Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Fălești

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Făleşti

falesti     Harta  raionului Fălești

Poziția geografică: Raionul Fălești este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova, la o distanță de 125 km de la capitala țării, Chișinău.

Populația: Populația totală a raionului- 89915 locuitori, 74984 locuitori în mediul rural, 14931 în mediul urban.

Structura administrativ-teritorială: 1 oraș, 74 localități rurale grupate sub administrarea a 33 de primării.

                                                                             Biblioteca Publică Raională                               bibl. Falesti                         

 „Mihai Eminescu” Făleşti                                

Adresa Str. Moldovei, 7, Făleşti, cod MD-5901Grigore Budu

 

 

 

 

 

 

Şef Secţie Cultură și Turism Grigore Budu

Tel./fax: 0-259-22648

e-mail: sectia.cultura.falesti@mail.ru

             Vrabie Natalia

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci:  Natalia Vrabie         
   Tel.: 0-259-22246

e-mail: sectia.cultura.falesti@mail.ru

 

 

 

Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” Făleşti    

       tatiana-calugarescu-falesti

Director Tatiana Călugărescu

Tel/ fax.: 0-259-2 43 42
e-mail:  biblioteca_falesti@mail.ru

Orar de funcţionare a Bibliotecii publice raionale „M.Eminescu”

 Luni- Duminică- 9 00– 18 00

Sîmbătă- Zi fără program
Scurt istoric

Biblioteca este un loc de suflet, un loc de realizare pentru a sta la sfat cu oameni de creație și  de a căuta și primi informația necesară. Biblioteca oferă posibilitatea tuturor membrilor comunității de a se implica în programe și manifestări culturale: prezentări și lansări de carte, serate tematice, concursuri, victorine, acces liber la internet etc.

Prima informaţie documentară de înfiinţare a bibliotecii orăşeneşti datează la a. 1921 în baza unei biblioteci evreeşti ce funcţiona în oraş. Raionul Fălești a fost format în septembrie 1940. În a. 1946 biblioteca orășenească se afla în clădirea fostului soviet orăşenesc. În a. 1949 în luna septembrie a fost fondată biblioteca pentru copii. Biblioteca orăşenească în a.1954 avea un fond de 14300 colecţii şi era amplasată în incinta Casei de Cultură. În a.1967 începe construcţia clădirii tip pentru  bibliotecă, iar în a.1970 are loc deschiderea festivă în edificiul nou.

Din anul 1975, prin ordinul Ministerului Culturii, a fost denumită Biblioteca centrală a Sistemului centralizat de biblioteci din raionul Fălești. Din 1976 biblioteca devine centrul metodologic pentru bibliotecile publice din raion. În urma decentralizării sistemelor de biblioteci, conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991 Biblioteca devine publică raională, păstrîndu-și funcția metodică pentru bibliotecile publice din raionul Fălești. Potenţialul informaţional al bibliotecii publice „M.Eminescu” cuprinde în 2013- 60951 documente: cărţi, reviste, ziare, discuri, CD-uri, DVD-uri etc. (inclusiv în limba română  45067).

Structura organizatorică actuală a bibliotecii reprezintă serviciile: fonduri, informativ- bibliografic, consultativ, relaţii cu publicul  (sala lectură, oficiul maturi, copii, serviciul specializat de carte românească „Botoşani”, Mediateca), Centru  de Formare pentru bibliotecari și membrii comunității, o filială amplasată în localitatea Gara Făleşti. Prin statutul de instituţie publică, biblioteca raională oferă şanse întregii comunităţi de a beneficia de informaţia necesară de cunoaştere şi lectură. Un adevărat ghid al beneficiarilor prin colecţiile bibliotecii sînt cataloagele (alfabetice, sistematice), fişierele analitice, enciclopediile, dicţionarele etc. Biblioteca a primit a primit accesul la softul SIBIMOL și continue înregistrarea fondului în acest program. Biblioteca oferă diverse servicii, practică noi metode și forme de activitate.

În cadrul programului Novateca, Biblioteca publică raională  „M. Eminescu” a participat cu proiectul ”Biblioteca modernă – o șansă egală pentru toți”. Scopul proiectului – crearea serviciilor moderne de bibliotecă pentru copii din familii social- vulnerabile și cu necesități speciale, abandonați și în situații de risc, orfani cu menirea dezvoltărilor intelectuale, includerea în viața culturală activă și prevenirea izolării sociale. Grupul-țintă au fost copii-beneficiari ai Centrului de Asistență Socială ”Casa Speranței” și Complexului de Servicii Sociale ”Pentru Voi” din orașul Fălești. Partenerii bibliotecii au fost AO ”Asociația de incluziune socială a familiilor cu copii în situații de risc”, Centrele de Asistență Socială sus- numite , Secția Cultură și Turism Fălești. Dotarea bibliotecii cu tehnologii moderne pentru realizarea eficientă a activităților, crearea posibilităților de organizarea timpului liber în mod util și plăcut a copiilor din aceste centre și familii social vulnerabile prin utilizarea noilor tehnologii informaționale moderne și integrarea lor în activități culturale organizate atît în bibliotecă, cît și în afara ei au fost obiectilvele proiectului. În această perioadă au fost instruiți peste 30 de beneficiari, ei și -au dezvoltat abilități de utilizare a computerului, de comunicare în public, au participat activ la activitățile culturale și programele bibliotecii,, s-au descoperit talente, a crescut autoaprecierea copiilor.  În urma implementării  biblioteca a fost renovată cu tehnica modernă (laptop, projector, ecran, sistemă acustică), a fost lansat site-ul  bibliotecii și pagina de facebook.

Biblioteca Publică raională „M. Eminescu” a participat la Primul Tîrg al Inovațiilor de Bibliotecă în Moldova, organizat de programul Novateca la 03 decembrie 2013, care a avut scopul de a prezenta cele mai creative și inovatoare servicii și practici de bibliotecă implementate cu ajutorul calculatoarelor, care transformă biblioteca într-un spațiu modern și vital pentru dezvoltarea comunităților din Moldova. Standul prezentat la Tîrg a ilustrat aspecte din activitățile Proiectului: fotografii, materiale promoționale și  prezentare în Power Point.

Sălile de lectură conțin un bogat asortiment de ediții periodice, în număr de 60 de titluri -2014. Urmărind o continuă valorificare a patrimoniului bibliotecii se organizează numeroase activităţi ce îndeamnă publicul spre lectură, studiu şi petrecerea plăcută a timpului liber. Cele mai importante sînt: Zilele Eminescu, Zilele Creangă, Săptămîna Lecturii și a Cărții pentru Copii. Sărbătorile Naţionale: Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Ziua Independenței, Limba Noastră, Festivalul Național al Cărții și Lecturii, Anul Spiridon Vangheli, întîlniri cu scriitorii, lansări de carte, conferinţe, aniversări culturale ş.a. În bibliotecă activează Salonul literar-artistic „La Steaua…”, Cluburile pe interese: „Romanticii”, „Arcaşii lui Ştefan”, „Ora poveştilor”. Biblioteca îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu instituţiile preuniversitare, de cultură, Casa de Creație „Lora Găină” ş.a.

Programele şi manifestările culturale au fost consacrate celor mai importante evenimente, ţinînd cont de obiectivele şi priorităţile anului 2014.  În decursul anului în activitatea bibliotecilor publice  din raion s-au organizat 1536 programe de lectură, culturale, cognitive şi de divertisment la care au participat utilizatori de diferite vîrste. BPR „M.Eminescu” a fost centrul principal al organizării şi desfăşurării diverselor programe şi evenimente culturale, precum:  discuţii de carte şi conferinţe literare, serate muzical-literare, concursuri, victorine şi matinee literare,  discuţii la masa rotundă, ore comemorative, reviste bibliografice, lecţii bibliografice,  lecturi comentate, informaţii, convorbiri, excursii, expoziţii de carte şi alte publicaţii.  În această perioadă  au activat: 23 cluburi pe interese („Prietenii cărţii” în 6 biblioteci, „Ora poveştilor” în 11 biblioteci, „Mîini dibace” în 2 biblioteci, „Izvoreanca” în 1 bibliotecă, „Arta desenului” – în 2 biblioteci, „Prietena” în 1 bibliotecă), din care 4 cluburi activează în cadrul BPR „M.Eminescu”; 2 cenacluri literare – în BPR „M.Eminescu” şi Biblioteca publică Izvoare);  Centrul  de agrement pentru tineri „Cutezătorii” la   BP Izvoare.  S-au desfăşurat acţiuni culturale în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii ţi Lecturii, ediţia a IV-a, Anului Dumitru Matcovschi, Zilelor M.Eminescu (ianuarie, iunie), Zilelor Creangă (1-7 martie), Săptămînii  Lecturii şi a Cărţii pentru Copii (1-7 aprilie)  ş.a.  S-au organizat mai multe activităţi de comemorare şi omagiere a personalităţilor notorii din domeniul culturii şi artei, a  scriitorilor naţionali şi făleşteni: Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi,  Mihail Dolgan,  Gheorghe Vrabie, Ion Gheorghiţă, Nicolae Esinencu,  Efim Tarlapan, Simion Ghimpu, Aurelian Silvestru, Leonida Lari, Valentina Podrea, Ion Postolache ş.a.

Conform Planului raional de manifestări culturale, elaborat la început de an, un şir de activităţi culturale s-au desfăşurat în cadrul Anului Dumitru Matcovschi: expoziţii de carte, prezentări teatralizate, discuţii de carte, concursuri, victorine şi matinee literare ş.a. La organizarea acestor activităţi s-au evidenţiat BPR „M.Eminescu”, BP din Izvoare, Hiliuţi, Hînceşti, Chetriş. Glinjeni, Horeşti,Năvîrneţ, Călugăr, Obreja Veche ş.a.

Activitățile culturale organizate în cadrul Festivalului Național al Cărții și Lecturii (31 august- 05 septembrie) au avut menirea să dea o nouă dimensiune promovării vieţii şi operei scriitorului D. Matcovschi, importanța cărții și a lecturii în dezvoltarea spirituală a fiecărei persoane în parte, a creativității acestora etc. Manifestările culturale în cadrul Festivalului au fost diverse: expoziţii, serate literare, victorine, concursurile Cel mai bun cititor al anului, Cea mai activă familie cititoare, Cel mai generos donator de carte ş.a., din care  menţionăm: activitatea de deschidere a Festivalului  organizată de BPR “M.Eminescu” cu genericul Trecută prin foc și prin sabie cu înscenarea unui mini-spectacol,  recital de poezie, interpretarea cîntecelor pe versurile poetului, medalionul literar Crești un pom, aduni o carte și rămîi cu neamul tău desfăşurat în 3 biblioteci, serate literar-muzicale Dumitru Matcovschi – un poet pătimaș dorului – în 9 biblioteci, discuţii literare tematice Dumitru Matcovschi – poetul toamnelor – în 12 biblioteci, discuţia cărţii Focul din vatră, autor Dumitru Matcovschi – în 5 biblioteci, reviste bibliografice Al nostru de-a pururi poetul – în 11 biblioteci ş.a.

O activitate inedită în cadrul Festivalului a fost  Concursul semnelor de carte, organizat de BPR “M.Eminescu” pentru elevii liceelor din oraș la care au participat 24 copii din clasele III-V-a. Scopul activității a fost dezvoltarea creativității copiilor, promovarea și apropierea cărții de cititor. În cadrul Concursului a fost vernisată expoziția semnelor de carte Fantezie. Dibăcie. Creație.  Învingători au fost menționați cu diplome și alte mențiuni. Deasemenea, încă  în luna martie BPR “M.Eminescu” a  lansat Concursul de creație  proprie cu genericul O poveste cît un cot scrisă de un piticot, ediția a II-a, la care au participat elevii  claselor III-IV-a a liceelor din oraș. Totalurile Concursului au fost anunțate la 5 septembrie, la închiderea FNCL Cele mai bune lucrări au fost menționate cu premii și diplome. Pe parcursul săptămînii au fost organizate lecturi în glas a poveștilor din creația proprie a copiilor.

Bibliotecile publice din reţea s-au încadrat activ în organizarea concursului republican literar “La izvoarele înţelepciunii”, consacrat scriitorului Dumitru Matcovschi cu participarea a 39 elevi, cl. IX-XI din 31 instituţii de învăţămînt preuniversitar din raion. La etapa republicană  au  participat trei reprezentanți ai raionului, care au fost menționați cu diplome și premii bănești.

Campania Copiii  Moldovei citesc o Carte  s-a desfășurat pe parcursul întregului an. Scopul Campaniei  în acest an a fost atragerea copiilor la lectură și  promovarea cărților lui Spiridon Vangheli. Copii în cătușele Siberiei, Și eu sînt Guguță și celor mai valoroase opere pentru copii și adolescenți. În cadrul activităților organizate s-au utilizat diverse forme de activitate: materiale promoționale (aviz, fluturași, pliante, semne de carte), lecturi individuale, lecturi comentate, discuții de carte, acțiuni teatralizate, expoziții de carte, concurs de desene inspirate din lectură ş. a.

În cadrul Sărbătorilor Naţionale Ziua Independenței și Limba Noastră anual  se desfășoară Concursul raional de creație proprie “Îmi cînt Patria și Graiul cu participarea iubitorilor de poezie din raion. În anul raporta la concurs au participat 23 de persoane din  zece localități ale raionului, iar învingătorii au primit diplome şi suvenire.

În cadrul Proiectului „Valiza cu comori” scopul căruia  a fost promovarea și apropierea cărții de cititor, în BPR “M.Eminescu” au fost organizate valize cu cărțile donate de beneficiarii- copii, unde fiecare doritor avea dreptul să-și aleagă pentru lectură una sau mai multe din cărțile expuse pentru schimb, să aducă și să pună în valiză cărțile de care era gata să se despartă spre a fi citite de alți beneficiari. Valizele au fost însoțite de eseurile despre lectură, semne de carte elaborate de ei.

În ajun de Sfintele Paști copiii de la Centrul de Asistență Socială „Pentru voi” împreună cu copiii de la L.T. „M.Eminescu” au venit la bibliotecă cu un recital de poezie cu genericul  Paștele- coroana sărbătorilor. În cadrul acestui eveniment a fost vernisată expoziția de publicații Paștele sărbătoarea luminii și a bucurii. Expoziție cu lucrări tematice realizate de copii Cu ochii mici vedem lucruri mari și cu mîini dibace facem lucruri frumoase a mîngîat privirea celor prezenți cu iconițe executate în biser, desene, ouă fabricate din diverse materiale, etc. În cadrul acestor activități le altoim la copii simțul de compătimire față de ceilalți aflați în nevoi, altruism, dragoste unul față de celălalt. Copiii fac cadouri copiilor cu nevoi speciale: cărți, dulciuri, fructe, haine, jucării, obiecte confecționate de ei, pe care le-au colectat în urma actului de  caritate  Ofrandă pentru cei mai triști ca noi.

Toate activităţile tradiţionale de popularizare  a colecţiilor bibliotecii, desfăşurate în incinta instituţiei bibliotecare, cît şi în afara ei (şcoli, case/cămine de cultură ş.a) au avut scopul de a promova imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în comunitate prin diseminarea indicatorilor de performanţă obţinuţi de biblioteci, prin organizarea multor evenimente inedite pentru făleşteni, participarea la evenimentele din comunitatea locală şi cea profesională, prin informaţiile difuzate  în mass-media, stabilirea unor bune relaţii cu diverse categorii de public şi instituţii prestatoare de servicii educaţionale, prin opiniile exprimate public de către utilizatorii bibliotecilor, prin satisfacţia obţinută de către beneficiari şi alte persoane din exterior în urma serviciilor oferite de instituţiile bibliotecare, vizite ale unor personalităţi de notorietate naţională, prin întîlnirile anuale obligatorii cu utilizatorii ş.a.

Bibliotecile publice și-au popularizat activitatea și serviciile noi oferite membrilor comunității prin informații publicate în ziarul raional „Patria mea”, în publicaţiile republicane „Realități Culturale”, „Florile Dalbe”.

Biblioteca publică raională „M.Eminescu” este centrul metodologic pentru cele 53 biblioteci publice, cît și pentru cele școlare. Pentru colaboratorii bibliotecilor se organizează seminare raionale,seminare zonale de lucru, cu prezentarea unei activități- model pentru cadrele bibliotecare, conferințe: „Biblioteca- templul învățăturii”, „Biblioteca și bibliotecarul- ocrotitori ai tezaurului spiritual”, mese rotunde: „Biblioteca- un pilon important în asigurarea accesului la informație”, cursuri săptămînale de stagiere pentru lucrătorii noi angajați, care nu dețin specialitate în domeniu.

Seminarele zonale cu prezentarea unei activităţi-model pentru cadrele bibliotecare constituie, de asemenea, o formă efectivă de instruire şi perfecţionare a personalului de biblioteci. Cadrele de specialişti, prezente  la aceste seminare efectuează transfer de cunoştinţe în domeniu, analizînd totodată şi activitatea-model, prezentată de instituţia-gazdă. În anul 2014 astfel de seminare s-au organizat în localităţile Pruteni, Izvoare, Fălești.

Reţeaua de biblioteci

             Reţeaua de biblioteci publice cuprinde 53 unităţi: 51 biblioteci şi filiale comunale, 2 (biblioteca raională cu 1 filială)- în raza teritorială orășenească. Din numărul total de biblioteci 2 servesc cititori adulţi, 2 – citori copii, iar 49- cititorii copii şi adulţi.

Din 31 august 1995 în reţeaua de biblioteci publice funcţionează şi un serviciu specializat de carte românească – filială a Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu”, Botoşani, România.

 Utilizarea bibliotecilor

 Total utilizatori activi –  21,5 mii (2011); 21,2 mii (2012); 20,9 mii (2013); 20,8 (2014)

Împrumutul total (mii u. m.) – 361,2 (2011); 336,0 (2012); 333,9 (2013); 318,6 (2014)

Vizite (mii) – 163,5 (2011); 165.0 (2012); 163,1 (2013); 160,6 (2014)

din care virtuale –  1500 (2013); 1288 (2014).

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

2014

În anul 2014 bibliotecile publice din teritoriu au fost incluse în reţeau Novateca, Program, care are drept scop de a facilita transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante prin dotarea lor cu tehnologii informaționale moderne, reanimarea și transformarea acestora în Centre Comunitare active adaptate la necesitățile comunităților.

Astfel, BPR„M.Eminescu” a aplicat la concurs 24 dosare și a fost selectată pentru I rundă a Programului Național NOVATECA aderînd la rețea cu 23 biblioteci locale,  iar Biblioteca publică raională „M.Eminescu” devenind Centru  de Formare pentru aceste biblioteci. În perioada 15 – 26 septembrie trainerii și coordonatorii de proiect au participat la Ciclul de instruiri „Formare de Formatori”, organizat de IREX Moldova, în cadrul Programului NOVATECA la Centrul Național de Excelență Profesională pentru bibliotecari în incinta Bibliotecii Minicipale „B.P.Hașdeu”. În perioada 04 noiembrie – 08 decembrie a urmat Atelierul de Instruire în cadrul Centrului de Formare din BPR „M.Eminescu” „Biblioteca Modernă, Tehnologia informației și managementului calculatoarelor”. a celor 25 de bibliotecari din 23 biblioteci publice  locale (BP Izvoare, Glinjeni – 2 bibliotecari din bibliotecile pentru copii) incluse în rețeau Novateca.  Durata instruirii celor trei grupe a constituit cîte  6 zile (30 ore) pentru fiecare grup, în total 18 zile (90 ore).  Conform „Agendei participantului” bibliotecarii au beneficiat de instruiri privind utilizarea Programului Word, accesarea Internetului, și-au creat Poșta electronică, conturi de Facebook și Skype, etc.

La 13 noiembrie în incinta BPR „M. Eminescu” a avut loc deschiderea oficială a Centrului de Formare NOVATECA, eveniment de lansare a Programului Global Libraries în raionul Fălești, la care a fost prezent directorul IREX/ NOVATECA Evan Tracz, președintele raionului Fălești- Muduc Valeriu, Șef Secție Cultură și Turism- Budu Grigore, reprezentanți ai APL și bibliotecarii celor 23 de biblioteci publice ce au aderat la rețeaua NOVATECA, beneficiari ai bibliotecii.

În total  NOVATECA a echipat 24 biblioteci din raion cu 88 computere dotate cu cameră Web, UPS-ri și căști audio, fiecare bibliotecă a primit cîte o imprimantă(4 în 1), inclusiv 4 cărtușe pentru cc 25.000 copii, cîte un router Wi-Fi, un set de boxe audio și cîte un hard – disk extern, toate  în sumă de 1230,4 mii lei  sau 83,2 mii USD.

În noiembrie 2014 au aplicat formularul la Proiectul Novateca încă 8 biblioteci publice din localitățile: Pînzăreni, Ișcălău, Egorovca, Pîrlița, Albinețul Vechi, Pietrosu, Ciolacu Nou, Doltu, care au fost   selectate în calitate de finaliști pentru rețeaua Novateca în anul 2015.

La finele anului 2014 dispun de 107 computere 25 biblioteci publice din raion, din care  97 sînt  din proiecte şi 10 achiziţionate din buget,  99 computere sînt destinate pentru utilizatori, toate fiind conectate la internet, 32 imprimante, 24 de scanere.

Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

http://bibliotecafl.jimdo.com/

Pagina de facebook a bibliotecii.

Manifestări culturale şi ştiinţifice  

2014

 • Zilele Eminescu „Eminescu-Un Munte de Gîndire, un Pom al Cunoștințelor”, „Luceafărul lumina și-o revarsă (ianuarie, iunie) (BPR „M.Eminescu” , bibliotecile publice);
 • Zilele Creangă „Cu Creangă în lumea fermecătoare a poveștilor”, „Hai veniți la sărbătoare cu personajele lui Ion Creangă” (martie);
 • Paștele sărbătoarea luminii și a bucurii (BPR „M.Eminescu”);
 • Cu ochii mici vedem lucruri mari și cu mîini dibace facem lucruri frumoase (BPR „M.Eminescu”, biblioteci publice) ;
 • Crești un pom, aduni o carte și rămîi cu neamul tău – D.Matcovschi, (biblioteci publice)
 • Dumitru Matcovschi – poetul toamnelor (biblioteci publice)
 • Al nostru de-a pururi poetul (biblioteci publice).

2014

 • Cenacluri literare:

 ,, La Steaua…” (BPR ,, M. Eminescu”)

,, Tineri condeieri – tinere talente” (BP Izvoare), care au ca scop stimularea creativității, scoaterea din anonimat a tinerilor condeieri.

 • Cluburi – 23 :

,, Ora poveștilor” (6 biblioteci) – insuflarea dragostei pentru lectură și inițierea copilului (prin folclor și literatură în lumea frumosului).

,, Romanticii” (BPR ,, M. Eminescu”)- stimularea procesului de formare a adolescentului ca personalitate (grupul țintă – elevii de vîrsta 14-15 ani).

,, Arcașii lui Ștefan” (BPR ,, M. Eminescu”)- altoirea dragostei față de Patrie și aprofundarea cunoștințelor despre istoria neamului nostru.

,, Izvoreanca”, ,,Cutezătorii”( BP Izvoare)

,, Armata noastră” ”( BP Călugăr)

,,Prietenii cărții” ( 6 biblioteci)

,, Prietena” –Clubul femeilor (BP Scumpia)

,, Erudiții” (BP Horești)

„Mîini dibace” (2 biblioteci)

„Arta desenului” (2 biblioteci)

La nivel de raion au devenit tradiționale: Eminesciana ( ianuarie, iunie), Zilele Creangă (martie), Săptămîna Lecturii și a Cărții pentru Copii (aprilie), Festivalul Național al Cărții și Lecturii (august – septembrie), Zilele Dreptului de a Ști (octombrie), Săptămîna Tineretului (noiembrie), Campania Națională „Copiii Moldovei citesc o carte”.

Istoria locală

 2014

Poetul dragostei și nemuririi –M.Eminescu; Mihail Dolgan- nume notoriu în filologia națională (75 ani de la naștere); Poetul cu penelul în mîină-Gheorghe Vrabie (75 ani de la naștere- Gh.Vrabie); Dumitru Matcovschi –simbol al Basarabiei (75 ani de la naștere); Cărți pentru familie și despre familie (Ziua Internațională a Familiei); Lumina cărților să ne bucure; Ștefan cel Mare- simbol al conștiinței supreme de neam (Ziua Comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt); Sensibilitate modernă și rafinament liric; (Ion Hadîrcă- 65 ani de la naștere);  A.Silvestru-om de cuvînt și faptă bună (65 ani de la naștere); Leonida Lari- un simbol al națiunii (65 ani de la naștere);  Esinencu N. „Doc”( 25 ani de la publicarea romanului); Genialul copil al culturii române (Iulia Hașdeu- 145 ani de la naștere).

 • Expoziţie de desene:

 2014

Magia culorilor în viziune copiilor; Inspirație din lectură

 •  Concursul „Zece personalități care au marcat istoria raionului.”

 Participarea cititorilor la concursuri:

 raionale:

 2014

 • Concursul de creație proprie „Îmi cînt Patria și Graiul
 • Concursul de creație proprie „O poveste cît un cot scrisă de un piticot
 • Concursul semnelor de carte- (BPR „M.Eminescu”, bibliotecile publice)
 • Concursul de creație proprie „O poveste cît un cot scrisă de un piticot”, ed. II-a (BPR „M.Eminescu”)

republicane :

 2014

 •  „La izvoarele înţelepciunii” (dedicată scriitorului Dumitru Matcovschi)
 • Cel mai activ cititor al bibliotecii
 • Cea mai bună familie cititoare
 • „Cel mai generos donator de carte”
 • Campania Națională „Copiii Moldovei citesc o carte”

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

 Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

2014

 •  Ion Dumeniuc. Biobibliografie- BPR „M.Eminescu”
 • Gheorghe Vrabie. Biobibliografie- BP Ilenuța
 • Lazăr Dubinovschi. Biobibliografie- BP Horești

 Biblioteca publică în mass-media locală

 2014

 • Nastas T., Vîrsta de argint: rememorări și promovări de tradiție (Clubul Vîrsta de argint) .// Patria mea.-2014.-24 ianuarie-p.2
 • Coliban E., Cu dragoste pentru femei (activitate în cadrul Clubului Vîrsta de argint) .// Patria mea.-2014.-14 martie-p.1
 • Șerstchi S., Biblioteca templu al spiritualității– .// Patria mea.-2014.-28 martie-p.2
 • Onciu N., Biblioteca publică- ocean de cunoaștere.// Patria mea.-2014.-aprilie -p.3
 • Țîgîrlaș G., Popas în lumea cărților (Săptămîna Lecturii și a cărții pentru Copii) .// Patria mea.-2014.-18 aprilie- p.3
 • Dodon I., Gligor M., Lumina cărților să ne bucure (Săptămîna Lecturii și a cărții pentru Copii).// Florile Dalbe.- 2014.- 15 mai-p.2
 • Dodon I., Gligor M., Săptămîna Lecturii și a cărții pentru Copii la BPR „M.Eminescu”, Fălești.// Realități Culturale .-2014.- Nr.5-p.21
 • Vrabie N., Concursul literar La izvoarele înțelepciunii .// Patria mea.-2014.-16 mai- p.3
 • Ionel M., Novateca modernizează 24 biblioteci din raion.// Patria mea.-2014.-04 iulie-p.4
 • Ionel M., „Sunducul cu comori” găsit la Fălești .// Patria mea.-2014.-25 iulie-p.3
 • Nastas T., Dumitru Matcovschi- Poet și Om al cetății.// Patria mea.-2014.-07 noiembrie-p.3
 • Nastas T., În avangarda rețelei Novateca- Biblioteca publică raională „M.Eminescu” .// Patria mea.-2014.-21 noiembrie-p.2

 Biblioteci comunale

2014

 • Brînză D., Dulce ecou a lui Dumitru Matcovschi (activitate la gimnaziul s.Doltu)
 • Stîrcu V., Dedicat lui Dumitru Matcovschi (Concurs literar s.Obreja Nouă)

Concursuri de specialitate şi învingători

        

Organizarea concursului anual „Cel mai bun bibliotecar al anului…”, stimulează potențialul creativ al bibliotecarilor, amplificînd imaginea celor 63 (2011), 59 (2012)  60-2014cadre bibliotecare ce activează în bibliotecile publice din raion.

Lista bibliotecilor raionului

 

Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” Făleşti
Str. Moldovei, 7, Făleşti, cod MD-5901
Tatiana Calugărescu 0-259-23370, 0-259-24342 biblioteca_falesti@mail.ru
2. Biblioteca publică (filiala) Făleşti MD-5900 1964 Aliona Păcălău 0-259-26202 bibliotecagarafalesti@gmail.com
Biblioteci publice comunale/săteşti
3. Biblioteca publică s. Albineţul Nou, MD-5911 1959 Goncarova Natalia 0-259-70347
4. Biblioteca publică s. Albineţul Vechi,  MD-5911 1950 Lidia Roznovan 0-259-70347
5. Biblioteca publică s. Beleuţi, MD-5936 1957 Raisa Iachimciuc 0-259-92551
6. Biblioteca publică s. Bocani,  MD-5912 1959 Nina Turcan 0-259-78736 bibliotecabocani@gmail.com
7. Biblioteca publică s. Burghelea, MD-5920 1954 Valentina Brăguţă 0-259-58017
8. Biblioteca publică s. Catranâc,  MD-5915 1934 Stela Bînzari 0-259-52634
9. Biblioteca publică Catranâc gara 1955 Svetlana Guţu 0-259-66047
10. Biblioteca publică s. Călineşti, MD-5913 1952 Svetlana Boubătrîn 0-259-61378 bibliotecacalinesti@gmail.com
11. Biblioteca publică s. Călugăr,  MD-5914 1950 Tatiana Gruşca 0-259-79306 bibliotekacaluger@gmail.com
12. Biblioteca publică s. Chetriş, MD-5917 1954 Silvia Lupaşcu 0-259-51714
13. Biblioteca publică s. Ciolacu Nou, MD-5918 1947 Svetlana Danileico 0-259-67531
14. Biblioteca publică s. Ciolacu Vechi, MD-5919 1956 Rima Huzun 0-259-78239
15. Biblioteca publică s. Comarovca, MD-5936 1954 Galina Priseajniuc 0-259-55138
16. Biblioteca publică s. Doltu, MD-5920 1949 Rodica Brînză 0-259-58576
17. Biblioteca publică s. Egorovca, MD-5921 1964 Maria Sereojnicov 0-259-75007
18. Biblioteca publică s. Făgădău, MD-5922 1967 Raisa Elenciuc 0-259-94361
19. Biblioteca publică s. Făleştii Noi, MD-5900 1954 Irina Antonciuc 0-259-60399 bibliotecafalestiinoi@gmail.com
20. Biblioteca publică s. Frumuşica, MD-5914 1970 Ana Marchitan 0-259-79339
21. Biblioteca publică s. Glinjeni, MD-5924 1949 Veronica Poiană 0-259-71921 veronicapoiana54@gmail.com
22. Biblioteca filial  s. Glinjeni, MD-5924 1969 Iulia Gavriliuc 0-259-71284 novotecaglinjeni@gmail.com
23. Biblioteca publică s. Hânceşti, MD-5913 1960  Mariana Pascaru 0-259-51122 bibliotecahincesti@gmail.com
24. Biblioteca publică s. Hiliuţi,  MD-5925 1953 Maria Mocanu 0-259-75748 mariamocanu62@gmail.com
25. Biblioteca publică s. Hitreşti,  MD-5926 1960
26. Biblioteca publică s. Horeşti, MD-5927 1951 Ecaterina Chiruţă 0-259-77170
27. Biblioteca publică s. Ilenuţa,  MD-5929 1955 Tatiana Moroi 0-259-68155 moroitatiana1960@gmail.com
28. Biblioteca publică s. Işcălău,  MD-5930 1948 Stela Chersac 0-259-77394
29. Biblioteca publică s. Izvoare (filiala)   MD-5931 1971 Lucia Rotaru 0-259-69120 lucia1960106@gmail.com
30. Biblioteca publică s. Izvoare, MD-5931 1951 Eugenia Scutaru 0-259-69140 elenascutari7@gmail.com
31. Biblioteca publică s. Logofteni, MD-5932 1956 Bambureac Liliana 0-259-60136
32. Biblioteca publică s. Măgureanca,  MD-5949 1953 Didina Cuşchevici 0-259-79315
33. Biblioteca publică s. Mărăndeni,  MD-5933 1948 Vasilisa Cazacu 0-259-72061 vasilisacazacu@gmail.com
34. Biblioteca publică s. Moldoveanca, MD-5934 1956 Valentina  Rusu 0-259-66241
35. Biblioteca publică s. Musteaţa,  MD-5935 1948
36. Biblioteca publică s. Natalievca, MD-5936 1948 Diaciuc Oxana 0-259-55138
37. Biblioteca publică s. Năvârneţ,  MD-5937 1948 Zinaida Zaharia 0-259-73225 bibliotecanavarnet@gmail.com
38. Biblioteca publică s. Obreja Nouă,  MD-5938 1954 Valentina Stîrcu 0-259-65738
39. Biblioteca publică s. Obreja Veche,  MD-5938 1949 Ala Grăjdianu 0-259-65895  grajdianu72@gmail.com
40. Biblioteca publică s. Pietrosu, MD-5939 1962 Ala Macovei 0-259-56307
41. Biblioteca publică s. Pânzăreni,  MD-5940 1955 Ludmila Miron 0-259-57850
42. Biblioteca publică s. Pârliţa, MD-5941 1953 Valentina Grosu 0-259-62253
43. Biblioteca publică s. Pompa, MD-5942 1948 Natalia Şpac 0-259-55565 saska.spac@gmail.com
44. Biblioteca publică s. Pruteni,   MD-5944 1946 Maria Martiniuc 0-259-66704 mariamartiniuc56@gmail.com
45. Biblioteca publică s. Răuţel, MD-5945 1954 Larisa Coțura 0-259-54295 biblioteca.rautel@gmail.com
46. Biblioteca publică s. Răuţelul Nou, MD-5945 1956 Tatiana Bargan 0-259-74538
47. Biblioteca publică s. Rediul de Jos,  MD-5911 1966 Vera Matasă 0-259-50643
48. Biblioteca publică s. Risipeni, MD-5946 1951 Eudochia Rusu 0-259-76208 eudochiarusurisipeni@gmail.com
49. Biblioteca publică s. Sărata Nouă,  MD-5948 1955 Emilia Cojocaru 0-259-64466 bibliotecasaratanoua@gmail.com
50. Biblioteca publică s. Sărata Veche, MD-5947 1950 Varvara Timuţă 0-259-64442 bibliotecasarataveche@gmail.com
51. Biblioteca publică s. Scumpia, MD-5948 1949 Valentina Finciuc 0-259-63709 valentinafinciuc52@gmail.com
52. Biblioteca publică s. Taxobeni, MD-5950 1946 Ecaterina Puţuntică 0-259-68550 ecaterinaputuntica1946@gmail.om
53. Biblioteca publică s. Valea Rusului, MD-5951 1948 Nelly Lungu 0-259-92233

 

 Situaţii statistice

Raionul Făleşti: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total biblioteci 54 54 54 53 53 53 53
Din care:
– necesită reparaţie capitală 7 5 8 5 4 3 3
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0 2 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 65 66 66 63 59 59 60
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 60,5 62,5 57,0 54,25 52.35 53.25 53,75
Din ei sunt cu studii:
Superioare 19 22 19 16 17 19 19
Inclusiv de specialitate 16 19 15 13 13 13 13
Medii 46 44 47 47 36 33 42
Inclusiv de specialitate 31 28 31 35 29 25 25
Fond de carte (mii u.m.) 425,6 423 413,4 401,1 403.9 391,0 385,6
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 232,1 231 226,3 220,8 229.2 224,9 223,0
Din care cu grafie latină 133,6 111,7 108,2 108,0 121.5 134,7 132,8
Achiziţii (mii u.m.) 6,9 4,4 3,9 5,0 13.7 8,1 3,4
Achiziţii per capita 0,08 0,056 0,043 0,056 0.14 0,09 0,88
Împrumut (mii u.m.) 392,4 383 346,2 361,2 336.0 333,9 318,6
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 195,1 270,6 238,2 257,1 238.8 244,6 232,0
Cititori (utilizatori) activi (mii) 24,9 22,4 20,6 21,5 21.2 20,9 20,8
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 12,8 11,2 9,6 9,9 10.0 9,7 10,2
Numărul de vizite (mii) 199,4 198,2 170,9 163,5 165.0 163,1 160,6
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 124,7 122,9 108,0 116,0 107.2 105,2 103,2
Numărul total de biblioteci care deţin computere 2 2 2 3 4 6 25
Numărul total de computere 8 8 9 10 14 19 107
Din care conectate la Internet 2 2 2 5 5 12 107
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 8 4 4 5 5 8 26
Din care conectate la Internet 2 2 2 5 5 8 107
Indice mediu de lectură 15,8 17,1 16,8 16,8 15.8 15,8 15,3
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,9 0,9 0,8 0,9 0.8 0,9 0,9
Indice mediu de înnoire a fondului 61,7 96,1 106 80,2 29.5 48.1 113
Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor 4,5 5,4 4,6 4,5 4,1 4,3 3,1
– un cititor (utilizator), u.m. 17,1 18,9 20,1 18,7 19,0 18,7 18,5
– o bibliotecă 7,9 7,8 7,7 7,5 7,6 7,3 7,2
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 412 358 361 405 359,3 354,0 348,0
– Împrumuturi (mii u.m) 6,5 6,1 6,1 6,8 5,6 6,6 5,3
– Vizite (mii u.m.) 3,3 3,2 3,0 3,0 2,7 2,8 2,6

 

 Actualizat 18.06.2015

 

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 86.320 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: