 

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 94.438 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: